image banner

Lấy ý kiến dự thảo hồ sơ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách dân số trên địa bàn giai đoạn 2021-2025

Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo hồ sơ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách dân số trên địa bàn giai đoạn 2021-2025
Nội dung:

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách Dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Biên bản họp số 778-BB/BCSĐ ngày 12/3/2024 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 602/TB-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa tại cuộc họp về công tác đào tạo nguồn nhân lực về các ngành nghề (vi mạch bán dẫn và các ngành nghề có liên quan đến ứng dụng công nghệ cao) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 1171/TB-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa - Trưởng ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân số năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024,

Sở Y tế đăng tải nội dung dự thảo hồ sơ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025 trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh để lấy ý kiến theo quy định.

Đính kèm:

- Dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025,

- Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025.

Tập tin tải về:
14-5-2024-soyte.rar
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner