image banner
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam

Theo kết quả đánh giá của Văn phòng Chính phủ về Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công (theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ) công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hiện nay một số chỉ số thành phần của tỉnh Long An còn đạt tỷ lệ thấp như: nhóm chỉ số công khai minh bạch; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến; nhóm chỉ số về số hóa hồ sơ. 

Để khắc phục các tồn tại hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao các Chỉ số của tỉnh.

Anh-tin-bai

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành thường xuyên truy cập theo dõi, cập nhật việc công bố TTHC của các bộ, ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia về TTHC tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-quyet-dinh-cong-bo.html để tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở, ngành mình trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày các bộ, ngành công bố TTHC.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; đảm bảo 100% TTHC được niêm yết đầy đủ, đúng quy định. Đảm bảo 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết của các cơ quan, đơn vị được cập nhật lên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh (bao gồm hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp và hồ sơ tiếp nhận tại đơn vị) để cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ, để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát quá trình thực hiện.

Thực hiện đúng quy định trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Nhận đúng, đủ các loại hồ sơ, giấy tờ theo quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh công bố; thực hiện số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Đồg thời, chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trong quá trình tiếp nhận TTHC hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID) để thực hiện TTHC, bảo đảm 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết đúng tài khoản của người thực hiện TTHC. Trong đó lưu ý không được sử dụng tài khoản của công chức, viên chức, nhân viên bưu điện, nhân viên các tổ chức hành nghề công chứng… để nộp hồ sơ thay người dân, theo đúng quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, (điểm a Khoản 1 Điều 21a quy định về tiếp nhận hồ sơ TTHC): "Kiểm tra, xác thực tài khoản số của cá nhân, tổ chức thông qua số định danh cá nhân của công dân Việt Nam hoặc số hộ chiếu (hoặc số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế) của người nước ngoài và mã số của tổ chức theo quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có tài khoản số, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa hướng dẫn thực hiện hoặc tạo tài khoản cho cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Trường hợp ủy quyền giải quyết TTHC, tài khoản số được xác định theo số định danh của tổ chức, cá nhân ủy quyền".

Bên cạnh đó, chỉ đạo công chức, viên chức đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024, đặc biệt các chỉ tiêu tỉnh còn đạt điểm số thấp. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về thực hiện TTHC trực tuyến (tối thiểu 50% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết); tỷ lệ thanh toán trực tuyến (tối thiểu 45%); tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (tối thiểu 80%); tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử (chỉ tiêu 100%). /.

T.H.

image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 28/06/2024
Ngày kết thúc: 30/07/2024
Lượt xem:82
2
Ngày bắt đầu: 20/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:157
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:131
2
Ngày bắt đầu: 08/06/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Lượt xem:100
3
Ngày bắt đầu: 21/06/2024
Ngày kết thúc: 06/07/2024
Lượt xem:81
4
Ngày bắt đầu: 31/05/2024
Ngày kết thúc: 01/07/2024
Lượt xem:120
5
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:162
6
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:171
7
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:182
8
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:100
9
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:162
10
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 11/06/2024
Lượt xem:107
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner