Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 4, Ngày 30/03/2022, 09:00
Cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh –Bất động sản Thiện Chí chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
30/03/2022
Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2759/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh –Bất động sản Thiện Chí chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí (địa chỉ trụ sở chính: 137 ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp với diện tích 97.079,3 m2 (chín mươi bảy ngàn, không trăm bảy mươi chín phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại xã Long Cang, huyện Cần Đước để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư (đợt 1); cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 8831/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện Cần Đước, cụ thể như sau:

Hình thức giao đất, với diện tích 85.429,65 m2, trong đó: Diện tích 47.706,92 m2 (bốn mươi bảy ngàn, bảy trăm linh sáu phẩy chín mươi hai mét vuông) đất ở tại nông thôn, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 37.722,73 m2 (ba mươi bảy ngàn, bảy trăm hai mươi hai phẩy bảy mươi ba mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: Đất giao thông, cây xanh với diện tích 37.412,63 m2 và đất thủy lợi (trạm xử lý nước thải) với diện tích 310,1 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 11-2021, 12-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 01/12/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 06/12/2021, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao đất
1250561.030,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2250662.637,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3250761.760,10Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
425086631,53Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5250961.933,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
6251062.388,95Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
7251162.678,55Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8251261.933,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
9251362.323,14Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
10251461.687,69Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
11251562.413,78Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1225166983,14Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
13251762.782,98Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
14251861.474,50Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
15251962.214,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
16252062.276,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
17252162.276,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
18252261.049,24Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
19252362.838,25Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
20252462.790,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
21252562.694,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
22252662.786,45Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
23252761.565,25Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2425346361,07Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2525356199,30Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2625336310,1Đất thủy lợiGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh
27 637.412,63Đất cây xanh, đất giao thông
Tổng cộng85.429,65  

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 04/9/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 04/9/2019).  

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Hình thức thuê đất:

Diện tích 11.649,65 m2 (mười một ngàn, sáu trăm bốn mươi chín phẩy sáu mươi lăm mét vuông).

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 11-2021, 12-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 01/12/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 06/12/2021, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức thuê đất
1252863.168,5Đất cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
2252964.013,60Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
3253061.597,89Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
4253161.207,56Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
5253261.662,10Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Tổng11.649,65 

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 04/9/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 04/9/2019).  

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:  Thông báo cho Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Cang xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Lượt người xem:   41
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Website

Liên kết

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​