Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 2, Ngày 29/11/2021, 19:00
Giao đất và cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC thuê đất (giai đoạn 1)
29/11/2021
Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12023/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC thuê đất (giai đoạn 1), với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất và cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (địa chỉ trụ sở chính: Số 46-48 Đường số 1, Khu phố Bình Cư 3, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 128.962,6 m² (một trăm hai mươi tám ngàn, chín trăm sáu mươi hai phẩy sáu mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 502 m²) đất tọa lạc tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư dự án Khu nhà vườn Trung tâm (giai đoạn 1), cụ thể như sau:

Giao cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC với diện tích 124.084,95 m² (một trăm hai mươi bốn ngàn, không trăm tám mươi bốn phẩy chín mươi lăm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 502 m²) đất tọa lạc tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà vườn Trung tâm, cụ thể:

Hình thức giao đất:

Diện tích 57.880,01 m2 (năm mươi bảy ngàn, tám trăm tám mươi phẩy không một mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 66.204,94 m2 (sáu mươi sáu ngàn, hai trăm linh bốn phẩy chín mươi bốn mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 502 m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh, đất mặt nước), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 28-2021, 29-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 29/10/2021, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
12895011.362,1ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
22896011.340,66ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
32897012.325,87ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
42898011.098,49ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
52899011.731ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
6290001143,07ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
729010153,06ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
82902012.008,96ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
92903012.024,87ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
102904013.444,96ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
112905012.670,27ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
122906013.031,83ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
132907013.125,88ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
142908013.562,61ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
152909013.155,06ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
162910013.114,2ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
17291101728,6ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
182912012.286,41ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
192913012.766,26ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
202914012.861,28ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
212915013.081,18ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
222916013.071,41ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
232917013.359,68ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
242918015.509,3ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2529290123ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
26 0166.204,94Đất cây xanh, đất giao thông, đất mặt nướcGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhầm mục đích kinh doanh
Tổng124.084,95 m²

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 16/8/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 16/8/2019).

Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân; UBND huyện Thủ Thừa đã hoàn thành công tác thu hồi đất và bồi thường.

Cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC thuê đất với diện tích 4.877,65 m2 (bốn ngàn, tám trăm bảy mươi bảy phẩy sáu mươi lăm mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thương mại, dịch vụ, đất y tế, đất giáo dục thuộc dự án Khu nhà vườn Trung tâm, cụ thể:

Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân; UBND huyện Thủ Thừa đã hoàn thành công tác thu hồi đất và bồi thường.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 2921, diện tích 545,85 m² đất thương mại, dịch vụ; thửa đất số 2928, diện tích 292,3 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; thửa đất số 2919, diện tích 3.879,5 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; thửa đất số 2920, diện tích 160 m² đất xây dựng cơ sở y tế; cùng tờ bản đồ số 01, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 28-2021; 29-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 29/10/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 16/8/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 16/8/2019).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Thủ Thừa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


Lượt người xem:   66
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Website

Liên kết

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​