Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 5, Ngày 22/12/2022, 17:00
Điều chỉnh Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh
22/12/2022
Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12144/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục a, mục b điểm 1.2 khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư Hiệp Hòa và Cụm công nghiệp Hiệp Hòa trên địa bàn thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh mục a, mục b điểm 1.2 khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư Hiệp Hòa và Cụm công nghiệp Hiệp Hòa trên địa bàn thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, cụ thể như sau:

* Nội dung trước khi điều chỉnh:

"1.2. Dự án cụm công nghiệp: Diện tích 500.000 m².

a) Vị trí, ranh giới khu đất: Thể hiện theo mảnh trích đo địa chính số 02-2019, tờ bản đồ số 2, 5, 6 (sơ đồ ghép mảnh) đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 02/4/2019.

b) Mục đích sử dụng đất: Đất Cụm công nghiệp (SKN) theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND huyện Đức Hòa."

* Nội dung điều chỉnh thành:

"1.2. Dự án cụm công nghiệp: Diện tích 500.000 m².

a) Vị trí, ranh giới khu đất: Thể hiện theo mảnh trích đo địa chính số 02-2022, tờ bản đồ số 5 đã được Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 27/01/2022.

b) Mục đích sử dụng đất: Đất Cụm công nghiệp (SKN) theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 và Quyết định số 15390/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND huyện Đức Hòa."

* Lý do điều chỉnh: việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hiệp Hòa, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng Long An làm chủ đầu tư theo Quyết định số 15390/QĐ-UBND 10/12/2021 của UBND huyện Đức Hòa làm thay đổi vị trí bố trí các hạng mục công trình theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt trước đây.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh nội dung trên (nếu có) để yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng Long An nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư Hiệp Hòa và Cụm công nghiệp Hiệp Hòa trên địa bàn thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa. Những nội dung khác trong Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh trái với nội dung của Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Lượt người xem:   129
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​