image banner
Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định: số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII); số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản; UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý khu kinh tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Long An, Công ty Xăng dầu Long An theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, cập nhật các quy hoạch, kế hoạch và các nội dung liên quan của Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bảo đảm phù hợp với các Quy hoạch ngành ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, làm cơ sở tiếp nhận, triển khai các dự án đầu tư phát triển lĩnh vực năng lượng, khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

Anh-tin-bai

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư các dự án năng lượng, khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản.

Ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình năng lượng, khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật đất đai. Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ, tái định cư (nếu có), tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án theo quy định.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện các Kế hoạch thực hiện các Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, bảo đảm đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Chú trọng làm tốt công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế về vai trò, tầm quan trọng và các nội dung cốt lỗi của Quy hoạch và các Kế hoạch thực hiện các Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản theo phân cấp quản lý nhằm tạo đồng thuận xã hội, thống nhất để triển khai thực hiện./.

T.H.

image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 28/06/2024
Ngày kết thúc: 30/07/2024
Lượt xem:83
2
Ngày bắt đầu: 20/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:157
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:132
2
Ngày bắt đầu: 08/06/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Lượt xem:101
3
Ngày bắt đầu: 21/06/2024
Ngày kết thúc: 06/07/2024
Lượt xem:81
4
Ngày bắt đầu: 31/05/2024
Ngày kết thúc: 01/07/2024
Lượt xem:121
5
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:163
6
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:171
7
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:183
8
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:101
9
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:163
10
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 11/06/2024
Lượt xem:108
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner