Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

 
Dự án - Hạng mục đầu tư
 
Ngày 15/03/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 897/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tịnh Thất Nhựt Minh tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, cụ thể như sau:  
 
Ngày 10/03/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 762/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thuận Hưng Phát gia hạn thời hạn sử dụng đất, cụ thể như sau:  
 
Ngày 10/03/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 746/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời điểm Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Viễn thông Long An tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh từ ngày 01/01/2008 thành ngày 01/01/2014. 
 
Ngày 10/03/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 763/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 5213/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH MTV Phú Vinh Long An chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần. 
 
Ngày 08/03/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 727/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô/thị Long An chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 1050), cụ thể như sau:  
 
Ngày 08/03/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 726/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Giày TL chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:  
 
Ngày 08/03/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 732/QĐ-UBND về việc thu hồi thửa đất số 337, tờ bản đồ số 3, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, diện tích 450 m2 trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 065484 (số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: T00002) ngày 04/03/2005 do UBND tỉnh Long An đã cấp cho Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thủ Thừa (nay là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thủ Thừa). 
 
Ngày 08/03/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 733/QĐ-UBND về việc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Long An chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 1269) với diện tích 15.556 m2 thuộc một phần diện tích đất được UBND tỉnh Long An cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Long An thuê quyền sử dụng đất (đợt 1 - giai đoạn 2), Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 19/04/2011 và Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 22/09/2011 về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Long An thuê quyền sử dụng đất (đợt 1 - giai đoạn 3). 
 
Ngày 08/03/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 734/QĐ-UBND về việc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Long An chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 1248) với diện tích 6.090 m2 thuộc một phần diện tích đất được UBND tỉnh Long An cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 19/04/2011 và Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 22/09/2011 về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Long An thuê quyền sử dụng đất (đợt 1 - giai đoạn 3). 
 
Ngày 07/03/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 721/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Long An tại phường 2, thành phố Tân An, cụ thể như sau:  
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Thu hồi đất để giao đất và cho phép Công ty Cổ phần TM DV Bất động sản N.G.O chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)Thu hồi đất để giao đất và cho phép Công ty Cổ phần TM DV Bất động sản N.G.O chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để giao đất và cho phép Công ty Cổ phần TM DV Bất động sản N.G.O (địa chỉ trụ sở chính: Số 10, ấp 4, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1).

Theo đó quyết định thu hồi đất để giao đất và cho phép Công ty Cổ phần TM DV Bất động sản N.G.O được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp với diện tích 85.893,3 m2 để đầu tư Khu dân cư Long Cang (dành cho người thu nhập thấp) - đợt 1, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 1.266 m2 (một ngàn, hai trăm sáu mươi sáu mét vuông) đất rạch công cộng do UBND xã Long Cang quản lý để giao cho Công ty Cổ phần TM DV Bất động sản N.G.O thực hiện đầu tư đất thủy lợi (rạch tự nhiên) thuộc Khu dân cư Long Cang (dành cho người thu nhập thấp) - đợt 1, tại xã Long Cang, huyện Cần Đước.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Cần Đước phê duyệt tại Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 23/8/20019 (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2020; 03-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/12/2020 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2020).

Nguồn gốc đất: Đất do UBND xã Long Cang quản lý.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 14/9/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 14/9/2018).

Và cho phép Công ty Cổ phần TM DV Bất động sản N.G.O được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp với diện tích 84.627,3 m2 (tám mươi bốn ngàn, sáu trăm hai mươi bảy phẩy ba mét vuông; diện tích lộ giới 222m2) đất tại xã Long Cang, huyện Cần Đước để đầu tư Khu dân cư Long Cang (dành cho người thu nhập thấp) - đợt 1, cụ thể:

1. Phần đất với diện tích 75.622,14 m2, trong đó:

- Diện tích 43.457,04 m2 (bốn mươi ba ngàn, bốn trăm năm mươi bảy phẩy không bốn mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 32.165,1 m2 (ba mươi hai ngàn, một trăm sáu mươi lăm phẩy một mét vuông; trong đó diện tích trong lộ giới 222m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không kinh doanh (đất giao thông, cây xanh, trạm xử lý nước thải) giao đất không thu tiền sử dụng đất và được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Cần Đước phê duyệt tại Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 23/8/20019 tại thửa đất số 474, diện tích 43.457,04 m2 đất ở tại nông thôn; thửa đất số 477, diện tích 605,28 m2 đất thủy lợi (trạm xử lý nước thải) và diện tích 31.559,82 m2 đất giao thông, đất cây xanh; tờ bản đồ số 6, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2020; 03-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/12/2020, và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2020, vị trí đất đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất).

Nguồn gốc đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 14/9/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 14/9/2018).

2. Phần đất với diện tích:

Diện tích 9.005,16 m2 (chín ngàn, không trăm lẻ năm phẩy mười sáu mét vuông).

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Cần Đước phê duyệt tại Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 23/8/20019, tại thửa đất số 475, diện tích 4.787,05 m2, đất cơ sở giáo dục và đào tạo; thửa đất số 476, diện tích 4.218,11 m2 đất thương mại, dịch vụ cùng tờ bản đồ số 6 xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2020; 03-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/12/2020 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/12/2020 - vị trí đất đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất).

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 14/9/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 14/9/2018).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần.

Nguồn gốc đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần TM DV Bất động sản N.G.O sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần TM DV Bất động sản N.G.O nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần TM DV Bất động sản N.G.O sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Cang xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Một thành viên Hưng - Đào - Tân theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần TM DV Bất động sản N.G.O có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                                                          N.K


15/01/2021 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất để giao đất và cho phép Công ty TNHH Một thành viên Hưng-Đào-Tân chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)Thu hồi đất để giao đất và cho phép Công ty TNHH Một thành viên Hưng-Đào-Tân chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 323/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để giao đất và cho phép Công ty TNHH Một thành viên Hưng-Đào-Tân (địa chỉ trụ sở chính: 197 QL50, ấp 1, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1).

Theo đó quyết định thu hồi đất để giao đất và cho phép Công ty TNHH Một thành viên Hưng - Đào - Tân được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp với diện tích 70.936 m2 (bảy mươi ngàn, chín trăm ba mươi sáu mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 1.695,3 m2) để đầu tư Khu dân cư Tân Lân (đợt 1), cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 232m2 (hai trăm ba mươi hai mét vuông, diện tích lộ giới 232m2) đất rạch công cộng do UBND xã Tân Lân quản lý để giao cho Công ty TNHH Một thành viên Hưng - Đào - Tân thực hiện đầu tư đất thủy lợi (rạch tự nhiên) thuộc Khu dân cư Tân Lân trên địa bàn xã Tân Lân, huyện Cần Đước.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Cần Đước phê duyệt tại Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 13/12/2019, tại thửa đất số 216, tờ bản đồ số 5 xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2020; 04-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 03/12/2020 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/12/2020).

Nguồn gốc đất: Đất do UBND xã Tân Lân quản lý.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 30/5/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 30/5/2019)

Và cho phép Công ty TNHH Một thành viên Hưng - Đào - Tân được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp với diện tích 70.704 m2 (bảy mươi ngàn, bảy trăm lẻ bốn mét vuông, diện tích lộ giới 1.463,3m2) đất tọa lạc tại xã Tân Lân, huyện Cần Đước để đầu tư Khu dân cư Tân Lân (đợt 1), cụ thể:

1. Phần diện tích 70.114,7 m2, trong đó:

- Diện tích 38.991,6 m2 (ba mươi tám ngàn, chín trăm chín mươi mốt phẩy sáu mét vuông) đất ở tại nông thôn; đất ở tái định cư giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 31.123,1 m2 (ba mươi mốt ngàn, một trăm hai mươi ba phẩy một mét vuông; trong đó diện tích trong lộ giới 1.463,3 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không kinh doanh (đất giao thông, cây xanh, trạm xử lý nước thải) giao đất không thu tiền sử dụng đất và được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Cần Đước phê duyệt tại Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 tại thửa đất số 212, diện tích 37.576 m2 đất ở tại nông thôn; thửa đất số 214, diện tích 1.415,6 m2 đất ở tại nông thôn (tái định cư); thửa đất số 215, diện tích 522,4 m2 đất thủy lợi (trạm xử lý nước thải) và thửa đất số 211, diện tích 30.600,7 m2 đất giao thông, đất cây xanh, cùng tờ bản đồ số 5 xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2020; 04-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 03/12/2020 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/12/2020 - vị trí đất đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất).

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Một thành viên Hưng - Đào - Tân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 30/5/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 30/5/2019).

2. Phần diện tích còn lại:

Diện tích 589,3 m2 (năm trăm tám mươi chín phẩy ba mét vuông).

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Cần Đước phê duyệt tại Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 tại thửa đất số 213 (đất thương mại, dịch vụ), tờ bản đồ số 5 xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2020; 04-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 03/12/2020 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/12/2020 - vị trí đất đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất).

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 30/5/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 30/5/2019).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần.

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Một thành viên Hưng - Đào - Tân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Một thành viên Hưng - Đào - Tân sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Hưng - Đào - Tân nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Một thành viên Hưng - Đào - Tân sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Lân xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Một thành viên Hưng - Đào - Tân theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Một thành viên Hưng - Đào - Tân có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


15/01/2021 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất Trường Tiểu học Tân Thành A, Trường Tiểu học Tân Thành B, Trường Phổ thông cơ sở xã Tân Thành và giao đất cho Trường Tiểu học Tân ThànhThu hồi đất Trường Tiểu học Tân Thành A, Trường Tiểu học Tân Thành B, Trường Phổ thông cơ sở xã Tân Thành và giao đất cho Trường Tiểu học Tân Thành
Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Trường Tiểu học Tân Thành A, Trường Tiểu học Tân Thành B, Trường Phổ thông cơ sở xã Tân Thành và giao đất cho Trường Tiểu học Tân Thành.

Theo đó quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 20.046 m² tại các thửa đất sau:

- Thửa đất số 532, tờ bản đồ số 9, diện tích 1.166 m² đã công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Tân Thành A theo Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 09/02/2012 của UBND tỉnh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 703752 (vào sổ cấp GCN số CT 10248) ngày 29/02/2012.

- Thửa đất số 747, tờ bản đồ số 7, diện tích 8.878 m² đã giao cho Trường Tiểu học Tân Thành A theo Quyết định số 4504/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 614622 (vào sổ cấp GCN số CT 17980) ngày 31/12/2013.

- Thửa đất số 1403, tờ bản đồ số 6, diện tích 1.845 m² đã giao cho Trường Tiểu học Tân Thành B theo Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 của UBND tỉnh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 837695 (vào sổ cấp GCN số CT 11126) ngày 08/6/2012.

- Thửa đất số 2011, tờ bản đồ số 4, diện tích 4.364 m² đã giao cho Trường Tiểu học Tân Thành B theo Quyết định số 4498/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 614621 (vào sổ cấp GCN số CT 17979) ngày 31/12/2013.

- Thửa đất số 516, tờ bản đồ số 4, diện tích 1.267 m² đã công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Phổ thông cơ sở (số 4) xã Tân Thành theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 616844 (vào sổ cấp GCN số 00011QSDĐ/1006-LA) ngày 25/11/1998.

- Thửa đất số 928, tờ bản đồ số 6, diện tích 1.658 m² đã công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Phổ thông cơ sở (số 6) xã Tân Thành theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 616843 (vào sổ cấp GCN số 00010QSDĐ/1006-LA) ngày 25/11/1998.

- Thửa đất số 337, tờ bản đồ số 5, diện tích 868 m² đã công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Phổ thông cơ sở xã Tân Thành (số 3) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 616840 (vào sổ cấp GCN số 00003QSDĐ/1006-LA) ngày 25/11/1998.

Lý do thu hồi: Sáp nhập Trường Tiểu học Tân Thành A, Trường Tiểu học Tân Thành B, Trường Phổ thông cơ sở xã Tân Thành (nay là Trường Tiểu học Tân Thành B) thành Trường Tiểu học Tân Thành theo Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND huyện Tân Thạnh.

giao cho Trường Tiểu học Tân Thành toàn bộ diện tích 20.046 m² tại các thửa đất thu hồi trên để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học, cụ thể:

- Thửa đất số 532, tờ bản đồ số 9, diện tích 1.166 m² (một ngàn một trăm sáu mươi sáu mét vuông);

- Thửa đất số 747, tờ bản đồ số 7, diện tích 8.878 m² (tám ngàn tám trăm bảy mươi tám mét vuông);

- Thửa đất số 1403, tờ bản đồ số 6, diện tích 1.845 m² (một ngàn tám trăm bốn mươi lăm mét vuông);

- Thửa đất số 2011, tờ bản đồ số 4, diện tích 4.364 m² (bốn ngàn ba trăm sáu mươi bốn mét vuông);

- Thửa đất số 516, tờ bản đồ số 4, diện tích 1.267 m² (một ngàn hai trăm sáu mươi bảy mét vuông);

- Thửa đất số 928, tờ bản đồ số 6, diện tích 1.658 m² (một ngàn sáu trăm năm mươi tám mét vuông);

- Thửa đất số 337, tờ bản đồ số 5, diện tích 868 m² (tám trăm sáu mươi tám mét vuông);

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số: 532, 747, 1403, 2011, 516, 337, 928, tờ bản đồ số 9, 7, 6, 4, 5, 6 xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An xác định theo Trích lục bản đồ địa chính đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 24/12/2020

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Tiểu học Tân Thành nộp phí, lệ phí theo quy định; thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Trường Tiểu học Tân Thành A, Trường Tiểu học Tân Thành B và Trường phổ thông cơ sở xã Tân Thành (nay là Trường Tiểu học Tân Thành B), cụ thể: Số BH 703752 (vào sổ cấp GCN số CT 10248) ngày 29/02/2012; Số BO 614622 (vào sổ cấp GCN số CT 17980) ngày 31/12/2013; Số BH 837695 (vào sổ cấp GCN số CT 11126) ngày 08/6/2012; Số BO 614624 (vào sổ cấp GCN số CT 17979) ngày 31/12/2013; Số M 616844 (vào sổ cấp GCN số 00011QSDĐ/1006-LA) ngày 25/11/1998; Số M 616843 (vào sổ cấp GCN số 00010QSDĐ/1006-LA) ngày 25/11/1998; Số M 616840 (vào sổ cấp GCN số 00003QSDĐ/1006-LA) ngày 25/11/1998; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Tân Thành; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K


12/01/2021 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Thượng và giao đất cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn An NinhThu hồi đất Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Thượng và giao đất cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh
Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Thượng và giao đất cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh.

Theo đó quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 7.964 m2 (trong đó diện tích lộ giới 82 m2) thuộc thửa đất số 175, tờ bản đồ số 10 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc đã giao cho Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Thượng tại Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 218430 (vào sổ cấp GCN số CT 17086) ngày 18/9/2013.

Lý do: Tách cấp Trung học phổ thông thuộc Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Thượng, sáp nhập vào Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu theo Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh và đổi tên thành Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh.

giao diện tích 7.964 m2 đất thu hồi nêu trên cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 175, tờ bản đồ số 10 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Trích đo bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất (nay là Văn phòng Đăng ký đất đai) lập được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 11/8/2012.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh nộp phí, lệ phí theo quy định; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 218430 (vào sổ cấp GCN số CT 17086) ngày 18/9/2013 đã cấp cho Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Thượng; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh; chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


12/01/2021 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất Trường Tiểu học Phước Thuận và giao đất cho Trường Tiểu học Phước LâmThu hồi đất Trường Tiểu học Phước Thuận và giao đất cho Trường Tiểu học Phước Lâm
Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Trường Tiểu học Phước Thuận và giao đất cho Trường Tiểu học Phước Lâm.

Theo đó quyết định thu hồi diện tích đất 4.868 m², thuộc thửa đất số 3396, tờ bản đồ số 03 xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc đã được UBND tỉnh giao cho Trường Tiểu học Phước Thuận tại Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 202232 (vào sổ cấp GCN số CT 23612) ngày 03/7/2015.

Lý do thu hồi: Do sáp nhập Trường Tiểu học Phước Thuận và Trường Tiểu học Phước Lâm thành Trường Tiểu học Phước Lâm theo Quyết định số 4606/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND huyện Cần Giuộc.

Và giao diện tích 4.868 m2 đất thu hồi nêu trên cho Trường Tiểu học Phước Lâm sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 3396, tờ bản đồ mới số 3 xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính được Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 11/12/2020.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Tiểu học Phước Lâm nộp phí, lệ phí theo quy định; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 202232 (vào sổ cấp GCN số CT 23612) ngày 03/7/2015 đã cấp cho Trường Tiểu học Phước Thuận; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Phước Lâm; chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


12/01/2021 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Solar Energy LA thuê đấtThu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Solar Energy LA thuê đất
Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5076/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Solar Energy LA thuê đất, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 495.000 m2 đất do UBND huyện Đức Huệ quản lý, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ.

Cho Công ty Cổ phần Solar Energy LA thuê phần diện tích 495.000m2  đất nêu trên không qua đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Park 04, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ (theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại mục 8 Tờ trình số 8257/TTr-STNMT ngày 30/11/2020).

Nguồn gốc đất là do UBND huyện Đức Huệ quản lý, theo Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Long An về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An thuê và giao cho UBND huyện Đức Huệ quản lý, lý do thu hồi: Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An không còn nhu cầu sử dụng đất để trồng rừng sản xuất và có văn bản trả lại đất cho nhà nước quản lý ngày 20/02/2019 {đã được Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý thu hồi ngày 23/4/2019 tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 471090 (số vào sổ cấp GCN: 1076 QSDĐ/97) ngày 19/11/1997}.

Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 25/01/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 25/01/2019).

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất mới số 207 (được hợp nhất từ một phần thửa đất số 33, 207 và phần đất giao thông, thủy lợi), tờ bản đồ số 14 tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 19/3/2020 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 20/3/2020.

Hình thức thuê đất là thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Solar Energy LA sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Solar Energy LA nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Solar Energy LA sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hòa Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Solar Energy LA theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


31/12/2020 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR thuê đấtThu hồi đất và cho Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR thuê đất
Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5075/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR thuê đất, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 503.000 m2 đất do UBND huyện Đức Huệ quản lý, đất tọa lạc tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ.

Cho Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR thuê phần diện tích 503.000 m2  đất nêu trên không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Park 02, đất tọa lạc tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ (theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại mục 8 Tờ trình số 8029/TTr-STNMT ngày 20/11/2020).

Nguồn gốc đất là đất công do UBND huyện Đức Huệ quản lý theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An thuê và giao cho UBND huyện Đức Huệ quản lý, lý do thu hồi: Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An không còn nhu cầu sử dụng đất để trồng rừng sản xuất và có văn bản trả lại đất cho nhà nước quản lý ngày 27/3/2019.

Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 25/01/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 25/01/2019).

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất mới số 224 (được hợp nhất từ một phần thửa đất số 206 và phần đất giao thông, thủy lợi) tờ bản đồ số 14 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 19/3/2020 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 20/3/2020.

Hình thức thuê đất là cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hòa Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


31/12/2020 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Long An Solar Park thuê đấtThu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Long An Solar Park thuê đất
Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5074/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Long An Solar Park thuê đất, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 495.000 m2 đất do UBND huyện Đức Huệ quản lý, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ.

