Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụngCho phép Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng
Ngày 25/5/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4423/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng.

Theo đó cho phép Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng để tiếp tục thực hiện dự án Công viên nghĩa trang Tiên Cảnh, với diện tích 14.504 m² thuộc thửa đất số 251, 565, tờ bản đồ số 10 tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án từ năm 2020 nhưng đến nay chậm đưa đất vào sử dụng. Nay, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh phải nộp cho Nhà nước theo quy định, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

- Giao UBND huyện Đức Hòa kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh; trường hợp đến hết thời gian gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh có trách nhiệm nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh và liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K

25/05/2023 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh
Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4333/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh.

Theo đó điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất Bưu điện tỉnh Long An và cho Viễn thông Long An thuê quyền sử dụng đất tại xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, cụ thể như sau:

- Tổ chức thuê đất tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh: "Viễn thông Long An".

- Nay điều chỉnh thành: "Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội)".

Lý do điều chỉnh: Viễn thông Long An là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2007, là chi nhánh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 1100109154, đăng ký hoạt động chi nhánh lần đầu ngày 21/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/02/2023.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của tổ chức sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; thông báo cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 536360 (số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT 40288 ngày 06/10/2017) đã cấp cho Viễn thông Long An.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K

22/05/2023 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh
Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4332/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh.

Theo đó điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về việc thu hồi một phần diện tích đất Bưu điện tỉnh Long An thuê tại Quyết định số 2247/QĐ.UB ngày 23/9/1997, Quyết định số 2755/QĐ-UB ngày 22/9/2000 của UBND tỉnh và cho Viễn thông Long An thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

- Tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh: "Viễn Thông Long An".

- Nay điều chỉnh thành: "Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội)".

- Lý do điều chỉnh: Viễn thông Long An là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2007, là chi nhánh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 100109154, đăng ký hoạt động chi nhánh lần đầu ngày 21/12/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 13/02/2023.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của tổ chức sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; thông báo cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BV 515680 (số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT 20983 ngày 21/10/2014) đã cấp cho Viễn thông Long An.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K

22/05/2023 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụngCho phép Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng
Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4331/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng.

Theo đó cho phép Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng để tiếp tục thực hiện dự án Xây dựng một cơ sở sản xuất sợi may mặc hoàn chỉnh với diện tích 300.000 m² (trong đó diện tích lộ giới là 1.133 m²) thuộc thửa đất số 238, tờ bản đồ số 14, đất tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 24/10/2024 (thời hạn sử dụng đất được UBND tỉnh cho thuê đất). Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn:

- Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile được UBND tỉnh cho thuê đất từ năm 1995 để thực hiện dự án nhưng đến nay chậm đưa đất vào sử dụng.

- Nay, Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile phải nộp cho Nhà nước theo quy định, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

- UBND huyện Bến Lức chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile có trách nhiệm nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh và liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K

22/05/2023 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Ngàn gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụngCho phép Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Ngàn gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng
Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4310/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Ngàn gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng

Theo đó cho phép Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Ngàn được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng để tiếp tục thực hiện dự án Kho chứa sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng tại thửa đất số 29 (diện tích 453 m2), thửa đất số 83 (diện tích 149 m2), tờ bản đồ số 68 (tờ bản đồ cũ số 16) và thửa đất số 17, tờ bản đồ số 74 (tờ bản đồ cũ số 22), diện tích 59.870,7 m2; đất tại xã Trường Bình (nay là thị trấn Cần Giuộc), huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Ngàn vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn:

- Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Ngàn được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và nhận bàn giao đất trên thực địa để thực hiện dự án từ năm 2016 nhưng đến nay chậm đưa đất vào sử dụng.

- Nay, Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Ngàn có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Ngàn phải nộp cho nhà nước theo quy định, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Ngàn và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

- Giao UBND huyện Cần Giuộc chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Ngàn; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Ngàn có trách nhiệm nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh và liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K

22/05/2023 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh
Ngày 18/5/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4248/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh.

Theo đó điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về việc thu hồi một phần diện tích đất Bưu điện tỉnh Long An thuê tại Quyết định số 2259/QĐ.UB ngày 23/9/1997 và Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh và cho Viễn thông Long An thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

- Tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh: "Viễn Thông Long An".

- Nay điều chỉnh thành: "Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội)".

Lý do điều chỉnh: Viễn thông Long An là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2007, là chi nhánh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 1100109154, đăng ký hoạt động chi nhánh lần đầu ngày 21/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/02/2023.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của tổ chức sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; thông báo cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BP 465359 (số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT 18581 ngày 23/4/2014) đã cấp cho Viễn thông Long An.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K

18/05/2023 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Gia Lợi Long An gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụngCho phép Công ty TNHH Một thành viên Gia Lợi Long An gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng
Ngày 18/5/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4223/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Gia Lợi Long An gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng.

Theo đó cho phép Công ty TNHH Một thành viên Gia Lợi Long An được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng để tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy nghiên cứu, phát minh, sáng tạo, lắp ráp (không mang tính chất sản xuất) các loại dây chuyền máy móc công nghệ cao phục vụ trong ngành điều, với diện tích 26.539,7 m² thuộc các thửa đất số 393, 1404, 923, 793, tờ bản đồ số 2 và các thửa đất số 29, 16, 17, 30, 28, 15, tờ bản đồ số 2-1, tại xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Một thành viên Gia Lợi Long An vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn:

- Công ty TNHH Một thành viên Gia Lợi Long An được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2020 và đăng ký chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp từ năm 2021 nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng.

- Nay, Công ty TNHH Một thành viên Gia Lợi Long An có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Một thành viên Gia Lợi Long An phải nộp cho Nhà nước theo quy định, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Một thành viên Gia Lợi Long An và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

- UBND thành phố Tân An chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Một thành viên Gia Lợi Long An; trường hợp đến hết thời gian gia hạn đưa đất vào sử dụng mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa đất vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Công ty TNHH Một thành viên Gia Lợi Long An có trách nhiệm nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh và liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K

18/05/2023 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh
Ngày 16/5/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4155/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh.

Theo đó điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh diện tích đất thuê và thay đổi đối tượng thuê đất tại Quyết định số 2248/QĐ.UB ngày 23/9/1997 của UBND tỉnh Long An, cụ thể như sau:

- Tổ chức thuê đất tại Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh: "Viễn thông Long An".

- Nay điều chỉnh thành: "Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: số 57, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội)".

Lý do điều chỉnh: Viễn thông Long An là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2007, là chi nhánh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 1100109154, đăng ký hoạt động chi nhánh lần đầu ngày 21/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/02/2023.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của tổ chức sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; thông báo cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 134628 (số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 590 QSDĐ/97 ngày 23/9/1997, đã được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý sang tên Viễn thông Long An ngày 16/5/2014).

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K

16/05/2023 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh
Ngày 11/5/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4003/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh, t "Viễn thông Long An" thành "Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam", địa chỉ trụ sở chính: số 57, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Lý do điều chỉnh: Viễn thông Long An là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2007, là chi nhánh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 1100109154, đăng ký hoạt động chi nhánh lần đầu ngày 21/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/02/2023.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; thông báo cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 949752 (số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT 42784) ngày 29/5/2018 đã cấp cho Viễn thông Long An Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Chi nhánh Công ty TNHH).

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K

11/05/2023 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4581/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnhĐiều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4581/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh
Ngày 11/5/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4001/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4581/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh

Theo đó điều chỉnh tổ chức thuê đất tại Quyết định số 4581/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh, t "Viễn thông Long An" thành "Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam", địa chỉ trụ sở chính: số 57, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Lý do điều chỉnh: Viễn thông Long An là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc từ năm 2007, là chi nhánh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo giấy đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 1100109154, đăng ký hoạt động chi nhánh lần đầu ngày 21/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/02/2023.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của tổ chức sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; thông báo cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 202314 (số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT 25350) ngày 06/8/2015 đã cấp cho Viễn thông Long An.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 4581/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh, những nội dung khác trong Quyết định số 4581/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K

11/05/2023 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Thương mại – Lương thực Kim Hưng Hoàng chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Thương mại – Lương thực Kim Hưng Hoàng chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 09/5/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3912/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại – Lương thực Kim Hưng Hoàng (địa chỉ: số 68, ấp 1, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH Thương mại – Lương thực Kim Hưng Hoàng được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 5.755,2 m2 (năm nghìn, bảy trăm năm mươi lăm phẩy hai mét vuông) đất tọa lạc tại xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Cơ sở gia công đóng gói gạo, nông sản.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Thương mại - Lương thực Kim Hưng Hoàng nhận góp vốn quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14/12/2071 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 12701/QĐ-UBND ngày 14/12/2021).

Vị trí ranh giới khu đất: thửa đất số 848, tờ bản đồ số 18, tại xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/5/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH Thương mại - Lương thực Kim Hưng Hoàng nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thương mại - Lương thực Kim Hưng Hoàng sau khi có đơn giá thuê đất theo quy định; cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thương mại - Lương thực Kim Hưng Hoàng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Tân Trụ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Lạc Tấn xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Thương mại - Lương thực Kim Hưng Hoàng theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Thương mại - Lương thực Kim Hưng Hoàng có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K

09/05/2023 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính và diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnhĐiều chỉnh địa chỉ trụ sở chính và diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh
Ngày 08/5/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3845/QĐ-UBND về việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính và diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh.

Theo đó điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính Tổng Công ty IDICO - CTCP và điều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO (đợt 1), cụ thể như sau:

Từ:

"Giao đất cho Tổng Công ty IDICO - CTCP (địa chỉ trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO (địa chỉ trụ sở chính: Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) với diện tích 67.218 m2 (sáu mươi bảy ngàn, hai trăm mười tám mét vuông) đất tọa lạc tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa để đầu tư Khu tái định cư Khu công nghiệp Hựu Thạnh (đợt 1), cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 30.824,5 m(ba mươi ngàn, tám trăm hai mươi bốn phẩy năm mét vuông) đất ở tại nông thôn (tái định cư), giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 36.393,5 m2 (ba mươi sáu ngàn, ba trăm chín mươi ba phẩy năm mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: nhà trẻ, mẫu giáo; đất hành chính, khu xử lý nước thải, trạm cấp nước và đất giao thông, cây xanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Đức Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 tại thửa đất số 3046, diện tích 7.244 m2; thửa đất số 3047, diện tích 6.420 m2; thửa đất số 3049, diện tích 4.695 m2; thửa đất số 3050, diện tích 2.547,5 m2; thửa đất số 3051, diện tích 716 m2; thửa đất số 3052, diện tích 5.284 m2; thửa đất số 3053, diện tích 715 m2; thửa đất số 3055, diện tích 3.203 m2, loại đất: đất ở tại nông thôn (tái định cư – giao đất có thu tiền sử dụng đất); giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: thửa đất số 3054, diện tích 4.022 m2, loại đất: đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (nhà trẻ, mẫu giáo); thửa đất số 3048, diện tích 1.477 m2, loại đất: đất thủy lợi (trạm cấp nước); thửa đất số 3056, diện tích 1.400 m2, loại đất: đất thủy lợi (khu xử lý nước thải); thửa đất số 3057, diện tích 191 m2, loại đất: đất xây dựng trụ sở (đất hành chính) và diện tích 29.303,5 m2 đất giao thông, cây xanh, tờ bản đồ số 06, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020; số 01-2021 do Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình Toàn Cầu lập, đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 28/7/2020 và ngày 08/3/2021 (vị trí đất đã bồi thường)".

Thành:

"Giao đất cho Tổng Công ty IDICO - CTCP (địa chỉ trụ sở chính: số 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO (địa chỉ trụ sở chính: số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) với diện tích 67.218 m2 (sáu mươi bảy ngàn, hai trăm mười tám mét vuông) đất tọa lạc tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa để đầu tư Khu tái định cư Khu công nghiệp Hựu Thạnh (đợt 1) tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cụ thể:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 41.024,93 m(bốn mươi mốt ngàn, không trăm hai mươi bốn phẩy chín mươi ba mét vuông) đất ở tại nông thôn (tái định cư), giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 26.193,07 m2 (hai mươi sáu ngàn, một trăm chín mươi ba phẩy không bảy mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh, đất thể dục thể thao, trạm xử lý cấp nước, trạm bơm trung chuyển nước thải được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Đức Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 Quyết định số 5935/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020; số 01-2021 do Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình Toàn Cầu lập, đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 28/7/2020 và ngày 08/3/2021 (vị trí đất đã bồi thường) và 2 Mảnh trích đo địa chính số 01-2023 và số 03-2023 do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình Toàn Cầu lập được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 13/3/2023 , với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giaoGhi chú
1304667.244,00ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất 
2304766.420,00ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất 
3305563.203,00ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất 
4304964.695,00ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất 
5305062.547,50ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất 
630516716,00ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất 
7305265.284,ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất 
830536715,00ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất 
9341263.339,30ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đấtmột phần thửa đất số 3054
1034236229,40ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đấtmột phần thửa đất số 3048
1134136534,37ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
123414665,70ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đấtmột phần thửa đất số 3056
1334156600,00ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1434166147,50ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đấtmột phần thửa đất số 3057
1534176960,13ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đấtmột phần đất giao thông, cây xanh
163418624,10ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
17341961.047,50ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
18342061.463,40ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
19342161.593,03ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2034226196,00ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
21 61.480,50Đất thể dục thể thaoGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh 
22 6438,85Đất thủy lợiGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanhXây dựng trạm xử lý nước cấp, trạm xử lý nước thải và rác
23 624.273,72Đất giao thông, cây xanhGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh 
Tổng67.218,00 m² 

Lý do điều chỉnh:

  • Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính Tổng Công ty IDICO – CTCP theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302177966, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 11/8/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;
  • Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Khu công nghiệp Hựu Thạnh, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa tại Quyết định số 5935/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của UBND huyện Đức Hòa.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước;chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch và các nghĩa vụ tài chính phát sinh do việc điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định trên (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thửa đất số 3412, diện tích 3.339,30 m2; thửa đất số 3423, diện tích 229,40 m2; thửa đất số 3413, diện tích 534,37 m2; thửa đất số 3414, diện tích 65,7 m2; thửa đất số 3415, diện tích 600,00 m2; thửa đất số 3416, diện tích 147,5 m2; thửa đất số 3417, diện tích 960,13 m2; thửa đất số 3418, diện tích 24,10 m2; thửa đất số 3419, diện tích 1.047,50 m2; thửa đất số 3420, diện tích 1.463,40 m2; thửa đất số 3421, diện tích 1.593,03 m2 và thửa đất số 3422, diện tích 196,00 m2 cùng loại đất: đất ở tại nông thôn) cho Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Tổng Công ty IDICO - CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K

08/05/2023 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH nhựa Hoàng Huy LA chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH nhựa Hoàng Huy LA chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 05/05/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3793/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH nhựa Hoàng Huy LA chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH nhựa Hoàng Huy LA (địa chỉ trụ sở chính: thửa đất số: 989, tờ bản đồ số: 26, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 1.257 m² (một ngàn, hai trăm năm mươi bảy mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa từ đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Cơ sở sản xuất bao bì nhựa từ hạt nhựa nguyên sinh.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH nhựa Hoàng Huy LA nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 18/5/2070 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 18/5/2020).

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 989, thuộc tờ bản đồ số 26, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2021 do Công ty TNHH Nhà đất Hưng Phú lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 26/5/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH nhựa Hoàng Huy LA nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH nhựa Hoàng Huy LA sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH nhựa Hoàng Huy LA sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định;

UBND huyện Đức Hoà chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH nhựa Hoàng Huy LA theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH nhựa Hoàng Huy LA có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

05/05/2023 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất của Trung tâm Quản lý đường bộ - đường sôngChuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất của Trung tâm Quản lý đường bộ - đường sông
Ngày 05/5/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3781/QĐ-UBND về việc chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất của Trung tâm Quản lý đường bộ - đường sông, với nội dung cụ thể như sau:

Chấp thuận việc Trung tâm Quản lý đường bộ - đường sông (địa chỉ trụ sở chính: Số 01A, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An) chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất với diện tích 3.008 m2 (ba ngàn, không trăm lẻ tám mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 103 m²) để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 61, tờ bản đố số 4-9a Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 06/02/2023.

Thời hạn sử dụng: 50 năm (năm mươi năm), tính từ ngày 01/7/2014 theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Đất đai năm 2013.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; ký hợp đồng thuê đất với Trung tâm Quản lý đường bộ - đường sông sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Trung tâm Quản lý đường bộ - đường sông nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của Trung tâm Quản lý đường bộ - đường sông trước khi chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất (nếu có) và sau khi chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất theo quy định; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 480582 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 13416) ngày 25/12/2012 đã cấp cho Trung tâm Quản lý đường bộ - đường sông theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

05/05/2023 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đấtCho phép Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất
Ngày 28/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3662/QĐ-UBND về việc cho phép Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An (địa chỉ trụ sở chính: 211 Nguyễn Thông, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An) chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất với diện tích 1.473,5 m2 để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, cụ thể như sau:

Vị trí ranh giới khu đất: thửa đất số 18, tờ bản đồ số 5, diện tích 1.473,5 m2, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo trích lục bản đồ địa chính được Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 15/4/2023.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm tính từ ngày 03/4/2018 (ngày được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh).

Hình thức thuê đất: thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; ký hợp đồng thuê đất với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 975473 (vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CT 50338) đã cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An ngày 27/12/2018; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

 Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3867/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 3867/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

28/04/2023 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Sản xuất gạch Tuynel Bình Thành gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng (khu đất 15.500,6 m²)Cho phép Công ty TNHH Sản xuất gạch Tuynel Bình Thành gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng (khu đất 15.500,6 m²)
Ngày 28/04/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3634/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất gạch Tuynel Bình Thành gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng (khu đất 15.500,6 m²), với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Sản xuất gạch Tuynel Bình Thành được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng để tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch, ngói không nung Bình Thành, với diện tích 15.500,6 m² thuộc thửa đất số 4, tờ bản đồ số 5 tại xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Sản xuất gạch Tuynel Bình Thành vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH Sản xuất gạch Tuynel Bình Thành được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án từ năm 2020 nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng. Nguyên nhân: nhà đầu tư gặp vướng mắc về thời gian thực hiện các thủ tục xây dựng, môi trường, đấu nối giao thông, đấu nối về thoát nước, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (do quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhà đầu tư phải thực hiện thêm thủ tục xin Giấy phép môi trường). Nay, Công ty TNHH Sản xuất gạch Tuynel Bình Thành có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Sản xuất gạch Tuynel Bình Thành phải nộp cho Nhà nước theo quy định, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Sản xuất gạch Tuynel Bình Thành và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND huyện Đức Huệ kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Sản xuất gạch Tuynel Bình Thành; trường hợp đến hết thời gian gia hạn mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Sản xuất gạch Tuynel Bình Thành nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh và liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

28/04/2023 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường quản lý để đấu giá quyền sử dụng đấtThu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày 27/04/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3601/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 219.280 m² đất do UBND xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức quản lý. Vị trí ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2023, 02-2023, 03-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 17/3/2023.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư dọc kênh Bà Kiểng theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư dọc kênh Bà Kiểng theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thạnh Lợi xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

27/04/2023 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH La Mã chuyển mục đích sử dụng đất (đợt cuối)Cho phép Công ty TNHH La Mã chuyển mục đích sử dụng đất (đợt cuối)
Ngày 27/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3600/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH La Mã chuyển mục đích sử dụng đất (đợt cuối), với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH La Mã (địa chỉ trụ sở chính: số 207, ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 4.194 m2 (bốn ngàn, một trăm chín mươi bốn mét vuông) đất tọa lạc tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức từ đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Xưởng sản xuất tượng bằng bột đá và hàng thủ công mỹ nghệ (đợt cuối).

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH La Mã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 10/9/2065 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 10/9/2015).

Vị trí ranh giới khu đất: thửa đất số 888 (đất thửa cũ số 904), diện tích 2.219 m² và thửa đất số 889 (thửa đất cũ số 715, 933), diện tích 1.975 m²; cùng tờ bản đồ số 14 (tờ bản đồ cũ số 03); đất tọa lạc tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ, tài nguyên môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 07/02/2023.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH La Mã nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH La Mã sau khi có đơn giá thuê đất theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH La Mã sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phước Lợi xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH La Mã theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH La Mã có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

27/04/2023 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Doanh nghiệp tư nhân Dương Văn Nghĩa gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụngCho phép Doanh nghiệp tư nhân Dương Văn Nghĩa gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng
Ngày 27/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3591/QĐ-UBND về việc cho phép Doanh nghiệp tư nhân Dương Văn Nghĩa gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Doanh nghiệp tư nhân Dương Văn Nghĩa được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng để tiếp tục thực hiện dự án Lò giết mổ heo gia công, tại thửa đất số 364, tờ bản đồ số 11, diện tích 2.650 m² và thửa đất số 648, tờ bản đồ số 11, diện tích 11.344 m2 (trong đó diện tích lộ giới 10 m²), đất tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là 24 tháng kể từ ngày ký Quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Doanh nghiệp tư nhân Dương Văn Nghĩa vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Doanh nghiệp tư nhân Dương Văn Nghĩa được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2018 và đăng ký chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp từ năm 2019 để thực hiện dự án nhưng đến nay chậm đưa đất vào sử dụng. Nguyên nhân: do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên Doanh nghiệp tư nhân Dương Văn Nghĩa chưa xây dựng xong các công trình để đưa đất vào sử dụng đúng tiến độ. Nay, Doanh nghiệp tư nhân Dương Văn Nghĩa có nhu cầu gia hạn tiến độ sử dụng đất phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Doanh nghiệp tư nhân Dương Văn Nghĩa phải nộp cho Nhà nước theo quy định, gửi Thông báo nộp tiền cho Doanh nghiệp tư nhân Dương Văn Nghĩa và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

UBND huyện Bến Lức chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Doanh nghiệp tư nhân Dương Văn Nghĩa; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Doanh nghiệp chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp tư nhân Dương Văn Nghĩa nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước theo thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh và liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

27/04/2023 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO (đợt 1)Điều chỉnh Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO (đợt 1)
Ngày 27/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3579/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 của Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO (đợt 1) để đầu tư dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng, tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể như sau:

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Long An:

 Từ: "Giao diện tích 298.946,6 m2 (hai trăm chín mươi tám ngàn, chín trăm bốn mươi sáu phẩy sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 3.211 m²) đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO (địa chỉ trụ sở chính: Đường số 01, KDC trung tâm phường 6, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) để sử dụng vào mục đích đầu tư khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An (đợt 1), trong đó có diện tích 139.485 m² (một trăm ba mươi chín ngàn bốn trăm tám mươi lăm mét vuông) đất, gồm: đất cây xanh (diện tích 31.541 m²), đất giao thông (diện tích 107.944 m²) không nhằm mục đích kinh doanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt. 

