Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVanBanDuThao

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển dụng công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
Loại văn bản: Quyết định Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/03/2020
Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển dụng công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
Nội dung:

​Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Sở Nội vụ dự thảo và gửi kèm theo văn bản này dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển dụng công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh.

Đề nghị các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đóng góp ý kiến gửi về Sở Nội vụ chậm nhất vào ngày 09/3/2020, để lập thủ tục đề nghị thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Riêng đối với UBND huyện, thị xã, thành phố, gửi dự thảo Quyết định nêu trên đến UBND cấp xã để lấy ý kiến đóng góp của cấp xã. Sau đó tổng hợp các ý kiến đóng góp (gồm cấp huyện và cấp xã) gửi về Sở Nội vụ.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định nêu trên trong thời hạn ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Rất mong các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện tốt nội dung nêu trên./.

Tài liệu đính kèm:
QĐ sua doi mot so dieu cua Quy che to chuc tuyen dung.docx
Văn bản hết hạn góp ý!

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​