Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnhĐiều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh
Ngày 19/9/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8686/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:.

Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Quan Âm tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, cụ thể như sau:

Từ: "Công nhận quyền sử dụng đất diện tích 1.656 m2 (một ngàn, sáu trăm năm mươi sáu mét vuông) cho Chùa Quan Âm để xây dựng cơ sở tôn giáo".

Thành: "Công nhận quyền sử dụng đất diện tích 1.761,9 m2 (một ngàn, bảy trăm sáu mươi mốt phẩy chín mét vuông) cho Chùa Quan Âm để xây dựng cơ sở tôn giáo".

Lý do điều chỉnh: diện tích đất tăng 105,9 m2 do quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo trích lục bản đồ địa chính không đo đạc thực tế, ranh giới sử dụng ổn định không tranh chấp với các chủ sử dụng đất liền kề và không thay đổi so với thời điểm cấp giấy chứng nhận theo xác nhận của UBND xã Mỹ Hạnh Bắc ngày 29/7/2022.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất mới số 1162 (thửa đất cũ số 195), tờ bản đồ mới số 45 (tờ bản đồ cũ số 33), xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 26-2022 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 19/7/2022.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 465054 (số vào sổ cấp GCN: CT18521) do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 03/4/2014 cho Chùa Quan Âm; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Chùa Quan Âm thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh trái với Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

19/09/2022 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn ChínhGiao đất cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính
Ngày 15/9/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8589/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) với diện tích 3.828,2 m2 (ba ngàn, tám trăm hai mươi tám phẩy hai mét vuông; trong đó diện tích nằm trong chỉ giới đường đỏ là 444 m²) đất tọa lạc tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 1572, tờ bản đồ số 18 xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 84-2022 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc lập và ký duyệt ngày 09/3/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phước Lý xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

15/09/2022 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện dự án Tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư Đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị tại xã Thanh Phú, huyện Bến LứcBổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện dự án Tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư Đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức
Ngày 14/9/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8508/QĐ-UBND về việc bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường và các chính sách hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư Đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, với nội dung cụ thể như sau:

Bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường và các chính sách hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư Đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, với nội dung như sau:

"* Riêng các trường hợp thu hồi đất thực hiện Dự án Tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư Đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức nhưng thuộc hành lang an toàn công trình Đường dây 500kV Ô Môn - Phú Lâm thì chỉ được bồi thường giá trị còn lại (do trước đây đã được hỗ trợ một phần giá trị diện tích đất ảnh hưởng bởi hành lang an toàn tại Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh) cụ thể:

- Mức bồi thường về đất ở: bằng 40% đơn giá đất bồi thường đất ở theo từng vị trí.

- Mức bồi thường về đất nông nghiệp: bằng 50% đơn giá đất bồi thường đất nông nghiệp theo từng vị trí."

Lý do bổ sung: các hộ dân có đất thu hồi thuộc hành lang an toàn công trình Đường dây 500kV Ô Môn - Phú Lâm trước đây đã được hỗ trợ một phần giá trị diện tích đất ảnh hưởng bởi hành lang an toàn tại Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh. Những nội dung khác của Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan thi hành Quyết định trên.

BB

14/09/2022 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát Thành gia hạn thời hạn sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát Thành gia hạn thời hạn sử dụng đất
Ngày 14/9/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8495/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát Thành gia hạn thời hạn sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát Thành (địa chỉ trụ sở chính: 15 Trịnh Đình Trọng, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) được gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với diện tích 11.633 m² đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì các loại từ hạt nhựa nguyên sinh.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 27/12/2064 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 5866680437 ngày 23/6/2022).

Nguồn gốc sử dụng đất: Công ty TNHH Thương mại Hưng Thành Phát mua tài sản trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì từ hạt nhựa nguyên sinh trên địa bàn xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; ngày 08/3/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai đã xác nhận nội dung chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 376226, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 21412 do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp ngày 26/12/2014, thời hạn sử dụng đất: đến ngày 27/12/2024.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 795, tờ bản đồ số 6 xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 04/7/2022.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát Thành sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát Thành nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BX 376226, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 21412 do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp ngày 26/12/2014 đứng tên Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát Thành; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

14/09/2022 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật HoàngThu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng
Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8145/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng, cụ thể như sau:

Thu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng (địa chỉ trụ sở chính: số 878 ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 536 m2 (năm trăm ba mươi sáu mét vuông) đất thủy lợi do Nhà nước quản lý tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Giao đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng với diện tích 88.830 m2 (tám mươi tám ngàn, tám trăm ba mươi mét vuông. Trong đó, có 536 m2 đất thủy lợi do Nhà nước quản lý (thu hồi tại khoản 1 Điều 1 Quyết định trên) giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) đất tọa lạc tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa để đầu tư dự án Nghĩa trang Bồng Lai Tiên Cảnh, cụ thể như sau:

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 698 (hợp nhất từ 11 thửa đất), tờ bản đồ mới 7 (tờ bản đồ cũ số 6); thửa đất số 300 (hợp nhất từ 25 thửa đất), tờ bản đồ mới số 12 (tờ bản đồ cũ số 6, 11) tọa lạc tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 30-2021 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Nhà đất Khánh Hưng lập ngày 18/10/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/10/2021.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 27/9/2066 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 27/9/2016).

Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và đất thủy lợi do Nhà nước quản lý.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước;  thông báo cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hòa Khánh Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

31/08/2022 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt gia hạn tiến độ sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt gia hạn tiến độ sử dụng đất
Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8152/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt gia hạn tiến độ sử dụng đất, cụ thể như sau:

Cho Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt được gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh, với diện tích 6.462 m² (trong đó diện tích lộ giới là 363,4 m²) thuộc thửa đất số 79, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án từ năm 2018 nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng. Nguyên nhân: do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên Công ty chưa xây dựng xong các công trình để đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ.

Nay, Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt có nhu cầu gia hạn tiến độ sử dụng đất là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND huyện Đức Huệ kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh và liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

31/08/2022 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Bảy Mét)Giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Bảy Mét)
Ngày 23/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7752/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Bảy Mét), cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) với diện tích 1.807,9 m2 (một ngàn, tám trăm lẻ bảy phẩy chín mét vuông) đất tọa lạc tại xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Bảy Mét).

Về nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý. Hiện trạng sử dụng đất hiện nay, Trường Mầm non Kiến Bình đang sử dụng đất ổn định liên tục từ năm 2015 cho đến nay, đúng mục đích, không có tranh chấp.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 1136 (hợp từ các thửa đất số 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149), tờ bản đồ số 9 xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh theo Mảnh trích đo địa chính số 131-2020 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Tân Thạnh lập và kiểm duyệt ngày 02/12/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Mầm non Kiến Bình nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Kiến Bình; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Tân Thạnh chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Kiến Bình xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mầm non Kiến Bình theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

23/08/2022 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Đá Biên)Giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Đá Biên)
Ngày 23/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7751/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Đá Biên), cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) với diện tích 992 m2 (chín trăm chín mươi hai mét vuông) đất tọa lạc tại xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Đá Biên).

Về nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý. Hiện trạng sử dụng đất hiện nay, Trường Mầm non Kiến Bình đang sử dụng đất ổn định liên tục từ năm 2015 cho đến nay, đúng mục đích, không có tranh chấp.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 27 (tách từ thửa đất số 1), tờ bản đồ số 14 xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh theo Mảnh trích đo địa chính số 133-2020 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Tân Thạnh lập và kiểm duyệt ngày 04/12/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Mầm non Kiến Bình nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Kiến Bình; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Tân Thạnh chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Kiến Bình xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mầm non Kiến Bình theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

23/08/2022 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Tòa án nhân dân huyện Thạnh HóaGiao đất cho Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa
Ngày 23/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7753/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, cụ thể như sau:

Giao đất cho Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa (địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) với diện tích 3.759 m2 (ba ngàn, bảy trăm năm mươi chín mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa.

Về nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 29, tờ bản đồ số 2-7 thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2020 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Thạnh Hóa lập và kiểm duyệt ngày 05/6/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Thạnh Hóa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Thạnh Hóa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

23/08/2022 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Mời doanh nghiệp tham gia “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An tại Nhật Bản”Mời doanh nghiệp tham gia “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An tại Nhật Bản”
Thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022, UBND tỉnh Long An sẽ tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An tại Nhật Bản”.

Mục tiêu hội nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động kết nối doanh nghiệp gặp gỡ giao lưu, trao đổi về những cơ hội hợp tác đầu tư – thương mại hai chiều trong các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, bất động sản, dệt may, đào tạo lao động và các hoạt động hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp tỉnh Long An với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh Long An đến các doanh nghiệp Nhật Bản và chia sẽ của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại tỉnh Long An. Đồng thời, chương trình sẽ có ký kết hợp tác, ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Long An và các đối tác Nhật Bản.

