Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 6, Ngày 29/07/2022, 13:00
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO thuê đất (đợt 1)
29/07/2022
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6919/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO thuê đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO thuê đất (đợt 1), cụ thể như sau:

Từ: "Cho Tổng Công ty IDICO - CTCP (địa chỉ trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO (địa chỉ trụ sở chính: Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 4.396.991 m2 (bốn triệu, ba trăm chín mươi sáu ngàn, chín trăm chín mươi mốt mét vuông, trong đó có diện tích 371.182,4 m2 đất giao thông, thủy lợi do UBND xã Hựu Thạnh quản lý xen kẽ bên trong dự án) đất tọa lạc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hựu Thạnh (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 3.360.150 m2 (ba triệu, ba trăm sáu mươi ngàn, một trăm năm mươi mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 1.036.841 m2 (một triệu, không trăm ba mươi sáu ngàn, tám trăm bốn mươi mốt mét vuông) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 566 (được hợp nhất từ thửa đất số 566 và thửa đất số 541), tờ bản đồ số 7 xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2019 (2 mảnh), 02-2019 (2 mảnh), 03-2019 (2 mảnh), 04-2019 (2 mảnh), 05-2019 (2 mảnh), 06-2019 (2 mảnh), 07-2019 (2 mảnh), 08-2019 (2 mảnh), 10-2019 (2 mảnh), 11-2019 (2 mảnh), 12-2019 (2 mảnh) do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình Toàn Cầu lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 27/6/2019 (vị trí đã bồi thường và đất công)."

Thành: "Cho Tổng Công ty IDICO - CTCP (địa chỉ trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO (địa chỉ trụ sở chính: số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 4.396.991 m2 (bốn triệu, ba trăm chín mươi sáu ngàn, chín trăm chín mươi mốt mét vuông, trong đó có diện tích 371.182,4 m2 đất giao thông, thủy lợi do UBND xã Hựu Thạnh quản lý xen kẽ bên trong dự án) đất tọa lạc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hựu Thạnh (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 3.478.623,6 m2 (ba triệu, bốn trăm bảy mươi tám ngàn, sáu trăm hai mươi ba phẩy sáu mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 918.367,4 m2 (chín trăm mười tám ngàn, ba trăm sáu mươi bảy phẩy bốn mét vuông), đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 566 (được hợp nhất từ thửa đất số 566 và thửa đất số 541), tờ bản đồ số 7 xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2022, 15-2022 do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Toàn Cầu lập ngày 24/5/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/5/2022."

Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hựu Thạnh đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 và Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2021.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh Quyết định cho thuê đất (nếu có) để Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ của Chủ tịch UBND tỉnh) cấp cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO; ký Hợp đồng thuê đất với Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Lượt người xem:   239
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Võ Thành Trí

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​