Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

 
Dự án - Hạng mục đầu tư
 
Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12155/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12145/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất (đợt 2), với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12155/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Lương thực. Thực phẩm Hiệp Lực gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau: 
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với các thông tin như sau: 
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Thanh Phú – Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với các thông tin như sau: 
 
Ngày 12/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11664/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An thuê đất, với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 07/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11553/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Long Hựu Tây, với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 7/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11553/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Long Hựu Tây, với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11341/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Phùng Kim Group chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11341/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Phùng Kim Group chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau: 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Thu hồi đất của Trường THCS Long Hậu và giao đất cho Trường Mẫu giáo Long HậuThu hồi đất của Trường THCS Long Hậu và giao đất cho Trường Mẫu giáo Long Hậu
Ngày 24/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2333/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trường THCS Long Hậu và giao đất cho Trường Mẫu giáo Long Hậu, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi 2.043 m² (trong đó diện tích nằm trong chỉ giới đường đỏ là 184m²) đất của Trường THCS Long Hậu (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 614638, cấp ngày 03/01/2014, đất tọa lạc tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc) và giao cho Trường Mẫu giáo Long Hậu để xây dựng Trường Mẫu giáo Long Hậu.

Nguồn gốc đất: đất thu hồi của Trường THCS Long Hậu.

Vị trí, ranh giới khu đất: một phần thửa đất số 2547 (có số thửa mới là 2548), tờ bản đồ số 11, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số -2022 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 29/12/2022.

Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Trường Mẫu giáo Long Hậu nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mẫu giáo Long Hậu; cập nhật, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hậu xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mẫu giáo Long Hậu theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Trường Mẫu giáo Long Hậu nộp tiền phí, lệ phí theo quy định khi có thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường. Nhận bàn giao đất trên thực địa và quản lý, sử dụng đất đúng diện tích, ranh giới, mục đích được giao; chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

24/03/2023 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Vinmos chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Vinmos chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 22/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2245/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Vinmos chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Vinmos (địa chỉ trụ sở chính: ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 2.891,4 m2 (hai ngàn, tám trăm chín mươi mốt phẩy bốn mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa từ đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án mở rộng dự án dệt (không nhuộm, hồ, tẩy, in) – May gia công các mặt hàng xuất khẩu.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Vinmos nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 29/3/2067 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 29/3/2017).

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 306, diện tích 267 m²; thửa đất số 300, diện tích 34,4 m² và thửa đất số 361 (được hợp nhất từ các thửa đất số 107, 108 và 295) diện tích 2590 m²; cùng thuộc tờ bản đồ số 17, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2022 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 08/8/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH Vinmos nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Vinmos sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Vinmos sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Thượng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Vinmos theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Vinmos có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


22/03/2023 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Duy Hải TP.HCM chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)Cho phép Công ty TNHH Duy Hải TP.HCM chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 21/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Duy Hải TP.HCM chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Duy Hải TP.HCM (địa chỉ trụ sở chính: 339 ấp Bà Thoại, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 7.913 m2 (bảy ngàn, chín trăm mười ba mét vuông, trong đó chỉ giới đường sông là 908m2) đất tọa lạc tại xã Tân Lân, huyện Cần Đước từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để đầu tư dự án Xưởng phân loại lông vịt.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Duy Hải TP.HCM nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 11/7/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 11/7/2018).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 1271, tờ bản đồ số 3, xã Tân Lân, huyện Cần Đước (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 02/12/2022, và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 09/12/2022)

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH Duy Hải TP.HCM nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Duy Hải TP.HCM sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Duy Hải TP.HCM sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Lân xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Duy Hải TP.HCM theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/03/2023 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành điều chỉnh đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp sang đất nhà máy, kho tàng, đất công trình hành chính, dịch vụ và thuê quyền sử dụng đấtCho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành điều chỉnh đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp sang đất nhà máy, kho tàng, đất công trình hành chính, dịch vụ và thuê quyền sử dụng đất
Ngày 17/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2034/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành điều chỉnh đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp sang đất nhà máy, kho tàng, đất công trình hành chính, dịch vụ và thuê quyền sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đức Lợi (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành) tại Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2007, Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 và Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh từ diện tích 56.089 m² (đất giao thông) thành diện tích 24.767 m² (đất giao thông, cây xanh) được miễn tiền thuê đất theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước.

Cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành (địa chỉ trụ sở chính: ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 31.322 m2 (ba mươi mốt nghìn, ba trăm hai mươi hai mét vuông) để sử dụng vào mục đích xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 278, tờ bản đồ số 5, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 19-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 05/9/2022.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 31/12/2057 (cùng thời hạn Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Lý do: Điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với cơ cấu sử dụng đất trong quy hoạch phân khu xây dựng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 và theo đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành ngày 13/9/2022.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và không gây thất thu ngân sách nhà nước; thông báo cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành nộp phí, lệ phí theo đúng quy định; chỉnh lý trên các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành; ký Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2007, Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 và Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2007, Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 và Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


17/03/2023 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh
Ngày 17/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2019/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh về việc cho thuê đất tại thửa đất số 4131 (một phần thửa đất số 930), tờ bản đồ số 2, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc Điện lực Thủ Thừa, cụ thể như sau:

Tổ chức thuê đất tại Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh: "Công ty Điện lực Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 168 Tuyến tránh, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An)".

Nay điều chỉnh thành: "Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH (địa chỉ trụ sở chính: số 72, Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)".

Lý do điều chỉnh: Công ty Điện lực Long An là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2010, là chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH theo giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 0300942001-017, đăng ký lần đầu ngày 14/4/1994, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 03/12/2020.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát các nghĩa vụ tài chính phát sinh để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH; thông báo cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Điện lực Long An, cụ thể: số CK 536580, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 40175 ngày 19/9/2017.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

17/03/2023 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh
Ngày 17/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2018/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh về việc cho thuê quyền sử dụng đất tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 11, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc Điện lực Đức Huệ, cụ thể như sau:

Tổ chức thuê đất tại Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh: "Công ty Điện lực Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 168 Tuyến tránh, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An)".

Nay điều chỉnh thành: "Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH (địa chỉ trụ sở chính: số 72, Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)".

Lý do điều chỉnh: Công ty Điện lực Long An là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2010, là chi nhánh của Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH theo giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 0300942001-017, đăng ký lần đầu ngày 14/4/1994, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 03/12/2020.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát các nghĩa vụ tài chính phát sinh để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH; thông báo cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Điện lực Long An, cụ thể: số CH 755213, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 34865 ngày 10/3/2017.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

17/03/2023 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh
Ngày 17/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh về việc cho thuê quyền sử dụng đất tại thửa đất số 189, tờ bản đồ số 2, phường 4, thị xã Tân An (nay là thành phố Tân An) để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc, cụ thể như sau:

Tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh: "Điện lực Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 147 đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An)".

Nay điều chỉnh thành: "Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH (địa chỉ trụ sở chính: số 72, Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)".

