Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

 
Dự án - Hạng mục đầu tư - Danh mục Dự án - Đầu tư
 
Thực hiện văn bản số 1617/UBND-KTTC ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy xử lý rác với diện tích khoảng 07 ha tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa (giáp ranh dự án của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa hiện hữu). 
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO tiền thân là Công ty xây lắp dân dụng và công nghiệp Long An trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Long An được thành lập năm 1983. Công ty hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Vượt qua những thử thách trong thời kỳ khó khăn chung của đất nước, với những suy nghĩ táo bạo và nhiệt huyết cháy bỏng đã làm nên những thành quả đáng tự hào, là động lực và nền tảng cho các bước nhảy vọt tiếp theo.  
 
Ngày 11/1, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông vận tải đã đến tỉnh Long An cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng cửa khẩu Bình Hiệp. Đây là cửa khẩu quốc tế đường bộ thứ 20 của Việt Nam.  
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Xử lý vi phạm nếu không thực hiện báo cáo tiến độ triển khai dự án, không công khai thông tin dự ánXử lý vi phạm nếu không thực hiện báo cáo tiến độ triển khai dự án, không công khai thông tin dự án
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An có văn bản gửi các nhà đầu tư có đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh đề nghị thực hiện báo cáo tiến độ triển khai dự án, công bố công khai thông tin dự án.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương để thực hiện các hoạt động đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh, thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện báo cáo định kỳ về tiến độ triển khai dự án

1.1. Thời gian báo cáo

Căn cứ Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014, Điều 53 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư, kể từ ngày dự án được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư (Công ty) phải thực hiện chế độ báo cáo tiến độ triển khai dự án định kỳ hàng tháng, quý, năm như sau: 

(1) Báo cáo tháng trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo;

(2) Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo;

(3) Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo. 

1.2. Nội dung báo cáo tiến độ triển khai dự án gồm tiến độ đã thực hiện, kế hoạch thực hiện đối với các thủ tục sau:

1. Thủ tục đo đạc;

2. Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất lúa, nếu có (chủ trương của HĐND tỉnh hoặc Thủ tướng Chính phủ);

3. Thủ tục kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất;

4. Thủ tục xây dựng, phê duyệt đơn giá bồi thường;

5. Thủ tục xây dựng, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

6. Việc chuyển ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

7. Tiến độ chi trả bồi thường (hoặc tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất đối với trường hợp tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất – dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai năm 2013);

8. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất;

9. Thủ tục quy hoạch xây dựng (nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch, thiết kế cơ sở, cấp phép thi công hạ tầng; cấp giấy phép xây dựng);

10. Thủ tục môi trường (kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường);

11. Thủ tục đấu nối giao thông (với huyện lộ, tỉnh lộ hoặc quốc lộ);

12. Tiến độ san lấp mặt bằng;

13. Tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật: đường, vỉa hè, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh; công viên, trường học, bệnh viện và các công trình hạ tầng xã hội khác trong dự án.

14. Tổng vốn đầu tư đã thực hiện so với tổng vốn đầu tư đã đăng ký tại Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

15. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

16. Đề xuất các biện pháp giải quyết, khắc phục.

17. Kế hoạch triển khai thời gian tới (có ghi mốc thời gian cụ thể đến ngày/tháng/năm) đối với các thủ tục từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 13.

1.3. Mẫu thực hiện báo cáo bằng văn bản

- Mẫu văn bản báo cáo thực hiện theo Mẫu số I.8 ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

- Tuy nhiên, Mẫu số I.8 không đầy đủ các nội dung nêu tại Mục 1.2 trên, do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty chủ động bổ sung vào Mẫu I.8 các nội dung cho đầy đủ như hướng dẫn tại Mục 1.2 trên.

1.4. Hình thức thực hiện báo cáo trực tuyến

Nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai đến nhà đầu tư tại Thông báo số 363/TB-SKHĐT ngày 06/4/2020 (đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An: skhdt.longan.gov.vn).

- Nhà đầu tư thực hiện báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tuyến trên Hệ thống quản lý dự án đầu tư tại địa chỉ trang Web: www.qldadt.ictlongan.vn 

Trên hệ thống đã cập nhật sơ bộ thông tin của 1.034 dự án trên địa bàn tỉnh Long An (đính kèm danh sách). Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư triển khai sử dụng Hệ thống quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An, tiến hành cập nhật lại đầy đủ chính xác thông tin dự án và báo cáo định kỳ tiến độ triển khai dự án đầu tư của các nhà đầu tư.

Danh sách dự án trên có thể cập nhật chưa đầy đủ tất cả các dự án, do đó trường hợp nhà đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhưng chưa đưa vào danh sách trên và chưa được cấp tài khoản báo cáo thì đề nghị nhà đầu tư có văn bản thông báo Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp tài khoản báo cáo theo quy định (văn bản thông báo phải nêu rõ các thông tin về dự án và nhà đầu tư; cung cấp các tài liệu liên quan như quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khác).

- Riêng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tuyến tại địa chỉ www.qldadt.ictlongan.vn cũng phải thực hiện báo cáo trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ trang Web: www.fdi.gov.vn.

2. Công khai thông tin dự án tại vị trí dự án

Căn cứ văn bản số 3835/UBND-KTTC ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về công khai thông tin các dự án đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư thực hiện công khai các thông tin dự án tại vị trí dự án, cụ thể:

2.1. Dự án phải công khai thông tin

- Tất cả các dự án đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Dự án đầu tư trực tiếp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp không phải công khai thông tin dự án tại vị trí dự án.

2.2. Thời điểm công khai thông tin

- Thời điểm lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Đối với các dự án thuộc đối tượng công khai thông tin nhưng chưa lắp đặt bảng thông tin tại vị trí dự án thì trong thời gian chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này phải lắp đặt xong.

- Các bảng thông tin dự án phải có chỗ để cập nhật thông tin tiến độ thực hiện dự án, ghi rõ các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, khách quan nếu dự án thực hiện không đúng tiến độ (cập nhật thông tin ít nhất 3 tháng/lần; nếu dự án thực hiện đúng tiến độ thì không phải cập nhật).

2.3. Nội dung thông tin dự án phải bảo đảm các nội dung sau:

- Tên dự án (có ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

- Chủ đầu tư: tên đơn vị chủ đầu tư; họ và tên, chức vụ, địa chỉ liên hệ, số điện thoại người đại diện để liên hệ;

- Qui mô dự án (có trích lục bản đồ ranh đất);

- Tổng vốn đầu tư;

- Tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Xử lý vi phạm nếu không thực hiện báo cáo tiến độ triển khai dự án, không công khai thông tin dự án

- Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Ngừng hoạt động dự án theo quy định tại Điều 47; chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại Điều 48 của Luật Đầu tư năm 2014.

Nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư được biết, khẩn trương thực hiện; định kỳ có báo cáo tiến độ triển khai dự án, báo cáo kết quả lắp đặt bảng thông tin dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trường hợp các nhà đầu tư không thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra xử lý theo Mục 3 thông báo này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, nhà đầu tư liên hệ Phòng Kinh tế Đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, số điện thoại 0272.3826199 để được hướng dẫn./.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An


08/09/2020 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Công bố danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa năm 2018 đối với Trường mầm non Nhân Lễ và Trường liên cấp Nhân VănCông bố danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa năm 2018 đối với Trường mầm non Nhân Lễ và Trường liên cấp Nhân Văn
Công bố danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa năm 2018 đối với Trường mầm non Nhân Lễ và Trường liên cấp Nhân Văn, như sau:


STT  Tên công trình  Địa điểm  Nhu cầu sử dụng đất (m2)  Kinh phí đầu tư dự kiến (tỷ đồng)  Hạng mục công trình kêu gọi xã hội hóa  Sự cần thiết 
Tổng mức đầu tưTổng kinh phí BT, GPMBKinh phí BT, GPMB do ngân sách hỗ trợKinh phí BT, GPMB của nhà đầu tưVốn kêu gọi đầu tư giá trị xây lắp và chi phí khác
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
1Trường mầm non Nhân Lễxã Long Hậu, huyện Cần Giuộc4.11615___1516 phòng học, 06 phòng chức năngKhu dân cư, tái định cư Long Hậu đã hoàn thiện hạ tầng và bàn giao cho người dân. Tuy nhiên, các công trình an sinh xã hội trong khu vực nhất là trường mầm non tiểu học chưa được xây dựng
2Trường liên cấp Nhân Vănxã Long Hậu, huyện Cần Giuộc18.915104___10480 phòng học, các phòng học chức năngKhu dân cư, tái định cư Long Hậu đã hoàn thiện hạ tầng và bàn giao cho người dân. Tuy nhiên, các công trình an sinh xã hội trong khu vực nhất là trường mầm non tiểu học chưa được xây dựng


Mọi thông tin xin liên hệ:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An (Phòng Thẩm định và Đầu tư công) – 61 Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Điện Thoại: 0272.3822043 hoặc 0903.141.200./.

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An


14/06/2019 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông báo xã hội hóa Rạp chiếu phim Long AnThông báo xã hội hóa Rạp chiếu phim Long An
Thực hiện Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Long An, nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An thông báo kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm đến tìm hiểu thông tin về Đề án.

Địa điểm thực hiện Đề án: số 20, đường Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An (Rạp hát Long An).

Liên hệ: Phòng Hành chính, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 31/8/2019. Điện thoại: 0272.3823705 (trong giờ hành chính).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An

01/08/2019 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông báo về việc kêu gọi xã hội hóa Trường Trung cấp Y tế Long AnThông báo về việc kêu gọi xã hội hóa Trường Trung cấp Y tế Long An
Sở Y tế Long An thông báo kêu gọi nhà đầu tư tham gia xã hội hóa Trường Trung cấp Y tế Long An như sau:


Tên đơn vịĐịa điểmHình thức xã hội hóaThời gian  thuêGhi chú
Trường Trung cấp Y tế Long AnSố 93, Quốc lộ 62, P6, Tp Tân An, tỉnh Long AnCho thuê tài sản50 năm 

 - Mục tiêu xã hội hóa:

+ Đảm bảo hoạt động đào tạo của Trường về số lượng, chất lượng.

+ Có định hướng và giải pháp hỗ trợ việc làm cho học sinh khi ra trường.

+ Nâng cấp Trường Y tế Long An lên bậc Cao đẳng.

+ Xây dựng cơ sở thực hành của Trường.

+ Hỗ trợ nhân lực cho y tế địa phương.

+ Nâng cao khả năng hợp tác, liên kết trong đào tạo.

+ Khai thác, vận hành công trình theo đúng mục đích, công năng; sử dụng chi phí khấu hao để thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng công trình theo đúng quy định.

+ Nâng cao khả năng thực hiện dự án và huy động nguồn tài chính đầu tư, đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Sở Y tế tỉnh Long An kính mời các nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham gia dự án trên theo thông tin như sau:

Mọi thông tin liên hệ: Sở Y tế tỉnh Long An (Phòng Kế hoạch Tài chính).

Thời gian đăng ký: Từ ngày 19/02/2020 đến trước 17 giờ 00 ngày 19/3/2020.

Địa chỉ: Số 70 Nguyễn Đình Chiểu, P1, Tp Tân An, Long An.

  • Điện thoại:   02723.829050
  • 506.PDF

  • Sở Y tế Long An


14/02/2020 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông báo kêu gọi xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuậtThông báo kêu gọi xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật
Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An thông báo kêu gọi nhà đầu tư tham gia xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật như sau:

12-5-2020-table.jpg

Mục tiêu  hội hóa:

- Phát triển giáo dục nghề nghiệp ngoài công lậ, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chất lượng năng lực và quy mô đào tạo của trường, trên cơ sở xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật.

- Huy động các nguồn lực của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hiệp hội tham gia phát triển giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo chất lượng và quy mô phát triển giáo dục hợp lý đáp ứng nhu cầu nhân lực nghề nghiệp phục vụ cho phát triển KT - XH của địa phương và tạo cơ hội cho mọi người được học nghề tham gia thị trường lao động.

- Đảm bảo hoạt động đào tạo của Trường về số lượng, chất lượng, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sử dụng nhân lực của tỉnh Long An, các vùng lân cận và cung ứng nguồn nhân lực cho xuất khẩu lao động; đảm bảo chức năng giáo dục nghề nghiệp.

- Hỗ trợ việc làm cho sinh viên, học sinh khi ra trường, từ đó khẳng định chất lượng đào tạo và xây dựng thương hiệu, uy tín cho Trường.

- Nâng cao khả năng hợp tác, thực hiện dự án và huy động nguồn tài chính đầu tư, đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước trên cơ sở vật chất được giao trong thời gian vận hành Trường.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An kính mời các nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham dự xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật theo thông tin như sau:

- Mọi thông tin liên hệ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An (Văn phòng Sở).

- Địa chỉ: 76, Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 02723.500967

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 19/5/2020 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 19/6/2020.

637248636599585085_1345_TB-SLĐTBXH_THONG BAO KÊ GỌI XÃ HỘI HOA.signed.pdf

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


12/05/2020 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Thu Ngân chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khácCho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Thu Ngân chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2582/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Thu Ngân (địa chỉ trụ sở: Khóm 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 43.809 m2 (bốn mươi ba ngàn, tám trăm lẻ chín mét vuông) để thực hiện dự án Trang trại công nghệ cao, cụ thể như sau:

Vị trí khu đất: Tại các thửa đất số 209, 211, 380; tờ bản đồ số 8 thuộc xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Công ty TNHH MTV Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Thu Ngân có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Lý Sơn – Lý Hải chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khácCho phép Công ty TNHH Lý Sơn – Lý Hải chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Lý Sơn – Lý Hải (địa chỉ trụ sở: ấp 2, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 27.690,4 m2 (hai mươi bảy ngàn, sáu trăm chín mươi phẩy bốn mét vuông) để thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Lý Sơn – Lý Hải, cụ thể như sau:

Vị trí khu đất: Tại các thửa đất số 119, 135, 138, 145, 148; tờ bản đồ số 3 thuộc ấp 2, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Công ty TNHH Lý Sơn – Lý Hải có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khácCho phép Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc cho phép Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ (địa chỉ trụ sở: Khu phố 2, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 4.122 m2 (bốn ngàn, một trăm hai mươi hai mét vuông) để thực hiện dự án Xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường tỉnh 838C (ĐT838C), cụ thể như sau:

Vị trí khu đất:

Các thửa đất số: 1095, 1118, 981 (tờ bản đồ số 11); 1559, 1857, 2601, 2528, 1807, 2127, 2126, 2126-1, 1425, 1425-1, 823, 732 (tờ bản đồ số 6) thuộc xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Các thửa đất số: 253 (tờ bản đồ số 6); 1487, 2200, 1571 (tờ bản đồ số 3) thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

 Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Khang Quân Vina chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khácCho phép Công ty Cổ phần Khang Quân Vina chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2588/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Khang Quân Vina (địa chỉ trụ sở: Ấp 4, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 5.074 m2 (năm ngàn, không trăm bảy mươi bốn mét vuông) để thực hiện dự án nhà máy chế biến lương thực, cụ thể như sau:

Vị trí khu đất: Thửa đất số 608, tờ bản đồ số 05 thuộc ấp Nước Trong, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Công ty Cổ phần Khang Quân Vina có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Quyết định số 541/QĐ-UB ngày 02/02/2000 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Quyết định số 541/QĐ-UB ngày 02/02/2000 của UBND tỉnh
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2589/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 541/QĐ-UB ngày 02/02/2000 của UBND tỉnh về việc cho Trạm xăng dầu Vĩnh Phúc thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cụ thể như sau:
Điều chỉnh khoản 1 Điều I, với nội dung như sau:

Từ: "Thu hồi khu đất với tổng diện tích 4.493m2 (Trong đó diện tích lộ giới 1.070 m2) đất của 02 hộ: Phạm Thị Tiếp và Đỗ Văn Mão xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An."

Thành: "Thu hồi toàn bộ diện tích 4.539,7m2 đất của ông Nguyễn Minh Giang tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q283727 (số vào sổ 1823QSDĐ/0214-LA) do UBND huyện Bến Lức cấp ngày 21/10/1999".

Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với thực tế; bà Phạm Thị Tiếp, ông Đỗ Văn Mão đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Minh Giang (chủ Trạm xăng dầu Vĩnh Phúc) và do quá trình đo đạc hiện trạng đất có sai sót.

Điều chỉnh tên đối tượng thuê đất: Từ "Trạm xăng dầu Vĩnh Phúc" thành "Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Phúc".

Lý do: Trạm xăng dầu Vĩnh Phúc đổi tên thành DNTN xăng dầu Vĩnh Phúc, sau đó DNTN xăng dầu Vĩnh Phúc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Phúc.

Điều chỉnh diện tích đất thuê: Từ diện tích 4.493 m2 (bốn ngàn, bốn trăm chín mươi ba mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 1.070 m2) thành diện tích 4.539,7 m2 (bốn ngàn, năm trăm ba mươi chín phẩy bảy mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 1.710 m2). 

Lý do: Do sai sót trong quá trình đo đạc hiện trạng đất (tăng 46,7m2).

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 1226 (thửa đất mới số 344), tờ bản đồ số 5 (tờ bản đồ mới số 13) theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 15/5/2020.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Phúc sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Phúc nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q283727 (số vào sổ 1823QSDĐ/0214-LA) do UBND huyện Bến Lức đã cấp cho ông Nguyễn Minh Giang ngày 21/10/1999; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q206471 (số vào sổ 12/QSDĐ/2014-LA) do UBND tỉnh đã cấp cho Trạm xăng dầu Vĩnh Phúc ngày 02/2/2000; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 541/QĐ-UB ngày 02/02/2000 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 541/QĐ-UB của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất của Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện Tân Trụ và giao cho UBND huyện Tân Trụ quản lýThu hồi đất của Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện Tân Trụ và giao cho UBND huyện Tân Trụ quản lý
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2598/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện Tân Trụ và giao cho UBND huyện Tân Trụ quản lý, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 766,8 m2 đất, thuộc thửa đất số 03, tờ bản đồ số 2K và thửa đất số 2893, tờ bản đồ số 01, đất tọa lạc tại thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Tân Trụ của Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện Tân Trụ (nay là Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Trụ) đã được UBND tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T1106005/32/GCN.UB và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T11060005/33/GCN.UB ngày 08/10/2003.

Lý do: Hiện nay, Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện Tân Trụ (nay là Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Trụ) đã chuyển nơi làm việc về trụ sở UBND huyện Tân Trụ nên không còn nhu cầu sử dụng diện tích đất nêu trên và có đơn tự nguyện trả lại đất ngày 01/7/2020.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Tân Trụ quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T1106005/32/GCN.UB và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T11060005/33/GCN.UB ngày 08/10/2003 đã cấp cho Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện Tân Trụ; cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho Công ty Cổ phần Long Hậu thuê đất (đợt 5-giai đoạn 1)Cho Công ty Cổ phần Long Hậu thuê đất (đợt 5-giai đoạn 1)
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2599/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Long Hậu (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 47.728 m2 (bốn mươi bảy ngàn, bảy trăm hai mươi tám mét vuông) đất tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Long Hậu 3 (đợt 5 - giai đoạn 1), cụ thể:

Diện tích 32.247 m2 (ba mươi hai ngàn, hai trăm bốn mươi bảy mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất cho thuê để đầu tư nhà máy, kho tàng thuộc KCN Long Hậu 3.

Diện tích 15.481 m2 (mười lăm ngàn, bốn trăm tám mươi mốt mét vuông) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo Khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và Điểm k Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Về nguồn gốc đất: Diện tích 43.314 m2 đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và diện tích 4.414 m2 đất thủy lợi do UBND xã Long Hậu quản lý nằm xen kẽ trong vùng dự án.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 21/6/2066 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư tại Công văn số 1064/TTg-KTN ngày 21/6/2016).  

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 952 (được hợp nhất từ 24 thửa đất và một phần thửa đất số 2519; và đất thủy lợi do UBND xã Long Hậu quản lý), tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2020, 10-2020, 06-2020, 07-2020, 08-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên, Môi trường lập ngày 27/3/2020 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 07/4/2020, ngày 08/4/2020 (vị trí đã bồi thường và đất công).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. 

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Long Hậu sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Long Hậu nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Long Hậu sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hậu xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Long Hậu theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần Long Hậu có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất và cho Công ty TNHH San Hà thuê đấtThu hồi đất và cho Công ty TNHH San Hà thuê đất
Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2629/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH San Hà thuê đất, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 946.660 m2 đất (gồm diện tích 815.127 m2 đất do UBND huyện Đức Huệ quản lý và diện tích 131.533 m2 đất do UBND Mỹ Thạnh Tây quản lý), đất tọa lạc tại xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ.

Cho Công ty TNHH San Hà thuê đất với diện tích 946.660 m2 không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án sản xuất, nhân và lai giống vật nuôi (trại nhân lai; nuôi gà, heo, bò công nghiệp), trong đó:

Diện tích 356.261,66 m2 (trong đó có 6.421 m2 đất giao thông, thủy lợi) để đầu tư xây dựng công trình chăn nuôi (đất nông nghiệp khác) phục vụ dự án sản xuất, nhân và lai giống vật nuôi (trại nhân lai; nuôi gà, heo, bò công nghiệp).

Diện tích 590.398,34 m2 (trong đó có diện tích 125.112 m2 đất giao thông, đất thủy lợi do UBND xã Mỹ Thạnh Tây quản lý) để đầu tư xây dựng khu hành chính, dịch vụ; hạ tầng kỹ thuật (gồm: Trạm xử lý nước thải, trạm cấp nước, trạm trung chuyển chất thải rắn, lò đốt gà bệnh); đường giao thông; cây xanh; mặt nước chuyên dùng; công trình phụ trợ (đất phi nông nghiệp khác) phục vụ dự án sản xuất, nhân và lai giống vật nuôi (trại nhân lai; nuôi gà, heo, bò công nghiệp).

Nguồn gốc đất: Diện tích 815.127 m2 do UBND huyện Đức Huệ quản lý và diện tích 131.533 m2 do UBND xã Mỹ Thạnh Tây quản lý.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 31/10/2068 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 31/10/2018).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ theo quy hoạch chi tiết 1/500 dự án được UBND huyện Đức Huệ phê duyệt, được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2020, 03-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 22/7/2020, cụ thể:

Tại thửa đất số 190, tờ bản đồ số 2, diện tích 356.261,66 m2, xây dựng công trình chăn nuôi.

Tại thửa đất số 202 (được hợp nhất từ các thửa đất số: 202, 203, 204, 208, 209), tờ bản đồ số 2, diện tích 590.398,34 m2, xây dựng khu hành chính, dịch vụ; hạ tầng kỹ thuật (gồm: Trạm xử lý nước thải, trạm cấp nước, trạm trung chuyển chất thải rắn, lò đốt gà bệnh); đường giao thông; cây xanh, công trình phụ trợ phục vụ dự án sản xuất, nhân và lai giống vật nuôi.

Hình thức thuê đất là thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH San Hà sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH San Hà nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH San Hà sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Thạnh Tây xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH San Hà theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


29/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Phú Hưng chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Phú Hưng chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2630/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Phú Hưng chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Phú Hưng (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 2, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 6.679 m2 (sáu ngàn, sáu trăm bảy mươi chín mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 118 m2) đất tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa từ đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng sản xuất sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để xây dựng nhà máy xay xát và lò sấy lúa.

Nguồn gốc đất là được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất, diện tích tại thửa đất số 1470 (được hợp nhất từ thửa đất số 1470, 1471), tờ bản đồ số 6, diện tích 6.679 m2, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2019 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Thạnh Hóa lập ngày 21/01/2019 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 22/01/2019.

Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày ký quyết định đến ngày 24/9/2068 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 24/9/2018). 

Hình thức thuê đất là thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Phú Hưng sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Phú Hưng nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Phú Hưng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Thạnh Hóa chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Phú Hưng theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Phú Hưng có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


29/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q chuyển mục đích sử dụng đấtCho Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 21/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2477/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q (địa chỉ trụ sở chính: Số 145, Tỉnh lộ 822, ấp Chánh, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 48.214 m2 (bốn mươi tám ngàn, hai trăm mười bốn mét vuông) đất tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An từ đất giao thông và đất khu vui chơi giải trí công cộng (thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tân Mỹ huyện Đức Hòa đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất) sang đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao để đầu tư Khu sân golf Tân Mỹ theo quy hoạch đã cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Lý do là thực hiện theo Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1:2.000 Khu sân golf Tân Mỹ, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày ký quyết định đến ngày 23/01/2063 (theo thời hạn hoạt động dự án trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5568780622 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 23/01/2013).

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 387, tờ bản đồ số 11, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2019 do Trung tâm dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 25/7/2019 được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 26/7/2019 và Mảnh trích đó địa chính số 11-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 02/6/2020 được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 03/6/2020 (điều chỉnh ranh).

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;  cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


21/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 4606/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long AnChấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 4606/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An
Ngày 21/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2478/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 4606/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An, cụ thể như sau:

Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 4606/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An thuê đất với diện tích 201.943 m2 (hai trăm lẻ một ngàn chín trăm bốn mươi ba mét vuông), tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh (đợt 7 - giai đoạn 1).

Lý do là vì phần diện tích đất này chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo Quyết định trên, thủ trưởng các sở, ngành chức năng và Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 570159 ngày 12/3/2018 đã cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An và chấm dứt Hợp đồng thuê đất số 1849/HĐTĐ ngày 12/3/2018 ký giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An; đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thủ tục hoàn trả lại tiền thuê đất cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An theo đúng quy định pháp luật.

Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 570159 ngày 12/3/2018 và Hợp đồng thuê đất số 1849/HĐTĐ ngày 12/3/2018 ký giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


21/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Tiểu học Hưng HàGiao đất cho Trường Tiểu học Hưng Hà
Ngày 21/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2480/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Hưng Hà, cụ thể như sau:

Giao cho Trường Tiểu học Hưng Hà (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Hà Long, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) với diện tích 1.890 m2 (một ngàn tám trăm chín mươi mét vuông) đất tọa lạc tại xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học (điểm Hà Hưng).

Về nguồn gốc đất là đất công do Nhà nước quản lý, Trường Tiểu học Hưng Hà (điểm Hà Hưng) đã được xây dựng và sử dụng ổn định từ năm 1999 đến nay.

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 1212 (được hợp nhất từ một phần thửa đất số 243 và một phần thửa đất số 279), tờ bản đồ số 4, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 31-2018 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tân Hưng lập ngày 02/5/2018).

Thời hạn sử dụng lâu dài.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Tiểu học Hưng Hà nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Hưng Hà; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Tân Hưng chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hưng Hà xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Tiểu học Hưng Hà theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


21/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mầm non Vĩnh LợiGiao đất cho Trường Mầm non Vĩnh Lợi
Ngày 21/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2481/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mầm non Vĩnh Lợi, cụ thể như sau:

Giao cho Trường Mầm non Vĩnh Lợi (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) với diện tích 1.538 m2 (một ngàn năm trăm ba mươi tám mét vuông) đất tọa lạc tại xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học (điểm Cả Sách).

Về nguồn gốc đất là đất công do Nhà nước quản lý. Năm 2013, Trường Mầm non Vĩnh Lợi đã xây dựng trường học và sử dụng đất ổn định cho đến nay.

Vị trí, ranh giới khu đất thuộc thửa đất số 105 (được hợp nhất từ một phần thửa đất số 1 và một phần thửa đất số 4), tờ bản đồ số 18, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng (được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 69-2019 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tân Hưng lập ngày 12/11/2019).

Thời hạn sử dụng lâu dài.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Mầm non Vĩnh Lợi nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Vĩnh Lợi; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Tân Hưng chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Vĩnh Lợi xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mầm non Vĩnh Lợi theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


21/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất của Trường Mẫu giáo Lạc Tấn  và giao UBND huyện Tân Trụ quản lýThu hồi đất của Trường Mẫu giáo Lạc Tấn  và giao UBND huyện Tân Trụ quản lý
Ngày 22/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2490/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trường Mẫu giáo Lạc Tấn và giao UBND huyện Tân Trụ quản lý, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 720 m2 (bảy trăm hai mươi mét vuông) đất thuộc thửa đất số 2912, tờ bản đồ số 3, đất tọa lạc tại xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ của Trường Mẫu giáo Lạc Tấn đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 703011 (số vào sổ cấp giấy CT 09369) ngày 16/11/2011.

Lý do: Trường Mẫu giáo Lạc Tấn đã được bố trí, xây dựng trụ sở làm việc sang địa điểm khác từ tháng 9/2019 nên không còn nhu cầu sử dụng phần đất này và có đơn tự nguyện trả lại đất ngày 01/7/2020.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Tân Trụ quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 703011 (số vào sổ cấp giấy CT 09369) ngày 16/11/2011 đã cấp cho Trường Mẫu giáo Lạc Tấn; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


22/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho UBND xã Vĩnh BửuGiao đất cho UBND xã Vĩnh Bửu
Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Vĩnh Bửu, cụ thể như sau:

Giao cho UBND xã Vĩnh Bửu (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Vàm Gừa, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) với diện tích 1.024 m2 (một ngàn, không trăm hai mươi bốn mét vuông) đất tọa lạc tại xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở ấp Vàm Gừa.

 Về nguồn gốc đất là đất công do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất thuộc thửa đất số 1111 (một phần thửa đất số 663), tờ bản đồ số 14, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 70-2019 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tân Hưng lập ngày 05/6/2019).

Thời hạn sử dụng lâu dài.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho UBND xã Vĩnh Bửu nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho UBND xã Vĩnh Bửu; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Tân Hưng chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Vĩnh Bửu xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


23/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Một thành viên ĐH Nguyễn Thông chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khácCho phép Công ty TNHH Một thành viên ĐH Nguyễn Thông chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2581/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên ĐH Nguyễn Thông (địa chỉ trụ sở: Ấp Xuân Khánh 1, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 3.714 m2 (ba ngàn, bảy trăm mười bốn mét vuông) để thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, cụ thể như sau:

Vị trí khu đất: Thửa đất số 54, tờ bản đồ số 22 thuộc ấp Xuân Khánh 1, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Công ty TNHH Một thành viên ĐH Nguyễn Thông có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/07/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh
Ngày 14/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh.

Theo đó điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cụ thể: Điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi từ diện tích 97.064 m² thành diện tích 80.985 m².

Lý do: Điều chỉnh giảm diện tích 16.079 m² vì chủ đầu tư đã thực hiện xong công tác bố trí tái định cư đối với dự án khu công nghiệp và khu tái định cư Phúc Long. Qua nhiều lần tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh thì người dân trong khu vực này đề nghị điều chỉnh giảm quy hoạch khu dân cư, tái định cư Phúc Long để người dân được thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1763/QĐ-UBND của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K


14/08/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Phát chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)Cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Phát chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 11/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2786/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Phát (địa chỉ trụ sở chính: Số 2, ấp Rừng Dầu, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Phát được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 44.351,1m2 (bốn mươi bốn ngàn, ba trăm năm mươi mốt phẩy một mét vuông) đất tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm để khai thác sét gạch ngói và đất san lấp (đợt 1).

Nguồn gốc đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 351 được hợp nhất từ 73 thửa đất, tờ bản đồ số 33, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 21/7/2020 và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/7/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 13/11/2027 (cùng thời hạn hoạt động khai thác đất đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản tại Giấy phép số 10/GP-UBND ngày 14/02/2019).  

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Phát sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Phát nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Phát sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Mỹ xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Phát theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Phát có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


11/08/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 730, diện tích 21.043,04 m2)Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 730, diện tích 21.043,04 m2)
Ngày 11/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2776/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức (địa chỉ trụ sở chính: Lô số 8, đường Đức Hòa Hạ, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 730, diện tích 21.043,04 m2).

Theo đó quyết định cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 21.043,04 m2 (hai mươi mốt ngàn, không trăm bốn mươi ba phẩy không bốn mét vuông) thuộc một phần diện tích đã được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 28/10/2005 để sử dụng vào mục đích xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (giai đoạn 1).

Vị trí ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 541 (thửa đất mới số 730), tờ bản đồ số 18, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2020 do Công ty TNHH Đo đạc Nhà đất Trung Nghĩa lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 25/02/2020.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 28 tháng 10 năm 2055.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức sau khi có đơn giá thuê đất đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần; ký điều chỉnh hợp đồng thuê đất đã ký với Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức đối với diện tích đất thuê trả tiền hàng năm còn lại; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 536099 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 39265) ngày 10/8/2017 đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 28/10/2005 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 28/10/2005 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                                                          N.K


11/08/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 368, diện tích 2.000 m2)Cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 368, diện tích 2.000 m2)
Ngày 11/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2775/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH Ngọc Phong; địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 368, diện tích 2.000 m2).

Theo đó quyết định cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 2.000 m2 (hai ngàn mét vuông) thuộc một phần diện tích đã được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 để sử dụng vào mục đích xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Xuyên Á giai đoạn 2.

Vị trí ranh giới khu đất: Thửa đất mới số 368 (tách từ một phần thửa đất số 5), tờ bản đồ số 28, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 69-2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 24/7/2020.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 29/5/2056.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Ngọc Phong sau khi có đơn giá thuê đất đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần; ký điều chỉnh hợp đồng thuê đất đã ký với Công ty Cổ phần Ngọc Phong đối với diện tích đất thuê trả tiền hàng năm còn lại; thông báo cho Công ty Cổ phần Ngọc Phong nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 068976 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T 00824) ngày 25/7/2006 đã cấp cho Công ty Cổ phần Ngọc Phong sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Ngọc Phong đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

            N.K


11/08/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 366, diện tích 2.385 m2)Cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 366, diện tích 2.385 m2)
Ngày 11/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2773/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH Ngọc Phong; địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 366, diện tích 2.385 m2).

Theo đó quyết định cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 2.385 m2 (hai ngàn ba trăm tám mươi lăm mét vuông) thuộc một phần diện tích đã được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 để sử dụng vào mục đích xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Xuyên Á giai đoạn 2.

Vị trí ranh giới khu đất: Thửa đất mới số 366 (tách từ một phần thửa đất số 5), tờ bản đồ số 28, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 64-2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 24/7/2020.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 29/5/2056.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Ngọc Phong sau khi có đơn giá thuê đất đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần; ký điều chỉnh hợp đồng thuê đất đã ký với Công ty Cổ phần Ngọc Phong đối với diện tích đất thuê trả tiền hàng năm còn lại; thông báo cho Công ty Cổ phần Ngọc Phong nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 068976 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T 00824) ngày 25/7/2006 đã cấp cho Công ty Cổ phần Ngọc Phong sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Ngọc Phong đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

            N.K


11/08/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 2103, diện tích 25.285,9 m2)Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 2103, diện tích 25.285,9 m2)
Ngày 11/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2772/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức (địa chỉ trụ sở chính: Lô số 8, đường Đức Hòa Hạ, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 2103, diện tích 25.285,9 m2).

Theo đó quyết định cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 25.285,9 m2 (hai mươi lăm ngàn, hai trăm tám mươi lăm phẩy chín mét vuông) thuộc một phần diện tích được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại các Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 07/11/2008, Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 và Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 để sử dụng vào mục đích xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Vị trí ranh giới khu đất: Thửa đất mới số 2103 (tách từ một phần thửa đất số 39), tờ bản đồ số 7, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 11-2019 do Công ty TNHH Đo đạc Nhà đất Trung Nghĩa lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 29/7/2019.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03 tháng 6 năm 2058.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức sau khi có đơn giá thuê đất đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần; ký điều chỉnh hợp đồng thuê đất đã ký với Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức đối với diện tích đất thuê trả tiền hàng năm còn lại; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 634657 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 40639) ngày 29/12/2017 đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 07/11/2008, Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 và Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 07/11/2008, Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 và Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

            N.K


11/08/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND tỉnh
Ngày 07/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2724/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND tỉnh.

Theo đó điều chỉnh Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND tỉnh về việc cho Doanh nghiệp tư nhân Tiến Hưng thuê quyền sử dụng đất, cụ thể: Điều chỉnh diện tích đất cho Doanh nghiệp tư nhân Tiến Hưng thuê từ 2.786m2 (hai ngàn, bảy trăm tám mươi sáu mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 592m2) thành 2.744m2 (hai ngàn, bảy trăm bốn mươi bốn mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 722m2).

Lý do điều chỉnh: Do có sai sót quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu (diện tích đất giảm 42 m2).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 172 (thửa đất cũ số 634), tờ bản đồ mới số 21 (tờ bản đồ cũ số 6) xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập, đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 24/6/2020.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Doanh nghiệp tư nhân Tiến Hưng; thông báo cho Doanh nghiệp tư nhân Tiến Hưng nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 157781, vào sổ cấp giấy chứng nhận số T01613 đã cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Tiến Hưng ngày 08/5/2007; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K


07/08/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mẫu giáo Long ThượngGiao đất cho Trường Mẫu giáo Long Thượng
Ngày 06/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2712/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mẫu giáo Long Thượng (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Long Thạnh, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định giao cho Trường Mẫu giáo Long Thượng đất với diện tích 1.485 m2 (một ngàn, bốn trăm tám mươi lăm mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc để đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Long Thượng.

Về nguồn gốc đất: Đất công do nhà nước quản lý. Trường Mẫu giáo Long Thượng đã xây dựng từ năm 2009 và sử dụng ổn định cho đến nay.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 322, tờ bản đồ số 15, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc được xác định theo Mảnh trích đo địa chính 205-2019 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc lập ngày 04/9/2019.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Mẫu giáo Long Thượng nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mẫu giáo Long Thượng; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Thượng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mẫu giáo Long Thượng theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K


06/08/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mầm non Tân ThànhGiao đất cho Trường Mầm non Tân Thành
Ngày 06/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2711/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mầm non Tân Thành (địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định giao cho Trường Mầm non Tân Thành đất với diện tích 2.543,3 m2 (hai ngàn, năm trăm bốn mươi ba phẩy ba mét vuông) đất tại xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa để đầu tư xây dựng Trường Mầm non Tân Thành.

Về nguồn gốc đất: Đất công do nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 1167 (một phần thửa đất số 1065), tờ bản đồ số 01, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 24-2020 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Mộc Hóa lập ngày 13/5/2020 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 15/5/2020.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Mầm non Tân Thành nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Tân Thành; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Mộc Hóa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Thành xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mầm non Tân Thành theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


06/08/2020 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

Website

Thông tin du học

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​