Cho Công ty Cổ phần Long An Solar Park thuê phần diện tích 495.000m2  đất nêu trên không qua đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Park 03, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ (theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại mục 8 Tờ trình số 8256/TTr-STNMT ngày 30/11/2020).

Nguồn gốc đất là do UBND huyện Đức Huệ quản lý, theo Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Long An về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An thuê và giao cho UBND huyện Đức Huệ quản lý, lý do thu hồi: Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An không còn nhu cầu sử dụng đất để trồng rừng sản xuất và có văn bản trả lại đất cho nhà nước quản lý ngày 20/02/2019 {đã được Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý thu hồi ngày 25/3/2019 tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 471090 (số vào sổ cấp GCN: 1076 QSDĐ/97) ngày 19/11/1997}.

Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 25/01/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 25/01/2019).

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất mới số 206 (được hợp nhất từ một phần thửa đất số 206, 207 và phần đất giao thông, thủy lợi), tờ bản đồ số 14 tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 19/3/2020 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 20/3/2020.

Hình thức thuê đất là thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Long An Solar Park sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Long An Solar Park nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Long An Solar Park sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hòa Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Long An Solar Park theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


31/12/2020 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh đối tượng thuê đất tại Quyết định số 3635/QĐ-UB ngày 15/12/2000 của UBND tỉnhĐiều chỉnh đối tượng thuê đất tại Quyết định số 3635/QĐ-UB ngày 15/12/2000 của UBND tỉnh
Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5066/QĐ-UBND về việc điều chỉnh đối tượng thuê đất tại Quyết định số 3635/QĐ-UB ngày 15/12/2000 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Điều chỉnh đối tượng thuê đất tại Quyết định số 3635/QĐ-UB ngày 15/12/2000 của UBND tỉnh về việc cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Hóa thuê quyền sử dụng đất, cụ thể:

Điều chỉnh đối tượng thuê đất từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Hóa thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 24, tờ bản đồ số 2-9, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 06/11/2020."

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạnh Hóa và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 605525 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số 153 QSDĐ/1110-LA) ngày 15/12/2000 đã cấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Hóa; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3635/QĐ-UB ngày 15/12/2000 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 3635/QĐ-UB ngày 15/12/2000 vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


31/12/2020 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Đô chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khácCho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Đô chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác
Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5065/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Đô (địa chỉ trụ sở: Lô A1, đường số 1, Khu Công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác với diện tích 671 m2 (sáu trăm bảy mươi một mét vuông) để thực hiện dự án Khu dân cư và tái định cư Tân Đô, cụ thể như sau:

Vị trí khu đất: Thửa đất số 131, tờ bản đồ số 26-2 thuộc ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Đô có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


31/12/2020 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Phúc và cho Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức thuê quyền sử dụng đấtThu hồi đất Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Phúc và cho Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức thuê quyền sử dụng đất
Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5053/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Phúc và cho Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức thuê quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích đất 4.539,7 m2 (Bốn ngàn năm trăm ba mươi chín phẩy bảy mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 1.710 m2 ), thửa đất số 344, tờ bản đồ số 13, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức tỉnh Long An đã cho Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Phúc thuê quyền sử dụng đất tại tại Quyết định số 541/QĐ-UB ngày 02/02/2000 và Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh.

Cho Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức thuê toàn bộ diện tích 4.539,7 m2 (bốn ngàn, năm trăm ba mươi chín phẩy bảy mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 1.710 m2) đất thu hồi trên để sử dụng vào mục đích đầu tư trạm kinh doanh xăng dầu.

Lý do: Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Phúc theo Hợp đồng chuyển nhượng tài sản được Văn phòng công chứng Phạm Quốc Tuấn công chứng số 652, quyển số 01-TP/CC-SCC/HĐGD ngày 20/02/2020 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung ngày 27/8/2020.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 344, tờ bản đồ số 13 xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 21/9/2020.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q 206471 (số vào sổ cấp GCN 12 QSDĐ/0214-LA) ngày 02/02/2000 đã cấp cho Trạm xăng dầu Vĩnh Phúc (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Phúc); chấm dứt Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Phúc; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức Phát nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


31/12/2020 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông tin tiếp nhận Chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương (GGP) của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí MinhThông tin tiếp nhận Chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương (GGP) của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh
Chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương (Grant Asistance for Grassroots Human Security Projects - GGP) là chương trình được bắt đầu thực hiện vào năm 1989, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nước phát triển. Các cơ quan ngoại giao Nhật Bản tại nước sở tại là trung tâm thực hiện viện trợ cho các dự án quy mô tương đối nhỏ (trên nguyên tắc là dự án dưới 10 triệu Yên Nhật) do các chính quyền địa phương, cơ quan giáo dục – y tế, tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế và trong nước hoạt động ở các nước đang phát triển. Khác với dự án thông thường, nó có đặc điểm là có thể thực hiện trong thời gian tương đối ngắn. Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 1995, triển khai chương trình GGP cho 26 tỉnh thành phía Nam (từ tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên trở vào Nam).

1. Đơn vị nhận viện trợ: Các tổ chức phi lợi nhuận như tổ chức NGO quốc tế và trong nước, chính quyền địa phương, cơ quan y tế, cơ quan giáo dục.

11-1-2021-so-ngoai-vu.jpg

Lễ Khánh thành Dự án cầu giao thông nông thôn do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tài trợ cho huyện Đức Huệ thuộc dự án GGP, tháng 7/2020

2. Khu vực áp dụng: 26 tỉnh thành phía Nam từ tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên trở vào Nam (Khu vực từ tỉnh Gia Lai, Bình Định trở ra Bắc thuộc Đại sứ quán Nhật Bản phụ trách).

3. Lãnh vực thuộc đối tượng viện trợ:

Trọng tâm là các dự án có hiệu quả hưởng lợi cao cho người dân thường, dự án đặc biệt phát huy hiệu quả cao nhờ viện trợ quy mô nhỏ, dự án cần viện trợ khẩn cấp mang tính nhân đạo…, thực hiện viện trợ ưu tiên lãnh vực thuộc nhu cầu cơ bản con người (basic human needs) và lãnh vực quan trọng đặc biệt từ quan điểm bảo đảm an toàn cho người dân. Ngoài ra, về thành tố "mềm", trong trường hợp mảng mềm như đào tạo năng lực con người có tính cần thiết, cũng được xếp vào đối tượng của chương trình viện trợ.

(1) Y tế cơ sở: Trang bị trang thiết bị y tế, xây dựng cơ sở vật chất y tế, phòng chống bệnh AIDS, bệnh truyền nhiễm.

(2) Giáo dục: Xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở, huấn luyện đào tạo nghề.

(3) Nông lâm thủy sản: Thủy lợi, hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp - ngư nghiệp, hỗ trợ nông dân nghèo.

(4) Môi trường: Cung cấp nước, xử lý rác.

(5) Phúc lợi công cộng: Hỗ trợ người tàn tật, người cao tuổi, trẻ em đường phố, phụ nữ.

(6) Cơ sở hạ tầng: Xây dựng cầu, đường nông thôn.

(7) Lãnh vực khác: Phòng chống thiên tai, những lãnh vực ngoài nội dung kể trên.

 <Lĩnh vực không thuộc đối tượng viện trợ>

(1) Viện trợ nghiên cứu của các trường cao đẳng, đại học, học viện; viện trợ cho dự án mà hiệu quả hưởng lợi cho người dân không rõ ràng như năng cao năng lực của đơn vị xin viện trợ.

(2) Viện trợ chuyên cho hoạt động thương nghiệp, tạo ra việc làm.

(3) Viện trợ cho dự án mà ít liên quan hệ đến việc phát triển kinh tế xã hội như văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

(4) Dự án công nhận được sử dụng về quân sự, hàm chứa mục đích chính trị, mục đích quảng bá tôn giáo.

(5) Dự án liên quan đến các sản phẩm phi thiết yếu có khả năng tổn hại sức khỏe cho con người như rượu, thuốc lá.

4. Số tiền viện trợ: Trên nguyên tắc là dưới 10 triệu Yên Nhật.

5. Kinh phí đối tượng viện trợ: Là kinh phí cần thiết trực tiếp để thực hiện dự án, cụ thể là phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm vật tư thiết bị, phí tổ chức hội nghị - seminar để đào tạo năng lực cần thiết cho thực hiện dự án, phí liên quan đến điều hành như phí thuê chuyên gia đi kèm viện trợ thiết bị.

<Kinh phí ngoài đối tượng viện trợ>

(1) Phí vận hành và quản lý các hoạt động thường xuyên của đơn vị nhận viện trợ (chi phí văn phòng, lương nhân viên,…).

(2) Phí dự phòng để thực hiện dự án.

(3) Phí cho các hoạt động sinh lợi cho cá nhân hoặc doanh nghiệp nào đó.

(4) Vốn và vật phẩm (như học bổng, nhà ở, quần áo…) được cấp cho một cá nhân cụ thể với mục đích trở thành vốn và tài sản trực tiếp của cá nhân đó (trừ trường hợp viện trợ nhân đạo khẩn cấp khi có thiên tai). Ngoài ra phí lắp đặt, trang bị hệ thống đường ống dẫn nước hoặc đường dây điện dẫn tới từng hộ dân trong các dự án cấp nước hay dự án điện cũng KHÔNG thuộc đối tượng được viện trợ.

(5) Phí cho các sản phẩm phi thiết yếu có khả năng tổn hại sức khỏe con người (như rượu, thuốc lá).

(6) Phí cho các nghiên cứu mà không có hiệu quả trực tiếp rõ rãng cho phát triển địa phương.

