Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVanBanDuThao

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/3/2019 của HĐND tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã
Loại văn bản: Nghị quyết Ngày hết hạn lấy ý kiến: 13/06/2020
Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/3/2019 của HĐND tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã
Nội dung:

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Thực hiện Kết luận số 1065-KL/TU ngày 16/4/2020 của Tỉnh ủy về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng công an viên và công an bán vũ trang ở các xã biên giới;

 Sở Nội vụ xây dựng dự thảo và gửi kèm theo văn bản này dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/3/2019 của HĐND tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Long An.

Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết nêu trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến./.


Tài liệu đính kèm:
12-5-2020-layykiensonoivu.rar
Văn bản hết hạn góp ý!

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​