Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 4, Ngày 26/10/2022, 10:00
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục sử dụng đất và giao đất đối với Công ty TNHH Hoàng Hương
26/10/2022
Ngày 26/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10024/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục sử dụng đất và giao đất đối với Công ty TNHH Hoàng Hương, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục sử dụng đất và giao đất đối với Công ty TNHH Hoàng Hương, thành nội dung như sau:

"Điều 1. Cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An (địa chỉ trụ sở chính: 8-10, đường số 25A, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) được sử dụng đất với diện tích 130.536 m² (trong đó diện tích lộ giới 60 m²) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Vinh Khang tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, cụ thể như sau:

- Diện tích 95.710 m² (chín mươi lăm ngàn, bảy trăm mười mét vuông) Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 2.266 m2 (hai ngàn, hai trăm sáu mươi sáu mét vuông) Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Diện tích 32.560 m² (ba mươi hai ngàn, năm trăm sáu mươi mét vuông; diện tích lộ giới 60 m²) đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, diện tích: Tại thửa đất số 491, tờ bản đồ số 8 xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2022, 04-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 28/7/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 31/7/2059 (cùng thời hạn hoạt động của Cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009).

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Hoàng Hương được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009; Công ty TNHH Hải Quốc Cường nhận chuyển nhượng dự án từ Công ty TNHH Hoàng Hương theo Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh; Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang (nay là Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An do chia tách từ Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang) nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án từ Công ty TNHH Hải Quốc Cường theo Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Vinh Khang. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất."

Lý do điều chỉnh:

Dự án cụm công nghiệp Vinh Khang do Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang (hiện nay là Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An do thực hiện chia tách từ Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang) làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án tại Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 26/4/2018;

Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Vinh Khang xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh được UBND huyện Tân Thạnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 01/4/2021.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh Quyết định cho thuê đất (nếu có) để Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ của Chủ tịch UBND tỉnh) cấp cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An; ký Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu tính toán và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Lượt người xem:   41
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​