Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Vương chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lầnCho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Vương chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3691/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Vương chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Vương (địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 6, Quốc lộ 62, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần đối với diện tích 4.953m2 (trong đó diện tích lộ giới 183 m2) đã được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 để sử dụng vào mục đích xây dựng xưởng cơ khí chế tạo máy nông nghiệp. 

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 704 tờ bản đồ số 6 Phường 2, thị xã Kiến Tường (trước đây là thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa), tỉnh Long An được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 23/02/2022.

Thời gian thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 25/7/2056.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Vương sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Vương nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AD 212538 (vào sổ cấp GCN số T 00862) ngày 18/8/2006 đã cấp cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tấn Vương sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

25/04/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Công nhận quyền sử dụng đất cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Phường 2, thành phố Tân AnCông nhận quyền sử dụng đất cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Phường 2, thành phố Tân An
Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3573/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Phường 2, thành phố Tân An, với nội dung cụ thể như sau:

Công nhận quyền sử dụng đất cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ trụ sở chính: Số 76 Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An), với nội dung như sau:

Diện tích đất: 341,8 m(ba trăm bốn mươi mốt phẩy tám mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 9,5 m²).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 308, tờ bản đồ số 6 Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo bản đồ địa chính số 9-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 06/8/2020 và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 10/8/2020.

Nguồn gốc đất: Đất được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và sử dụng ổn định liên tục từ ngày 17/8/1993 cho đến nay, không có tranh chấp.

Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC) - trụ sở làm việc của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nộp phí, lệ phí theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/04/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An chuyển mục đích sử dụng đấtĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3560/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung Điều 1 của Quyết định số 1177/QĐ-UBND, như sau:

"Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Tỉnh lộ 830, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 274.634,0 m2 (trong đó diện tích lộ giới 34.407 m2) từ đất khu công nghiệp sang đất ở tại nông thôn để sử dụng vào mục đích đầu tư khu nhà ở chuyên gia - công nhân, dân cư và sang đất thương mại, dịch vụ để sử dụng vào mục đích đầu tư khu hành chính và khu thương mại, dịch vụ thuộc Khu nhà ở chuyên gia-công nhân và dân cư Phú An Thạnh, tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Chuyển mục đích sử dụng từ đất khu công nghiệp và đất xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sang đất ở tại nông thôn với diện tích 269.405,0 m2 (hai trăm sáu mươi chín ngàn, bốn trăm lẻ năm mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 34.407 m2) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu nhà ở chuyên gia - công nhân và dân cư.

Vị trí, diện tích: tại thửa đất số 889 (được hợp nhất từ một phần các thửa đất số 01, 21, 30 và 1267), tờ bản đồ số 02 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 02 và 03), diện tích 68.334,5 m2 thửa đất số 890 (được hợp nhất từ một phần thửa đất số 21 và 143), tờ bản đồ số 02, diện tích 54.770,5 mđất ở tại nông thôn theo quy hoạch; đất giao thông, cây xanh theo quy hoạch ((được hợp nhất từ một phần các thửa đất số 01, 21, 30, 143 và 1267), tờ bản đồ số 02 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 02 và 03)), diện tích 146.300,0 m2 tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 09-2018 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 26/3/2018.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định trên đến ngày 19/9/2057. Lý do: phù hợp thời gian còn lại của Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất trước đây.   

Hình thức sử dụng đất: Diện tích 123.105,0 m2 (một trăm hai mươi ba ngàn, một trăm lẻ năm mét vuông) chuyển mục đích sử dụng từ đất khu công nghiệp (diện tích 54.524,5 m2) và đất xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (diện tích 68.580,5 m2) sang đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 146.300,0 m2 (một trăm bốn mươi sáu ngàn ba trăm mét vuông; trong đó, diện tích lộ giới 34.407 m2) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất giao thông diện tích 121.012,0 m2, đất cây xanh diện tích 25.288,0 m2) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Chuyển mục đích sử dụng từ đất khu công nghiệp (diện tích 567,0 m2) và đất xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (diện tích 4.662,0 m2) sang đất thương mại, dịch vụ với diện tích 5.229,0 m2 (năm ngàn hai trăm hai mươi chín mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu hành chính và Khu thương mại dịch vụ.

Vị trí, diện tích: tại thửa đất số 896 (được hợp nhất từ một phần các thửa đất số 21 và 1267), tờ bản đồ số 02 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 02 và 03) diện tích 3.858,0 m2 thửa đất số 897 (tách từ một phần thửa đất số 21), tờ bản đồ số 02, diện tích 1.371,0 mđất thương mại dịch vụ và hành chính theo quy hoạch, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 09-2018 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 26/3/2018.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định trên đến ngày 19/9/2057. Lý do: phù hợp thời gian còn lại của Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất trước đây.   

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Về nguồn gốc đất: đất Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An đã được UBND tỉnh giao đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh, trong đó có một phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp không phải trả tiền sử dụng đất; Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Nay điều chỉnh thành: 

"Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Tỉnh lộ 830, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 274.634 m² (trong đó diện tích lộ giới 34.407 m²) từ đất khu công nghiệp sang đất ở tại nông thôn để sử dụng vào mục đích đầu tư khu nhà ở chuyên gia - công nhân, dân cư; khu hành chính; khu thương mại, dịch vụ và khu xử lý nước thải thuộc Khu nhà ở chuyên gia, công nhân và dân cư Phú An Thạnh trên địa bàn xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Diện tích 267.388 m² (hai trăm sáu mươi bảy ngàn, ba trăm tám mươi tám mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 34.407m²) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu nhà ở chuyên gia - công nhân và dân cư, như sau:

Hình thức sử dụng đất: Diện tích 121.088 m² (một trăm hai mươi mốt ngàn, không trăm tám mươi tám mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 146.300 m² (một trăm bốn mươi sáu ngàn, ba trăm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 34.407 m²) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: Đất giao thông diện tích 121.012 m², đất cây xanh diện tích 25.288 m²) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Vị trí, diện tích khu đất: Tại thửa đất số 889, diện tích 66.317,5m²; thửa đất số 890, diện tích 54.770,5 m² đất ở tại nông thôn và phần diện tích 146.300 m² đất giao thông, cây xanh cùng tờ bản đồ số 02 xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 08/02/2022 và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 17/02/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 19/9/2057 (cùng thời hạn hoạt động của Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất trước đây).

Diện tích 7.246 m² (bảy ngàn, hai trăm bốn mươi sáu mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng khu hành chính; khu thương mại dịch vụ và khu xử lý nước thải.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Vị trí, diện tích khu đất: Tại thửa đất số 896, diện tích 3.858m², đất thương mại, dịch vụ; thửa đất số 897, diện tích 1.371 m², đất thương mại, dịch vụ (khu hành chính) và một phần thửa đất số 889, diện tích 2.017 m², đất thủy lợi (khu xử lý nước thải), cùng tờ bản đồ số 02 xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 08/02/2022 và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 17/02/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 19/9/2057 (cùng thời hạn hoạt động của Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất trước đây).

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh – Long An đã được UBND tỉnh giao đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh, trong đó có một phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp không phải trả tiền sử dụng đất; Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất."

Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 và Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND huyện Bến Lức về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở chuyên gia - công nhân và dân cư Phú An Thạnh.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; chỉnh lý biến động trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh. Những nội dung khác (không có thay đổi) trong Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/04/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Bổ sung nội dung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnhBổ sung nội dung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh
Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3543/QĐ-UBND về việc bổ sung nội dung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Bổ sung nội dung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh thuê đất (đợt 1), cụ thể như sau:

"- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Lý do bổ sung: Do thiếu sót trong quá trình soạn thảo văn bản.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh. Những nội dung khác (không có thay đổi) trong Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/04/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất (đợt 2)Giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất (đợt 2)
Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3423/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất (đợt 2), với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất và cho Công ty Cổ phần IDTT (MSDN:1101881684; địa chỉ trụ sở chính: Số 46-48 Đường số 1, Khu phố Bình Cư 3, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 20.177 m2 (hai mươi ngàn, một trăm bảy mươi bảy mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư dự án Khu nhà vườn bên sông (đợt 2), cụ thể như sau:

Giao cho Công ty Cổ phần IDTT với diện tích 17.478,92 m² (mười bảy ngàn, bốn trăm bảy mươi tám phẩy chín mươi hai mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà vườn bên sôngcụ thể:

Hình thức giao đất:

Diện tích 3.827,52 m2 (ba ngàn, tám trăm hai mươi bảy phẩy năm mươi hai mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 13.651,4 m2 (mười ba ngàn, sáu trăm năm mươi mốt phẩy bốn mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh, đất mặt nước, đất trạm xử lý nước thải), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 32-2021, 33-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 01/12/2021, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
12782011.061,10ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2278301240,30ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
32784011.078,10ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
42785011.230,37ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5292701217,65ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
62786011.298,31DTLGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.
7 0112.353,09Đất cây xanh, đất giao thông, đất mặt nước
Tổng17.478,92 m²

Nguồn gốc đất: Đất của tổ chức và hộ gia đình, cá nhân. UBND huyện Thủ Thừa đã hoàn thành công tác thu hồi đất và bồi thường.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 11/6/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 11/6/2018).

Cho Công ty Cổ phần IDTT thuê đất với diện tích 2.698,08 m2 (hai ngàn, sáu trăm chín mươi tám phẩy không tám mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thương mại, dịch vụ và đất giáo dục thuộc dự án Khu nhà vườn bên sông, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 2787, diện tích 81,86 m² loại đất thương mại, dịch vụ; thửa đất số 2788, diện tích 2.616,22 m² loại đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, cùng tờ bản đồ số 01 thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 32-2021, 33-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 01/12/2021).

Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân. UBND huyện Thủ Thừa đã hoàn thành công tác thu hồi đất và bồi thường.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 11/6/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 11/6/2018).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần IDTT sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần IDTT nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần IDTT sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Thủ Thừa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần IDTT theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

15/04/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức HuệCông nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ
Ngày 08/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3150/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, với nội dung cụ thể như sau:

Công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 4, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) với nội dung như sau:

Diện tích đất: 2.493 m² (hai ngàn, bốn trăm chín mươi ba mét vuông).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 2630 (một phần thửa đất số 180), tờ bản đồ số 6 xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo bản đồ địa chính số 1136-2019 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Huệ lập và kiểm duyệt ngày 28/6/2019.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý. Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông đã sử dụng đất ổn định liên tục từ năm 1986 đến nay, đất không có tranh chấp.

Mục đích sử dụng đất: Xây dựng Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:  Thông báo cho Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông nộp phí, lệ phí theo quy định; cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Trạm Y tế xã Mỹ Quý Đông; cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

08/04/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 5/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2975/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt (địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường số 1, khu dân cư Phường 7, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp với diện tích 57.322m2 (năm mươi bảy ngàn, ba trăm hai mươi hai mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc để đầu tư Khu dân cư Nhã Đạt [mục tiêu đầu tư: xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư (dành cho người có thu nhập thấp)] (đợt 1), cụ thể như sau:

Hình thức giao đất với diện tích 51.797,5 m2, trong đó: Diện tích 27.615,3 m2 (hai mươi bảy ngàn, sáu trăm mười lăm phẩy ba mét vuông) đất ở tại nông thôn (bao gồm đất tái định cư), giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 24.182,2 m2 (hai mươi bốn ngàn, một trăm tám mươi hai phẩy hai mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 1-2022, 2-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 28/02/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 28/3/2022, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
110361081,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2103710745,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3103810334,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4103910100,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
51040107,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
610411025,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
710411125,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8104211364,4Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
9104311225,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
10104411979,0

Đất ở tại nông thôn

(tái định cư)

Giao đất có thu tiền sử dụng đất
111045115.097,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
121046111.018,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
13104711934,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
14109811370,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
15109911104,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
16104811796,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
171049113,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
181050111.375,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
191051111.258,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
201052111.293,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
211053112.282,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
22105411373,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
23110011265,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
24105511369,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
25105611720,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
26105711320,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
27105811571,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
281059111.727,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
291060111.630,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
30106111188,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
31106211116,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3210631156,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
331064111.792,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
341076114,5Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
351077112,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
36110111772,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
37110211426,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3811031112,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3911041139,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
40110511157,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4111061167,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
42110711593,0Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
43 1124.182,2Đất cây xanh, đất giao thôngGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh
Tổng cộng51.797,5  

 

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 10/6/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 10/6/2019).  

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Hình thức thuê đất: Diện tích đất 5.524,5 m2 (năm ngàn, năm trăm hai mươi bốn phẩy năm mét vuông).

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 1-2022, 2-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 28/02/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 28/3/2022, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức thuê đất
1110811101Đất y tếNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
2106511200Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
3110911134Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
4106611965Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
510671162Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
610681181Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
71069117.7Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
8107011200Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
9107111227.4Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
10107211818.3Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
111073111.483Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thaoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
12103510939Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
13107411197,4Đất thủy lợi (trạm xử lý nước thải)Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
14107511108,7Đất thủy lợi (bể chứa cấp nước)Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Tổng cộng5.524,5  

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 10/6/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 10/6/2019).

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:  Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Thượng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

05/04/2022 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh mục 3 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn Phường 1, thị xã Kiến Tường ban hành kèm theo Quyết định số 5661/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnhĐiều chỉnh mục 3 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn Phường 1, thị xã Kiến Tường ban hành kèm theo Quyết định số 5661/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh
Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục 3 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn Phường 1, thị xã Kiến Tường ban hành kèm theo Quyết định số 5661/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh từ: "3. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá: Trong năm 2021 (sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định).

Thành: "3. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá: Trong năm 2022 (sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định)".

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh lại thời gian để tổ chức thực hiện trong năm 2022. 

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 5661/QĐ-UBND ngày 18/6/2021. Những nội dung khác trong Quyết định số 5661/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


31/03/2022 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân gia hạn tiến độ sử dụng đấtCho phép Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân gia hạn tiến độ sử dụng đất
Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2809/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân được gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường liên cấp Nhân Văn tại thửa đất số 3324, diện tích 18.915m2  tờ bản đồ số 3 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 4655/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường liên cấp Nhân Văn nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng; 

Nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân phải nộp cho nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND huyện Cần Giuộc kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án và nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

31/03/2022 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất và cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát thuê đất (đợt 1)Giao đất và cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát thuê đất (đợt 1)
Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2765/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát thuê đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất và cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 92.041,1 m2 (chín mươi hai ngàn, không trăm bốn mươi mốt phẩy một mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 473,3 m2) đất tọa lạc tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để đầu tư dự án Khu dân cư Đạt Thuận Phát (đợt 1), cụ thể như sau:

Giao cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát với diện tích 84.638,18 m² (tám mươi bốn ngàn, sáu trăm ba mươi tám phẩy mười tám mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 473,3 m2) đất tọa lạc tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đạt Thuận Phát, cụ thể:

Hình thức giao đất: Diện tích 37.986,79 m² (ba mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi sáu phẩy bảy mươi chín mét vuông) đất ở tại nông thôn, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 46.651,39 m² (bốn mươi sáu ngàn, sáu trăm năm mươi mốt phẩy ba mươi chín mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 473,3 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 18-2020, 12-2021 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập ngày 04/5/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 05/5/2021, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao đất
136371.668,01Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
236471.303,46Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
336571.402,48Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
436671.482,65Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
536771.577,32Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
636871.959,01Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
736972.163,68Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
837071.403,81Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
937171.864,76Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1037271.820,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1137372.457,28Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1237471.621,47Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
133757855,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
143767960,92Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1537771.085,70Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1637871.144,83Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
173797453,11Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1838071.425,38Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
193817955,68Đất ở tại nông thôn

Giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

2038271.160,13Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2138372.526,01Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2238472.061,97Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2338571.558,17Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
243867704,08Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2538772.371,88Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
26  46.651,39Đất cây xanh, đất giao thôngGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh
Tổng cộng84.638,18  

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 22/11/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4301/QĐ-UBND ngày 22/11/2018).

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát thuê đất với diện tích 7.402,92 m² (bảy ngàn, bốn trăm lẻ hai phẩy chín mươi hai mét vuông) đất tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức để đầu tư xây dựng các hạng mục: Công trình công cộng (khu thương mại dịch vụ, trường mầm non, khu thể dục thể thao), công trình hạ tầng kỹ thuật (trạm điện, riêng trạm xử lý nước thải: Theo quy hoạch được duyệt Khu dân cư Đạt Thuận Phát không đầu tư trạm xử lý nước thải mà sẽ dùng chung trạm xử lý nước thải đặt tại Khu dân cư Đạt Quang Minh theo ý kiến của UBND huyện Bến Lức tại Công văn số 3592/UBND-KTHT ngày 08/3/2022) thuộc dự án Khu khu dân cư Đạt Thuận Phát, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 18-2020, 12-2021 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập ngày 04/5/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 05/5/2021, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức thuê đất
13567220Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
235771.850,28Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
33587639,14Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
4359716Đất công trình năng lượngNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
5360716Đất công trình năng lượngNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
636171.397Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thaoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
736273.264,5Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Tổng   

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 22/11/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4301/QĐ-UBND ngày 22/11/2018).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thanh Phú xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH DV TM XNK Đạt Thuận Phát có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

30/03/2022 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh –Bất động sản Thiện Chí chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)Cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh –Bất động sản Thiện Chí chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2759/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh –Bất động sản Thiện Chí chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí (địa chỉ trụ sở chính: 137 ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp với diện tích 97.079,3 m2 (chín mươi bảy ngàn, không trăm bảy mươi chín phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại xã Long Cang, huyện Cần Đước để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư (đợt 1); cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 8831/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện Cần Đước, cụ thể như sau:

Hình thức giao đất, với diện tích 85.429,65 m2, trong đó: Diện tích 47.706,92 m2 (bốn mươi bảy ngàn, bảy trăm linh sáu phẩy chín mươi hai mét vuông) đất ở tại nông thôn, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 37.722,73 m2 (ba mươi bảy ngàn, bảy trăm hai mươi hai phẩy bảy mươi ba mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: Đất giao thông, cây xanh với diện tích 37.412,63 m2 và đất thủy lợi (trạm xử lý nước thải) với diện tích 310,1 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 11-2021, 12-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 01/12/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 06/12/2021, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao đất
1250561.030,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2250662.637,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3250761.760,10Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
425086631,53Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5250961.933,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
6251062.388,95Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
7251162.678,55Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8251261.933,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
9251362.323,14Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
10251461.687,69Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
11251562.413,78Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1225166983,14Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
13251762.782,98Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
14251861.474,50Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
15251962.214,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
16252062.276,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
17252162.276,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
18252261.049,24Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
19252362.838,25Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
20252462.790,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
21252562.694,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
22252662.786,45Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
23252761.565,25Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2425346361,07Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2525356199,30Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2625336310,1Đất thủy lợiGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh
27 637.412,63Đất cây xanh, đất giao thông
Tổng cộng85.429,65  

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 04/9/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 04/9/2019).  

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Hình thức thuê đất:

Diện tích 11.649,65 m2 (mười một ngàn, sáu trăm bốn mươi chín phẩy sáu mươi lăm mét vuông).

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 11-2021, 12-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 01/12/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 06/12/2021, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức thuê đất
1252863.168,5Đất cơ sở giáo dục và đào tạoNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
2252964.013,60Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
3253061.597,89Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
4253161.207,56Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
5253261.662,10Đất thương mại, dịch vụNhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Tổng11.649,65 

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 04/9/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 04/9/2019).  

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:  Thông báo cho Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Cang xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH MTV Đầu tư - Kinh doanh - Bất động sản Thiện Chí có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

30/03/2022 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại –Dịch vụ Vạn Phú Bình chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại –Dịch vụ Vạn Phú Bình chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2676/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại –Dịch vụ Vạn Phú Bình chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vạn Phú Bình (địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, Cụm công nghiệp Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 10.479 m2 (mười ngàn, bốn trăm bảy mươi chín mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 735m²) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư Cơ sở sản xuất bao bì nhựa.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 17, diện tích 5.555 m² và thửa đất số 18, diện tích 4.924 m² cùng tờ bản đồ số 21 xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm duyệt ngày 07/01/2020. 

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vạn Phú Bình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 16/7/2068 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 16/7/2018).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vạn Phú Bình sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vạn Phú Bình nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vạn Phú Bình sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Hạ xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Vạn Phú Bình theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

28/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4169/QĐ-UB ngày 12/10/2004 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Long Phát chuyển mục đích sử dụng đấtĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4169/QĐ-UB ngày 12/10/2004 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Long Phát chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2675/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4169/QĐ-UB ngày 12/10/2004 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Long Phát chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh từ diện tích 3.412 m2 (ba ngàn bốn trăm mười hai mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 340 m²) thành diện tích 3.135 m2 (ba ngàn một trăm ba mươi lăm mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 303 m²) để xây dựng xưởng sản xuất bao bì vật tư các loại.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 74 (thửa đất cũ số 285), tờ bản đồ số 9 (tờ bản đồ cũ số 3) xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 12-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 04/01/2022 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 07/01/2022.

Lý do: Diện tích đất giảm 227 m2 là do đo đạc cấp giấy ban đầu có sai sót (lấy theo diện tích Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các thửa đất trong khu đo), ranh giới thửa đất đang sử dụng không có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Long Phát lập ngày 19/01/2022).

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Long Phát nộp phí, lệ phí theo quy định; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 020794 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận số T00200 QSDĐ/0202-LA) ngày 12/10/2004 đã cấp cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Long Phát; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 4169/QĐ-UB ngày 12/10/2004 của UBND tỉnh. Những nội dung còn lại của quyết định nêu trên vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

28/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Tiểu học Đức Lập Thượng BGiao đất cho Trường Tiểu học Đức Lập Thượng B
Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2672/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Đức Lập Thượng B, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Tiểu học Đức Lập Thượng B (địa chỉ trụ sở chính: Xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 1.619m2 (một ngàn, sáu trăm mười chín mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Đức Lập Thượng B.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 1052 (số thửa cũ 417), tờ bản đồ số 17 (số tờ bản đồ cũ 14) xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 354-2021 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa lập và kiểm duyệt ngày 17/12/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Trường Tiểu học Đức Lập Thượng B nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Đức Lập Thượng B; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Lập Thượng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Tiểu học Đức Lập Thượng B theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


28/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Khang Quân Vina chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty Cổ phần Khang Quân Vina chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2670/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Khang Quân Vina chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần Khang Quân Vina (địa chỉ trụ sở chính: 24 ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 193.579 m² (một trăm chín mươi ba ngàn, năm trăm bảy mươi chín mét vuông) tại xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa từ đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng sản xuất, đất trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy chế biến lương thực Khang Quân Vina.

Nguồn gốc đất: Công ty Cổ phần Khang Quân Vina nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 950 (được hợp nhất từ các thửa đất số 458, 548, 610, 611, 612, 619), diện tích 109.271 m² và thửa đất số 951 (được hợp nhất từ các thửa đất số 605, 606, 607, 608, 609, 620, 621, 622, 623), diện tích 84.308 m², cùng tờ bản đồ số 5 đất tọa lạc tại xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2019 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 04/11/2019.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 30/8/2069 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 30/8/2019).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Khang Quân Vina sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Khang Quân Vina nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Khang Quân Vina sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Thạnh Hóa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thủy Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Khang Quân Vina theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách và sử dụng tầng đất mặt của Công ty Cổ phần Khang Quân Vina theo phương án đã được thẩm định.

Công ty Cổ phần Khang Quân Vina có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

28/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH MTV Anh Bình chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 2)Cho phép Công ty TNHH MTV Anh Bình chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 2)
Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2666/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Anh Bình chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 2), với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH MTV Anh Bình (địa chỉ trụ sở chính: 74 ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa (nay là thị trấn Hiệp Hoà), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 7.207,3 m2 (bảy ngàn, hai trăm lẻ bảy phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa từ đất nuôi trồng thủy sản, đất chuyên trồng lúa nước, đất thủy lợi sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Xưởng sản xuất gạch Tuynel và trạm trộn bê tông (đợt 2).

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 138 (được hợp nhất từ các thửa đất số 49, 56) diện tích 2.204,3m2; thửa đất số 139 (được hợp nhất từ các thửa đất số 112, 113, 114, 115, 75, 76) diện tích 4.849,1m2; thửa đất số 55 diện tích 153,9m2 cùng tờ bản đồ số 26 tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2022 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập ngày 30/12/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 05/01/2022.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH MTV Anh Bình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 15/6/2066 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 và Quyết định số 4991/QĐ-UBND ngày 29/12/2020).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Anh Bình sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH MTV Anh Bình nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Anh Bình sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Hiệp Hòa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH MTV Anh Bình theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH MTV Anh Bình có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. 

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

BB

28/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu thực phẩm Mê Kông chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu thực phẩm Mê Kông chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 25/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2609/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu thực phẩm Mê Kông chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu thực phẩm Mê Kông (địa chỉ trụ sở chính: Đường bờ kênh Ba Sa, ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 8.658m2 (tám ngàn, sáu trăm năm mươi tám mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa từ đất nuôi trồng thủy sản, đất chuyên trồng lúa nước và đất trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư Nhà kho chứa hàng thành phẩm: bún, mì, nui (phục vụ cho dự án hiện hữu).

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu thực phẩm Mê Kông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 13/7/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND huyện Đức Hòa cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án tại các Quyết định số 8366/QĐ-UBND ngày 13/7/2010, Quyết định số 11659/QĐ-UBND ngày 20/9/2010, Quyết định số 11660/QĐ-UBND ngày 20/9/2010, Quyết định số 8578/QĐ-UBND ngày 09/6/2011).

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 1662 (được hợp từ các thửa đất số: 413, 472, 473, 474, 476, 481, 482, 483, 484, 485, 761, 763, 1606), diện tích 8.577 m² và thửa đất số 764, diện tích 81 m²; cùng tờ bản đồ số 3 xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 17/6/2021. 

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu thực phẩm Mê Kông sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu thực phẩm Mê Kông nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu thực phẩm Mê Kông sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Thượng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu thực phẩm Mê Kông theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu thực phẩm Mê Kông có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

25/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Doanh Đặng chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lầnCho phép Công ty TNHH Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Doanh Đặng chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
Ngày 25/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2608/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Doanh Đặng chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Doanh Đặng (địa chỉ trụ sở chính: Thửa số 1722 Đường tỉnh 826B, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần đối với diện tích 6.933 m(trong đó diện tích lộ giới là 805 m2) đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 3364/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 và Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 để thực hiện dự án Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. 

Lý do: Công ty TNHH Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Doanh Đặng  cam kết đảm bảo khả năng tài chính để nộp tiền thuê đất trả tiền một lần sau khi được UBND tỉnh cho phép chuyển hình thức sang thuê đất trả tiền một lần theo Biên bản kiểm tra thực địa khu đất ngày 22/02/2022 và theo Văn bản số 01/2022-ĐNXX.DĐ ngày 08/02/2022 về việc đề nghị cho công ty được trả tiền thuê đất một lần 50 (năm mươi) năm.

Vị trí ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 18 (hợp từ thửa đất số 18, 20), tờ bản đồ mới số 3 xã Phước Đông, huyện Cần Đước được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 25/02/2022.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 10/12/2068.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Doanh Đặng sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Doanh Đặng nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB 613085 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 61525) ngày 02/4/2021 đã cấp cho Công ty TNHH Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Doanh Đặng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3364/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 và Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của  UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 3364/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 và Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

25/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất của Trường THCS Đức Lập và giao đất cho Trường THCS Trương Minh BạchThu hồi đất của Trường THCS Đức Lập và giao đất cho Trường THCS Trương Minh Bạch
Ngày 25/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2597/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trường THCS Đức Lập và giao đất cho Trường THCS Trương Minh Bạch, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi và không bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với phần đất đã giao cho Trường THCS Đức Lập theo Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 613328 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 61641) đã cấp cho Trường THCS Đức Lập ngày 12/5/2021, tại thửa đất số 106, diện tích 23.149 m2 (hai mươi ba ngàn, một trăm bốn mươi chín mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 1.707 m²), tờ bản đồ số 34 xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa.

Lý do thu hồi: Trường THCS Đức Lập không có nhu cầu sử dụng đất và có đơn xin tự nguyện trả lại đất.

Giao đất cho Trường THCS Trương Minh Bạch (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích đất 23.149 m², tại thửa đất số 106, tờ bản đồ số 34 xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 106, tờ bản đồ số 34 xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 30/12/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Trường THCS Trương Minh Bạch nộp phí, lệ phí theo quy định; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB613328, số vào sổ CT61641 đã cấp cho Trường THCS Đức Lập ngày 12/5/2021; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Trường THCS Trương Minh Bạch; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


25/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mầm non Hoa SenGiao đất cho Trường Mầm non Hoa Sen
Ngày 25/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2596/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mầm non Hoa Sen, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Mầm non Hoa Sen (địa chỉ trụ sở chính: Khu phố II, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) với diện tích 1.440,7m2 (một ngàn, bốn trăm bốn mươi phẩy bảy mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Hoa Sen.

Nguồn gốc đất: Tháng 3/1977, Nhà nước trưng dụng đất của hộ gia đình bà Lê Thị Sự để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học ổn định liên tục cho đến nay. Hiện trạng sử dụng đất hiện nay, Trường Mầm non Hoa Sen đang sử dụng đất ổn định, đúng mục đích, không có tranh chấp.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 50, tờ bản đồ số 18 thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (theo trích lục bản đồ địa chính do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Huệ lập ngày 02/3/2017).

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Trường Mầm non Hoa Sen nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Hoa Sen; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Đông Thành xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mầm non Hoa Sen theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


25/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đất tọa lạc tại xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức HuệThu hồi đất để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đất tọa lạc tại xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ
Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất,đất tọa lạc tại xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi đất với diện tích 1.521.187 m2 (nằm trong phần diện tích 500 ha đất tạm giao tại Quyết định số 90/UB.QĐ.87 ngày 13/02/1987 của UBND tỉnh) của Trạm Nông lâm nghiệp Gò Ngãi (nay là Công ty TNHH MTV Nông lâm sản Long An và đã bàn giao cho Văn phòng Tỉnh ủy quản lý từ ngày 19/3/2010 đến nay), đất tọa lạc tại xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020 do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên môi trường biển khu vực phía Nam lập ngày 01/10/2020 và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 14/10/2020 (trừ thửa đất số 1183, diện tích 2.371 m² tờ bản đồ số 7 xã Mỹ Thạnh Bắc thuộc quyền sử dụng của bà Trương Thị Thủy Trường).

Lý do: Để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất thu hồi nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường chịu trách nhiệm quản lý, đầu tư sử dụng có hiệu quả phần diện tích đất được giao nêu trên.

Giao UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Thạnh Bắc xác định cắm mốc ranh giới khu đất để bàn giao phần diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


23/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Vinh Phúc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lầnCho phép Công ty TNHH Vinh Phúc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2508/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Vinh Phúc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Vinh Phúc (địa chỉ trụ sở chính: Số 245, Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An) chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần đối với diện tích 7.840 m2 (trong đó diện tích lộ giới 1.195 m2) để sử dụng vào mục đích xây dựng xưởng bóc vỏ lụa hạt điều, mở rộng làm sân phơi hạt điều và trồng cây xanh tại Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 21/11/2007 và Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 2015, 558, 556, tờ bản đồ số 3 xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo 03 Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 12/10/2021.

Thời gian thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 21/11/2057.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Vinh Phúc sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Vinh Phúc nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Vinh Phúc sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định, cụ thể: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 223278 (số vào sổ cấp GCN: T 02058) ngày 20/12/2007; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 368087 (số vào sổ cấp GCN: CT 22348) ngày 13/3/2015; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 758357 (số vào sổ cấp GCN: CT 08119) ngày 25/8/2011; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 21/11/2007 và Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 21/11/2007 và Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

23/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Tiểu học Mỹ Quý TâyGiao đất cho Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây
Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2507/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) với diện tích 18.295 m2 (mười tám ngàn, hai trăm chín mươi lăm mét vuông) đất tọa lạc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 463, tờ bản đồ số 7 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (theo Mảnh trích đo bản đồ địa chính do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Huệ lập ngày 24/8/2020).

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Quý Tây xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


23/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất Trường Trung học Phổ thông Kiến Tường và bàn giao cho UBND thị xã Kiến Tường quản lýThu hồi đất Trường Trung học Phổ thông Kiến Tường và bàn giao cho UBND thị xã Kiến Tường quản lý
Ngày 10/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2045/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Trường Trung học Phổ thông Kiến Tường và bàn giao cho UBND thị xã Kiến Tường quản lý, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi đất đã giao cho Trường Trung học Phổ thông Kiến Tường (địa chỉ: Số 365 đường Lê Lợi, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) theo Quyết định số 4792/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh với diện tích 28,8m2 đất tọa lạc tại Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Vị trí khu đất: Thửa đất số 2285 (một phần thửa), tờ bản đồ số 4 Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 155-2021 do Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 05/01/2022).

Nguồn gốc đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Lý do: Trường THPT Kiến Tường có ý kiến thống nhất trả lại đất tại văn bản số 01/CV-TTHPT ngày 19/01/2022. 

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND thị xã Kiến Tường quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 634559 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 40719) do Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ.Chủ tịch) cấp cho Trường Trung học Phổ thông Kiến Tường ngày 11/01/2018. Cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


10/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Masan Long An gia hạn tiến độ sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Masan Long An gia hạn tiến độ sử dụng đất
Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1926/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Masan Long An gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty TNHH Masan Long An được gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án "Nhà máy sản xuất thực phẩm Masan Long An" thuộc các thửa đất số 38, 95, 97, 99 tờ bản đồ số 23 và thửa đất số 277, 239 tờ bản đồ số 22; diện tích 129.584,8m2 tại xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Masan Long An vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn:

Công ty TNHH Masan Long An được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng.

Nay, Công ty có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian trên; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Masan Long An phải nộp cho nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Masan Long An và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND huyện Bến Lức kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Masan Long An; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Masan Long An nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho nhà nước trong thời gian gia hạn theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

07/03/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất Trường Tiểu học Lê Văn Cảng và giao đất cho Trường Trung học Tiểu học Thi Văn TámThu hồi đất Trường Tiểu học Lê Văn Cảng và giao đất cho Trường Trung học Tiểu học Thi Văn Tám
Ngày 25/2/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1659/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Trường Tiểu học Lê Văn Cảng và giao đất cho Trường Trung học Tiểu học Thi Văn Tám, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi đất đã giao cho Trường Tiểu học Lê Văn Cảng theo Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 066908 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T 01280) đã cấp cho Trường Tiểu học Lê Văn Cảng ngày 20/12/2006, tại thửa đất số 297, diện tích 2.235 m2, tờ bản đồ số 20 xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa.

Lý do: Sáp nhập Trường Tiểu học Lê Văn Cảng vào Trường Tiểu học Thi Văn Tám theo Quyết định 6647/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND huyện Đức Hòa.

Giao đất cho Trường Tiểu học Thi Văn Tám với diện tích 2.235 m2 (hai ngàn, hai trăm ba mươi lăm mét vuông) tại thửa đất số 297, tờ bản đồ số 20 xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thể hiện theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 07/02/2022.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Trường Tiểu học Thi Văn Tám nộp phí, lệ phí theo quy định; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 066908 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T 01280) ngày 20/12/2006 đã cấp cho Trường Tiểu học Lê Văn Cảng; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Thi Văn Tám; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


25/02/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh thuê đất (đợt 1)Giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh thuê đất (đợt 1)
Ngày 25/2/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh thuê đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh (địa chỉ trụ sở chính: P22/08 ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 55.543,7m2 (năm mươi lăm ngàn, năm trăm bốn mươi ba phẩy bảy mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 1.418m2) tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Phú Sinh (đợt 1), cụ thể như sau:

Giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh với diện tích 51.790,7 m2 (năm mươi mốt ngàn, bảy trăm chín mươi phẩy bảy mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 1.418m2) đất tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, cụ thể:

Hình thức giao đất:

Diện tích 24.334,36 m2 (hai mươi bốn ngàn, ba trăm ba mươi bốn phẩy ba mươi sáu mét vuông) đất ở tại nông thôn (bao gồm đất tái định cư), giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 27.456,34 m2 (hai mươi bảy ngàn, bốn trăm năm mươi sáu phẩy ba mươi bốn mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 1.418m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh; đất trạm xử lý nước thải), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2022, 02-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 17/01/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 24/01/2022, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
158317174,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
25841741,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
358517787,79Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
458617367,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5587171.240,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
658817616,50Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
758917672,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8590171.509,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
959117100,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
105921712,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
11593171.532,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1259417333,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
13595171.376,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1459617796,20Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
15597171.075,81

Đất ở tại nông thôn

(tái định cư)

Giao đất có thu tiền sử dụng đất
16598171.209,60

Đất ở tại nông thôn

(tái định cư)

Giao đất có thu tiền sử dụng đất
17599171.858,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
18600171.481,23Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1960117930,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
20602171.216,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
21603171.212,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2260417179,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2360717592,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2460817759,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2560917104,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2661017337,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2761117541,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2861217884,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2961517328,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
30616173,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3161717168,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3261817188,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3361917663,40

Đất ở tại nông thôn

(tái định cư)

Giao đất có thu tiền sử dụng đất
34620171.048,83

Đất ở tại nông thôn

(tái định cư)

Giao đất có thu tiền sử dụng đất
356141714,00Đất thủy lợi

Giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh

 

36  27.442,34Đất cây xanh, đất giao thông

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 10/6/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 10/6/2019).  

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh đã hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo xác nhận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc ngày 17/01/2022.

Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh thuê đất với diện tích 3.753 m2 (ba ngàn, bảy trăm năm mươi ba mét vuông) tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất giáo dục, đất y tế thuộc dự án Khu dân cư An Phú Sinh, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 613, diện tích 1.357 m² đất xây dựng cơ sở y tế; thửa đất số 605, diện tích 762 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; thửa đất số 606, diện tích 1.634 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, thuộc tờ bản đồ số 17 xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2022; 02-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 17/01/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 24/01/2022.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 10/6/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 10/6/2019).  

- Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh đã hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo xác nhận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc ngày 17/01/2022.  

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phước Lý xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

25/02/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông báo mời nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức HòaThông báo mời nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với các thông tin như sau:

1. Tên dự án; mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

· Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ THỊ TRẤN HẬU NGHĨA, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN.

· Mục tiêu đầu tư

Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu đô thị nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết (sản phẩm là nhà ở thương mại và nhà ở tái định cư).

· Quy mô đầu tư của dự án

a) Diện tích đất sử dụng: khoảng 123.620,9 m2.

b) Quy mô dân số: Khoảng 2.800 người.

c) Quy mô xây dựng: Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt gồm các hạng mục:

- Nhà liền kề (nhà phố) – 460 lô diện tích 36.848,3 m2

- Nhà ở kết hợp thương mại – 196 lô diện tích 16.645,6 m2

- Nhà liền kề (tái định cư) – 14 lô diện tích 1161,1 m2

- Nhà Văn hóa diện tích 517 m2

- Công trình thương mại, dịch vụ diện tích 762 m2

- Trường mầm non diện tích 2.146,7 m2

- Cây xanh, công viên diện tích 10.056,8 m2

- Đường giao thông: 53.676,3 m2

- Bãi đỗ xe diện tích 1.210 m2

- Đất hạ tầng (Trạm xử lý nước thải) diện tích 597,1 m2

- Cơ cấu sản phẩm nhà ở:

- Nhà ở thương mại, bao gồm:

+ Nhà ở liền kề (460 lô)                   

+ Nhà ở kết hợp thương mại (196 lô)        

- Nhà ở tái định cư (đất nền): 14 lô

d) Việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Không.

đ) Phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho địa phương:

- Hạ tầng kỹ thuật (san nền; đường giao thông; cấp điện; cấp nước; thoát nước; thoát nước thải; chất thải rắn và vệ sinh môi trường và hạ tầng xã hội (khu cây xanh, sân tập ngoài trời): Sau khi đầu tư hoàn thành các công trình này nhà đầu tư bàn giao lại cho nhà nước quản lý, sử dụng theo quy định.

- Xây dựng phần thô các lô nhà liền kề, nhà ở kết hợp với thương mại; xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình dịch vụ: nhà văn hóa, trường mầm non, bãi đổ xe, công trình thương mại dịch vụ. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án, nhà đầu tư được quyền khai thác, kinh doanh các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng.

- Đối với 14 lô đất dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dân phải di dời để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án (thuộc lô đất ký hiệu TĐC theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt): Sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư bàn giao cho nhà nước để bố trí tái định cư cho các hộ dân theo phương án bồi thường GPMB được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo quy định.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 708.805.380.000 đồng (bảy trăm lẻ tám tỷ tám trăm lẻ năm triệu ba trăm ba mươi tám nghìn đồng).

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 274.889.620.000 đồng (hai trăm bảy mươi bốn tỷ tám trăm tám mươi chín triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

4. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất); người mua quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định của Luật Đất đai.

5. Tiến độ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư. Dự kiến:

- Từ quý I/2022 đến quý III/2023: Thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư; thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các thủ tục môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy…

- Từ quý III/2023 đến quý IV/2024: San lấp mặt bằng, thi công hạ tầng hoàn thành dự án đi vào hoạt động.

6. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

7. Diện tích khu đất: 123.620,9 m2.

8. Mục đích sử dụng đất: Theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

9. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Đến hết 17 giờ ngày 06/4/2022.

10. Thông tin liên hệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. 

+ Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An .

+ Số điện thoại: (0272) 3886 009 - (0272) 3826 199.

+ Số fax: (0272) 3825 044.

+ Email: skhdt@longan.gov.vn

- Các thông tin khác về dự án:

+ Xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và Thông báo mời quan tâm tại địa chỉ https://skhdt.longan.gov.vn/

+ Xem tại Quyết định số 12479/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Long An về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

11. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án:

- Chuẩn bị hồ sơ theo các biểu mẫu tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án./.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An

04/03/2022 8:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH MTV Ánh Tuyết Mỹ Bình chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH MTV Ánh Tuyết Mỹ Bình chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 27/01/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 839/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Ánh Tuyết Mỹ Bình chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH MTV Ánh Tuyết Mỹ Bình (địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 102, tờ bản đồ số 8, ấp 2, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 6.756,02 m2 (sáu ngàn, bảy trăm năm mươi sáu phẩy không hai mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 35 m2) tại xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp khác để đầu tư dự án Trại nuôi heo thịt theo công nghệ chăn nuôi chuồng lạnh tiên tiến.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH MTV Ánh Tuyết Mỹ Bình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 10/11/2070 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 10/11/2020).

Vị trí ranh giới khu đất: Tại xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Trại nuôi heo thịt theo công nghệ chăn nuôi chuồng lạnh tiên tiến được UBND huyện Đức Huệ phê duyệt tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 08/3/2021, được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01 – 2020 ngày 23/12/2020 và số 01– 2022 ngày 13/01/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và Văn phòng đăng ký đất đai duyệt, cụ thể:

Thửa đất số 1044, diện tích 72 m2; Thửa đất số 1045, diện tích 72 m2; Thửa đất số 1046, diện tích 72 m2; Thửa đất số 1047, diện tích 70 m2; Thửa đất số 1048, diện tích 70 m2; Thửa đất số 1049, diện tích 90 m2; Thửa đất số 1050, diện tích 40 m2; Thửa đất số 1051, diện tích 9 m2; Thửa đất số 1052, diện tích 12 m2; Thửa đất số 1053, diện tích 40 m2; Thửa đất số 1054, diện tích 24 m2; Thửa đất số 1055, diện tích 12 m2; Thửa đất số 1056, diện tích 15 m2; Thửa đất số 1057, diện tích 4 m2; Thửa đất số 1058, diện tích 1.800 m2; Thửa đất số 1059, diện tích 500 m2; Thửa đất số 1060, diện tích 15 m2; Thửa đất số 1061, diện tích 1 m2; Thửa đất số 1062, diện tích 1.150 m2; Thửa đất số 1063, diện tích 36 m2; Thửa đất số 1064, diện tích 48 m2; Thửa đất số 102, diện tích 5 m2; Thửa đất số 1105, diện tích 843,91 m2; Thửa đất số 1107, diện tích 1.755,11 m2 (trong đó, diện tích lộ giới là 35 m2); cùng tờ bản đồ số 08 với tổng diện tích là 6.756,02 m2, mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp khác để xây dựng các công trình (khu phụ trợ, khu hành chính dịch vụ, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật) và đường giao thông phục vụ cho Trại nuôi heo thịt theo công nghệ chăn nuôi chuồng lạnh tiên tiến.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Ánh Tuyết Mỹ Bình sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH MTV Ánh Tuyết Mỹ Bình nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Ánh Tuyết Mỹ Bình sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Bình xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH MTV Ánh Tuyết Mỹ Bình theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH MTV Ánh Tuyết Mỹ Bình có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp khác theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

27/01/2022 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất Trường Tiểu học Châu Văn Mừng và giao đất cho Trường Tiểu học Nhựt TảoThu hồi đất Trường Tiểu học Châu Văn Mừng và giao đất cho Trường Tiểu học Nhựt Tảo
Ngày18/2/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1418/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Trường Tiểu học Châu Văn Mừng và giao đất cho Trường Tiểu học Nhựt Tảo, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi đất đã giao cho Trường Tiểu học Châu Văn Mừng theo Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 của UBND tỉnh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 465733 (vào sổ cấp GCN số CT 18623) cấp ngày 29/4/2014, tại thửa đất số 23, diện tích 6.977,8 m², thuộc tờ bản đồ số 9 xã An Nhựt Tân (nay là xã Tân Bình), huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Lý do: Sáp nhập Trường Tiểu học Châu Văn Mừng vào Trường Tiểu học Nhựt Tảo theo Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND huyện Tân Trụ.

Giao đất cho Trường Tiểu học Nhựt Tảo với diện tích 6.977,8 m² (sáu ngàn, chín trăm bảy mươi bảy phẩy tám mét vuông) tại thửa đất số 23, tờ bản đồ số 23 xã Tân Bình (tờ bản đồ cũ số 9 xã An Nhựt Tân), huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. 

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại xã Tân Bình (xã An Nhựt Tân cũ), huyện Tân Trụ, tỉnh Long An được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính được Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 24/01/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Tiểu học Nhựt Tảo nộp phí, lệ phí theo quy định; thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 465733 (vào sổ cấp GCN số CT 18623) ngày 29/4/2014 đã cấp cho Trường Tiểu học Châu Văn Mừng. Cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Nhựt Tảo. Chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

18/02/2022 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​