Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 4, Ngày 26/10/2022, 10:00
Điều chỉnh, bổ sung căn cứ pháp lý và vị trí, ranh giới khu đất theo Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A thuê đất
26/10/2022
Ngày 26/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung căn cứ pháp lý và vị trí, ranh giới khu đất tại điểm 1.1, 1.2 khoản 1 và điểm 2.1, 2.2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A thuê đất, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh, bổ sung căn cứ pháp lý (về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500) và vị trí, ranh giới khu đất tại điểm 1.1, 1.2 khoản 1 và điểm 2.1, 2.2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A thuê đất, cụ thể như sau:

Điều chỉnh, bổ sung căn cứ pháp lý (về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500):

Từ: "Theo Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Quốc Linh tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;".

Thành: "Theo Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Quốc Linh tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Quốc Linh tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;".

Điều chỉnh, bổ sung vị trí, ranh giới khu đất tại điểm 1.1, 1.2 khoản 1 và điểm 2.1, 2.2 khoản 2 Điều 1:

Từ: "- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 …".

Thành: "- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 và Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 14/9/2020…".

Lý do điều chỉnh: do sơ sót trong quá trình soạn thảo văn bản.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A có trách nhiệm tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ rà soát hồ sơ dự án theo Kết luận số 456-KL/TU ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết các vướng mắc theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 222/UBND-KTTC ngày 17/10/2022.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Lượt người xem:   38
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​