Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 3, Ngày 05/04/2022, 09:00
Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
05/04/2022
Ngày 5/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2975/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt (địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường số 1, khu dân cư Phường 7, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp với diện tích 57.322m2 (năm mươi bảy ngàn, ba trăm hai mươi hai mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc để đầu tư Khu dân cư Nhã Đạt [mục tiêu đầu tư: xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư (dành cho người có thu nhập thấp)] (đợt 1), cụ thể như sau:

Hình thức giao đất với diện tích 51.797,5 m2, trong đó: Diện tích 27.615,3 m2 (hai mươi bảy ngàn, sáu trăm mười lăm phẩy ba mét vuông) đất ở tại nông thôn (bao gồm đất tái định cư), giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 24.182,2 m2 (hai mươi bốn ngàn, một trăm tám mươi hai phẩy hai mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 1-2022, 2-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 28/02/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 28/3/2022, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
110361081,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2103710745,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3103810334,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4103910100,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
51040107,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
610411025,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
710411125,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8104211364,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
9104311225,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
10104411979,0

Đất ở tại nông thôn

(tái định cư)

Giao đất có thu tiền sử dụng đất
111045115.097,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
121046111.018,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
13104711934,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
14109811370,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
15109911104,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
16104811796,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
171049113,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
181050111.375,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
191051111.258,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
201052111.293,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
211053112.282,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
22105411373,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
23110011265,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
24105511369,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
25105611720,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
26105711320,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
27105811571,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
281059111.727,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
291060111.630,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
30106111188,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
31106211116,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3210631156,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
331064111.792,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
341076114,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
351077112,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
36110111772,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
37110211426,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3811031112,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3911041139,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
40110511157,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4111061167,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
42110711593,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
43 1124.182,2Đất cây xanh, đất giao thôngGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh
Tổng cộng51.797,5  

 

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 10/6/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 10/6/2019).  

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Hình thức thuê đất: Diện tích đất 5.524,5 m2 (năm ngàn, năm trăm hai mươi bốn phẩy năm mét vuông).

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 1-2022, 2-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 28/02/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 28/3/2022, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức thuê đất
1110811101Đất y tếNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
2106511200Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
3110911134Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
4106611965Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
510671162Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
610681181Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
71069117.7Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
8107011200Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
9107111227.4Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
10107211818.3Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
111073111.483Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thaoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
12103510939Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
13107411197,4Đất thủy lợi (trạm xử lý nước thải)Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
14107511108,7Đất thủy lợi (bể chứa cấp nước)Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Tổng cộng5.524,5  

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 10/6/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 10/6/2019).

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:  Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Thượng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Lượt người xem:   39
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Website

Liên kết

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​