Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVanBanDuThao

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Long An
Loại văn bản: Quyết định Ngày hết hạn lấy ý kiến: 07/05/2019
Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Long An
Nội dung:

​Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/ 8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sở Nội vụ dự thảo và gửi kèm theo văn bản này dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Long An. Đề nghị các cơ quan liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đóng góp ý kiến, gửi về Sở Nội vụ chậm nhất vào ngày 07/5/2019, để lập thủ tục đề nghị thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Riêng đối với UBND huyện, thị xã, thành phố, gửi dự thảo Quyết định nêu trên đến UBND cấp xã, ấp, khu phố để lấy ý kiến đóng góp của cấp xã, ấp, khu phố. Sau đó tổng hợp các ý kiến đóng góp (gồm cấp huyện và cấp xã, ấp, khu phố) gửi về Sở Nội vụ.

Tài liệu đính kèm:
QUYET dinh thay 47 ve ap, khu pho 4-2019.doc
Văn bản hết hạn góp ý!

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​