image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An

Các thành viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026

* Phân công công việc Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026: 2730_QĐ-UBND_05-04-2023_QĐ- phân công nhiệm vụ thành viên UBND tỉnh.signed.pdf

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1969
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Ngày vào Đảng: 05/4/1997
Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Kinh tế
+ Chính trị: Cao cấp
2. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Minh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1972

Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quánxã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Ngày vào Đảng: 11/5/2005
Trình độ:
+ Học vấn: Tiến sĩ
+ Chuyên môn: Kỹ thuật ngành sử dụng và bảo vệ môi trường.   
+ Chính trị: Cao cấp

3. Phó Chủ tịch: Ông Phạm Tấn Hòa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ngày, tháng, năm sinh: 02/1/1973
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quánXã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
Ngày vào Đảng: 7/8/1999
Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Kinh tế học   
+ Chính trị: Cao cấp
 4. Phó Chủ tịch: Ông Huỳnh Văn Sơn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1974
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quánXã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Ngày vào Đảng: 01/7/2005
Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Quản lý công   
+ Chính trị: Cao cấp
5. Ủy viên: Ông Võ Thành Trí - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Ngày, tháng, năm sinh: 22/6/1975.
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Ngày vào Đảng: 08/4/2005
Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Quản lý giáo dục 
+ Chính trị: Cao cấp

 


 6. Ủy viên: Ông Võ Thanh Phong - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Giám đốc Sở Nội vụ.
Ngày, tháng, năm sinh: 25/3/1979.
Dân tộc: Kinh.
Tôn giáo: Không.
Quê quán: xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Ngày vào Đảng: 09/01/2004.
Trình độ:
+ Học vấn: Tiến sĩ.
+ Chuyên môn: Triết học.
+ Chính trị: Cao cấp.
 7. Ủy viên: Ông Phạm Văn Đô - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Tài chính.
Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1966
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 01/02/1986
Trình độ:
+ Học vấn: Cử nhân
+ Chuyên môn: Kinh tế
+ Chính trị: Cao cấp
 8. Ủy viên: Ông Võ Minh Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày, tháng, năm sinh: 13/8/1978
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 25/4/2006
Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Luật học
+ Chính trị: Cao cấp

 9. Ủy viên: Ông Nguyễn Thanh Truyền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
Ngày, tháng, năm sinh: 15/3/1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 10/11/1992
Trình độ:
+ Học vấn: Đại học
+ Chuyên môn: Hành chính
+ Chính trị: Cao cấp.
10. Ủy viên: Bà Phan Thị Mỹ Dung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Tư pháp.
Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1974.
Dân tộc: Kinh.
Tôn giáo: Không.
Quê quán: xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Ngày vào Đảng: 10/12/2007
Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ.
+ Chuyên môn: Luật.
+ Chính trị: Cao cấp
 11. Ủy viên: Bà Nguyễn Hồng Mai - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Ngày, tháng, năm sinh: 23/8/1969
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Ngày vào Đảng: 10/6/1993
Trình độ:
+ Học vấn: Đại học
+ Chuyên môn: sư phạm Ngữ Văn
+ Chính trị: Cao cấp
12. Ủy viên: Ông Đặng Hoàng Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1978
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 30/01/2008
Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Quản lý kinh tế
+ Chính trị: Cao cấp
13. Ủy viên: Ông Huỳnh Minh Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Y tế.
Ngày, tháng, năm sinh: 10/2/1965
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 05/8/1996
Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II quản lý Y tế
+ Chính trị: Cao cấp
14. Ủy viên: Ông Nguyễn Bá Luân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Ngày, tháng, năm sinh: 22/6/1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 02/7/1993
Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: chính trị học
+ Chính trị: Cao cấp
15. Ủy viên: Ông Lê Sơn Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Chánh Thanh tra tỉnh. 
Ngày, tháng, năm sinh: 12/5/1966.
Dân tộc: Kinh.
Tôn giáo: Không.
Quê quán: xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Ngày vào Đảng: 05/02/1993.
Trình độ:
+ Học vấn: Đại học.
+ Chuyên môn: An ninh, Luật.
+ Chính trị: Cao cấp.
16. Ủy viên: Ông Trương Văn Liếp – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ngày, tháng, năm sinh: 16/02/1983.
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
Ngày vào Đảng: 05/11/2009.
Trình độ:
+ Học vấn: Tiến sĩ.
+ Chuyên môn: Quản trị kinh doanh.  
+ Chính trị: Cao cấp
17. Ủy viên: Ông Huỳnh Văn Quang Hùng – Giám đốc Sở Công Thương.
Ngày, tháng, năm sinh: 10/5/1979.
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Ngày vào Đảng: 23/12/2002.
Trình độ:
+ Học vấn: Đại học.
+ Chuyên môn: Tài chính – Ngân hàng.   
+ Chính trị: Cao cấp
18. Ủy viên: Ông Nguyễn Văn Hùng -  Giám đốc Sở Xây dựng.
Ngày, tháng, năm sinh: 09/1/1974.
Dân tộc: Kinh.
Tôn giáo: Không.
Quê quán: phường 1, thành phố Tân An, Long An.
Ngày vào Đảng: 22/12/2004.
Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ.
+ Chuyên môn: Xây dựng.
+ Chính trị: Cao cấp
19. Ủy viên: Ông Nguyễn Quang Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Ngày, tháng, năm sinh: 20/6/1975.
Dân tộc: Kinh.
Tôn giáo: Không.
Quê quán: phường 5, thành phố Tân An, Long An.
Ngày vào Đảng: 16/9/2001.
Trình độ:
+ Học vấn: Kỹ sư.
+ Chuyên môn: Kỹ thuật Công nghiệp.
+ Chính trị: Cao cấp
20. Ủy viên: Ông Nguyễn Minh Hải – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
Ngày, tháng, năm sinh: 17/7/1972.
Dân tộc: Kinh.
Tôn giáo: Không.
Quê quán: xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Ngày vào Đảng: 03/02/2006.
Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ.
+ Chuyên môn: Công nghệ sinh học.
+ Chính trị: Cao cấp.
21. Ủy viên: Ông Lê Hoàng Thanh - Giám đốc Sở Ngoại vụ.
Ngày, tháng, năm sinh: 13/02/1978
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 24/7/2007
Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Quản lý công
+ Chính trị: Cao cấp
22. Ủy viên: Ông Nguyễn Thành Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ngày, tháng, năm sinh: 25/4/1965
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 24/10/1987
Trình độ:
+ Học vấn: Cử nhân
+ Chuyên môn: Luật, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
+ Chính trị: Cao cấp
23. Ủy viên: Ông Lâm Minh Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh.
Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1969.
Dân tộc: Kinh.
Tôn giáo: Không.
Quê quán: xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Ngày vào Đảng: 13/10/1995.
Trình độ:
+ Học vấn: Cử nhân.
+ Chuyên môn: Luật.
+ Chính trị: Cao cấp
24. Ủy viên: Ông Nguyễn Tấn Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
Ngày, tháng, năm sinh: 11/9/1977
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Lai Hưng, huyện Bàu bàng, tỉnh Bình Dương.
Ngày vào Đảng: 02/3/2000
Trình độ:
+ Học vấn: Cử nhân
+ Chuyên môn: Quân sự.
+ Chính trị: Cao cấp

image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner