Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Giao đất cho Trường THCS Thuận MỹGiao đất cho Trường THCS Thuận Mỹ
Ngày 22/6/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5774/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường THCS Thuận Mỹ, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường THCS Thuận Mỹ (địa chỉ trụ sở chính: Xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) với diện tích 1.101,3 m2 (một ngàn, một trăm lẻ một phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng mở rộng Trường THCS Thuận Mỹ.

Về nguồn gốc đất: Đất công do Nhà nước quản lý từ trước năm 1990.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 390, tờ bản đồ số 34, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 29-2020 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Châu Thành lập ngày 03/3/2020.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường THCS Thuận Mỹ nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường THCS Thuận Mỹ; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Châu Thành chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thuận Mỹ xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường THCS Thuận Mỹ theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Trường THCS Thuận Mỹ có trách nhiệm thực hiện nộp tiền các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


22/06/2021 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mẫu giáo Phước LýGiao đất cho Trường Mẫu giáo Phước Lý
Ngày 22/6/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5772/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mẫu giáo Phước Lý, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Mẫu giáo Phước Lý (địa chỉ trụ sở chính: Xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) với diện tích 2.800 m2 (hai ngàn tám trăm mét vuông) đất tọa lạc tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mẫu giáo Phước Lý.

Về nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân; UBND huyện Cần Giuộc đã hoàn thành công tác thu hồi đất và bồi thường.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 1532, tờ bản đồ số 18 xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 730-2020 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc lập ngày 29/10/2020.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Mẫu giáo Phước Lý nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mẫu giáo Phước Lý; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phước Lý xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mẫu giáo Phước Lý theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Trường Mẫu giáo Phước Lý có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


22/06/2021 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Toàn Cầu  chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Toàn Cầu  chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 22/6/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5741/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Toàn Cầu chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Toàn Cầu (địa chỉ trụ sở chính: Số 11 đường số 49, khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 5.369 m2 (năm ngàn, ba trăm sáu mươi chín mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 458 m2) đất tại xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để đầu tư dự án "Cơ sở gia công sản xuất miệng gió, ống thông gió các loại".

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Toàn Cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 732 (hợp từ thửa đất số 352 và một phần thửa đất số 305), tờ bản đồ số 5 xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 194-2021 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 07/6/2021). 

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 31/12/2070 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 31/12/2020).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Toàn Cầu sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Toàn Cầu nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Toàn Cầu sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thuận Thành xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Toàn Cầu theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Toàn Cầu có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


22/06/2021 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty Cổ phần Giấy Long AnPhê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty Cổ phần Giấy Long An
Ngày 22/6/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5739/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty Cổ phần Giấy Long An (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) với diện tích 10.433 m2 (mười ngàn, bốn trăm ba mươi ba mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 1.139 m2), cụ thể như sau:

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 2, tờ bản đồ số 16 xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa với diện tích 10.433 m2 đất (trong đó diện tích lộ giới 1.139 m2): Đã được UBND tỉnh cho thuê đất trả tiền hàng năm tại Quyết định số 77/QĐ-UB ngày 07/01/2003, Quyết định số 3005/QĐ-UB ngày 08/9/2004 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 058414, số vào sổ cấp GCN: T00051QSDĐ/0302-LA cấp ngày 08/9/2004, thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 07/01/2053.

Về phương án sử dụng đất: Thửa đất số 2, tờ bản đồ số 16 xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa với diện tích 10.433 m2 đất: Giữ lại tiếp tục thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Công ty Cổ phần Giấy Long An xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất mà doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật về đất đai; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Thủ Thừa thực hiện rà soát, cập nhật quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


22/06/2021 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3695/QĐ-UBND  ngày 12/10/2018 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3695/QĐ-UBND  ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh
Ngày 22/6/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5735/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thuê đất, cụ thể như sau:

Nội dung trước khi điều chỉnh

"Điều 1. Cho Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) thuê đất với diện tích 2.191.555,5 m2 (hai triệu, một trăm chín mươi mốt ngàn, năm trăm năm mươi lăm phẩy năm mét vuông, trong đó: diện tích chỉ giới đường sông 25.228 m2để sử dụng vào mục đích đầu tư nuôi trồng thủy sản.

Vị trí, ranh giới khu đất:

Thửa đất số 1 (được hợp nhất từ 58 thửa đất: gồm các thửa đất từ thửa đất số 1 đến 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 62, 63, 67, 68, 75, 89, 95,333 và đất thủy lợi, đất giao thông), tờ bản đồ số 20, diện tích 618.418,2 m2, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng.

Thửa đất số 40 (được hợp nhất từ 54 thửa đất: gồm các thửa đất số 40, 44, 47, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 83,  84, 85, 87, 88, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 113, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 129, 135, 136, 139, 143, 150, 164, 179, 191, 196 và đất thủy lợi, đất giao thông), tờ bản đồ số 20, diện tích 484.652,2 m2, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng.

Thửa đất số 1 (được hợp nhất từ 125 thửa đất, gồm các thửa đất: từ thửa đất số 1 đến thửa đất số 25, tờ bản đồ số 13; các thửa đất số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, tờ bản đồ số 14; từ thửa đất số 1 đến thửa đất số 35, 40, tờ bản đồ số 15;  các thửa đất số 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 23, 26, 30, 33, tờ bản đồ số 16 và đất thủy lợi, đất giao thông), tờ bản đồ số 14 (được hợp nhất từ các tờ bản đồ số 13,14,15,16), diện tích 1.088.485,1 m2 (trong đó: diện tích chỉ giới đường sông 25.228 m2), xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng.

Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 45-2018, 39-2018 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Tân Hưng lập ngày 19/9/2018 và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 25/9/2018".

Nội dung sau khi điều chỉnh:

"Điều 1. Cho Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 30, Phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) thuê đất với diện tích 2.157.808,3 m2 (hai triệu một trăm năm mươi bảy ngàn tám trăm lẻ tám phẩy ba mét vuông, trong đó: Diện tích chỉ giới đường sông 24.820 m2) đất tại xã Vĩnh Lợi và xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Cơ cấu sử dụng đất được xác định theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 và Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND huyện Tân Hưng, cụ thể như sau:

Diện tích 1.520.241,3 m2 (một triệu năm trăm hai mươi ngàn hai trăm bốn mươi mốt phẩy ba mét vuông) đất tại xã Vĩnh Lợi và xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu nuôi cá giống; Khu nuôi cá sinh sản; Khu nuôi cá thương phẩm và Đất bờ ao thuộc dự án Nuôi cá tra công nghiệp (mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản).

Diện tích 603.703 m2 (sáu trăm lẻ ba ngàn bảy trăm lẻ ba mét vuông) đất tại xã Vĩnh Lợi và xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Ao lắng cấp; Ao lắng xả, ao chứa bùn thuộc dự án Nuôi cá tra công nghiệp (mục đích sử dụng đất nông nghiệp khác).

Diện tích 33.864 m2 (ba mươi ba ngàn, tám trăm sáu mươi bốn mét vuông) đất tại xã Vĩnh Lợi và xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Công trình phụ trợ (nhà văn phòng; nhà ở công nhân; nhà nghỉ công đoàn; bếp ăn; kho thuốc; kho chứa thức ăn; kho vật dụng, thiết bị cơ khí; kho nhiên liệu; kho vôi; trạm bơm; trạm điện; hố thu cá chết) và đường đan giao thông phục vụ nội bộ dự án thuộc dự án Nuôi cá tra công nghiệp (mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp khác).

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2021 (02 Mảnh), 05-2021 (02 Mảnh) do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/5/2021 và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2020." 

Lý do điều chỉnh: 

Giảm diện tích 33.747,2 m2 (trong đó diện tích chỉ giới đường sông 408m2) đất mở rộng kênh Lâm Trường và kênh 79.

Điều chỉnh mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 và Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND huyện Tân Hưng về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nuôi cá tra công nghiệp tại xã Vĩnh Lợi và xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng; thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai tại Văn bản số 496/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 25/3/2019 về đề nghị rà soát, phân loại, xác định diện tích đất trồng lúa phải chuyển mục đích sang loại đất phi nông nghiệp khác để có cơ sở thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định pháp luật và Văn bản số 847/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 11/5/2021 về việc hướng dẫn xác định loại đất đối với phần diện tích đất để xây dựng các hạng mục ao lắng cấp và ao lắng xả, ao chứa bùn.

Quyết định trên là bộ phận không tách rời Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


22/06/2021 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước HậuGiao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hậu
Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5653/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hậu, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hậu (địa chỉ trụ sở chính: Xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) với diện tích 4.573 m2 (bốn ngàn, năm trăm bảy mươi ba mét vuông) đất tọa lạc tại xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng mở rộng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hậu.

Về nguồn gốc đất là đất của hộ gia đình, cá nhân; UBND huyện Cần Giuộc đã hoàn thành công tác thu hồi đất và bồi thường.

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 980, tờ bản đồ số 3 xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 106-2021 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc lập ngày 03/3/2021.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hậu nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hậu; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phước Hậu xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hậu theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hậu có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


18/06/2021 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Annongland chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Annongland chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5619/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Annongland chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Annongland (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp với diện tích 12.315 m2 (mười hai ngàn, ba trăm mười lăm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 686 m2) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa để đầu tư dự án Khu dân cư Annong 6-1.24SKC; cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 5304/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 và Quyết định số 10371/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND huyện Đức Hòa, cụ thể như sau:

Hình thức giao đất:

Diện tích 7.132,8 m2 (bảy ngàn, một trăm ba mươi hai phẩy tám mét vuông) đất ở tại nông thôn, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 5.128,2 m2 (năm ngàn, một trăm hai mươi tám phẩy hai mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 686 m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Diện tích 54 m² (năm mươi bốn mét vuông) đất sử dụng vào mục đích đất thủy lợi, giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 20-2021 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập ngày 13/5/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 14/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4473/QĐ-UBND ngày 03/12/2018).

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Annongland nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính phát sinh do giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Công ty TNHH Annongland nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Annongland sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Annongland theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


18/06/2021 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4298/QĐ-UBND  ngày 27/11/2020 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4298/QĐ-UBND  ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh
Ngày 14/6/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5452/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4298/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4298/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc cho phép  Công ty Cổ phần khai thác Hạnh Phúc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 7, diện tích 371.089 m2; thửa đất số 120, diện tích 50.676,9 m2; thửa đất số 409, diện tích 502.509,6 m2), cụ thể như sau: 

Từ: 

"Cho phép Công ty Cổ phần Khai thác Hạnh Phúc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 924.275,5 m2 [trong đó: Diện tích 778.994 m2 (gồm 314.748 m2 đất xây dựng đường giao thông, bãi đậu xe và 464.246 m2 đất cây xanh, mặt nước) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp không phải trả tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và Điểm k Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước] được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 và Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa 1 (giai đoạn 2).

Vị trí ranh giới khu đất: Tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 72-2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 26/7/2020, cụ thể:

Tại thửa đất số 7, tờ bản đồ số 28, diện tích 371.089 m2, trong đó: có 495.700 m2 (gồm: 241.000 m2 đất xây dựng đường giao thông và 254.700 m2 đất cây xanh và mặt nước) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp. 

…"

Thành:

"Cho phép Công ty Cổ phần Khai thác Hạnh Phúc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 924.275,5 m2 [trong đó có: Diện tích 574.764 m2 (gồm 215.634 m2 đất xây dựng đường giao thông, bãi đậu xe và 359.130 m2 đất cây xanh, mặt nước) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp không phải trả tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và Điểm k Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước] được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 và Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa 1 (giai đoạn 2)."

Vị trí ranh giới khu đất: Tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 72-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 26/7/2020, cụ thể:

Tại thửa đất số 7, tờ bản đồ số 28, diện tích 371.089 m2, trong đó: có 291.470 m2 (gồm: 141.886 m2 đất xây dựng đường giao thông và 149.584 m2 đất cây xanh và mặt nước) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp.

…" 

Lý do điều chỉnh: Do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 4298/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 4298/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


14/06/2021 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty xi măng Phúc Sơn gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án đầu tưCho phép Công ty xi măng Phúc Sơn gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư
Ngày 08/6/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5229/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty xi măng Phúc Sơn gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty xi măng Phúc Sơn (mã số doanh nghiệp: 0800006748, địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) được gia hạn tiến độ sử dụng đất với diện tích 334.247 m2 tại thửa số 1301, tờ bản đồ số 3, đất tọa lạc tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc để thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Lý do gia hạn: Theo Kết luận Thanh tra số 661/KL-STNMT ngày 18/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất của Công ty xi măng Phúc Sơn, qua đó xác định tiến độ sử dụng đất của Công ty xi măng Phúc Sơn chậm 35 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư vi phạm quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và nay Công ty có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng thể hiện tại văn bản số 26/CV-PS ngày 15/01/2021.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư (đến ngày 25/9/2022, theo Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án số 231/QĐ-PS ngày 25/9/2020 của Công ty xi măng Phúc Sơn). Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty xi măng Phúc Sơn không thực hiện được việc chuyển quyển sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì Nhà nước thu hồi theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm: Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty xi măng Phúc Sơn phải nộp cho nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty xi măng Phúc Sơn và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện. Công ty xi măng Phúc Sơn nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho nhà nước trong thời gian gia hạn theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


08/06/2021 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho Công ty Điện lực Long An thuê đất tại Phường 4,  thành phố Tân An (đợt 1)Cho Công ty Điện lực Long An thuê đất tại Phường 4,  thành phố Tân An (đợt 1)
Ngày 07/6/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5255/QĐ-UBND về việc cho Công ty Điện lực Long An thuê đất tại Phường 4, thành phố Tân An (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty Điện lực Long An (địa chỉ trụ sở chính: Số 168, tuyến tránh, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 6.492 m2 (sáu ngàn, bốn trăm chín mươi hai mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 310m2đất tọa lạc tại Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An để thực hiện công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật điện (nhà điều hành lưới điện) - đợt 1.

Nguồn gốc đất: Thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 2892 (được hợp nhất từ thửa đất số 194, 195) thuộc tờ bản đồ số 2 đất tọa lạc tại Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 06-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 03/3/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 08/3/2021).

Thời hạn sử dụng đất: Năm mươi (50) năm tính từ ngày ký quyết định trên.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty Điện lực Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Điện lực Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Điện lực Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND thành phố Tân An chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND Phường 4 xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Điện lực Long An theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Điện lực Long An có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


07/06/2021 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Chùa Bồ ĐềGiao đất cho Chùa Bồ Đề
Ngày 07/6/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5251/QĐ-UBND về việc giao đất cho Chùa Bồ Đề, với nội dung cụ thể như sau:

Giao cho Chùa Bồ Đề (địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) diện tích 3.819 m2 (ba ngàn, tám trăm mười chín mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Cơ sở thờ tự Chùa Bồ Đề.

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 4727 (được hợp nhất từ các thửa đất số 1411, 1412, 1415), diện tích 3.819 m², tờ bản đồ số 59 thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc được xác định theo Mảnh trích đo địa chính do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc lập ngày 04/5/2020.

Về nguồn gốc đất là đất công do Nhà nước quản lý theo Quyết định số 9078/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND huyện Cần Giuộc.

Thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Chùa Bồ Đề nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chùa Bồ Đề; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Cần Giuộc xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Chùa Bồ Đề theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Chùa Bồ Đề có trách nhiệm thực hiện nộp tiền các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


07/06/2021 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Dương Vũ chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Dương Vũ chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 04/6/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5140/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Dương Vũ chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Dương Vũ (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 10.672,1 m2 (mười ngàn, sáu trăm bảy mươi hai phẩy một mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 843 m2tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để đầu tư dự án "Nhà máy xay lúa".

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Dương Vũ nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 171, tờ bản đồ số 16, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 08/01/2021)

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 05/3/2070 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 05/3/2020).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Dương Vũ sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Dương Vũ nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Dương Vũ sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Dương Vũ theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Dương Vũ có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


04/06/2021 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Tin học – Viễn thông Cửu Long chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Tin học – Viễn thông Cửu Long chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 02/6/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5041/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Tin học – Viễn thông Cửu Long chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Tin học - Viễn thông Cửu Long, (địa chỉ trụ sở chính: Số 134-136-138, Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 6.638m2 (sáu ngàn, sáu trăm ba mươi tám mét vuông) đất tọa lạc tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư Mở rộng nhà xưởng gia công nhựa, các sản phẩm may mặc (hạng mục: nhà kho chứa hàng, nhà ăn, nhà để xe công nhân).

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Tin học - Viễn thông Cửu Long nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 09/10/2070 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 09/10/2020).

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 752 (được hợp nhất từ các thửa 336, 346, 380, 535, 646, tờ bản đồ số 15, xã An Thạnh, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2021 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 09/3/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Tin học - Viễn thông Cửu Long sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Tin học - Viễn thông Cửu Long nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Tin học - Viễn thông Cửu Long sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã An Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Tin học - Viễn thông Cửu Long theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Tin học - Viễn thông Cửu Long có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


02/06/2021 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH MTV Ngọc Mai chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH MTV Ngọc Mai chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 02/6/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5038/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Ngọc Mai chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH MTV Ngọc Mai (địa chỉ trụ sở chính: 363 ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 889,8 m2 (tám trăm tám mươi chín phẩy tám mét vuông, trong đó diện tích ranh lộ giới 16,4 m2) tại xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất thương mại, dịch vụ để đầu tư dự án "Cửa hàng kinh doanh xăng dầu".

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH MTV Ngọc Mai nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 1353 (hợp từ thửa đất số 684 và một phần các thửa đất số 682, 726), tờ bản đồ số 5, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 05-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 20/11/2020)

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 16/01/2070 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 16/01/2020).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Ngọc Mai sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH MTV Ngọc Mai nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Ngọc Mai sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND thành phố Tân An chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã An Vĩnh Ngãi xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH MTV Ngọc Mai theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH MTV Ngọc Mai có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


02/06/2021 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Chùa Hội ChơnGiao đất cho Chùa Hội Chơn
Ngày 28/5/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4879/QĐ-UBND về việc giao đất cho Chùa Hội Chơn, với nội dung cụ thể như sau:

Giao cho Chùa Hội Chơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) với diện tích 471 m2 (bốn trăm bảy mươi mốt mét vuông) đất tọa lạc tại xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng mở rộng Cơ sở thờ tự Chùa Hội Chơn.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thuộc thửa đất số 362, tờ bản đồ số 13 xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 48-2021 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Tân Trụ lập ngày 31/3/2021).

Về nguồn gốc đất: Đất ở của ông Châu Văn Hoàng tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước và đã được UBND huyện Tân Trụ thu hồi đất tại Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 05/7/2018. Chùa Hội Chơn đã sử dụng đất ổn định liên tục từ năm 2018 cho đến nay.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Chùa Hội Chơn nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chùa Hội Chơn; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Tân Trụ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Quê Mỹ Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Chùa Hội Chơn theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Chùa Hội Chơn có trách nhiệm thực hiện nộp tiền các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


28/05/2021 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh diện tích đất thuê và cho phép gia hạn  thời hạn sử dụng đất đối với Công ty TNHH Tiền VệĐiều chỉnh diện tích đất thuê và cho phép gia hạn  thời hạn sử dụng đất đối với Công ty TNHH Tiền Vệ
Ngày 28/5/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4736/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất thuê và cho phép gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với Công ty TNHH Tiền Vệ (địa chỉ trụ sở chính: Km 1954 Quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An), cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1999/QĐ.UB ngày 27/8/1997 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh diện tích đất cho Công ty TNHH Tiền Vệ thuê quyền sử dụng đất tại xã Khánh Hậu, thị xã Tân An (nay là phường Tân Khánh, thành phố Tân An), cụ thể: Điều chỉnh từ diện tích 14.785 m2 thành diện tích 14.757 m2.

Lý do: Diện tích đất giảm 28 m2 so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do đo đạc xác định lại diện tích và kích thước thửa đất; về ranh giới thửa đất sử dụng ổn định, không có thay đổi so với thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Cho phép Công ty TNHH Tiền Vệ được gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với diện tích 14.757 m2, đất tọa lạc tại phường Tân Khánh, thành phố Tân An để sử dụng vào mục đích sản xuất hàng may mặc.

Thời hạn thuê đất: Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 20/12/2045 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 2164807034, chứng nhận thay đổi lần 5 ngày 03/3/2020).

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 5, tờ bản đồ số 4-20 đất tọa lạc tại phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo Mảnh trích đo địa chính số 06-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 13/5/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Tiền Vệ sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Tiền Vệ nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 229474 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số 25 QSDĐ/0111-LA) ngày 14/8/1999 đã cấp cho Công ty TNHH Tiền Vệ sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 285/QĐ.UB ngày 12/02/1996, Quyết định số 1999/QĐ.UB ngày 27/8/1997 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 285/QĐ.UB ngày 12/02/1996, Quyết định số 1999/QĐ.UB ngày 27/8/1997 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


28/05/2021 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Long AnPhê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Long An
Ngày 28/5/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4735/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Long An (địa chỉ trụ sở chính: Số 5/1 Khu phố 6, Quốc lộ 1A, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) với tổng diện tích 80.827 m2 (tám mươi ngàn, tám trăm hai mươi bảy mét vuông), cụ thể như sau:

Vị trí, ranh giới khu đất:

Thửa đất số 53, tờ bản đồ số 22 đất tọa lạc tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức với diện tích 78.354 m2 đất: Đã được UBND tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 2246/QĐ-UB ngày 23/9/1997 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AB 066900, cấp ngày 12/12/2006.

Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 4-4 đất tọa lạc tại Phường 5, thành phố Tân An với diện tích 2.473 m2 đất: Đã được UBND tỉnh giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 2181/QĐ-UB ngày 02/08/2000, Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 522451, cấp ngày 02/8/2000.

Về phương án sử dụng đất:

Thửa đất số 53, tờ bản đồ số 22 đất tọa lạc tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức với diện tích 78.354 m2: Tiếp tục sử dụng đất.

Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 4-4 đất tọa lạc tại Phường 5, thành phố Tân An với diện tích 2.473 m2: Tiếp tục sử dụng đất.

Sau khi được gia hạn sử dụng đất, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Long An sẽ chuyển sang hình thức thuê đất theo quy định.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Long An xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất mà doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của pháp luật về đất đai; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND thành phố Tân An, UBND huyện Bến Lức: Thực hiện rà soát, cập nhật quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


28/05/2021 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thực hiện báo cáo tiến độ triển khai dự án, công bố công khai thông tin dự ánThực hiện báo cáo tiến độ triển khai dự án, công bố công khai thông tin dự án
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An thông báo đến các nhà đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương để thực hiện các hoạt động đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh các nội dung sau:

1. Thực hiện báo cáo định kỳ về tiến độ triển khai dự án

1.1. Thời gian báo cáo

Căn cứ tại Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020; Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư, kể từ ngày dự án được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư (Công ty) phải thực hiện chế độ báo cáo tiến độ triển khai dự án định kỳ hàng quý, năm như sau: 

- Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo.

- Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo.

1.2. Nội dung báo cáo tiến độ triển khai dự án gồm tiến độ đã thực hiện, kế hoạch thực hiện đối với các thủ tục sau:

1. Thủ tục về đất đai:

- Thủ tục đo đạc;

- Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất lúa, nếu có (chủ trương của HĐND tỉnh hoặc Thủ tướng Chính phủ);

- Thủ tục kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất; thủ tục xây dựng, phê duyệt đơn giá bồi thường; thủ tục xây dựng, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; việc chuyển ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nhà đầu tư báo cáo nội dung này tùy theo từng dự án nếu có);

- Tiến độ chi trả bồi thường đối với dự án nhà nước thu hồi đất theo Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013;

- Tiến độ thực hiện mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trả bồi thường đối với dự án nhà nước thu hồi đất theo Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013;

- Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất;

2. Thủ tục xây dựng (nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch, thiết kế cơ sở, cấp phép thi công hạ tầng; cấp giấy phép xây dựng): tùy vào quy mô, tính chất của dự án.

3. Thủ tục môi trường (kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường);

4. Thủ tục phòng cháy chữa cháy;

5. Thủ tục đấu nối giao thông (với huyện lộ, tỉnh lộ hoặc quốc lộ);

6. Tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục dự án:

- Tiến độ san lấp mặt bằng;

- Tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật: đường, vỉa hè, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh; công viên, trường học, bệnh viện và các công trình hạ tầng xã hội khác trong dự án.

7. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; đề xuất các biện pháp giải quyết, khắc phục.

8. Kế hoạch triển khai thời gian tới (có ghi mốc thời gian cụ thể đến ngày/tháng/năm) đối với các thủ tục từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 7 của Mục này (đối với các dự án chưa hoàn thành, đưa vào hoạt động).

9. Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.

10. Chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng (chỉ thực hiện đối với báo cáo năm).

1.3. Mẫu thực hiện báo cáo bằng văn bản

- Văn bản báo cáo thực hiện theo Mẫu A.I.20 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tuy nhiên, do Mẫu số A.I.20 không đầy đủ các nội dung nêu tại Mục 1.2 trên, do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư, ngoài các nội dung của Mẫu A.I.20 chủ động bổ sung vào Mẫu số A.I.20 các nội dung cho đầy đủ như hướng dẫn tại Mục 1.2 trên (Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đăng tải Mẫu cập nhật đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: www.skhdt.longan.gov.vn).

1.4. Hình thức thực hiện báo cáo bằng văn bản và trực tuyến

a) Đối với dự án đầu tư trong nước

- Báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tuyến trên Hệ thống quản lý dự án đầu tư của tỉnh Long An tại địa chỉ trang Web: www.qldadt.ictlongan.vn 

Để đăng nhập vào hệ thống, các nhà đầu tư tra cứu theo tên dự án tương ứng với tên nhà đầu tư (liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để biết thông tin) để sử dụng Hệ thống quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An. Vì mật khẩu được cấp chung cho các tài khoản, để bảo đảm an toàn thông tin, Sở Kế hoạch và Đầu tư lưu ý các nhà đầu tư tiến hành đổi mật khẩu ngay lần đầu tiên khi đăng nhập hệ thống.

Trên hệ thống đã cập nhật sơ bộ thông tin của 1.059 dự án trên địa bàn tỉnh Long An. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư triển khai sử dụng Hệ thống quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An, tiến hành cập nhật lại đầy đủ chính xác thông tin dự án và báo cáo định kỳ tiến độ triển khai dự án đầu tư của các nhà đầu tư.

Danh sách dự án trên có thể cập nhật chưa đầy đủ tất cả các dự án, do đó trường hợp nhà đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhưng chưa đưa vào danh sách trên và chưa được cấp tài khoản báo cáo thì đề nghị nhà đầu tư có văn bản thông báo Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp tài khoản báo cáo theo quy định (văn bản thông báo phải nêu rõ các thông tin về dự án và nhà đầu tư; cung cấp các tài liệu liên quan như quyết định chủ trương đầu tư hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khác).

- Báo cáo trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ https://vietnaminvest.gov.vn

b) Đối với dự án đầu tư nước ngoài

- Báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tuyến trên Hệ thống quản lý dự án đầu tư tại địa chỉ trang Web: www.qldadt.ictlongan.vn 

- Báo cáo trực tuyến trên Cổng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại địa chỉ trang Web: www.fdi.gov.vn

Khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn thống nhất một hệ thống đầu tư thì chuyển từ báo cáo trực tuyến trên Cổng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài sang Cổng thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ https://vietnaminvest.gov.vn

2. Công khai thông tin dự án tại vị trí dự án

Căn cứ văn bản số 3835/UBND-KTTC ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về công khai thông tin các dự án đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư thực hiện công khai các thông tin dự án tại vị trí dự án, cụ thể:

2.1. Dự án phải công khai thông tin

- Tất cả các dự án đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Dự án đầu tư trực tiếp trong cụm công nghiệp không phải công khai thông tin dự án tại vị trí dự án theo thông báo này.

2.2. Thời điểm công khai thông tin

- Thời điểm lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Đối với các dự án thuộc đối tượng công khai thông tin nhưng chưa lắp đặt bảng thông tin tại vị trí dự án thì trong thời gian chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này phải lắp đặt xong.

- Các bảng thông tin dự án phải có chỗ để cập nhật thông tin tiến độ thực hiện dự án, ghi rõ các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, khách quan nếu dự án thực hiện không đúng tiến độ (cập nhật thông tin ít nhất 3 tháng/lần; nếu dự án thực hiện đúng tiến độ thì không phải cập nhật).

2.3. Nội dung thông tin dự án phải bảo đảm các nội dung sau:

- Tên dự án (có ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

- Chủ đầu tư: tên đơn vị chủ đầu tư; họ và tên, chức vụ, địa chỉ liên hệ, số điện thoại người đại diện để liên hệ;

- Qui mô dự án (có trích lục bản đồ ranh đất);

- Tổng vốn đầu tư;

- Tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Xử lý vi phạm nếu không thực hiện báo cáo tiến độ triển khai dự án, không công khai thông tin dự án

- Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Ngừng hoạt động dự án theo quy định tại Điều 47; chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại Điều 48 của Luật Đầu tư năm 2020.

Nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư được biết, khẩn trương thực hiện; định kỳ có báo cáo tiến độ triển khai dự án, báo cáo kết quả lắp đặt bảng thông tin dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trường hợp các nhà đầu tư không thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra xử lý theo Mục 3 thông báo này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, nhà đầu tư liên hệ Phòng Kinh tế Đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, số điện thoại 0272.3826199 để được hướng dẫn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong sự phối hợp thực hiện của các nhà đầu tư trong thời gian tới. Trân trọng!

