Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

 
Dự án - Hạng mục đầu tư
 
Ngày 09/01/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 66/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Úc Châu chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:  
 
Ngày 09/01/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 60/QĐ-UBND về việc giao đất cho Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Long An, cụ thể như sau:  
 
Ngày 09/01/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 68/QĐ-UBND thu hồi diện tích 449,2 m2 thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 1k, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành tại Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh về việc công nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 703332 ngày 30/12/2011 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. 
 
Ngày 09/01/2017, UBND ban hành quyết định số 68/QĐ-UBND công nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã Tân Đông, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa với diện tích 13.258 m2, để xây dựng trụ sở cơ quan. 
 
Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 25/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Tainan Enterprises (Việt Nam) thuê quyền sử dụng đất (đợt 2) với diện tích 76.190 m2 đất khu công nghiệp để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà máy may mặc, dệt nhuộm, kinh doanh bất động sản tại xã Bình Tân (diện tích 59.824m2) và xã Bình Hiệp (diện tích 16.366m2), thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An; Nguồn gốc đất là đất của hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng; Trong thời hạn tính từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định này đến ngày 25/12/2065; 
 
Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 26/QĐ-UBND về việc Thu hồi diện tích 4.379 m2 đất đã giao cho Ban Quản lý Dự án Xây dựng huyện Tân Thạnh tại xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh với mục đích xây dựng cụm dân cư vượt lũ xã Hậu Thạnh Tây để xây dựng Trường Tiểu học Hậu Thạnh Tây theo đề nghị của UBND huyện Tân Thạnh; Với hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong thời hạn lâu dài. 
 
Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 28/QĐ-UBND về việc Thu hồi diện tích 2.629 m2 đất đã giao cho Ban Quản lý Dự án Xây dựng huyện Tân Thạnh tại xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh với mục đích xây dựng cụm dân cư vượt lũ xã Hậu Thạnh Tây để xây dựng Trường Mầm non Hậu Thạnh Tây theo đề nghị của UBND huyện Tân Thạnh; Với hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong thời hạn lâu dài. 
 
Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 29/QĐ-UBND về việc cho phép DNTN Trang Long chuyển mục đích sử dụng đất. 
 
Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 27/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng - Thương mại Ngọc Bích thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 6,3 m2 đất giao thông do UBND xã Hướng Thọ Phú quản lý và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 5.042,3m2 từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất thương mại, dịch vụ để sử dụng vào mục đích đầu tư nhà kho chứa gạch men; Nguồn gốc đất do Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính phát sinh do giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định; và phần đất giao thông do UBND xã Hướng Thọ Phú quản lý; Trong thời hạn tính từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định này đến ngày 11/3/2066;  
 
Thuế TNDN kể từ ngày 01/01/2016 áp dụng là 20%. Thuế TNDN ưu đãi 17% áp dụng trong thời hạn 10 năm đối với các dự án thực hiện tại các địa bàn kinh tế khó khăn của tỉnh Long An, bao gồm Thị xã Kiến Tường; các huyện Tân Thạnh, Đức Hòa, Thạnh Hóa. 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Cho phép Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực gia hạn tiến độ sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực gia hạn tiến độ sử dụng đất
Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12155/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực được gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy xay xát và lò sấy lúa tại thửa đất số 362, tờ bản đồ số 7, diện tích 15.466 m² (trong đó diện tích lộ giới là 715 m²); thửa đất số 361, tờ bản đồ số 7, diện tích 897 m²; thửa đất số 369, tờ bản đồ số 7, diện tích 595 m² và thửa đất số 384, tờ bản đồ số 7, diện tích 881 m², đất tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án từ năm 2019 nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng. Nguyên nhân: do Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao nên Công ty chưa xây dựng công trình để đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ.

Nay, Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực có nhu cầu gia hạn tiến độ sử dụng đất là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND huyện Thạnh Hóa kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Hiệp Lực nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh và liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

22/12/2022 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất (đợt 2)Giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất (đợt 2)
Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12145/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất (đợt 2), với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi, giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT (MSDN: 1101881684, địa chỉ trụ sở chính: Số 46-48 Đường số 1, khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 6.710,2 m2 (sáu ngàn, bảy trăm mười phẩy hai mét vuông) đất giao thông, đất thủy lợi (kênh) do UBND thị trấn Thủ Thừa quản lý, xen kẽ bên trong dự án và giao đất, cho thuê đất không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án khu nhà vườn Trung Tâm tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

Giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất với tổng diện tích 54.477,3 m² (năm mươi bốn ngàn, bốn trăm bảy mươi bảy phẩy ba mét vuông, bao gồm 6.710,2 m2 đất thu hồi tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định trên, trong đó diện tích lộ giới là 1.013 m²) tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư dự án Khu nhà vườn Trung tâm Thủ Thừa (đợt 2), cụ thể như sau:

Giao cho Công ty Cổ phần IDTT với diện tích 50.209,15 m² (năm mươi ngàn, hai trăm linh chín phẩy mười lăm mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 1.013 m²) tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà vườn Trung tâm Thủ Thừa. Cụ thể:

Hình thức giao đất: Diện tích 19.316,11 m2 (mười chín ngàn, ba trăm mười sáu phẩy mười một mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 30.893,04 m2 (ba mươi ngàn, tám trăm chín mươi ba phẩy không bốn mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 1.013 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh, đất mặt nước), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 49-2022; 50-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 13/10/2022, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
13590012.779,17ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
23591011.707,81ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
33592011.710,00ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4359301371,33ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
53594011.598,71ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
63595012.546,04ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
7359601173,84ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8359701294,66ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
935980181,74ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
10359901115,99ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
11360001627,61ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
123601012.924,93ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
133602012.536,27ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
14395001725,75ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
153951011.122,26ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
16 0130.893,04Đất cây xanh, đất giao thông, đất mặt nước

Giao đất không thu tiền

sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhầm mục đích kinh doanh

Tổng50.209,15 m²

 

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 16/8/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 16/8/2019).

Nguồn gốc đất: diện tích 43.498,95 m² đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và diện tích 6.710,2 m² đất do UBND thị trấn Thủ Thừa quản lý (đất công).

Cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất với diện tích 4.268,15 m2 (bốn ngàn, hai trăm sáu mươi tám phẩy mười lăm mét vuông) tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng cơ sở y tế thuộc dự án Khu nhà vườn Trung tâm Thủ Thừa, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 3603, diện tích 2.678,07 m², đất thương mại, dịch vụ; thửa đất số 3604, diện tích 1.590,08 m²; đất xây dựng cơ sở y tế; cùng tờ bản đồ số 01, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 49-2022; 50-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 13/10/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 16/8/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 16/8/2019).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Nguồn gốc đất: đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty Cổ phần IDTT nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;  ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần IDTT sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần IDTT sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định;

UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Thủ Thừa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty IDTT theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần IDTT có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

22/12/2022 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh
Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12144/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục a, mục b điểm 1.2 khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư Hiệp Hòa và Cụm công nghiệp Hiệp Hòa trên địa bàn thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh mục a, mục b điểm 1.2 khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư Hiệp Hòa và Cụm công nghiệp Hiệp Hòa trên địa bàn thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, cụ thể như sau:

* Nội dung trước khi điều chỉnh:

"1.2. Dự án cụm công nghiệp: Diện tích 500.000 m².

a) Vị trí, ranh giới khu đất: Thể hiện theo mảnh trích đo địa chính số 02-2019, tờ bản đồ số 2, 5, 6 (sơ đồ ghép mảnh) đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 02/4/2019.

b) Mục đích sử dụng đất: Đất Cụm công nghiệp (SKN) theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND huyện Đức Hòa."

* Nội dung điều chỉnh thành:

"1.2. Dự án cụm công nghiệp: Diện tích 500.000 m².

a) Vị trí, ranh giới khu đất: Thể hiện theo mảnh trích đo địa chính số 02-2022, tờ bản đồ số 5 đã được Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 27/01/2022.

b) Mục đích sử dụng đất: Đất Cụm công nghiệp (SKN) theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 và Quyết định số 15390/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND huyện Đức Hòa."

* Lý do điều chỉnh: việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hiệp Hòa, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng Long An làm chủ đầu tư theo Quyết định số 15390/QĐ-UBND 10/12/2021 của UBND huyện Đức Hòa làm thay đổi vị trí bố trí các hạng mục công trình theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt trước đây.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh nội dung trên (nếu có) để yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng Long An nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư Hiệp Hòa và Cụm công nghiệp Hiệp Hòa trên địa bàn thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa. Những nội dung khác trong Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh trái với nội dung của Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

22/12/2022 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An thuê đấtCho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An thuê đất
Ngày 12/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11664/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An thuê đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An (địa chỉ trụ sở chính: ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 307.860,7 m2 (ba trăm lẻ bảy ngàn, tám trăm sáu mươi phẩy bảy mét vuông, trong đó diện tích phạm vi vùng phụ cận kênh Rạch Cồn là 917,4 m²) tại xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ để đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời TTC- Đức Huệ 2.

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 2063 (được hợp từ thửa đất số 759 và thửa đất số 889), tờ bản đồ số 7, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 12-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 02/6/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 20/6/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 16/8/2018).

Nguồn gốc đất: đất do UBND huyện Đức Huệ quản lý.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý của việc cho thuê đất, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và nội dung đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An sau khi có đơn giá thuê đất theo quy định; thông báo cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Thạnh Bắc xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

12/12/2022 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Tiểu học Long Hựu TâyGiao đất cho Trường Tiểu học Long Hựu Tây
Ngày 07/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11553/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Long Hựu Tây, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Tiểu học Long Hựu Tây (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) với diện tích 9.361 m2 (chín ngàn, ba trăm sáu mươi mốt mét vuông; trong đó tổng diện tích đất nằm trong phạm vi vùng phụ cận rạch là 561 m²) đất tọa lạc tại xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Tiểu học Long Hựu Tây.

Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân; UBND huyện Cần Đước đã hoàn thành công tác thu hồi và bồi thường.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 4984 (hợp từ thửa đất số 4596, 2875, 2876), tờ bản đồ số 2 xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Đước lập và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 19/11/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Tiểu học Long Hựu Tây nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Long Hựu Tây; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hựu Tây xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Tiểu học Long Hựu Tây theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Trường Tiểu học Long Hựu Tây có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

07/12/2022 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Phùng Kim Group chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Phùng Kim Group chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11341/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Phùng Kim Group chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Phùng Kim Group (địa chỉ trụ sở chính: đường số 4, cụm công nghiệp Đức Hòa Đông, ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 4.046,8 m2 (bốn ngàn, không trăm bốn mươi sáu phẩy tám mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa từ đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Sản xuất túi nylon.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Phùng Kim Group nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 29/12/2070 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4992/QĐ-UBND ngày 29/12/2020).

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 3153, thuộc tờ bản đồ số 23, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 20/4/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Phùng Kim Group sau khi có đơn giá thuê đất theo quy định; thông báo cho Công ty TNHH Phùng Kim Group nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Phùng Kim Group sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định;

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Phùng Kim Group theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Phùng Kim Group có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


30/11/2022 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Thanh Phú – Tân Bửu, huyện Bến LứcThông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Thanh Phú – Tân Bửu, huyện Bến Lức
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Thanh Phú – Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với các thông tin như sau:

Xem thông tin tại đây: 638065833132365541_1614_TB-SKHĐT_13-12-2022_THONG BAO MOI QUAN TAM 12.2022 Khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu. VIET.signed (2).pdf

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án./.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An


14/12/2022 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến LứcThông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với các thông tin như sau:

Xem thông tin tại đây: 638065834927549187_1615_TB-SKHĐT_13-12-2022_Khu đô thị sinh thái thương mại du lịch Thanh Phú.signed.pdf

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án./.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An


14/12/2022 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Tiểu học Long Hựu TâyGiao đất cho Trường Tiểu học Long Hựu Tây
Ngày 7/12/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11553/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Long Hựu Tây, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Tiểu học Long Hựu Tây (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) với diện tích 9.361 m2 (chín ngàn, ba trăm sáu mươi mốt mét vuông; trong đó tổng diện tích đất nằm trong phạm vi vùng phụ cận rạch là 561 m²) đất tọa lạc tại xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Tiểu học Long Hựu Tây.

Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân; UBND huyện Cần Đước đã hoàn thành công tác thu hồi và bồi thường.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 4984 (hợp từ thửa đất số 4596, 2875, 2876), tờ bản đồ số 2 xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Đước lập và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 19/11/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Tiểu học Long Hựu Tây nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Long Hựu Tây; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hựu Tây xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Tiểu học Long Hựu Tây theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Trường Tiểu học Long Hựu Tây có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

07/12/2022 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Phùng Kim Group chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Phùng Kim Group chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11341/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Phùng Kim Group chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Phùng Kim Group (địa chỉ trụ sở chính: đường số 4, cụm công nghiệp Đức Hòa Đông, ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 4.046,8 m2 (bốn ngàn, không trăm bốn mươi sáu phẩy tám mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa từ đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Sản xuất túi nylon.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Phùng Kim Group nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 29/12/2070 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4992/QĐ-UBND ngày 29/12/2020).

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 3153, thuộc tờ bản đồ số 23, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 20/4/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Phùng Kim Group sau khi có đơn giá thuê đất theo quy định; thông báo cho Công ty TNHH Phùng Kim Group nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Phùng Kim Group sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định;

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Phùng Kim Group theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Phùng Kim Group có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


30/11/2022 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất để cho thuê đất và cho Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Vĩ Phong chuyển mục đích sử dụng đấtThu hồi đất để cho thuê đất và cho Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Vĩ Phong chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 21/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10973/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để cho thuê đất và cho Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Vĩ Phong chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 50m2 (năm mươi mét vuông) đất thủy lợi (đường nước) do UBND xã Bình Thạnh quản lý, xen kẽ bên trong dự án và cho Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Vĩ Phong thuê toàn bộ diện tích đất này mà không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án "Cửa hàng kinh doanh xăng dầu" tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa.

Cho phép Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Vĩ Phong được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 34.503 m2 (ba mươi bốn ngàn năm trăm lẻ ba mét vuông) từ đất chuyên trồng lúa nước, đất nuôi trồng thủy sản sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án "Cửa hàng kinh doanh xăng dầu" tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa.

Nguồn gốc đất: Diện tích 34.503 m² Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Vĩ Phong nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Đặng Nhựt Thông theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 11/12/2021 được Văn phòng công chứng Thủ Thừa công chứng số 5819, quyển số 10/2021TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/12/2021 và diện tích 50 m2 đất đường nước công cộng hiện hữu do UBND xã Bình Thạnh quản lý, nằm xen kẽ bên trong dự án, không có khả năng hình thành dự án mới (theo Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về việc Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Long An).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 825 {(được hợp nhất từ các thửa đất số 51, 59) và phần đất thủy lợi xen kẽ bên trong dự án}, tờ bản đồ số 3, diện tích 33.150 m²; thửa đất số 79, tờ bản đồ số 3, diện tích 1.403 m² tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính do Công ty TNHH Đo đạc và tư vấn nhà đất Long Phú lập ngày 08/11/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 08/11/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định trên đến ngày 16/7/2071 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 6990/QĐ-UBND ngày 16/7/2021).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Vĩ Phong sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Vĩ Phong nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Vĩ Phong sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Vĩ Phong theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa, kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Vĩ Phong có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Khi dự án triển khai phải đặt cống thoát nước đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho các hộ dân sản xuất và sinh hoạt theo biên bản họp dân ngày 04/6/2022 của UBND xã Bình Thạnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/11/2022 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo (đợt 1)Giao đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo (đợt 1)
Ngày 09/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10541/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo (địa chỉ: số 02A lô 3, ấp 6, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 296,4 m2 (hai trăm chín mươi sáu phẩy bốn mét vuông) đất giao thông do UBND xã Mỹ Yên quản lý, bên trong dự án và giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án Khu nhà ở Xuân Thảo Mỹ Yên tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Giao đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo với diện tích 34.671,8 m2 (ba mươi bốn ngàn, sáu trăm bảy mươi mốt phẩy tám mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 273,2 m2) tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức (trong đó: giao 296,4 m2 đất được thu hồi tại khoản 1 Điều 1 Quyết định trên, 1.600 m2 đất ở và chuyển mục đích sử dụng đất 32.775,4 m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn) để Công ty thực hiện dự án Khu nhà ở Xuân Thảo Mỹ Yên.

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 1235 (được hợp nhất từ các thửa đất số 216, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 274, 275, 276, 306, 309, 318, 319, 320, 801, 840, 1066, 1067, 1100, 1102, 1110, 277, 905; một phần các thửa đất số 750, 948 và đất công do Nhà nước quản lý), tờ bản đồ số 3, diện tích 34.671,8 m² tọa lạc tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 10/8/2022).

Nguồn gốc đất: nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và đất công do Nhà nước quản lý.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 01/6/2070 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 01/6/2020).

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo nộp phí, lệ phí theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Yên xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa, kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật trồng trọt.

Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

09/11/2022 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Phùng Kim Group chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Phùng Kim Group chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11341/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Phùng Kim Group chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Phùng Kim Group (địa chỉ trụ sở chính: đường số 4, cụm công nghiệp Đức Hòa Đông, ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 4.046,8 m2 (bốn ngàn, không trăm bốn mươi sáu phẩy tám mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa từ đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Sản xuất túi nylon.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Phùng Kim Group nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 29/12/2070 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4992/QĐ-UBND ngày 29/12/2020).

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 3153, thuộc tờ bản đồ số 23, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 20/4/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Phùng Kim Group sau khi có đơn giá thuê đất theo quy định; thông báo cho Công ty TNHH Phùng Kim Group nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Phùng Kim Group sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định;

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Phùng Kim Group theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Phùng Kim Group có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

30/11/2022 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XingfaWindow – Nhà máy nhôm Xingfa chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XingfaWindow – Nhà máy nhôm Xingfa chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 21/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10972/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XingfaWindow -Nhà máy nhôm Xingfa chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XingfaWindow - Nhà máy nhôm Xingfa (địa chỉ trụ sở chính: ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 6.471m2 (sáu nghìn, bốn trăm bảy mươi mốt mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 518m2đất tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, gia công nhôm định hình và cửa nhôm.