<Ngoài ra, các loại hàng hóa và chi phí sau đây, trên nguyên tắc cũng KHÔNG thuộc đối tượng viện trợ

(1) Các loại chi phí cho việc quản lý vận hành.

(2) Phí bảo trì, bảo dưỡng công trình, thiết bị, hàng hóa được viện trợ.

(3) Vaccine.

(4) Các loại hàng hóa, vật tư tiêu hao, các loại vật dụng nhỏ.

(5) Sách báo các loại (như sách giáo khoa, sách tham khảo, các loại sách có trong thư viện,…).

(6) Các loại xe thông thường (như các loại xe có tính phổ thông cao và có thể dùng cho mục đích cá nhân,…).

(7) Các loại thiết bị điện tử (máy vi tính…).

(8) Các loại phí ngân hàng (như phí mở tài khoản, phí duy trì tài khoản, phí chuyển khoản,…).

(9) Các loại lệ phí là nguồn thu nhập của Chính phủ và chính quyền địa phương (như lệ phí cấp phép hoạt động, lệ phí đăng ký phương tiện,…).

(10) Các loại thuế liên quan đến nhập khẩu hàng hóa.

6. Thời gian thực hiện: Trong vòng 1 năm kể từ ngày ký hợp đồng viện trợ 

7. Các tài liệu cần nộp đơn viện trợ: 
 - Đơn xin viện trợ: Bản tiếng Việt  hoặc bản tiếng Anh

 Đơn vị có thể chọn nộp bản tiếng Việt hoặc bản tiếng Anh.

- Bản đồ thể hiện địa điểm thực hiện dự án

- Hình ảnh của khu vực xung quanh địa điểm thực hiện dự án và hình ảnh của các công trình xây dựng có liên quan hoặc hình ảnh của các trang thiết bị có liên quan (tùy theo nội dung dự án).

- Bản vẽ thiết kế của công trình dự kiến xây dựng hoặc catalog của trang thiết bị dự kiến mua sắm.

- Một (01) báo giá chi phí xây dựng hoặc báo giá chi phí mua sắm trang thiết bị (xem lưu ý ※ phía dưới).

- Một (01) báo giá kiểm toán độc lập (xem lưu ý ※ phía dưới).

- Các văn bản hoặc tờ rơi có giới thiệu thông tin về đơn vị xin viện trợ (nếu có).

- (Chỉ yêu cầu đối với dự án xây dựng trường học) Kế hoạch sử dụng phòng học trước và sau khi thực hiện dự án.

- (Chỉ yêu cầu đối với dự án y tế) Sơ đồ các khu trong bệnh viện và sơ đồ bố trí trang thiết bị dự kiến.

※ Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản có thể yêu cầu các đơn vị nộp bổ sung cho đủ 03 báo giá xây dựng hoặc 03 báo giá thiết bị và 3 báo giá kiểm toán. Ngoài ra, đối với các dự án có khả năng được chọn, việc nộp đủ 3 báo giá xây dựng hoặc 3 báo giá thiết bị và 03 báo giá kiểm toán sẽ là yêu cầu bắt buộc.

8. Địa chỉ liên lạc và nộp hồ sơ:

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng phụ trách viện trợ GGP, Ban Kinh tế - Hợp tác kinh tế)

Địa chỉ: 261 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-3933-3510 (Số máy lẻ: 414/415) Fax: 028-3933-3523

Các đơn vị địa phương có nhu cầu đề nghị tiếp nhận viện trợ cho đơn vị mình có thể tải mẫu đơn đính kèm (tiếng Việt và tiếng Anh) gửi về Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét tài trợ. Đồng gửi Sở Ngoại vụ một bộ để phối hợp theo dõi xúc tiến kêu gọi vận động./.

 Don xin tiep nhan GGP_tieng Anh.pdf

Don xin tiep nhan GGP_tieng Viet.doc

 Thái Hòa


12/01/2021 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2021-01/hINH VIET_NHAT.jpgApproved
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bãi bỏ một số thủ tục hành chính theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bãi bỏ một số thủ tục hành chính theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Theo đó, Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 bãi bỏ hoàn toàn các thủ tục hành chính: Thông báo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp (Điều 12); Thủ tục thông báo mẫu dấu (Điều 44); Thủ tục thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ (Điều 123).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến doanh nghiệp được biết, thực hiện đúng quy định./.

luat-doanh-nghiep-2020.pdf

637454063515359309_04_TB-SKHĐT_04-01-2021_Thông báo LDN mới.signed.pdf

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An


06/01/2021 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2021-01/thong-bao-shipchung-660x350.pngApproved
Sở Công Thương tỉnh Long An thông báo xét chọn nhà đầu tư dự án “Nhà máy nhiệt điện (LNG) Long An I và Long An II”Sở Công Thương tỉnh Long An thông báo xét chọn nhà đầu tư dự án “Nhà máy nhiệt điện (LNG) Long An I và Long An II”
Sở Công Thương tỉnh Long An thông báo xét chọn nhà đầu tư dự án “Nhà máy nhiệt điện (LNG) Long An I và Long An II”, như sau:


I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Nhà máy điện Long An I và Long An II sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

2. Công suất dự kiến: 3.000MW, bao gồm 2 nhà máy Tuabin khí chu trình hỗn hợp (TBKCTHH), công suất mỗi nhà máy 1.500MW.

3. Nhiên liệu chính: Khí tái hóa từ LNG nhập khẩu.

4. Địa điểm xây dựng dự kiến: Ấp Đông Bình, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

5. Diện tích sử dụng đất: khoảng 156,14ha, có xem xét đến khả năng mở rộng thêm 02 nhà máy nữa trong tương lai

6. Tiến độ vận hành dự kiến :

- Nhà máy nhiệt điện Long An I: tổ máy #1: tháng 6/2025, tổ máy #2: tháng 12/2025.

- Nhà máy nhiệt điện Long An II: tổ máy #1: tháng 6/2026, tổ máy #2: tháng 12/2026.

7. Ước tính tổng mức đầu tư: nhà máy điện Long An I và Long An II và hệ thống kho chứa LNG (giá trị làm tròn) ở mức khoảng 2,88 tỷ USD (trước thuế) và khoảng 3,13 tỷ USD (sau thuế). Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 291,27 (Tr.USD)

- Chi phí thiết bị: 1.727,50 (Tr.USD)

- Chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng: 28,00 (Tr.USD)

- Chi phí quản lý dự án, Chi phí tư vấn, Chi phí khác: 201,88 (Tr.USD)

- Phí và lãi vay trong thời gian thi công: 320,89 (Tr.USD)

- Vốn lưu động ban đầu: 25,60 (Tr.USD)

- Chi phí dự phòng: 283,50 (Tr.USD)

II. LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ :

1. Trình tự thực hiện: theo quy trình được duyệt

2. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất:

Nội dung Hồ sơ bao gồm (theo Khoản 1, Điều 33, Luật Đầu tư 61/2020/QH14):

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

d) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: Nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo  vệ môi trường

- Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

đ) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

e) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

h) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Quy trình và tiêu chí đánh giá lựa chọn Nhà đầu tư:

Được thực hiện qua 2 bước:

3.1. Bước 1: Đánh giá sơ bộ về pháp lý và năng lực Nhà đầu tư

Việc đánh giá ở bước này sử dụng tiêu chí đạt/không đạt với mực yêu cầu tối thiểu. Nếu Nhà đầu tư không đạt một trong những tiêu chí nêu trong Bản  1 (quy trình xét chọn nhà đầu tư) dưới đây sẽ không được xem xét trong bước tiếp theo.

TTNội dungYêu cầu
1Tư cách Pháp nhân

1. Nhà đầu tư phải có một trong các tài liệu sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập; Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

2. Hạch toán tài chính độc lập.

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

2Năng lực tài chính

Vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp tối thiểu:  ≥ 500 triệu USD, tương đương khoảng 15% tổng mức đầu tư ; Trường hợp liên danh, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các thành viên liên danh.

Nhà đầu tư phải cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin về thỏa thuận liên danh (nếu có)

3Năng lực và Kinh nghiệm chuyên ngành

1. Về năng lực kinh nghiệm liên quan nhà máy điện chạy khí: Tổng công suất các nhà máy điện chạy khí mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh đã thực hiện thành công với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu phải đạt ít nhất 4500MW.

2. Về năng lực kinh nghiệm liên quan vận chuyển, tồn trữ cung cấp LNG : Tổng công suất tồn trữ, vận chuyển, cung cấp LNG mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh đã thực hiện thành công với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu phải đạt ít nhất 2 triệu tấn LNG/năm.

Năng lực Kinh nghiệm chuyên ngành của nhà đầu tư bằng tổng năng lực và kinh nghiệm chuyên ngành của nhà đầu tư/thành viên liên danh đã thực hiện.

 

3.2. Bước 2: Đánh giá chi tiết năng lực và kinh nghiệm Nhà đầu tư

Đánh giá chi chi tiết năng lực và kinh nghiệm Nhà đầu tư (Bước 1) và kinh nghiệm chuyên ngành Nhà đầu tư/ thành viên liên doanh đã thực hiện

TTNỘI DUNGĐIỂM TỐI ĐAĐIỂM TỐI THIỂUGHI CHÚ
INăng lực tài chính25 

(I.1)+(I.2)

(có công văn đính kèm – còn hiệu lực)

1Vốn chủ sở hữu:20  
 

Vốn chủ sở hữu nhà đầu tư phải thu xếp đạt:

≥ (lớn hơn hoặc bằng) 900 triệu USD.

20  
 

Vốn chủ sở hữu nhà đầu tư phải thu xếp đạt:

≥ (lớn hơn hoặc bằng)500 triệu USD.

15  
 

Vốn chủ sở hữu nhà đầu tư phải thu xếp đạt:

< (ít hơn) 500 triệu USD.

0  
2Cam kết cung cấp vốn từ ngân hàng/tổ chức tài chính:5  
 Có cam kết bảo lãnh/cung cấp vốn vay (Letter of intend/Letter of support) từ ngân hàng/các tổ chức tài chính quốc tế có uy tín.5  
 Không có cam kết bảo lãnh/cung cấp vốn vay (Letter of intend/Letter of support) từ ngân hàng/các tổ chức tài chính quốc tế có uy tín.0  
IINăng lực kinh nghiệm chuyên ngành35 

(II.1)+(II.2)

(có công văn đính kèm – còn hiệu lực)

1Lĩnh vực điện: số MW điện khí đã xây dựng, sở hữu và/hoặc đang vận hành:20  
 ≥ 7.000MW.20  
 ≥ 6.000MW.15  
 ≥ 4.500MW.10  
 < 4.500MW.0  
2Lĩnh vực LNG: sở hữu kho cảng LNG:15  
 - Quy mô ≥4MPTA.15  
 - Quy mô ≥3MPTA.12  
 - Quy mô ≥2MPTA.10  
 - Quy mô <2MPTA hoặc không có kho LNG.0  
IIIKhả năng triển khai dự án đáp ứng tiến độ theo yêu cầu phát điện 2025-202640 

(III.1)+(III.2)+(III.3)

(có công văn đính kèm – còn hiệu lực)

1Mặt bằng xây dựng dự án:10
 (1.a)+(1.b)
a)Quyền sử dụng đất cho dự án:5  
 - Có Hợp đồng cam kết cho thuê đất không hủy ngang với Chủ đầu tư/Chủ sở hữu khu đất;5 
 
 - Không có Hợp đồng cam kết cho thuê đất không hủy ngang với Chủ đầu tư/Chủ sở hữu khu đất dự án.0  
b)Đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư:5  
 Hoàn tất thủ tục đền bù GPMB, tái định cư ≥ 50% diện tích khu đất dự án.5  
 Hoàn tất thủ tục đền bù GPMB, tái định cư < 50% diện tích khu đất dự án.0  
2Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư:10  
 - Đang triển khai thực hiện Nghiên cứu khả thi dự án.10  
 - Đã thực hiện xong Nghiên cứu tiền khả thi dự án.5  
 - Chưa thực hiện xong Nghiên cứu tiền khả thi dự án.0  
3Các thỏa thuận hợp tác cung cấp thiết bị chính, lập phương án cung cấp/nguồn cung cấp LNG cho dự án:20 (3.a)+(3.b)+(3.c)
a)Có thỏa thuận hợp tác cung cấp thiết bị chính cho dự án:5  
 - Có thỏa thuận với Nhà cung cấp thiết bị chính.5  
 - Chưa có thỏa thuận với Nhà cung cấp thiết bị chính.0  
b)Thỏa thuận hợp tác cùng đơn vị chuyên ngành lập phương án cung cấp nhiên liệu cho dự án đang xem xét; thỏa thuận cung cấp nhiên liệu:5  
 - Có thỏa thuận với đơn vị chuyên ngành thực hiện phương án cung cấp nhiên liệu khả thi.5  
 - Chưa có thỏa thuận với đơn vị chuyên ngành thực hiện phương án cung cấp LNG khả thi.0  
c)Thỏa thuận cung cấp LNG cho dự án:10  
 Có thỏa thuận cung cấp LNG10  
 Không có thỏa thuận cung cấp LNG0  
TỔNG ĐIỂM:1000(I)+(II)+(III)
     
Bảng 2: Đánh giá chi tiết năng lực kinh nghiệm Nhà đầu tư (Bước 2)

4. Nội dung thẩm định Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư:

- Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có);

- Đánh giá nhu cầu sử dụng đất;

- Đánh giá sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư; đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);

- Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

- Khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

- Đánh giá việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

- Các điều kiện khác đối với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.

Việc thẩm định các nội dung trên tùy thuộc vào Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư do nhà đầu tư lập mà cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu nội dung thẩm định cho phù hợp. Trong quá trình thẩm định có thể yêu cầu Nhà đầu tư giải trình các ý kiến thẩm định và hoàn thiện bổ sung hồ sơ nếu cần thiết.

5. Phê duyệt, trình thẩm định có thể yêu cầu nhà đầu tư giải trình:

- Căn cứ kết quả xem xét đánh giá năng lực kinh nghiệm của Nhà đầu tư và kết quả thẩm định Hồ sơ đề xuất xin chủ trương đầu tư do Nhà đầu tư lập, UBND tỉnh Long An sẽ ra Quyết định chủ trương đầu tư cho dự án, nội dung theo Khoản 1, Điều 3 Luật Đầu tư 61/2020/QH14, bao gồm: mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư và các cơ chế chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án nhà máy điện Long An I và Long An.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp để thực hiện hồ sơ xét chọn.

- Số lượng hồ sơ: 10 bộ, trong đó ít nhất 01 bộ bản chính.

- Hồ sơ nộp tại Sở Công Thương tỉnh Long An.

- Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất ngày 15/01/2021.

2. Khi hết thời hạn nhận hồ sơ, Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công Nghệ, UBND huyện Cần Giuộc…tổ chức thẩm định, xét chọn.

3. Đánh giá hồ sơ xét chọn

- Bước 1: Đánh giá các tiêu chí bắt buộc

- Bước 2: Đánh giá hồ sơ theo các tiêu chí kinh nghiệm, năng lực tài chính, công nghệ, môi trường, các yêu cầu khác

Chỉ những Hồ sơ đáp ứng tính hợp lệ và các tiêu chí bắt buộc mới được tiếp tục xét chọn. Điểm của hồ sơ là điểm trung bình cộng của Hội đồng (thành viên các sở và huyện).

Doanh nghiệp được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án dự án Nhà máy điện Long An I và Long An II là doanh nghiệp có tổng số điểm cao nhất, đồng thời phải đảm bảo không nhỏ hơn 70 điểm. Trường hợp không chọn được nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện thì Hội đồng tiếp tục tổ chức xét chọn lại.

IV. TRƯỜNG HỢP CÓ 02 DOANH NGHIỆP TRỞ LÊN CÓ CÙNG TỔNG SỐ ĐIỂM THÌ SẼ TIẾN HÀNH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ ƯU TIÊN THEO THỨ TỰ NHƯ SAU:

- Ưu tiên thứ 1: công nghệ.

- Ưu tiên 2: môi trường.

- Ưu tiên 3: kinh nghiệm.

- Ưu tiên thứ 4: năng lực tài chính.

- Sau khi có kết quả xét chọn của Hội đồng, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả xét chọn cho các đơn vị có liên quan kèm theo lý do được chọn và không được chọn, đảm bảo tính công khai, minh bạch của công tác tổ chức xét chọn.

Nội dung trên, Sở Công Thương thông báo đến các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư được biết, thực hiện./.

121_TB-SCT_14-01-2021_TB chọn NĐT.signed.pdf

QĐ01 HC BTC_1-20.PDF

31/12/2020 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Phú Phát chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Phú Phát chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4946/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Phú Phát (địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 630, Quốc lộ 1 A, Ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Phú Phát được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 2.431,7 m2 (hai ngàn, bốn trăm ba mươi mốt phẩy bảy mét vuông; trong đó: Diện tích lộ giới là 983 m2) từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Phú Phát nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 17/7/2067 (cùng thời gian hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 17/7/2017).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 792 (được hợp nhất từ các thửa đất số: 630, 631), tờ bản đồ số 3 xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 18-2020 do Công ty TNHH Đo đạc nhà đất Hưng Phú lập ngày 30/11/2020 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 02/12/2020.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Phú Phát sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Phú Phát nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Phú Phát sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Nhựt Chánh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Phú Phát theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hiệp Phú Phát có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


25/12/2020 8:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2471/1998/QĐ.UB ngày 26/9/1998 của UBND tỉnh về việc cho Quỹ tín dụng nhân dân Phước Tân Hưng thuê quyền sử dụng đấtĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2471/1998/QĐ.UB ngày 26/9/1998 của UBND tỉnh về việc cho Quỹ tín dụng nhân dân Phước Tân Hưng thuê quyền sử dụng đất
Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4944/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2471/1998/QĐ.UB ngày 26/9/1998 của UBND tỉnh về việc cho Quỹ tín dụng nhân dân Phước Tân Hưng thuê quyền sử dụng đất.

Theo đó điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2471/1998/QĐ.UB ngày 26/9/1998 của UBND tỉnh về việc cho Quỹ tín dụng nhân dân Phước Tân Hưng thuê quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Điều chỉnh từ diện tích 378 m2 (ba trăm bảy mươi tám mét vuông) thành 437,7 m2 (bốn trăm ba mươi bảy phẩy bảy mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 69,6 m²).

Lý do: Diện tích đất tăng 59,7 m2 là do trước đây cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã trừ đi phần diện tích lộ giới, nay điều chỉnh lại cho phù hợp thực tế và theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Quỹ tín dụng nhân dân Phước Tân Hưng ghi ngày 04/11/2020.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 17 (thửa đất cũ số 1442), tờ bản đồ số 28 (tờ bản đồ cũ số 3) xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên và môi trường lập ngày 22/10/2020 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 23/10/2020.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Quỹ tín dụng nhân dân Phước Tân Hưng sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Quỹ tín dụng nhân dân Phước Tân Hưng nộp phí, lệ phí theo quy định; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 507032, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số 567QSDĐ/0102-LA đã cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân Phước Tân Hưng ngày 26/9/1998; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2471/1998/QĐ.UB ngày 26/9/1998 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 2471/1998/QĐ.UB ngày 26/9/1998 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


25/12/2020 8:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất và cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A thuê đấtGiao đất và cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A thuê đất
Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4712/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A (Địa chỉ trụ sở chính: 479 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất.

Theo đó quyết định cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A  thuê đất với tổng diện tích 115.909 m2 (một trăm mười lăm ngàn chín trăm lẻ chín mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 805 m2) để đầu tư Khu dân cư Quốc Linh như sau:

1. Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (diện tích: 55.076 m2):

1.1. Giao cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A với diện tích 43.060 m2 (bốn mươi ba ngàn không trăm sáu mươi mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 805 m2) Cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 21.903 m2 (hai mươi mốt ngàn chín trăm lẻ ba mét vuông) đất ở tại nông thôn, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 21.157 m2 (hai mươi mốt ngàn một trăm năm mươi bảy mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 805 m2) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 thì thửa đất số 780, diện tích 21.903 m2 đất ở tại nông thôn và diện tích 21.157 m2 đất giao thông, đất cây xanh; tờ bản đồ số 6, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 05-2020; 06-2020 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập ngày 19/10/2020 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 24/10/2020.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 13/3/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 13/3/2019).

- Nguồn gốc đất: Đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

1.2. Cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A thuê đất vói diện tích 12.016 m2 (mười hai ngàn không trăm mười sáu mét vuông) tại xã Hưu Thạnh, huyện Đức Hòa để đầu tư đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất thể dục thể thao, đất thủy lợi (trạm cấp nước), đất trạm hạ thế, đất sinh hoạt cộng đồng thuộc dự án khu dân cư Quốc Linh.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 thì thửa đất số 811, diện tích 3286,2 m2, đất thương mại dịch vụ; thửa đất số 812, diện tích 1613,8 m2, đất thương mại dịch vụ; thửa đất số 770, diện tích 3946 m2, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; thửa đất số 809, diện tích 2337 m2, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao; thửa đất số 777, diện tích 282 m2, đất sinh hoạt cộng đồng; thửa đất số 779, diện tích 50l m2, đất thủy lợi; thửa đất số 810, diện tích 16 m2, đất công trình năng lượng; thửa đất số 2272, diện tích 34 m2, đất công trình năng lượng; tờ bản đồ số 6, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 05-2020; 06-2020 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập ngày 19/10/2020 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 24/10/2020.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 13/3/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định sô 871/QĐ-UBND ngày 13/3/2019).

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần.

Nguồn gốc: Đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

2. Xã Lương Bình, huyện Bến Lức (diện tích: 60.833 m2):

2.1. Giao cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A với diện tích 60.100 m2 (sáu mươi ngàn một trăm mét vuông). Cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 32.963 m2 (ba mươi hai ngàn chín trăm sáu mươi ba mét vuông) đất ở tại nông thôn, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 27.137 m2 (hai mươi bảy ngàn một trăm ba mươi bảy mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 thì thửa đất số 8, diện tích 32.963 m2 đất ở tại nông thôn và diện tích 27.137 m2 đất giao thông, đất cây xanh; tờ bản đồ số 8, xã Lương Bình, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2020; 06-2020 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập ngày 19/10/2020 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 24/10/2020.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 13/3/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 13/3/2019).

- Nguồn gốc đất: Đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

2.2. Cho Công ty TNHH BĐS DIAMOND LAND L.A thuê đất với diên tích 733 m2 (bày trăm ba mươi ba mét vuông) tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức để đầu tư trạm xử lý nước thải, trạm hạ thế thuộc dự án khu dân cư Quốc Linh.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5084/QD-UBND ngày 31/12/2019 thì thửa đất số 13, diện tích 70l m2, đất thủy lợi; thửa đất số 810, diện tích 16 m2, đất công trình năng lượng; thửa đất số 720, diện tích 16 m2, đất công trình năng lượng; tờ bản đồ số 8, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2020; 06-2020 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập ngày 19/10/2020 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 24/10/2020.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 13/3/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 87Ỉ/QĐ-UBND ngày 13/3/2019).

- Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần.

- Nguồn gốc: Đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hựu Thạnh; UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Lương Bình xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mẫu giáo Long Thuận theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH BĐS DIAMONDLAND L.A có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


21/12/2020 8:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 và Điều 1 Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnhĐiều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 và Điều 1 Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh
Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4710/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 và Điều 1 Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh.

Theo đó điều chỉnh Điều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quỵết định số 3198/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về việc giao đất và cho Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC thuê đất (đợt l) và tại Điều 1 Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội dung Khoản 1 Điều 1 Quyết định sổ 3Ỉ98/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh diện tích đất tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3198/QĐ- UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh, như sau:

* Từ: " 2. Cho Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC thuê đất với diện tích 18.975 m2 (mười tám ngàn, chín trăm bảy mươi lăm mét vuông) tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, thuộc dự án Khu dân cư nhà vườn Thủ Thừa (đợt 1).

- Nguồn gốc đất: Đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại thửa đất số 885, đất thương mại dịch vụ với diện tích 11.367,2 m2; thửa đất số 882, đất xây dựng cơ sở y tế với diện tích 1.658,8 m2; thửa đất số 883, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 5.949 m2; tờ bản đồ số 1, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 09-2019, 10-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 16/7/2019 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 17/7/2019 (vị trí đất đã bồi thường)."

* Thành: "2. Cho Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC thuê đất với diện tích 18.966 m2 (mười tám ngàn, chín trăm sáu mươi sáu mét vuông) tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, thuộc dự án Khu dân cư nhà vườn Thủ Thừa (đợt 1).

- Nguồn gốc đất: Đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại thửa đất số 885, đất thương mại dịch vụ với diện tích 11.358,2 m2; thửa đất số 882, đất xây dựng cơ sở y tế với diện tích 1.658,8 m2; thửa đất số 883, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 5.949 m2; tờ bản đồ số 1, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 09-2019, 10-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 16/7/2019, được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 17/7/2019 (vị trí đất đã bồi thường); và Mảnh trích đo địa chính số 113-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập, được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 29/9/2020.".

2. Điều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh, như sau:

* Từ: "Giao đất Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC với diện tích 215.450,7 m2 (hai trăm mười lăm ngàn, bốn trăm năm mươi phẩy bảy mét vuông) tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa; trong đó có diện tích 6.209,5 m2 đất giao thông, thủy lợi do UBND thị trấn Thủ Thừa quản lý, xen kẽ trong dự án để đầu tu Khu dân cư nhà vườn Thủ Thừa (đợt 1), cụ thể như sau:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 113.393 m2 (một trăm mười ba ngàn, ba trăm chín mươi ba mét vuông) đất ở tại đô thị giao đất có thu tiền sử dụng đất, trong đó có diện tích 352 m2 đất do nhà nước quản lý xen kẽ trong dự án.

+ Diện tích 102.057,7 m2 (một trăm lẻ hai ngàn, không trăm năm mươi bảy phẩy bảy mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: Đất giao thông, đất cây xanh, mặt nước (kênh Mương Khai, kênh Nhà Thờ), trạm xử lý nước thải được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã hoàn thành xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, trong đó có diện tích 5.857,5 m2 đất do nhà nước quản lý xen kẽ trong dự án.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại thửa đất số 959, đất ở với diện tích 91.675,5 m2; thửa đất số 886, đất ở (chung cư) với diện tích 21.717,5 m2; thửa đất số 818, đất trạm xử lý nước thải với diện tích 1.121 m2; đất giao thông, cây xanh, mặt nước (kênh Mương Khai, kênh nhà Thờ) với diện tích 100.936,7 m2; tờ bản đồ số 1, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 09-2019, 10-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 16/7/2019 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 17/7/2019 (vị trí đất đã bồi thường và đất nhà nước quản lý) và Mảnh trích đo địa chính số 113-2019, 114-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lâp, đươc Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 31/12/2019."

* Thành: "Giao đất Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC với diện tích 215.459,7 m2 (hai trăm mười lăm ngàn bốn trăm năm mươi chín phẩy bảy mét vuông) tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, trong đó có diện tích 6.209,5 m2 đất giao thông, thủy lợi do UBND thị trấn Thủ Thừa quản lý, xen kẽ trong dự án để đầu tư Khu dân cư nhà vườn Thủ Thừa (đợt 1), cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 109.071,1 m2 (một trăm lẻ chín ngàn, không trăm bảy mươi mốt phẩy một mét vuông) đất ở tại đô thị giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 106.388,6 m2 (một trăm lẻ sáu ngàn, ba trăm tám mươi tám phẩy sáu mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: Đất giao thông, đất cây xanh, mặt nước (kênh Mương Khai, kênh Nhà Thờ), trạm xử lý nước thải được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã hoàn thành xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại thửa đất số 959, đất ở với diện tích 91.675,5 m2; thửa đất số 886, đất ở (chung cư) với diện tích 9.149,3 m2; thửa đất số 888, đất ở (nhà liên kế) với diện tích 8.246,3 m2; thửa đất số 818, đất trạm xử lý nước thải với diện tích 1.121 m2; đất giao thông, cây xanh, mặt nước (kênh Mương Khai, kênh nhà Thờ) với diện tích 105.267,6 m2; tờ bản đồ số 1, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 09-2019, 10-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 16/7/2019 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 17/7/2019 (vị trí đất đã bồi thường và đất nhà nước quản lý); Mảnh trích đo địa chính số 113-2019, 114-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 31/12/2019 và Mảnh trích đo địa chính số 113-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập, được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngấy 29/9/2020.".

Lý do: Điều chỉnh giảm diện tích 12.568,2 m2 đất ở (chung cư) thành 8.246,3 m2 đất ở (nhà liên kế) và 4.321,9 m2 đất giao thông, mặt nước, cây xanh và giảm 09 m2 đất thương mại, dịch vụ thành đất giao thông, mặt nước, cây xanh theo điều chỉnh cục bộ (lần 2) đồ án quy hoạch chỉ tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà vườn Thủ Thừa đã được UBND huyện Thủ Thừa phê duyệt tại Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 21/4/2020.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC sau khi có đơn giá thuê đất (đối với phần đất thương mại dịch vụ); thông báo cho Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất {thửa đất số 888, đất ở (nhà liên kế) với diện tích 8.246. m2} cho Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV 586955 (số vào sổ cấp GCN: CT 55928) và số phát hành CV 586956 (số vào sổ cấp GCN: CT 55925) ngày 13/5/2020 đã cho Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO- CONAC; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 và Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 3198/QĐ- UBND ngày 30/8/2019 và Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


21/12/2020 8:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh
Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4709/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh.

Theo đó điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 và Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh đối với dự án Khu dân cư Việt Úc, huyện Bến Lức, với nội dung cụ thể như sau:

* Điều chỉnh đoạn:

[- Thành: "Cho phép Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng được chuyển hình thức thuê đất trả tiền một lần sang giao đất và cho thuê đất với tổng với diện tích 205.510,6 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng khu dân cư đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 536056, vào sổ cấp giấy chứng nhận số T00063 do UBND tỉnh cấp ngày 05/3/2003, trong đó:

1. Giao cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng với diện tích 201.082,62 m2 đất để đầu tư Khu dân cư Việt Úc, gồm:

- Diện tích 109.407,50 m2 (một trăm lẻ chín ngàn, bốn trăm lẻ bảy phẩy năm mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 91.675,12 m2 (chín mươi mốt ngàn, sáu trăm bảy mươi lăm phẩy mười hai mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: Đất giao thông, khu vui chơi giải trí công cộng với diện tích 88.736,12 m2, đất y tế với diện tích 896 m2, trạm hạ thế diện tích 450 m2, trạm xử lý nước thải với diện tích 750 m2, trạm xử lý nước cấp với diện tích 643 m2, bãi rác trung chuyển với diện tích 200 m2) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

2. Cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng thuê đất với tổng diện tích 4.428 m2 đất để đầu tư đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở giáo dục và đào tạo, gồm: đất thương mại dịch vụ với diện tích 3.328 m2 (ba ngàn, ba trăm hai mươi tám mét vuông), đất cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 1.100 m2 (một ngàn, một trăm mét vuông) thuộc dự án Khu dân cư Việt Úc.".

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 35-2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/8/2020 theo quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 30/9/2010.

Thời hạn sử dụng đất: Từ ngày 26/01/2011 đến ngày 26/01/2081.]

* Thành:

[Cho phép Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng được chuyển hình thức thuê đất trả tiền một lần sang giao đất và cho thuê đất với tổng với diện tích 205.510,62 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng khu dân cư đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 536056, vào sổ cấp giấy chứng nhận số T00063 do UBND tỉnh cấp ngày 05/3/2003, trong đó:

1. Giao cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng với diện tích 187.901,04 m2 đất để đầu tư Khu dân cư Việt Úc, gồm:

- Diện tích 99.984,67 m2 (chín mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi bốn phẩy sáu mươi bảy mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 87.916,37 m2 (tám mươi bảy ngàn, chín trăm mười sáu phẩy ba mươi chín mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: Đất giao thông, cây xanh với diện tích 85.295,52 m2, đất trung tâm cộng đồng với diện tích 452,55 m2, đất y tế với diện tích 912,55 m2, trạm xử lý nước thải với diện tích 1.255,75 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại thửa đất số 94, tờ bản đồ số 26, đất ở với diện tích 99.984,67 m2, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 16- 2020 được Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/8/2020.

2. Cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng thuê đất với tổng diện tích 17.609,58 m2 đất để đầu tư đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở giáo dục và đào tạo, gồm: đất thương mại dịch vụ với diện tích 8.281,73 m2 (tám ngàn, hai trăm tám mươi mốt phẩy bảy mươi ba mét vuông), đất cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 9.327,85 m2 (chín ngàn, ba trăm hai mươi bảy phẩy tám mươi lăm mét vuông) thuộc dự án Khu dân cư Việt Úc.

Vị trí, ranh giói khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại thửa đất số 801 với diện tích 2.986,40 m2, thửa đất số 802 với diện tích 1.154 m2, thửa đất số 803 với diện tích 1.154 in2, thửa đất số 804 với diện tích 2.987,33 m2, đất thương mại dịch vụ; thửa đất số 806, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 9.327,85 m2; tờ bản đồ số 26, xã Lương Hòa, huyện Ben Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 16-2020 được Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 20/8/2020.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Từ ngày 26/01/2011 đến ngày 26/01/2081.]

do điều chỉnh: Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được UBND huyện Bến Lức phê duyệt tại Quyết định số 6380/QĐ- UBND ngày 22/11/2019.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 536056 (số vào sổ cấp GCN: T00063 QSDĐ/0208-LA) do UBND tỉnh cấp ngày 05/3/2003 cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 26/01/2011, Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 và Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh; những nội dung khác trong Quyết định số 279/QĐ- UBND ngày 26/01/2011, Quyết định số 2002/QD-UBND ngày 06/6/2019 và Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


21/12/2020 8:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi diện tích đất công trình công cộng (đất giao thông, đất cây xanh - thể dục thể thao, đất công trình kỹ thuật) của Công ty Cổ phần Nam Long VCD và giao cho Công ty Cổ phần SouthgateThu hồi diện tích đất công trình công cộng (đất giao thông, đất cây xanh - thể dục thể thao, đất công trình kỹ thuật) của Công ty Cổ phần Nam Long VCD và giao cho Công ty Cổ phần Southgate
Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4675/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích đất công trình công cộng (đất giao thông, đất cây xanh - thể dục thể thao, đất công trình kỹ thuật) của Công ty Cổ phần Nam Long VCD và giao cho Công ty Cổ phần Southgate.

Theo đó quyết định thu hồi diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất 26.493 m2 (hai mươi sáu nghìn bốn trăm chín mươi ba mét vuông, gồm: 530 m2 đất công trình kỹ thuật, 20.213 m2 đất cây xanh - thể dục thể thao, 5.750 m2 đất giao thông) đất xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh của Công ty Cổ phần Nam Long VCD tại 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 741105 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 58656), số CU 621798 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 58657) ngày 03/11/2020 thuộc 02 thửa đất số 2487, 2488.

Và giao diện tích 26.493 m2 (hai mươi sáu nghìn bốn trăm chín mươi ba mét vuông, gồm: 530 m2 đất công trình kỹ thuật, 20.213 m2 đất cây xanh - thể dục thể thao, 5.750 m2 đất giao thông) đất thu hồi trên cho Công ty Cổ phần Southgate để tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông.

Lý do: Công ty Cổ phần Southgate nhận chuyển nhượng một phần dự án khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông từ Công ty Cổ phần Nam Long VCD theo chủ trương của UBND tỉnh tại Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 và Hợp đồng chuyển nhượng số 2343/HĐKT ngày 11/11/2020 được Văn phòng công chứng Lê Thiện Đức công chứng số 2343, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/11/2020.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài (cùng thời hạn sử dụng đất phần diện tích giao đất có thu tiền sử dụng đất Công ty Cổ phần Southgate đã nhận chuyển nhượng dự án).

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 2487, 2488, tờ bản đồ số 5, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo trích lục bản đồ địa chính được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 17/11/2020.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 741105 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 58656) và Số CU 621798 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 58657) đã cấp cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD ngày 03/11/2020; thông báo cho Công ty Cổ phần Southgate nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định. 

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


21/12/2020 8:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Công Minh chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Một thành viên Công Minh chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4658/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Công Minh chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:
Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Công Minh (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 14.577 m2 (mười bốn ngàn, năm trăm bảy mươi bảy mét vuông; trong đó chỉ giới đường sông 1.315 m2) tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để đầu tư dự án “Trạm trộn bê tông và bãi vật liệu xây dựng”.
Nguồn gốc đất là do Công ty TNHH Một thành viên Công Minh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.
Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 32 (hợp từ các thửa đất cũ số: 885, 886, 347, 348, 349, theo hệ thống bản đồ mới là các thửa đất số: 32, 57, 58, 320, 13), tờ bản đồ số 60 (tờ bản đồ cũ số 2, theo hệ thống bản đồ mới là tờ bản đồ số 60, 69) xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 05-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và đã được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 09/6/2020)

Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 14/4/2070 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 14/4/2020).

Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Một thành viên Công Minh sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Công Minh nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Một thành viên Công Minh sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thạnh Lợi xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Một thành viên Công Minh theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Một thành viên Công Minh có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


18/12/2020 8:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Ngân hàng Phát triển Việt Nam được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đấtCho phép Ngân hàng Phát triển Việt Nam được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất
Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4656/QĐ-UBND về việc cho phép Ngân hàng Phát triển Việt Nam được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất, cụ thể như sau:

Cho phép Ngân hàng Phát triển Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: Số 25A, đường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh sang thuê đất toàn bộ diện tích 144,8 m2 (một trăm bốn mươi bốn phẩy tám mét vuông) đất tại phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan.

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 263, tờ bản đồ số 25, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo trích lục bản đồ địa chính được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 17/11/2020.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm (năm mươi năm), tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 (theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Đất đai).

Hình thức sử dụng là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Ngân hàng Phát triển Việt Nam sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 465751 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T 18635) ngày 06/5/2014 đã cấp cho Sở Giao dịch II Ngân hàng Phát triển Việt Nam; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


18/12/2020 8:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Cơ khí Quốc Thanh chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Cơ khí Quốc Thanh chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 14/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4550/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Cơ khí Quốc Thanh chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Cơ khí Quốc Thanh (địa chỉ trụ sở chính: 87/5 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 3.552 m2 (ba ngàn, năm trăm năm mươi hai mét vuông) đất tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất thương mại dịch vụ để thực hiện dự án "Cửa hàng trưng bày - mua bán, kho chứa sắt thép".

Nguồn gốc đất là do Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Cơ khí Quốc Thanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 438 (thửa đất cũ số 3109), tờ bản đồ số 19 (tờ bản đồ cũ số 5), tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức {được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 09-2019 do Trung tâm Dịch vụ tài nguyên và môi trường (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường) lập ngày 30/7/2019 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 08/8/2019}

Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 13/6/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 13/6/2019).

Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Cơ khí Quốc Thanh sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Cơ khí Quốc Thanh nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Cơ khí Quốc Thanh sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Bửu xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Cơ khí Quốc Thanh theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Cơ khí Quốc Thanh có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


14/12/2020 8:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh
Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4519/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh.

Theo đó điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh diện tích đất thuê và cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thạnh Phát được gia hạn thời hạn sử dụng đất, như sau:

- Từ: "2. Cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thạnh Phát được gia hạn thời hạn sử dụng đất từ ngày 19/01/2000 đến ngày 19/01/2050 …".

- Thành: "2. Cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thạnh Phát được gia hạn thời hạn sử dụng đất từ ngày 19/01/2020 đến ngày 19/01/2050 …".

Lý do điều chỉnh: Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo văn bản.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


10/12/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh thời hạn thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnhĐiều chỉnh thời hạn thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh
Ngày 11/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4543/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh.

Theo đó điều chỉnh thời hạn thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh về việc cho phép Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Phát Huệ chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần, như sau:

- Từ: "Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 21/02/2028".

- Thành: "Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 21/01/2028".

Lý do điều chỉnh: Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo văn bản.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


11/12/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần khai thác Hạnh Phúc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 7, diện tích 371.089  m2; thửa đất số 120, diện tích 50.676,9 m2 và thửa đất số 409, diện tích 502.509,6 m2)Cho phép Công ty Cổ phần khai thác Hạnh Phúc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 7, diện tích 371.089  m2; thửa đất số 120, diện tích 50.676,9 m2 và thửa đất số 409, diện tích 502.509,6 m2)
Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4298/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần khai thác Hạnh Phúc (địa chỉ trụ sở chính: KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần.

Theo đó, quyết định cho phép Công ty Cổ phần khai thác Hạnh Phúc được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 924.275,5 m2 [trong đó: Diện tích 778.994 m2 (gồm 314.748 m2 đất xây dựng đường giao thông, bãi đậu xe và 464.246 m2 đất cây xanh, mặt nước) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp không phải trả tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước] được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 và Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa 1 (giai đoạn 2).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 72-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 26/7/2020, cụ thể:

- Tại thửa đất số 7, tờ bản đồ số 28, diện tích 371.089 m2, trong đó: có 495.700 m2 (gồm 241.000 m2 đất xây dựng đường giao thông và 254.700 m2 đất cây xanh và mặt nước) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp.

- Tại thửa đất số 120, tờ bản đồ số 28, diện tích 50.676,9 m2.

- Tại thửa đất số 409, tờ bản đồ số 28, diện tích 502.509,6 m2, trong đó có diện tích 283.294 m2 (gồm 73.748 m2 đất xây dựng đường giao thông, bãi đậu xe và 209.546 m2 đất cây xanh, mặt nước) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 05/12/2058.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Khai thác Hạnh Phúc sau khi có đơn giá thuê đất đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần; Thông báo cho Công ty Cổ phần Khai thác Hạnh Phúc nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Chỉnh lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AH 159396 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T 03198) ngày 07/01/2009, số BE 758281 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 08077) ngày 11/8/2011, số BM 232921 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 16390) ngày 24/4/2013 đã cấp cho Công ty Cổ phần Khai thác Hạnh Phúc sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 và Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 và Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                                                          N.K


27/11/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Thọ chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lầnCho phép Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Thọ chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4297/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Thọ (địa chỉ trụ sở chính: Số 10, ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần.

Theo đó quyết định cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Thọ được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 18.246 m² (mười tám ngàn, hai trăm bốn mươi sáu mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 730,5 m²) đã được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 và Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp khung nhà xưởng, nhà tiền chế.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 45, tờ bản đồ số 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 29/10/2020.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 13/8/2058.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Thọ sau khi có đơn giá thuê đất; Thông báo cho Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Thọ nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BE 758205 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 07445) ngày 21/7/2011 đã cấp Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Thọ sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 và Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 và Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                                                          N.K


27/11/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ  Tin học Thi Trần chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ  Tin học Thi Trần chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 26/11/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4276/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học Thi Trần chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học Thi Trần (địa chỉ trụ sở chính: 245/23 Bến Ba Đình, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 4.717 m2 (bốn ngàn, bảy trăm mười bảy mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 558m2) đất tại xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Sản xuất đồ gỗ gia dụng.

Nguồn gốc đất là do công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học Thi Trần nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 1603, tờ bản đồ số 3 xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên môi trường lập ngày 05/10/2020 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 07/10/2020)

Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 08/10/2068 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 08/10/2018).

Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học Thi Trần sau khi có đơn giá thuê đất; Thông báo cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học Thi Trần nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học Thi Trần sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học Thi Trần theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học Thi Trần có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


26/11/2020 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4537/QĐ.UB  ngày 12/8/1995 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4537/QĐ.UB  ngày 12/8/1995 của UBND tỉnh
Ngày 26/11/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4275/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4537/QĐ.UB ngày 12/8/1995 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:


Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4537/QĐ.UB ngày 12/8/1995 của UBND tỉnh về việc giao đất để xây dựng trụ sở làm việc UBND xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, cụ thể: Điều chỉnh diện tích từ 2.530 m2 (hai ngàn, năm trăm ba mươi mét vuông) thành 2.664 m2 (hai ngàn, sáu trăm sáu mươi bốn mét vuông).

Lý do: Diện tích đất tăng 134 m2 do sai sót trong quá trình đo đạc.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 1074, diện tích 2.664 m² {được hợp từ thửa đất số 1978, diện tích 1.682 m² và thửa đất số 1074, diện tích 982 m² (thửa đất cũ số 1778, tờ bản đồ cũ số 2)}, tờ bản đồ số 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính do Mảnh trích đo địa chính do Trung tâm dịch vụ Tài nguyên và Môi trường (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường) lập được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 03/10/2019.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho UBND xã Mỹ An nộp phí, lệ phí theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 4537/QĐ.UB ngày 12/8/1995 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 4537/QĐ.UB ngày 12/8/1995 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


26/11/2020 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh hình thức thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnhĐiều chỉnh hình thức thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh
Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4234/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hình thức thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH IHOA ECOFARM chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể: Điều chỉnh hình thức thuê đất từ "Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê" thành "Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm".

Lý do: Công ty TNHH IHOA ECOFARM không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hình thức nộp tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và có văn bản số 05-20/CV.IHOAECOF.2020 ngày 30/10/2020 xin điều chỉnh lại hình thức thuê đất thành thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Quyết định trên là bộ phận không tách rời Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


23/11/2020 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

Website

Trung tâm đào tạo SEO vietmoz - việc làm bình dương - WikiGlocal - Giặt rèm cửa chất lượng GIDIVI - Luật sư tư vấn ly hôn - Xem Lịch Âm - lắp mạng fpt - UpAnh123 - kí tự đặc biệt - máy khoan pin - cáp mạng - centralreal.vn - everon - cửa cuốn đài loan - Lắp internet FPT - thiết kế logo - Chuyển nhà trọn gói - Dịch vụ chuyển nhà - Dịch vụ chuyển nhà - danhthucvedeptunhien.comin catalogue - vinhomes - Nội thất UMA - canhovinhomesquan9.com.vn
BeeCostbatdongsanexpress.vn123Muawww.novalandagent.com.vn - xe đạp tập gym - két sắt mini - Hà đô charm villas An Khánh - Vnrep - novaworldvietnam - beat nha dat - chuyển văn phòng trọn gói - dịch vụ chuyển nhà - invert.vn - Bảo hiểm xã hội điện tử - phutungotochinhhang.vn - in card visitvăn phòng luật - Du lịch Sapa - Du thuyền Hạ Long - Tour Hạ Long - nệm dunlopillo - ghế sofa hiện đại - khosim.com - giặt nệm tại nhà Aplite - atvstp.org.vn - vé máy baydịch vụ chuyển nhà trọn gói - két sắt việt tiệp - Blog SEO VietmozDịch vụ chuyển nhà - Chuyển nhà văn phòng trọn gói - https://kythuatdienviet.com/ - Cảm biến nhiệt độ - Ổ cắm công nghiệp - Cảm biến đo ẩm đất - Cảm biến đo ẩmIn tem bao hanh - sim so dep simgiagoc
kientrucnoithatamg.com/amg/thiet-ke-kien-truc/ - HAKAWAChuyển nhà trọn gói Blog thi bằng lái xe -  Đồng hồ đo áp suấtQuạt trần đènDịch vụ chuyển văn phòng trọn góiChuyển nhà trọn góiDịch vụ chuyển nhà trọn góiDịch vụ chuyển nhàISO 9001Quạt trần - New galaxyNovaworld hồ tràmCảm biến đo áp suất -  Đồ phượt giá rẻ - Chứng chỉ năng lực xây dựng - Đăng ký thương hiệu - Biệt thự west lakes golf & villas -  Thành lập công tyThiết bị cảm biếnVăn phò​ng phẩm​ - ISO 22000​​ ​- Đấu thầu qua mạng​ - Century City

Thông tin du học

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​