Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 6, Ngày 20/05/2022, 10:00
Cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành chuyển mục đích sử dụng đất
20/05/2022
Ngày 20/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4514/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành (MSDN:0302422375, địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cầu Tràm, ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khu công nghiệp (tại các thửa đất số: 373, 507, 873, 2733, cùng tờ bản đồ 1 - tờ bản đồ mới số 7 xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) sang đất ở tại nông thôn để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu nhà ở công nhân và người lao động khu công nghiệp; đất công trình dịch vụ công cộng thuộc dự án Khu nhà ở công nhân và người lao động khu công nghiệp với tổng diện tích 167.296 m² (một trăm sáu mươi bảy ngàn, hai trăm chín mươi sáu mét vuông) đất tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành chuyển mục đích sử dụng đất để giao đất với diện tích 153.711,59 m² (một trăm năm mươi ba ngàn, bảy trăm mười một phẩy năm mươi chín mét vuông) đất tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà ở công nhân và người lao động khu công nghiệp, cụ thể:

Hình thức giao đất: Diện tích 93.955,53 m(chín mươi ba ngàn, chín trăm năm mươi lăm phẩy năm mươi ba mét vuông) đất ở tại nông thôn, giao đất có thu tiền sử dụng đất; Diện tích 59.756,06 m2 (năm mươi chín ngàn, bảy trăm năm mươi sáu phẩy không sáu mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, công viên cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2021, 03-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 29/12/2021, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
124477327,95ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2243872.480,35ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
324407416,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4244171.354,2ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5244271.286,4ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
624437100,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
724447866,5ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8244571.288,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
9244671.868,4ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
10239172.438,67ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
11239272.439,3ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
12239371.354,87ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
13239471.424,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
14239571.260,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
15239671.200,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
16239772.160,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
17239872.160,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
18239971.438,08ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
19240072.876,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
20240172.876,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
21240271.598,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
22240371.678,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
23240471.363,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
24240571.298,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
25240672.797,3ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
26240772.594,98ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
27240872.596,18ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
28240972.796,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
29241071.300,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
30241171.365,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
31241271.454,39ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
32241371.382,8ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
33241472.796,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
34241572.596,18ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
35241673.051,18ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
36241773.286,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
37241871.468,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
38241971.398,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
39242072.516,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
40242172.516,13ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
41242272.480,18ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
42242372.480,15ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
43242471.378,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
44242571.447,28ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4524267786,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4624277786,3ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
47242871.310,4ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
48242971.429,39ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
49243071.429,09ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
50243171.311,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
51243275.651,28ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
52 759.756,06Đất cây xanh, đất giao thôngGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.
Tổng153.711,59 m²

Nguồn gốc đất: Đất khu công nghiệp Cầu Tràm thuộc quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp tại Công văn số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018, cụ thể như sau:

Diện tích 3.512 m² đất thuê đất trả tiền một lần;

Diện tích 150.199,59 m² đất thuê đất trả tiền hàng năm (trong đó: Diện tích 50.019,09 m² miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 21/3/2058 (Phù hợp với thời gian còn lại của dự án Khu công nghiệp Cầu Tràm đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại các đợt trước đây).

Cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành chuyển mục đích sử dụng đất để thuê đất với diện tích 13.584,41 m2 (mười ba ngàn, năm trăm tám mươi bốn phẩy bốn mươi mốt mét vuông) đất tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thương mại, dịch vụ, đất giáo dục thuộc dự án Khu nhà ở công nhân và người lao động khu công nghiệp, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 2439, diện tích 926,5 m², thửa đất số 2434, diện tích 2.666,96 m², thửa đất số 2435, diện tích 2.694,3 m², thửa đất số 2436, diện tích 994,14 m², thửa đất số 2437, diện tích 4.118,75 m², cùng loại đất thương mại, dịch vụ; thửa đất số 2433, diện tích 2.183,76 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, cùng tờ bản đồ số 7 xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (thể hiện theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2021, 03-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 29/12/2021).

Nguồn gốc đất: Đất khu công nghiệp Cầu Tràm thuộc quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp tại Công văn số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018; diện tích 13.584,41 m² đất thuê đất trả tiền hàng năm (trong đó: Diện tích 11.714,21 m² đất miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 21/3/2058 (Phù hợp với thời gian còn lại của dự án Khu công nghiệp Cầu Tràm đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại các đợt trước đây).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Trạch xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Lượt người xem:   21
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Website

Liên kết

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​