Nguồn gốc đất: đất trồng cây lâu năm khác thuộc quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XingfaWindow - Nhà máy nhôm Xingfa.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 221, tờ bản đồ số 31, diện tích 3.235,5m2 (trong đó diện tích lộ giới là 259m2) và thửa đất số 697, tờ bản đồ số 31, diện tích 3.235,5m2 (trong đó diện tích lộ giới là 259m2) tọa lạc tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 27/9/2021.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 18/3/2066 (cùng thời hạn UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XingfaWindow - Nhà máy nhôm Xingfa chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 16/8/2017).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XingfaWindow - Nhà máy nhôm Xingfa sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XingfaWindow - Nhà máy nhôm Xingfa nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XingfaWindow - Nhà máy nhôm Xingfa sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thạnh Lợi xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XingfaWindow - Nhà máy nhôm Xingfa theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/11/2022 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép DNTN Sản xuất giấy Kiến Thành chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép DNTN Sản xuất giấy Kiến Thành chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 08/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10504/QĐ-UBND về việc cho phép DNTN Sản xuất giấy Kiến Thành chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép DNTN Sản xuất giấy Kiến Thành (địa chỉ trụ sở chính: ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 7.661,5 m2 (bảy ngàn, sáu trăm sáu mươi mốt phẩy năm mét vuông) đất tọa lạc tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa từ đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư Nhà kho chứa hàng thành phẩm giấy bao bì (phục vụ cho nhà xưởng sản xuất giấy hiện hữu).

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 1277 (được hợp từ thửa đất số 1049 và thửa đất số 1051), diện tích 7.661,5 m², tờ bản đồ số 41, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 07-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 05/11/2021. 

Về nguồn gốc đất: DNTN Sản xuất giấy Kiến Thành nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 31/8/2054 (cùng thời hạn hoạt động dự án nhà xưởng sản xuất giấy hiện hữu).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký hợp đồng thuê đất với DNTN Sản xuất giấy Kiến Thành sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo DNTN Sản xuất giấy Kiến Thành nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho DNTN Sản xuất giấy Kiến Thành sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Hạnh Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho DNTN Sản xuất giấy Kiến Thành theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

08/11/2022 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Kinh doanh Nhựa Long - Vân chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Kinh doanh Nhựa Long - Vân chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 08/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10503/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Kinh doanh Nhựa Long - Vân chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Kinh doanh Nhựa Long - Vân (Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 958, tờ bản đồ số: 26, ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 1.941m2 (một nghìn, chín trăm bốn mươi mốt mét vuông) đất tại xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An từ đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện đầu tư dự án Cơ sở sản xuất bao bì nhựa từ hạt nhựa nguyên sinh.

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Kinh doanh Nhựa Long - Vân đầu tư dự án trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 958, tờ bản đồ số 26, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 01-2021 do Công ty TNHH Nhà đất Hưng Phú lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 26/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 18/5/2070 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư số 1674/QĐ-UBND ngày 18/5/2020).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Kinh doanh Nhựa Long - Vân sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Kinh doanh Nhựa Long - Vân nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Kinh doanh Nhựa Long - Vân sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện Đức Hoà chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hoà Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Kinh doanh Nhựa Long - Vân theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

08/11/2022 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hưng ThạnhGiao đất cho Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hưng Thạnh
Ngày 21/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10925/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hưng Thạnh, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hưng Thạnh (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Gò Gòn, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) với diện tích 14.295 m2 (mười bốn ngàn, hai trăm chín mươi lăm mét vuông) đất tọa lạc tại xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hưng Thạnh.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 1227 (hợp từ thửa đất số 616 và một phần các thửa đất số: 378, 379, 380, 613, 656, 377), tờ bản đồ số 5 xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng theo Mảnh trích đo địa chính số 135-2020 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Tân Hưng lập ngày 29/12/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hưng Thạnh nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hưng Thạnh; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Tân Hưng chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hưng Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hưng Thạnh theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/11/2022 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số 1439/QĐ.UB ngày 25/5/2004 của UBND tỉnhĐiều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số 1439/QĐ.UB ngày 25/5/2004 của UBND tỉnh
Ngày 21/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10975/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số 1439/QĐ.UB ngày 25/5/2004 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số 1439/QĐ.UB ngày 25/5/2004 của UBND tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Phước Đức, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, như sau: 

Điều chỉnh diện tích đất công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Phước Đức từ 2510 m² thành diện tích 2769,5 m², cụ thể:

Thửa đất mới số 125 (thửa đất cũ số 302), tờ bản đồ số 22 từ diện tích 1.806 m² thành diện tích 1.828,2 m², mục đích sử dụng: NĐ (đất làm nghĩa trang, nghĩa địa).

Thửa đất mới số 127 (thửa đất cũ số 323), tờ bản đồ số 22 từ diện tích 704 m² thành diện tích 941,3 m², mục đích sử dụng: XD (đất xây dựng cơ sở thờ tự).

Vị trí, ranh giới khu đất: Đất tọa lạc tại xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An được thể hiện theo Mảnh trích đo địa chính số 214-2022 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Tân Trụ lập, đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/9/2022.

Lý do điều chỉnh: Do sai sót trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có đo đạc thực tế. Nay điều chỉnh lại cho đúng với số liệu đo đạc thực tế: Thửa đất cũ số 302 (thửa đất mới số 125) tăng 22,2 m2 và thửa đất cũ số 323 (thửa đất mới số 127) tăng 237,3 m².

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 250617, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số T00027 do UBND tỉnh đã cấp cho Chùa Phước Đức ngày 25/5/2004; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1439/QĐ.UB ngày 25/5/2004 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 1439/QĐ.UB ngày 25/5/2004 vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/11/2022 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khácCho phép Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác
Ngày 29/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11254/QĐ-UBND về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Hóa) chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Hóa) (địa chỉ: thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác với diện tích 4.822 m2 (bốn ngàn, tám trăm hai mươi hai mét vuông) để thực hiện dự án Đường cặp kênh Trục II và Tuyến phố thương mại cặp đường kênh Trục II, cụ thể như sau:

Vị trí theo tờ bản đồ địa chính: thửa đất số 937, 1020, 1021, 2136; một phần thửa đất số 438, một phần thửa đất số 743, một phần thửa đất số 1297, một phần thửa đất số 2398 và một phần thửa đất số 1295 thuộc tờ bản đồ số 10 thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa.

Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Hóa) có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến chủ đầu tư về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/11/2022 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh
Ngày 08/11/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10500/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Điện lực Long An thuê đất (đợt 1), từ "Công ty Điện lực Long An" thành "Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH".

Lý do điều chỉnh: Công ty Điện lực Long An là chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH (EVNSPC) theo giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 0300942001-017, đăng ký lần đầu ngày 14/4/1994, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 03/12/2020.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


08/11/2022 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục sử dụng đất và giao đất đối với Công ty TNHH Hoàng HươngĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục sử dụng đất và giao đất đối với Công ty TNHH Hoàng Hương
Ngày 26/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10024/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục sử dụng đất và giao đất đối với Công ty TNHH Hoàng Hương, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục sử dụng đất và giao đất đối với Công ty TNHH Hoàng Hương, thành nội dung như sau:

"Điều 1. Cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An (địa chỉ trụ sở chính: 8-10, đường số 25A, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) được sử dụng đất với diện tích 130.536 m² (trong đó diện tích lộ giới 60 m²) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Vinh Khang tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, cụ thể như sau:

- Diện tích 95.710 m² (chín mươi lăm ngàn, bảy trăm mười mét vuông) Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 2.266 m2 (hai ngàn, hai trăm sáu mươi sáu mét vuông) Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Diện tích 32.560 m² (ba mươi hai ngàn, năm trăm sáu mươi mét vuông; diện tích lộ giới 60 m²) đất cây xanh, giao thông cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, diện tích: Tại thửa đất số 491, tờ bản đồ số 8 xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2022, 04-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 28/7/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 31/7/2059 (cùng thời hạn hoạt động của Cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009).

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Hoàng Hương được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009; Công ty TNHH Hải Quốc Cường nhận chuyển nhượng dự án từ Công ty TNHH Hoàng Hương theo Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh; Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang (nay là Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An do chia tách từ Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang) nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án từ Công ty TNHH Hải Quốc Cường theo Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Vinh Khang. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất."

Lý do điều chỉnh:

Dự án cụm công nghiệp Vinh Khang do Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang (hiện nay là Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An do thực hiện chia tách từ Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang) làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án tại Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 26/4/2018;

Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Vinh Khang xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh được UBND huyện Tân Thạnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 01/4/2021.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh Quyết định cho thuê đất (nếu có) để Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ của Chủ tịch UBND tỉnh) cấp cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An; ký Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu tính toán và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

26/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép DNTN Nhựa Chợ Lớn chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)Cho phép DNTN Nhựa Chợ Lớn chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 26/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10019/QĐ-UBND về việc cho phép DNTN Nhựa Chợ Lớn chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép DNTN Nhựa Chợ Lớn (địa chỉ trụ sở chính: 8H An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) được chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) với diện tích 6.472 m2 (sáu ngàn, bốn trăm bảy mươi hai mét vuông) đất tọa lạc tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An từ đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện đầu tư dự án Mở rộng nhà văn phòng và công trình phụ trợ phục vụ dự án hiện hữu.

Về nguồn gốc đất: Đất của ông Võ Văn Đức Tám (chủ DNTN Nhựa Chợ Lớn) đưa đất vào thành lập DNTN Nhựa Chợ Lớn trên địa bàn xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An theo Đơn ghi ngày 15/9/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 07/6/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND 07/6/2019). 

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 16-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên và môi trường lập và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 14/9/2022, gồm:

Tại thửa đất số 1561, tờ bản đồ số 18, diện tích 1.000 m² (một ngàn mét vuông).

Tại thửa đất số 1562 (được hợp nhất từ các thửa đất số 848, 847), tờ bản đồ số 18, diện tích 1.461 m² (một ngàn bốn trăm sáu mươi mốt mét vuông).

Tại thửa đất số 689 (được hợp nhất từ một phần thửa đất số 571 và một phần thửa đất số 237), tờ bản đồ số 01, diện tích 2.476 m² (hai ngàn bốn trăm bảy mươi sáu mét vuông).

Tại thửa đất số 690, tờ bản đồ số 01, diện tích 1.535 m² (một ngàn năm trăm ba mươi lăm mét vuông).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với DNTN Nhựa Chợ Lớn sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho DNTN Nhựa Chợ Lớn nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho DNTN Nhựa Chợ Lớn sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phước Lý xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho DNTN Nhựa Chợ Lớn theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa, kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

DNTN Nhựa Chợ Lớn có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

26/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh, bổ sung căn cứ pháp lý và vị trí, ranh giới khu đất theo Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A thuê đấtĐiều chỉnh, bổ sung căn cứ pháp lý và vị trí, ranh giới khu đất theo Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A thuê đất
Ngày 26/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung căn cứ pháp lý và vị trí, ranh giới khu đất tại điểm 1.1, 1.2 khoản 1 và điểm 2.1, 2.2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A thuê đất, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh, bổ sung căn cứ pháp lý (về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500) và vị trí, ranh giới khu đất tại điểm 1.1, 1.2 khoản 1 và điểm 2.1, 2.2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A thuê đất, cụ thể như sau:

Điều chỉnh, bổ sung căn cứ pháp lý (về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500):

Từ: "Theo Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Quốc Linh tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;".

Thành: "Theo Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Quốc Linh tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Quốc Linh tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;".

Điều chỉnh, bổ sung vị trí, ranh giới khu đất tại điểm 1.1, 1.2 khoản 1 và điểm 2.1, 2.2 khoản 2 Điều 1:

Từ: "- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 …".

Thành: "- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 và Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 14/9/2020…".

Lý do điều chỉnh: do sơ sót trong quá trình soạn thảo văn bản.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A có trách nhiệm tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ rà soát hồ sơ dự án theo Kết luận số 456-KL/TU ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết các vướng mắc theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 222/UBND-KTTC ngày 17/10/2022.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

26/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh
Ngày 26/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9937/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Chi nhánh Công ty Cổ phần nước Hoàng Minh, khai thác nguồn nước dưới đất tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thành nội dung như sau:

" Điều 1. Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Chi nhánh Công ty Cổ phần Nước Hoàng Minh (mã số doanh nghiệp: 0305713100-001; địa chỉ: Lô A106-A107, KCN Thái Hòa, xã Đức  Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 2428/GP-UBND ngày 08/7/2015 do UBND tỉnh cấp, với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên công trình khai thác nước dưới đất: Công trình khai thác nước dưới đất của Chi nhánh Công ty Cổ phần Nước Hoàng Minh tại KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

2. Mục đích sử dụng nước của công trình: Sản xuất nước uống đóng chai ALKLINE.

3. Mục đích sử dụng nước phải nộp tiền: Khai thác nước dưới đất để phục vụ cho hoạt động sản xuất phi nông nghiệp.

4. Giá tính tiền cấp quyền: 40.000 đồng/m3 (áp dụng đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất nước giải khát).

5. Tổng số tiền phải nộp: 557.053.200 đồng (bằng chữ: Năm trăm năm mươi bảy triệu, không trăm năm mươi ba ngàn hai trăm đồng)

6. Phương thức nộp tiền: Nộp một lần.

7. Số tiền, thời gian và địa điểm nộp tiền: Thực hiện theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Long An."

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo Bản án phúc thẩm số 355/2022/HC-PT ngày 19/5/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu tính toán và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

26/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất để cho thuê đất và cho Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến chuyển mục đích sử dụng đấtThu hồi đất để cho thuê đất và cho Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 21/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9860/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để cho thuê đất và cho Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 69,4 m² (sáu mươi chín phẩy bốn mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 6,6 m2) đất giao thông do UBND xã Tân Bửu, huyện Bến Lức quản lý nằm xen kẽ trong vùng dự án và cho Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà kho, cửa hàng mua bán máy móc thiết bị (đất thương mại dịch vụ).

Cho phép Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 2.196,8 m² (hai ngàn, một trăm chín mươi sáu phẩy tám mét vuông) từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất thương mại dịch vụ để thực hiện dự án Nhà kho, cửa hàng mua bán máy móc thiết bị (đất thương mại dịch vụ).

Nguồn gốc đất: Đất do UBND xã Tân Bửu quản lý và đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 694 [được hợp nhất từ thửa đất số 285 và 286 (thửa đất cũ số 3328 và 1034)], diện tích 2.196,8 m2 và thửa đất số 705, diện tích 69,4 m2, tờ bản đồ số 18 (tờ bản đồ cũ số 5) đất tọa lạc tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 15/11/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 17/11/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/8/2071 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 7696/QĐ-UBND ngày 03/8/2021).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Bửu xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ OSC Bến Lức và giao cho UBND huyện Bến Lức quản lýThu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ OSC Bến Lức và giao cho UBND huyện Bến Lức quản lý
Ngày 21/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9858/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ OSC Bến Lức và giao cho UBND huyện Bến Lức quản lý, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ OSC Bến Lức và không bồi thường về đất đối với diện tích 4.460 m2 (bốn ngàn, bốn trăm sáu mươi mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 406m²) thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 5 và thửa đất số 63, tờ bản đồ số 1, đất tọa lạc tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 65 và Điều 82 Luật Đất đai năm 2013.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 5 và thửa đất số 63, tờ bản đồ số 1, đất tọa lạc tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 184010, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT30082 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 184012, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT30083 cấp cùng ngày 07/9/2016.

Lý do thu hồi: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ OSC Bến Lức có đơn tự nguyện trả lại đất ngày 09/11/2021.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Bến Lức quản lý.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 184010, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT30082 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 184012, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT30083 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cùng ngày 07/9/2016. Thông báo kết thúc Hợp đồng thuê đất đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ OSC Bến Lức. Cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho Công ty TNHH I Hoa Vina thuê đấtCho Công ty TNHH I Hoa Vina thuê đất
Ngày 19/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9771/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH I Hoa Vina thuê đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty TNHH I Hoa Vina (địa chỉ trụ sở chính: ấp Đức Ngãi 1, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 3.666m2 (ba ngàn, sáu trăm sáu mươi sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 59m²) đất tọa lạc tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, cụ thể như sau:

Mục đích sử dụng đất: đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội cho công nhân I Hoa Vina.

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 518 (được hợp nhất từ các thửa đất số 130, 131, 132, 133, 169, 643), tờ bản đồ số 2 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 06-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 06/6/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 30/01/2065 (cùng thời hạn hoạt động của dự án Sản xuất sản phẩm, thành phẩm Mousse xuất khẩu, gia công quai đeo, đệm hông Mousse xuất khẩu của Công ty TNHH I Hoa Vina đã được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 31/8/2015).

Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; đã thực hiện xong việc bồi thường theo xác nhận của Trung tâm Dịch vụ tài nguyên và môi trường ngày 23/12/2019.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung thẩm định, đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH I Hoa Vina sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH I Hoa Vina nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH I Hoa Vina sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Hậu Nghĩa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH I Hoa Vina theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH I Hoa Vina có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

19/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho Công ty Cổ phần Long Hậu thuê đất (giai đoạn 1) – đợt 7Cho Công ty Cổ phần Long Hậu thuê đất (giai đoạn 1) – đợt 7
Ngày 12/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9457/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Long Hậu thuê đất (giai đoạn 1) – đợt 7, với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty Cổ phần Long Hậu (MSDN: 1100727545, địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 57.502 m2 (năm mươi bảy ngàn, năm trăm linh hai mét vuông) đất tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1) – đợt 7, cụ thể:

Diện tích 52.829 m² (năm mươi hai ngàn, tám trăm hai mươi chín mét vuông) đất khu công nghiệp cho thuê đất có thu tiền thuê đất để đầu tư nhà máy, kho tàng thuộc khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1);

Diện tích 4.673 m² (bốn ngàn, sáu trăm bảy mươi ba mét vuông) đất giao thông, cây xanh mặt nước cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Về nguồn gốc đất: Diện tích 37.406 m2 đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và diện tích 20.096 m² là đất thủy lợi (các đoạn rạch xen kẽ trong dự án) do UBND xã Long Hậu quản lý; các thửa đất công không đủ điều kiện tách thành dự án độc lập theo quy định tại Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 21/6/2066 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư tại Công văn số 1064/TTg-KTN ngày 21/6/2016).  

