Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

 
Dự án - Hạng mục đầu tư
 
Ngày 12/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11761/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một phần nội dung tại Điều 1 Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1). 
 
Ngày 12/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11763/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 (điều chỉnh tại Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 23/02/2018), Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 26/02/2018, Quyết định 646/QĐ-UBND ngày 28/02/2018, Quyết định số 4710/QĐ-UBND ngày 14/12/2018, với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 12/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11764/QĐ-UBND về việc điều chỉnh điều chỉnh các Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016, Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (đợt 1, đợt 2 và đợt cuối), với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 11/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11691/QĐ-UBND về việc cho phép Ban Quản lý dự án công trình giao thông (thuộc Sở Giao thông vận tải) chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác. 
 
Ngày 11/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11696/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Galaxy trúng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng chợ Tân Trụ (chợ Bình Hòa) trên địa bàn thị trấn Tân Trụ, huyện Tân  
 
Ngày 07/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11609/QĐ-UBND về việc điều chỉnh các Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 17/5/2011, Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 17/5/2011, Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 và Quyết định số 4489/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất, với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 06/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11508/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Hưng, với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 29/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11319/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 23/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11049/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 10488/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An thuê quyền sử dụng đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 22/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10999/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá đất để Công ty TNHH MTV Đầu tư –Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn xã Long Cang, huyện Cần Đước (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau: 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức HòaThông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với các thông tin như sau:

1. Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án

1.1. Tên dự án: KHU DÂN CƯ TẠI XÃ ĐỨC LẬP HẠ, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

1.2. Mục tiêu đầu tư

- Xây dựng khu đô thị để bán và cho thuê.

- Xây dựng hạ tầng.

- Xây dựng nhà ở xã hội, công trình văn hóa, thể thao.

- Kinh doanh các dịch vụ tiện ích khác.

- Xử lý và cung cấp nước.

- Thoát nước và xử lý nước thải.

1.3. Quy mô đầu tư của dự án

1.3.1. Diện tích đất sử dụng: khoảng 36,2 ha (vị trí, ranh giới khu đất thực hiện dự án theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trích lục ngày 26/8/2022).

1.3.2. Quy mô dân số: Khoảng 5.968 người.

1.3.3. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội:

- Nhà ở xã hội (chung cư): 2,8722 ha, đạt tỷ lệ 20,02% trong đất nhóm ở; số căn hộ 412 căn.

- Đất nhóm nhà liên kế: 11,4714 ha; số lượng 1.317 căn nhà liên kế.

1.3.4. Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án

- Đối với phần hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, vỉa hè, thoát nước, cấp nước, thông tin liên lạc, công trình xử lý nước thải…) trong phạm vi dự án: Sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, dự án được duyệt, Nhà đầu tư sẽ bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo các tài liệu liên quan đến quá trình khai thác, vận hành các công trình này.

- Trước khi khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, Nhà đầu tư sẽ thông báo đến UBND các cấp và đơn vị nhận bàn giao công trình hạ tầng để phối hợp tham gia quản lý làm cơ sở nghiệm thu, nhận bàn giao công trình khi hoàn thành.

- Nhà đầu tư có trách nhiệm quản lý, duy trì vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ công ích, dịch vụ đô thị (cấp nước, cấp điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh,…) trong thời gian từ khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng tới khi được bàn giao chính thức cho cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

- Trước khi phê duyệt dự án chủ đầu tư sẽ thực hiện các thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật đối với các cơ quan quản lý chuyên môn của địa phương, bao gồm: Thỏa thuận đấu nối và phương án đấu nối: cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao thông, các văn bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có).

- Đảm bảo kết nối tạm thời giữa hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án trong trường hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án chưa được đầu tư theo đúng quy hoạch được duyệt.

- Nội dung phối hợp giữa nhà đầu tư và chính quyền địa phương về công tác đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và công trình hạ tầng kỹ thuật của Nhà nước đi qua khu vực dự án được xác định ở giai đoạn lập dự án theo quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ.

1.3.5. Sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho địa phương

- Phương án đầu tư nhà ở, công trình hỗn hợp:

+ Chủ đầu tư sẽ chọn các trục cảnh quan gồm: đường D1, D2, D4, N1, N3, N5 để thực hiện đầu tư xây dựng 279 căn nhà liên kế (xây thô, hoàn thiện mặt ngoài) để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho người mua.

+ Đối với 1.038 lô đất còn lại, nhà đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng, đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế được thẩm định, phê duyệt.

+ Công trình hỗn hợp, cung cư thấp tầng, nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh tuân thủ quy định Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

- Đối với phần hạ tầng xã hội:

+ Các lô đất giáo dục, đất trung tâm văn hóa thể dục thể thao, đất y tế, đất công trình xử lý nước thải: chủ đầu tư sẽ đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình tuân thủ theo quy hoạch, hồ sơ thiết kế được phê duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định pháp luật hiện hành.

+ Các lô đất hỗn hợp, thương mại dịch vụ, bãi đậu xe: Chủ đầu tư sẽ chuyển nhượng dự án thành phần khi đủ điều kiện cho các nhà đầu tư thứ cấp triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tuân theo quy hoạch được duyệt.

+ Đối với hạ tầng xã hội là cây xanh, mặt nước,… trong phạm vi dự án: Nhà đầu tư sẽ đầu tư xây dựng hoàn thành, sau đó bàn giao cho nhà nước quản lý, vận hành.

- Tái định cư: Chủ đầu tư sẽ bố trí khu tái định cư cho các hộ dân phải di dời để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án. Sau khi đầu tư đồng hộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư sẽ bàn giao cho Nhà nước để bố trí tái định cư cho các hộ dân theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo quy định.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 1.616.052.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn sáu trăm mười sáu tỷ không trăm năm mươi hai triệu đồng).

3. Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 1.109.902.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn một trăm lẻ chín tỷ chín trăm lẻ hai triệu đồng).

4. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất).

5. Tiến độ thực hiện dự án: Đến tháng 12/2028: Dự án hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định, hoàn thành xây dựng theo quy hoạch được duyệt, dự án đáp ứng điều kiện kinh doanh để đi vào hoạt động theo quy định.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

7. Diện tích khu đất: khoảng 36,2 ha

8. Mục đích sử dụng đất: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

9. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Đến trước 17 giờ ngày 20/3/2024.

10. Thông tin liên hệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

+ Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An .

+ Số điện thoại: (0272) 3886 009 - (0272) 3826 199.

+ Số fax: (0272) 3825 044.

+ Email: skhdt@longan.gov.vn

- Các thông tin khác về dự án:

+ Xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn và Thông báo mời quan tâm tại địa chỉ https://skhdt.longan.gov.vn/

+ Xem tại Quyết định số 11384/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

11. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án

- Chuẩn bị hồ sơ theo các biểu mẫu tại phụ lục kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Với nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án./.

5-2-2024-sokhdt.rar

T.H.


05/02/2024 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ, tại xã Tân Mỹ, huyện Đức HòaThông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ, tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ, tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với các thông tin như sau:

1. Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án

1.1. Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂN MỸ

1.2. Mục tiêu đầu tư

- Cụ thể hoá mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An, của huyện Đức Hòa, quy hoạch chung đô thị mới Tân Mỹ.

- Hình thành khu vực phát triển đô thị mới quy mô lớn cùng với các công trình điểm nhấn mang tính đặc trưng để tạo ra những thay đổi lớn về không gian kiến trúc, cảnh quan cho khu vực, tạo sự khác biệt và tăng sức cạnh tranh với các khu đô thị khác.

- Phát triển mô hình đô thị mới, đô thị thông minh, đô thị sinh thái, phát triển bền vững. Có vai trò hỗ trợ các chức năng giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ hỗn hợp, nhà ở; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Long An và khu vực Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh; Đồng thời, góp phần bảo vệ cảnh quan sinh thái cho tiểu vùng đô thị trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tạo dựng khu vực đô thị tiện nghi, hiện đại, hài hoà với thiên nhiên đủ sức cạnh tranh về các giá trị nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ với các thành phố khác trong khu vực và trên toàn quốc.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực, giảm thiểu được ảnh hưởng đến khu vực đất hiện trạng, đảm bảo tầm nhìn dài hạn.

1.3. Quy mô đầu tư của dự án

Dự án có quy mô sử dụng đất 930,89 ha, dân số khoảng 80.969 người với số lượng các công trình như sau:

+ Diện tích sàn xây dựng nhà ở: Nhà ở thương mại: khoảng 6.474.003 m2; Nhà ở xã hội: khoảng 504.868 m2; Nhà ở tái định cư: khoảng 116.020 m2.

+ Sản phẩm đầu ra của dự án dự kiến: Nhà ở thương mại (dưới hình thức xây dựng nhà ở theo tiêu chuẩn bàn giao thô): khoảng 13.093 lô đất, trong đó: Nhà ở liền kề: khoảng 8.338 căn; Nhà ở biệt thự: khoảng 4.755 căn; Nhà ở xã hội: khoảng 7.049 căn, trong đó dự kiến bố trí khoảng 129 căn nhà ở thấp tầng, khoảng 7.280 căn hộ chung cư; Nhà ở tái định cư: khoảng 384 căn nhà ở thấp tầng.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: khoảng 60.196.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi nghìn một trăm chín mươi sáu tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

3. Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: khoảng 14.210.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn nghìn hai trăm mười tỷ đồng).

4. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp Quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

5. Tiến độ thực hiện dự án: 07 năm (kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư).

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

7. Diện tích khu đất: khoảng 930,89 ha.

8. Mục đích sử dụng đất: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

9. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Đến trước 17 giờ ngày 15/3/2024

10. Thông tin liên hệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

+ Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An .

+ Số điện thoại: (0272) 3886 009 - (0272) 3826 199.

+ Số fax: (0272) 3825 044.

+ Email: skhdt@longan.gov.vn

- Các thông tin khác về dự án:

+ Xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn và Thông báo mời quan tâm tại địa chỉ https://skhdt.longan.gov.vn/

+ Xem tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 27/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ, tỉnh Long An; Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ, tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

11. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án

- Chuẩn bị hồ sơ theo các biểu mẫu tại phụ lục kèm theo Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ, tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Với nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án./.

01-02-2024-du an moi quan tam.rar

T.H.


01/02/2024 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH MTV Đặng Ngọc Diễm Phương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khácCho phép Công ty TNHH MTV Đặng Ngọc Diễm Phương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác
Ngày 20/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12064/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Đặng Ngọc Diễm Phương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH MTV Đặng Ngọc Diễm Phương (địa chỉ trụ sở chính: số 764/B, Tổ 12, Khu 8, khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác với các thông tin sau:

Tên dự án: Khai thác đất san lấp và tận thu đất sét đi kèm (vật liệu xây dựng thông thường);

Địa chỉ thực hiện dự án: Ấp 2, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;

Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH MTV Đặng Ngọc Diễm Phương;

Diện tích xin chuyển mục đích sử dụng rừng: 115.285,9 m2 (một trăm mười lăm ngàn, hai trăm tám mươi lăm, phẩy chín mét vuông);

Vị trí theo tờ bản đồ địa chính: Thửa đất số: 14, 15, 16, 48; tờ bản đồ số 7 và thửa đất số: 33, 184, 215; tờ bản đồ số 8;

Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, sự phù hợp của nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; đồng thời, hướng dẫn chủ đầu tư về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo đúng quy định.

Công ty TNHH MTV Đặng Ngọc Diễm Phương có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K

20/12/2023 9:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2843/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An thuê đấtĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2843/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An thuê đất
Ngày 26/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12301/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An thuê đất.

Theo đó quyết định điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An thuê đất, cụ thể như sau:

Trước khi điều chỉnh:

"Cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An (địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 90, đường 838, khu phố 2, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 685.636 m2 (sáu trăm tám mươi lăm ngàn sáu trăm ba mươi sáu mét vuông) tại xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ để đầu tư sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

Nguồn gốc đất: Đất do UBND huyện Đức Huệ quản lý.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 20/6/2068 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 20/6/2018).

 Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 838 (được hợp nhất từ các thửa đất số 838, 839, 1043, 907, 908, 923 và đất giao thông, thủy lợi do UBND huyện Đức Huệ quản lý), tờ bản đồ số 7 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 6, 7), xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 03-2018 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 19/7/2018 và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 23/7/2018.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần".

Sau khi điều chỉnh:

"Cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 1, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 685.636 m2 (sáu trăm tám mươi lăm ngàn sáu trăm ba mươi sáu mét vuông, trong đó diện tích phạm vi vùng phụ cận kênh Rạch Cồn là 2.226 m², diện tích phạm vi vùng phụ cận kênh Tỉnh là 2.124,8 m²) tại xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ để đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 1 và Nhà máy điện mặt trời TTC – Đức Huệ 2, cụ thể:

- Diện tích đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 1 là 496.987m² (trong đó diện tích phạm vi vùng phụ cận kênh Rạch Cồn là 1.128 m², diện tích phạm vi vùng phụ cận kênh Tỉnh là 2.124,8 m²).

- Diện tích đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời TTC - Đức Huệ 2 là 188.649m² (trong đó diện tích phạm vi vùng phụ cận kênh Rạch Cồn là 1.098 m²)

Nguồn gốc đất: Đất do UBND huyện Đức Huệ quản lý.

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 20/6/2068 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 20/6/2018).  

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 01-2013, 02-2023 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 02/11/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai thẩm duyệt.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất theo thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000199 chứng nhận lần đầu ngày 11/02/2010 và theo quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Đất đai 2003: "Thời hạn giao đất cho tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm."

Lý do điều chỉnh: phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh tại Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 và thực hiện theo Kết luận thanh tra số 1027/KL-TTCP ngày 28/4/2023 của Thanh tra Chính phủ.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch và các nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh Quyết định cho thuê đất (nếu có) để yêu cầu Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật (nếu có); ký Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có); chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan; trường hợp qua rà soát hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định trên và là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                        N.K

26/12/2023 9:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất về việc giao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa – Long AnĐiều chỉnh thời hạn sử dụng đất về việc giao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa – Long An
Ngày 26/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12299/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Điều 1 các Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 18/12/2009,  Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 10/6/2011, Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 và Quyết định số 882/QĐ UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa – Long An.

Theo đó điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Điều 1 các Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 18/12/2009,  Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 10/6/2011, Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 và Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa – Long An, cụ thể như sau:

Nội dung trước khi điều chỉnh: "Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài."

Nội dung sau khi điều chỉnh: "Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 15/7/2059 (cùng thời gian hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000130 do UBND tỉnh Long An cấp chứng nhận lần đầu ngày 15/7/2009)."

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất theo thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000199 chứng nhận lần đầu ngày 11/02/2010 và theo quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Đất đai 2003: "Thời hạn giao đất cho tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm."

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát các nghĩa vụ tài chính liên quan trước và sau khi điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa – Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa – Long An; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 18/12/2009,  Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 10/6/2011, Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 và Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 18/12/2009,  Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 10/6/2011, Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 và Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh trái với quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                        N.K

26/12/2023 9:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH tàu thủy Đại Nam chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH tàu thủy Đại Nam chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 12/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11778/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH tàu thủy Đại Nam (địa chỉ trụ sở chính: Số 116A, Đường đê bao Rạch Cát, ấp Bình Hòa, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH tàu thủy Đại Nam được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 10.448 m2 (trong đó: diện tích chỉ giới đường sông là 1.713 m², diện tích hành lang bảo vệ đê là 671 m²) đất tại xã Tân Lân, huyện Cần Đước từ đất trồng cây lâu năm, đất chuyên trồng lúa nước và đất nuôi trồng thủy sản sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án xưởng đóng tàu thủy Sài Gòn.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH tàu thủy Đại Nam nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 08/7/2071 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 6469/QĐ-UBND ngày 08/7/2021).

Vị trí, ranh giới khu đất: theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 29/9/2023.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH tàu thủy Đại Nam nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH tàu thủy Đại Nam sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH tàu thủy Đại Nam sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Lân xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH tàu thủy Đại Nam theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH tàu thủy Đại Nam có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K

12/12/2023 9:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu bao bì Lập Tín chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu bao bì Lập Tín chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12554/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu bao bì Lập Tín (địa chỉ trụ sở chính: ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu bao bì Lập Tín được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 3.349,5 m² (ba ngàn, ba trăm bốn mươi chín phẩy năm mét vuông) đất tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa từ đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Xưởng in bao bì các loại.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu bao bì Lập Tín nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 31/12/2070 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5179/QĐ-UBND ngày 31/12/2020).

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 83-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 30/9/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu bao bì Lập Tín nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu bao bì Lập Tín sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu bao bì Lập Tín sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Và giao UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu bao bì Lập Tín theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu bao bì Lập Tín có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K

29/12/2023 9:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khang Trâm chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khang Trâm chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 26/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12300/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khang Trâm được chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH Khang Trâm được chuyển mục đích sử dụng đất, với diện tích 1.592,1m2 (một nghìn, năm trăm chín mươi hai phẩy một mét vuông, diện tích lộ giới 175,5m2) từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án "Nhà kho và cửa hàng mua bán đồ uống", tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.

Nguồn gốc đất: Diện tích 1.592,1m2 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khang Trâm đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 29/9/2071 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư số 9552/QĐ-UBND ngày 29/9/2021).

Vị trí, ranh giới khu đất: theo Mảnh trích đo địa chính số 55-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/11/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/11/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khang Trâm nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khang Trâm sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khang Trâm sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thanh Phú xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khang Trâm theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khang Trâm có trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bổ sung do xác định lại mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại thời điểm cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K

26/12/2023 9:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Ngọc Phương Đông chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khácCho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Ngọc Phương Đông chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác
Ngày 21/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12117/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Ngọc Phương Đông chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác.

Theo đó quyết định cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Ngọc Phương Đông (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác với các thông tin sau:

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp Tây Bắc Đức Hòa Đông;

Địa chỉ thực hiện dự án: xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Ngọc Phương Đông;

Diện tích xin chuyển mục đích sử dụng rừng: 32.262,0 m2 (ba mươi hai ngàn, hai trăm sáu mươi hai mét vuông);

Vị trí theo tờ bản đồ địa chính: Thửa đất số 20, 21, tờ bản đồ số 15;

Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, sự phù hợp của nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; đồng thời, hướng dẫn chủ đầu tư về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo đúng quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Ngọc Phương Đông có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K

21/12/2023 9:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Ban Quản lý dự án công trình giao thông (thuộc Sở Giao thông vận tải) chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khácCho phép Ban Quản lý dự án công trình giao thông (thuộc Sở Giao thông vận tải) chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác
Ngày 11/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11691/QĐ-UBND về việc cho phép Ban Quản lý dự án công trình giao thông (thuộc Sở Giao thông vận tải) chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác.

Theo đó quyết định cho phép Ban Quản lý dự án công trình giao thông (thuộc Sở Giao thông vận tải) (địa chỉ trụ sở chính: Số 66, đường Hùng Vương, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác với các thông tin sau:

Tên dự án: Đầu tư xây dựng đường cặp kênh Sông Trăng (đoạn từ biên giới đến xã Thạnh Hưng) huyện Tân Hưng;

Địa điểm thực hiện dự án: xã Vĩnh Thạnh và xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng;

Chủ đầu tư dự án: Sở Giao thông vận tải (Ban Quản lý dự án công trình giao thông đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án);

Diện tích xin chuyển mục đích sử dụng rừng: 27.193,4 m2 (hai mươi bảy ngàn, một trăm chín mươi ba phẩy bốn mét vuông);

Vị trí theo tờ bản đồ địa chính: một phần thửa 326, 103, 141, 260, 274, 308, 5, 6, 54; tờ bản đồ số 4 xã Vĩnh Thạnh, một phần thửa 6, 65, 972, 75, 1255, 42; tờ bản đồ số 5 xã Vĩnh Thạnh, một phần thửa 340 và một phần thửa 767; tờ bản đồ số 14 xã Thạnh Hưng;

Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất, không lên líp.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, sự phù hợp của nội dung đề xuất tại Quyết định trên; đồng thời, hướng dẫn chủ đầu tư về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông (thuộc Sở Giao thông vận tải) có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K

11/12/2023 9:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh một phần nội dung tại Điều 1 Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)Điều chỉnh một phần nội dung tại Điều 1 Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 12/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11761/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một phần nội dung tại Điều 1 Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1).

Theo đó điều chỉnh một phần nội dung tại Điều 1 Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Trước khi điều chỉnh:

"Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt (địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường số 1, khu dân cư Phường 7, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp với diện tích 57.322m2 (năm mươi bảy ngàn, ba trăm hai mươi hai mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc để đầu tư Khu dân cư Nhã Đạt [mục tiêu đầu tư: xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư (dành cho người có thu nhập thấp)] (đợt 1), cụ thể như sau:

1. Hình thức giao đất với diện tích 51.797,5 m2, trong đó:

+ Diện tích 27.615,3 m2 (hai mươi bảy ngàn, sáu trăm mười lăm phẩy ba mét vuông) đất ở tại nông thôn (bao gồm đất tái định cư), giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 24.182,2 m2 (hai mươi bốn ngàn, một trăm tám mươi hai phẩy hai mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 1-2022, 2-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 28/02/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 28/3/2022, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
110361081,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2103710745,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3103810334,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4103910100,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
51040107,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
610411025,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
710411125,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8104211364,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
9104311225,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
10104411979,0

Đất ở tại nông thôn

(tái định cư)

Giao đất có thu tiền sử dụng đất
111045115.097,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
121046111.018,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
13104711934,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
14109811370,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
15109911104,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
16104811796,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
171049113,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
181050111.375,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
191051111.258,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
201052111.293,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
211053112.282,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
22105411373,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
23110011265,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
24105511369,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
25105611720,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
26105711320,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
27105811571,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
281059111.727,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
291060111.630,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
30106111188,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
31106211116,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3210631156,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
331064111.792,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
341076114,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
351077112,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
36110111772,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
37110211426,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3811031112,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3911041139,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
40110511157,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4111061167,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
42110711593,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
43 1124.182,2Đất cây xanh, đất giao thôngGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh
Tổng cộng51.797,5  

"

Sau khi điều chỉnh:

 "Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt (địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường số 1, khu dân cư phường 7, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác và đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp với diện tích 56.639,9 m2 (năm mươi sáu ngàn, sáu trăm ba mươi chín, phẩy chín mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc để đầu tư dự án Khu dân cư Nhã Đạt (đợt 1), cụ thể như sau:

1.  Hình thức giao đất, với diện tích 51.115,4 m2, trong đó:

+ Diện tích 27.427,3 m2 (hai mươi bảy ngàn, bốn trăm hai mươi bảy phẩy ba mét vuông) đất ở tại nông thôn (bao gồm đất tái định cư), giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 23.688,1 m2 (hai mươi ba ngàn, sáu trăm tám mươi tám phẩy một mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 12-2023; 13-2023, tỷ lệ 1:1.000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 25/7/2023 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 27/7/2023."