Lý do điều chỉnh: Điện lực Long An là xí nghiệp, hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 1994, là chi nhánh của Công ty Điện lực 2 nên không có tư cách pháp nhân. Qua quá trình hoạt động, Điện lực Long An được đổi tên thành Công ty Điện lực Long An hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH theo giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 0300942001-017, đăng ký lần đầu ngày 14/4/1994, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 03/12/2020.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát các nghĩa vụ tài chính phát sinh để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH; thông báo cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Điện lực Long An, cụ thể: số AH 065546, vào sổ cấp giấy chứng nhận số T 02404 ngày 22/9/2008.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

17/03/2023 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh
Ngày 17/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh về việc cho thuê quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1475, tờ bản đồ số 2, xã Tân Thành và thửa đất số 1268, tờ bản đồ số 11, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan, cụ thể như sau:

Tổ chức thuê đất tại Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh: "Công ty Điện lực Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 168 Tuyến tránh, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An)".

Nay điều chỉnh thành: "Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH (địa chỉ trụ sở chính: số 72, Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)".

Lý do điều chỉnh: Công ty Điện lực Long An là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2010, là chi nhánh của Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH theo giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 0300942001-017, đăng ký lần đầu ngày 14/4/1994, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 03/12/2020.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát các nghĩa vụ tài chính phát sinh để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH; thông báo cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Điện lực Long An, cụ thể: Số CE 184096, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CT 30275 ngày 26/9/2016; Số CE 184095, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CT 30276 ngày 26/9/2016.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


17/03/2023 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 13/02/2008 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 13/02/2008 của UBND tỉnh
Ngày 17/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 13/02/2008 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 13/02/2008 của UBND tỉnh về việc cho thuê quyền sử dụng đất tại thửa đất số 2284, tờ bản đồ số 2, phường 4, thị xã Tân An (nay là thành phố Tân An) để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc, cụ thể như sau:

Tổ chức thuê đất tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 13/02/2008 của UBND tỉnh: "Điện lực Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 147 đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An)".

Nay điều chỉnh thành: "Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH (địa chỉ trụ sở chính: số 72, Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)".

Lý do điều chỉnh: Điện lực Long An là xí nghiệp, hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 1994, là chi nhánh của Công ty Điện lực 2 nên không có tư cách pháp nhân. Qua quá trình hoạt động, Điện lực Long An được đổi tên thành Công ty Điện lực Long An hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH theo giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 0300942001-017, đăng ký lần đầu ngày 14/4/1994, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 03/12/2020.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát các nghĩa vụ tài chính phát sinh để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH; thông báo cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Điện lực Long An, cụ thể: số AH 065547, vào sổ cấp giấy chứng nhận số T 02403 ngày 22/9/2008.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 13/02/2008 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 13/02/2008 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


17/03/2023 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Đặng Phú Lộc chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Đặng Phú Lộc chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1920/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Đặng Phú Lộc chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Đặng Phú Lộc (địa chỉ trụ sở chính: số 295, ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) với diện tích 79.768 m2 (bảy mươi chín ngàn, bảy trăm sáu mươi tám mét vuông) đất tại xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An từ đất rừng sản xuất sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm để thực hiện dự án Khai thác mỏ vật liệu đất san lấp và sét gạch ngói đi kèm, cụ thể như sau:

Nguồn gốc đất: nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 3917 (hợp nhất từ một phần thửa đất số: 3020, 3022, 3023, 3024), tờ bản đồ số 8, tọa lạc xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 06/6/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 23/11/2035 (cùng thời hạn khai thác của dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác số 258/GP-UBND ngày 23/11/2020).

Hình thức thuê đất: thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Một thành viên Đặng Phú Lộc sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Đặng Phú Lộc nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Một thành viên Đặng Phú Lộc sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hòa Bắc xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Một thành viên Đặng Phú Lộc theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


15/03/2023 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất để cho thuê đất và cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất thép Vina One chuyển mục đích sử dụng đấtThu hồi đất để cho thuê đất và cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất thép Vina One chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1560/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để cho thuê đất và cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất thép Vina One chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi đất để cho thuê đất và cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất thép Vina One (mã số doanh nghiệp: 1100549268, địa chỉ trụ sở chính: ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 188,5 m2 (một trăm tám mươi tám phẩy năm mét vuông) đất giao thông (lối đi công cộng) do UBND xã Long Hiệp quản lý, xen kẽ bên trong dự án và cho Công ty Cổ phần Sản xuất thép Vina One thuê toàn bộ diện tích đất nêu trên không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án "Mở rộng nhà kho chứa thép thành phẩm" tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức.

Cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất thép Vina One được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 28.282,4 m2 (hai mươi tám ngàn hai trăm tám mươi hai phẩy bốn mét vuông) từ đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án "Mở rộng nhà kho chứa thép thành phẩm" tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức.

Nguồn gốc đất: Công ty Cổ phần Sản xuất thép Vina One đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và diện tích 188,5 m2 đất giao thông (lối đi công cộng) do Nhà nước quản lý không đủ điều kiện, tiêu chí, quy mô để tách khu đất thành dự án độc lập (theo Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về việc Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Long An).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 307 {(được hợp nhất từ các thửa đất số 215, 26, 46, 27, 223, 45, 178, 28, 29, 226, 30, 31, 43, 264, 263, 262, 261, 260) và phần đất giao thông xen kẽ bên trong dự án}, tờ bản đồ số 8, diện tích 14.860,4 m²; thửa đất số 311 (được hợp nhất từ các thửa đất số 1, 12, 13, 266), tờ bản đồ số 8, diện tích 10.262,4 m²; thửa đất số 312 (được hợp nhất từ các thửa đất số 35, 39), tờ bản đồ số 8, diện tích 3.348,1 m² tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 20-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 29/11/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 02/12/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định trên đến ngày 20/5/2070 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư số 1709/QĐ-UBND ngày 20/5/2020).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác của các thông tin, số liệu; sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Sản xuất thép Vina One sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Sản xuất thép Vina One nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Sản xuất thép Vina One sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hiệp xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Sản xuất thép Vina One theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 7 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa, kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty Cổ phần Sản xuất thép Vina One có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai theo đúng quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


03/03/2023 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh các Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 17/01/2014, Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 25/3/2011, Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 và Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnhĐiều chỉnh các Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 17/01/2014, Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 25/3/2011, Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 và Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh
Ngày 02/03/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1510/QĐ-UBND về việc điều chỉnh các Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 17/01/2014, Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 25/3/2011, Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 và Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh nội dung Điều 1 các Quyết định của UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức thuê quyền sử dụng đất (đợt 1, 2, 3) để đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 101/QĐ-BQLKKT ngày 18/5/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế, gồm:

Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 17/01/2014, Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức thuê quyền sử dụng đất (đợt 1), cụ thể như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 2.161.314,05 m2 (hai triệu một trăm sáu mươi mốt ngàn ba trăm mười bốn phẩy không năm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 382m2) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 1), trong đó có 657.900 m² (sáu trăm năm mươi bảy ngàn, chín trăm mét vuông, gồm 258.800 m² đất trồng cây xanh và 399.100 m² đất xây dựng đường giao thông) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp không phải trả tiền thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 90 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính Phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thời hạn thuê đất: 50 (năm mươi) năm tính từ ngày ký quyết định này.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 10 (được hợp nhất từ các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 1, số 2 và đất công do Nhà nước quản lý), tờ bản đồ số 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo trích đo bản đồ địa chính khu đất (gồm 08 mảnh) tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 08/11/2010 (phần diện tích đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 2.161.314,05 m2 (hai triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, ba trăm mười bốn phẩy không năm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 382m2) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.533.544 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 627.770,05 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 22-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường).