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 387 (được hợp nhất từ 121 thửa đất và đất công do Nhà nước quản lý), tờ bản đồ số 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 22/6/2009 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Giao và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO (địa chỉ trụ sở chính: số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 298.946,6 m2 (hai trăm chín mươi tám ngàn, chín trăm bốn mươi sáu phẩy sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư trung tâm mở rộng (đợt 1) tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO với diện tích 270.160,6 m² (hai trăm bảy mươi ngàn, một trăm sáu mươi phẩy sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư trung tâm mở rộng tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể như sau:

- Hình thức giao đất:

          + Diện tích 131.377,2 m² (một trăm ba mươi mốt ngàn, ba trăm bảy mươi bảy phẩy hai mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 138.783,4 m2 (một trăm ba mươi tám ngàn, bảy trăm tám mươi ba phẩy bốn mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, đất tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2023, 02-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

2. Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO thuê đất với diện tích 28.786 m2 (hai mươi tám ngàn, bảy trăm tám mươi sáu mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư các hạng mục đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất xây dựng cơ sở y tế, đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, gồm: diện tích 7.310 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, diện tích 6.916 m² đất xây dựng cơ sở y tế, 14.560 m² đất thương mại, dịch vụ; tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2023, 02-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

- Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14/12/2060 (cùng thời hạn với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có mã số dự án 4630222520 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp và chứng nhận lần đầu ngày 14/12/2010).

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư trung tâm mở rộng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 và theo đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO ngày 01/3/2023.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh Long An:

Tại Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh Long An không làm thay đổi cơ cấu sử dụng so với Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Long An. Tuy nhiên, có thay đổi về mật độ, chiều cao tầng, cụ thuể như sau: "Điều chỉnh khu đất xây dựng ký túc xá sinh viên, diện tích 29.389 m², tầng cao xây dựng 8 tầng, mật độ xây dựng tối đa 25%, chỉ giới xây dựng lùi tối thiểu 6m so với chỉ giới đường đỏ thành đất xây dựng nhà ở xã hội, diện tích 29.389 m², tầng cao xây dựng 5 – 8 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%, chỉ giới xây dựng lùi tối thiểu 3m so với chỉ giới đường đỏ."

(Đính kèm Mảnh trích đo địa chính số 03-2023 và Danh sách kèm theo do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023).

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Long An:

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO sử dụng như sau:

Từ: "Giao và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO (địa chỉ trụ sở chính: số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 298.946,6 m2 (hai trăm chín mươi tám ngàn, chín trăm bốn mươi sáu phẩy sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư trung tâm mở rộng (đợt 1) tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO với diện tích 270.160,6 m² (hai trăm bảy mươi ngàn, một trăm sáu mươi phẩy sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư trung tâm mở rộng tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể như sau:

- Hình thức giao đất:

          + Diện tích 131.377,2 m² (một trăm ba mươi mốt ngàn, ba trăm bảy mươi bảy phẩy hai mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 138.783,4 m2 (một trăm ba mươi tám ngàn, bảy trăm tám mươi ba phẩy bốn mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, đất tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2023, 02-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

2. Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO thuê đất với diện tích 28.786 m2 (hai mươi tám ngàn, bảy trăm tám mươi sáu mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư các hạng mục đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất xây dựng cơ sở y tế, đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, gồm: diện tích 7.310 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, diện tích 6.916 m² đất xây dựng cơ sở y tế, 14.560 m² đất thương mại, dịch vụ; tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2023, 02-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

- Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14/12/2060 (cùng thời hạn với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có mã số dự án 4630222520 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp và chứng nhận lần đầu ngày 14/12/2010).

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Thành: "Giao và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO (địa chỉ trụ sở chính: số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 298.946,6 m2 (hai trăm chín mươi tám ngàn, chín trăm bốn mươi sáu phẩy sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư trung tâm mở rộng (đợt 1) tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO với diện tích 269.240,03 m² (hai trăm sáu mươi chín ngàn, hai trăm bốn mươi phẩy không ba mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư trung tâm mở rộng tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể như sau:

- Hình thức giao đất:

          + Diện tích 130.456,63 m² (một trăm ba mươi ngàn, bốn trăm năm mươi sáu phẩy sáu mươi ba mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 138.783,4 m2 (một trăm ba mươi tám ngàn, bảy trăm tám mươi ba phẩy bốn mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, đất tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

2. Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO thuê đất với diện tích 29.706,57 m2 (hai mươi chín ngàn, bảy trăm linh sáu phẩy năm mươi bảy mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư các hạng mục đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất xây dựng cơ sở y tế, đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu dân cư Trung tâm mở rộng.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, gồm: diện tích 7.310 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, diện tích 6.916 m² đất xây dựng cơ sở y tế, 15.480,57 m² đất thương mại, dịch vụ; tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

- Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14/12/2060 (cùng thời hạn với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có mã số dự án 4630222520 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp và chứng nhận lần đầu ngày 14/12/2010).

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư trung tâm mở rộng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 và theo đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO ngày 01/3/2023.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Long An:

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, phường 6, thành phố Tân An do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO sử dụng như sau:

Từ: "Giao và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO (địa chỉ trụ sở chính: số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê với tổng diện tích 298.946,6 m2 (hai trăm chín mươi tám ngàn, chín trăm bốn mươi sáu phẩy sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư trung tâm mở rộng (đợt 1) tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO với diện tích 269.240,03 m² (hai trăm sáu mươi chín ngàn, hai trăm bốn mươi phẩy không ba mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư trung tâm mở rộng tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể như sau:

- Hình thức giao đất:

          + Diện tích 130.456,63 m² (một trăm ba mươi ngàn, bốn trăm năm mươi sáu phẩy sáu mươi ba mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 138.783,4 m2 (một trăm ba mươi tám ngàn, bảy trăm tám mươi ba phẩy bốn mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, đất tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

2. Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO thuê đất với diện tích 29.706,57 m2 (hai mươi chín ngàn, bảy trăm linh sáu phẩy năm mươi bảy mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư các hạng mục đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất xây dựng cơ sở y tế, đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu dân cư Trung tâm mở rộng.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, gồm: diện tích 7.310 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, diện tích 6.916 m² đất xây dựng cơ sở y tế, 15.480,57 m² đất thương mại, dịch vụ; tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

- Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14/12/2060 (cùng thời hạn với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có mã số dự án 4630222520 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp và chứng nhận lần đầu ngày 14/12/2010).

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Thành: "Giao và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO (địa chỉ trụ sở chính: số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê với tổng diện tích 298.946,6 m2 (hai trăm chín mươi tám ngàn, chín trăm bốn mươi sáu phẩy sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư trung tâm mở rộng (đợt 1) tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO với diện tích 258.272,53 m² (hai trăm năm mươi tám ngàn, hai trăm bảy mươi hai phẩy năm mươi ba mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư trung tâm mở rộng tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể như sau:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 119.489,13 m² (một trăm mười chín ngàn, bốn trăm tám mươi chín phẩy mười ba mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 138.783,4 m2 (một trăm ba mươi tám ngàn, bảy trăm tám mươi ba phẩy bốn mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, đất tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 05-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

2. Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO thuê đất với diện tích 40.674,07 m2 (bốn mươi ngàn, sáu trăm bảy mươi bốn phẩy không bảy mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư các hạng mục đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất xây dựng cơ sở y tế, đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu dân cư Trung tâm mở rộng.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, gồm: diện tích 7.310 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, diện tích 6.916 m² đất xây dựng cơ sở y tế, diện tích 26.448,07 m² đất thương mại, dịch vụ; tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 05-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

- Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14/12/2060 (cùng thời hạn với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có mã số dự án 4630222520 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp và chứng nhận lần đầu ngày 14/12/2010).

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết Khu dân cư trung tâm mở rộng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 và theo đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO ngày 01/3/2023.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 6900/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thành phố Tân An:

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, phường 6, thành phố Tân An do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO sử dụng như sau:

Từ: "Giao và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO (địa chỉ trụ sở chính: số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 298.946,6 m2 (hai trăm chín mươi tám ngàn, chín trăm bốn mươi sáu phẩy sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư trung tâm mở rộng (đợt 1) tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO với diện tích 258.272,53 m² (hai trăm năm mươi tám ngàn, hai trăm bảy mươi hai phẩy năm mươi ba mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư trung tâm mở rộng tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể như sau:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 119.489,13 m² (một trăm mười chín ngàn, bốn trăm tám mươi chín phẩy mười ba mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 138.783,4 m2 (một trăm ba mươi tám ngàn, bảy trăm tám mươi ba phẩy bốn mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, đất tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 05-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

2. Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO thuê đất với diện tích 40.674,07 m2 (bốn mươi ngàn, sáu trăm bảy mươi bốn phẩy không bảy mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư các hạng mục đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất xây dựng cơ sở y tế, đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu dân cư Trung tâm mở rộng.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, gồm: diện tích 7.310 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, diện tích 6.916m² đất xây dựng cơ sở y tế, diện tích 26.448,07 m² đất thương mại, dịch vụ; tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 05-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

- Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14/12/2060 (cùng thời hạn với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có mã số dự án 4630222520 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp và chứng nhận lần đầu ngày 14/12/2010).

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Thành: "- Điều chỉnh giảm diện tích khu đất để thực hiện dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 từ diện tích 298.946,6 m2 thành diện tích 296.013,59 m². Lý do: giảm 2.933,01 m² (đất giao thông, cây xanh) do đo đạc lại diện tích khu đất. 

- Giao và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO (địa chỉ trụ sở chính: số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê với tổng diện tích 296.013,59 m2 (hai trăm chín mươi sáu ngàn, không trăm mười ba phẩy năm mươi chín mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư trung tâm mở rộng (đợt 1) tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO với diện tích 255.599,59 m² (hai trăm năm mươi lăm ngàn, năm trăm chín mươi chín phẩy năm mươi chín mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư trung tâm mở rộng tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể như sau:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 114.916,31 m² (một trăm mười bốn ngàn, chín trăm mười sáu phẩy ba mươi mốt mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 140.683,28 m2 (một trăm bốn mươi ngàn, sáu trăm tám mươi ba phẩy hai mươi tám mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, đất tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 06-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

2. Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO thuê đất với diện tích 40.414 m2 (bốn mươi ngàn, bốn trăm mười bốn mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư các hạng mục đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất xây dựng cơ sở y tế, đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu dân cư Trung tâm mở rộng.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, gồm: diện tích 7.310 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, diện tích 6.916 m² đất xây dựng cơ sở y tế, diện tích 26.188 m² đất thương mại, dịch vụ; tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 06-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

- Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14/12/2060 (cùng thời hạn với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có mã số dự án 4630222520 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp và chứng nhận lần đầu ngày 14/12/2010).

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết Khu dân cư trung tâm mở rộng đã được UBND thành phố Tân An phê duyệt tại Quyết định số 6900/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 và theo đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO ngày 01/3/2023.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND thành phố Tân An:

Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND thành phố Tân An không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất so với Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND thành phố Tân An (đính kèm Mảnh trích đo địa chính số 07-2023 và Danh sách kèm theo do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023). 

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND thành phố Tân An:

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, phường 6, thành phố Tân An do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO sử dụng như sau:

Từ: "Giao và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO (địa chỉ trụ sở chính: số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 296.013,59 m2 (hai trăm chín mươi sáu ngàn, không trăm mười ba phẩy năm mươi chín mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư trung tâm mở rộng (đợt 1) tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO với diện tích 255.599,59 m² (hai trăm năm mươi lăm ngàn, năm trăm chín mươi chín phẩy năm mươi chín mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư trung tâm mở rộng tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể như sau:

- Hình thức giao đất:

+ Diện tích 114.916,31 m² (một trăm mười bốn ngàn, chín trăm mười sáu phẩy ba mươi mốt mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 140.683,28 m2 (một trăm bốn mươi ngàn, sáu trăm tám mươi ba phẩy hai mươi tám mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, đất tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 06-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

2. Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO thuê đất với diện tích 40.414 m2 (bốn mươi ngàn, bốn trăm mười bốn mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư các hạng mục đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất xây dựng cơ sở y tế, đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu dân cư Trung tâm mở rộng.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, gồm: diện tích 7.310 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, diện tích 6.916 m² đất xây dựng cơ sở y tế, diện tích 26.188 m² đất thương mại, dịch vụ; tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 06-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

- Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14/12/2060 (cùng thời hạn với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có mã số dự án 4630222520 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp và chứng nhận lần đầu ngày 14/12/2010).

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Thành: "Giao và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO (địa chỉ trụ sở chính: số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 296.013,59 m2 (hai trăm chín mươi sáu ngàn, không trăm mười ba phẩy năm mươi chín mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư trung tâm mở rộng (đợt 1) tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể:

1. Giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO với diện tích 255.599,59 m² (hai trăm năm mươi lăm ngàn, năm trăm chín mươi chín phẩy năm mươi chín mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư trung tâm mở rộng tại phường 6, thành phố Tân An, cụ thể như sau:

- Hình thức giao đất:

          + Diện tích 114.916,31 m² (một trăm mười bốn ngàn, chín trăm mười sáu phẩy ba mươi mốt mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích 140.683,28 m² (một trăm bốn mươi ngàn, sáu trăm tám mươi ba phẩy hai mươi tám mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 3.211 m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh: diện tích 140.243,03 m³; đất thủy lợi (trạm xử lý nước thải): diện tích 440,25 m²), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, đất tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 07-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

2. Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO thuê đất diện tích 40.414 m2 (bốn mươi ngàn, bốn trăm mười bốn mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư các hạng mục đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất xây dựng cơ sở y tế, đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Khu dân cư Trung tâm mở rộng.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 387, tờ bản đồ số 3, gồm: diện tích 5.900 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, diện tích 1.016 m² đất xây dựng cơ sở y tế, diện tích 33.498 m² đất thương mại, dịch vụ; tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 08-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/02/2023.

- Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14/12/2060 (cùng thời hạn với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có mã số dự án 4630222520 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp và chứng nhận lần đầu ngày 14/12/2010).

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần".

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết Khu dân cư trung tâm mở rộng đã được UBND thành phố Tân An phê duyệt tại Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 và theo đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO ngày 01/3/2023.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của UBND thành phố Tân An:

Tại Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của UBND thành phố Tân An không làm thay đổi cơ cấu sử dụng so với Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND thành phố Tân An. Tuy nhiên, có thay đổi về chiều cao, cụ thể như sau: "Điều chỉnh chiều cao Khu đất thương mại dịch vụ (ký hiệu: TMDV-1.1) từ chiều cao tối đa 22m thành chiều cao tối đa 25m."

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch và các nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh Quyết định giao đất qua các lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết (nếu có) để yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký Phụ lục Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ của Chủ tịch UBND tỉnh) cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 của UBND tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

27/04/2023 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4709/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4709/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh
Ngày 27/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3578/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4709/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4709/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

TỪ:

"[Cho phép Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng được chuyển hình thức thuê đất trả tiền một lần sang giao đất và cho thuê đất với tổng diện tích 205.510,62 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng khu dân cư đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 536056 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T00063) ngày 05/3/2003 do UBND tỉnh cấp, trong đó:

1. Giao cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng với diện tích 187.901,04 m2 đất để đầu tư Khu dân cư Việt Úc gồm:

- Diện tích 99.984,67 m2 (chín mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi bốn phẩy sáu mươi bảy mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 87.916,37 m2 (tám mươi bảy ngàn, chín trăm mười sáu phẩy ba mươi chín mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công
 trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: đất giao thông, cây xanh với diện tích 85.295,52 m2, đất trung tâm cộng đồng với diện tích 452,55 m2, đất y tế với diện tích 912,55 m2, trạm xử lý nước thải với diện tích 1.255,75 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại thửa đất số 94, tờ bản đồ số 26, đất ở với diện tích 99.984,67 m2, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 16-2020 được Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 20/8/2020.

2. Cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng thuê đất với tổng diện tích 17.609,58 m2 đất để đầu tư đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở giáo dục và đào tạo, gồm: đất thương mại dịch vụ với diện tích 8.281,73 m2(tám ngàn, hai trăm tám mươi mốt phẩy bảy mươi ba mét vuông), đất cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 9.327,85 m2(chín ngàn, ba trăm hai mươi bảy phẩy tám mươi lăm mét vuông) thuộc dự án Khu dân cư Việt Úc.".

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại thửa đất số 801 với diện tích 2.986,40 m2, thửa đất số 802 với diện tích 1.154 m2, thửa đất số 803 với diện tích 1.154 m2, thửa đất số 804 với diện tích 2.987,33 m2, đất thương mại dịch vụ; thửa đất số 806, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 9.327,85 m2; tờ bản đồ số 26, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 16-2020 được Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 20/8/2020.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Từ ngày 26/01/2011 đến ngày 26/01/2081.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 6380/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND huyện Bến Lức.]".

THÀNH NỘI DUNG SAU:

"I. Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Bến Lức, gồm:

Giao đất và cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng (địa chỉ trụ sở chính: số 30, Tỉnh lộ 830, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 205.510,62 m2 (hai trăm lẻ năm ngàn, năm trăm mười phẩy sáu mươi hai mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 1.473 m2) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng khu dân cư, trong đó:

1. Giao cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng với diện tích 187.938,01 m2 đất để đầu tư Khu dân cư Việt Úc gồm:

- Diện tích 99.178 m2 (chín mươi chín ngàn, một trăm bảy mươi tám mét vuông) đất ở tại nông thôn: giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 88.760,01 m2 (tám mươi tám ngàn, bảy trăm sáu mươi phẩy không một mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: đất giao thông, cây xanh với diện tích 86.032,51 m2, đất y tế với diện tích 1.385,26 m2, trạm xử lý nước thải với diện tích 1.342,24 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại một phần thửa đất số 582, tờ bản đồ cũ số 5 (tờ bản đồ mới số 26), đất ở với diện tích 99.178 m2, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 15/3/2023.

Thời hạn sử dụng đất: từ ngày 26/01/2011 đến ngày 26/01/2061.

2. Cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng thuê đất với tổng diện tích 17.572,61 m2 đất để đầu tư đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở giáo dục và đào tạo, gồm: đất thương mại dịch vụ với diện tích 7.287,3 m2 (bảy ngàn, hai trăm tám mươi bảy phẩy ba mét vuông), đất cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 10.285,31 m2 (mười ngàn, hai trăm tám mươi lăm phẩy ba mươi mốt mét vuông) thuộc dự án Khu dân cư Việt Úc.

Vị trí, ranh giới khu đất: theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại một phần thửa đất số 582, tờ bản đồ cũ số 5 (tờ bản đồ mới số 26), đất thương mại dịch vụ với diện tích 7.287,3 m2, đất cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 10.285,31 m2, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 15/3/2023.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Thời hạn sử dụng đất: Từ ngày 26/01/2011 đến ngày 26/01/2061.

Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Bến Lức;

- Điều chỉnh hình thức thuê đất từ Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần sang Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm do tình hình tài chính Công ty gặp khó khăn.

- Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 9812015514 (số cũ 501043000054) của Công ty TNHH Việt Úc.

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 6380/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND huyện Bến Lức, gồm:

Từ: "Giao đất và cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng (địa chỉ trụ sở chính: số 30, Tỉnh lộ 830, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 205.510,62 m2 (hai trăm lẻ năm ngàn, năm trăm mười phẩy sáu mươi hai mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 1.473 m2) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng khu dân cư, trong đó:

1. Giao cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng với diện tích 187.938,01 m2 đất để đầu tư Khu dân cư Việt Úc gồm:

- Diện tích 99.178 m2 (chín mươi chín ngàn, một trăm bảy mươi tám mét vuông) đất ở tại nông thôn: giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 88.760,01 m2 (tám mươi tám ngàn, bảy trăm sáu mươi phẩy không một mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: đất giao thông, cây xanh với diện tích 86.032,51 m2, đất y tế với diện tích 1.385,26 m2, trạm xử lý nước thải với diện tích 1.342,24 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại một phần thửa đất số 582, tờ bản đồ cũ số 5 (tờ bản đồ mới số 26), đất ở với diện tích 99.178 m2, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 15/3/2023.

2. Cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng thuê đất với tổng diện tích 17.572,61 m2 đất để đầu tư đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở giáo dục và đào tạo, gồm: đất thương mại dịch vụ với diện tích 7.287,3 m2 (bảy ngàn, hai trăm tám mươi bảy phẩy ba mét vuông), đất cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 10.285,31 m2 (mười ngàn, hai trăm tám mươi lăm phẩy ba mươi mốt mét vuông) thuộc dự án Khu dân cư Việt Úc.".

Vị trí, ranh giới khu đất: theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại một phần thửa đất số 582, tờ bản đồ cũ số 5 (tờ bản đồ mới số 26), đất thương mại dịch vụ với diện tích 7.287,3 m2, đất cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 10.285,31 m2, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 15/3/2023."

Thành: "Giao đất và cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng (địa chỉ trụ sở chính: số 30, Tỉnh lộ 830, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 205.510,62 m2 (hai trăm lẻ năm ngàn, năm trăm mười phẩy sáu mươi hai mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 1.473 m2) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng khu dân cư, trong đó:

1. Giao cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng với diện tích 187.901,04 m2 đất để đầu tư Khu dân cư Việt Úc gồm:

- Diện tích 99.984,67 m2 (chín mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi bốn phẩy sáu mươi bảy mét vuông) đất ở tại nông thôn: giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 87.916,37 m2 (tám mươi bảy ngàn, chín trăm mười sáu phẩy ba mươi bảy mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: đất giao thông, cây xanh với diện tích 85.295,52 m2, đất sinh hoạt cộng đồng với diện tích 452,55 m2, đất y tế với diện tích 912,55 m2, trạm xử lý nước thải với diện tích 1.255,75 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại một phần thửa đất số 582 (thửa đất mới số 94), tờ bản đồ cũ số 5 (tờ bản đồ mới số 26), đất ở với diện tích 99.984,67 m2, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 15/3/2023.

2. Cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng thuê đất với tổng diện tích 17.609,58 m2 đất để đầu tư đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở giáo dục và đào tạo, gồm: đất thương mại dịch vụ với diện tích 8.281,73 m2 (tám ngàn, hai trăm tám mươi mốt phẩy bảy mươi ba mét vuông), đất cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 9.327,85 m2 (chín ngàn, ba trăm hai mươi bảy phẩy tám mươi lăm mét vuông) thuộc dự án Khu dân cư Việt Úc.".

Vị trí, ranh giới khu đất: theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại một phần thửa đất số 582, cụ thể: thửa đất mới số 801 với diện tích 2.986,40 m2, thửa đất mới số 802 với diện tích 1.154 m2, thửa đất mới số 803 với diện tích 1.154 m2, thửa đất mới số 804 với diện tích 2.987,33 m2, đất thương mại dịch vụ; thửa đất mới số 806, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 9.327,85 m2; tờ bản đồ cũ số 5 (tờ bản đồ mới số 26), xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 15/3/2023.

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 6380/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND huyện Bến Lức và theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng ngày 13/01/2023."

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch và các nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh các Quyết định giao đất qua các lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết (nếu có) để yêu cầu Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký Phụ lục Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 536056 (số vào sổ cấp GCN: T00063 QSDĐ/0208-LA) do UBND tỉnh cấp ngày 05/3/2003 cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng: có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 4709/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 4709/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

27/04/2023 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất do UBND xã An Thạnh, huyện Bến Lức quản lý và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất (đợt 4)Thu hồi đất do UBND xã An Thạnh, huyện Bến Lức quản lý và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất (đợt 4)
Ngày 27/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3577/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND xã An Thạnh, huyện Bến Lức quản lý và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất (đợt 4), với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi đất do UBND xã An Thạnh, huyện Bến Lức quản lý và cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD (địa chỉ trụ sở chính: 21-23 Đường số 3, Khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức tỉnh Long An) thuê đất (đợt 4) để đầu tư trường học trong dự án Khu Đô thị mới Vàm Cỏ Đông tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 1.300 m2 (một ngàn, ba trăm mét vuông) đất giao thông, do UBND xã An Thạnh quản lý, xen kẽ bên trong dự án và cho thuê phần đất trên không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD thuê đất với diện tích: 11.776m2 (mười một ngàn, bảy trăm bảy mươi sáu mét vuông) để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học trong dự án Khu Đô thị mới Vàm Cỏ Đông.

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 2490, tờ bản đồ số 5 tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2023, 02-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Trung Nghĩa lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 09/3/2023.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 08/10/2058 (cùng thời gian hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư số 2308504732, chứng nhận lần đầu ngày 11/8/2011, chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 08/12/2021 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp).

Nguồn gốc đất: 10.476 m² đất do UBND huyện Bến Lức thu hồi của hộ gia đình, cá nhân được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Lức xác nhận hoàn tất bồi thường tại danh sách được lập ngày 16/02/2023 và 1.300 m² đất do UBND xã An Thạnh, huyện Bến Lức quản lý.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án này đối với tất cả các lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện điều chỉnh nêu trên và yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Nam Long VCD sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã An Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Nam Long VCD theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty Cổ phần Nam Long VCD: có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định (kể cả nghĩa vụ tài chính phát sinh qua rà soát từng lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trước đây (nếu có) cũng như trong trường hợp qua rà soát, xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra xác định doanh nghiệp phải nộp bổ sung tiền thuê đất thì Công ty Cổ phần Nam Long VCD phải nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách Nhà nước theo quy định). Có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

27/04/2023 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH SX - TM Chấn Hùng chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH SX - TM Chấn Hùng chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 27/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3576/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH SX - TM Chấn Hùng chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH SX - TM Chấn Hùng (địa chỉ trụ sở chính: thửa đất số 1077+1078+1958 tờ bản đồ số 4, ấp 7, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 25.550,4 m2 (hai mươi lăm ngàn, năm trăm năm mươi phẩy bốn mét vuông) đất tọa lạc tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gia công các sản phẩm nhựa gia dụng từ hạt nhựa nguyên sinh (hạt nhựa đã thành phẩm).

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH SX - TM Chấn Hùng nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 28/11/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 28/11/2019).

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 2007 (hợp từ các thửa đất số 370, 1958, 1077, 1078), diện tích 3.190 m² và thửa đất số 2008 (hợp từ các thửa đất số 371, 372, 262, 321, 1994), diện tích 22.360,4 m² cùng thuộc tờ bản đồ số 4, xã Phước Đông, huyện Cần Đước được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 36-2022 do Công ty TNHH DV TV Nhà Đất Khánh Hưng lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 12/9/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH SX - TM Chấn Hùng nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH SX - TM Chấn Hùng sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH SX - TM Chấn Hùng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phước Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH SX - TM Chấn Hùng theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH SX - TM Chấn Hùng có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

27/04/2023 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh các quyết định cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)Điều chỉnh các quyết định cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Ngày 27/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3575/QĐ-UBND về việc điều chỉnh các quyết định cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh nội dung Điều 1 của các Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 09/3/2016, Quyết định số 4437/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 20/9/2017, Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 04/01/2018, Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 12/02/2018, Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 29/5/2018, Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 22/8/2018, Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 12/10/2018, Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) để thực hiện dự án Đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An với những nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Long An:

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt 1):

 Từ: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê diện tích 152.547 m² (một trăm năm mươi hai ngàn, năm trăm bốn mươi bảy mét vuông) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác khu công nghiệp Đông Nam Á Long An; trong đó có 37.500 m² (ba mươi bảy ngàn năm trăm mét vuông đất giao thông) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong  khu công nghiệp được miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thời hạn thuê đất: 50 (năm mươi) năm, tính từ ngày ký quyết định này (theo thời gian hoạt động của dự án tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4534866034 chứng nhận lần đầu ngày 25/01/2016 do Ban Quản lý khu kinh tế cấp). 

Vị trí ranh giới khu đất: Thửa đất mới số 351 (được hợp nhất từ 52 thửa đất), tờ bản đồ số 3, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo 04 mảnh trích đo địa chính số 01-2014, số 03-2014, số 03-2014, số 04-2014 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Văn phòng Đăng ký đất đai) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 18/11/2014 (phần diện tích đất đã bồi thường)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 68 Đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 152.547 m² (một trăm năm mươi hai ngàn, năm trăm bốn mươi bảy mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 1) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, cụ thể:

- Diện tích 106.330,7 m² (một trăm linh sáu ngàn, ba trăm ba mươi phẩy bảy mét vuông) đất khu công nghiệp, cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 46.216,3 m² (bốn mươi sáu ngàn, hai trăm mười sáu phẩy ba mét vuông, gồm: 41.020,3 m² đất giao thông; 5.196 m² đất cây xanh) cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 351, tờ bản đồ số 3, được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 08-2023, 09-2023, 10-2023, 11-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 16/3/2023.

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 09/3/2066."

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 4437/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt 2):

Từ: "Cho phép Công ty cổ phần Khu công nghiệp Long An (Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 184.980,5 m² (Một trăm tám mươi bốn ngàn chín trăm tám mươi phẩy năm mét vuông) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, điều hành và khai thác khu công nghiệp Đông Nam Á Long An tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trong đó:

- Diện tích 125.000 m² (Một trăm hai mươi lăm ngàn mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất. 

- Diện tích 59.980,5 m² (Năm mươi chín ngàn chín trăm tám mươi phẩy năm mét vuông đất giao thông) cho thuê đất miễn tiền thuê đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo Khoản 2 Điều 149 Luật đất đai năm 2013 và Điểm K khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 09/3/2066 (phù hợp thời hạn thuê đất đợt 1). 

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất mới số 39, được hợp nhất từ 66 thửa đất và đất công, tờ bản đồ số 3 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 2 và tờ bản đồ số 3), được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 16-2016 do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 23/9/2016."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 68 Đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 184.980,5 m² (một trăm tám mươi bốn ngàn, chín trăm tám mươi phẩy năm mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 2) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, cụ thể:

- Diện tích 140.954,6 m² (một trăm bốn mươi ngàn, chín trăm năm mươi bốn phẩy sáu mét vuông) đất khu công nghiệp, cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 44.025,9 m² (bốn mươi bốn ngàn, không trăm hai mươi lăm phẩy chín mét vuông, gồm 33.223,9 m² đất giao thông; 10.802 m² đất cây xanh) cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 39, tờ bản đồ số 3, được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 08-2023, 09-2023, 10-2023, 11-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 16/3/2023.

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 09/3/2066."

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt 3):

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất với diện tích 212.210 m² (Hai trăm mười hai ngàn hai trăm mười mét vuông; trong đó có 2.286 m đất công xen kẽ trong dự án do UBND xã Tân Tập quản lý cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất không qua dấu giá quyền sử dụng đất) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, điều hành và khai thác khu công nghiệp Đông Nam Á Long An tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trong đó: 

- Diện tích 166.000 m² (Một trăm sáu mươi sáu ngàn mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất. 

- Diện tích 46.210 m2 (Bốn mươi sáu ngàn hai trăm mười mét vuông, trong đó: đất giao thông 37.210 m²; đất cây xanh, mặc nước 9.000 m2) cho thuê đất miễn tiền thuê đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo Khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và Điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 09/3/2066 (phù hợp thời hạn thuê đất các đợt trước đây). 

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 108 (được hợp nhất từ 67 thửa đất và đất công), tờ bản đồ số 2, diện tích 212.210 m² (Hai trăm mười hai ngàn hai trăm mười mét vuông) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo 4 mảnh trích đo địa chính số 15-2017, 16-2017, 17-2017, 18- 2017 do Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và Môi trường lập ngày 01/8/2017 được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 02/8/2017 (vị trí đã bồi thường và đất công)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 68 Đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 212.210 m² (hai trăm mười hai ngàn, hai trăm mười mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 3) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, cụ thể:

- Diện tích 161.737,5 m² (một trăm sáu mươi mốt ngàn, bảy trăm ba mươi bảy phẩy năm mét vuông) đất khu công nghiệp, cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 50.472,5 m² (năm mươi ngàn, bốn trăm bảy mươi hai phẩy năm mét vuông, gồm 43.847,5 m² đất giao thông; 6.625 m² đất cây xanh) cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 108, tờ bản đồ số 2, được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 08-2023, 09-2023, 10-2023, 11-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 16/3/2023.

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 09/3/2066."

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt 4):

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 77.574,2 m² (bảy mươi bảy ngàn, năm trăm bảy mươi bốn phẩy hai mét vuông, trong đó có 399 m² đất thủy lợi xen kẽ trong dự án do UBND xã Tân Tập quản lý được thuê không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, điều hành và khai thác khu công nghiệp Đông Nam Á Long An. Trong đó: 

- Diện tích 42.504 m² (bốn mươi hai ngàn, năm trăm lẻ bốn mét vuông) đất cho thuê có thu tiền thuê đất; 

- Diện tích 35.070,2 m² (ba mươi lăm ngàn không trăm bảy mươi phẩy hai mét vuông, trong đó: đất giao thông 27.982,2 m²; đất cây xanh, mặt nước 7.088 m²) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 09/3/2066 (phù hợp thời hạn thuê đất các đợt trước đây). 

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất mới số 94 (được hợp nhất từ 30 thửa đất và một phần các thửa đất số (329, 674, 676, 677, 678, 769, 844, 1748, 1750, 1773) và đất công), tờ bản đồ số 03 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 02, 03) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 27-2017 do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 27/10/2017 (vị trí đã bồi thường và đất công)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 68 Đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 77.574,2 m² (bảy mươi bảy ngàn, năm trăm bảy mươi bốn phẩy hai mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 4) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, cụ thể:

- Diện tích 44.606,2 m² (bốn mươi bốn ngàn, sáu trăm linh sáu phẩy hai mét vuông) đất khu công nghiệp, cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 32.968 m² (ba mươi hai ngàn, chín trăm sáu mươi tám mét vuông, gồm 28.488 m² đất giao thông; 4.480 m² đất cây xanh) cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

- Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 94, tờ bản đồ số 3, được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 08-2023, 09-2023, 10-2023, 11-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 16/3/2023.

- Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 09/3/2066."

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt 5):

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất (đợt 5) với diện tích 108.527 m² (một trăm lẻ tám ngàn, năm trăm hai mươi bảy mét vuông, diện tích lộ giới 1.849m; trong đó có 1.783m đất giao thông, đất thủy lợi xen kẽ trong dự án do UBND xã Tân Tập quản lý được thuê không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, điều hành và khai thác khu công nghiệp Đông Nam Á Long An. Trong đó: 

- Diện tích 73.398 m2 (bảy mươi ba ngàn, ba trăm chín mươi tám mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất; 

- Diện tích 35.129 m2 (ba mươi lăm ngàn, một trăm hai mươi chín mét vuông, trong đó: đất giao thông 18.433 m²; đất cây xanh, mặt nước 16.696 m²) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 09/3/2066 (phù hợp thời hạn thuê đất các đợt trước đây). 

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 23 (được hợp nhất từ 55 thửa đất và một phần thửa đất số 38 và đất công), tờ bản đồ số 03 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 02, 03) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 05-2018 do Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 16/01/2018."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 68 Đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 108.527 m² (một trăm lẻ tám ngàn, năm trăm hai mươi bảy mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 5) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, cụ thể:

- Diện tích 72.042,74 m² (bảy mươi hai ngàn, không trăm bốn mươi hai phẩy bảy mươi bốn mét vuông) đất khu công nghiệp, cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 36.484,26 m² (ba mươi sáu ngàn, bốn trăm tám mươi bốn phẩy hai mươi sáu mét vuông, gồm 18.433 m² đất giao thông; 18.051,26 m² đất cây xanh) cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 23, tờ bản đồ số 3, được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 08-2023, 09-2023, 10-2023, 11-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 16/3/2023.

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 09/3/2066."

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt 6):

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 66.137 m² (sáu mươi sáu ngàn, một trăm ba mươi bảy mét vuông, diện tích lộ giới 9.597 m²; trong đó, có 638 m đất do UBND xã Tân Tập quản lý xen kẽ trong dự án) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, điều hành và khai thác khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 6), cụ thể: 

- Diện tích 30.800 m² (ba mươi ngàn tám trăm mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất. 

- Diện tích 35.337 m2 (ba mươi lăm ngàn, ba trăm ba mươi bảy mét vuông, trong đó: đất giao thông 25.999 m²; đất cây xanh, mặt nước 9.338 m²) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 09/3/2066 (phù hợp thời hạn thuê đất các đợt trước đây). 

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 738 (được hợp nhất từ các thửa đất số 738, 1734, 641, 644, 646, 648, 742, 745, 749, 751, 752, 1861, 1879, 1949, 2017, một phần các thửa đất số (642, 746, 747, 750) và thửa đất số 748 do UBND xã Tân Tập quản lý), tờ bản đồ số 3, tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 08-2018 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 09/4/2018 (vị trí đã bồi thường và đất công)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 68 Đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 66.137 m² (sáu mươi sáu ngàn, một trăm ba mươi bảy mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 6) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, cụ thể:

- Diện tích 34.915 m² (ba mươi bốn ngàn, chín trăm mười lăm mét vuông) đất khu công nghiệp, cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 31.222 m² (ba mươi mốt ngàn, hai trăm hai mươi hai mét vuông, gồm 25.732 m² đất giao thông; 5.490 m² đất cây xanh) cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 738, tờ bản đồ số 3, được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 08-2023, 09-2023, 10-2023, 11-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 16/3/2023.

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 09/3/2066."

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 02/8/2018.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Long An:

Điều chỉnh thông tin thửa đất số 23, tờ bản đồ số 3, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (được UBND tỉnh cho thuê đất (đợt 5) tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 12/02/20218) sử dụng như sau:

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 68 Đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 108.527 m² (một trăm lẻ tám ngàn, năm trăm hai mươi bảy mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 5) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, cụ thể:

- Diện tích 72.042,74 m² (bảy mươi hai ngàn, không trăm bốn mươi hai phẩy bảy mươi bốn mét vuông) đất khu công nghiệp, cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 36.484,26 m² (ba mươi sáu ngàn, bốn trăm tám mươi bốn phẩy hai mươi sáu mét vuông, gồm 18.433 m² đất giao thông; 18.051,26 m² đất cây xanh) cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 23, tờ bản đồ số 3, được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 08-2023, 09-2023, 10-2023, 11-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 16/3/2023.

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 09/3/2066."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 68 Đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 108.527 m² (một trăm lẻ tám ngàn, năm trăm hai mươi bảy mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 1.849 m²) để sử dụng vào mục đích đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 5) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, cụ thể:

- Diện tích 79.612,8 m² (bảy mươi chín ngàn, sáu trăm mười hai phẩy tám mét vuông) đất khu công nghiệp, cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 28.914,2 m² (hai mươi tám ngàn, chín trăm mười bốn phẩy hai mét vuông, gồm 13.915 m² đất giao thông; 14.999,2 m² đất cây xanh) cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 23, tờ bản đồ số 3, được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 12-2023, 13-2023, 14-2023, 15-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 16/3/2023.

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 09/3/2066."

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt 7):

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với diện 61.136,3 m² (sáu mươi mốt ngàn, một trăm ba mươi sáu phẩy ba mét vuông, diện tích lộ giới 6.892 m², trong đó có 162 m² đất thủy lợi do UBND xã Tân Tập quản lý xen kẽ trong dự án) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, điều hành và khai thác khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 7), cụ thể: 

- Diện tích 28.176 m² (hai mươi tám ngàn, một trăm bảy mươi sáu mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất. 

- Diện tích 32.960,3 m² (ba mươi hai ngàn, chín trăm sáu mươi phẩy ba mét vuông, trong đó: đất giao thông 15.728 m²; đất cây xanh, mặt nước 17.232,3 m²) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo Khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và Điểm k Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.  

Thời hạn thuê đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 09/3/2066 (phù hợp thời hạn thuê đất các đợt trước đây). 

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 551 (được hợp nhất từ các thửa đất số 85, 112, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 632, 633, 634, 638, 639, 1728, 1729, 1733, 1905 và một phần các thửa đất số (30, 49, 51, 80, 81, 82, 83) và đất thủy lợi do UBND xã Tân Tập quản lý), tờ bản đồ số 3 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 2, 3), xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 21-2018 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 11/7/2018 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 16/7/2018 (vị trí đã bồi thường và đất công)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 68 Đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 61.136,3 m² (sáu mươi mốt ngàn, một trăm ba mươi sáu phẩy ba mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 6.892 m²) để sử dụng vào mục đích đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 7) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, cụ thể:

- Diện tích 28.176 m² (hai mươi tám ngàn, một trăm bảy mươi sáu mét vuông) đất khu công nghiệp, cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 32.960,3 m² (ba mươi hai ngàn, chín trăm sáu mươi phẩy ba mét vuông, gồm 18.424,8 m² đất giao thông; 14.535,5 m² đất cây xanh) cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 551, tờ bản đồ số 3, được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 12-2023, 13-2023, 14-2023, 15-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 16/3/2023.

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 09/3/2066."

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt 8):

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 71.821,4 m2 (bảy mươi mốt ngàn, tám trăm hai mươi mốt phẩy bốn mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 1.798 m², diện tích 5.225 m2 đất giao thông, thủy lợi, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản do UBND xã Tân Tập quản lý xen kẽ trong dự án) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, điều hành và khai thác khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 8), cụ thể: 

- Diện tích 42.306 m2 (bốn mươi hai ngàn, ba trăm lẻ sáu mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất. 

- Diện tích 29.515,4 m² (hai mươi chín ngàn, năm trăm mười lăm phẩy bốn mét vuông, trong đó: đất giao thông 10.667 m²; đất cây xanh, mặt nước 18.848,4m²) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sư dụng chung trong khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 09/3/2066 (phù hợp thời hạn thuê đất các đợt trước đây). 

