Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 6, Ngày 07/05/2021, 10:00
Giao đất và cho Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải thuê đất
07/05/2021
Ngày 07/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3852/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 2, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) thuê đất.

Theo đó quyết định giao đất và cho Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải thuê đất với tổng diện tích 57.555,4 m2 (năm mươi bảy ngàn, năm trăm năm mươi lăm phẩy bốn mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 3.377m2) đất tọa lạc tại xã Tân Lập (nay là xã Tân Long), huyện Thủ Thừa để đầu tư dự án Khu dân cư Thương mại Lý Sơn - Lý Hải; cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 5852/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện Thủ Thừa về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thương mại Lý Sơn - Lý Hải, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa và Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Thủ Thừa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thương mại Lý Sơn - Lý Hải, cụ thể như sau:

1. Giao đất cho Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải với diện tích 55.253,68m2 (năm mươi lăm ngàn, hai trăm năm mươi ba phẩy sáu mươi tám mét vuông) đất tọa lạc tại xã Tân Long, huyện Thủ Thừa để đầu tư Khu dân cư Thương mại Lý Sơn - Lý Hải, cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 28.761,65m2 (hai mươi tám ngàn, bảy trăm sáu mươi mốt phẩy sáu mươi lăm mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 26.492,03m2 (hai mươi sáu ngàn, bốn trăm chín mươi hai phẩy không ba mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 3.377m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất cây xanh, đất giao thông), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Thủ Thừa phê duyệt tại Quyết định số 5852/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 tại các thửa đất số: Thửa 455, diện tích 2.321,92m²; thửa 456, diện tích 3.141,26m²; thửa 457, diện tích 2.439,81m²; thửa 458, diện tích 2.020,87m²; thửa 459, diện tích 2.578,91m²; thửa 460, diện tích 3.019,48m²; thửa 461, diện tích 2.370,21m²; thửa 462, diện tích 2.340,55m²; thửa 463, diện tích 1.942,68m²; thửa 464, diện tích 2.003,16m²; thửa 465, diện tích 2.019,06m²; thửa 466, diện tích 1.454,38m²; thửa 467, diện tích 599,89m²; thửa 468 diện tích 509,47m2 đất ở và phần diện tích 26.492,03m2 đất cây xanh, đất giao thông; tờ bản đồ số 3, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 19/4/2021.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 13/6/2067 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 13/6/2017).

- Nguồn gốc đất: Đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

2. Và cho Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải thuê đất với diện tích 2.301,72m2 (hai ngàn, ba trăm lẻ một phẩy bảy mươi hai mét vuông) tại xã Tân Long, huyện Thủ Thừa để đầu tư các hạng mục công trình: Đất chợ, đất ban quản lý, đất trạm cấp điện, đất xử lý cấp nước, đất xử lý nước thải thuộc dự án Khu dân cư Thương mại Lý Sơn - Lý Hải, cụ thể:

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Thủ Thừa phê duyệt tại Quyết định số 5852/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 tại thửa đất số 469, diện tích 209,12m2, đất thương mại dịch vụ; thửa đất số 470, diện tích 1.544,69m2, đất chợ; thửa đất số 471, diện tích 150,25m2, đất công trình năng lượng (trạm cấp điện); thửa đất số 472, diện tích 147,84m2, đất thủy lợi (trạm xử lý nước và cấp nước); thửa đất số 473, diện tích 249,82m2, đất thủy lợi (trạm xử lý nước thải); tờ bản đồ số 3, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 19/4/2021.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 13/6/2067 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 13/6/2017).

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Nguồn gốc đất: Đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Lý Sơn - Lý Hải nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Long xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


Lượt người xem:   459
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Website

Liên kết

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​