Sở Kế hoạch và Đầu tư


01/06/2021 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2021-06/27-7-2020-thong bao.jpgApproved
Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm thuê đất (đợt 4)Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm thuê đất (đợt 4)
Ngày 21/5/2021, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 4449/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm thuê đất (đợt 4).

Theo đó quyết định cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm thuê đất có thu tiền thuê (đợt 4) với diện tích 1.205 m2 (một ngàn hai trăm lẻ năm mét vuông) đất tọa lạc tại xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An để đầu tư nhà máy, kho tàng thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, cụ thể:

Về nguồn gốc đất: Diện tích 1.205 m2 đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 06/9/2061. (cùng thời hạn sử dụng đất với các đợt cho thuê trước đây theo Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 06/9/2011, Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 11/9/2013, Quyết định số 3687/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh).

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 1267, tờ bản đồ số 1, diện tích 1.205 m² (một ngàn hai trăm lẻ năm mét vuông) tại xã Long Định, huyện Cần Đước được xác định theo các Mảnh trích đo địa chính số 01-2021, 02-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 15/01/2021 (vị trí đất đã bồi thường).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Định xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


21/05/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Thương mại & Chế biến hàng xuất khẩu Tứ Hải chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lầnCho phép Công ty TNHH Thương mại & Chế biến hàng xuất khẩu Tứ Hải chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
Ngày 21/5/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4446/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại & Chế biến hàng xuất khẩu Tứ Hải (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH Thương mại & Chế biến hàng xuất khẩu Tứ Hải được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần đối với diện tích 9.859 m2 (trong đó diện tích lộ giới 26,6 m2) đã được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1306/QĐ-UB ngày 24/3/2005 để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 189 (thửa đất cũ số 185) tờ bản đồ số 18 (tờ bản đồ cũ số 19) xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 55-2021 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Châu Thành lập ngày 18/3/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 22/3/2021.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 21/3/2055.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thương mại & Chế biến hàng xuất khẩu Tứ Hải sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Thương mại & Chế biến hàng xuất khẩu Tứ Hải nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 065453 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T 00011) ngày 21/3/2005 đã cấp cho Công ty TNHH Thương mại & Chế biến hàng xuất khẩu Tứ Hải sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1306/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1306/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                                                          N.K


21/05/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnhChấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh
Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4365/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh.

Theo đó chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Khanh Mừng chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 944, diện tích 1.317 m2).

Lý do: Công ty gặp khó khăn về tài chính, không đủ khả năng để nộp tiền thuê đất trả tiền một lần và có văn bản cam kết tiếp tục sử dụng đất thuê đất trả tiền hàng năm không chuyển sang thuê đất trả tiền một lần đối với dự án nêu trên.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


20/05/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho Công ty Cổ phần Long Hậu thuê đất (đợt 6-giai đoạn 1)Cho Công ty Cổ phần Long Hậu thuê đất (đợt 6-giai đoạn 1)
Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4345/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Long Hậu (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất (đợt 6-giai đoạn 1).

Theo đó quyết định cho Công ty Cổ phần Long Hậu thuê đất với diện tích 75.046 m2 (bảy mươi lăm ngàn, không trăm bốn mươi sáu mét vuông) đất tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Long Hậu 3 (đợt 6 - giai đoạn 1), cụ thể:

- Diện tích 60.738 m2 (sáu mươi ngàn, bảy trăm ba mươi tám mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất để đầu tư nhà máy, kho tàng thuộc khu công nghiệp Long Hậu 3.

- Diện tích 14.308 m2 (mười bốn ngàn, ba trăm lẻ tám mét vuông) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo Khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và Điểm k Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Về nguồn gốc đất: Diện tích 75.046 m2 đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 21/6/2066 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư tại Công văn số 1064/TTg-KTN ngày 21/6/2016).   

Vị trí, ranh giới khu đất: Tờ bản đồ số 4 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo các Mảnh trích đo địa chính số 07-2021, 08-2021, 09-2021, 10-2021 và số 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập, được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 16/3/2021 và ngày 23/4/2021 (vị trí đã bồi thường), cụ thể như sau:

- Thửa đất số 10193, diện tích 1.652 m2 (trong đó diện tích 85 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp);

- Thửa đất số 10194, diện tích 3.627 m2 (trong đó diện tích 134 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp);

- Thửa đất số 10195, diện tích 1.241 m2;

- Thửa đất số 10196, diện tích 6.840 m2 (trong đó diện tích 52 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp);

- Thửa đất số 10263, diện tích 1.008 m2 (trong đó diện tích 929 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp);

- Thửa đất số 10197, diện tích 7.618 m2 (trong đó diện tích 378 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp);

- Thửa đất số 10198, diện tích 9.973 m2 (trong đó diện tích 3.367 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp);

- Thửa đất số 10199, diện tích 8.740 m2 (trong đó diện tích 639 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp);

- Thửa đất số 10200, diện tích 3.681 m2 (trong đó diện tích 1.268 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp);

- Thửa đất số 10201, diện tích 191 m2;

- Thửa đất số 10202, diện tích 504 m2 (trong đó diện tích 170 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp);

- Thửa đất số 10203, diện tích 496 m2;

- Thửa đất số 10204, diện tích 370 m2 (trong đó diện tích 308 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp);

- Thửa đất số 10205, diện tích 542 m2;

- Thửa đất số 10206, diện tích 378 m2;

- Thửa đất số 10207, diện tích 300 m2;

- Thửa đất số 10208, diện tích 5.011 m2 (trong đó diện tích 839 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp);

- Thửa đất số 10209, diện tích 1.019 m2 (trong đó diện tích 304 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp);

- Thửa đất số 10210, diện tích 1.748 m2 (trong đó diện tích 755 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp);

- Thửa đất số 10211, diện tích 2.225 m2;

- Thửa đất số 10212, diện tích 300 m2;

- Thửa đất số 10213, diện tích 4.000 m2;

- Thửa đất số 10214, diện tích 12.890 m2 (trong đó diện tích 4.558 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp);

-Thửa đất số 10215, diện tích 692 m2 (trong đó diện tích 522 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Long Hậu sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Long Hậu nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Long Hậu sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hậu xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Long Hậu theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần Long Hậu có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


20/05/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất và cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC thuê đất (đợt 1)Giao đất và cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC thuê đất (đợt 1)
Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4307/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (địa chỉ trụ sở chính: Số 46-48 Đường số 1, Khu phố Bình Cư 3, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất (đợt 1).

Theo đó quyết định giao đất và cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC thuê đất với tổng diện tích 51.367,6 m2 (năm mươi mốt ngàn, ba trăm sáu mươi bảy phẩy sáu mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 1.504 m²) tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư dự án Khu tái định cư thị trấn Thủ Thừa (đợt 1), cụ thể như sau:

1. Giao cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC với diện tích 48.369,6 m2 (bốn mươi tám ngàn, ba trăm sáu mươi chín phẩy sáu mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 1.504 m²) đất tọa lạc tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư thị trấn Thủ Thừa, cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 25.165,43 m2 (hai mươi lăm ngàn, một trăm sáu mươi lăm phẩy bốn mươi ba mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 23.204,17 m2 (hai mươi ba ngàn, hai trăm linh bốn phẩy mười bảy mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 1.504 m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh, đất tôn giáo), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Thủ Thừa phê duyệt tại Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 27/6/2019, Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 10/01/2020, Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 26/6/2020, Quyết định số 6581/QĐ-UBND ngày 12/11/2020, Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 tại các thửa đất: thửa 2768, diện tích 2.465,9 m²; thửa 2769, diện tích 2.698,34 m²; thửa 2770, diện tích 1.454 m²; thửa 2771, diện tích 2.695,5 m²; thửa 2772, diện tích 2.299,8 m²; thửa 2773, diện tích 2.695 m²; thửa 2774, diện tích 2.476,5 m²; thửa 2775, diện tích 2.642,9 m²; thửa 2776, diện tích 2.884,2 m²; thửa 2777, diện tích 2.853,29 m², loại đất: đất ở tại đô thị (tái định cư - giao đất có thu tiền sử dụng đất); giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhầm mục đích kinh doanh, bao gồm: Thửa đất số 2778, diện tích 1.853,31 m², loại đất: đất cơ sở tôn giáo và phần diện tích 21.350,86 m2 đất giao thông, cây xanh; cùng tờ bản đồ số 01 thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 11-2021; 12-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 09/4/2021.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 11/6/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 11/6/2018).

- Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

2. Cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC thuê đất với diện tích 2.998 m2 (hai ngàn, chín trăm chín mươi tám mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu tái định cư thị trấn Thủ Thừa, cụ thể:

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Thủ Thừa phê duyệt tại Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 27/6/2019, Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 10/01/2020, Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 26/6/2020, Quyết định số 6581/QĐ-UBND ngày 12/11/2020, Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 31/3/2021, tại thửa đất số 2779, diện tích 2.998 m² đất thương mại, dịch vụ, tờ bản đồ số 01 thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 11-2021; 12-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 09/4/2021.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 11/6/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 11/6/2018).

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Thủ Thừa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


20/05/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Công nhận quyền sử dụng đất cho Họ đạo Cao đài Việt Nam (Bình Đức) xã An Lục Long tại xã An Lục Long, huyện Châu ThànhCông nhận quyền sử dụng đất cho Họ đạo Cao đài Việt Nam (Bình Đức) xã An Lục Long tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành
Ngày 12/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4078/QĐ-UBND về việc Công nhận quyền sử dụng đất cho Họ đạo Cao đài Việt Nam (Bình Đức) xã An Lục Long (địa chỉ: Ấp Đồng Tre, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành.

Theo đó quyết định Công nhận quyền sử dụng đất cho Họ đạo Cao đài Việt Nam (Bình Đức) xã An Lục Long tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, cụ thể:

- Diện tích đất: 368,4 m2 (ba trăm sáu mươi tám phẩy bốn mét vuông).

- Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 242, tờ bản đồ số 18 đất tọa lạc tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 149-2016 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Châu Thành lập ngày 25/5/2016 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 03/6/2016.

- Nguồn gốc đất: Họ đạo Cao đài Việt Nam (Bình Đức) xã An Lục Long đã sử dụng đất ổn định liên tục từ năm 1971 đến nay, đất không có tranh chấp.

- Mục đích sử dụng đất: Xây dựng cơ sở thờ tự (đất cơ sở tôn giáo).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Họ đạo Cao đài Việt Nam (Bình Đức) xã An Lục Long nộp phí, lệ phí theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Họ đạo Cao đài Việt Nam (Bình Đức) xã An Lục Long; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


12/05/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Công nhận quyền sử dụng đất cho Họ đạo Tân Kim Cao đài Ban chỉnh Đạo tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần GiuộcCông nhận quyền sử dụng đất cho Họ đạo Tân Kim Cao đài Ban chỉnh Đạo tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc
Ngày 12/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4077/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Họ đạo Tân Kim Cao đài Ban chỉnh Đạo (địa chỉ: Khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc.

Theo đó quyết định Công nhận quyền sử dụng đất cho Họ đạo Tân Kim Cao đài Ban chỉnh Đạo tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, cụ thể:

- Diện tích đất: 1.970 m2 (một ngàn, chín trăm bảy mươi mét vuông).

- Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 908, tờ bản đồ số 35, đất tọa lạc tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 1158-2020 được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc duyệt ngày 03/9/2020.

- Nguồn gốc đất: Họ Đạo Tân Kim Cao đài Ban chỉnh Đạo đã canh tác, sử dụng đất ổn định liên tục từ trước năm 1975 đến nay, đất không có tranh chấp.

- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 (năm mươi) năm tính từ ngày 15/10/1993.

- Hình thức sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Họ đạo Tân Kim Cao đài Ban chỉnh Đạo nộp phí, lệ phí theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Họ đạo Tân Kim Cao đài Ban chỉnh Đạo; cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


12/05/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho Công ty Cổ phần IMG Phước Đông thuê đất (đợt 5)Cho Công ty Cổ phần IMG Phước Đông thuê đất (đợt 5)
Ngày 07/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3898/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần IMG Phước Đông (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, đường tỉnh 826B, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) thuê đất.

Theo đó quyết định thu hồi diện tích 980 m2 (chín trăm tám mươi mét vuông) đất rạch công cộng do UBND xã Phước Đông quản lý để cho Công ty Cổ phần IMG Phước Đông thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - Cầu cảng Phước Đông.

Và cho Công ty Cổ phần IMG Phước Đông (MSDN: 1100807198, địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, đường tỉnh 826B, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) thuê đất mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 54.873,6 m2 (năm mươi bốn ngàn, tám trăm bảy mươi ba phẩy sáu mét vuông; trong đó có 980 m2 đất rạch công cộng do UBND xã Phước Đông quản lý) đất tọa lạc tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - Cầu cảng Phước Đông (đợt 5), cụ thể:

- Diện tích 36.828 m2 (ba mươi sáu ngàn, tám trăm hai mươi tám mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất để đầu tư nhà máy, kho tàng thuộc Khu công nghiệp - Cầu cảng Phước Đông.

- Diện tích 18.045,6 m2 (mười tám ngàn, không trăm bốn mươi lăm phẩy sáu mét vuông) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo Khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và Điểm k Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Về nguồn gốc đất: Diện tích 48.422 m2 đất đã thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; diện tích 980 m2 đất công do UBND xã Phước Đông quản lý xen kẽ bên trong dự án và diện tích 5.471,6 m2 đất đã cưỡng chế thu hồi đất của DNTN Xây dựng - Thương mại Thăng Long.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 06/01/2059 (cùng thời hạn thuê đất đợt 1 của Công ty Cổ phần IMG Phước Đông theo Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 03/02/2009 của UBND tỉnh).  

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại thửa đất số 2018 (được hợp nhất từ 29 thửa đất, một phần các thửa đất số: 1944, 1947, 1741, 1742, 1844, 1841, 1840, 1842, 1839, 1843, 1838, 2023, 2024, 2015 và đất thủy lợi do UBND xã Phước Đông quản lý), tờ bản đồ số 5 xã Phước Đông, huyện Cần Đước được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2021, số 03-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 08/4/2021 (phần đất đã thu hồi, bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân; phần diện tích đất công và phần đất nhà nước đã thực hiệncông tác cưỡng chế thu hồi đất).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y457938 ngày 29/9/2003 đã cấp cho DNTN Xây dựng - Thương mại Thăng Long; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần IMG Phước Đông sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần IMG Phước Đông nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho DNTN Xây dựng - Thương mại Thăng Long (đối với phần diện tích đất còn lại); cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần IMG Phước Đông sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phước Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần IMG Phước Đông theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần IMG Phước Đông có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


07/05/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO (đợt 1)Giao đất cho Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO (đợt 1)
Ngày 07/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3897/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tổng Công ty IDICO – CTCP (địa chỉ trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO (địa chỉ trụ sở chính: Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) (đợt 1).

Theo đó quyết định giao đất cho Tổng Công ty IDICO - CTCP  và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO với diện tích 67.218 m2 (sáu mươi bảy ngàn, hai trăm mười tám mét vuông) đất tọa lạc tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa để đầu tư Khu tái định cư Khu công nghiệp Hựu Thạnh (đợt 1), cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 30.824,5 m2 (ba mươi ngàn, tám trăm hai mươi bốn phẩy năm mét vuông) đất ở tại nông thôn (tái định cư), giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 36.393,5 m2 (ba mươi sáu ngàn, ba trăm chín mươi ba phẩy năm  mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: nhà trẻ, mẫu giáo; đất hành chính, khu xử lý nước thải, trạm cấp nước và đất giao thông, cây xanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Đức Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 tại thửa đất số 3046, diện tích 7.244 m2; thửa đất số 3047, diện tích 6.420 m2; thửa đất số 3049, diện tích 4.695 m2; thửa đất số 3050, diện tích 2.547,5 m2; thửa đất số 3051, diện tích 716 m2; thửa đất số 3052, diện tích 5.284 m2; thửa đất số 3053, diện tích 715 m2; thửa đất số 3055, diện tích 3.203 m2, loại đất: đất ở tại nông thôn (tái định cư – giao đất có thu tiền sử dụng đất); giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: thửa đất số 3054, diện tích 4.022 m2, loại đất: đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (nhà trẻ, mẫu giáo); thửa đất số 3048, diện tích 1.477 m2, loại đất: đất thủy lợi (trạm cấp nước); thửa đất số 3056, diện tích 1.400 m2, loại đất: đất thủy lợi (khu xử lý nước thải); thửa đất số 3057, diện tích 191 m2, loại đất: đất xây dựng trụ sở (đất hành chính) và diện tích 29.303,5 m2 đất giao thông, cây xanh, tờ bản đồ số 06, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020; số 01-2021 do Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình Toàn Cầu lập, đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 28/7/2020 và ngày 08/3/2021 (vị trí đất đã bồi thường).

- Về nguồn gốc đất: Diện tích 67.218 m2 thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường theo danh sách Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xác nhận ngày 29/3/2019 và ngày 18/6/2020; sau khi thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Long An – IDICO sẽ xin giao đất đợt tiếp theo đối với phần diện tích đất còn lại.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 29/8/2063 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 29/8/2013).

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao huyện UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hựu Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


07/05/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất và cho Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải thuê đấtGiao đất và cho Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải thuê đất
Ngày 07/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3852/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 2, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) thuê đất.

Theo đó quyết định giao đất và cho Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải thuê đất với tổng diện tích 57.555,4 m2 (năm mươi bảy ngàn, năm trăm năm mươi lăm phẩy bốn mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 3.377m2) đất tọa lạc tại xã Tân Lập (nay là xã Tân Long), huyện Thủ Thừa để đầu tư dự án Khu dân cư Thương mại Lý Sơn - Lý Hải; cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 5852/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện Thủ Thừa về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thương mại Lý Sơn - Lý Hải, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa và Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND huyện Thủ Thừa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thương mại Lý Sơn - Lý Hải, cụ thể như sau:

1. Giao đất cho Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải với diện tích 55.253,68m2 (năm mươi lăm ngàn, hai trăm năm mươi ba phẩy sáu mươi tám mét vuông) đất tọa lạc tại xã Tân Long, huyện Thủ Thừa để đầu tư Khu dân cư Thương mại Lý Sơn - Lý Hải, cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 28.761,65m2 (hai mươi tám ngàn, bảy trăm sáu mươi mốt phẩy sáu mươi lăm mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 26.492,03m2 (hai mươi sáu ngàn, bốn trăm chín mươi hai phẩy không ba mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 3.377m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất cây xanh, đất giao thông), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Thủ Thừa phê duyệt tại Quyết định số 5852/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 tại các thửa đất số: Thửa 455, diện tích 2.321,92m²; thửa 456, diện tích 3.141,26m²; thửa 457, diện tích 2.439,81m²; thửa 458, diện tích 2.020,87m²; thửa 459, diện tích 2.578,91m²; thửa 460, diện tích 3.019,48m²; thửa 461, diện tích 2.370,21m²; thửa 462, diện tích 2.340,55m²; thửa 463, diện tích 1.942,68m²; thửa 464, diện tích 2.003,16m²; thửa 465, diện tích 2.019,06m²; thửa 466, diện tích 1.454,38m²; thửa 467, diện tích 599,89m²; thửa 468 diện tích 509,47m2 đất ở và phần diện tích 26.492,03m2 đất cây xanh, đất giao thông; tờ bản đồ số 3, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 19/4/2021.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 13/6/2067 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 13/6/2017).

- Nguồn gốc đất: Đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

2. Và cho Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải thuê đất với diện tích 2.301,72m2 (hai ngàn, ba trăm lẻ một phẩy bảy mươi hai mét vuông) tại xã Tân Long, huyện Thủ Thừa để đầu tư các hạng mục công trình: Đất chợ, đất ban quản lý, đất trạm cấp điện, đất xử lý cấp nước, đất xử lý nước thải thuộc dự án Khu dân cư Thương mại Lý Sơn - Lý Hải, cụ thể:

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Thủ Thừa phê duyệt tại Quyết định số 5852/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 tại thửa đất số 469, diện tích 209,12m2, đất thương mại dịch vụ; thửa đất số 470, diện tích 1.544,69m2, đất chợ; thửa đất số 471, diện tích 150,25m2, đất công trình năng lượng (trạm cấp điện); thửa đất số 472, diện tích 147,84m2, đất thủy lợi (trạm xử lý nước và cấp nước); thửa đất số 473, diện tích 249,82m2, đất thủy lợi (trạm xử lý nước thải); tờ bản đồ số 3, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 19/4/2021.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 13/6/2067 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 13/6/2017).

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Nguồn gốc đất: Đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Lý Sơn - Lý Hải nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Long xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Lý Sơn - Lý Hải theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


07/05/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương thuê đất tại xã Mỹ An, xã Mỹ Phú và xã Bình Thạnh, huyện Thủ ThừaCho Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương thuê đất tại xã Mỹ An, xã Mỹ Phú và xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa
Ngày 06/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3810/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương (địa chỉ trụ sở chính: 90 đường 10, ấp 4, Khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất tại xã Mỹ An, xã Mỹ Phú và xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa.

Theo đó quyết định cho Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương thuê đất với diện tích 6.965,1 m2 (sáu ngàn, chín trăm sáu mươi lăm phẩy một mét vuông) đất tọa lạc tại các xã: Mỹ An, Mỹ Thạnh, Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa để đầu tư dự án Đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện mặt trời GAIA vào Trạm biến áp 220kV Long An 2.

Nguồn gốc đất: Thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo 59 Mảnh trích đo địa chính của 72 trụ điện (trong đó: Xã Mỹ An 38 trụ, xã Mỹ Phú 22 trụ, xã Bình Thạnh 12 trụ) do Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Miền Bắc lập ngày 08/5/2019, 28/9/2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 15/5/2019, 12/10/2020; tổng diện tích đất 6.965,1 m2 tại 03 xã: Mỹ An, Mỹ Thạnh, Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (đính kèm 59 mảnh trích đo địa chính và bảng tổng hợp thống kê diện tích 72 trụ điện), theo bảng thống kê sau:

STTSố tờ BĐSố thửa cũSố thửa mớiDiện tích (m2)  Địa chỉ thửa đấtMảnh trích đo địa chính sốGhi chú
1615489894,1Xã Mỹ An90-2019Trụ 55
2625889984,691-2019Trụ 56
3625590084,692-2019Trụ 57
4632090184,693-2019Trụ 58
56370902148,894-2019Trụ 59
7636790384,695-2019Trụ 60
86375
9636490484,696-2019Trụ 61

10

636390584,6Xã Mỹ An97-2019Trụ 62
11671490684,698-2019Trụ 63
12643890784,699-2019Trụ 64
13672890884,6100-2019Trụ 65
16638190984,6101-2019Trụ 66
17674791084,6102-2019Trụ 67
186401911104,0103-2019Trụ 68
146804912104,0104-2019Trụ 69
156446913104,0105-2019Trụ 70
192740821104,0106-2019Trụ 71
202794822104,0107-2019Trụ 72
212407823104,0108-2019Trụ 73
222399824104,0109-2019Trụ 74
232566825174,2110-2019Trụ 75
24275482684,6111-2019Trụ 76
2531808296584,6112-2019Trụ 77
265751514148,8113-2019Trụ 78
27571151594,1114-2019Trụ 79
2858151684,6115-2019Trụ 80
29513151794,1116-2019Trụ 81
305221518148,8117-2019Trụ 82
31523
325251519174,2118-2019Trụ 83
3351788
34326592966104,0119-2019Trụ 84
3531705296794,1120-2019Trụ 85
36317032968125,4121-2019Trụ 86
37316902969104,0122-2019Trụ 87
3831691

39

110322025104,0Xã Mỹ Phú123-2019Trụ 88
40115572026104,0124-2019Trụ 89
4111140
42110422027125,4125-2019Trụ 90
4311041
4411865202884,6126-2019Trụ 91
4511133
46118452029174,2127-2019Trụ 92
4711622
48112712030174,2128-2019Trụ 93
49113722031174,2129-2019Trụ 94
50114222032174,2130-2019Trụ 95
5111475203384,6131-2019Trụ 96
5211470203494,0132-2019Trụ 97
5311432
5411433203584,6133-2019Trụ 98
5511523203694,1134-2019Trụ 99
5611435
57114392037174,2135-2019Trụ 100
583554319174,2136-2019Trụ 101
59356
603604320104,0137-2019Trụ 102
6115351538104,0Xã Bình Thạnh150-2019Trụ 115
6215338539125,4151-2019Trụ 116 (G13B)
631545454094,1152-2019Trụ 117
6416206706201,6153-2019Trụ 118 (G14)
6516201765 125,4154-2019Trụ 119
661619770894,1155-2019Trụ 120
671618970984,6156-2019Trụ 121

68

16199710125,4Xã Bình Thạnh157-2019Trụ 122(G5)
6917557622125,4158-2019Trụ 123
7017177628342,0167-2019Trụ 127
7117524
7217417630201,6166-2019Trụ 128 (G20)

Thời hạn sử dụng đất: Năm mươi năm tính từ ngày ký quyết định trên.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã: Mỹ An, Mỹ Phú, Bình Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


06/05/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường THCS Thuận ThànhGiao đất cho Trường THCS Thuận Thành
Ngày 26/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4596/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường THCS Thuận Thành (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) với diện tích 6.977 m2 (sáu ngàn chín trăm bảy mươi bảy mét vuông) đất tọa lạc tại xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích mở rộng Trường THCS Thuận Thành.

Về nguồn gốc đất: Đất công do UBND xã Thuận Thành quản lý; Trường THCS Thuận Thành đã sử dụng đất ổn định liên tục từ năm 2004 đến nay, đất không có tranh chấp.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 1969 (được hợp nhất từ các thửa đất số: 382, 383, 384, 387, 389, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228) tờ bản đồ số 03 (tỷ lệ 1/5000) đất tọa lạc tại xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc lập ngày 18/11/2019.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho Trường THCS Thuận Thành nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường THCS Thuận Thành; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Giao UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thuận Thành xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường THCS Thuận Thành theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định này và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Trường THCS Thuận Thành có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

N.K


26/05/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

Website

Citimart căn hộ chung cư house viet - https://hacoled.com/danh-muc/man-hinh-led - https://veratea.vn/ - Masteri Smart City - Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư - https://swanlaketheonsen.com/ Bán căn hộ Vinhomes Central Park - ISO 9001 - Masteri Centre Point - https://khosim.com - dự án vinhomes grand park - https://swanparkonsen.com.vn/
https://imperium-town.net/ https://luatvanphuc.vn
https://timcanho.com.vn/ - tay vịn hành lang bệnh viện - cảm biến đo mức chất lỏng - đồng hồ đo lưu lượng nước thải - Vinhomes grand park 
https://junction.com.vn/ - Kangen.vn - Thùng rác nhựa - Legacy Central - Bất động sản Reviewland - Chuyển nhà trọn gói kiến vàng - giải mã gen cho trẻ - Xét nghiệm gen DNA Medical https://duan-sungroup.com/ Phúc Hưng Goldenhttps://www.langphapbaoloc.com/ biệt thự angsana Hồ Tràm - biệt thự biển Hyatt Hồ Tràm - thẻ từ - thẻ thành viên - lắp đặt camera an ninh - Fame Media - Rượu vang - https://canholegacycentral.vn/
dụng cụ thể thao ngoài trời tiến bảo - cầu trượt cho bé - Dịch vụ seo tổng thể - dự án bảo lộc - Đồng hồ đo lưu lượng nước - Tư vấn thành lập công ty Nam Việt Luật ban do viet nam - One Central - The River Thủ Thiêm - Stella En Tropic - sữa tăng cân cho bé - Bản đồ thế giới - Grand marina Saigon - y2metacảm biến áp suất - https://inoxtrihieu.com/ - Incontinet Việt Nam - https://vinh-cat.com.vn/ - west lakes golf & villas - grand marina saigon - Căn hộ Bình Dương
danangsale - https://vabuta.webflow.io/
Novaworld Đà Lạt - Grand Marina - Trung tâm đào tạo SEO vietmoz - việc làm bình dương - WikiGlocal - Giặt rèm cửa chất lượng GIDIVI - Luật sư tư vấn ly hôn - Xem Lịch Âm - lắp mạng fpt - UpAnh123 - kí tự đặc biệt - cáp mạng - centralreal.vn - everon - cửa cuốn đài loan - Lắp internet FPT - Đánh thức vẻ đẹp tự nhiên
in catalogue - vinhomes - https://century-city.vn/ - batdongsanexpress.vnwww.novalandagent.com.vn - beat nha dat - chuyển văn phòng trọn gói - dịch vụ chuyển nhà - phutungotochinhhang.vn
nệm dunlopillo - atvstp.org.vn - vé máy baydịch vụ chuyển nhà trọn gói - Blog SEO VietmozDịch vụ chuyển nhà - https://kythuatdienviet.com/
Cảm biến nhiệt độ - Ổ cắm công nghiệp - Cảm biến đo ẩm đất - Cảm biến đo ẩmsim so dep simgiagoc - Đồng hồ đo áp suấtDịch vụ chuyển văn phòng trọn gói - Dịch vụ chuyển nhà trọn góiChuyển văn phòngQuạt trần - Cảm biến đo áp suất -  Đồ phượt giá rẻ - Chứng chỉ năng lực xây dựng - Biệt thự west lakes golf & villas - Thiết bị cảm biếnVăn phò​ng phẩm​ - ISO 22000​​ ​- Đấu thầu qua mạng​ - Lan Anh 7 - NovaWorld Hồ Tràm - Aqua City - https://www.invert.vn/

Thông tin du học

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​