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 479 (được hợp nhất từ 19 thừa đất và một phần 20 thửa đất và đất thủy lợi do UBND xã Tân Tập quản lý), tờ bản đồ số 3 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 2, 3), xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 30-2018 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 14/9/2018 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 17/9/2018 (vị trí đã bồi thường và đất công)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 68 Đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 71.821,4 m2 (bảy mươi mốt ngàn, tám trăm hai mươi mốt phẩy bốn mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 1.798 m²) để sử dụng vào mục đích đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 8) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, cụ thể:

- Diện tích 42.603,2 m² (bốn mươi hai ngàn, sáu trăm linh ba phẩy hai mét vuông) đất khu công nghiệp, cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 29.218,2 m² (hai mươi chín ngàn, hai trăm mười tám phẩy hai mét vuông, gồm 11.456 m² đất giao thông; 17.762,2 m² đất cây xanh) cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 479, tờ bản đồ số 3, được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 12-2023, 13-2023, 14-2023, 15-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 16/3/2023.

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 09/3/2066."

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt 9):

Từ: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 48.644 m2 (bốn mươi tám ngàn, sáu trăm bốn mươi bốn mét vuông, trong đó diện tích 672 m2 đất thủy lợi do UBND xã Tân Tập quản lý xen kẽ trong dự án) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, điều hành và khai thác khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 9), cụ thể: 

- Diện tích 45.257 m2 (bốn mươi lăm ngàn hai trăm năm mươi bảy mét vuông, trong đó 672 m2 đất thủy lợi do UBND xã Tân Tập quản lý xen kẽ trong dự án) cho thuê đất có thu tiền thuê đất. 

Diện tích 3.387 m² (ba ngàn ba trăm tám mươi bảy mét vuông, đất giao thông) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo Khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và Điểm k Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 09/3/2066 (phù hợp thời hạn thuê đất các đợt trước đây). 

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 234 (được hợp nhất từ các thửa đất số 234, 240, 245, 246, 256, 258, 325, 326, 394, 564, 567, 645, 647, 649 và một phần thửa đất số 331 và đất thủy lợi do UBND xã Tân Tập quản lý), tờ bản đồ số 2 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 2, 3), xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 08-2019 (2 mảnh) do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 24/01/2019, ngày 24/3/2019 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 25/01/2019, ngày 26/3/2019 (vị trí đã bồi thường và đất công)."

Thành: "Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 68 Đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 48.644 m2 (bốn mươi tám ngàn, sáu trăm bốn mươi bốn mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư, xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 9) tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, cụ thể:

- Diện tích 45.727 m² (bốn mươi lăm ngàn, bảy trăm hai mươi bảy mét vuông) đất khu công nghiệp, cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 2.917 m² (hai ngàn, chín trăm mười bảy mét vuông, gồm 2.917 m² đất giao thông) cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 234, tờ bản đồ số 3, được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 12-2023, 13-2023, 14-2023, 15-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 16/3/2023.

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 09/3/2066."

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 22/3/2021.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch và các nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh Quyết định giao đất qua các lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết (nếu có) để yêu cầu Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký Phụ lục Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ của Chủ tịch UBND tỉnh) cấp cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan.

Quyết định trên là một bộ phận không tách các Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 09/3/2016, Quyết định số 4437/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 20/9/2017, Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 04/01/2018, Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 12/02/2018, Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 29/5/2018, Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 22/8/2018, Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 12/10/2018, Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các Quyết định nêu trên trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

27/04/2023 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông báo mời quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân AnThông báo mời quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân An
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An với các thông tin như sau:

1. Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

1.1. Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG 4 VÀ PHƯỜNG 6, THÀNH PHỐ TÂN AN.

1.2. Mục tiêu đầu tư

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tân An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quy hoạch chung thành phố Tân An, tỉnh Long An đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Long An và Quyết định số 4723/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND thành phố Tân An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại Phường 4 và Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Quyết định số 4598/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND thành phố Tân An về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại Phường 4 và Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Huy động tối đa các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước để tham gia đầu tư, phát triển dự án một cách đồng bộ. Lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, có kinh nghiệm phát triển dự án để gia tăng các lợi ích, tính tiện nghi, nâng cao chất lượng cuộc sống và sản phẩm sau hoàn chỉnh mang tính cạnh tranh cao, thu hút được sự quan tâm của người dân, nâng cao giá trị bất động sản cho thành phố Tân An. Thực hiện chỉnh trang, sắp xếp và từng bước ổn định đời sống của người dân sau khi bị giải tỏa một cách tốt nhất.

- Hình thành khu đô thị sinh thái, kiểu mẫu mang tính hiện đại, tương thích với cảnh quan, không gian chung. Kết hợp giữa việc tận dụng hệ thống cảnh quan, sông nước hiện hữu; đầu tư chỉnh trang đầu tư nâng cấp hạ tầng bảo đảm đồng bộ chung. Đây là cơ sở, tiền đề để thúc đẩy quá trình xây dựng, phát triển thành phố Tân An đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I (theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030).

1.3. Quy mô đầu tư của dự án

a) Diện tích đất sử dụng: Khoảng 1.372.023,81m2.

b) Quy mô dân số: Khoảng 17.225 người.

c) Quy mô xây dựng: Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình khác theo đồ án quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Cơ cấu sản phẩm nhà ở:

Tổng số lô đất ở thấp tầng: 2.482 lô, trong đó: 

- Nhà ở biệt thự: 195 lô;

- Nhà ở phố thương mại: 2.287 lô.

đ) Việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Khoảng 86.178,58m2 (nhà đầu tư dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 86.178,58mvà bàn giao cho Nhà nước để xúc tiến, mời gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội).

 e) Phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho địa phương:

* Phương án đầu tư nhà ở, công trình hỗn hợp

- Chủ đầu tư xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 519 lô đất có mặt tiền tiếp giáp với tuyến tránh Quốc lộ 1A, đường Vành đai trong, đường cấp đô thị mặt cắt 1-1 và 2-2 để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho người mua.

Đối với các lô đất ở còn lại (1.963 lô), nhà đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng; bảo đảm tuân thủ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế được thẩm định, phê duyệt.

- Công trình Hỗn hợp - Chung cư thấp tầng kết hợp thương mại-dịch vụ: Nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh tuân thủ quy định Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản.

* Đối với phần hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án:

Trước khi phê duyệt dự án, chủ đầu tư phải thực hiện các thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật đối với các cơ quan quản lý chuyên môn của địa phương, bao gồm: Thỏa thuận đấu nối và phương án đấu nối: Cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao thông, các văn bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có).

Đảm bảo kết nối tạm thời giữa hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án trong trường hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án chưa được đầu tư theo đúng quy hoạch được duyệt.

Nội dung phối hợp giữa nhà đầu tư và chính quyền địa phương về công tác đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và công trình hạ tầng kỹ thuật của Nhà nước đi qua khu vực dự án được xác định ở giai đoạn lập dự án theo quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ.

* Đối với phần hạ tầng xã hội:

- Các lô đất giáo dục, đất trung tâm văn hóa thể dục thể thao, đất y tế, đất công trình xử lý nước thải: Chủ đầu tư đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình tuân thủ theo quy hoạch, hồ sơ thiết kế được phê duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định pháp luật hiện hành.

- Các lô đất hỗn hợp, thương mại dịch vụ, bãi đậu xe: Chủ đầu tư được chuyển nhượng dự án thành phần khi đủ điều kiện cho các nhà đầu tư thứ cấp triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tuân theo quy hoạch được duyệt.

- Đối với hạ tầng xã hội là cây xanh, mặt nước, ... trong phạm vị dự án: Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thành, sau đó bàn giao cho nhà nước quản lý, vận hành.

* Tái định cư: 

Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí khu tái định cư cho các hộ dân phải di dời để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án. Sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư bàn giao cho Nhà nước để bố trí tái định cư cho các hộ dân theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo quy định.

 2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 7.118.449.900.000 VNĐ (bảy nghìn một trăm mười tám tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng). Trong đó:

- Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 1.024.941.228.000 VNĐ (một nghìn không trăm hai mươi bốn tỷ chín trăm bốn mươi mốt triệu hai trăm hai mươi tám nghìn đồng).

- Sơ bộ chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là 5.590.374.928.000 VNĐ (năm nghìn năm trăm chín mươi tỷ ba trăm bảy mươi bốn triệu chín trăm hai mươi tám nghìn đồng).

- Chi phí lãi vay là 503.133.744.000 VNĐ (năm trăm lẻ ba tỷ một trăm ba mươi ba triệu bảy trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 1.024.941.228.000 VNĐ (một nghìn không trăm hai mươi bốn tỷ chín trăm bốn mươi mốt triệu hai trăm hai mươi tám nghìn đồng).

4. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất).

5. Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến 08 năm, cụ thể:

- Giai đoạn chuẩn bị dự án:

+ Hoàn thiện hồ sơ, trình báo cáo đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư: Quý I/2023.

+ Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư: Quý I/2023 – Quý II/2023.

- Giai đoạn thực hiện dự án:

+ Thực hiện các hoạt động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Quý III/2023 – Quý II/2024.

+ Hoàn thiện hồ sơ giao đất cho nhà đầu tư: Quý III/2024.

+ Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường: Quý IV/2024.

+ Rà phá bom mìn; chuẩn bị mặt bằng; khảo sát xây dựng, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán; cấp phép xây dựng; triển khai thi công xây dựng: Quý I/2025.

+ Khởi công xây dựng: Quý II/2025 – Quý II/2030.

- Giai đoạn hoàn thành đưa vào khai thác:

+ Quyết toán dự án, bảo hành, bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho nhà nước: Quý III/2030.

+ Kinh doanh khai thác: Quý IV/2030.

 6. Địa điểm thực hiện dự án:  Phường 4 và Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An (vị trí, ranh giới khu đất thực hiện dự án đầu tư theo Trích lục bản đồ địa chính do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An lập ngày 19/7/2022).

7. Diện tích khu đất:  Khoảng 1.372.023,81m2.

8. Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy hoạch được phê duyệt.

9. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự ánĐến trước 17 giờ ngày 27/6/2023.

10. Thông tin liên hệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. 

+ Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An .

+ Số điện thoại: (0272) 3886 009 - (0272) 3826 199.

+ Số fax: (0272) 3825 044.

+ Email: skhdt@longan.gov.vn

- Các thông tin khác về dự án:

+ Xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn và Thông báo mời quan tâm tại địa chỉ https://skhdt.longan.gov.vn/

+ Xem tại Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân An, diện tích khoảng 1.372.023,81m2 tại Phường 4 và Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Quyết định số 4149/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

11. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án:

- Chuẩn bị hồ sơ theo các biểu mẫu tại phụ lục kèm theo Quyết định số 4149/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án án Khu đô thị tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời, nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư với số lượng 08 bộ hồ sơ, trong đó 01 bộ gốc, 07 bộ sao hồ sơ đăng ký thực hiện dự án..

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án./.

