image banner

Lấy ý kiến sửa đổi Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh

Trích yếu:
Lấy ý kiến sửa đổi Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh
Nội dung:

Thực hiện quy định tại Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Sở Ngoại vụ xin gửi đến các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Ngoại vụ lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Quyết định sửa đổi Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Long An.

Các ý kiến quan tâm góp ý đối với dự thảo văn bản, đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân gửi về Sở Ngoại vụ chậm nhất ngày 05/7/2024 để tổng hợp.

Tập tin tải về:
21-6-2024-so ngoai vu.rar
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner