Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 3, Ngày 16/08/2022, 10:00
Điều chỉnh Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 16/8/2012, Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2013, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 và Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh
16/08/2022
Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7556/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 16/8/2012, Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2013, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 và Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Tài; Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Tài và giao cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 các Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 16/8/2012, Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2013, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 và Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Tài; Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Tài và giao cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa, dự án nhà ở thương mại cho người thu nhập thấp tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An; thành nội dung như sau:

"Điều 1. Giao đất và cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa (địa chỉ trụ sở chính: 789 ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 13.406,66 m2 (trong đó, diện tích lộ giới 60,5 m2; diện tích chỉ giới đường sông 101,3 m2) đất tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An để thực hiện dự án Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên (mục tiêu đầu tư: kinh doanh nhà ở thương mại), trong đó:

Giao cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa diện tích 13.166,46 m2 (trong đó, diện tích lộ giới 60,5 m2; diện tích chỉ giới đường sông 101,3 m2) đất tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An để thực hiện dự án Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên (mục tiêu đầu tư: kinh doanh nhà ở thương mại), cụ thể:

Hình thức giao đất:

Diện tích 7.529,1 m2 (bảy ngàn, năm trăm hai mươi chín phẩy một mét vuông) đất ở tại nông thôn: giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 5.637,36 m2 (năm ngàn, sáu trăm ba mươi bảy phẩy ba mươi sáu mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất giao thông, đất công viên, đất cây xanh với diện tích 5.448,19 m2 (có trạm xử lý nước thải ngầm 60 m2); đất hạ tầng kỹ thuật (đài nước) với diện tích 189,17 m2) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: đất thủy lợi do Nhà nước quản lý; đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân và đã hoàn thành công tác bồi thường.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 10 và đất giao thông, đất công viên, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật (đài nước), tờ bản đồ số 1 xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2022, 02-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/02/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 14/02/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14/11/2061 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 3274117357, chứng nhận lần đầu ngày 14/11/2011, thay đổi lần thứ 04 ngày 24/6/2020).

Cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa thuê đất với diện tích 240,2 m2 (hai trăm bốn mươi phẩy hai mét vuông) để đầu tư đất thương mại dịch vụ thuộc Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Nguồn gốc đất: đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân và đã hoàn thành công tác bồi thường.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 10, tờ bản đồ số 1 xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính 01-2022, 02-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/02/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 14/02/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 14/11/2061 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 3274117357, chứng nhận lần đầu ngày 14/11/2011, thay đổi lần thứ 04 ngày 24/6/2020).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần".

Lý do điều chỉnh: Thay đổi nhà đầu tư theo Quyết định số 4890/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án sang Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa.

Điều chỉnh tên dự án thành Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên; điều chỉnh mục tiêu đầu tư thành kinh doanh nhà ở thương mại theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh.

Diện tích giảm 213,34 m2 do khu đất phía Đông dự án có một phần đất tiếp giáp rạch công cộng, Công ty đã chủ động xây dựng tường rào cố định lùi vào bên trong khu đất của dự án để tránh sạc lở, do đó điều chỉnh diện tích theo số liệu đo đạc thực tế.

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 5003/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND thành phố Tân An về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ven sông Thiên Phú (nay là dự án Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên), xã Bình Tâm, thành phố Tân An.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh nội dung trên (nếu có) để Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa sau khi có đơn giá thuê đất đối với phần đất thương mại, dịch vụ; thông báo cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, tài chính,… theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 16/8/2012, Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2013, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 06/4/2016, Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 và Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các Quyết định nêu trên trái với nội dung của Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


Lượt người xem:   262
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Võ Thành Trí

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​