Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

 
Dự án - Hạng mục đầu tư
 
Ngày 27/02/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 579/QĐ-UBND về việc Thu hồi diện tích 5.219m2 mặt nước sông Vàm Cỏ Đông để sử dụng vào mục đích đầu tư cảng thủy nội địa (gồm: diện tích xây dựng cầu cảng 467m2 và diện tích vùng nước trước bến 4.752m2) tại Quyết định số 4437/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư Hoàng Tuấn thuê mặt nước sông Vàm Cỏ Đông tại xã Long Định, huyện Cần Đước và cho Công ty TNHH Việt ASD thuê toàn bộ diện tích 5.219m2 mặt nước sông Vàm Cỏ Đông được thu hồi nêu trên để sử dụng vào mục đích đầu tư cảng thủy nội địa tại xã Long Định, huyện Cần Đước tỉnh Long An. 
 
Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 555/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Rồng Vàng chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần, cụ thể như sau:  
 
Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 553/QĐ-UBND về việc Thu hồi một phần diện tích 97 m2 đất, thuộc một phần thửa số 2037, tờ bản đồ số 4 (thửa đất mới số 50, tờ bản đồ số 2) của Trường tiểu học Đặng Thành Công tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất S 664033 (vào sổ cấp GCN số 39 QSDĐ/0813-LA) do UBND tỉnh cấp ngày 13/4/2001; 
 
Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 543/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND thị trấn Cần Đước để xây dựng nhà văn hóa khu phố 6, cụ thể như sau:  
 
Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 542/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND thị trấn Cần Đước, cụ thể như sau:  
Ngày 09/02/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 441/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 4672/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị thu hồi đất của Công ty cổ phần mía đường Hiệp Hòa tại xâ Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ. Nội dung điều chỉnh gồm: 
 
Ngày 09/02/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 437/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Trường mẫu giáo Long Trạch tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, cụ thể như sau:  
Ngày 07/02/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 423/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Trần Nguyễn được gia hạn thời hạn sử dụng đất diện tích 57.523m2 tại Quyết định số 4295/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh Long An về việc cho phép Công ty TNHH Trần Nguyễn chuyển mục đích sử dụng đất để thuê quyền sử dụng đất; thời hạn gia hạn đến hết ngày 04/11/2045. 
Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 383/QĐ-UBND về việc cho cho thuê đất và giao đất đối với Công ty TNHH MTV Đại Dương Long An sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng Khu đô thị mới Mêkông Riverside (đợt 6) tại phường 6, thành phố Tân An. Cụ thể gồm: 
 
Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 382/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Thanh Yến chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần, cụ thể như sau:  
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Cho phép Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5806/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong (địa chỉ trụ sở chính: số 301 khu phố 3, Quốc lộ 50, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 19.930 m2 (mười chín ngàn, chín trăm ba mươi mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 69 m²) đất tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc sang đất phi nông nghiệp để đầu tư Nhà ở thương mại (để bán hoặc cho thuê, không phân lô bán nền), cụ thể như sau:

Hình thức giao đất: diện tích 19.417,87 m2 (mười chín ngàn, bốn trăm mười bảy phẩy tám mươi bảy mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 69 m²), trong đó: Diện tích 10.880,74 m2 (mười ngàn, tám trăm tám mươi phẩy bảy mươi bốn mét vuông) đất ở tại đô thị: giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 8.537,13 m2 (tám ngàn, năm trăm ba mươi bảy phẩy mười ba mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 69 m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh) giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 26-2022; 27-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 20/5/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 24/5/2022, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
140623475,10Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
240723699,25Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3408231.882,20Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4409231.015,53Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
541023942,37Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
6411232.082,10Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
7412231.102,01Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8413232.682,18Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
9 238.537,13

Đất cây xanh,

đất giao thông

Giao đất không thu tiền sử dụng đất

để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích

kinh doanh

Tổng cộng19.417,87  

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 12/7/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 12/7/2018).  

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Hình thức thuê đất:

Diện tích 512,13 m2 (năm trăm mười hai phẩy mười ba mét vuông) tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thủy lợi, đất năng lượng và đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Nhà ở thương mại, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 26-2022; 27-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 20/5/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 24/5/2022, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức thuê đất
141423226,55

Đất thương mại,

dịch vụ

Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
24152384,66

Đất công trình

năng lượng

Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
341623200,92

Đất thủy lợi

(trạm xử lý nước thải)

Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Tổng cộng512,13  

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 12/7/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 12/7/2018).  

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Cần Giuộc xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

28/06/2022 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công an xã Bình HiệpGiao đất cho Công an xã Bình Hiệp
Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5517/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công an xã Bình Hiệp, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Công an xã Bình Hiệp (địa chỉ trụ sở chính: Xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) với diện tích 2.260 m2 (hai ngàn, hai trăm sáu mươi mét vuông; trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 485 m²) đất tọa lạc tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Công an xã Bình Hiệp.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 4154, tờ bản đồ số 5, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 256-2019 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã Kiến Tường lập ngày 05/12/2019.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Công an xã Bình Hiệp nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an xã Bình Hiệp; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND thị xã Kiến Tường chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hiệp xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công an xã Bình Hiệp theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/06/2022 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa (điểm Vàm Lớn), đất tại xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh HóaCông nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa (điểm Vàm Lớn), đất tại xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa
Ngày 10/6/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5181/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa (điểm Vàm Lớn), đất tại xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, với nội dung cụ thể như sau:

Công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa (địa chỉ trụ sở chính: xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An), với nội dung như sau:

Diện tích đất: 4.275 m² (bốn ngàn, hai trăm bảy mươi lăm mét vuông; trong đó, diện tích chỉ giới đường sông là 941 m²).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 727, tờ bản đồ số 12, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 82-2021 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Thạnh Hóa lập và kiểm duyệt ngày 29/9/2021).

Nguồn gốc đất: đất do Nhà nước quản lý. Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa đã xây dựng trường học và sử dụng đất ổn định liên tục từ năm 1987 đến nay, không có tranh chấp.

Mục đích sử dụng đất: xây dựng Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa (điểm Vàm Lớn).

Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

Hình thức sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa nộp phí, lệ phí theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa; cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

10/06/2022 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Nông ngư cơ Nhật Minh chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lầnCho phép Công ty TNHH Nông ngư cơ Nhật Minh chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
Ngày 06/6/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4975/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Nông ngư cơ Nhật Minh chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Nông ngư cơ Nhật Minh (địa chỉ trụ sở chính: 6A Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần đối với diện tích 4.672 m2 (trong đó, diện tích lộ giới 82 m2) tại Quyết định số 12532/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh để sử dụng vào mục đích xây dựng xưởng sửa chữa máy nông ngư cơ. 

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 3752, tờ bản đồ số 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 05/5/2022.

Thời gian thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 29/4/2053.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Nông ngư cơ Nhật Minh sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Nông ngư cơ Nhật Minh nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; chỉnh lý biến động vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 613586 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 64730) ngày 23/3/2022 đã cấp cho Công ty TNHH Nông ngư cơ Nhật Minh sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 12532/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 12532/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

06/06/2022 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4714/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai (địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 468, 211; tờ bản đồ số 22, 51; ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 268.198,4 m2 (hai trăm sáu mươi tám ngàn, một trăm chín mươi tám phẩy bốn mét vuông; trong đó, diện tích lộ giới cặp ĐT 839 là 463,3m2) từ đất rừng sản xuất, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm để đầu tư dự án "Khai thác mỏ vật liệu đất san lấp và sét gạch ngói", tại xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 806 (được hợp nhất từ các thửa đất số 414, 481) diện tích 18.676,6 m2 (trong đó diện tích lộ giới cặp ĐT 839 là 463,3m2) và thửa đất mới số 807 (được hợp nhất từ các thửa đất số 489, 479, 480, 740) diện tích 44.666,6 m2, cùng tờ bản đồ số 2; thửa đất mới số 1919 (được hợp nhất từ các thửa đất số 175, 164, 176, 238, 71, 1560, 1561, 240, 87, 7, 72, 6, 239, 1565, 165, 86, 85, 166, 1274) tờ bản đồ số 5, diện tích 204.855,2 m2 tại xã Bình Thành, huyện Đức Huệ được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 02-2019 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 30/10/2019.

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Kể từ ngày ký quyết định trên cho đến ngày 21/12/2050 (cùng thời gian hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 4186/GP-UBND ngày 21/12/2021).

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định. Rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Thành xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4543/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA (địa chỉ trụ sở chính: ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 495.000m2 (bốn trăm chín mươi lăm ngàn mét vuông, trong đó: đất rừng sản xuất 484.720 m2, đất giao thông 5.559 m2, đất thủy lợi 4.721 m2) đất tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An từ đất rừng sản xuất, đất giao thông, đất thủy lợi sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Park 04.

Nguồn gốc đất: do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 207, tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 03-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 31/8/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 17/9/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 25/01/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 25/01/2019).

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định. Rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hòa Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

23/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4542/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK (địa chỉ trụ sở chính: ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 495.000 m2 (bốn trăm chín mươi lăm ngàn mét vuông, trong đó: đất rừng sản xuất 483.023 m2, đất giao thông 6.834 m2, đất thủy lợi 5.143 m2) đất tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An từ đất rừng sản xuất, đất giao thông, đất thủy lợi sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Park 03.

Nguồn gốc đất: do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 206, tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 02-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 31/8/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 17/9/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 25/01/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 25/01/2019).

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hòa Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


23/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4541/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR (địa chỉ trụ sở chính: ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 503.000 m2 (năm trăm lẻ ba ngàn mét vuông, bao gồm: đất rừng sản xuất 487.719 m2, đất giao thông 8.606 m2, đất thủy lợi 6.675 m2) đất tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An từ đất rừng sản xuất, đất giao thông, đất thủy lợi sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Park 02.

Nguồn gốc đất: do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 224, tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 01-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 31/8/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 17/9/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 25/01/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 25/01/2019).

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hòa Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

23/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 20/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4514/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành (MSDN:0302422375, địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cầu Tràm, ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khu công nghiệp (tại các thửa đất số: 373, 507, 873, 2733, cùng tờ bản đồ 1 - tờ bản đồ mới số 7 xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) sang đất ở tại nông thôn để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu nhà ở công nhân và người lao động khu công nghiệp; đất công trình dịch vụ công cộng thuộc dự án Khu nhà ở công nhân và người lao động khu công nghiệp với tổng diện tích 167.296 m² (một trăm sáu mươi bảy ngàn, hai trăm chín mươi sáu mét vuông) đất tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành chuyển mục đích sử dụng đất để giao đất với diện tích 153.711,59 m² (một trăm năm mươi ba ngàn, bảy trăm mười một phẩy năm mươi chín mét vuông) đất tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà ở công nhân và người lao động khu công nghiệp, cụ thể:

Hình thức giao đất: Diện tích 93.955,53 m(chín mươi ba ngàn, chín trăm năm mươi lăm phẩy năm mươi ba mét vuông) đất ở tại nông thôn, giao đất có thu tiền sử dụng đất; Diện tích 59.756,06 m2 (năm mươi chín ngàn, bảy trăm năm mươi sáu phẩy không sáu mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, công viên cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2021, 03-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 29/12/2021, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
124477327,95ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2243872.480,35ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
324407416,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4244171.354,2ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5244271.286,4ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
624437100,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
724447866,5ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8244571.288,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
9244671.868,4ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
10239172.438,67ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
11239272.439,3ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
12239371.354,87ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
13239471.424,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
14239571.260,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
15239671.200,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
16239772.160,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
17239872.160,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
18239971.438,08ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
19240072.876,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
20240172.876,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
21240271.598,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
22240371.678,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
23240471.363,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
24240571.298,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
25240672.797,3ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
26240772.594,98ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
27240872.596,18ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
28240972.796,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
29241071.300,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
30241171.365,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
31241271.454,39ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
32241371.382,8ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
33241472.796,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
34241572.596,18ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
35241673.051,18ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
36241773.286,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
37241871.468,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
38241971.398,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
39242072.516,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
40242172.516,13ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
41242272.480,18ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
42242372.480,15ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
43242471.378,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
44242571.447,28ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4524267786,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4624277786,3ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
47242871.310,4ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
48242971.429,39ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
49243071.429,09ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
50243171.311,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
51243275.651,28ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
52 759.756,06Đất cây xanh, đất giao thôngGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.
Tổng153.711,59 m²