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 25/3/2061.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần."

Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức thuê quyền sử dụng đất (đợt 2), cụ thể như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 77.983,95 m2 (bảy mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi ba phẩy chín mươi lăm mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 (đợt 2) để cho thuê lại.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 25/3/2061 (theo thời hạn thuê đất đợt 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức tại Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 của UBND tỉnh).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 9 (được hợp nhất từ 04 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 1, một phần thửa đất số 1335, 1328 và 31 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 2 và đất công do Nhà nước quản lý), tờ bản đồ số 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/3.000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An duyệt ngày 22/11/2011 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 77.983,95 m2 (bảy mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi ba phẩy chín mươi lăm mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 2), cụ thể:

- Diện tích 62.268 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 15.715,95 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 22-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường).

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 25/3/2061.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần."

Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức thuê quyền sử dụng đất (đợt 3), cụ thể như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 10.868 m2 (mười ngàn, tám trăm sáu mươi tám mét vuông) tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 (đợt 3).

Nguồn gốc đất: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức đã thực hiện xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích 10.868 m² đất theo Bảng thống kê diện tích loại đất do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 24/01/2016.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2 (được hợp nhất từ đất công do Nhà nước quản lý, thửa đất số 829, tờ bản đồ số 1 và các thửa đất số 28, 1207, 1208, 2716, 2770, 2772, 2933, 2953, tờ bản đồ số 2), xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2016 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An duyệt ngày 27/01/2016.

Thời hạn sử dụng: tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 25/3/2061 (theo thời hạn sử dụng đất tại Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức thuê quyền sử dụng đất (đợt 1) để phù hợp về thời gian sử dụng đất với cá diện tích đất đã cho thuê trước đây).

Hình thức sử dụng: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê".

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 10.868 m2 (mười ngàn, tám trăm sáu mươi tám mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 3), cụ thể:

- Diện tích 9.688 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 1.180 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 22-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường).

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 25/3/2061.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần."

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được Ban quản lý Khu kinh tế phê duyệt tại Quyết định số 101/QĐ-BQLKKT ngày 18/5/2016 và theo đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức ngày 19/12/2022.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 119/QĐ-BQLKKT ngày 27/5/2016 của Ban quản lý Khu kinh tế:

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sử dụng, như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 2.161.314,05 m2 (hai triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, ba trăm mười bốn phẩy không năm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 382 m2) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.533.544 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 627.770,05 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 22-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 2.161.314,05 m2 (hai triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, ba trăm mười bốn phẩy không năm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 382 m2) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.533.406 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 627.908,05 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 23-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sử dụng, như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 77.983,95 m2 (bảy mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi ba phẩy chín mươi lăm mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 2), cụ thể:

- Diện tích 62.268 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 15.715,95 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 22-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 77.983,95 m2 (bảy mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi ba phẩy chín mươi lăm mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 2), cụ thể:

- Diện tích 61.869 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 16.114,95 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 23-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sử dụng, như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 10.868 m2 (mười ngàn, tám trăm sáu mươi tám mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 3), cụ thể:

- Diện tích 9.688 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 1.180 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 22-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 10.868 m2 (mười ngàn, tám trăm sáu mươi tám mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 3), cụ thể:

- Diện tích 10.225 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 643 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 23-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được Ban quản lý Khu kinh tế phê duyệt tại Quyết định số 119/QĐ-BQLKKT ngày 27/5/2016 và theo đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức ngày 19/12/2022.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 22/7/2017 của UBND tỉnh:

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sử dụng như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 2.161.314,05 m2 (hai triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, ba trăm mười bốn phẩy không năm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 382m2) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.533.406 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 627.908,05 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 23-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 2.161.314,05 m2 (hai triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, ba trăm mười bốn phẩy không năm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 382m2) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.533.130 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 628.184,05 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 24-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sử dụng như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 77.983,95 m2 (bảy mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi ba phẩy chín mươi lăm mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 2), cụ thể:

- Diện tích 61.869 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 16.114,95 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 23-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 77.983,95 m2 (bảy mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi ba phẩy chín mươi lăm mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 2), cụ thể:

- Diện tích 62.145 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 15.838,95 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 24-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sử dụng như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 10.868 m2 (mười ngàn, tám trăm sáu mươi tám mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 3), cụ thể:

- Diện tích 10.225 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 643 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 23-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 10.868 m2 (mười ngàn, tám trăm sáu mươi tám mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 3), cụ thể:

- Diện tích 10.225 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 643 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 24-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 22/7/2017 và theo đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức ngày 19/12/2022.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh:

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sử dụng như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 2.161.314,05 m2 (hai triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, ba trăm mười bốn phẩy không năm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 382m2) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.533.130 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 628.184,05 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 24-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 2.161.314,05 m2 (hai triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, ba trăm mười bốn phẩy không năm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 382m2) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.534.357 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 626.957,05 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 28-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sử dụng như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 77.983,95 m2 (bảy mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi ba phẩy chín mươi lăm mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 2), cụ thể:

- Diện tích 62.145 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 15.838,95 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 24-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 77.983,95 m2 (bảy mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi ba phẩy chín mươi lăm mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 2), cụ thể:

- Diện tích 62.182 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 15.801,95 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 28-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sử dụng như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 10.868 m2 (mười ngàn, tám trăm sáu mươi tám mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 3), cụ thể:

- Diện tích 10.225 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 643 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 24-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 10.868 m2 (mười ngàn, tám trăm sáu mươi tám mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 3), cụ thể:

- Diện tích 10.225 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 643 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 28-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 và theo đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức ngày 19/12/2022.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh:

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sử dụng như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 2.161.314,05 m2 (hai triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, ba trăm mười bốn phẩy không năm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 382m2) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.534.357 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 626.957,05 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 28-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 2.161.314,05 m2 (hai triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, ba trăm mười bốn phẩy không năm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 382m2) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.552.047 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 609.267,05 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 25-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sử dụng như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 77.983,95 m2 (bảy mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi ba phẩy chín mươi lăm mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 2), cụ thể:

- Diện tích 62.182 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 15.801,95 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 28-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 77.983,95 m2 (bảy mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi ba phẩy chín mươi lăm mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 2), cụ thể:

- Diện tích 62.404 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 15.579,95 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 25-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sử dụng như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 10.868 m2 (mười ngàn, tám trăm sáu mươi tám mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 3), cụ thể:

- Diện tích 10.225 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 643 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 28-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 10.868 m2 (mười ngàn, tám trăm sáu mươi tám mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 3), cụ thể:

- Diện tích 9.788 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 1.080 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 25-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 và theo đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức ngày 19/12/2022.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 08/QĐ-BQLKKT ngày 10/01/2022 của Ban quản lý Khu kinh tế:

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sử dụng như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 2.161.314,05 m2 (hai triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, ba trăm mười bốn phẩy không năm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 382m2) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.552.047 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 609.267,05 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 25-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 2.161.314,05 m2 (hai triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, ba trăm mười bốn phẩy không năm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 382m2) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.551.231 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 610.083,05 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 26-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sử dụng như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 77.983,95 m2 (bảy mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi ba phẩy chín mươi lăm mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 2), cụ thể:

- Diện tích 62.404 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 15.579,95 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 25-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 77.983,95 m2 (bảy mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi ba phẩy chín mươi lăm mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 2), cụ thể:

- Diện tích 63.230 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 14.753,95 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 26-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sử dụng như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 10.868 m2 (mười ngàn, tám trăm sáu mươi tám mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 3), cụ thể:

- Diện tích 9.788 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 1.080 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 25-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê diện tích 10.868 m2 (mười ngàn, tám trăm sáu mươi tám mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 để cho thuê lại (đợt 3), cụ thể:

- Diện tích 9.788 m2 cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 1.080 m² đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 26-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2022 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được Ban quản lý Khu kinh tế phê duyệt tại Quyết định số 08/QĐ-BQLKKT ngày 10/01/2022 và theo đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức ngày 19/12/2022.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước; Phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch và các nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh các Quyết định cho thuê đất qua các lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết (nếu có) để yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký Phụ lục Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ của Chủ tịch UBND tỉnh) cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 25/3/2011, Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 17/01/2014, Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 và Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

02/03/2023 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh nội dung Điều 1 và khoản a Điều 2 Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Dệt Long An và cho Công ty TNHH Sản xuất & Đầu tư Phúc Thịnh thuê quyền sử dụng đấtĐiều chỉnh nội dung Điều 1 và khoản a Điều 2 Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Dệt Long An và cho Công ty TNHH Sản xuất & Đầu tư Phúc Thịnh thuê quyền sử dụng đất
Ngày 02/3/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung Điều 1 và khoản a Điều 2 Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Dệt Long An và cho Công ty TNHH Sản xuất & Đầu tư, với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung trước khi điều chỉnh:

"Điều 1. Thu hồi đất Công ty Cổ phần Dệt Long An và cho Công ty TNHH Sản xuất & Đầu tư Phúc Thịnh thuê quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

1. Thu hồi diện tích đất 58.404,3 m2 (năm mươi tám ngàn bốn trăm lẻ bốn phẩy ba mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 4.023 m2, diện tích chỉ giới đường sông 422 m2) đã cho Công ty Cổ phần Dệt Long An thuê, gồm:

- Thửa đất số 58, tờ bản đồ số 1, diện tích 29.872,3 m2 (trong đó diện tích lộ giới 2.554 m2, diện tích chỉ giới đường sông 422 m2), xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tại các Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 06/5/2008, Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 04/9/2008, Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 11/01/2012, Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Long An và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 223471 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T02389) ngày 29/8/2008;

- Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 10-4, diện tích 27.947 m2 (trong đó diện tích lộ giới 1.469 m2) và  một phần thửa số 3, tờ bản đồ số 7-4, diện tích 585 m2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tại các Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 06/5/2008, Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 04/9/2008, Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Long An và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 223470 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T02387), số AH 223472 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T02386) ngày 14/8/2008.

2. Cho Công ty TNHH Sản xuất & Đầu tư Phúc Thịnh (địa chỉ trụ sở chính: Đường tỉnh lộ 832, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê toàn bộ diện tích 58.404,3 m2 (năm mươi tám ngàn bốn trăm lẻ bốn phẩy ba mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 4.023 m2, diện tích chỉ giới đường sông 422 m2) đất thu hồi nêu trên để sử dụng vào mục đích đầu tư xưởng dệt, nhuộm, hoàn thiện các sản phẩm dệt, sản xuất tơ sợi các loại, hàng may mặc nội địa và xuất khẩu.

Vị trí, ranh giới khu đất:

- Thửa đất số 58, tờ bản đồ số 1, diện tích 29.872,3 m2 (trong đó diện tích lộ giới 2.554 m2, diện tích chỉ giới đường sông 422 m2), xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo trích đo địa chính do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 08/11/2011;

  - Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 10-4, diện tích 27.947 m2 (trong đó diện tích lộ giới 1.469 m2), xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 28/4/2017;

- Một phần thửa số 3 (thửa đất mới số 223), tờ bản đồ số 7-4, diện tích 585 m2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 24/4/2017.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 06 tháng 5 năm 2058 (thời hạn sử dụng đất còn lại của Công ty Cổ phần Dệt Long An).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 223471 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T02389) ngày 29/8/2008,  số AH 223470 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T02387) ngày 14/8/2008, số AH 223472 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T02386) ngày 14/8/2008 đã cấp cho Công ty Cổ phần Dệt Long An"

Nội dung điều chỉnh thành:

"Điều 1. Thu hồi đất Công ty Cổ phần Dệt Long An và cho Công ty TNHH Sản xuất & Đầu tư Phúc Thịnh thuê quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

1. Thu hồi diện tích đất 57.819,3 m2 (năm mươi bảy ngàn, tám trăm mười chín phẩy ba mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 4.023 m2, diện tích chỉ giới đường sông 422 m2) đã cho Công ty Cổ phần Dệt Long An thuê, gồm:

- Thửa đất số 58, tờ bản đồ số 1 (diện tích 29.872,3 m2, trong đó diện tích lộ giới 2.554 m2, diện tích chỉ giới đường sông 422 m2), xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tại các Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 06/5/2008, số 2215/QĐ-UBND ngày 04/9/2008, số 122/QĐ-UBND ngày 11/01/2012, số 417/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Long An và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 223471 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T02389) ngày 29/8/2008;

- Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 10-4 (diện tích 27.947 m2, trong đó diện tích lộ giới 1.469 m2), xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tại các Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 06/5/2008, số 2215/QĐ-UBND ngày 04/9/2008, số 417/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Long An và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 223470 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T02387). 

2. Cho Công ty TNHH Sản xuất & Đầu tư Phúc Thịnh (địa chỉ trụ sở chính: đường tỉnh lộ 832, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê toàn bộ diện tích 57.819,3 m2 (năm mươi bảy ngàn, tám trăm mười chín phẩy ba mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 4.023 m2, diện tích chỉ giới đường sông 422 m2) đất thu hồi nêu trên để sử dụng vào mục đích đầu tư xưởng dệt, nhuộm, hoàn thiện các sản phẩm dệt, sản xuất tơ sợi các loại, hàng may mặc nội địa và xuất khẩu.

Vị trí, ranh giới khu đất:

- Thửa đất số 58, tờ bản đồ số 1 (diện tích 29.872,3 m2, trong đó diện tích lộ giới 2.554 m2, diện tích chỉ giới đường sông 422 m2), xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo trích đo địa chính do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 08/11/2011;

- Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 10-4 (diện tích 27.947 m2, trong đó diện tích lộ giới 1.469 m2), xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 28/4/2017;

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 06/5/2058 (thời hạn sử dụng đất còn lại của Công ty Cổ phần Dệt Long An).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm".

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 223471 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T02389) ngày 29/8/2008,  số AH 223470 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T02387) ngày 14/8/2008 đã cấp cho Công ty Cổ phần Dệt Long An".

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh diện tích đất cho Công ty TNHH Sản xuất & Đầu tư Phúc Thịnh thuê gắn với tài sản trên đất để phù hợp với Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 002/HĐMB/MNAS ngày 24/01/2017 được Phòng công chứng số 1 tỉnh Long An công chứng số 570A quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD ngày 24/01/2017.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 536244, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT40016 ngày 06/9/2017 đã cấp cho Công ty TNHH Sản xuất & Đầu tư Phúc Thịnh; ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Sản xuất & Đầu tư Phúc Thịnh sau khi có điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với vị trí đất thuê tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa; ký Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Dệt Long An đối với diện tích 585 m2 sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Dệt Long An đối với diện tích 585 m2; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Dệt Long An và cho Công ty TNHH Sản xuất & Đầu tư Phúc Thịnh thuê quyền sử dụng đất. Những nội dung khác trong Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh trái với nội dung của Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


02/03/2023 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công an xã Tân ThànhGiao đất cho Công an xã Tân Thành
Ngày 08/02/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 844/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công an xã Tân Thành, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Công an xã Tân Thành (địa chỉ trụ sở chính: ấp Cả Nổ, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) với diện tích 3.729 m2 (ba ngàn, bảy trăm hai mươi chín mét vuông) đất tọa lạc tại xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Công an xã Tân Thành.

Nguồn gốc đất: Đất công do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 1209 (được hợp nhất từ thửa đất số 648 và một phần thửa đất số 649), tờ bản đồ số 1, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 128-2022 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Mộc Hóa lập và ký duyệt ngày 11/10/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Công an xã Tân Thành nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an xã Tân Thành; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Mộc Hóa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Thành xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công an xã Tân Thành theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


08/02/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công an xã Bình ThạnhGiao đất cho Công an xã Bình Thạnh
Ngày 8/2/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 843/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công an xã Bình Thạnh, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Công an xã Bình Thạnh (địa chỉ trụ sở chính: ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) với diện tích 1.576 m2 (một ngàn, năm trăm bảy mươi sáu mét vuông) đất tọa lạc tại xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Công an xã Bình Thạnh.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 1475, tờ bản đồ số 11, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 79-2022 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Mộc Hóa lập và ký duyệt ngày 11/10/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Công an xã Bình Thạnh nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an xã Bình Thạnh; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Mộc Hóa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công an xã Bình Thạnh theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


08/02/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công an xã Tân LậpGiao đất cho Công an xã Tân Lập
Ngày 08/2/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 841/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công an xã Tân Lập, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Công an xã Tân Lập (địa chỉ trụ sở chính: ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) với diện tích 1.597 m2 (một ngàn, năm trăm chín mươi bảy mét vuông) đất tọa lạc tại xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Công an xã Tân Lập.

Nguồn gốc đất: Đất công do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 1893 (được hợp nhất từ một phần các thửa đất số 633, 893, 959), tờ bản đồ số 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 97-2022 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Mộc Hóa lập và ký duyệt ngày 11/10/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Công an xã Tân Lập nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an xã Tân Lập; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Mộc Hóa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Lập xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công an xã Tân Lập theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


08/02/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công an xã Bình Hòa ĐôngGiao đất cho Công an xã Bình Hòa Đông
Ngày 13/02/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 945/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công an xã Bình Hòa Đông, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Công an xã Bình Hòa Đông (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 1, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) với diện tích 1.029 m2 (một ngàn, không trăm hai mươi chín mét vuông) đất tọa lạc tại xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Công an xã Bình Hòa Đông.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 1110, tờ bản đồ số 7 xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 83-2022 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Mộc Hóa lập ngày 11/10/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Công an xã Bình Hòa Đông nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an xã Bình Hòa Đông; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Mộc Hóa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hòa Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công an xã Bình Hòa Đông theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


13/02/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công an xã Bình Hòa TâyGiao đất cho Công an xã Bình Hòa Tây
Ngày 8/02/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 842/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công an xã Bình Hòa Tây, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Công an xã Bình Hòa Tây (địa chỉ trụ sở chính: ấp Bình Tây 1, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) với diện tích 1.400m2 (một ngàn, bốn trăm mét vuông) đất tọa lạc tại xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Công an xã Bình Hòa Tây.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 2294, tờ bản đồ số 13, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 69-2022 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Mộc Hóa lập và ký duyệt ngày 11/10/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Công an xã Bình Hòa Tây nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an xã Bình Hòa Tây; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Mộc Hóa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hòa Tây xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công an xã Bình Hòa Tây theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


08/02/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông báo mời quan tâm đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến LứcThông báo mời quan tâm đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với các thông tin như sau:

Tên dự án; mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

1.1. Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, THƯƠNG MẠI DU LỊCH.

1.2. Mục tiêu đầu tư

- Cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thu hút nguồn lực đầu tư, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo đồ án quy hoạch được duyệt.

- Phát triển khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời bảo vệ, tôn tạo và nâng cao giá trị cảnh quan, sinh thái và môi trường, phát triển hệ thống đô thị du lịch, cung cấp ra thị trường đa dạng loại hình nhà ở, tạo việc làm cho lao động địa phương.

- Đáp ứng một phần nhu cầu ở và kết hợp kinh doanh cho nhân dân huyện Bến Lức nói riêng và tỉnh Long An nói chung. Tạo cho khu dân cư có cuộc sống chất lượng cao, khu ở Xanh - Sạch - Đẹp, có môi trường thiên nhiên tốt và có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

1.3. Quy mô đầu tư của dự án

a) Diện tích đất sử dụng: khoảng 220,05 ha.

b) Quy mô dân số: Khoảng 37.163 người.

c) Quy mô xây dựng: Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình khác theo đồ án quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Cơ cấu sản phẩm nhà ở:

Phần diện tích đất ở có diện tích 1.193.126,47 m2, chiếm 54,22% diện tích đất dự án. Bao gồm đất ở mới (đất ở mới thấp tầng, ở hỗn hợp cao tầng), đất ở tái định cư. Trong đó:

- Đất ở mới:

+ Đất ở mới thấp tầng: khoảng 111,41ha, chiếm tỷ lệ 50,63% (khoảng 4.951 lô; tầng cao xây dựng tối đa: 5 tầng).

+ Đất ở hỗn hợp cao tầng: khoảng 5,84ha, chiếm tỷ lệ 2,65% (khoảng 4.300 căn hộ; tầng cao xây dựng tối đa 45 tầng).

- Đất ở tái định cư: khoảng 2,07 ha, chiếm tỷ lệ 0,94% (khoảng 180 lô; tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng).

đ) Việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

e) Phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho địa phương:

- Đối với phần hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, vỉa hè, thoát nước, cấp nước, thông tin liên lạc, công trình xử lý nước thải…) trong phạm vi dự án: Sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, dự án được duyệt, Nhà đầu tư bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo các tài liệu liên quan đến quá trình khai thác, vận hành các công trình này.

Trước khi khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, Nhà đầu tư thông báo đến UBND các cấp và đơn vị nhận bàn giao công trình hạ tầng để phối hợp tham gia quản lý làm cơ sở nghiệm thu, nhận bàn giao công trình khi hoàn thành.

Nhà đầu tư có trách nhiệm quản lý, duy trì vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ công ích, dịch vụ đô thị (cấp nước, cấp điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, …) trong thời gian từ khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng tới khi được bàn giao chính thức cho cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

- Đối với phần hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án: nhà đầu tư thực hiện thoả thuận đấu nối, đầu tư xây dựng phần kết nối theo tiến độ đầu tư xây dựng dự án, đảm bảo hài hoà với hạ tầng kỹ thuật xung quanh.

- Đối với phần hạ tầng xã hội:

+ Đối với phần hạ tầng xã hội (cơ sở giáo dục; cơ sở y tế; trung tâm thương mại, công trình công cộng) trong phạm vi dự án: Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thành sau đó tự quản lý, vận hành và khai thác theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đối với hạ tầng xã hội (cây xanh, mặt nước) trong phạm vị dự án: Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thành, sau đó bàn giao cho nhà nước quản lý, vận hành.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 13.981.229.000.000 đồng (Mười ba nghìn, chín trăm tám mươi mốt tỷ, hai trăm hai mươi chín triệu đồng), chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn tỷ đồng).

4. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất); người mua quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định của Luật Đất đai.

5. Tiến độ thực hiện dự án: 06 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư. Dự kiến:

 - Giai đoạn 1 (Thời gian dự kiến từ năm 2023-2025): Tiến hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án. Đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình thuộc Dự án thành phần số 1, Dự án thành phần số 2, Dự án thành phần số 3, Dự án thành phần số 4, Dự án thành phần số 7.

- Giai đoạn 2 (Thời gian dự kiến từ năm 2025-2028): Đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình thuộc Dự án thành phần số 5, Dự án thành phần số 6, Dự án thành phần số 8 và Dự án thành phần số 9.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

7. Diện tích khu đất: khoảng 220,05 ha.

8. Mục đích sử dụng đất: Theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

9. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Đến trước 17 giờ ngày 30/3/2023.

10. Thông tin liên hệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. 

+ Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An .

+ Số điện thoại: (0272) 3886 009 - (0272) 3826 199.

+ Số fax: (0272) 3825 044.

+ Email: skhdt@longan.gov.vn

- Các thông tin khác về dự án:

+ Xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và Thông báo mời quan tâm tại địa chỉ https://skhdt.longan.gov.vn/

+ Xem tại Quyết định số 9360/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch, diện tích khoảng 220,05ha tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

11. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án:

- Chuẩn bị hồ sơ theo các biểu mẫu tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

- Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Đồng thời nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An với số lượng 08 bộ hồ sơ, trong đó 01 bộ gốc, 07 bộ sao hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. Nhà đầu tư không nộp hồ sơ đầy đủ theo 02 hình thức trên (trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tại Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án sẽ không được xem xét đánh giá.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án./.

638131431912668944_203_TB-SKHĐT_27-02-2023_THONG BAO MOI QUAN TAM 2.2023signed.pdf

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An


01/03/2023 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2023-03/article.pngApproved
Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Tiệp và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trườngThu hồi đất của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Tiệp và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12439/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Tiệp và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Tiệp và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường quản lý, cụ thể như sau:

Thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Tiệp và không bồi thường về đất đối với diện tích 45.571 m2 (bốn mươi lăm ngàn, năm trăm bảy mươi mốt mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 2.521 m²) thuộc thửa đất số 10, 19 tờ bản đồ số 4, đất tọa lạc tại phường 4, thành phố Tân An theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 và Điều 82 Luật Đất đai năm 2013.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 4, diện tích 28.074 m² (trong đó diện tích lộ giới 2.385 m²) đất tọa lạc tại phường 4, thành phố Tân An đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 184082 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 30120 ngày 16/9/2016).

Tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 4, diện tích 17.497 m² (trong đó diện tích lộ giới 136 m²) đất tọa lạc tại phường 4, thành phố Tân An đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 184083 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 30121 ngày 16/9/2016).

Lý do thu hồi: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Tiệp có Văn bản đề nghị trả lại đất ngày 24/11/2022, UBND tỉnh thực hiện thu hồi đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 và Điều 82 Luật Đất đai năm 2013.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường quản lý và đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 184082, CE 184083 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 30120, CT 30121) do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 16/9/2016. Thông báo kết thúc Hợp đồng thuê đất đối với Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Tiệp. Cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

30/12/2022 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi, giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT (MSDN: 1101881684, địa chỉ trụ sở chính: Số 46-48 Đường số 1, khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất, cụ thể như sau: Thu hồi diện tích 6.710,2 m2 (sáu ngàn, bảy trăm mười phẩy hThu hồi, giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT (MSDN: 1101881684, địa chỉ trụ sở chính: Số 46-48 Đường số 1, khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất, cụ thể như sau: Thu hồi diện tích 6.710,2 m2 (sáu ngàn, bảy trăm mười phẩy h
Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12155/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Lương thực. Thực phẩm Hiệp Lực gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực được gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy xay xát và lò sấy lúa tại thửa đất số 362, tờ bản đồ số 7, diện tích 15.466 m² (trong đó diện tích lộ giới là 715 m²); thửa đất số 361, tờ bản đồ số 7, diện tích 897 m²; thửa đất số 369, tờ bản đồ số 7, diện tích 595 m² và thửa đất số 384, tờ bản đồ số 7, diện tích 881 m², đất tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án từ năm 2019 nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng. Nguyên nhân: do Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao nên Công ty chưa xây dựng công trình để đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ.

Nay, Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực có nhu cầu gia hạn tiến độ sử dụng đất là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

22/12/2022 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất (đợt 2)Giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất (đợt 2)
Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12145/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất (đợt 2), với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi, giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT (MSDN: 1101881684, địa chỉ trụ sở chính: Số 46-48 Đường số 1, khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 6.710,2 m2 (sáu ngàn, bảy trăm mười phẩy hai mét vuông) đất giao thông, đất thủy lợi (kênh) do UBND thị trấn Thủ Thừa quản lý, xen kẽ bên trong dự án và giao đất, cho thuê đất không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án khu nhà vườn Trung Tâm tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

Giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất với tổng diện tích 54.477,3 m² (năm mươi bốn ngàn, bốn trăm bảy mươi bảy phẩy ba mét vuông, bao gồm 6.710,2 m2 đất thu hồi tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định trên, trong đó diện tích lộ giới là 1.013 m²) tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư dự án Khu nhà vườn Trung tâm Thủ Thừa (đợt 2), cụ thể như sau:

Giao cho Công ty Cổ phần IDTT với diện tích 50.209,15 m² (năm mươi ngàn, hai trăm linh chín phẩy mười lăm mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 1.013 m²) tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà vườn Trung tâm Thủ Thừa. Cụ thể:

Hình thức giao đất: Diện tích 19.316,11 m2 (mười chín ngàn, ba trăm mười sáu phẩy mười một mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 30.893,04 m2 (ba mươi ngàn, tám trăm chín mươi ba phẩy không bốn mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là1.013m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh, đất mặt nước), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 49-2022; 50-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 13/10/2022, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
13590012.779,17ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
23591011.707,81ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
33592011.710,00ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4359301371,33ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
53594011.598,71ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
63595012.546,04ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
7359601173,84ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8359701294,66ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
935980181,74ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
10359901115,99ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
11360001627,61ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
123601012.924,93ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
133602012.536,27ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
14395001725,75ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
153951011.122,26ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
16 0130.893,04Đất cây xanh, đất giao thông, đất mặt nước

Giao đất không thu tiền

sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhầm mục đích kinh doanh

Tổng50.209,15 m²

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 16/8/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 16/8/2019).

Nguồn gốc đất: diện tích 43.498,95 m² đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và diện tích 6.710,2 m² đất do UBND thị trấn Thủ Thừa quản lý (đất công).

Cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất với diện tích 4.268,15 m2 (bốn ngàn, hai trăm sáu mươi tám phẩy mười lăm mét vuông) tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng cơ sở y tế thuộc dự án Khu nhà vườn Trung tâm Thủ Thừa, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 3603, diện tích 2.678,07 m², đất thương mại, dịch vụ; thửa đất số 3604, diện tích 1.590,08 m²; đất xây dựng cơ sở y tế; cùng tờ bản đồ số 01, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 49-2022; 50-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 13/10/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 16/8/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 16/8/2019).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Nguồn gốc đất: đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty Cổ phần IDTT nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;  ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần IDTT sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần IDTT sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định;

UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Thủ Thừa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty IDTT theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần IDTT có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

22/12/2022 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất và cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao thuê đất để đầu tư dự án Khu đô thị Năm Sao – Giai đoạn 1 (đợt cuối)Giao đất và cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao thuê đất để đầu tư dự án Khu đô thị Năm Sao – Giai đoạn 1 (đợt cuối)
Ngày 08/02/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 846/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (địa chỉ trụ sở chính: tầng 16 Tòa nhà Five Star Tower, số 28bis Mạc Đỉnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) thuê đất với tổng diện tích 21.601,46 m2 (hai mươi mốt ngàn, sáu trăm lẻ một phẩy bốn mươi sáu mét vuông. Trong đó diện tích lộ giới 1.147 m2; đất nhà nước quản lý 1.237,46 m2 nằm xen kẽ trong dự án) đất tọa lạc tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc để đầu tư dự án Khu đô thị Năm Sao – Giai đoạn 1 (đợt cuối), cụ thể như sau:

Giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao với diện tích 20.890,66 m² (hai mươi ngàn, tám trăm chín mươi phẩy sáu mươi sáu mét vuông. Trong đó diện tích lộ giới 1.147 m2; đất nhà nước quản lý 1.237,46 m2 nằm xen kẽ trong dự án), đất tọa lạc tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc để đầu tư dự án Khu đô thị Năm Sao – Giai đoạn 1, cụ thể:

Hình thức giao đất: Diện tích 12.106,61 m² (mười hai ngàn, một trăm lẻ sáu phẩy sáu mươi mốt mét vuông) đất ở tại nông thôn: giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 8.784,05 m² (tám ngàn, bảy trăm tám mươi bốn phẩy không năm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 1.147 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh): giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2022, 15-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao đất
159804563,53Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2598141.154,07Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
359834761,68Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
459844749,8Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
559854621,87Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
65986436Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
759874885,62Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
859884227,96Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
9598941.162,72Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1059904150,45Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1159914927,18Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1259924522,93Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1359934945,61Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
14599441.300,73Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
15599541.408,71Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1660604161,12Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1760614163,62Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1860624150,09Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1960634212,92Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
20 48.784,05

Đất cây xanh,

đất giao thông

Giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích

kinh doanh

Tổng cộng20.890,66  

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 29/11/2060 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000245, chứng nhận lần đầu ngày 29/11/2010; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 7084373268 chứng nhận điều chỉnh lần thứ 04 ngày 01/6/2021).

Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân (19.653,2m2), Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao đã thực hiện xong việc bồi thường theo bảng xác nhận hộ dân đã nhận tiền bồi thường do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường xác nhận ngày 09/8/2022; và đất do nhà nước quản lý (1.237,46 m2).

Cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao thuê đất với diện tích 710,8 m² (bảy trăm mười phẩy tám mét vuông) tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc để đầu tư xây dựng trạm y tế (theo quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt) thuộc dự án Khu đô thị Năm Sao – Giai đoạn 1, cụ thể như sau:

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 5982, tờ bản đồ số 4, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2022, 15-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 29/11/2060 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000245, chứng nhận lần đầu ngày 29/11/2010; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 7084373268 chứng nhận điều chỉnh lần thứ 04 ngày 01/6/2021).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân. Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao đã thực hiện xong việc bồi thường theo bảng xác nhận hộ dân đã nhận tiền bồi thường do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường xác nhận ngày 09/8/2022.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;  ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phước Lý xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai theo đúng quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

08/02/2023 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An gia hạn tiến độ sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An gia hạn tiến độ sử dụng đất
Ngày 03/2/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 708/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An được gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án Trung tâm logistic tại thửa đất số 583 (diện tích 93.910 m2), thửa đất số 585 (diện tích 1.319 m2), thửa đất số 593 (diện tích 1.321 m2), thửa đất 596 (diện tích 400 m2), thửa đất 603 (diện tích 821 m2), thửa đất số 606 (diện tích 382 m2), thửa đất số 699 (diện tích 1.047 m2), thửa đất số 1804 (diện tích 400 m2); tờ bản đồ số 6; đất tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An được UBND tỉnh giao đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án từ năm 2015 nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng. Nguyên nhân: do Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính, thị trường nên chưa đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ.

Nay, Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An có nhu cầu gia hạn tiến độ sử dụng đất là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND huyện Thạnh Hóa kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh và liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

03/02/2023 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanh Tam Thanh Tâm chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khácCho phép Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanh Tam Thanh Tâm chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác
Ngày 31/01/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 613/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanh Tam Thanh Tâm chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanh Tam Thanh Tâm (địa chỉ: xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác với diện tích 84.463 m(tám mươi bốn ngàn, bốn trăm sáu mươi ba mét vuông) để thực hiện dự án nhà máy sản xuất bê tông tươi; cán tôn, gia công thép định hình, cụ thể như sau:

Tên dự án: Nhà máy sản xuất bê tông tươi; cán tôn, gia công thép định hình.

Địa chỉ thực hiện dự án: xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanh Tam Thanh Tâm.

Diện tích xin chuyển mục đích sử dụng rừng: 84.463 m2 (tám mươi bốn ngàn, bốn trăm sáu mươi ba mét vuông).

Vị trí theo tờ bản đồ địa chính: thửa đất số: 268, 266, 327, 328, 329; tờ bản đồ số 6 xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, sự phù hợp của nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; đồng thời,  thông tin đến chủ đầu tư về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanh Tam Thanh Tâm có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

31/01/2023 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh hình thức thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnhĐiều chỉnh hình thức thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh
Ngày 30/01/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 606/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hình thức thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh nội dung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Cảng Long An thuê đất mặt nước và thuê đất để thực hiện dự án Cảng Long An, cụ thể: Điều chỉnh hình thức thuê đất đối với phần diện tích 88.675,6 m2 đất tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc để xây dựng, trang bị, vận hành và khai thác cảng biển thuộc dự án Cảng Long An từ "Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê" thành "Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm".

Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Cảng Long An không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hình thức nộp tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và có văn bản số số 147/2022/CV-ĐTDA/CLA ngày 23/12/2022 xin điều chỉnh lại hình thức thuê đất thành thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Theo Quyết định trên, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, sự phù hợp của nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước. Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các chi phí và các nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh nội dung trên (nếu có) để yêu cầu Công ty Cổ phần Cảng Long An thực hiện theo đúng quy định.

Công ty Cổ phần Cảng Long An chịu trách nhiệm chi trả phần kinh phí thuê tư vấn lập chứng thư thẩm định giá, các chi phí phát sinh và các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

BB

30/01/2023 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất của Điểm Bưu điện - Văn hóa xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa và bàn giao cho UBND huyện Đức Hòa quản lýThu hồi đất của Điểm Bưu điện - Văn hóa xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa và bàn giao cho UBND huyện Đức Hòa quản lý
Ngày 11/01/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 302/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Điểm Bưu điện - Văn hóa xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa thuộc Bưu điện tỉnh Long An và bàn giao cho UBND huyện Đức Hòa quản lý, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 240 m2 (hai trăm bốn mươi mét vuông) đất thuộc thửa đất số 565, tờ bản đồ số 12, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa đã được UBND tỉnh giao cho Bưu điện tỉnh Long An để xây dựng Điểm Bưu điện - Văn hóa xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa tại Quyết định số 1816/QĐ-UB ngày 15/5/2002 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 862308 (vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00012 QSDĐ/0714-LA) ngày 15/5/2002.

Lý do thu hồi: Bưu điện tỉnh Long An không còn nhu cầu sử dụng Điểm Bưu điện - Văn hóa xã Đức Hòa Thượng và có văn bản đề nghị trả lại đất cho Nhà nước quản lý ngày 31/5/2022.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Đức Hòa quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 862308 (vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00012 QSDĐ/0714-LA) đã cấp cho Bưu điện tỉnh Long An ngày 15/5/2002. Cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

11/01/2023 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đấtCho phép Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất
Ngày 11/01/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 289/QĐ-UBND về việc cho phép Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Số 31B Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An) chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất với diện tích 243,6m2 (trong đó diện tích lộ giới 37,6m²) để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc, như sau:

Vị trí ranh giới khu đất: tại thửa đất số 409, tờ bản đồ số 14, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo trích lục bản đồ địa chính được Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 08/11/2022.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm tính từ ngày 31/12/2020 (ngày Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An được giao quyền tự chủ theo Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh).

Hình thức thuê đất: thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; ký hợp đồng thuê đất với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 616295 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT19676) ngày 15/7/2014 đã cấp cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

BB

11/01/2023 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH TM - DV – DL Vàm Cỏ Đông gia hạn tiến độ sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH TM - DV – DL Vàm Cỏ Đông gia hạn tiến độ sử dụng đất
Ngày 05/01/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 100/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH TM - DV – DL Vàm Cỏ Đông gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH TM - DV - DL Vàm Cỏ Đông được gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án Khu dân cư, biệt thự nhà vườn, tại thửa đất số 2616, tờ bản đồ số 5, diện tích 6.072,5 m² (trong đó: diện tích 774 m2 giao đất có thu tiền sử dụng đất; diện tích đất 5.298,5 m2 giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh) và thửa đất số 453, tờ bản đồ số 5, diện tích 15.376 m2 (trong đó: diện tích chỉ giới đường sông 404m2; diện tích đất 5.690 m2 giao đất có thu tiền sử dụng đất và diện tích đất 9.686 m2 giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh), đất tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH TM - DV - DL Vàm Cỏ Đông vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH TM - DV - DL Vàm Cỏ Đông được UBND tỉnh giao đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án từ năm 2014, 2015 nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng. Nguyên nhân: do Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính, thị trường nên chưa đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ.

Nay, Công ty TNHH TM - DV - DL Vàm Cỏ Đông có nhu cầu gia hạn tiến độ sử dụng đất là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH TM - DV - DL Vàm Cỏ Đông phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH TM - DV - DL Vàm Cỏ Đông và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

UBND huyện Bến Lức chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH TM - DV – DL Vàm Cỏ Đông; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH TM - DV - DL Vàm Cỏ Đông nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh và liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

05/01/2023 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất của điểm Bưu điện - Văn hóa xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ và bàn giao cho UBND huyện Đức Huệ quản lýThu hồi đất của điểm Bưu điện - Văn hóa xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ và bàn giao cho UBND huyện Đức Huệ quản lý
Ngày 04/1/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 57/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của điểm Bưu điện - Văn hóa xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ thuộc Bưu điện tỉnh Long An và bàn giao cho UBND huyện Đức Huệ quản lý, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 735 m2 (bảy trăm ba mươi lăm mét vuông) đất thuộc thửa đất số 245, tờ bản đồ số 6 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ của Bưu điện tỉnh Long An đã được UBND tỉnh giao đất để xây dựng điểm Bưu điện - Văn hóa xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ tại Quyết định số 710/QĐ-UB ngày 05/3/2002 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 277830 (vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00011 QSDĐ) ngày 05/3/2002.

Lý do thu hồi: Bưu điện tỉnh Long An không còn nhu cầu sử dụng điểm Bưu điện - Văn hóa xã Bình Hòa Nam và có văn bản đề nghị trả lại đất cho Nhà nước quản lý ngày 31/5/2022.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Đức Huệ quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 277830 (vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00011 QSDĐ) đã cấp cho Bưu điện tỉnh Long An ngày 05/3/2002. Cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

04/01/2023 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​