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo các Mảnh trích đo địa chính số 11-2022, 12-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập, đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 30/5/2022, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtĐịa chỉ thửa đấtHình thức thuê
1104104685,0467,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
218,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
2104114163,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
3104164

 

117,0

 

DGT, DKV Miễn tiền thuê đất
4104124731,0728,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
3,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
51041344.014,03.967,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
47,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
6104144

 

1.980,0

 

SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
71041542.226,01.459,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
767,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
81041743.239,02.545,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
694,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
910419412.882,012.368,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
514,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
101042041.877,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
11104214590,0355,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
235,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
12104224346,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
131042348.620,08278,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
177,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
165,0
1410424419.635,018.132,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
82,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
83,0
1.338,0
15104254299,0164,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
135,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
1610418498,0DGT, DKVXã Long HậuMiễn tiền thuê đất
Tổng57.502,052.829,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
4.673,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Long Hậu sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Long Hậu nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Long Hậu sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hậu xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Long Hậu theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty Cổ phần Long Hậu có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


12/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016, Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016, Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh
Ngày 17/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9655/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016, Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016, Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An thuê đất đầu tư xây dựng dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

 Điều chỉnh nội dung Điều 1 của Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An đầu tư xây dựng khu dân cư (đợt 1) trong dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Từ: "Hình thức giao đất:

Diện tích 76.138 m2 (bảy mươi sáu ngàn, một trăm ba mươi tám mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 64.458 m2 (sáu mươi bốn ngàn, bốn trăm năm mươi tám mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: đất mặt nước, đất giao thông, đất cây xanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: diện tích 126.491 m2 thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần đất sông 14.105 m2 do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ trong dự án không ảnh hưởng tiêu thoát nước của dự án và khu vực lân cận).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 639 (được hợp nhất từ các thửa đất số 738, 639, 745), tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo 02 mảnh trích đo địa chính số 88-2016, số 89-2016 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 05/8/2016 (vị trí đất đã bồi thường, đất công).

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm tính từ ngày ký quyết định".

Thành: "Hình thức giao đất:

Diện tích 76.255,73 m2 (bảy mươi sáu ngàn, hai trăm năm mươi lăm phẩy bảy mươi ba mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 64.340,27 m2 (sáu mươi bốn ngàn, ba trăm bốn mươi phẩy hai mươi bảy mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng (bao gồm đất giao thông, cây xanh và đất mặt nước chuyên dùng) không nhằm mục đích kinh doanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Về nguồn gốc đất: đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ trong dự án không ảnh hưởng tiêu thoát nước của dự án và khu vực lân cận).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 639, tờ bản đồ số 4, diện tích 76.255,73 m² đất ở tại nông thôn và phần diện tích 64.340,27 m² bao gồm: 2.173m2 đất mặt nước và 62.167,27 m2 đất giao thông, đất cây xanh, tờ bản đồ số 4, tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/8/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 19/12/2066".

Điều chỉnh nội dung Điều 1 của Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An đầu tư xây dựng khu tái định cư (đợt 1) trong dự án Khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Từ: "Giao cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An (địa chỉ trụ sở chính: ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) diện tích 107.146 m2 đất (một trăm lẻ bảy ngàn, một trăm bốn mươi sáu mét vuông đất, trong đó có 11.959 m2 đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) để đầu tư khu tái định cư (đợt 1) trong dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Hình thức giao đất:

Diện tích 49.626 m2 (bốn mươi chín ngàn, sáu trăm hai mươi sáu mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 57.520 m2 (năm mươi bảy ngàn, năm trăm hai mươi mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: trạm cấp nước, trạm xử lý nước thải, đất tôn giáo, bãi trung chuyển rác, mặt nước, đất giao thông, đất cây xanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: diện tích 95.187 m2 thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần đất sông 11.959 m2 do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ trong dự án không ảnh hưởng tiêu thoát nước của dự án và khu vực lân cận).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 543 (được hợp nhất từ các thửa đất số 747, 543, 636, 637, 842, 741), tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo 02 mảnh trích đo địa chính số 88-2016, số 89-2016 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 05/8/2016 (vị trí đất đã bồi thường, đất công).

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm tính từ ngày ký quyết định".

Thành: "Giao đất và cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An (địa chỉ trụ sở chính: ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất diện tích 107.146m2 (một trăm lẻ bảy ngàn, một trăm bốn mươi sáu mét vuông đất, trong đó có 11.959 m2 đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) để đầu tư khu tái định cư (đợt 1) trong dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Giao cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An với diện tích 104.965,28m2 đất (một trăm lẻ bốn ngàn, chín trăm sáu mươi lăm phẩy hai mươi tám mét vuông đất) để đầu tư khu tái định cư (đợt 1) trong dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Diện tích 49.626 m2 (bốn mươi chín ngàn, sáu trăm hai mươi sáu mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 55.339,28 m2 (năm mươi lăm ngàn, ba trăm ba mươi chín phẩy hai mươi tám mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất giao thông, cây xanh, đất mặt nước chuyên dùng, đất trung chuyển rác và đất cơ sở tôn giáo), được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Về nguồn gốc đất: đất thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ trong dự án không ảnh hưởng tiêu thoát nước của dự án và khu vực lân cận).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 543, tờ bản đồ số 4, diện tích 49.626 m² đất ở tại nông thôn (khu tái định cư) và phần diện tích 55.339,28 m² bao gồm: 775 m2 đất mặt nước; 53.964,63 m2 đất giao thông, đất cây xanh; 119,91 m2 đất cơ sở tôn giáo; 479,74 m² đất bãi thải, xử lý rác thải, tờ bản đồ số 4, tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/8/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 19/12/2066".

Cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An thuê với diện tích 2.180,72m2 (hai ngàn, một trăm tám mươi phẩy bảy mươi hai mét vuông) tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc để đầu tư trạm xử lý nước thải thuộc dự án khu dân cư, tái định cư (đợt 1) tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Về nguồn gốc đất: đất thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ trong dự án không ảnh hưởng tiêu thoát nước của dự án và khu vực lân cận).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 543, tờ bản đồ số 4, diện tích 2.180,72 m² đất trạm cấp nước và trạm xử lý nước thải, tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/8/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 19/12/2066".

Điều chỉnh nội dung khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An đầu tư xây dựng khu dân cư (đợt 4) trong dự án Khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Từ: "1. Giao cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An với diện tích 6.688,11m2 (sáu ngàn, sáu trăm tám mươi tám phẩy mười một mét vuông) đất tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (trong đó diện tích đất lộ giới 247m2; diện tích 5.171m2 đất sông, cây xanh do UBND xã Long Hậu quản lý, xen kẽ bên trong dự án) để đầu tư khu dân cư, tái định cư (đợt 4), cụ thể:

Hình thức giao đất:

Diện tích 1.374 m2 (một ngàn, ba trăm bảy mươi bốn mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 5.314,11 m2 (năm ngàn, ba trăm mười bốn phẩy mười một mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh, mặt nước, đất làm bãi trung chuyển rác) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: diện tích 1.517,11 m2 đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; công ty đã bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân theo bảng xác nhận do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc lập ngày 20/3/2019 và diện tích 5.171 m2 đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ bên trong dự án). Phần diện tích còn lại Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sẽ xin giao đất đợt tiếp theo (sau khi đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 446 (được hợp nhất từ các thửa đất số 446, 2957), đất ở tái định cư theo quy hoạch chi tiết với diện tích 708 m2, đất giao thông, cây xanh theo quy hoạch với diện tích 1.482 m2 (trong đó diện tích lộ giới 247 m2); đất làm bãi trung chuyển rác theo quy hoạch chi tiết: Thửa đất số 1330, diện tích 288 m2; thửa đất số 852 (được hợp nhất từ thửa đất số 852, 3245, 3843), đất ở khu dân cư theo quy hoạch chi tiết với diện tích 666 m2, đất giao thông, cây xanh, mặt nước theo quy hoạch chi tiết với diện tích 3.544,11 m2, tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo 02 Mảnh trích đo địa chính số 56-2019, 57-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 24/5/2019 (vị trí đất đã bồi thường và đất công).

Thời hạn giao đất: tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 19/12/2066 (cùng thời hạn với các đợt giao đất trước đây).

Cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An thuê đất với diện tích 117,89m2 (bốn trăm lẻ năm phẩy tám mươi chín mét vuông) tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc để đầu tư đất làm bãi trung chuyển rác, đất cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc dự án khu dân cư, tái định cư (đợt 4).

Nguồn gốc đất: diện tích 117,89 m2 đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; công ty đã bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân theo bảng xác nhận do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc lập ngày 20/3/2019. Phần diện tích còn lại Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sẽ xin thuê đất đợt tiếp theo (sau khi đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

Vị trí, ranh giới khu đất: đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, thuộc thửa đất số 936, diện tích 117,89 m2, tờ bản đồ số 4 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc được xác định theo 02 Mảnh trích đo địa chính số 56-2019, 57-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 24/5/2019 (vị trí đất đã bồi thường).

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 19/12/2066 (cùng thời hạn với các đợt thuê đất trước đây).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần".

Thành: "1. Giao cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An với diện tích 6.688,11m2 (sáu ngàn, sáu trăm tám mươi tám phẩy mười một mét vuông) đất tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (trong đó diện tích đất lộ giới 247m2; diện tích 5.171m2 đất sông, cây xanh do UBND xã Long Hậu quản lý, xen kẽ bên trong dự án) để đầu tư khu dân cư, tái định cư (đợt 4), cụ thể:

Hình thức giao đất:

Diện tích 1.515,5 m2 (một ngàn, năm trăm mười lăm phẩy năm mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 5.172,61 m2 (năm ngàn, một trăm bảy mươi hai phẩy sáu mươi mốt mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh, đất mặt nước, đất bãi trung chuyển rác) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; công ty đã bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân theo bảng xác nhận do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc lập ngày 20/3/2019 và đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ bên trong dự án). Phần diện tích còn lại Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sẽ xin giao đất đợt tiếp theo (sau khi đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 446, đất ở tái định cư với diện tích 708 m2, đất giao thông, cây xanh theo quy hoạch với diện tích 2.885,61 m2 (trong đó diện tích lộ giới 247 m2); thửa đất số 1330, đất làm bãi trung chuyển rác với diện tích 288 m2; thửa đất số 852, đất ở khu dân cư với diện tích 807,5m2, đất mặt nước với diện tích 1.999 m2, tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/8/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 19/12/2066".

Cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An thuê đất với diện tích 117,89m2 (một trăm mười bảy phẩy chín mươi tám mét vuông) tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc để đầu tư đất cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc dự án khu dân cư, tái định cư (đợt 4).

Nguồn gốc đất: đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; công ty đã bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân. Phần diện tích còn lại Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sẽ xin thuê đất đợt tiếp theo (sau khi đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 936, tờ bản đồ số 4 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/8/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 19/12/2066.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần".

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư Thái Sơn đã được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt tại Quyết định số 15146/QĐ-UBND ngày 12/12/2017.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do nội dung điều chỉnh tại Điều 1 của Quyết định trên (nếu có) để Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; ký Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời của các Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016, Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các quyết định nêu trên trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


17/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho Công ty Cổ phầnTập đoàn Hóa Chất Nhựa thuê đất (đợt 2)Cho Công ty Cổ phầnTập đoàn Hóa Chất Nhựa thuê đất (đợt 2)
Ngày 13/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9491/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phầnTập đoàn Hóa Chất Nhựa thuê đất (đợt 2), với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Nhựa (MSDN: 0100942205; địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội) thuê đất (đợt 2) với diện tích 23.138 m2 (hai mươi ba ngàn, một trăm ba mươi tám mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 505 m²) đất tọa lạc tại xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tú Phương, cụ thể như sau:

Diện tích khu đất: 23.138 m2 (hai mươi ba ngàn, một trăm ba mươi tám mét vuông), trong đó:

Diện tích 18.743,2 m² (mười tám ngàn, bảy trăm bốn mươi ba phẩy hai mét vuông) đất cụm công nghiệp cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

Diện tích 4.394,8 m² (bốn ngàn, ba trăm chín mươi bốn phẩy tám mét vuông) đất giao thông, cây xanh cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Cụm công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 05-2021, 06-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 27/12/2021, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtĐịa chỉ thửa đấtHình thức thuê
11318510.328,98.419,9SKNXã Lợi Bình NhơnThuê đất trả tiền một lần
1.909,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
213195155,019,0SKNXã Lợi Bình NhơnThuê đất trả tiền một lần
136,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
3132059.022,86.673,0SKNXã Lợi Bình NhơnThuê đất trả tiền một lần
2.349,8DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
413215821,9SKNXã Lợi Bình NhơnThuê đất trả tiền một lần
5132252.809,4SKNXã Lợi Bình NhơnThuê đất trả tiền một lần
Tổng23.138,018.743,2SKNXã Lợi Bình NhơnThuê đất trả tiền một lần
4.394,8DGT, DKVMiễn tiền thuê đất

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 04/9/2065 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 04/9/2015).

Nguồn gốc đất: Diện tích 21.972 m² đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và diện tích 1.166 m² là đất công (đất thủy lợi) do UBND xã Lợi Bình Nhơn quản lý không đủ điều kiện tách thành dự án độc lập theo quy định tại Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Nhựa sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Nhựa nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;  cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Nhựa sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND thành phố Tân An chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Lợi Bình Nhơn xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Nhựa theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Nhựa có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


13/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​