Nguồn gốc đất: Đất khu công nghiệp Cầu Tràm thuộc quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp tại Công văn số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018, cụ thể như sau:

Diện tích 3.512 m² đất thuê đất trả tiền một lần;

Diện tích 150.199,59 m² đất thuê đất trả tiền hàng năm (trong đó: Diện tích 50.019,09 m² miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 21/3/2058 (Phù hợp với thời gian còn lại của dự án Khu công nghiệp Cầu Tràm đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại các đợt trước đây).

Cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành chuyển mục đích sử dụng đất để thuê đất với diện tích 13.584,41 m2 (mười ba ngàn, năm trăm tám mươi bốn phẩy bốn mươi mốt mét vuông) đất tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thương mại, dịch vụ, đất giáo dục thuộc dự án Khu nhà ở công nhân và người lao động khu công nghiệp, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 2439, diện tích 926,5 m², thửa đất số 2434, diện tích 2.666,96 m², thửa đất số 2435, diện tích 2.694,3 m², thửa đất số 2436, diện tích 994,14 m², thửa đất số 2437, diện tích 4.118,75 m², cùng loại đất thương mại, dịch vụ; thửa đất số 2433, diện tích 2.183,76 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, cùng tờ bản đồ số 7 xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (thể hiện theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2021, 03-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 29/12/2021).

Nguồn gốc đất: Đất khu công nghiệp Cầu Tràm thuộc quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp tại Công văn số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018; diện tích 13.584,41 m² đất thuê đất trả tiền hàng năm (trong đó: Diện tích 11.714,21 m² đất miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 21/3/2058 (Phù hợp với thời gian còn lại của dự án Khu công nghiệp Cầu Tràm đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại các đợt trước đây).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Trạch xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

20/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường gia hạn tiến độ sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường gia hạn tiến độ sử dụng đất
Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4428/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường được gia hạn tiến độ sử dụng đất để triển khai thực hiện dự án sản xuất, lắp ráp, sửa chữa vật tư, máy móc thiết bị ngành in, bao bì; sản xuất sản phẩn từ plastic, thuộc thửa đất số 229, tờ bản đồ số 7, diện tích 19.952 m2 tại Xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (được Văn phòng Đăng ký đất đai ký chỉnh lý biến động ngày 24/01/2017 trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 184049 (số vào sổ cấp GCN: CT 30095) do Sở Tài nguyên và môi trường cấp ngày 12/9/2016).

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2017 nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng. Nguyên nhân: do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm cho tình hình hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn nên chưa thể tiến hành công tác xây dựng để đưa dự án đi vào hoạt động.

Nay, Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường phải nộp cho nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND huyện Đức Hòa kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án và nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn theo thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

18/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4426/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến (địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 176, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 2.536m2 (hai ngàn, năm trăm ba mươi sáu mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện đầu tư dự án sản xuất cây giũa móng tay.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 28/10/2070 (cùng thời gian hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020).

Vị trí ranh giới khu đất: Thửa đất số 190 (được hợp nhất từ thửa đất số 173 và thửa đất số 176), tờ bản đồ số 22 xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 24/01/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Hạ xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

18/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 10, diện tích 1.904,6m²)Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 10, diện tích 1.904,6m²)
Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4324/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 10, diện tích 1.904,6m²), với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 1.904,6m² (thuộc phần còn lại) được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 và Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 10, tờ bản đồ mới số 5 (tờ bản đồ cũ số 2), xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 04/3/2022 được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 08/3/2022. 

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 25 tháng 3 năm 2061. 

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sau khi có đơn giá thuê đất; ký điều chỉnh hợp đồng thuê đất đã ký với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sau khi có đơn giá thuê đất đối với diện tích đất thuê trả tiền hàng năm còn lại; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 758240 (Số vào sổ cấp GCN: CT07466) do Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ. Chủ tịch UBND tỉnh) cấp ngày 01/8/2011 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định. Hướng dẫn thủ tục để Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường như đã cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện nếu để thất thu ngân sách.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 và Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 và Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh trái với quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

16/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh gia hạn thời hạn sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh gia hạn thời hạn sử dụng đất
Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4323/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh gia hạn thời hạn sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh (trước đây là DNTN Công Thành Út Hạnh; địa chỉ trụ sở chính: Số 919, Quốc lộ 1, khu phố Thủ Tửu 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An) được gia hạn thời hạn sử dụng đất từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2025, đối với:

Diện tích 3.646 m² đất tại Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh về việc cho phép DNTN Công Thành Út Hạnh chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đầu tư Kho chứa gạo;

Diện tích 4.224 m² đất tại Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh về việc cho phép DNTN Công Thành Út Hạnh chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đầu tư Mở rộng nhà kho chứa gạo xuất khẩu. 

