image banner
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
Cập nhật theo các Quyết định số: 8429/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; 4915/QĐ-UBND ngày 25/12/2020; 5909/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; 4994/QĐ-UBND ngày 02/6/2021; 5936/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; 5657/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; 5908/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; 5130/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; 1504/QĐ-UBND ngày 25/02/2021; 3974/QĐ-UBND ngày 28/10/2020; 4452 /QĐ-UBND ngày 08/12/2020; 5910/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; 6511/QĐ-UBND ngày 08/7/2021; 8860/QĐ-UBND ngày 07/9/2021; 9353/QĐ_UBND ngày 22/9/2021; 9536/QĐ-UBND ngày 29/9/2021; 13319/QĐ-UBND ngày 29/12/2021; 13526/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; 638/QĐ-UBND Ngày 20/01/2022; 1942/QĐ-UBND ngày 07/3/2022; 4423/QĐ-UBND ngày 18/5/2022; 5134/QĐ-UBND ngày 09/6/2022; 6666/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 6667/QĐ-UBND ngày 22/7/2022;6669/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 9107/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; 11693/QĐ-UBND ngày 13/12/2022; 11931/QĐ-UBND ngày 19/12/2022; 12390/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; 169/QĐ-UBND ngày 09/01/2023; 812/QĐ-UBND ngày 07/02/2023; 875/QĐ-UBND ngày 10/02/2023; 1697/QĐ-UBND ngày 08/3/2023; 2629/QĐ-UBND ngày 03/4/2023; 3186/QĐ-UBND ngày 18/4/2023; 3802/QĐ-UBND ngày 05/5/2023; 3804/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 (bãi bỏ 02tt lĩnh vực xuất bản, in và phát hành); 3877/QĐ-UBND ngày 08/5/2023; 4361/QĐ-UBND ngày 22/5/3023; 4362/QĐ-UBND ngày 23/5/2023; 4488/QĐ-UBND ngày 25/5/2023; 5473/QĐ-UBND ngày 23/6/2023; 6738/QĐ-UBND ngày 27/7/2023; 7358/QĐ-UBND ngày 11/8/2023; 7662/QĐ-UBND ngày 22/8/2023; 8316/QĐ-UBND ngày 12/9/2023; 10479/QĐ-UBND ngày 08/11/2023; 10726/QĐ-UBND ngày 15/11/2023; 11846/QĐ-UBND ngày 11/12/2023;12458/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; 995/QĐ-UBND ngày 26/01/2024; 996/QĐ-UBND ngày 26/01/2024; 1303/QĐ-UBND ngày 06/02/2024; 1615/QĐ-UBND ngày 22/02/2024; 2893/QĐ-UBND ngày 28/3/2024; 3178/QĐ-UBND ngày 05/4/2024; 3776/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (188 TTHC/41 lĩnh vực)

1-LV-GIAO DUC MAM NON-05TT-8429-GDĐT-H.02.2024.docx

2-LV-GIAO DUC TIEU HOC-06TT-8429-GDĐT-H.022024.docx

 3-LV-GIAO DUC TRUNG HOC-09TT-8429-4423-GDĐT-H.02.2024.docx

 4-LV-CAC CO SO GIAO DUC KHAC-02TT-8429-GDĐT-H.02.2024.docx

 5-LV-GD ĐT THUOC HE THONG GIAO DUC QUOC DAN-9TT-8429-2629-995-1303-GDĐT-H.02.2024.docx

 6-LV QUAN LY HOAT DONG XAY DUNG-06 TT-4915-8860-12458-XD-H.02.2024.docx

 7-LV QUY HOACH XAY DUNG KIEN TRUC-03 TT-4915-XD-H.02.2024.docx

 8-LV VAN HOA-04TT-1697-2893-VHTTDL-H.03.2024.docx

 9-LV THU VIEN-3 TT-1697-2893-VHTTDL-H.03.2024.docx

 10-LV LUU THONG HANG HOA TRONG NUOC-09 TT-5909-CT-H.03.2024.docx

12-LV KINH DOANH KHI-03 TT-5909-CT-H-03.2024.docx

21-LV GIAO DUC NGHE NGHIEP-01 TT-5657-1615-LDTBXH-H.docx

23-LV TON GIAO CHINH PHU-08 TT-5908-NV-H-04.2024.docx

24-LV TO CHUC PHI CHINH PHU-07 TT-5908-169-NV-H-04.2024-.docx

25-LV KINH TE HOP TAC VA PHAT TRIEN NONG THON-01TT-5130-3802-NNPTNT-H-04.2024.docx

26-LV LAM NGHIEP-02 TT-5130-3877-NNPTNT-H.04.2024.docx

27-LV NONG NGHIEP-01 TT-5130-NNPTNT-H-04.2024.docx

28-LV THUY LOI-01 TT-5130-NNPTNT-H-04-2024.docx

29-LV HO TICH-15TTHC-875-5473-10479-TP-H-04-2024.docx

32-LV GIAI QUYET KHIEU NAI-02TT-3974-9536TTr-H-04-2024.docx

33-LV GIAI QUYET TO CAO-01 TT-3974-TTr-H-04-2024.docx

34-LV TIEP CONG DAN-01 TT-3974-6666-TTr-H-04-2024.docx

36-LV TL VA HĐ CUA HO KINH DOANH_06 TT-5910-9353-13526-7662-KHĐT-H-04-2024.docx

37-LV PHAT THANH- TRUYEN HINH VA THONG TIN DIEN TU-04 TT-4452-TTTT-H-04-2024.docx

38-LV TL VA HĐ CUA HOP TAC XA (LIEN HIEP HTX)-16 TT-5910-KHĐT-H-04-2024.docx

39-LV NUOI CON NUOI-01 TT-6511-11846-TP-H-04-2024.docx

Tin liên quan
image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 28/06/2024
Ngày kết thúc: 30/07/2024
Lượt xem:83
2
Ngày bắt đầu: 20/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:157
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:132
2
Ngày bắt đầu: 08/06/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Lượt xem:101
3
Ngày bắt đầu: 21/06/2024
Ngày kết thúc: 06/07/2024
Lượt xem:81
4
Ngày bắt đầu: 31/05/2024
Ngày kết thúc: 01/07/2024
Lượt xem:121
5
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:163
6
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:171
7
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:183
8
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:101
9
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:162
10
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 11/06/2024
Lượt xem:107
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner