Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 6, Ngày 29/07/2022, 13:00
Giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH Thanh Long Newtown (đợt 2)
29/07/2022
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6918/QĐ-UBND về việc giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH Thanh Long Newtown (đợt 2) , với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất và cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown thuê đất, với diện tích 13.524,10 m2 tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa để đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp, cụ thể như sau:

Giao cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown với diện tích 13.050,22 m2 (mười ba ngàn, không trăm năm mươi phẩy hai mươi hai mét vuông) đất tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa để đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp; cơ cấu sử dụng đất theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Đức Hoà phê duyệt tại Quyết định số 7084/QĐ-UBND ngày 28/9/2018, cụ thể như sau:

Hình thức giao đất: diện tích 6.617,13 m2 (sáu ngàn, sáu trăm mười bảy phẩy mười ba mét vuông) đất ở tại nông thôn: giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 6.433,09 m2 (sáu ngàn, bốn trăm ba mươi ba phẩy không chín mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh và thể dục thể thao): giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 09-2022, 10-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/6/2022.

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
177710432,27Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
27781021,72Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
37791098,75Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
478010363,12Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
578110262,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
6782102.061,89Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
77831020,98Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
878410389,70Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
978510220,87Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1078610541,35Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1178710251,68Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
12788101,73Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1378910436,20Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1479010874,71Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
157911011,98Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
167921022,75Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
177931078,21Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1879410251,33Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1979510121,48Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2079610154,41Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
21 106.433,09Đất cây xanh, đất giao thông, thể dục thể thaoGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh

 

Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; Công ty TNHH Thanh Long Newtown đã hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo xác nhận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa ngày 23/7/2020.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định trên đến ngày 01/12/2067 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 01/12/2017).

Cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown thuê đất với diện tích 473,88 m2 (bốn trăm bảy mươi ba phẩy tám mươi tám mét vuông) đất tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất cơ sở giáo dục và đào tạo; đất xây dựng cơ sở y tế thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp; cơ cấu sử dụng đất theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Đức Hoà phê duyệt tại Quyết định số 7084/QĐ-UBND ngày 28/9/2018.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 09-2022, 10-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/6/2022. 

STTSố thửa

Tờ

bản đồ

Diện tích (m²)Loại đất

Hình thức

thuê đất

179710345

Đất xây dựng

cơ sở giáo dục và đào tạo

Thuê đất

trả tiền một lần

279810128,88

Đất xây dựng

cơ sở y tế

Thuê đất

trả tiền một lần

 

Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; Công ty TNHH Thanh Long Newtown đã hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo xác nhận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa ngày 23/7/2020.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định trên đến ngày 01/12/2067 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 01/12/2017).  

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; Rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước;  Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thanh Long Newtown sau khi có đơn giá thuê đất; Thông báo cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; Cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Lập Thượng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Thanh Long Newtown có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Lượt người xem:   196
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Võ Thành Trí

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​