3. Lý do điều chỉnh: Việc điều chỉnh trên phù hợp với quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt tại Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 và Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện Cần Giuộc về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND huyện Cần Giuộc.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước; rà soát nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) để yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) theo đúng quy định và theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan; Trường hợp qua rà soát hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                        N.K

12/12/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất, cho thuê đất và cho phép Công ty TNHH Khải Thanh chuyển mục đích sử dụng đấtThu hồi đất, cho thuê đất và cho phép Công ty TNHH Khải Thanh chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 25/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12275/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, cho thuê đất và cho phép Công ty TNHH Khải Thanh chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định thu hồi diện tích 35m2 (ba mươi lăm mét vuông) đất nghĩa trang nghĩa địa do UBND xã Thanh Phú quản lý bên trong dự án và cho Công ty TNHH Khải Thanh thuê toàn bộ diện tích đất này không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án "làm bãi tập kết cọc bê tông" tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.

Lý do: Theo điểm b, d khoản 5 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (bổ sung, sửa đổi theo khoản 13 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ); Căn cứ khoảng 2, 3 Điều 5 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 26/04/2022 của UBND tỉnh thì vị trí khu đất 35m2 đất nghĩa trang nghĩa địa do UBND xã Thanh Phú quản lý không đủ điều kiện tách thành dự án độc lập.

Và Cho phép Công ty TNHH Khải Thanh được chuyển mục đích sử dụng đất: với diện tích 5.400,3m2 (năm nghìn, bốn trăm phẩy ba mét vuông, diện tích lộ giới 99,3m2) từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án "làm bãi tập kết cọc bê tông", tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.

Nguồn gốc đất: Diện tích 5.400,3m2 Công ty TNHH Khải Thanh đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và diện tích 35m2 đất nghĩa trang nghĩa địa do UBND xã Thanh Phú quản lý không đủ điều kiện, tiêu chí, quy mô để tách khu đất thành dự án độc lập (theo Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Long An).

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 54-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/11/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 11/11/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 03/8/2071 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư số 7699/QĐ-UBND ngày 03/8/2021).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH Khải Thanh nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Khải Thanh sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Khải Thanh sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thanh Phú xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần TNHH Khải Thanh theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Khải Thanh có trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bổ sung do xác định lại mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại thời điểm cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K

25/12/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc GalaxyĐiều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Galaxy
Ngày 11/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11696/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Galaxy trúng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng chợ Tân Trụ (chợ Bình Hòa) trên địa bàn thị trấn Tân Trụ, huyện Tân

Theo đó quyết định điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Galaxy trúng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng chợ Tân Trụ (chợ Bình Hòa) trên địa bàn thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ tại Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND huyện Tân Trụ, cụ thể:

Trước khi điều chỉnh: Tại Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng chợ Tân Trụ (chợ Bình Hòa) trên địa bàn thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ: Thực hiện theo Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 14/4/2019 của UBND huyện Tân Trụ.

Sau khi điều chỉnh: Theo Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND huyện Tân Trụ (không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất so với Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 14/4/2019 của UBND huyện Tân Trụ; thay đổi về tầng cao, chiều cao tầng), cụ thể:

- Nhà lồng chợ Khu A: Điều chỉnh chiều cao xây dựng từ +15m thành +18m;

- Khu nhà phố: Điều chỉnh tầng cao từ 03 tầng (12,4m) thành 04 tầng (cao tối đa 17m).

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được UBND huyện Tân Trụ phê duyệt tại Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 và theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Galaxy ngày 10/4/2023.

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND huyện Tân Trụ, cụ thể:

Trước khi điều chỉnh: Tại Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng chợ Tân Trụ (chợ Bình Hòa) trên địa bàn thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ: Thực hiện theo Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 14/4/2019 của UBND huyện Tân Trụ.

Sau khi điều chỉnh: Theo Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND huyện Tân Trụ (không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất so với Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 14/4/2019 của UBND huyện Tân Trụ; thay đổi mật độ xây dựng khu nhà phố), cụ thể: Mật độ xây dựng khu nhà phố từ 80-90% thành 80-95%

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được UBND huyện Tân Trụ phê duyệt tại Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 và theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Galaxy ngày 10/4/2023.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh nội dung trên (nếu có) để Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Galaxy thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Galaxy nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Galaxy có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định; Trường hợp qua rà soát hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Galaxy phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K

11/12/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất do UBND xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh quản lý và cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An thuê đấtThu hồi đất do UBND xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh quản lý và cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An thuê đất
Ngày 25/01/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 939/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh quản lý và cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An thuê đất, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi đất do UBND xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh quản lý và cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 8-10, đường 25A, phường 10, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) thuê đất để đầu tư dự án cụm công nghiệp Vinh Khang tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, cụ thể như sau:

Thu hồi 39.477 m2 (ba mươi chín ngàn, bốn trăm bảy mươi bảy mét vuông) đất giao thông và đất mặt nước do UBND xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh quản lý nằm trong ranh dự án cụm công nghiệp Vinh Khang và cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An thuê phần diện tích đất nêu trên không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. 

Lý do: Phần diện tích đất này không thuộc trường hợp quy định phải tách thành dự án độc lập theo Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ và Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô để tách khu đất thành dự án độc lập và theo các quy định như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại mục 3 Tờ trình số 203/TTr-STNMT ngày 09/01/2024.

Cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An thuê với diện tích 45.721 m2 (bốn mươi lăm ngàn, bảy trăm hai mươi mốt mét vuông, bao gồm phần diện tích đất do UBND xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh quản lý đã được thu hồi) đất tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh để đầu tư dự án cụm công nghiệp Vinh Khang như sau:

Diện tích 3.541 m² (ba ngàn, năm trăm bốn mươi mốt mét vuông) đất cụm công nghiệp, cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

Diện tích 42.180 m² (bốn mươi hai ngàn, một trăm tám mươi mét vuông, gồm: 2.704 m² đất giao thông, cây xanh; 39.476 m² đất mặt nước) cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 53-2023, 53A-2023, tỷ lệ 1/1.000 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tân Thạnh lập ngày 06/9/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai thẩm duyệt ngày 08/9/2023.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định đến ngày 31/7/2059 (cùng thời hạn hoạt động của Cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất trước đây tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009).

Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân (diện tích 6.244 m²) Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ theo xác nhận số 280/QLDA-BT ngày 08/12/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thạnh và đất do UBND xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh quản lý (diện tích 39.477 m²).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước;  thông báo cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An nộp tiền sử dụng đất; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;  cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Tân Thạnh chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Bình xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của quyết định này và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An: có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai; khi qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà Công ty phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính phát sinh thì Công ty có trách nhiệm nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

25/01/2024 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụngCho phép Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng
Ngày 23/01/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 779/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng để tiếp tục thực hiện dự án Xưởng để sang chai, đóng gói sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật và phân bón lá (không có công đoạn sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và phân bón) với diện tích 12.230 m² thuộc các thửa đất số 858, 960, tờ bản đồ số 7, tại xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn:

Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2014 nhưng đến nay chậm đưa đất vào sử dụng.

Hiện nay, Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định này, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long phải nộp cho Nhà nước theo quy định, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

UBND huyện Thạnh Hóa chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long; trường hợp đến hết thời gian gia hạn đưa đất vào sử dụng mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa đất vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh và liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

23/01/2024 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi và cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt cuối)Thu hồi và cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt cuối)
Ngày 23/01/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 769/QĐ-UBND về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt cuối), với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi và cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Số 68, Đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt cuối) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 3.495,6 m2 (ba ngàn, bốn trăm chín mươi lăm phẩy sáu mét vuông) đất xây dựng (trường học), đất thủy lợi, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất trồng lúa nước còn lại do UBND xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc quản lý, xen kẽ bên trong dự án và cho thuê phần đất này không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Lý do: Phần diện tích đất này không thuộc trường hợp quy định phải tách thành dự án độc lập theo Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; đồng thời, UBND xã Tân Tập đã có Văn bản số 78/UBND-ĐC ngày 22/01/2021, Văn bản số 829/UBND-ĐC ngày 21/10/2022 xác nhận các hộ dân trong khu vực không còn nhu cầu sử dụng.

Cho thuê đất với diện tích 74.805,6 m² (bảy mươi bốn ngàn, tám trăm linh năm phẩy sáu mét vuông, bao gồm 3.495,6 m2 đất thu hồi tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này), cụ thể như sau:

Diện tích 55.499 m² (năm mươi lăm ngàn bốn trăm chín mươi chín mét vuông), đất khu công nghiệp cho thuê đất để xây dựng nhà máy, kho tàng; đất công trình hành chính, dịch vụ và đất các kỹ thuật.

Diện tích 19.306,6 m² (mười chín ngàn, ba trăm linh sáu phẩy sáu mét vuông), đất giao thông, đất cây xanh cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐCP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính tỷ lệ 1/2.000 số 10-2023, 11-2023 (kèm theo Bảng thống kê danh sách các loại đất) do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 05/6/2023 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 08/6/2023.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 09/3/2066 (phù hợp với thời hạn sử dụng đất đã được UBND tỉnh cho thuê đất đợt 1 tại Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 09/3/2016).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Nguồn gốc đất: Diện tích 71.310 m² đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và diện tích 3.495,6 m2 đất thủy lợi, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất trồng lúa nước còn lại, đất xây dựng (trường học) do UBND xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc quản lý, xen kẽ bên trong dự án.

Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ràng buộc trách nhiệm của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An nếu trường hợp qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính có phát sinh thì doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Tập xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định này và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An: 

Có trách nhiệm thực hiện nộp các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. 

Có trách nhiệm khi qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính có phát sinh thì doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

23/01/2024 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 25/01/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 933/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ (địa chỉ trụ sở chính: 205B/28 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 6.113,7m² (Sáu ngàn, một trăm mười ba phẩy bảy mét vuông; trong đó, diện tích lộ giới 463,7m²) đất tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Kho chứa hàng Quang Nghệ.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định đến ngày 09/02/2072 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 09/02/2022).

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2022 tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 17/5/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai thẩm định ngày 20/5/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Yên xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của quyết định này và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ có trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bổ sung do xác định lại mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại thời điểm cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

BB

25/01/2024 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH SX-TM Trần Duy chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH SX-TM Trần Duy chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 18/01/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 660/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH SX-TM Trần Duy chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 297m2 (hai trăm chín mươi bảy mét vuông, trong đó: Diện tích chỉ giới đường đỏ là 95,9m²) đất tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án nhà kho chứa hàng sắt, thép, gỗ, inox, hàng thủ công mỹ nghệ.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH SX-TM Trần Duy nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 31/12/2071 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 13575/QĐ-UBND ngày 31/12/2021).

Vị trí, ranh giới khu đất: theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2022, tỷ lệ 1/500, do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 24/6/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 28/6/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Công ty TNHH SX-TM Trần Duy nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH SX-TM Trần Duy sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH SX-TM Trần Duy sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Yên xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH SX-TM Trần Duy theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của quyết định này và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH SX-TM Trần Duy có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

18/01/2024 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)Điều chỉnh Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 23/01/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 768/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 3458/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND thành phố Tân An về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tấn Đồ, phường 4, thành phố Tân An:

Nội dung trước khi điều chỉnh:

Cho phép Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên (địa chỉ trụ sở chính: 541, Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp với diện tích 18.331,2 m2 (mười tám ngàn, ba trăm ba mươi mốt phẩy hai mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất tọa lạc tại Phường 4, thành phố Tân An để đầu tư dự án Khu dân cư Tấn Đồ Phường 4 (đợt 1), cụ thể như sau:

Hình thức giao đất:

Diện tích 11.748,9 m2 (mười một ngàn, bảy trăm bốn mươi tám phẩy chín mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 6.582,3 m2 (sáu ngàn, năm trăm tám mươi hai phẩy ba mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, công viên cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất và được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố Tân An phê duyệt tại Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 tại thửa đất số 156, diện tích 11.748,9 m2 đất ở tại đô thị và phần diện tích 6.582,3 m2 đất giao thông, công viên cây xanh, thuộc tờ bản đồ số 49 Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 18-2020, 19-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 08/12/2020 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 16/12/2020.

