Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

 
Dự án - Hạng mục đầu tư
 
Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4561/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Thái Sơn Nhật chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:  
 
Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4569/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trạm y tế xã Thạnh Hưng, cụ thể như sau:  
 
Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4564/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Hòa Bình chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa 4353), cụ thể như sau:  
 
Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4565/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Hòa Bình chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa 4654), cụ thể như sau:  
 
Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4566/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Hòa Bình chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa 4655), cụ thể như sau:  
 
Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 4572/QĐ-UBND về việc cho phép DNTN xăng dầu Đại Phát Lộc (Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) chuyển mục đích sử dụng đất. 
 
Ngày 15/12/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 4509/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trường Tiểu học ấp 2 xã Bình Hòa Nam và giao đất cho Trường Mầm non Bình Minh. 
 
Ngày 15/12/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 4510/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tịnh thất Liên Trì (Địa chỉ trụ sở chính: ấp Thanh Hà, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). 
 
Ngày 15/12/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4508/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tám tại xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, cụ thể như sau:  
 
Ngày 15/12/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4511/QĐ-UBND về việc cho phép Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bến Lức chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần, cụ thể như sau:  
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án đầu tư khu trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa- giai đoạn 1 (đợt 1) Phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án đầu tư khu trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa- giai đoạn 1 (đợt 1)
Ngày 22/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11000/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án đầu tư khu trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa- giai đoạn 1 (đợt 1) trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, với nội dung cụ thể như sau:

Đơn giá đất ở tại đô thị thời điểm tháng 6/2023 trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

Vị trí/phạm vi tính

Đơn giá đất ở tại đô thị

(đồng/m²)

Theo Chứng thư định giá đất số Vc 110/23/BĐS-LAHA ngày 02/11/2023

Phê duyệt

(theo phương pháp thặng dư)

Diện tích 212.380,44 m2 (bao gồm 90 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 01, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa)3.351.0003.351.000

Đơn giá thuê đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở giáo dục và đào tạo, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao, đất xây dựng cơ sở y tế tại thời điểm tháng 6/2023 tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (hình thức thuê đất trả tiền hàng năm)

Vị trí/phạm vi tính

Đơn giá thuê đất

tính theo thời hạn 70 năm

(đồng/m²)

Theo Chứng thư định giá đất số Vc 110/23/BĐS-LAHA ngày 02/11/2023Phê duyệt (theo phương pháp thặng dư)  
Diện tích 17.462,9m² (bao gồm thửa đất số: 3705, 3706, 3707, 3709 thuộc tờ bản đồ số 01, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa)2.681.0002.681.000

 

Theo Quyết định trên, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, kết quả thẩm định và đơn giá đất đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định và thông báo số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh để Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp sau này cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

22/11/2023 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Anh chuyển mục đích sử dụng đấtĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Anh chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10670/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Anh chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung trước khi điều chỉnh:

"Cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Anh (địa chỉ trụ sở chính: Sô 012 Lô E, đường C2, chung cư Thạnh Tây, phương Thạnh Tây, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) được chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 55.365m2 (năm mươi lăm ngàn ba trăm sáu mươi lăm mét vuông) từ đất trồng lúa (diện tích 20.105 m2), đất trồng cây lâu năm (diện tích 17.651 m2), đất trồng cây hàng năm khác (diện tích 17.609 m2) sang đất ở tại nông thôn để sử dụng vào mục đích đầu tư khu dân cư nhà ở công nhân, trong đó có diện tích 21.613 m2 (hai mươi mốt ngàn sáu trăm mười ba mét vuông, bao gồm: 16.012 m2 đất giao thông, 5.592 m2 đất cây xanh) đất xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài ."

Nội dung điều chỉnh:

"Cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Anh (địa chỉ trụ sở chính: Sô 012 Lô E, đường C2, chung cư Thạnh Tây, phương Thạnh Tây, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) được chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 55.365m2 (năm mươi lăm ngàn ba trăm sáu mươi lăm mét vuông) từ đất trồng lúa (diện tích 20.105 m2), đất trồng cây lâu năm (diện tích 17.651 m2), đất trồng cây hàng năm khác (diện tích 17.609 m2) sang các loại đất gồm: Đất ở tại nông thôn (diện tích 30.605 m2), đất thương mại dịch vụ (diện tích 1.182 m2), đất giáo dục nhà trẻ (diện tích 1.050 m2), đất y tế (diện tích 345 m2), đất xử lý cấp nước (diện tích 200 m2), đất khu xử lý nước thải + bãi rác trung chuyển (diện tích 370 m2) để sử dụng vào mục đích đầu tư khu dân cư nhà ở công nhân, trong đó có diện tích 21.613 m2 (hai mươi mốt ngàn sáu trăm mười ba mét vuông, bao gồm: 16.012 m2 đất giao thông, 5.592 m2 đất cây xanh) đất xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 26/8/2061 (cùng thời gian hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000311 do UBND tỉnh Long An cấp chứng nhận lần đầu ngày 26/8/2011)."

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất theo thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000311chứng nhận lần đầu ngày 26/8/2011 và theo quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013: "Thời hạn giao đất cho tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm."

Điều chỉnh mục đích sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – Nhà ở công nhân Trần Anh được UBND huyện Đức Hòa phê duyệt tại Quyết định số 6613/QĐ-UBND ngày 21/6/2011.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát các nghĩa vụ tài chính liên quan trước và sau khi điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định trên (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Anh nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Anh; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh trái với quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 BB

14/11/2023 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn xã Đức Lập Hạ, huyện Đức HoàPhê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà
Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10900/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, với nội dung cụ thể như sau:

Đơn giá đất khu công nghiệp thời điểm tháng 03/2023 tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà:

 

Vị trí

Đơn giá đất thuê (tính từ ngày 17/3/2023 đến ngày 31/12/2057) (đồng/m²)
Theo Chứng thư định giá đất số 102004/2023/CT-VIVC ngày 20/10/2023Phê duyệt theo phương pháp thặng dư 
Diện tích 31.322 m2 (Thửa đất số 278, tờ bản đồ số 5, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà)409.986409.986

 

Theo Quyết định trên, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, kết quả thẩm định và đơn giá đất đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định và thông báo số tiền thuê đất theo Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh để Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp sau này cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/11/2023 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn xã Mỹ Yên, huyện Bến LứcPhê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức
Ngày 22/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10998/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, với nội dung cụ thể như sau:

Đơn giá đất ở tại nông thôn thời điểm tháng 11/2022 tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức:

Vị tríĐơn giá đất ở (đồng/m²)
Theo Chứng thư định giá đất số Vc 115/23/BĐS-LAHA ngày 20/11/2023 Phê duyệt theo phương pháp thặng dư 
Diện tích 17.403,4m2 (bao gồm 14 thửa đất ở tại nông thôn thuộc tờ bản đồ số 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức)5.380.0025.380.002

Đơn giá thuê đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở giáo dục và đào tạo, đất thuỷ lợi và đất giao thông, cây xanh thời điểm tháng 11/2022 tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức:

Vị tríĐơn giá đất thuê thời hạn 70 năm (đồng/m²)
Theo Chứng thư định giá đất số Vc 115/23/BĐS-LAHA ngày 20/11/2023 Phê duyệt theo phương pháp thặng dư 
Diện tích 15.668,4m² (bao gồm các thửa đất: từ thửa số 1249, 1250, 1251, 1281 thuộc tờ bản đồ số 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức)4.304.0024.304.002

Đơn giá đất nông nghiệp tại thời điểm tháng 11/2022 tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức:

SttVị trí/Phạm vi tínhĐơn giá đất (đồng/m²)
Theo Bảng giá đất Theo Chứng thư định giá đất số Vc 115/23/BĐS-LAHA ngày 20/11/2023 Phê duyệt theo phương pháp so sánh trực tiếp (thời hạn 70 năm) 
AGiá đất nông nghiệp để xác định khoản được trừ vào tiền sử dụng đất   
IĐất chuyên trồng lúa nước (LUC)   
1Đường Hương Lộ 10 (Ngã 5 Tân Bửu – Cầu Ông Thòn)   
 Trong phạm vi 50m đầu tiếp giáp đường hoặc không tiếp giáp đường nhưng cùng chủ sử dụng với thửa tiếp giáp đường.250.0006.262.0006.262.000
2Đường giao thông có nền đường ≥ 3m, nhựa (Đường Ấp 7A)   
 Trong phạm vi 50m đầu tiếp giáp đường hoặc không tiếp giáp đường nhưng cùng chủ sử dụng với thửa tiếp giáp đường210.0004.078.0004.078.000
3Đường giao thông có nền đường ≥ 3m, bê tông   
 Trong phạm vi 50m đầu tiếp giáp đường hoặc không tiếp giáp đường nhưng cùng chủ sử dụng với thửa tiếp giáp đường210.0003.614.0003.614.000
4Bên trong (còn lại)150.0001.224.0001.224.000
IIĐất trồng cây lâu năm (CLN)   
1Đường giao thông có nền đường ≥ 3m, nhựa (Đường Ấp 7A)   
 Trong phạm vi 50m đầu tiếp giáp đường hoặc không tiếp giáp đường nhưng cùng chủ sử dụng với thửa tiếp giáp đường230.0004.098.0004.098.000
2Đường giao thông có nền đường ≥ 3m, bê tông   
 Trong phạm vi 50m đầu tiếp giáp đường hoặc không tiếp giáp đường nhưng cùng chủ sử dụng với thửa tiếp giáp đường230.0003.634.0003.634.000
3Bên trong (còn lại)165.0001.239.0001.239.000
BGiá đất nông nghiệp để xác định khoản được trừ vào tiền thuê đất   
IĐất chuyên trồng lúa nước (LUC)   
1Đường Hương Lộ 10 (Ngã 5 Tân Bửu – Cầu Ông Thòn)   
 Trong phạm vi 50m đầu tiếp giáp đường hoặc không tiếp giáp đường nhưng cùng chủ sử dụng với thửa tiếp giáp đường.250.0006.262.0006.262.000
2Đường giao thông có nền đường ≥ 3m, nhựa (Đường Ấp 7A)   
 Trong phạm vi 50m đầu tiếp giáp đường hoặc không tiếp giáp đường nhưng cùng chủ sử dụng với thửa tiếp giáp đường210.0004.078.0004.078.000
3Đường giao thông có nền đường ≥ 3m, bê tông   
 Trong phạm vi 50m đầu tiếp giáp đường hoặc không tiếp giáp đường nhưng cùng chủ sử dụng với thửa tiếp giáp đường210.0003.614.0003.614.000
4Bên trong (còn lại)150.0001.224.0001.224.000
IIĐất trồng cây lâu năm (CLN)   
1Đường giao thông có nền đường ≥ 3m, nhựa (Đường Ấp 7A)   
 Trong phạm vi 50m đầu tiếp giáp đường hoặc không tiếp giáp đường nhưng cùng chủ sử dụng với thửa tiếp giáp đường230.0004.098.0004.098.000
2Đường giao thông có nền đường ≥ 3m, bê tông   
 Trong phạm vi 50m đầu tiếp giáp đường hoặc không tiếp giáp đường nhưng cùng chủ sử dụng với thửa tiếp giáp đường230.0003.634.0003.634.000
3Bên trong (còn lại)165.0001.239.0001.239.000

 

Theo Quyết định trên, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, kết quả thẩm định và đơn giá đất đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm rà soát và xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm xác định và thông báo số tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo Quyết định số 10541/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 và Quyết định số 6526/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh để Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp sau này cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 BB

22/11/2023 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Phê duyệt đơn giá đất để Công ty TNHH MTV Đầu tư – Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn xã Long Cang, huyện Cần Đước (đợt 1)Phê duyệt đơn giá đất để Công ty TNHH MTV Đầu tư – Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn xã Long Cang, huyện Cần Đước (đợt 1)
Ngày 22/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10999/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá đất để Công ty TNHH MTV Đầu tư –Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn xã Long Cang, huyện Cần Đước (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Đất ở tại nông thôn thời điểm tháng 3/2022 trên địa bàn xã Long Cang, huyện Cần Đước:

Hạng mụcĐơn giá (đồng/ m2)
Theo Chứng thư định giá đất số Vc 113/23/BĐS-LAHA ngày 13/11/2023

Phê duyệt (theo phương pháp thặng dư)

 

Diện tích 46.183,12 m² (gồm 25 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 6)3.191.2613.191.261

Đất thương mại, dịch vụ (thuê đất) theo thời hạn còn lại (từ ngày 30/3/2022 đến ngày 04/9/2069), thời điểm tháng 3/2022 trên địa bàn xã Long Cang, huyện Cần Đước:

Hạng mụcĐơn giá (đồng/ m2)
Theo Chứng thư định giá đất số Vc 113/23/BĐS-LAHA ngày 13/11/2023

Phê duyệt (theo phương pháp thặng dư)

 

Diện tích 10.995,95 m² (gồm 5 thửa đất tờ bản đồ số 6)1.632.8971.632.897

Đất nông nghiệp làm cơ sở xác định khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thời điểm tháng 3/2022 trên địa bàn xã Long Cang, huyện Cần Đước:

STTVị tríĐơn giá theo thời hạn 70 năm (đồng/m²)

Theo Bảng

giá đất

Theo Chứng thư định giá đất số Vc 113/23/BĐS-LAHA ngày 13/11/2023Phê duyệt
AĐất nông nghiệp để xác định khoản được trừ vào tiền sử dụng đất (đất trồng cây hàng năm)
150 mét đầu tiếp giáp đường nội bộ điểm dân cư xã Long Cang250.0002.587.0002.587.000
2Bên trong (Còn lại)120.000840.000840.000
BĐất nông nghiệp được khấu trừ vào tiền thuê đất 
150 mét đầu tiếp giáp đường nội bộ điểm dân cư xã Long Cang (đất trồng cây hàng năm)250.0002.587.0002.587.000
2Bên trong (Còn lại)    
2.1Đất trồng cây hàng năm120.000840.000840.000
2.2Đất nuôi trồng thuỷ sản115.000835.000835.000

 

Theo Quyết định trên, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, kết quả thẩm định và đơn giá đất đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định và thông báo số tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 và Quyết định số 8854/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh để Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp sau này cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 BB

22/11/2023 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An thuê quyền sử dụng đất (đợt 1)Điều chỉnh Điều 1 Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An thuê quyền sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 23/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11049/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 10488/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An thuê quyền sử dụng đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 10488/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh

Trước khi điều chỉnh

"Điều 1. Cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu vực 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được thuê quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Thuận (đợt 1) tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với diện tích 2.384.478,3 m2 (hai triệu ba trăm tám mươi bốn ngàn bốn trăm bảy mươi tám phẩy ba mét vuông) trong đó có 646.116,3 m2 (sáu trăm bốn mươi sáu ngàn một trăm mười sáu phẩy ba mét vuông, bao gồm 289.947,3 m2 đất cây xanh, mặt nước; 356.169 m2 đất giao thông) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp được miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Nguồn gốc đất: 125.057 m² đất công và 2.259.421,3 m² đất Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An đã thực hiện xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích theo Danh sách xác nhận các hộ dân đã nhận bồi thường ngày 10/12/2015 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Hòa.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 8 (được hợp nhất từ đất công và các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 3, 4, 8, 9, 14, 15), xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo 8 Mảnh trích đo địa chính số 02-2015, 03-2015, 04-2015, 05-2015, 06-2015, 07-2015, 08-2015 và 09-2015 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An duyệt ngày 07/12/2015.

Thời hạn sử dụng: 50 (năm mươi) năm tính từ ngày ký quyết định.

Hình thức sử dụng: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê."

Sau khi điều chỉnh

"Điều 1. Cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 2.384.478,3 m2 (hai triệu, ba trăm tám mươi bốn ngàn, bốn trăm bảy mươi tám phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Thuận (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.629.990 m2 (một triệu, sáu trăm hai mươi chín ngàn, chín trăm chín mươi mét vuông) đất cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 754.488,3 m2 (bảy trăm năm mươi bốn ngàn, bốn trăm tám mươi tám phẩy ba mét vuông) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Nguồn gốc đất: Diện tích 125.057 m² đất công và diện tích 2.259.421,3 m² đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 8 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 56-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký kiểm duyệt ngày 14/6/2023.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 01/8/2066 (theo thời hạn sử dụng đất tại Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh).

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Nam Thuận đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 13/01/2022.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh

Trước khi điều chỉnh

"Điều 1. Cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 2.384.478,3 m2 (hai triệu, ba trăm tám mươi bốn ngàn, bốn trăm bảy mươi tám phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Thuận (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.629.990 m2 (một triệu, sáu trăm hai mươi chín ngàn, chín trăm chín mươi mét vuông) đất cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 754.488,3 m2 (bảy trăm năm mươi bốn ngàn, bốn trăm tám mươi tám phẩy ba mét vuông) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Nguồn gốc đất: Diện tích 125.057 m² đất công và diện tích 2.259.421,3 m² đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 8 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 56-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký kiểm duyệt ngày 14/6/2023.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 01/8/2066 (theo thời hạn sử dụng đất tại Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh).

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Sau khi điều chỉnh

"Điều 1. Cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 2.384.478,3 m2 (hai triệu, ba trăm tám mươi bốn ngàn, bốn trăm bảy mươi tám phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Thuận (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.687.446 m2 (một triệu, sáu trăm tám mươi bảy ngàn, bốn trăm bốn mươi sáu mét vuông) đất cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 697.032,3 m2 (sáu trăm chín mươi bảy ngàn, không trăm ba mươi hai phẩy ba mét vuông) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Nguồn gốc đất: Diện tích 125.057 m² đất công và diện tích 2.259.421,3 m² đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 8 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 56-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký kiểm duyệt ngày 14/6/2023.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 01/8/2066 (theo thời hạn sử dụng đất tại Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh).

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Nam Thuận đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 18/4/2022.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh Quyết định cho thuê (nếu có) để Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long Anthực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có); nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An sau khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An có trách nhiệm:

Thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên qua theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp khi qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính có phát sinh thì doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 và Quyết định số 10488/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 và Quyết định số 10488/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 BB

23/11/2023 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Khen Dung chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Khen Dung chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 30/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10013/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Khen Dung chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Khen Dung (Địa chỉ trụ sở chính: Số 174 - 175, Đường Kênh 8 Chiếu, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 2.088m² (hai ngàn, không trăm tám mươi tám mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà xưởng sản xuất bao bì nhựa.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Khen Dung nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 10/12/2071 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 12560/QĐ-UBND ngày 10/12/2021).

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 226 (hợp từ thửa đất số 174 và thửa đất số 175), tờ bản đồ số 22, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 20-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 13/10/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, tính toán đầy đủ tiền thuê đất, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) để thông báo và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nộp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Khen Dung sau khi có đơn giá thuê đất theo quy định;  cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Khen Dung sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Hạ xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Khen Dung theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Khen Dung có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai theo quy định.

 Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 BB


30/10/2023 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất do UBND thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa quản lý và giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa để đầu tư dự án Khu dân cư Trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa – Giai đoạn 1 (đợt cuối)Thu hồi đất do UBND thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa quản lý và giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa để đầu tư dự án Khu dân cư Trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa – Giai đoạn 1 (đợt cuối)
Ngày 31/10/2023, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 10092/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa quản lý và giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa (địa chỉ trụ sở chính: 151/4, tỉnh lộ 834, ấp Bình Lương 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để đầu tư dự án Khu dân cư Trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa – Giai đoạn 1 (đợt cuối).

Theo đó quyết định thu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 2.103,1 m2 (hai ngàn, một trăm lẻ ba phẩy một mét vuông) đất giao thông do UBND thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa quản lý, xen kẽ bên trong dự án.

Giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa với diện tích 15.245,1 m2 (mười lăm ngàn, hai trăm bốn mươi lăm phẩy một mét vuông; trong đó: diện tích chỉ giới đường đỏ 1.608 m2, diện tích đất nhà nước quản lý 2.103,1 m2 đã thu hồi tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này) đất tọa lạc tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư dự án Khu dân cư trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa – Giai đoạn 1 (đợt cuối), cụ thể như sau:

Hình thức giao đất: Diện tích 8.797,9 m² (tám ngàn, bảy trăm chín mươi bảy phẩy chín mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất; Diện tích 6.447,2 m² (sáu ngàn, bốn trăm bốn mươi bảy phẩy hai mét vuông; trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 1.608 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh: 4.966,8 m2; đất mặt nước 1.480,4 m2), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 35-2023, 36-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 29/9/2023.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 05/9/2066 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 05/9/2016).

Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân, Trường Tiểu học Nhà Dài và đất do nhà nước quản lý, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa đã thực hiện xong việc bồi thường theo bảng xác nhận diện tích đã bồi thường do Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Thủ Thừa xác nhận ngày 25/9/2023.

Lý do giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất: Phần diện tích công trên không thuộc trường hợp thông qua đấu giá quyền sử dụng đất do đất xen kẽ bên trong dự án; đồng thời thực hiện Kết luận số 456-KL/TU ngày 16/9/2022 của Thường trực Tỉnh ủy và Kết luận số 555-KL/TU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giải quyết các dự án vướng mắc theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả và không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa nộp tiền sử dụng đất; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ràng buộc trách nhiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa nếu trường hợp qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính có phát sinh thì doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Thủ Thừa: chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Thủ Thừa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa có trách nhiệm khi qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính có phát sinh thì doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; nếu trường hợp qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính phát sinh thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                        N.K

31/10/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Tiểu học Long PhướcGiao đất cho Trường Tiểu học Long Phước
Ngày 30/10/2023, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 10047/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Long Phước (địa chỉ trụ sở chính: Xã Long hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định giao đất cho Trường Tiểu học Long Phước với diện tích 2.441,3m2 (hai ngàn, bốn trăm bốn mươi mốt phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại xã Long hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Tiểu học Long Phước.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 344 (số thửa cũ 84, 446, 448), tờ bản đồ số 3 (số tờ bản đồ cũ 2), xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 13-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 03/10/2023.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Về nguồn gốc đất: Đất do nhà nước quản lý.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Trường Tiểu học Long Phước nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Long Phước; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hiệp xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Tiểu học Long Phước theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                        N.K

30/10/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi và cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Lộc Thành thuê đất (đợt 2)Thu hồi và cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Lộc Thành thuê đất (đợt 2)
Ngày 31/10/2023, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 10102/QĐ-UBND về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Lộc Thành (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 4, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) thuê đất (đợt 2).

Theo đó quyết định thu hồi và cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Lộc Thành thuê đất để thực hiện Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Thiên Lộc Thành (đợt 2) tại xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 23.127 m2 (hai mươi ba ngàn, một trăm hai mươi bảy mét vuông) đất giao thông, đất thủy lợi, đất bằng chưa sử dụng do UBND xã Long Sơn, huyện Cần Đước quản lý, xen kẽ bên trong dự án và cho thuê không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Lộc Thành thuê đất với tổng diện tích 164.237 m² (một trăm sáu mươi bốn ngàn, hai trăm ba mươi bảy mét vuông, bao gồm 23.127 m2 đất thu hồi tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này), cụ thể như sau:

Diện tích 117.397 m² (một trăm mười bảy ngàn, ba trăm chín mươi bảy mét vuông), đất cụm công nghiệp (để xây dựng nhà máy, kho tàng; đất khu kỹ thuật; đất công trình hành chính, dịch vụ; đất bến bãi) cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần.

Diện tích 46.840 m² (bốn mươi sáu ngàn, tám trăm bốn mươi mét vuông), đất giao thông, đất cây xanh cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 18-2022, 19-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên và môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 30/12/2022 và ngày 31/12/2022 (đối với phần diện tích đất đã được bồi thường).

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 25/12/2058 (phù hợp với thời hạn sử dụng đất đã được UBND tỉnh giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đợt 1 tại Quyết định số 3362/QĐ-UBND và Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 ).

Nguồn gốc đất: Diện tích 141.110 m² thực hiện thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và diện tích 23.127 m² đất công do UBND xã Long Sơn quản lý.

Lý do giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất: Dự án Cụm công nghiệp Thiên Lộc Thành thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Long An. Các vị trí đất công là đất giao thông, thủy lợi, đất bằng không đủ điều kiện tách thành dự án độc lập.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. rà soát tổng giá trị khu đất yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả và không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Lộc Thành nộp tiền thuê đất; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ràng buộc trách nhiệm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Lộc Thành nếu trường hợp qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính có phát sinh thì doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Lộc Thành sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Lộc Thành sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Sơn xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Lộc Thành theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định này và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Lộc Thành có trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bổ sung do xác định lại mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai; trường hợp qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính có phát sinh thì doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

         N.K

31/10/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/7/2020, Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 30/9/2020, Quyết định số 12172/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnhChấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/7/2020, Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 30/9/2020, Quyết định số 12172/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh
Ngày 31/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10080/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/7/2020, Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 30/9/2020, Quyết định số 12172/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh.

Theo đó chấm dứt hiệu lực thi hành các Quyết định sau:

Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH San Hà thuê đất với diện tích 946.660 m2 (gồm: diện tích 815.127 m2 do UBND huyện Đức Huệ quản lý và diện tích 131.533 m2 do UBND xã Mỹ Thạnh Tây quản lý) tọa lạc tại xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ;

Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá thuê đất để Công ty TNHH San Hà thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ.

Quyết định số 12172/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh.

Với lý do: Qua rà soát, dự án không thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; chủ trì rà soát, tính toán các chi phí đầu tư hợp lý của Công ty TNHH San Hà vào khu đất được cho thuê trước đây theo các quyết định đã chấm dứt hiệu lực thi hành tại điều 1 quyết định này (nếu có) để thống nhất với các sở, ngành, đề xuất việc hoàn trả kinh phí cho Công ty TNHH San Hà theo quy định (hoàn trả trực tiếp hoặc đưa vào phương án đấu giá quyền sử dụng đất);

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục xử lý quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Công ty TNHH San Hà đảm bảo theo quy định;

Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm xử lý Quyết định về miễn tiền thuê đất; Thông báo về tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông báo về lệ phí trước bạ nhà, đất của Công ty TNHH San Hà đảm bảo theo quy định;

Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đề xuất việc hoàn trả các chi phí đầu tư hợp lý của Công ty TNHH San Hà vào khu đất được cho thuê trước đây theo các quyết định đã chấm dứt hiệu lực thi hành tại điều 1 quyết định này (nếu có);

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND xã Mỹ Thạnh Tây xác định hiện trạng, ranh giới, mốc giới khu đất để bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

         N.K

31/10/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Thiên Phú Quý chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Thiên Phú Quý chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 31/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10061/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thiên Phú Quý (địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 145, 535,665, 143, 510, tờ bản đồ số 10, ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH Thiên Phú Quý được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 1.536 m2 (trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ là 829 m²) đất tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu..

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Thiên Phú Quý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 17/6/2061 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm đầu tư tại Văn bản số 1915/UBND-KT ngày 17/6/2011).

Vị trí, ranh giới khu đất: theo Mảnh trích đo địa chính số 09-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 03/10/2023.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH Thiên Phú Quý nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thiên Phú Quý sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thiên Phú Quý sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Lộc Giang xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Thiên Phú Quý theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Quyết định này và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Thiên Phú Quý có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K

31/10/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Giống cây trồng Thuận Thành chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Giống cây trồng Thuận Thành chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 30/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10061/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Giống cây trồng Thuận Thành (địa chỉ trụ sở chính: 1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép phép Công ty TNHH Giống cây trồng Thuận Thành  được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 3.323m² (ba ngàn, ba trăm hai mươi ba mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất màng phủ nông nghiệp, màng PE cuồn.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Giống cây trồng Thuận Thành nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 21/01/2070 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 21/01/2020).

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 173, thuộc tờ bản đồ số 16, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 37-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 01/12/2020.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, tính toán đầy đủ tiền thuê đất, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) để thông báo và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nộp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Giống cây trồng Thuận Thành sau khi có đơn giá thuê đất theo quy định; cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Giống cây trồng Thuận Thành sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Hạ xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Giống cây trồng Thuận Thành theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Giống cây trồng Thuận Thành có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K

30/10/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Lương thực Long An gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng đối với dự án xây dựng kho lương thực tại xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh HưngCho phép Công ty Lương thực Long An gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng đối với dự án xây dựng kho lương thực tại xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng
Ngày 31/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10237/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Lương thực Long An gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng đối với dự án xây dựng kho lương thực tại xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng.

Theo đó cho phép Công ty Lương thực Long An được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng kho lương thực đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 10/8/2012, diện tích 126.757 m² đất  tại xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký quyết định này. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty Lương thực Long An vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty Lương thực Long An được UBND tỉnh cho thuê đất từ năm 2012 nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng; hiện nay, Công ty Lương thực Long An có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty Lương thực Long An phải nộp cho Nhà nước theo quy định, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty Lương thực Long An và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện;

Và giao UBND huyện Vĩnh Hưng chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty Lương thực Long An; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Lương thực Long An có trách nhiệm nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh và liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

         N.K

31/10/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần IDTT thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Khu nhà vườn trung tâm, đợt 2)Phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần IDTT thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Khu nhà vườn trung tâm, đợt 2)
Ngày 13/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9485/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần IDTT thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Khu nhà vườn trung tâm, đợt 2).

Theo đó quyết định phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần IDTT thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Khu nhà vườn trung tâm, đợt 2), như sau:

STTLoại đấtDiện tích (m2)Phê duyệt theo phương pháp thặng dư (đồng/m2)
1Đất ở19.316,113.983.000
2Đất thương mại, dịch vụ; cơ sở giáo dục đào tạo (46 năm 7 tháng 25 ngày)4.268,151.249.000

Căn cứ vào đơn giá đất được phê duyệt tại điều 1 của Quyết định trên: Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, kết quả thẩm định và đơn giá đất đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định và thông báo số tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo Quyết định số 12145/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh để Công ty Cổ phần IDTT nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Đồng thời, Công ty Cổ phần IDTT có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp sau này cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty Cổ phần IDTT phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                        N.K

13/10/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH SX-TM Trần Duy chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH SX-TM Trần Duy chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 02/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9036/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH SX-TM Trần Duy chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH SX-TM Trần Duy (địa chỉ trụ sở chính: số 49A, Ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 945 m² (chín trăm bốn mươi lăm mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 291,5 m2) đất tọa lạc tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức từ đất trồng lúa sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Cửa hàng trưng bày các sản phẩm bằng sắt, inox, nhôm, gỗ.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH SX-TM Trần Duy nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 10/9/2060 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 10/9/2015). Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 819 (một phần thửa đất số 209, theo hệ thống bản đồ cũ là thửa đất cũ số 345), tờ bản đồ số 7 (tờ bản đồ cũ số 2), xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 05-2015 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường) lập được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 10/11/2015. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Công ty TNHH SX-TM Trần Duy nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH SX-TM Trần Duy sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH SX-TM Trần Duy sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Bến Lức có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Yên xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH SX-TM Trần Duy theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH SX-TM Trần Duy có trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bổ sung do xác định lại mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại thời điểm UBND tỉnh ban hành quyết định trên và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai (nếu có).

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K

02/10/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất do UBND xã Lương Hòa, huyện Bến Lức quản lý để giao đất và cho Công ty Cổ phần Prodezi Long An thuê đất (đợt 1)Thu hồi đất do UBND xã Lương Hòa, huyện Bến Lức quản lý để giao đất và cho Công ty Cổ phần Prodezi Long An thuê đất (đợt 1)
Ngày 02/10/2023, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 9019/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND xã Lương Hòa, huyện Bến Lức quản lý để giao đất và cho Công ty Cổ phần Prodezi Long An thuê đất (đợt 1).

Theo đó quyết định thu hồi đất do UBND xã Lương Hòa, huyện Bến Lức quản lý để giao đất và cho Công ty Cổ phần Prodezi Long An thuê đất (đợt 1) (địa chỉ trụ sở chính: Lô A1, Đường số 1, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để đầu tư dự án Khu dân cư Lương Hòa tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, cụ thể như sau:

Thu hồi 105.431,8 m2 (một trăm lẻ năm ngàn, bốn trăm ba mươi mốt phẩy tám mét vuông) đất giao thông và đất thủy lợi do UBND xã Lương Hòa quản lý, xen kẽ bên trong dự án để giao và cho thuê phần đất trên không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Lý do: Phần diện tích đất này không thuộc trường hợp quy định phải tách thành dự án độc lập theo Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ. Giao cho Công ty Cổ phần Prodezi Long An với diện tích 802.115,07m² (tám trăm lẻ hai ngàn, một trăm mười lăm phẩy không bảy mét vuông) đất tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức để đầu tư dự án Khu dân cư Lương Hòa (đợt 1), cụ thể:

Hình thức giao đất: Diện tích 385.482,03 m² (ba trăm tám mươi lăm ngàn, bốn trăm tám mươi hai phẩy không ba mét vuông) đất ở tại nông thôn, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 416.633,04 m² (bốn trăm mười sáu ngàn, sáu trăm ba mươi ba phẩy không bốn mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất mặt nước, đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 51-2023, 52-2023, 53-2023, 54-2023, 55-2023 (kèm theo danh sách) do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 11/7/2023 (đối với phần diện tích đất đã được bồi thường). Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 14/9/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 14/9/2018).  Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và đất do UBND xã Lương Hòa quản lý, Công ty Cổ phần Prodezi Long An đã thực hiện xong việc bồi thường theo bảng xác nhận hộ dân đã nhận tiền bồi thường do Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Bến Lức xác nhận ngày 20/02/2023 và ngày 24/02/2023.

Đồng thời, cho Công ty Cổ phần Prodezi Long An thuê đất với diện tích 98.946,93 m² (chín mươi tám ngàn, chín trăm bốn mươi sáu phẩy chín mươi ba mét vuông) tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; đất thương mại, dịch vụ; đất chợ; đất xây dựng cơ sở y tế; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao; đất công trình năng lượng; đất thủy lợi thuộc dự án Khu dân cư Lương Hòa (đợt 1).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 51-2023, 52-2023, 53-2023, 54-2023, 55-2023 (kèm theo danh sách) do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 11/7/2023 (đối với phần diện tích đất đã được bồi thường). Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 14/9/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 14/9/2018). Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và đất do UBND xã Lương Hòa quản lý, Công ty Cổ phần Prodezi Long An đã thực hiện xong việc bồi thường theo bảng xác nhận hộ dân đã nhận tiền bồi thường do Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Bến Lức xác nhận ngày 20/02/2023 và ngày 24/02/2023.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả và không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty Cổ phần Prodezi Long An nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Prodezi Long An sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Prodezi Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Lương Hòa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Prodezi Long An theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty Cổ phần Prodezi Long An có trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bổ sung do xác định lại mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại thời điểm được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai; nếu trường hợp qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính phát sinh thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                        N.K

02/10/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất Công ty TNHH TM DV Hiệp Nhân và giao cho UBND huyện Cần Giuộc quản lýThu hồi đất Công ty TNHH TM DV Hiệp Nhân và giao cho UBND huyện Cần Giuộc quản lý
Ngày 03/10/2023, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 9103/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Công ty TNHH TM DV Hiệp Nhân và giao cho UBND huyện Cần Giuộc quản lý.

Theo đó quyết định thu hồi và không bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại của Công ty TNHH TM DV Hiệp Nhân tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và giao cho UBND huyện Cần Giuộc quản lý, cụ thể như sau:

Thu hồi và không bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại của Công ty TNHH TM DV Hiệp Nhân, cụ thể như sau: Diện tích 335m2 (ba trăm ba mươi lăm mét vuông) đất thuộc một phần thửa đất số 2205, tờ bản đồ số 2, xã Trường Bình (nay là thị trấn Cần Giuộc), huyện Cần Giuộc của DNTN Hiệp Nhân (nay là Công ty TNHH TM DV Hiệp Nhân) đã được UBND tỉnh cho nhận quyền và chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 29/9/2003 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 457928 (số vào sổ cấp GCN: T00051) ngày 29/9/2003. Vị trí, ranh giới khu đất: Một phần thửa đất số 2205, tờ bản đồ số 2, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2023 do Công ty TNHH DV TV Nhà đất Khánh Hưng lập ngày 07/02/2023 và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 10/02/2023.

Lý do thu hồi: Công ty TNHH TM DV Hiệp Nhân tự nguyện trả lại đất với diện tích đất 335m2 (thực tế phần diện tích nêu trên đã được sử dụng để mở rộng đường ĐH Đê Trường Long và một phần do sạt lở sông) và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa để thực hiện công trình mở rộng đường cặp kênh Ba Sa. Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Cần Giuộc quản lý (đường ĐH Đê Trường Long và sông Rạch Cát).

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý biến động đất đai đối với một phần diện tích đất thu hồi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 457928 (số vào sổ cấp GCN: T00051) đã cấp cho Công ty TNHH TM DV Hiệp Nhân ngày 29/9/2003; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định. UBND huyện Cần Giuộc có trách nhiệm quản lý phần diện tích đất trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

         N.K

03/10/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Cát Thổ gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụngCho phép Công ty Cổ phần Cát Thổ gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng
Ngày 09/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9238/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Cát Thổ gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng.

Theo đó cho phép Công ty Cổ phần Cát Thổ được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng để tiếp tục thực hiện dự án Nhà xưởng sản xuất, kinh doanh phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe; Mở rộng dự án nhà kho, nhà xưởng (sản xuất, kinh doanh phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe) với diện tích 114.438 m² thuộc thửa đất số 53, tờ bản đồ số 19 và thửa đất số 1, tờ bản đồ số 20, tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty Cổ phần Cát Thổ vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty Cổ phần Cát Thổ được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2018 nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng. Hiện nay, Công ty Cổ phần Cát Thổ có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty Cổ phần Cát Thổ phải nộp cho Nhà nước theo quy định, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty Cổ phần Cát Thổ và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Đồng thời, UBND huyện Đức Hòa chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Cát Thổ; trường hợp đến hết thời gian gia hạn đưa đất vào sử dụng mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa đất vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần Cát Thổ nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh và liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

         N.K

09/10/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Mỹ Ngọc chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khácCho phép Công ty TNHH Mỹ Ngọc chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác
Ngày 19/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9673/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Mỹ Ngọc chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác.

Theo đó Công ty TNHH Mỹ Ngọc (địa chỉ: ấp Cá Tôm, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh) được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác với các thông tin sau: Tên dự án: khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (mỏ đất san lấp). Địa chỉ thực hiện dự án: ấp Cá Tôm, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh. Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Mỹ Ngọc. Diện tích xin chuyển mục đích sử dụng rừng: 14.742,7 m2 (mười bốn ngàn, bảy trăm bốn mươi hai phẩy bảy mét vuông). Vị trí theo tờ bản đồ địa chính: thửa đất 135, 136; tờ bản đồ số 44, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh. Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôn chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, sự phù hợp của nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; đồng thời, thông tin đến chủ đầu tư về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Công ty TNHH Mỹ Ngọc có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K

19/10/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất do UBND xã Lương Hòa, huyện Bến Lức quản lý để giao đất và cho Công ty Cổ phần Tandoland thuê đất (đợt 1)Thu hồi đất do UBND xã Lương Hòa, huyện Bến Lức quản lý để giao đất và cho Công ty Cổ phần Tandoland thuê đất (đợt 1)
Ngày 02/10/2023, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 9020/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND xã Lương Hòa, huyện Bến Lức quản lý để giao đất và cho Công ty Cổ phần Tandoland thuê đất (đợt 1).

Theo đó quyết định thu hồi đất do UBND xã Lương Hòa, huyện Bến Lức quản lý để giao đất và cho Công ty Cổ phần Tandoland (địa chỉ trụ sở chính: lô A1, đường số 1, Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất (đợt 1) để đầu tư dự án Khu dân cư Mai Bá Hương tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, cụ thể như sau: Thu hồi 65.040,5 m2 (sáu mươi lăm ngàn, không trăm bốn mươi phẩy năm mét vuông) đất giao thông và đất thủy lợi do UBND xã Lương Hòa quản lý, xen kẽ bên trong dự án và cho thuê phần đất trên không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Lý do: Phần diện tích đất này không thuộc trường hợp quy định phải tách thành dự án độc lập theo Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

 Cho Công ty Cổ phần Tandoland với diện tích 884.010,2 m² (tám trăm tám mươi bốn ngàn, không trăm mười phẩy hai mét vuông) đất tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức để đầu tư dự án Khu dân cư Mai Bá Hương (đợt 1), cụ thể: Hình thức giao đất: Diện tích 398.835,3 m² (ba trăm chín mươi tám ngàn, tám trăm ba mươi lăm phẩy ba mét vuông) đất ở tại nông thôn: giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 485.174,9 m² (bốn trăm tám mươi lăm ngàn, một trăm bảy mươi bốn phẩy chín mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất mặt nước, đất giao thông, cây xanh): giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt. Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 56-2023, 57-2023, 61-2023, 62-2023, 63-2023, 64-2023, 65-2023 (kèm theo danh sách) do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 27/7/2023 (đối với phần diện tích đã được bồi thường). Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 28/8/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 28/8/2018).  Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và đất do UBND xã Lương Hòa quản lý, Công ty Cổ phần Tandoland đã thực hiện xong việc bồi thường theo bảng xác nhận hộ dân đã nhận tiền bồi thường do Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Bến Lức xác nhận ngày 15/3/2023.

Đồng thời cho Công ty Cổ phần Tandoland thuê với diện tích 98.728,8 m² (chín mươi tám ngàn, bảy trăm hai mươi tám phẩy tám mét vuông) đất tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; đất thương mại, dịch vụ; đất xây dựng cơ sở y tế; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao; đất công trình năng lượng; đất thủy lợi thuộc dự án Khu dân cư Mai Bá Hương (đợt 1).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 56-2023, 57-2023, 61-2023, 62-2023, 63-2023, 64-2023, 65-2023 (kèm theo danh sách) do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 27/7/2023 (đối với phần diện tích đã được bồi thường). Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 28/8/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 28/8/2018). Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và đất do UBND xã Lương Hòa quản lý, Công ty Cổ phần Tandoland đã thực hiện xong việc bồi thường theo bảng xác nhận hộ dân đã nhận tiền bồi thường do Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Bến Lức xác nhận ngày 15/3/2023.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả và không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty Cổ phần Tandoland nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ràng buộc trách nhiệm của Công ty Cổ phần Tandoland nếu trường hợp qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính có phát sinh thì doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Tandoland sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Tandoland sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Lương Hòa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Tandoland theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty Cổ phần Tandoland có trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bổ sung do xác định lại mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai; có trách nhiệm khi qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính có phát sinh thì doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

         N.K

02/10/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thôngChuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông
Ngày 11/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9410/QĐ-UBND về việc chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông.

Theo đó, chấp thuận việc Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông (Địa chỉ trụ sở chính: Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An) chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất với diện tích 353,8m2 (trong đó diện tích lộ giới là 2,8m²) để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc. Vị trí ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 270, tờ bản đồ số 19, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo trích lục bản đồ địa chính được Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 08/02/2023. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (năm mươi năm), tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật đất đai năm 2013. Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông sau khi có đơn giá thuê đất; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông trước khi chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất (nếu có) và sau khi chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất theo quy định; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 131460 (số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT 02376) ngày 20/5/2010 đã cấp cho Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

         N.K

11/10/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh
Ngày 19/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9747/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Trước khi điều chỉnh: Tổ chức thuê đất: "Viễn thông Long An". Sau khi điều chỉnh: Tổ chức thuê đất:"Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính: số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội". Lý do điều chỉnh: Viễn thông Long An là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2007, là chi nhánh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 100109154, đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 13/02/2023.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của tổ chức sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BV 515579 (số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT 20911 ngày 26/9/2014) đã cấp cho Viễn thông Long An.

Đồng thời, Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện. Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

19/10/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1722/QĐ.UB ngày 30/7/1997, Điều 1 Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh và chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giớiĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1722/QĐ.UB ngày 30/7/1997, Điều 1 Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh và chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
Ngày 19/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9741/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1722/QĐ.UB ngày 30/7/1997, Điều 1 Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh và chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1722/QĐ.UB ngày 30/7/1997 của UBND tỉnh và Điều 1 Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của  UBND tỉnh, cụ thể như sau: Thay đổi tên từ Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Long An thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Quốc lộ 1, khu phố Nhơn Phú, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An). Điều chỉnh diện tích thửa đất số 1, tờ bản đồ số 4-7a từ 2.837,87 m² thành 3427,2 m² trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ là 579 m² (tăng 589,33 m² so với Giấy chứng nhận đã cấp).  Lý do: Do quá trình đo đạc ban đầu có sai sót và trước đây không cấp phần diện tích chỉ giới đường đỏ, ranh giới sử dụng ổn định không tranh chấp theo bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất ngày 30/6/2023. Chấp thuận việc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; cụ thể: Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 4-7a, diện tích 3427,2 m2 trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ là 579 m² tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An để sử dụng làm mặt bằng Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. Thửa đất số 137, tờ bản đồ số 4-7a, diện tích 752 m2 tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An để mở rộng quy mô hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 1 và thửa đất số 137, tờ bản đồ số 4-7a, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 09-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 21/9/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 25/9/2023. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (năm mươi năm), tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Đất đai năm 2013. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới sau khi có đơn giá thuê đất; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trước khi chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất (nếu có) và sau khi chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất theo quy định; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành K 593436 (vào số cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 399 QSDĐ/97) do UBND tỉnh Long An đã cấp ngày 30/7/1997 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AH 000693 (số vào số cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất T 01969) do Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ.Chủ tịch UBND tỉnh Long An) đã cấp ngày 14/9/2007 sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1722/QĐ.UB ngày 30/7/1997 của UBND tỉnh và Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1722/QĐ.UB ngày 30/7/1997 của UBND tỉnh và Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành. Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

19/10/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh
Ngày 19/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9736/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh , với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: Trước khi điều chỉnh: Tổ chức thuê đất: "Viễn thông Long An". Sau khi điều chỉnh: Tổ chức thuê đất:"Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội)". Lý do điều chỉnh: Viễn thông Long An là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2007, là chi nhánh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 1100109154, đăng ký hoạt động chi nhánh lần đầu ngày 21/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/02/2023.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của tổ chức sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CD 843422 (số vào sổ cấp GCN: CT 27621) ngày 21/3/2016 đã cấp cho Viễn thông Long An.

Đồng thời, Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện. Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

19/10/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh
Ngày 19/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9740/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: Trước khi điều chỉnh: Tổ chức thuê đất: "Viễn thông Long An Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Chi nhánh Công ty TNHH)". Sau khi điều chỉnh: Tổ chức thuê đất:"Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội)". Lý do điều chỉnh: Viễn thông Long An Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Chi nhánh Công ty TNHH) là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2007, là chi nhánh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 1100109154, đăng ký hoạt động chi nhánh lần đầu ngày 21/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/02/2023.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của tổ chức sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV 738912 (số vào sổ cấp GCN: CT 57507 ngày 17/7/2020) đã cấp cho Viễn thông Long An Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Chi nhánh Công ty TNHH).

Đồng thời, Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện. Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

19/10/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 và Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 và Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh
Ngày 19/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9743/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 và Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Trước khi điều chỉnh: Tổ chức thuê đất: "Viễn thông Long An". Sau khi điều chỉnh: Tổ chức thuê đất:"Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính: số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội". Lý do điều chỉnh: Viễn thông Long An là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2007, là chi nhánh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 1100109154, đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/02/2023.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của tổ chức sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 634965 (số vào sổ cấp GCN: CT 40972 ngày 02/02/2018) đã cấp cho Viễn thông Long An.

Đồng thời, Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 và Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 và Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện. Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

19/10/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh
Ngày 19/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9734/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: Trước khi điều chỉnh: Tổ chức thuê đất: "Viễn thông Long An". Sau khi điều chỉnh: Tổ chức thuê đất:"Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội)". Lý do điều chỉnh: Viễn thông Long An là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2007, là chi nhánh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 1100109154, đăng ký hoạt động chi nhánh lần đầu ngày 21/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/02/2023.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của tổ chức sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BV 515071 (số vào sổ cấp GCN: CT 20737) ngày 25/8/2014 đã cấp cho Viễn thông Long An.

Đồng thời, Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện. Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

19/10/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO (đợt cuối)Giao đất cho Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO (đợt cuối)
Ngày 19/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9742/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO (đợt cuối), với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Tổng Công ty IDICO - CTCP (địa chỉ trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO (địa chỉ trụ sở chính: Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) với diện tích 28.081 m2 (hai mươi tám ngàn, không trăm tám mươi mốt mét vuông) tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa để đầu tư dự án Khu tái định cư khu công nghiệp Hựu Thạnh (đợt cuối), cụ thể như sau:

Hình thức giao đất: Diện tích 15.869,66 m2 (mười lăm ngàn, tám trăm sáu mươi chín phẩy sáu mươi sáu mét vuông) đất ở tại nông thôn (tái định cư), giao đất có thu tiền sử dụng đất; Diện tích 12.211,34 m2 (mười hai ngàn, hai trăm mười một phẩy ba mươi bốn mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất thể dục thể thao, trạm hạ thế điện và đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt. Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2023 và 05-2023 (kèm theo danh sách) do Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình Toàn Cầu lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 13/3/2023 (đối với phần diện tích đất đã được bồi thường). Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 29/8/2063 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 và Quyết định số 3667/QĐ-UBND ngày 09/9/2016). Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả và không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hựu Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Đồng thời, Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai theo đúng quy định. Nếu trường hợp qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính phát sinh thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

B

19/10/2023 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức được giao đất tại Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức được giao đất tại Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh
Ngày 19/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9745/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức được giao đất tại Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Trước khi điều chỉnh: Tổ chức được giao đất: "Viễn thông Long An". Sau khi điều chỉnh: Tổ chức được giao đất:"Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính: số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội". Lý do điều chỉnh:  Viễn thông Long An là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2007, là chi nhánh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 1100109154, đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/02/2023.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của tổ chức sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành AH 159282 (số vào sổ cấp GCN: T 03096 ngày 06/11/2008) đã cấp cho Viễn thông Long An.

Đồng thời, Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của  vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện. Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

19/10/2023 7:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Võ Thành Trí

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​