Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 4, Ngày 30/03/2022, 09:00
Giao đất và cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát thuê đất (đợt 1)
30/03/2022
Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2765/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát thuê đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất và cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 92.041,1 m2 (chín mươi hai ngàn, không trăm bốn mươi mốt phẩy một mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 473,3 m2) đất tọa lạc tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để đầu tư dự án Khu dân cư Đạt Thuận Phát (đợt 1), cụ thể như sau:

Giao cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát với diện tích 84.638,18 m² (tám mươi bốn ngàn, sáu trăm ba mươi tám phẩy mười tám mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 473,3 m2) đất tọa lạc tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đạt Thuận Phát, cụ thể:

Hình thức giao đất: Diện tích 37.986,79 m² (ba mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi sáu phẩy bảy mươi chín mét vuông) đất ở tại nông thôn, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 46.651,39 m² (bốn mươi sáu ngàn, sáu trăm năm mươi mốt phẩy ba mươi chín mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 473,3 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 18-2020, 12-2021 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập ngày 04/5/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 05/5/2021, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao đất
136371.668,01Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
236471.303,46Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
336571.402,48Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
436671.482,65Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
536771.577,32Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
636871.959,01Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
736972.163,68Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
837071.403,81Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
937171.864,76Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1037271.820,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1137372.457,28Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1237471.621,47Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
133757855,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
143767960,92Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1537771.085,70Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1637871.144,83Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
173797453,11Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1838071.425,38Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
193817955,68Đất ở tại nông thôn

Giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

2038271.160,13Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2138372.526,01Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2238472.061,97Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2338571.558,17Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
243867704,08Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2538772.371,88Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
26  46.651,39Đất cây xanh, đất giao thôngGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh
Tổng cộng84.638,18  

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 22/11/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4301/QĐ-UBND ngày 22/11/2018).

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát thuê đất với diện tích 7.402,92 m² (bảy ngàn, bốn trăm lẻ hai phẩy chín mươi hai mét vuông) đất tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức để đầu tư xây dựng các hạng mục: Công trình công cộng (khu thương mại dịch vụ, trường mầm non, khu thể dục thể thao), công trình hạ tầng kỹ thuật (trạm điện, riêng trạm xử lý nước thải: Theo quy hoạch được duyệt Khu dân cư Đạt Thuận Phát không đầu tư trạm xử lý nước thải mà sẽ dùng chung trạm xử lý nước thải đặt tại Khu dân cư Đạt Quang Minh theo ý kiến của UBND huyện Bến Lức tại Công văn số 3592/UBND-KTHT ngày 08/3/2022) thuộc dự án Khu khu dân cư Đạt Thuận Phát, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 18-2020, 12-2021 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập ngày 04/5/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 05/5/2021, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức thuê đất
13567220Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
235771.850,28Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
33587639,14Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
4359716Đất công trình năng lượngNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
5360716Đất công trình năng lượngNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
636171.397Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thaoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
736273.264,5Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Tổng   

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 22/11/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4301/QĐ-UBND ngày 22/11/2018).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thanh Phú xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Lượt người xem:   31
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Website

Liên kết

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​