Nội dung sau khi điều chỉnh:

Cho phép Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên (địa chỉ trụ sở chính: 541, Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp với diện tích 18.331,2 m2 (mười tám ngàn, ba trăm ba mươi mốt phẩy hai mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất tọa lạc tại Phường 4, thành phố Tân An để đầu tư dự án Khu dân cư Tấn Đồ phường 4 (đợt 1), cụ thể như sau:

Hình thức giao đất:

Diện tích 11.748,9 m2 (mười một ngàn, bảy trăm bốn mươi tám phẩy chín mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 6.582,3 m2 (sáu ngàn, năm trăm tám mươi hai phẩy ba mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, công viên cây xanh: 6.500 m² và đất khu xử lý nước thải: 82,3 m²), giao đất không thu tiền sử dụng đất và được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 156, đất ở tại đô thị và phần diện tích đất giao thông, công viên cây xanh, đất khu xử lý nước thải thuộc tờ bản đồ số 49, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 19/12/2023 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 26/12/2023.

Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Tấn Đồ phường 4 đã được UBND thành phố Tân An phê duyệt tại Quyết định số 3458/QĐ-UBND ngày 28/9/2022.

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 của UBND thành phố Tân An về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Tấn đồ, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An (UBND thành phố Tân An đính chính nội dung sai sót tại Văn bản số 5741/UBND-QLĐT ngày 19/12/2023):

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 156 và phần diện tích đất giao thông, công viên cây xanh, đất khu xử lý nước thải thuộc tờ bản đồ số 49, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An do Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên sử dụng (được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) tại Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 04/9/2021):

Nội dung trước khi điều chỉnh

Cho phép Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên (địa chỉ trụ sở chính: 541, Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp với diện tích 18.331,2 m2 (mười tám ngàn, ba trăm ba mươi mốt phẩy hai mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất tọa lạc tại Phường 4, thành phố Tân An để đầu tư dự án Khu dân cư Tấn Đồ phường 4 (đợt 1), cụ thể như sau:

Hình thức giao đất:

Diện tích 11.748,9 m2 (mười một ngàn, bảy trăm bốn mươi tám phẩy chín mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 6.582,3 m2 (sáu ngàn, năm trăm tám mươi hai phẩy ba mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, công viên cây xanh: 6.500 m² và đất khu xử lý nước thải: 82,3 m²), giao đất không thu tiền sử dụng đất và được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 156, đất ở tại đô thị và phần diện tích đất giao thông, công viên cây xanh, đất khu xử lý nước thải thuộc tờ bản đồ số 49, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 19/12/2023 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 26/12/2023.

Nội dung sau khi điều chỉnh:

Cho phép Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên (địa chỉ trụ sở chính: 541, Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp với diện tích 18.331,2 m2 (mười tám ngàn, ba trăm ba mươi mốt phẩy hai mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất tọa lạc tại Phường 4, thành phố Tân An để đầu tư dự án Khu dân cư Tấn Đồ phường 4, cụ thể như sau:

Hình thức giao đất:

Diện tích 11.482,8 m2 (mười một ngàn, bốn trăm tám mươi hai phẩy tám mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 6.848,4 m2 (sáu ngàn, tám trăm bốn mươi tám phẩy bốn mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 62 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, công viên cây xanh: 6.766,1 m² và đất khu xử lý nước thải: 82,3 m²), giao đất không thu tiền sử dụng đất và được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 156, đất ở tại đô thị và phần diện tích đất giao thông, công viên cây xanh, đất khu xử lý nước thải thuộc tờ bản đồ số 49, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 19/12/2023 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 26/12/2023.

Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Tấn Đồ phường 4 đã được UBND thành phố Tân An phê duyệt tại Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 và Văn bản số 5741/UBND-QLĐT ngày 19/12/2023.

Theo Quyết định này, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh Quyết định cho thuê (nếu có) để Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có); nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ của Chủ tịch UBND tỉnh) cấp cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên sau khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Công ty TNHH MTV Bất động sản Dũng Duyên có trách nhiệm:

Thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên qua theo đúng quy định của pháp luật;  trường hợp khi qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính có phát sinh thì doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 3006/QD-UBND ngày 09/4/2023 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong các Quyết định nêu trên vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 BB

23/01/2024 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh vị trí, ranh giới khu đất được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO thuê đất (đợt 1)Điều chỉnh vị trí, ranh giới khu đất được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO thuê đất (đợt 1)
Ngày 09/01/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 224/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới khu đất được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO thuê đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh vị trí, ranh giới khu đất tại mục 1 Điều 1 Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2022, 05-2022, 06-2022 do Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Công trình Toàn Cầu lập ngày 15/02/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/02/2022, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
1219674.073,8Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
221997427,3Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3220071.640,8Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4220173.017,7Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5227171.147,6Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
622727554,9Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
722027703,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
822037741,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
9220576.477,6Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
10220671.980,0Đất ở tại nông thôn (tái định cư)Giao đất có thu tiền sử dụng đất
11221273.049,1Đất ở tại nông thôn (tái định cư)Giao đất có thu tiền sử dụng đất
1222887294,5Đất ở tại nông thôn (tái định cư)Giao đất có thu tiền sử dụng đất
13220772.531,1Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
14220872.204,9Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1522897125,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
16220972.618,1Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1722737958,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1822747504,7Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
19221072.648,7Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
20221172.591,2Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2122757777,7Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2222767693,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
23226171.647,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
24221374.065,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2522877392,6Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
26221473.201,9Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2722907642,1Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
28221572.854,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
29227771.631,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
30221671.848,7Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3122707208,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
32221771.288,3Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
33221872.210,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3422637109,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
35222176.710,1Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
36222273.322,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
37222374.210,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
38222473.907,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
39222573.849,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
40222672.992,9Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4122697832,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
42224073.517,2Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4322687104,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
44222772.659,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
45227871.825,2Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
46222873.417,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4722897441,3Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
48222973.838,3Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4922867206,2Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5022307294,1Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
51223177.710,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
52228574.639,7Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
53223272.600,9Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
54223372.607,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5522847955,9Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
56223472.504,9Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
57228171.329,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
58223872.831,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
59223973.267,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
60224174.074,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
61224273.375,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
6222657317,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
63224873.468,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
64224973.248,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
65225077.953,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
66225175.331,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
67225274.000,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
68225372.867,6Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
692266735,2Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
70225472.626,8Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
71226772.096,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
71225572.461,3Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
72228272.391,7Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
73225674.185,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
7422917182,7Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
75225773.951,8Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
7622837347,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
772258768,3Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
7822607113.082,4Đất cây xanh. đất giao thôngGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh
Tổng cộng296.497,7  

 

Sau khi điều chỉnh:

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2022, 05-2022 do Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Công trình Toàn Cầu lập ngày 15/02/2022, được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 22/02/2022 và Mảnh trích đo địa chính số 50-2023 do Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Công trình Toàn Cầu lập ngày 15/11/2023, được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 22/11/2023.

Điều chỉnh vị trí, ranh giới khu đất tại mục 2 Điều 1 Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2022, 05-2022, 06-2022 do Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Công trình Toàn Cầu lập ngày 15/02/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/02/2022, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức thuê đất
12197764,0Đất công trình năng lượngNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
2220472.519,0Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
3221973.181,0Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
42220710.554,0Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
52236764,0Đất công trình năng lượngNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
6223775.352,1Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thaoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
722797362,6Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thaoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
8228071.043,5Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thaoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
9224373.014,3Đất xây dựng cơ sở y tếNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
102264730,8Đất xây dựng cơ sở y tếNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
11224476.855,0Đất xây dựng cơ sở văn hóaNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
122246764,0Đất công trình năng lượngNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
13224774.854,4Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Tổng cộng37.958,7  

Sau khi điều chỉnh:

"Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2022, 05-2022 do Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Công trình Toàn Cầu lập ngày 15/02/2022, được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 22/02/2022 và Mảnh trích đo địa chính số 50-2023 do Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Công trình Toàn Cầu lập ngày 15/11/2023, được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 22/11/2023".

Lý do điều chỉnh: Do sai sót trong quá trình cập nhật số thửa đất tại các mảnh trích đo địa chính và phù hợp với quy định của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Theo Quyết định này, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước;

Rà soát nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) để yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO:

Có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan.

- Trường hợp qua rà soát hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh trái với nội dung Quyết định này thì thực hiện theo quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

BB

09/01/2024 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường THPT Võ Văn TầnGiao đất cho Trường THPT Võ Văn Tần
Ngày 11/01/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 331/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường THPT Võ Văn Tần, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường THPT Võ Văn Tần với diện tích 29.738,8 m² để xây dựng Trường THPT Võ Văn Tần tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa (đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo).

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo Mảnh trích đo địa chính số 108-2023, tỷ lệ 1/1000, do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn Phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 11/10/2023.

Nguồn gốc đất: Thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân và đất do UBND xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa quản lý.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Trường THPT Võ Văn Tần nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường THPT Võ Văn Tần; cập nhật và chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường THPT Võ Văn Tần theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định này và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Trường THPT Võ Văn Tần có trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bổ sung do xác định lại mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại thời điểm giao đất (nếu có).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

11/01/2024 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường quản lý để đấu giá quyền sử dụng đấtĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày 15/01/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 473/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung trước khi điều chỉnh:

"1. Thu hồi diện tích 219.280 m² đất do UBND xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức quản lý. Vị trí ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2023, 02-2023, 03-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 17/3/2023".

Nội dung sau khi điều chỉnh:

"1. Thu hồi diện tích 208.624,9 m² đất do UBND xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức quản lý. Vị trí ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 19-2023, 20-2023, 21-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 08/12/2023 và được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 28/12/2023".

Lý do điều chỉnh: 

Thực hiện theo nội dung văn bản số 10919/UBND-KTTC ngày 21/11/2023 (Diện tích giảm 10.655,1 m² do có sự chồng lấn ranh giữa khu đất công lập quy hoạch và ranh đất của 02 hộ dân sử dụng đất liền kề; 02 hộ này đã được UBND xã Thạnh Lợi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và đã có biến động về chủ sử dụng đất, việc sử dụng đất đã ổn định).

Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường  tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư dọc kênh Bà Kiểng theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy quy định của pháp luật hiện hành; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thạnh Lợi xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh. Các nội dung khác tại các Quyết định nêu trên của UBND tỉnh Long An vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

15/01/2024 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, tại xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần GiuộcThông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, tại xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, tại xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với các thông tin như sau:

1. Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án

1.1. Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHƯỚC VĨNH TÂY

1.2. Mục tiêu đầu tư

- Cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An, của huyện Cần Giuộc, quy hoạch chung đô thị mới Phước Vĩnh Tây.

- Hình thành khu vực phát triển đô thị mới quy mô lớn cùng với các công trình điểm nhấn mang tính đặc trưng để tạo ra những thay đổi lớn về không gian kiến trúc, cảnh quan cho khu vực, tạo sự khác biệt và tăng sức cạnh tranh với các khu đô thị khác.

- Phát triển mô hình đô thị mới, đô thị thông minh, đô thị sinh thái, phát triển bền vững. Có vai trò hỗ trợ các chức năng giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ hỗn hợp, nhà ở; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Long An và khu vực Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, góp phần bảo vệ cảnh quan sinh thái cho tiểu vùng đô thị trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tạo dựng khu vực đô thị tiện nghi, hiện đại, hài hoà với thiên nhiên đủ sức cạnh tranh về các giá trị nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ với các thành phố khác trong khu vực và trên toàn quốc.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực, giảm thiểu được ảnh hưởng đến khu vực đất hiện trạng, đảm bảo tầm nhìn dài hạn.

1.3. Quy mô đầu tư của dự án

Dự án có quy mô sử dụng đất dự kiến khoảng 1.089,6 ha, dân số khoảng 89.960 người.