25-5-2023tthông báo mời quan tâm P4P6.rar

Sở Kế hoạch và Đầu tư


25/05/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
UBND huyện Bến Lức thông báo tìm Công ty CP Địa ốc 6 là Chủ đầu tư dự án Khu dân cư Gò Đen trên địa bàn huyện Bến LứcUBND huyện Bến Lức thông báo tìm Công ty CP Địa ốc 6 là Chủ đầu tư dự án Khu dân cư Gò Đen trên địa bàn huyện Bến Lức
Thời gian qua, mặc dù đã cố gắng và bằng nhiều biện pháp nhưng UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An vẫn không thể liên lạc được với người đại diện Công ty CP Địa ốc 6 để xử lý các vụ việc liên quan đến dự án Khu dân cư Gò Đen do Công ty CP Địa ốc 6 làm Chủ đầu tư.

UBND huyện Bến Lức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh Long An nhằm tìm Công ty CP Địa ốc 6.

UBND huyện Bến Lức đề nghị Công ty CP Địa ốc 6 khẩn trương liên hệ và đến trực tiếp tại Trụ sở UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An (địa chỉ 213 Quốc lộ 1, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để xử lý các vụ việc liên quan đến dự án Khu dân cư Gò Đen trên địa bàn xã Phước Lợi và Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An do Công ty CP Địa ốc 6 làm Chủ đầu tư.

Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này hoặc chậm nhất là ngày 30/6/2023, nếu Công ty CP Địa ốc 6 hoặc hay bất kì cá nhân nào có trách nhiệm theo pháp luật của Công ty CP Địa ốc 6 không liên hệ đến UBND huyện Bến Lức thì UBND huyện Bến Lức sẽ lập biên bản, báo cáo về UBND tỉnh và các sở ngành tỉnh để làm cơ sở xử lý các vấn đề tiếp theo liên quan đến dự án Khu dân cư Gò Đen do Công ty CP Địa ốc 6 làm Chủ đầu tư./.

5597_TB-UBND_16-05-2023_Thong bao tim Cty Dia oc Go Mon 5-2023.signed.pdf

UBND huyện Bến Lức


16/05/2023 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông báo mời nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Thanh Phú – Tân Bửu, huyện Bến LứcThông báo mời nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Thanh Phú – Tân Bửu, huyện Bến Lức
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Thanh Phú – Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với các thông tin như sau:

1. Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

1.1. Tên dự án: KHU DÂN CƯ THANH PHÚ – TÂN BỬU.

1.2. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu đô thị nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết (sản phẩm là nhà ở thương mại, chung cư, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư).

1.3. Quy mô đầu tư của dự án

a) Diện tích đất sử dụng: khoảng 143,79 ha.

b) Quy mô dân số: Khoảng 25.000 người.

c) Quy mô xây dựng: Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt gồm các hạng mục:

* Đất các nhóm nhà ở                                            : 540.902,51 m2

- Nhà ở liên kế kết hợp thương mại                          : 99.784,51 m2.

- Nhà ở liên kế                                                         : 202.718,36 m2

- Nhà ở biệt thự                                                       : 88.660,30 m2

- Nhà ở dạng căn hộ                                                : 21.153,81 m2

- Nhà ở xã hội                                                          : 116.882,16 m2

- Nhà ở tái định cư                                                   : 11.703,37 m2

* Đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ở                    : 134.425,85 m2

- Đất hành chính công cộng                                    : 4.494,65 m2

- Đất thương mại dịch vụ                                         : 16.538,01 m2

- Đất văn hóa                                                          : 1.091,00 m2

- Quảng trường                                                        : 4.553,11 m2

- Bệnh viện                                                               : 19.918,98 m2

- Đất giáo dục                                                         : 70.879,20 m2

* Đất cây xanh sử dụng công cộng                        : 139.798,57 m2

- Đất cây xanh nhóm ở                                             : 47.115,82 m2

- Đất công viên cây xanh văn hóa, ẩm thực             : 92.682,75 m2

* Đất đường giao thông đối nội cấp phân khu vực bao gồm đường cấp khu vực đến nhóm nhà ở: 444.072,28 m2

* Đất ngoài đơn vị ở (bao gồm đất nằm đan xen trong đơn vị ở và nằm bên ngoài đơn vị ở: 178.700,79 m2

- Cây xanh cách ly                                                   : 55.929,39 m2

- Bến bãi                                                                  : 12.601,84 m2

- Hạ tầng kỹ thuật                                                    : 7. 646,52 m2

- Mặt nước (kênh tiêu)                                             : 10.873,04 m2

- Đất giao thông đối ngoại – tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên): 91.650,00 m2

d) Cơ cấu sản phẩm nhà ở:

- Nhà ở thương mại, bao gồm:

+ Nhà ở liền kề (240 căn);                           

+ Nhà liên kế kết hợp thương mại (170 căn);

+ Nhà ở biệt thự (244 căn).      

- Nhà ở tái định cư (đất nền): Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng đối với khu vực quy hoạch tái định cư (khoảng 11.703,37m2) và bàn giao cho địa phương quản lý, bố trí tái định cư cho người dân.

đ) Việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Dự kiến quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội là 116.882,16m2.

Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trên quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho các đối tượng đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

e) Phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho địa phương:

- Hạ tầng kỹ thuật (san nền; đường giao thông; cấp điện; cấp nước; thoát nước; thoát nước thải; chất thải rắn, vệ sinh môi trường và hạ tầng xã hội): Sau khi đầu tư hoàn thành các công trình này nhà đầu tư bàn giao lại cho nhà nước quản lý, sử dụng theo quy định.

- Xây dựng phần thô các lô nhà liền kề, nhà ở kết hợp với thương mại, biệt thự; xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình dịch vụ: nhà văn hóa, trường mầm non, bãi đổ xe, công trình thương mại dịch vụ. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án, nhà đầu tư được quyền khai thác, kinh doanh các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng.

- Đối với khu đất dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dân phải di dời để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án (thuộc lô đất ký hiệu TĐC theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt): Sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư bàn giao cho nhà nước để bố trí tái định cư cho các hộ dân theo phương án bồi thường GPMB được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo quy định.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: khoảng 3.287.339.000.000 đồng (Bằng chữ: ba nghìn hai trăm tám mươi bảy tỷ ba trăm ba mươi chín triệu đồng)

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 2.875.800.000.000 đồng (hai nghìn tám trăm bảy mươi lăm tỷ tám trăm triệu đồng).

4. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất); người mua quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định của Luật Đất đai.

5. Tiến độ thực hiện dự án: 06 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư. Dự kiến:

- Từ quý IV/2022 đến quý III/2023: Thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư.

- Từ quý IV/2023 đến quý IV/2028: Thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các thủ tục môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy…; San lấp mặt bằng, thi công hạ tầng hoàn thành dự án đi vào hoạt động.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Thanh Phú và xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

7. Diện tích khu đất: khoảng 143,79 ha.

8. Mục đích sử dụng đất: Theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

9. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Đến trước 17 giờ ngày 29/5/2023.

10. Thông tin liên hệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. 

+ Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An .

+ Số điện thoại: (0272) 3886 009 - (0272) 3826 199.

+ Số fax: (0272) 3825 044.

+ Email: skhdt@longan.gov.vn

- Các thông tin khác về dự án:

+ Xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và Thông báo mời quan tâm tại địa chỉ https://skhdt.longan.gov.vn/

+ Xem tại Quyết định số 8477/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu, diện tích khoảng 143,79ha tại xã Thanh Phú và xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Thanh Phú – Tân Bửu tại xã Thanh Phú và xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

11. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án:

- Chuẩn bị hồ sơ theo các biểu mẫu tại phụ lục kèm theo Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Thanh Phú – Tân Bửu tại xã Thanh Phú và xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

- Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời, nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư với số lượng 08 bộ hồ sơ, trong đó 01 bộ gốc, 07 bộ sao hồ sơ đăng ký thực hiện dự án..

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án./.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh


27/04/2023 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Vinh Phúc gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụngCho phép Công ty TNHH Vinh Phúc gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng
Ngày 25/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3459/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Vinh Phúc gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng, với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty TNHH Vinh Phúc được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng để tiếp tục thực hiện dự án Mở rộng kho lưu trữ hàng nông sản với diện tích 1.019,3 m2, thuộc thửa đất số 3005, tờ bản đồ số 3, đất tọa lạc tại xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Vinh Phúc vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH Vinh Phúc được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án từ năm 2020 nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng. Nguyên nhân: do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên Công ty chưa xây dựng xong các công trình để đưa đất vào sử dụng đúng tiến độ. Nay, Công ty có nhu cầu gia hạn tiến độ sử dụng đất phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Vinh Phúc phải nộp cho Nhà nước theo quy định, gửi thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Vinh Phúc và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND huyện Thủ Thừa kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Vinh Phúc; trường hợp đến hết thời gian gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng mà Công ty chưa hoàn thành dự án để đưa vào hoạt động thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Vinh Phúc nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước theo thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh đồng thời liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


25/04/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH TM DV Nhựa Bửu Trang chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH TM DV Nhựa Bửu Trang chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3328/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH TM DV Nhựa Bửu Trang chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH TM DV Nhựa Bửu Trang (địa chỉ trụ sở chính: số 707, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 3.116 m2 (ba ngàn, một trăm mười sáu mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 103 m²) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa từ đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Cơ sở sản xuất bao bì nhựa từ hạt nhựa nguyên sinh.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH TM DV Nhựa Bửu Trang nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 25/5/2072 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 25/5/2022).

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 360, tờ bản đồ số 26, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 34-2022 do Công ty TNHH DV TV Nhà Đất Khánh Hưng lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 13/9/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH TM DV Nhựa Bửu Trang nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH TM DV Nhựa Bửu Trang sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH TM DV Nhựa Bửu Trang sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định;

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH TM DV Nhựa Bửu Trang theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH TM DV Nhựa Bửu Trang có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo đúng quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


21/04/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanhtam Thanh Tâm chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanhtam Thanh Tâm chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3321/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanhtam Thanh Tâm chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanhtam Thanh Tâm (địa chỉ trụ sở chính: số 268, đường Quốc lộ 62, ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 84.463 m2 (tám mươi bốn ngàn, bốn trăm sáu mươi ba mét vuông) đất tọa lạc tại xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa từ đất rừng sản xuất sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bê tông tươi; cán tôn, gia công thép định hình.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanhtam Thanh Tâm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày đến ngày 31/12/2071 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 13697/QĐ-UBND ngày 31/12/2021).

Vị trí ranh giới khu đất: thửa đất số 631 (được hợp nhất từ các thửa 266, 268), diện tích 24.503 m² và thửa đất số 632 (được hợp nhất từ các thửa 327, 328, 329), diện tích 59.960 m²; cùng tờ bản đồ số 06; đất tọa lạc tại xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 05-2022 do Công ty Dịch vụ Tư vấn Nhà đất Khánh Hưng lập và được Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt ngày 30/3/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanhtam Thanh Tâm nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanhtam Thanh Tâm sau khi có đơn giá thuê đất theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanhtam Thanh Tâm sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Thạnh Hóa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Tây xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanhtam Thanh Tâm theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa. 

Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Xây dựng Thương mại Thanhtam Thanh Tâm có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo đúng quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/04/2023 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​