Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVanBanDuThao

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã
Loại văn bản: Nghị quyết Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/10/2019
Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã
Nội dung:

​Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và ý kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính.

Để có cơ sở Sở Tư pháp thẩm định, Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, đề nghị các đơn vị nêu trên tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/10/2019 để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp cuối năm 2019.

Quá thời gian quy định góp ý, các đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất dự thảo. Riêng UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An gửi dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên đến UBND các xã lấy ý kiến đóng góp, tổng hợp ý kiến đóng góp (gồm cấp huyện và các xã) và báo cáo thêm về tình hình thu tiền sử dụng đất (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Tài chính theo thời gian quy định nêu trên.

Tài liệu đính kèm:
2-10-2019-So tai chinh lay y kien.zip
Văn bản hết hạn góp ý!

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​