Sản phẩm đầu ra của dự án dự kiến: Nhà ở thương mại (dưới hình thức xây dựng nhà ở theo tiêu chuẩn bàn giao thô) khoảng 15.244 lô đất (trong đó: Nhà ở liền kề: khoảng 7.050 căn; Nhà ở biệt thự: khoảng 8.194 căn); Nhà ở xã hội khoảng 13.440 căn hộ chung cư; Nhà ở tái định cư: khoảng 2.370 căn nhà ở thấp tầng.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: khoảng 80.079.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi nghìn không trăm bảy mươi chín tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

3. Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 10.678.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn sáu trăm bảy mươi tám tỷ đồng).

4. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất).

5. Tiến độ thực hiện dự án: 07 năm (kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư).

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

7. Diện tích khu đất: khoảng 1.089,6 ha.

8. Mục đích sử dụng đất: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

9. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Đến trước 17 giờ ngày 02/02/2024.

10. Thông tin liên hệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

+ Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An .

+ Số điện thoại: (0272) 3886 009 - (0272) 3826 199.

+ Số fax: (0272) 3825 044.

+ Email: skhdt@longan.gov.vn

- Các thông tin khác về dự án:

+ Xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn và Thông báo mời quan tâm tại địa chỉ https://skhdt.longan.gov.vn/

+ Xem tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Quyết định số 12173/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

11. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án

- Chuẩn bị hồ sơ theo các biểu mẫu tại phụ lục kèm theo Quyết định số 12173/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

- Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nội dung tài liệu: 27-12-2023-thong bao moi quan tam du an.rar

Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An


27/12/2023 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh
Ngày 29/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11319/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Trước khi điều chỉnh:

Tổ chức thuê đất:"Viễn thông Long An".

Sau khi điều chỉnh:

Tổ chức thuê đất: "Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính: số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội".

Lý do điều chỉnh: Viễn thông Long An là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2007 theo Quyết định số 653/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, là chi nhánh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 1100109154, đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/02/2023.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của tổ chức sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh (nếu có) để yêu cầu tổ chức sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC 723329 (số vào sổ cấp GCN: CT 26012 ngày 13/10/2015) đã cấp cho Viễn thông Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

BB

29/11/2023 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Ban chỉ huy quân sự huyện Tân HưngGiao đất cho Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Hưng
Ngày 06/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11508/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Hưng, với nội dung cụ thể như sau:

Giao cho Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Hưng (địa chỉ: Khu phố Rọc Chanh, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) diện tích 15.118,6 m² (mười lăm nghìn, một trăm mười tám phẩy sáu mét vuông; trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 20 m²) đất tọa lạc tại thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng để sử dụng vào mục đích quốc phòng (mở rộng Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Hưng).

Nguồn gốc đất: Đất do nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 65-2023 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Tân Hưng kiểm duyệt ngày 07/11/2023.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Hưng nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Hưng; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Tân Hưng chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Tân Hưng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Hưng theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định này và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

BB

06/12/2023 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh các Quyết định số 150/QĐ-UBND, Quyết định số 2437/QĐ-UBND, Quyết định số 214/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An Điều chỉnh các Quyết định số 150/QĐ-UBND, Quyết định số 2437/QĐ-UBND, Quyết định số 214/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An
Ngày 12/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11764/QĐ-UBND về việc điều chỉnh điều chỉnh các Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016, Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (đợt 1, đợt 2 và đợt cuối), với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 các Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016, Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (đợt 1, đợt 2, và đợt cuối). Cụ thể như sau:

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 12477/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Tân Tập tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc:

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (đợt 1) và Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An chuyển từ hình thức giao không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất (đất dịch vụ thương mại, nhà lồng chợ thuộc khu tái định cư):

Trước khi điều chỉnh:

"Giao và cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 143.826 m2 (một trăm bốn mươi ba ngàn, tám trăm hai mươi sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 2.141 m²) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu tái định cư Tân Tập (đợt 1), cụ thể như sau:

1. Giao diện tích 138.542 m2 (một trăm ba mươi tám ngàn, năm trăm bốn mươi hai mét vuông) đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) để sử dụng vào mục đích đầu tư khu tái định cư, trong đó:

+ Diện tích 57.956 m2 (năm mươi bảy ngàn, chín trăm năm mươi sáu mét vuông) giao đất có thu tiền sử dụng đất;

+ Diện tích 80.586 m² (tám mươi ngàn, năm trăm tám mươi sáu mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (gồm 20.001 m² đất phục vụ công cộng; 24.490 m² đất cây xanh công viên, 36.095 m² đất giao thông) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Thời hạn sử dụng: 50 (năm mươi) năm, tính từ ngày ban hành Quyết định này.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất mới số 1197 (được hợp nhất từ 102 thửa đất và đất công do Nhà nước quản lý), tờ bản đồ số 4, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 14-2015 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 25/11/2015 (phần diện tích đã bồi thường).

2. Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê 5.284 m² (năm ngàn, hai trăm tám mươi bốn mét vuông) đất để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thương mại, dịch vụ (4.277 m²), đất chợ (1.007 m²) thuộc dự án Khu tái định cư Tân Tập.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 18/01/2019.

- Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 13/01/2066 (theo thời hạn sử dụng đất đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016, Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019).

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần (đã được UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sang thuê đất tại Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 28/02/2019)".

Sau khi điều chỉnh:

"Giao và cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 143.826 m2 (một trăm bốn mươi ba ngàn, tám trăm hai mươi sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 2.141 m²) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu tái định cư Tân Tập (đợt 1), cụ thể như sau:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An 138.542 m² (một trăm ba mươi tám ngàn, năm trăm bốn mươi hai mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 2.141 m²) đất để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Tân Tập. Cụ thể:

- Hình thức giao:

+ Diện tích 56.899 m2 (năm mươi sáu ngàn, tám trăm chín mươi chín mét vuông) đất ở tại nông thôn (tái định cư), giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 81.643 m2 (tám mươi mốt ngàn, sáu trăm bốn mươi ba mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 2.141 m²) gồm: 65.512 m² đất giao thông, cây xanh, đất bãi đậu xe; 10.041 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; 1.117 m² đất bãi tập kết rác; 2.281 m² đất thủy lợi (xây dựng trạm xử lý nước thải); 2.142 m² đất thủy lợi (xây dựng trạm cấp nước); 550 m² đất giao thông (xây dựng bãi tập kết ghe), giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 1197, tờ bản đồ số 4 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 25-2023, 26-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 25/8/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 13/01/2066 (cùng thời hạn được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016, Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019).

2. Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê 5.284 m² (năm ngàn, hai trăm tám mươi bốn mét vuông) đất để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thương mại, dịch vụ (4.277 m²), đất chợ (1.007 m²) thuộc dự án Khu tái định cư Tân Tập đã được UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sang thuê đất tại Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 28/02/2019.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 1197, tờ bản đồ số 4 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 25-2023, 26-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 25/8/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 13/01/2066 (cùng thời hạn được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016, Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019).

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần".

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (đợt 2) và Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An chuyển từ hình thức giao không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất (đất dịch vụ thương mại, nhà lồng chợ thuộc khu tái định cư):

Trước khi điều chỉnh:

"Giao và cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 54.998 m2 (năm mươi bốn ngàn, chín trăm chín mươi tám mét vuông) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu tái định cư Tân Tập (đợt 2), cụ thể như sau:

1. Giao diện tích 50.751 m2 (năm mươi ngàn, bảy trăm năm mươi mốt mét vuông) đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) để sử dụng vào mục đích đầu tư khu tái định cư (đợt 2), trong đó:

+ Diện tích 21.858 m2 (hai mươi mốt ngàn, tám trăm năm mươi tám mét vuông) giao đất có thu tiền sử dụng đất;

+ Diện tích 28.893 m² (hai mươi tám ngàn, tám trăm chín mươi ba mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (gồm 2.008 m² đất phục vụ công cộng; 1.134 m² đất cây xanh công viên, 25.751 m² đất giao thông) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 13 tháng 01 năm 2066 (cùng hạn được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016).

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất mới số 1050 (được hợp nhất từ 48 thửa đất và đất công do Nhà nước quản lý), tờ bản đồ số 4, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 01-2016 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 04/02/2016 (phần diện tích đất đã bồi thường và diện tích đất công xin giao hoặc thuê).

2. Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê 4.247 m² (bốn ngàn, hai trăm bốn mươi bảy mét vuông) đất để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thương mại, dịch vụ (470 m²), đất chợ (3.777 m²) thuộc dự án Khu tái định cư Tân Tập.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 18/01/2019.

- Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 13/01/2066 (theo thời hạn sử dụng đất đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016, Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019).

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần (đã được UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sang thuê đất tại Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 28/02/2019)".

Sau khi điều chỉnh:

"Giao và cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 54.998 m2 (năm mươi bốn ngàn, chín trăm chín mươi tám mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 5.600 m²) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu tái định cư Tân Tập (đợt 2), cụ thể như sau:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An với tổng diện tích 50.751 m2 (năm mươi ngàn, bảy trăm năm mươi mốt mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 5.600 m²) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu tái định cư Tân Tập (đợt 2), trong đó:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 21.664 m2 (hai mươi mốt ngàn, sáu trăm sáu mươi bốn mét vuông), đất ở tại nông thôn (tái định cư) giao đất có thu tiền sử dụng đất;

+ Diện tích 29.087 m² (hai mươi chín ngàn, không trăm tám mươi bảy mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 5.600 m²), gồm: 26.600,3 m² đất giao thông, cây xanh, đất bãi đậu xe; 2.486,7 m² đất xây dựng cơ sở văn hóa, giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 1050, tờ bản đồ số 4 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 25-2023, 26-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 25/8/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 13/01/2066 (cùng thời hạn được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016, Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019).

2. Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê 4.247 m² (bốn ngàn, hai trăm bốn mươi bảy mét vuông) đất để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thương mại, dịch vụ (470 m²), đất chợ (3.777 m²) thuộc dự án Khu tái định cư Tân Tập đã được UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sang thuê đất tại Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 28/02/2019.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 1050, tờ bản đồ số 4 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 25-2023, 26-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 25/8/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 13/01/2066 (cùng thời hạn được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016, Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019)."

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (đợt cuối):

Trước khi điều chỉnh:

"Giao cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) với diện tích 7.865 m2 (bảy ngàn, tám trăm sáu mươi lăm mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư khu tái định cư (đợt cuối), trong đó:

- Diện tích 2.449 m2 (hai ngàn, bốn trăm bốn mươi chín mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 5.416 m2 (năm ngàn, bốn trăm mười sáu mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí ranh giới khu đất: Thửa đất mới số 1035 (được hợp nhất từ các thửa đất số 4492, 1591, 1592, 1036, 1035, 7852 thửa đất và đất sông, đất thủy lợi do UBND xã Tân Tập quản lý), tờ bản đồ số 4, xả Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 25-2017 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (nay là Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và môi trường) lập ngày 29/8/2017 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 30/8/2017 (phần diện tích đã bồi thường và đất công).

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 13/01/2066 (cùng hạn được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 và Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016)."

Sau khi điều chỉnh:

"Giao cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) 7.865 m2 (bảy ngàn, tám trăm sáu mươi lăm mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 1.214 m²) đất tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu tái định cư Tân Tập (đợt cuối), cụ thể như sau:

- Diện tích 3.700 m2 (ba ngàn, bảy trăm mét vuông) đất ở tại nông thôn (tái định cư) giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 4.165 m2 (bốn ngàn, một trăm sáu mươi lăm mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 1.214 m²) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

 Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 1035, tờ bản đồ số 4 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 25-2023, 26-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 25/8/2023.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 13/01/2066 (cùng thời hạn được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016, Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019)."

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Tân Tập đã được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt tại Quyết định số 12477/QĐ-UBND ngày 26/11/2018; đồng thời, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 12477/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND huyện Cần Giuộc còn làm thay đổi mật độ, chiều cao của các khu đất quy hoạch.

