image banner
  • 11/04/2024

    BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

    Cập nhật theo các Quyết định số: 2846/QĐ-UBND ngày 06/8/2019; 3023/QĐ-UBND ngày 28/8/2020; - 4360/QĐ-UBND ngày 01/12/2020; - 4994/QĐ-UBND ngày 02/6/2021; - 5936/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; - 5657/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; - 5908/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; - 5130/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; - 1504/QĐ-UBND ngày 25/02/2021; - 3974/QĐ-UBND ngày 28/10/2020; - 5910/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; - 1957/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 - 6511/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 - 8429/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; - 9536/QĐ-UBND ngày 29/9/2021; - 13319/QĐ-UBND ngày 29/12/2021; - 1942/QĐ-UBND ngày 07/3/2022; 5134/QĐ-UBND ngày 09/6/2022; 6666/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 6667/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 6669/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 11693/QĐ-UBND ngày 13/12/2022; 875/QĐ-UBND ngày 10/02/2023; 1697/QĐ-UBND ngày 08/3/2023; 4488/QĐ-UBND ngày 25/5/2023; 4792/QĐ-UBND ngày 05/6/2023; 5473/QĐ-UBND ngày 23/6/2023; 6744/QĐ-UBND ngày 27/7/2023; 10479/QĐ-UBND ngày 08/11/2023; 10638/QĐ-UBND ngày 13/11/2023; 11864/QĐ-UBND ngày 14/12/2023; 3776/QĐ-UBND ngày 11/4/

image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:39
2
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:63
3
Ngày bắt đầu: 09/05/2024
Ngày kết thúc: 10/06/2024
Lượt xem:274
4
Ngày bắt đầu: 08/05/2024
Ngày kết thúc: 09/06/2024
Lượt xem:120
5
Ngày bắt đầu: 07/05/2024
Ngày kết thúc: 08/06/2024
Lượt xem:107
6
Ngày bắt đầu: 03/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:89
7
Ngày bắt đầu: 27/04/2024
Ngày kết thúc: 28/05/2024
Lượt xem:110
8
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 25/05/2024
Lượt xem:41
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 22/04/2024
Ngày kết thúc: 22/05/2024
Lượt xem:134
2
Ngày bắt đầu: 16/04/2024
Ngày kết thúc: 16/05/2024
Lượt xem:163
3
Ngày bắt đầu: 29/03/2024
Ngày kết thúc: 30/04/2024
Lượt xem:243
4
Ngày bắt đầu: 26/03/2024
Ngày kết thúc: 26/04/2024
Lượt xem:194
5
Ngày bắt đầu: 22/03/2024
Ngày kết thúc: 22/04/2024
Lượt xem:192
6
Ngày bắt đầu: 18/03/2024
Ngày kết thúc: 19/04/2024
Lượt xem:167
7
Ngày bắt đầu: 08/04/2024
Ngày kết thúc: 16/04/2024
Lượt xem:141
8
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 15/04/2024
Lượt xem:141
9.
Ngày bắt đầu: 15/03/2024
Ngày kết thúc: 13/04/2024
Lượt xem:188
10.
Ngày bắt đầu: 04/03/2024
Ngày kết thúc: 03/04/2024
Lượt xem:177
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner