Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 3, Ngày 12/01/2021, 11:00
Thông tin tiếp nhận Chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương (GGP) của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh
12/01/2021
Chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương (Grant Asistance for Grassroots Human Security Projects - GGP) là chương trình được bắt đầu thực hiện vào năm 1989, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nước phát triển. Các cơ quan ngoại giao Nhật Bản tại nước sở tại là trung tâm thực hiện viện trợ cho các dự án quy mô tương đối nhỏ (trên nguyên tắc là dự án dưới 10 triệu Yên Nhật) do các chính quyền địa phương, cơ quan giáo dục – y tế, tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế và trong nước hoạt động ở các nước đang phát triển. Khác với dự án thông thường, nó có đặc điểm là có thể thực hiện trong thời gian tương đối ngắn. Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 1995, triển khai chương trình GGP cho 26 tỉnh thành phía Nam (từ tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên trở vào Nam).

1. Đơn vị nhận viện trợ: Các tổ chức phi lợi nhuận như tổ chức NGO quốc tế và trong nước, chính quyền địa phương, cơ quan y tế, cơ quan giáo dục.

11-1-2021-so-ngoai-vu.jpg

Lễ Khánh thành Dự án cầu giao thông nông thôn do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tài trợ cho huyện Đức Huệ thuộc dự án GGP, tháng 7/2020

2. Khu vực áp dụng: 26 tỉnh thành phía Nam từ tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên trở vào Nam (Khu vực từ tỉnh Gia Lai, Bình Định trở ra Bắc thuộc Đại sứ quán Nhật Bản phụ trách).

3. Lãnh vực thuộc đối tượng viện trợ:

Trọng tâm là các dự án có hiệu quả hưởng lợi cao cho người dân thường, dự án đặc biệt phát huy hiệu quả cao nhờ viện trợ quy mô nhỏ, dự án cần viện trợ khẩn cấp mang tính nhân đạo…, thực hiện viện trợ ưu tiên lãnh vực thuộc nhu cầu cơ bản con người (basic human needs) và lãnh vực quan trọng đặc biệt từ quan điểm bảo đảm an toàn cho người dân. Ngoài ra, về thành tố "mềm", trong trường hợp mảng mềm như đào tạo năng lực con người có tính cần thiết, cũng được xếp vào đối tượng của chương trình viện trợ.

(1) Y tế cơ sở: Trang bị trang thiết bị y tế, xây dựng cơ sở vật chất y tế, phòng chống bệnh AIDS, bệnh truyền nhiễm.

(2) Giáo dục: Xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở, huấn luyện đào tạo nghề.

(3) Nông lâm thủy sản: Thủy lợi, hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp - ngư nghiệp, hỗ trợ nông dân nghèo.

(4) Môi trường: Cung cấp nước, xử lý rác.

(5) Phúc lợi công cộng: Hỗ trợ người tàn tật, người cao tuổi, trẻ em đường phố, phụ nữ.

(6) Cơ sở hạ tầng: Xây dựng cầu, đường nông thôn.

(7) Lãnh vực khác: Phòng chống thiên tai, những lãnh vực ngoài nội dung kể trên.

 <Lĩnh vực không thuộc đối tượng viện trợ>

(1) Viện trợ nghiên cứu của các trường cao đẳng, đại học, học viện; viện trợ cho dự án mà hiệu quả hưởng lợi cho người dân không rõ ràng như năng cao năng lực của đơn vị xin viện trợ.

(2) Viện trợ chuyên cho hoạt động thương nghiệp, tạo ra việc làm.

(3) Viện trợ cho dự án mà ít liên quan hệ đến việc phát triển kinh tế xã hội như văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

(4) Dự án công nhận được sử dụng về quân sự, hàm chứa mục đích chính trị, mục đích quảng bá tôn giáo.

(5) Dự án liên quan đến các sản phẩm phi thiết yếu có khả năng tổn hại sức khỏe cho con người như rượu, thuốc lá.

4. Số tiền viện trợ: Trên nguyên tắc là dưới 10 triệu Yên Nhật.

5. Kinh phí đối tượng viện trợ: Là kinh phí cần thiết trực tiếp để thực hiện dự án, cụ thể là phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm vật tư thiết bị, phí tổ chức hội nghị - seminar để đào tạo năng lực cần thiết cho thực hiện dự án, phí liên quan đến điều hành như phí thuê chuyên gia đi kèm viện trợ thiết bị.

<Kinh phí ngoài đối tượng viện trợ>

(1) Phí vận hành và quản lý các hoạt động thường xuyên của đơn vị nhận viện trợ (chi phí văn phòng, lương nhân viên,…).

(2) Phí dự phòng để thực hiện dự án.

(3) Phí cho các hoạt động sinh lợi cho cá nhân hoặc doanh nghiệp nào đó.

(4) Vốn và vật phẩm (như học bổng, nhà ở, quần áo…) được cấp cho một cá nhân cụ thể với mục đích trở thành vốn và tài sản trực tiếp của cá nhân đó (trừ trường hợp viện trợ nhân đạo khẩn cấp khi có thiên tai). Ngoài ra phí lắp đặt, trang bị hệ thống đường ống dẫn nước hoặc đường dây điện dẫn tới từng hộ dân trong các dự án cấp nước hay dự án điện cũng KHÔNG thuộc đối tượng được viện trợ.

(5) Phí cho các sản phẩm phi thiết yếu có khả năng tổn hại sức khỏe con người (như rượu, thuốc lá).

(6) Phí cho các nghiên cứu mà không có hiệu quả trực tiếp rõ rãng cho phát triển địa phương.

<Ngoài ra, các loại hàng hóa và chi phí sau đây, trên nguyên tắc cũng KHÔNG thuộc đối tượng viện trợ

(1) Các loại chi phí cho việc quản lý vận hành.

(2) Phí bảo trì, bảo dưỡng công trình, thiết bị, hàng hóa được viện trợ.

(3) Vaccine.

(4) Các loại hàng hóa, vật tư tiêu hao, các loại vật dụng nhỏ.

(5) Sách báo các loại (như sách giáo khoa, sách tham khảo, các loại sách có trong thư viện,…).

(6) Các loại xe thông thường (như các loại xe có tính phổ thông cao và có thể dùng cho mục đích cá nhân,…).

(7) Các loại thiết bị điện tử (máy vi tính…).

(8) Các loại phí ngân hàng (như phí mở tài khoản, phí duy trì tài khoản, phí chuyển khoản,…).

(9) Các loại lệ phí là nguồn thu nhập của Chính phủ và chính quyền địa phương (như lệ phí cấp phép hoạt động, lệ phí đăng ký phương tiện,…).

(10) Các loại thuế liên quan đến nhập khẩu hàng hóa.

6. Thời gian thực hiện: Trong vòng 1 năm kể từ ngày ký hợp đồng viện trợ 

7. Các tài liệu cần nộp đơn viện trợ: 
 - Đơn xin viện trợ: Bản tiếng Việt  hoặc bản tiếng Anh

 Đơn vị có thể chọn nộp bản tiếng Việt hoặc bản tiếng Anh.

- Bản đồ thể hiện địa điểm thực hiện dự án

- Hình ảnh của khu vực xung quanh địa điểm thực hiện dự án và hình ảnh của các công trình xây dựng có liên quan hoặc hình ảnh của các trang thiết bị có liên quan (tùy theo nội dung dự án).

- Bản vẽ thiết kế của công trình dự kiến xây dựng hoặc catalog của trang thiết bị dự kiến mua sắm.

- Một (01) báo giá chi phí xây dựng hoặc báo giá chi phí mua sắm trang thiết bị (xem lưu ý ※ phía dưới).

- Một (01) báo giá kiểm toán độc lập (xem lưu ý ※ phía dưới).

- Các văn bản hoặc tờ rơi có giới thiệu thông tin về đơn vị xin viện trợ (nếu có).

- (Chỉ yêu cầu đối với dự án xây dựng trường học) Kế hoạch sử dụng phòng học trước và sau khi thực hiện dự án.

- (Chỉ yêu cầu đối với dự án y tế) Sơ đồ các khu trong bệnh viện và sơ đồ bố trí trang thiết bị dự kiến.

※ Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản có thể yêu cầu các đơn vị nộp bổ sung cho đủ 03 báo giá xây dựng hoặc 03 báo giá thiết bị và 3 báo giá kiểm toán. Ngoài ra, đối với các dự án có khả năng được chọn, việc nộp đủ 3 báo giá xây dựng hoặc 3 báo giá thiết bị và 03 báo giá kiểm toán sẽ là yêu cầu bắt buộc.

8. Địa chỉ liên lạc và nộp hồ sơ:

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng phụ trách viện trợ GGP, Ban Kinh tế - Hợp tác kinh tế)

Địa chỉ: 261 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-3933-3510 (Số máy lẻ: 414/415) Fax: 028-3933-3523

Các đơn vị địa phương có nhu cầu đề nghị tiếp nhận viện trợ cho đơn vị mình có thể tải mẫu đơn đính kèm (tiếng Việt và tiếng Anh) gửi về Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét tài trợ. Đồng gửi Sở Ngoại vụ một bộ để phối hợp theo dõi xúc tiến kêu gọi vận động./.

 Don xin tiep nhan GGP_tieng Anh.pdf

Don xin tiep nhan GGP_tieng Viet.doc

 Thái Hòa


Lượt người xem:   1252
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Website

Liên kết

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​