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 1501 và thửa đất số 935, tờ bản đồ số 1 phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai lập và kiểm duyệt ngày 31/5/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh sau khi có quyết định giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CA 031336, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 23244 ngày 12/5/2015 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CA 031335, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 23243 ngày 12/5/2015 đã cấp cho Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh. Những nội dung khác (không thay đổi) trong Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

16/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thanh TiếnGiao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thanh Tiến
Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4130/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thanh Tiến, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thanh Tiến (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100902236, địa chỉ trụ sở chính: Số 207 Nguyễn Thông, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An) với diện tích 7.166 m2 (bảy ngàn, một trăm sáu mươi sáu mét vuông) trên địa bàn phường 3, thành phố Tân An để đầu tư dự án Khu dân cư Thanh Tiến, cụ thể như sau:

Hình thức giao đất:Diện tích 4.649,65 m2 (bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi chín phẩy sáu mươi lăm mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.Diện tích 2.516,35 m2 (hai ngàn, năm trăm mười sáu phẩy ba mươi lăm mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 06-2021; 07-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 03/11/2021, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
172601.055,71ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
273601.693,70ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
37460474,04ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
47560189,11ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
576601.016,88ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
67760220,21ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
7 602.516,35

Đất cây xanh, đất giao thông

(giao đất không thu tiền sử dụng đất)

Tổng7.166 m²

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 24/9/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 24/9/2018).

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Thanh Tiến nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thanh Tiến sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND thành phố Tân An chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường 3 xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Một thành viên Thanh Tiến theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

11/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số  1326/QĐ-UB ngày 03/5/2001 của UBND tỉnh và cho phép Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An gia hạn thời hạn sử dụng đấtĐiều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số  1326/QĐ-UB ngày 03/5/2001 của UBND tỉnh và cho phép Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An gia hạn thời hạn sử dụng đất
Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4126/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số  1326/QĐ-UB ngày 03/5/2001 của UBND tỉnh và cho phép Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An gia hạn thời hạn sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh diện tích đất và gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An (địa chỉ trụ sở chính: Số 373, quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An), cụ thể như sau:

Điều chỉnh diện tích đất Công ty Cổ phần may xuất khẩu Long An thuê tại Điều 1 Quyết định số 1326/QĐ-UB ngày 03/5/2001 của UBND tỉnh từ  20.379,9 m2(trong đó diện tích lộ giới là 1.506,2 m²) thành 20.334 m2 (trong đó diện tích lộ giới là 1.201 m²).

Lý do: Diện tích đất giảm 45,9 m² là do mở rộng Quốc lộ 1A.

Cho phép Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An được gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với diện tích 20.334 m² (trong đó diện tích lộ giới là 1.201 m²) đất tại phường 4, thành phố Tân An để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh may gia công, xuất khẩu.

Thời hạn thuê đất: Từ ngày 04/5/2021 đến ngày 03/5/2051 (cùng thời hạn hoạt động dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 2-21a (tờ bản đồ cũ số 21), phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 11-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 26/5/2021 được Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 28/5/2021.

 Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An sau khi có quyết định giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 664015 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số 44 QSDĐ/0104-LA) ngày 03/5/2001 đã cấp cho Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1326/QĐ-UB ngày 03/5/2001 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1326/QĐ-UB ngày 03/5/2001 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

11/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Tiểu học Thi Văn TámGiao đất cho Trường Tiểu học Thi Văn Tám
Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3886/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Thi Văn Tám, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Tiểu học Thi Văn Tám (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 402 m2 (bốn trăm lẻ hai mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 284,6 m²) đất tọa lạc tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Tiểu học Thi Văn Tám.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý. 

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 160 (thửa đất cũ số 648), tờ bản đồ số 29 (tờ bản đồ cũ số 8) xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (theo Mảnh trích đo địa chính số 234-2021 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa lập ngày 16/6/2021).

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Trường Tiểu học Thi Văn Tám nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Thi Văn Tám; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hòa Khánh Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Tiểu học Thi Văn Tám theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định này và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/04/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO thuê đất (đợt 1)Giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO thuê đất (đợt 1)
Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3859/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO thuê đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO (địa chỉ trụ sở chính: Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 334.456,4 m2 (ba trăm ba mươi bốn ngàn, bốn trăm năm mươi sáu phẩy bốn mét vuông) đất tọa lạc tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, nhà ở công nhân (đợt 1), cụ thể như sau:

Giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO với diện tích 296.497,7 m2 (hai trăm chín mươi sáu ngàn, bốn trăm chín mươi bảy phẩy bảy mét vuông) đất tọa lạc tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, cụ thể:

Hình thức giao đất: Diện tích 183.415,3 m(một trăm tám mươi ba ngàn, bốn trăm mười lăm phẩy ba mét vuông) đất ở tại nông thôn (bao gồm đất tái định cư), giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 113.082,4 m2 (một trăm mười ba ngàn, không trăm tám mươi hai phẩy bốn mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh) giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2022, 05-2022, 06-2022 do Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Công trình Toàn Cầu lập ngày 15/02/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/02/2022, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
1219674.073,8Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
221997427,3Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3220071.640,8Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4220173.017,7Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5227171.147,6Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
622727554,9Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
722027703,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
822037741,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
9220576.477,6Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
10220671.980,0Đất ở tại nông thôn (tái định cư)Giao đất có thu tiền sử dụng đất
11221273.049,1Đất ở tại nông thôn (tái định cư)Giao đất có thu tiền sử dụng đất
1222887294,5Đất ở tại nông thôn (tái định cư)Giao đất có thu tiền sử dụng đất
13220772.531,1Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
14220872.204,9Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1522897125,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
16220972.618,1Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1722737958,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1822747504,7Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
19221072.648,7Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
20221172.591,2Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2122757777,7Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2222767693,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
23226171.647,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
24221374.065,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2522877392,6Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
26221473.201,9Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2722907642,1Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
28221572.854,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
29227771.631,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
30221671.848,7Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3122707208,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
32221771.288,3Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
33221872.210,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3422637109,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
35222176.710,1Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
36222273.322,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
37222374.210,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
38222473.907,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
39222573.849,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
40222672.992,9Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4122697832,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
42224073.517,2Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4322687104,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
44222772.659,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
45227871.825,2Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
46222873.417,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4722897441,3Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
48222973.838,3Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4922867206,2Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5022307294,1Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
51223177.710,0Đất ở tại nông thôn Giao đất có thu tiền sử dụng đất
52228574.639,7Đất ở tại nông thôn Giao đất có thu tiền sử dụng đất
53223272.600,9Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
54223372.607,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5522847955,9Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
56223472.504,9Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
57228171.329,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
58223872.831,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
59223973.267,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
60224174.074,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
61224273.375,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
6222657317,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
63224873.468,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
64224973.248,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
65225077.953,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
66225175.331,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
67225274.000,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
68225372.867,6Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
692266735,2Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
70225472.626,8Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
71226772.096,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
71225572.461,3Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
72228272.391,7Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
73225674.185,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
7422917182,7Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
75225773.951,8Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
7622837347,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
772258768,3Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
7822607113.082,4Đất cây xanh. đất giao thôngGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh
Tổng cộng296.497,7  

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO đã thực hiện xong việc bồi thường theo xác nhận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa ngày 10/01/2022, toàn bộ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO ứng chi trả.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 29/8/2063 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 29/8/2013).  

Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO thuê đất với diện tích 37.958,7 m2 (ba mươi bảy ngàn, chín trăm năm mươi tám phẩy bảy mét vuông) đất tọa lạc tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất giáo dục, đất y tế, đất văn hóa, đất thể thao, đất năng lượng và đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2022, 05-2022, 06-2022 do Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Công trình Toàn Cầu lập ngày 15/02/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/02/2022, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức thuê đất
12197764,0Đất công trình năng lượngNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
2220472.519,0Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
3221973.181,0Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
42220710.554,0Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
52236764,0Đất công trình năng lượngNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
6223775.352,1Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thaoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
722797362,6Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thaoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
8228071.043,5Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thaoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
9224373.014,3Đất xây dựng cơ sở y tếNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
102264730,8Đất xây dựng cơ sở y tếNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
11224476.855,0Đất xây dựng cơ sở văn hóaNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
122246764,0Đất công trình năng lượngNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
13224774.854,4Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Tổng cộng37.958,7  

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO đã thực hiện xong việc bồi thường theo xác nhận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa ngày 10/01/2022, Toàn bộ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO ứng chi trả.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 29/8/2063 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 29/8/2013).

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hựu Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/04/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Vương chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lầnCho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Vương chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3691/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Vương chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Vương (địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 6, Quốc lộ 62, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần đối với diện tích 4.953m2 (trong đó diện tích lộ giới 183 m2) đã được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 để sử dụng vào mục đích xây dựng xưởng cơ khí chế tạo máy nông nghiệp. 

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 704 tờ bản đồ số 6 Phường 2, thị xã Kiến Tường (trước đây là thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa), tỉnh Long An được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 23/02/2022.

Thời gian thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 25/7/2056.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Vương sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Vương nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AD 212538 (vào sổ cấp GCN số T 00862) ngày 18/8/2006 đã cấp cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Vương sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

25/04/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Công nhận quyền sử dụng đất cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Phường 2, thành phố Tân AnCông nhận quyền sử dụng đất cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Phường 2, thành phố Tân An
Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3573/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Phường 2, thành phố Tân An, với nội dung cụ thể như sau:

Công nhận quyền sử dụng đất cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ trụ sở chính: Số 76 Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An), với nội dung như sau:

Diện tích đất: 341,8 m(ba trăm bốn mươi mốt phẩy tám mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 9,5 m²).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 308, tờ bản đồ số 6 Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo bản đồ địa chính số 9-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 06/8/2020 và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 10/8/2020.

Nguồn gốc đất: Đất được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và sử dụng ổn định liên tục từ ngày 17/8/1993 cho đến nay, không có tranh chấp.

Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC) - trụ sở làm việc của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nộp phí, lệ phí theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/04/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An chuyển mục đích sử dụng đấtĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3560/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung Điều 1 của Quyết định số 1177/QĐ-UBND, như sau:

"Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Tỉnh lộ 830, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 274.634,0 m2 (trong đó diện tích lộ giới 34.407 m2) từ đất khu công nghiệp sang đất ở tại nông thôn để sử dụng vào mục đích đầu tư khu nhà ở chuyên gia - công nhân, dân cư và sang đất thương mại, dịch vụ để sử dụng vào mục đích đầu tư khu hành chính và khu thương mại, dịch vụ thuộc Khu nhà ở chuyên gia-công nhân và dân cư Phú An Thạnh, tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Chuyển mục đích sử dụng từ đất khu công nghiệp và đất xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sang đất ở tại nông thôn với diện tích 269.405,0 m2 (hai trăm sáu mươi chín ngàn, bốn trăm lẻ năm mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 34.407 m2) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu nhà ở chuyên gia - công nhân và dân cư.

Vị trí, diện tích: tại thửa đất số 889 (được hợp nhất từ một phần các thửa đất số 01, 21, 30 và 1267), tờ bản đồ số 02 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 02 và 03), diện tích 68.334,5 m2 thửa đất số 890 (được hợp nhất từ một phần thửa đất số 21 và 143), tờ bản đồ số 02, diện tích 54.770,5 mđất ở tại nông thôn theo quy hoạch; đất giao thông, cây xanh theo quy hoạch ((được hợp nhất từ một phần các thửa đất số 01, 21, 30, 143 và 1267), tờ bản đồ số 02 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 02 và 03)), diện tích 146.300,0 m2 tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 09-2018 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 26/3/2018.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định trên đến ngày 19/9/2057. Lý do: phù hợp thời gian còn lại của Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất trước đây.   

Hình thức sử dụng đất: Diện tích 123.105,0 m2 (một trăm hai mươi ba ngàn, một trăm lẻ năm mét vuông) chuyển mục đích sử dụng từ đất khu công nghiệp (diện tích 54.524,5 m2) và đất xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (diện tích 68.580,5 m2) sang đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 146.300,0 m2 (một trăm bốn mươi sáu ngàn ba trăm mét vuông; trong đó, diện tích lộ giới 34.407 m2) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất giao thông diện tích 121.012,0 m2, đất cây xanh diện tích 25.288,0 m2) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Chuyển mục đích sử dụng từ đất khu công nghiệp (diện tích 567,0 m2) và đất xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (diện tích 4.662,0 m2) sang đất thương mại, dịch vụ với diện tích 5.229,0 m2 (năm ngàn hai trăm hai mươi chín mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu hành chính và Khu thương mại dịch vụ.

Vị trí, diện tích: tại thửa đất số 896 (được hợp nhất từ một phần các thửa đất số 21 và 1267), tờ bản đồ số 02 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 02 và 03) diện tích 3.858,0 m2 thửa đất số 897 (tách từ một phần thửa đất số 21), tờ bản đồ số 02, diện tích 1.371,0 mđất thương mại dịch vụ và hành chính theo quy hoạch, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 09-2018 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 26/3/2018.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định trên đến ngày 19/9/2057. Lý do: phù hợp thời gian còn lại của Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất trước đây.   

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Về nguồn gốc đất: đất Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An đã được UBND tỉnh giao đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh, trong đó có một phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp không phải trả tiền sử dụng đất; Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Nay điều chỉnh thành: 

"Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Tỉnh lộ 830, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 274.634 m² (trong đó diện tích lộ giới 34.407 m²) từ đất khu công nghiệp sang đất ở tại nông thôn để sử dụng vào mục đích đầu tư khu nhà ở chuyên gia - công nhân, dân cư; khu hành chính; khu thương mại, dịch vụ và khu xử lý nước thải thuộc Khu nhà ở chuyên gia, công nhân và dân cư Phú An Thạnh trên địa bàn xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Diện tích 267.388 m² (hai trăm sáu mươi bảy ngàn, ba trăm tám mươi tám mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 34.407m²) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu nhà ở chuyên gia - công nhân và dân cư, như sau:

Hình thức sử dụng đất: Diện tích 121.088 m² (một trăm hai mươi mốt ngàn, không trăm tám mươi tám mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 146.300 m² (một trăm bốn mươi sáu ngàn, ba trăm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 34.407 m²) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: Đất giao thông diện tích 121.012 m², đất cây xanh diện tích 25.288 m²) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Vị trí, diện tích khu đất: Tại thửa đất số 889, diện tích 66.317,5m²; thửa đất số 890, diện tích 54.770,5 m² đất ở tại nông thôn và phần diện tích 146.300 m² đất giao thông, cây xanh cùng tờ bản đồ số 02 xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 08/02/2022 và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 17/02/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 19/9/2057 (cùng thời hạn hoạt động của Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất trước đây).

Diện tích 7.246 m² (bảy ngàn, hai trăm bốn mươi sáu mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng khu hành chính; khu thương mại dịch vụ và khu xử lý nước thải.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Vị trí, diện tích khu đất: Tại thửa đất số 896, diện tích 3.858m², đất thương mại, dịch vụ; thửa đất số 897, diện tích 1.371 m², đất thương mại, dịch vụ (khu hành chính) và một phần thửa đất số 889, diện tích 2.017 m², đất thủy lợi (khu xử lý nước thải), cùng tờ bản đồ số 02 xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 08/02/2022 và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 17/02/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 19/9/2057 (cùng thời hạn hoạt động của Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất trước đây).

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh – Long An đã được UBND tỉnh giao đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh, trong đó có một phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp không phải trả tiền sử dụng đất; Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất."

Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 và Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND huyện Bến Lức về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở chuyên gia - công nhân và dân cư Phú An Thạnh.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; chỉnh lý biến động trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh. Những nội dung khác (không có thay đổi) trong Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/04/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Bổ sung nội dung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnhBổ sung nội dung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh
Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3543/QĐ-UBND về việc bổ sung nội dung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Bổ sung nội dung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh thuê đất (đợt 1), cụ thể như sau:

"- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Lý do bổ sung: Do thiếu sót trong quá trình soạn thảo văn bản.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh. Những nội dung khác (không có thay đổi) trong Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/04/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất (đợt 2)Giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất (đợt 2)
Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3423/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất (đợt 2), với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT (MSDN:1101881684; địa chỉ trụ sở chính: Số 46-48 Đường số 1, Khu phố Bình Cư 3, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 20.177 m2 (hai mươi ngàn, một trăm bảy mươi bảy mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư dự án Khu nhà vườn bên sông (đợt 2), cụ thể như sau:

Giao cho Công ty Cổ phần IDTT với diện tích 17.478,92 m² (mười bảy ngàn, bốn trăm bảy mươi tám phẩy chín mươi hai mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà vườn bên sôngcụ thể:

Hình thức giao đất:

Diện tích 3.827,52 m2 (ba ngàn, tám trăm hai mươi bảy phẩy năm mươi hai mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 13.651,4 m2 (mười ba ngàn, sáu trăm năm mươi mốt phẩy bốn mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh, đất mặt nước, đất trạm xử lý nước thải), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 32-2021, 33-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 01/12/2021, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
12782011.061,10ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2278301240,30ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
32784011.078,10ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
42785011.230,37ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5292701217,65ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
62786011.298,31DTLGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.
7 0112.353,09Đất cây xanh, đất giao thông, đất mặt nước
Tổng17.478,92 m²

Nguồn gốc đất: Đất của tổ chức và hộ gia đình, cá nhân. UBND huyện Thủ Thừa đã hoàn thành công tác thu hồi đất và bồi thường.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 11/6/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 11/6/2018).

Cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất với diện tích 2.698,08 m2 (hai ngàn, sáu trăm chín mươi tám phẩy không tám mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thương mại, dịch vụ và đất giáo dục thuộc dự án Khu nhà vườn bên sông, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 2787, diện tích 81,86 m² loại đất thương mại, dịch vụ; thửa đất số 2788, diện tích 2.616,22 m² loại đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, cùng tờ bản đồ số 01 thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 32-2021, 33-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 01/12/2021).

Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân. UBND huyện Thủ Thừa đã hoàn thành công tác thu hồi đất và bồi thường.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 11/6/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 11/6/2018).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần IDTT sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần IDTT nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần IDTT sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Thủ Thừa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần IDTT theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

15/04/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức HuệCông nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ
Ngày 08/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3150/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, với nội dung cụ thể như sau:

Công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 4, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) với nội dung như sau:

Diện tích đất: 2.493 m² (hai ngàn, bốn trăm chín mươi ba mét vuông).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 2630 (một phần thửa đất số 180), tờ bản đồ số 6 xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo bản đồ địa chính số 1136-2019 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Huệ lập và kiểm duyệt ngày 28/6/2019.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý. Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông đã sử dụng đất ổn định liên tục từ năm 1986 đến nay, đất không có tranh chấp.

Mục đích sử dụng đất: Xây dựng Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:  Thông báo cho Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông nộp phí, lệ phí theo quy định; cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông; cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

08/04/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 5/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2975/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt (địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường số 1, khu dân cư Phường 7, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp với diện tích 57.322m2 (năm mươi bảy ngàn, ba trăm hai mươi hai mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc để đầu tư Khu dân cư Nhã Đạt [mục tiêu đầu tư: xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư (dành cho người có thu nhập thấp)] (đợt 1), cụ thể như sau:

Hình thức giao đất với diện tích 51.797,5 m2, trong đó: Diện tích 27.615,3 m2 (hai mươi bảy ngàn, sáu trăm mười lăm phẩy ba mét vuông) đất ở tại nông thôn (bao gồm đất tái định cư), giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 24.182,2 m2 (hai mươi bốn ngàn, một trăm tám mươi hai phẩy hai mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 1-2022, 2-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 28/02/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 28/3/2022, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
110361081,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2103710745,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3103810334,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4103910100,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
51040107,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
610411025,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
710411125,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8104211364,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
9104311225,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
10104411979,0

Đất ở tại nông thôn

(tái định cư)

Giao đất có thu tiền sử dụng đất
111045115.097,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
121046111.018,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
13104711934,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
14109811370,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
15109911104,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
16104811796,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
171049113,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
181050111.375,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
191051111.258,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
201052111.293,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
211053112.282,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
22105411373,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
23110011265,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
24105511369,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
25105611720,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
26105711320,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
27105811571,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
281059111.727,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
291060111.630,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
30106111188,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
31106211116,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3210631156,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
331064111.792,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
341076114,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
351077112,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
36110111772,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
37110211426,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3811031112,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3911041139,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
40110511157,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4111061167,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
42110711593,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
43 1124.182,2Đất cây xanh, đất giao thôngGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh
Tổng cộng51.797,5  

 

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 10/6/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 10/6/2019).  

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Hình thức thuê đất: Diện tích đất 5.524,5 m2 (năm ngàn, năm trăm hai mươi bốn phẩy năm mét vuông).

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 1-2022, 2-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 28/02/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 28/3/2022, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức thuê đất
1110811101Đất y tếNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
2106511200Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
3110911134Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
4106611965Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
510671162Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
610681181Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
71069117.7Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
8107011200Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
9107111227.4Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
10107211818.3Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
111073111.483Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thaoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
12103510939Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
13107411197,4Đất thủy lợi (trạm xử lý nước thải)Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
14107511108,7Đất thủy lợi (bể chứa cấp nước)Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Tổng cộng5.524,5  

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 10/6/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 10/6/2019).

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:  Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Thượng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

05/04/2022 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh mục 3 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn Phường 1, thị xã Kiến Tường ban hành kèm theo Quyết định số 5661/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnhĐiều chỉnh mục 3 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn Phường 1, thị xã Kiến Tường ban hành kèm theo Quyết định số 5661/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh
Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục 3 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn Phường 1, thị xã Kiến Tường ban hành kèm theo Quyết định số 5661/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh từ: "3. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá: Trong năm 2021 (sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định).

Thành: "3. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá: Trong năm 2022 (sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định)".

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh lại thời gian để tổ chức thực hiện trong năm 2022. 

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 5661/QĐ-UBND ngày 18/6/2021. Những nội dung khác trong Quyết định số 5661/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


31/03/2022 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân gia hạn tiến độ sử dụng đấtCho phép Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân gia hạn tiến độ sử dụng đất
Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2809/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân được gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường liên cấp Nhân Văn tại thửa đất số 3324, diện tích 18.915m2  tờ bản đồ số 3 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 4655/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường liên cấp Nhân Văn nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng; 

Nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân phải nộp cho nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND huyện Cần Giuộc kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án và nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

31/03/2022 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất và cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát thuê đất (đợt 1)Giao đất và cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát thuê đất (đợt 1)
Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2765/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát thuê đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất và cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 92.041,1 m2 (chín mươi hai ngàn, không trăm bốn mươi mốt phẩy một mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 473,3 m2) đất tọa lạc tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để đầu tư dự án Khu dân cư Đạt Thuận Phát (đợt 1), cụ thể như sau:

Giao cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát với diện tích 84.638,18 m² (tám mươi bốn ngàn, sáu trăm ba mươi tám phẩy mười tám mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 473,3 m2) đất tọa lạc tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đạt Thuận Phát, cụ thể:

Hình thức giao đất: Diện tích 37.986,79 m² (ba mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi sáu phẩy bảy mươi chín mét vuông) đất ở tại nông thôn, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 46.651,39 m² (bốn mươi sáu ngàn, sáu trăm năm mươi mốt phẩy ba mươi chín mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 473,3 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 18-2020, 12-2021 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập ngày 04/5/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 05/5/2021, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao đất
136371.668,01Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
236471.303,46Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
336571.402,48Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
436671.482,65Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
536771.577,32Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
636871.959,01Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
736972.163,68Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
837071.403,81Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
937171.864,76Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1037271.820,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1137372.457,28Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1237471.621,47Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
133757855,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
143767960,92Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1537771.085,70Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1637871.144,83Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
173797453,11Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1838071.425,38Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
193817955,68Đất ở tại nông thôn

Giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

2038271.160,13Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2138372.526,01Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2238472.061,97Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2338571.558,17Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
243867704,08Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2538772.371,88Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
26  46.651,39Đất cây xanh, đất giao thôngGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh
Tổng cộng84.638,18  

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 22/11/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4301/QĐ-UBND ngày 22/11/2018).

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát thuê đất với diện tích 7.402,92 m² (bảy ngàn, bốn trăm lẻ hai phẩy chín mươi hai mét vuông) đất tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức để đầu tư xây dựng các hạng mục: Công trình công cộng (khu thương mại dịch vụ, trường mầm non, khu thể dục thể thao), công trình hạ tầng kỹ thuật (trạm điện, riêng trạm xử lý nước thải: Theo quy hoạch được duyệt Khu dân cư Đạt Thuận Phát không đầu tư trạm xử lý nước thải mà sẽ dùng chung trạm xử lý nước thải đặt tại Khu dân cư Đạt Quang Minh theo ý kiến của UBND huyện Bến Lức tại Công văn số 3592/UBND-KTHT ngày 08/3/2022) thuộc dự án Khu khu dân cư Đạt Thuận Phát, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 18-2020, 12-2021 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập ngày 04/5/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 05/5/2021, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức thuê đất
13567220Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
235771.850,28Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
33587639,14Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
4359716Đất công trình năng lượngNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
5360716Đất công trình năng lượngNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
636171.397Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thaoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
736273.264,5Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Tổng   

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 22/11/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4301/QĐ-UBND ngày 22/11/2018).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thanh Phú xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

30/03/2022 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh –Bất động sản Thiện Chí chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)Cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh –Bất động sản Thiện Chí chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2759/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh –Bất động sản Thiện Chí chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí (địa chỉ trụ sở chính: 137 ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp với diện tích 97.079,3 m2 (chín mươi bảy ngàn, không trăm bảy mươi chín phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại xã Long Cang, huyện Cần Đước để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư (đợt 1); cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 8831/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện Cần Đước, cụ thể như sau:

Hình thức giao đất, với diện tích 85.429,65 m2, trong đó: Diện tích 47.706,92 m2 (bốn mươi bảy ngàn, bảy trăm linh sáu phẩy chín mươi hai mét vuông) đất ở tại nông thôn, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 37.722,73 m2 (ba mươi bảy ngàn, bảy trăm hai mươi hai phẩy bảy mươi ba mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: Đất giao thông, cây xanh với diện tích 37.412,63 m2 và đất thủy lợi (trạm xử lý nước thải) với diện tích 310,1 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 11-2021, 12-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 01/12/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 06/12/2021, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao đất
1250561.030,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2250662.637,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3250761.760,10Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
425086631,53Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5250961.933,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
6251062.388,95Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
7251162.678,55Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8251261.933,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
9251362.323,14Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
10251461.687,69Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
11251562.413,78Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1225166983,14Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
13251762.782,98Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
14251861.474,50Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
15251962.214,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
16252062.276,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
17252162.276,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
18252261.049,24Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
19252362.838,25Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
20252462.790,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
21252562.694,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
22252662.786,45Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
23252761.565,25Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2425346361,07Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2525356199,30Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2625336310,1Đất thủy lợiGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh
27 637.412,63Đất cây xanh, đất giao thông
Tổng cộng85.429,65  

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 04/9/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 04/9/2019).  

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Hình thức thuê đất:

Diện tích 11.649,65 m2 (mười một ngàn, sáu trăm bốn mươi chín phẩy sáu mươi lăm mét vuông).

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 11-2021, 12-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 01/12/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 06/12/2021, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức thuê đất
1252863.168,5Đất cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
2252964.013,60Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
3253061.597,89Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
4253161.207,56Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
5253261.662,10Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Tổng11.649,65 

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 04/9/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 04/9/2019).  

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:  Thông báo cho Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Cang xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

30/03/2022 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại –Dịch vụ Vạn Phú Bình chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại –Dịch vụ Vạn Phú Bình chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2676/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại –Dịch vụ Vạn Phú Bình chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vạn Phú Bình (địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, Cụm công nghiệp Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 10.479 m2 (mười ngàn, bốn trăm bảy mươi chín mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 735m²) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư Cơ sở sản xuất bao bì nhựa.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 17, diện tích 5.555 m² và thửa đất số 18, diện tích 4.924 m² cùng tờ bản đồ số 21 xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm duyệt ngày 07/01/2020. 

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vạn Phú Bình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 16/7/2068 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 16/7/2018).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vạn Phú Bình sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vạn Phú Bình nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vạn Phú Bình sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Hạ xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vạn Phú Bình theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

28/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4169/QĐ-UB ngày 12/10/2004 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Long Phát chuyển mục đích sử dụng đấtĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4169/QĐ-UB ngày 12/10/2004 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Long Phát chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2675/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4169/QĐ-UB ngày 12/10/2004 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Long Phát chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh từ diện tích 3.412 m2 (ba ngàn bốn trăm mười hai mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 340 m²) thành diện tích 3.135 m2 (ba ngàn một trăm ba mươi lăm mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 303 m²) để xây dựng xưởng sản xuất bao bì vật tư các loại.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 74 (thửa đất cũ số 285), tờ bản đồ số 9 (tờ bản đồ cũ số 3) xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 12-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 04/01/2022 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 07/01/2022.

Lý do: Diện tích đất giảm 227 m2 là do đo đạc cấp giấy ban đầu có sai sót (lấy theo diện tích Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các thửa đất trong khu đo), ranh giới thửa đất đang sử dụng không có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Long Phát lập ngày 19/01/2022).

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Long Phát nộp phí, lệ phí theo quy định; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 020794 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận số T00200 QSDĐ/0202-LA) ngày 12/10/2004 đã cấp cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Long Phát; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 4169/QĐ-UB ngày 12/10/2004 của UBND tỉnh. Những nội dung còn lại của quyết định nêu trên vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

28/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

Website

Liên kết

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​