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 6449/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Tân Tập tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc:

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 1197, tờ bản đồ số 4, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An sử dụng (được UBND tỉnh giao đất và cho thuê đất (đợt 1) tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016):

Trước khi điều chỉnh

"Giao đất và cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 143.826 m2 (một trăm bốn mươi ba ngàn, tám trăm hai mươi sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 2.141 m²) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu tái định cư Tân Tập (đợt 1), cụ thể như sau:

1. Giao cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An 138.542 m² (một trăm ba mươi tám ngàn, năm trăm bốn mươi hai mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 2.141 m²) đất để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Tân Tập. Cụ thể:

- Hình thức giao:

+ Diện tích 56.899 m2 (năm mươi sáu ngàn, tám trăm chín mươi chín mét vuông) đất ở tại nông thôn (tái định cư), giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 81.643 m2 (tám mươi mốt ngàn, sáu trăm bốn mươi ba mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 2.141 m²) gồm: 65.512 m² đất giao thông, cây xanh, 10.041 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, 1.117 m² đất bãi tập kết rác, 2.281 m² đất thủy lợi (xây dựng trạm xử lý nước thải), 2.142 m² đất thủy lợi (xây dựng trạm cấp nước), 550 m² đất giao thông (xây dựng bãi tập kết ghe), giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 1197, tờ bản đồ số 4 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 25-2023, 26-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 25/8/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 13/01/2066 (cùng thời hạn được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016, Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019).

2. Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê 5.284 m² (năm ngàn, hai trăm tám mươi bốn mét vuông) đất để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thương mại, dịch vụ (4.277 m²), đất chợ (1.007 m²) thuộc dự án Khu tái định cư Tân Tập đã được UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sang thuê đất tại Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 28/02/2019.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 1197, tờ bản đồ số 4 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 25-2023, 26-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 25/8/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 13/01/2066 (cùng thời hạn được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016, Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019)".

Sau khi điều chỉnh:

"Giao đất và cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 143.826 m2 (một trăm bốn mươi ba ngàn, tám trăm hai mươi sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 2.141 m²) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu tái định cư Tân Tập (đợt 1), cụ thể như sau:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An với diện tích 138.542 m² (một trăm ba mươi tám ngàn, năm trăm bốn mươi hai mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 2.141 m²) để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Tân Tập. Cụ thể:

- Hình thức giao:

+ Diện tích 63.284 m2 (sáu mươi ba ngàn, hai trăm tám mươi bốn mét vuông) đất ở tại nông thôn (tái định cư), giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 75.258 m2 (bảy mươi lăm ngàn, hai trăm năm mươi tám mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 2.141 m²) gồm: 61.819 m² đất giao thông, cây xanh, 10.041 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, 1.117 m² đất bãi tập kết rác, 2.281 m² đất thủy lợi (xây dựng trạm xử lý nước thải), giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 27-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 25/8/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 13/01/2066 (cùng thời hạn được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016, Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019).

2. Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê 5.284 m² (năm ngàn, hai trăm tám mươi bốn mét vuông) đất để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thương mại, dịch vụ (4.277 m²), đất chợ (1.007 m²) thuộc dự án Khu tái định cư Tân Tập đã được UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sang thuê đất tại Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 28/02/2019.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 27-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 25/8/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 13/01/2066 (cùng thời hạn được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016, Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019)".

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Tân Tập đã được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt tại Quyết định số 6449/QĐ-UBND ngày 17/12/2021.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh Quyết định cho thuê (nếu có) để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có); nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ của Chủ tịch UBND tỉnh) cấp cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An sau khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

 

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An có trách nhiệm: thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp qua rà soát hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/01/2016, Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong các Quyết định nêu trên vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

BB

12/12/2023 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 02/02/2018, Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 26/02/2018, Quyết định 646/QĐ-UBND ngày 28/02/2018, Quyết định số 4710/QĐ-UBND ngày 14/12/2018Điều chỉnh Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 02/02/2018, Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 26/02/2018, Quyết định 646/QĐ-UBND ngày 28/02/2018, Quyết định số 4710/QĐ-UBND ngày 14/12/2018
Ngày 12/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11763/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 (điều chỉnh tại Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 23/02/2018), Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 26/02/2018, Quyết định 646/QĐ-UBND ngày 28/02/2018, Quyết định số 4710/QĐ-UBND ngày 14/12/2018, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND huyện Đức Hòa (điều chỉnh tại Quyết định số 8982/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 và Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND huyện Đức Hòa), cụ thể: 

Tại Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 (điều chỉnh tại Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 23/02/2018), Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 26/02/2018, Quyết định 646/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 và Quyết định số 4710/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An) thuê đất đầu tư dự án Khu dân cư và viện dưỡng lão (nay là Khu dân cư thương mại dịch vụ Phúc An), không thay đổi cơ cấu sử dụng đất; thay đổi mật độ xây dựng và chiều cao công trình theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Đức Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 (điều chỉnh tại Quyết định số 8982/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 và Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 15/02/2019).

Lý do: Điều chỉnh để tăng vẻ mỹ quan cho khu quy hoạch, thống nhất với khu dân cư giai đoạn 1, thống nhất đề phù hợp với như cầu sử dụng. Điều chỉnh lại tuyến đường N1 (lộ giới 15m, gồm vỉa hè trái 4m, mặt đường 7m, vỉa hè phải 4m, do sai sót trong quá trình thẩm tra và trình duyệt.

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 6776/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND huyện Đức Hòa, cụ thể:

Tại các Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 (điều chỉnh tại Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 23/02/2018), Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 26/02/2018, Quyết định 646/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 và Quyết định số 4710/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An) thuê đất đầu tư dự án Khu dân cư và viện dưỡng lão (nay là Khu dân cư thương mại dịch vụ Phúc An), không thay đổi cơ cấu sử dụng đất; thay đổi mật độ xây dựng và chiều cao công trình xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Đức Hòa phê duyệt tại Quyết định số 6776/QĐ-UBND ngày 22/6/2021.

Lý do: Phân bổ lại diện tích đất quy hoạch giáo dục có trong dự án.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An) (đợt 2), cụ thể như sau:

Trước khi điều chỉnh:

"Giao cho Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An (Địa chỉ trụ sở chính: ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 187.691 m2 (một trăm tám mươi bảy ngàn, sáu trăm chín mươi mốt mét vuông) đất tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (trong đó diện tích lộ giới 1.934 m2; diện tích 147 m2 đất giao thông do UBND xã Mỹ Hạnh Nam quản lý (xen kẽ trong dự án) giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư khu dân cư thuộc dự án khu dân cư và viện dưỡng lão (đợt 2)), cụ thể:

Hình thức giao đất:

+ Diện tích 80.143 m2 (tám mươi ngàn, một trăm bốn mươi ba mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 107.548 m2 (một trăm lẻ bảy ngàn, năm trăm bốn mươi tám mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 19 (được hợp nhất từ các thửa đất số 19, 152, 14, 01), tờ bản đồ số 07 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 07, 08, 15, 16) diện tích 80.143 m2 đất ở theo quy hoạch; thửa đất số 45 (được hợp nhất từ các thửa đất số 45, 18, 26) diện tích 107.548 m2 đất giao thông cây xanh theo quy hoạch; tờ bản đồ số 7 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 07, 15, 16) xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo 03 Mảnh  trích đo địa chính số 02-2018, 03-2018, 04-2018 do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 31/01/2018 (vị trí đất đã bồi thường, đất công)".

Sau khi điều chỉnh:

"Giao đất và cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An (Địa chỉ trụ sở chính: ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 187.691 m2 (một trăm tám mươi bảy ngàn, sáu trăm chín mươi mốt mét vuông. Trong đó: diện tích chỉ giới đường đỏ 1.757 m2; diện tích 147 m2 đất giao thông do UBND xã Mỹ Hạnh Nam quản lý xen kẽ trong dự án giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) đất tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa để đầu tư Khu dân cư thương mại dịch vụ Phúc An (đợt 2), trong đó:

- Giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An với diện tích 178.800,6 m2 (một trăm bảy mươi tám ngàn, tám trăm phẩy sáu mét vuông. Trong đó: diện tích lộ giới 1.757 m2) đất tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa để đầu tư Khu dân cư thương mại dịch vụ Phúc An (đợt 2), cụ thể:

Hình thức giao đất:

+ Diện tích 85.159,2 m2 (tám mươi lăm ngàn, một trăm năm mươi chín phẩy hai mét vuông, trong đó có 6.809,5 m2 đất chung cư) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 93.641,4 m2 (chín mươi ba ngàn, sáu trăm bốn mươi mốt phẩy bốn mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 1.757 m2) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, đất cây xanh) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 10/7/2023.

- Cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An thuê đất với diện tích 8.890,4 m2 (tám ngàn, tám trăm chín mươi phẩy bốn mét vuông) đất tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa để đầu tư xây dựng công trình công cộng gồm: trường học, y tế, văn hóa - thể dục thể thao, bãi xe và trạm xử lý nước thải + rác thuộc dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Phúc An (đợt 2), cụ thể:

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 10/7/2023.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 31/12/2064 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000420 chứng nhận lần đầu ngày 31/12/2014)".

Lý do: Phân bổ lại diện tích đất quy hoạch giáo dục có trong dự án.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An) thuê đất (đợt 2), cụ thể như sau:

Trước khi điều chỉnh: 

"Cho Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An (Địa chỉ trụ sở chính: ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 10.121 m2 (Mười ngàn một trăm hai mươi mốt mét vuông) tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa để đầu tư xây dựng công trình công cộng (đất giáo dục, đất y tế) thuộc dự án khu dân cư thuộc dự án khu dân cư và viện dưỡng lão (đợt 2).

Vị trí, ranh giới khu đất: 

Đất giáo dục: thửa đất số 15 (được hợp nhất từ các thửa đất số 36, 15), tờ bản đồ số 15 (được hợp nhất từ các tờ bản đồ số 07, 15), diện tích 5.130 m2; Đất y tế: thửa đất số 25(được hợp nhất từ các thửa đất số 16, 25), tờ bản đồ số 16 (được hợp nhất từ các tờ bản đồ số 15, 16), diện tích 4.991 m2 được xác định theo 03 Mảnh  trích đo địa chính số 02-2018, 03-2018, 04-2018 do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 31/01/2018 (vị trí đất đã bồi thường)".

Sau khi điều chỉnh:

"Giao đất và cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An (Địa chỉ trụ sở chính: ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 10.121 m2 (Mười ngàn, một trăm hai mươi mốt mét vuông) đất tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa để đầu tư Khu dân cư thương mại dịch vụ Phúc An (đợt 2), trong đó:

- Giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An với diện tích 49,9 m2 (bốn mươi chín phẩy chín mét vuông) đất tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa để đầu tư Khu dân cư thương mại dịch vụ Phúc An (đợt 2), cụ thể:

Hình thức giao đất:

+ Diện tích 28 m2 (hai mươi tám mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 21,9 m2 (hai mươi mốt phẩy chín mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, đất cây xanh) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 10/7/2023.

- Cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An thuê đất với diện tích 10.071,1 m2 (mười ngàn, không trăm bảy mươi mốt phẩy một mét vuông) đất tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa để đầu tư xây dựng công trình công cộng gồm: trường học, y tế thuộc dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Phúc An (đợt 2), cụ thể:

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 10/7/2023.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 31/12/2064 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000420 chứng nhận lần đầu ngày 31/12/2014)".

Lý do: Phân bổ lại diện tích đất quy hoạch giáo dục có trong dự án.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh các Quyết định giao đất, cho thuê đất qua các lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết (nếu có) để Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; ký Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý biến động trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan; trường hợp qua rà soát hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 (điều chỉnh tại Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 23/02/2018), Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 26/02/2018, Quyết định 646/QĐ-UBND ngày 28/02/2018, Quyết định số 4710/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 (điều chỉnh tại Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 23/02/2018), Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 26/02/2018, Quyết định 646/QĐ-UBND ngày 28/02/2018, Quyết định số 4710/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định này thì thực hiện theo quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

BB

12/12/2023 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh các Quyết định  vềviệc giao đất và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đấtĐiều chỉnh các Quyết định  vềviệc giao đất và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất
Ngày 07/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11609/QĐ-UBND về việc điều chỉnh các Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 17/5/2011, Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 17/5/2011, Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 và Quyết định số 4489/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh các Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 (Điều chỉnh nội dung tại điều 1 Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh), Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 (Điều chỉnh nội dung tại điều 1 Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh), Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 và Quyết định số 4489/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất, cụ thể như sau:

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 6867/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND huyện Bến Lức như sau:

Điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

"Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) được sử dụng tổng diện tích 2.172.824,3 m² (hai triệu, một trăm bảy mươi hai ngàn, tám trăm hai mươi bốn phẩy ba mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 9.124 m², diện tích chỉ giới đường sông là 22.505 m²) để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (đợt 1) (giảm 2.241,8 m² do thu hồi làm đường ĐT 830 và ĐT 824) gồm:

- Diện tích đất giao 1.909.846,3 m² (một triệu, chín trăm lẻ chín ngàn, tám trăm bốn mươi sáu phẩy ba mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 9.124 m², diện tích chỉ giới đường sông là 22.505 m²) trong đó có 1.128.618,2 m² [(một triệu một trăm hai mươi tám ngàn sáu trăm mười tám phẩy hai mét vuông gồm diện tích 17.400 m² đất công trình công cộng, dịch vụ (gồm 2400m² đất hành chính và 15.000 m² đất tôn giáo), 14.800 m² đất công trình kỹ thuật, 684.900m² đất cây xanh - thể dục thể thao và 411.518,2 m² đất xây dựng đường giao thông] đất xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt (giảm 2.241,8 m² do thu hồi làm đường ĐT 830 và ĐT 824).

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Vị trí ranh giới khu đất: Được xác định theo trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 20/4/2011 (khu đất xin giao).

- Diện tích đất thuê 262.978 m² (hai trăm sáu mươi hai ngàn, chín trăm bảy mươi tám mét vuông) gồm diện tích 179.276 m² đất giáo dục, 29.200 m² đất y tế, 26.438 m² đất câu lạc bộ giải trí cuối tuần, 28.064 m² đất câu lạc bộ thể thao.

Thời hạn sử dụng: Từ ngày ký Quyết định này đến ngày 28/10/2059.

Vị trí ranh giới khu đất: Được xác định theo trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 20/4/2011 (khu đất xin thuê)."

Sau khi điều chỉnh:

"Giao đất và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD (địa chỉ trụ sở chính: Số 21-23, đường số 3, khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 2.172.824,3 m² (hai triệu, một trăm bảy mươi hai ngàn, tám trăm hai mươi bốn phẩy ba mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 9.124 m², diện tích chỉ giới đường sông là 22.505 m²) để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (đợt 1) gồm:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD với diện tích 1.745.911,2m² (một triệu, bảy trăm bốn mươi lăm ngàn, chín trăm mười một phẩy hai mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 709.004 m2 (bảy trăm lẻ chín ngàn, không trăm lẻ bốn mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 1.036.907,2 m² (một triệu, không trăm ba mươi sáu ngàn, chín trăm lẻ bảy  phẩy hai mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 9.124 m², diện tích chỉ giới đường sông là 22.505 m²) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh bao gồm: đất trụ sở cơ quan, đất cơ sở tôn giáo, đất công trình kỹ thuật, đất cây xanh, đất giao thông được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011).

2. Cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất với diện tích 426.913,1m² (bốn trăm hai mươi sáu ngàn, chín trăm mười ba phẩy một mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư trường học; câu lạc bộ thể thao; câu lạc bộ giải trí cuối tuần; đất y tế; đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011)".

Điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

"Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang (địa chỉ trụ sở chính: 147-149 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) được sử dụng với tổng diện tích 1.161.045 m² (một triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, không trăm bốn mươi lăm mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường sông là 24.438 m²) để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (đợt 1) gồm:

- Diện tích đất giao 1.064.307 m² (một triệu, không trăm sáu mươi bốn ngàn, ba trăm lẻ bảy mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường sông là 24.438 m²) trong đó có 491.314 m² (bốn trăm chín mươi mốt ngàn ba trăm mười bốn mét vuông gồm diện tích 25.300 m² đất công trình kỹ thuật, 379.500m² đất cây xanh – thể dục thể thao và 86.514 m² đất xây dựng đường giao thông) đất xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng. theo quy hoạch được duyệt.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Vị trí ranh giới khu đất: Được xác định theo trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 20/4/2011 (khu đất xin giao).

- Diện tích đất thuê 96.738 m² (chín mươi sáu ngàn, bảy trăm ba mươi tám mét vuông) gồm diện tích 30.110 m² đất giáo dục, 22.822 m² đất Trung tâm hội thảo triển lãm quốc tế, 43.806 m² đất câu lạc bộ thể thao.

Thời hạn sử dụng: Từ ngày ký Quyết định này đến ngày 28/10/2059.

Vị trí ranh giới khu đất: Được xác định theo trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 20/4/2011 (khu đất xin thuê)".

Sau khi điều chỉnh

"Giao đất và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD (địa chỉ trụ sở chính: Số 21-23, đường số 3, khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 1.161.045 m² (một triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, không trăm bốn mươi lăm mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường sông là 24.438 m²) để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, gồm:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD với diện tích 1.045.802m² (một triệu, không trăm bốn mươi lăm ngàn, tám trăm lẻ hai mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 570.142 m2 (năm trăm bảy mươi ngàn, một trăm bốn mươi hai mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 475.660 m² (bốn trăm bảy mươi lăm ngàn, sáu trăm sáu mươi mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường sông là 24.438 m²) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh bao gồm: đất công trình kỹ thuật, đất cây xanh, đất giao thông được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011).

 

2. Cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất với diện tích 115.243 m² (một trăm mười lăm ngàn, hai trăm bốn mươi ba mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư trường học; câu lạc bộ thể thao; trung tâm hội chợ triển lãm; đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết này định đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011)."

Điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

"Giao diện tích 22.010 m2 (hai mươi hai ngàn, không trăm mười mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 58 m2, diện tích chỉ giới đường sông 1.125 m2) đất cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD (địa chỉ trụ sở chính: Số 24, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để sử dụng vào mục đích đầu tư khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (đợt 2).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần các thửa đất số 2618, 2619, tờ bản đồ số 6 và các thửa đất số 1569, 2034, 1331, 1333, 1335, 1356, 1511 (1 phần), 1393 (1 phần), đất công do Nhà nước quản lý, tờ bản đồ số 5 được hợp nhất thành thửa đất mới mang số 1331, tờ bản đồ số 5, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo 02 mãnh trích đo địa chính tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 11/01/2012 (phần diện tích đất đã bồi thường).

Thời hạn sử dụng: Lâu dài".

Sau khi điều chỉnh:

"Giao đất và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD (địa chỉ trụ sở chính: Số 21-23, đường số 3, khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 22.010 m2 (hai mươi hai ngàn không trăm mười mét vuông) để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, gồm:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD với diện tích 17.058 m² (mười bảy ngàn, không trăm năm mươi tám mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 9.662 m² (chín ngàn, sáu trăm sáu mươi hai mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

 

+ Diện tích 7.396 m² (bảy ngàn, ba trăm chín mươi sáu mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng (đất giao thông) không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011).

2. Cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất với diện tích 4.952 m² (bốn ngàn, chín trăm năm mươi hai mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư trường học và đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011).

Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 4489/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh:

Trước khi điều chỉnh:

"2. Cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD (địa chỉ trụ sở chính: số 21-23, đường số 3, Khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được sử dụng diện tích 120.486,5 m2 (một trăm hai mươi ngàn, bốn trăm tám mươi sáu phẩy năm mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 4.520 m2, diện tích chỉ giới đường sông 1.033 m2), trong đó có 51.608 m2 đất thu hồi của DNTN Phát Tài nêu trên, gồm:

a) Diện tích đất giao 115.636,5 m2 (một trăm mười lăm ngàn, sáu trăm ba mươi sáu phẩy năm mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 4.520 m2, diện tích chỉ giới đường sông 1.033 m2) sử dụng vào mục đích đầu tư khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (đợt 3), trong đó có 41.100 m2 (bốn mươi mốt ngàn, một trăm mét vuông, bao gồm: 25.500 m2 đất cây xanh, 15.600 m2 đất giao thông) đất xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất mới số 394 (được hợp nhất từ 39 thửa đất), tờ bản đồ số 5 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 5, 6), xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo trích đo địa chính do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 03/12/2013 (phần diện tích đất đã bồi thường đối với khu đất xin giao).

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

b) Diện tích đất thuê 4.850 m2 (bốn ngàn, tám trăm năm mươi mét vuông) sử dụng vào mục đích đầu tư khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (đợt 2), gồm: 399 m2 đất giáo dục, 862 m2 đất câu lạc bộ giải trí cuối tuấn, 3.589 m2 đất câu lạc bộ thể thao.

Vị trí, ranh giới khu đất: Một phần các thửa đất số 1314, 1393, 1511, 217, 1443, 1476, 1533, tờ bản đồ số 5 và một phần thửa đất số 779, tờ bản đồ số 6, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo trích đo địa chính do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 03/12/2013 (phần diện tích đất đã bồi thường đối với khu đất xin thuê).

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058."

Sau khi điều chỉnh:

"2. Giao đất và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD (địa chỉ trụ sở chính: Số 21-23, đường số 3, khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 120.486,5 m2 (một trăm hai mươi ngàn, bốn trăm tám mươi sáu phẩy năm mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 4.520 m2, diện tích chỉ giới đường sông 1.033 m2), trong đó có 51.608 m2 đất thu hồi của DNTN Phát Tài nêu trên, cụ thể:

a) Giao đất cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD với diện tích 115.953,5m² (một trăm mười lăm ngàn, chín trăm năm mươi ba phẩy năm mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 60.953 m² đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 55.000,5 m² (năm mươi lăm ngàn, phẩy năm mét vuông, trong đó trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 4.520 m2, diện tích chỉ giới đường sông 1.033 m2) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh và đất công trình kỹ thuật được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011).

 

b) Cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất với diện tích 4.533 m² (bốn ngàn, năm trăm ba mươi ba mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư trường học, đất thể dục thể thao và đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011)."

Lý do điều chỉnh: Do điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được UBND huyện Bến Lức phê duyệt tại Quyết định số 6867/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với các quyết định giao đất, cho thuê đất đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 (Điều chỉnh nội dung tại điều 1 Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh), Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 (Điều chỉnh nội dung tại điều 1 Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh), Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 và Quyết định số 4489/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh; đồng thời thực hiện theo Kết luận thanh tra số 2406/BKHĐT-TTr ngày 28/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND huyện Bến Lức như sau:

Điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 6867/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND huyện Bến Lức:

Trước khi điều chỉnh:

"Giao đất và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD (địa chỉ trụ sở chính: Số 21-23, đường số 3, khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 2.172.824,3 m² (hai triệu, một trăm bảy mươi hai ngàn, tám trăm hai mươi bốn phẩy ba mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 9.124 m², diện tích chỉ giới đường sông là 22.505 m²) để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (đợt 1) (giảm 2.241,8 m² do thu hồi làm đường ĐT 830) gồm:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD với diện tích 1.745.911,2m² (một triệu, bảy trăm bốn mươi lăm ngàn, chín trăm mười một phẩy hai mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 709.004 m2 (bảy trăm lẻ chín ngàn, không trăm lẻ bốn mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 1.036.907,2 m² (một triệu, không trăm ba mươi sáu ngàn, chín trăm lẻ bảy  phẩy hai mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 9.124 m², diện tích chỉ giới đường sông là 22.505 m²) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh bao gồm: đất trụ sở cơ quan, đất cơ sở tôn giáo, đất công trình kỹ thuật, đất cây xanh, đất giao thông được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011).

2. Cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất với diện tích 426.913,1m² (bốn trăm hai mươi sáu ngàn, chín trăm mười ba phẩy một mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư trường học; câu lạc bộ thể thao; câu lạc bộ giải trí cuối tuần; đất y tế; đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011)".

Sau khi điều chỉnh:

"Giao đất và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD (địa chỉ trụ sở chính: Số 21-23, đường số 3, khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 2.172.824,3 m² (hai triệu, một trăm bảy mươi hai ngàn, tám trăm hai mươi bốn phẩy ba mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 9.124 m², diện tích chỉ giới đường sông là 22.505 m²) để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (đợt 1) gồm:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD với diện tích 1.735.148,2 m² (một triệu, bảy trăm ba mươi lăm ngàn, một trăm bốn mươi tám phẩy hai mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 737.114 m2 (bảy trăm ba mươi bảy ngàn, một trăm mười bốn mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 998.034,2 m² (chín trăm chín mươi tám ngàn, không trăm ba mươi bốn phẩy hai mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 9.124m², diện tích chỉ giới đường sông là 22.505 m²) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh bao gồm: đất trụ sở cơ quan, đất cơ sở tôn giáo, đất công trình kỹ thuật, đất cây xanh, đất giao thông được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 59-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011).

2. Cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất với diện tích 437.676,1 m² (bốn trăm ba mươi bảy ngàn, sáu trăm bảy mươi sáu phẩy một mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư trường học, câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ giải trí cuối tuần, đất y tế, đất thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 59-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011)".

Điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 6867/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND huyện Bến Lức:

Trước khi điều chỉnh:

"Giao đất và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD (địa chỉ trụ sở chính: Số 21-23, đường số 3, khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 1.161.045 m² (một triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, không trăm bốn mươi lăm mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường sông là 24.438 m²) để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, gồm:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD với diện tích 1.045.802m² (một triệu, không trăm bốn mươi lăm ngàn, tám trăm lẻ hai mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 570.142 m2 (năm trăm bảy mươi ngàn, một trăm bốn mươi hai mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 475.660 m² (bốn trăm bảy mươi lăm ngàn, sáu trăm sáu mươi mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường sông là 24.438 m²) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh bao gồm: đất công trình kỹ thuật, đất cây xanh, đất giao thông được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011).

2. Cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất với diện tích 115.243 m² (một trăm mười lăm ngàn, hai trăm bốn mươi ba mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư trường học; câu lạc bộ thể thao; trung tâm hội chợ triển lãm; đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011)."

Sau khi điều chỉnh:

"Giao đất và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD (địa chỉ trụ sở chính: Số 21-23, đường số 3, khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức) thuê đất với tổng diện tích 1.161.045 m² (một triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, không trăm bốn mươi lăm mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường sông là 24.438 m²) để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, gồm:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD với diện tích 1.041.936 m² (một triệu, không trăm bốn mươi mốt ngàn, chín trăm ba mươi sáu mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 565.542 m2 (năm trăm sáu mươi năm ngàn, năm trăm bốn mươi hai mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 476.394 m² (bốn trăm bảy mươi sáu ngàn, ba trăm chín mươi bốn mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường sông là 24.438 m²) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh bao gồm: đất công trình kỹ thuật, đất cây xanh, đất giao thông được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 59-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011).

2. Cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất với diện tích 119.109m² (Một trăm mười chín ngàn, một trăm lẻ chín mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư trường học, câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ giải trí cuối tuần, trung tâm hội chợ triển lãm, đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 59-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011)."

Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 6867/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND huyện Bến Lức: cơ cấu sử dụng đất không thay đổi.

Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 4489/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh sau khi điều chỉnh theo quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 6867/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND huyện Bến Lức:

Trước khi điều chỉnh:

"2. Giao đất và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD (địa chỉ trụ sở chính: Số 21-23, đường số 3, khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 120.486,5 m2 (một trăm hai mươi ngàn, bốn trăm tám mươi sáu phẩy năm mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 4.520 m2, diện tích chỉ giới đường sông 1.033 m2), trong đó có 51.608 m2 đất thu hồi của DNTN Phát Tài nêu trên, cụ thể:

a) Giao đất cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD với diện tích 115.953,5m² (một trăm mười lăm ngàn, chín trăm năm mươi ba phẩy năm mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 60.953 m² đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 55.000,5 m² (năm mươi lăm ngàn, phẩy năm mét vuông, trong đó trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 4.520 m2, diện tích chỉ giới đường sông 1.033 m2) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh và đất công trình kỹ thuật được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011).

b) Cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất với diện tích 4.533 m² (bốn ngàn, năm trăm ba mươi ba mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư trường học, đất thể dục thể thao và đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011)."

Sau khi điều chỉnh:

"2. Giao đất và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD (địa chỉ trụ sở chính: Số 21-23, đường số 3, khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức) thuê đất với tổng diện tích 120.486,5 m2 (một trăm hai mươi ngàn, bốn trăm tám mươi sáu phẩy năm mét vuông, trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 4.520 m2, diện tích chỉ giới đường sông 1.033 m2), trong đó có 51.608 m2 đất thu hồi của DNTN Phát Tài nêu trên, cụ thể:

a) Giao đất cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD với diện tích 115.916,5 m² (một trăm mười lăm ngàn, chín trăm mười sáu phẩy năm mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông, cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 60.953 m² đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 54.963,5 m² (năm mươi bốn ngàn, chín trăm sáu mươi ba phẩy năm mét vuông, trong đó trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 4.520 m2, diện tích chỉ giới đường sông 1.033 m2) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh và đất công trình kỹ thuật được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 59-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011).

b) Cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất với diện tích 4.570m² (bốn ngàn, năm trăm bảy mươi mét vuông) tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để đầu tư trường học, đất thể dục thể thao, câu lạc bộ giải trí cuối tuần và đất thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông.

- Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 59-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 06/10/2023.

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 08/10/2058 (cùng thời hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2308504732 chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011)."

Lý do điều chỉnh: Do điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được UBND huyện Bến Lức phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với các quyết định giao đất, cho thuê đất đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 (Điều chỉnh nội dung tại điều 1 Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh), Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 (Điều chỉnh nội dung tại điều 1 Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh), Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 và Quyết định số 4489/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh; đồng thời thực hiện theo Kết luận thanh tra số 2406/BKHĐT-TTr ngày 28/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch và các nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh Quyết định giao đất, cho thuê đất qua các lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết (nếu có) để yêu cầu Công ty Cổ phần Nam Long VCD thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký Phụ lục Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Nam Long VCD sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi Công ty Cổ phần Nam Long VCD hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Công ty Cổ phần Nam Long VCD có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan; trường hợp qua rà soát hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty Cổ phần Nam Long VCD phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời của các Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 (Điều chỉnh nội dung tại điều 1 Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh), Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 (Điều chỉnh nội dung tại điều 1 Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh), Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 và Quyết định số 4489/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 (Điều chỉnh nội dung tại điều 1 Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh), Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 (Điều chỉnh nội dung tại điều 1 Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh), Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 và Quyết định số 4489/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh trái với nội dung Quyết định này thì thực hiện theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

BB

07/12/2023 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án đầu tư khu trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa- giai đoạn 1 (đợt 1) Phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án đầu tư khu trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa- giai đoạn 1 (đợt 1)
Ngày 22/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11000/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án đầu tư khu trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa- giai đoạn 1 (đợt 1) trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, với nội dung cụ thể như sau:

Đơn giá đất ở tại đô thị thời điểm tháng 6/2023 trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

Vị trí/phạm vi tính

Đơn giá đất ở tại đô thị

(đồng/m²)

Theo Chứng thư định giá đất số Vc 110/23/BĐS-LAHA ngày 02/11/2023

Phê duyệt

(theo phương pháp thặng dư)

Diện tích 212.380,44 m2 (bao gồm 90 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 01, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa)3.351.0003.351.000

Đơn giá thuê đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở giáo dục và đào tạo, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao, đất xây dựng cơ sở y tế tại thời điểm tháng 6/2023 tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (hình thức thuê đất trả tiền hàng năm)

Vị trí/phạm vi tính

Đơn giá thuê đất

tính theo thời hạn 70 năm

(đồng/m²)

Theo Chứng thư định giá đất số Vc 110/23/BĐS-LAHA ngày 02/11/2023Phê duyệt (theo phương pháp thặng dư)  
Diện tích 17.462,9m² (bao gồm thửa đất số: 3705, 3706, 3707, 3709 thuộc tờ bản đồ số 01, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa)2.681.0002.681.000

 

Theo Quyết định trên, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, kết quả thẩm định và đơn giá đất đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định và thông báo số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh để Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp sau này cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

22/11/2023 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Anh chuyển mục đích sử dụng đấtĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Anh chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10670/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Anh chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung trước khi điều chỉnh:

"Cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Anh (địa chỉ trụ sở chính: Sô 012 Lô E, đường C2, chung cư Thạnh Tây, phương Thạnh Tây, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) được chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 55.365m2 (năm mươi lăm ngàn ba trăm sáu mươi lăm mét vuông) từ đất trồng lúa (diện tích 20.105 m2), đất trồng cây lâu năm (diện tích 17.651 m2), đất trồng cây hàng năm khác (diện tích 17.609 m2) sang đất ở tại nông thôn để sử dụng vào mục đích đầu tư khu dân cư nhà ở công nhân, trong đó có diện tích 21.613 m2 (hai mươi mốt ngàn sáu trăm mười ba mét vuông, bao gồm: 16.012 m2 đất giao thông, 5.592 m2 đất cây xanh) đất xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài ."

Nội dung điều chỉnh:

"Cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Anh (địa chỉ trụ sở chính: Sô 012 Lô E, đường C2, chung cư Thạnh Tây, phương Thạnh Tây, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) được chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 55.365m2 (năm mươi lăm ngàn ba trăm sáu mươi lăm mét vuông) từ đất trồng lúa (diện tích 20.105 m2), đất trồng cây lâu năm (diện tích 17.651 m2), đất trồng cây hàng năm khác (diện tích 17.609 m2) sang các loại đất gồm: Đất ở tại nông thôn (diện tích 30.605 m2), đất thương mại dịch vụ (diện tích 1.182 m2), đất giáo dục nhà trẻ (diện tích 1.050 m2), đất y tế (diện tích 345 m2), đất xử lý cấp nước (diện tích 200 m2), đất khu xử lý nước thải + bãi rác trung chuyển (diện tích 370 m2) để sử dụng vào mục đích đầu tư khu dân cư nhà ở công nhân, trong đó có diện tích 21.613 m2 (hai mươi mốt ngàn sáu trăm mười ba mét vuông, bao gồm: 16.012 m2 đất giao thông, 5.592 m2 đất cây xanh) đất xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 26/8/2061 (cùng thời gian hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000311 do UBND tỉnh Long An cấp chứng nhận lần đầu ngày 26/8/2011)."

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất theo thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000311chứng nhận lần đầu ngày 26/8/2011 và theo quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013: "Thời hạn giao đất cho tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm."

Điều chỉnh mục đích sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – Nhà ở công nhân Trần Anh được UBND huyện Đức Hòa phê duyệt tại Quyết định số 6613/QĐ-UBND ngày 21/6/2011.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát các nghĩa vụ tài chính liên quan trước và sau khi điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định trên (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Anh nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Anh; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh trái với quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 BB

14/11/2023 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Võ Thành Trí

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​