Thời gian dự kiến hội nghị sẽ diễn ra từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 08/9/2022 tại TKP Otemachi Conference Center (địa chỉ: KDDI Ooteachi building 16F,22F – 1 – 8 – 1, Oote-machi, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản).

Chương trình hội nghị: 9-2022-nhatban-thư-mời.pdf.

Để công tác chuẩn bị tiếp đón được chu đáo, quý cơ quan, doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 25/8/2022 bằng tiếng Anh. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chuyên viên Trường Giang (điện thoại: 0944750709, email: truonggiang@longan.gov.vn)./.

Thư mời doanh nghiệp quan tâm, tham dự: ロンアン省08092022TOKYO-MTG.docx9-2022-nhatban-thư-mời.pdf

 catalogue long an 2022 Japan.pdf

TH


19/08/2022 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2022-08/22-8-2022-dautu.jpgApproved
Điều chỉnh Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 16/8/2012, Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2013, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 và Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Điều chỉnh Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 16/8/2012, Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2013, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 và Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh
Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7556/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 16/8/2012, Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2013, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 và Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Tài; Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Tài và giao cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 các Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 16/8/2012, Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2013, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 và Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Tài; Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Tài và giao cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa, dự án nhà ở thương mại cho người thu nhập thấp tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An; thành nội dung như sau:

"Điều 1. Giao đất và cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa (địa chỉ trụ sở chính: 789 ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 13.406,66 m2 (trong đó, diện tích lộ giới 60,5 m2; diện tích chỉ giới đường sông 101,3 m2) đất tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An để thực hiện dự án Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên (mục tiêu đầu tư: kinh doanh nhà ở thương mại), trong đó:

Giao cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa diện tích 13.166,46 m2 (trong đó, diện tích lộ giới 60,5 m2; diện tích chỉ giới đường sông 101,3 m2) đất tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An để thực hiện dự án Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên (mục tiêu đầu tư: kinh doanh nhà ở thương mại), cụ thể:

Hình thức giao đất:

Diện tích 7.529,1 m2 (bảy ngàn, năm trăm hai mươi chín phẩy một mét vuông) đất ở tại nông thôn: giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 5.637,36 m2 (năm ngàn, sáu trăm ba mươi bảy phẩy ba mươi sáu mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất giao thông, đất công viên, đất cây xanh với diện tích 5.448,19 m2 (có trạm xử lý nước thải ngầm 60 m2); đất hạ tầng kỹ thuật (đài nước) với diện tích 189,17 m2) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: đất thủy lợi do Nhà nước quản lý; đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân và đã hoàn thành công tác bồi thường.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 10 và đất giao thông, đất công viên, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật (đài nước), tờ bản đồ số 1 xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2022, 02-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/02/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 14/02/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14/11/2061 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 3274117357, chứng nhận lần đầu ngày 14/11/2011, thay đổi lần thứ 04 ngày 24/6/2020).

Cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa thuê đất với diện tích 240,2 m2 (hai trăm bốn mươi phẩy hai mét vuông) để đầu tư đất thương mại dịch vụ thuộc Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Nguồn gốc đất: đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân và đã hoàn thành công tác bồi thường.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 10, tờ bản đồ số 1 xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính 01-2022, 02-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/02/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 14/02/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 14/11/2061 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 3274117357, chứng nhận lần đầu ngày 14/11/2011, thay đổi lần thứ 04 ngày 24/6/2020).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần".

Lý do điều chỉnh: Thay đổi nhà đầu tư theo Quyết định số 4890/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án sang Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa.

Điều chỉnh tên dự án thành Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên; điều chỉnh mục tiêu đầu tư thành kinh doanh nhà ở thương mại theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh.

Diện tích giảm 213,34 m2 do khu đất phía Đông dự án có một phần đất tiếp giáp rạch công cộng, Công ty đã chủ động xây dựng tường rào cố định lùi vào bên trong khu đất của dự án để tránh sạc lở, do đó điều chỉnh diện tích theo số liệu đo đạc thực tế.

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 5003/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND thành phố Tân An về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ven sông Thiên Phú (nay là dự án Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên), xã Bình Tâm, thành phố Tân An.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh nội dung trên (nếu có) để Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa sau khi có đơn giá thuê đất đối với phần đất thương mại, dịch vụ; thông báo cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, tài chính,… theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 16/8/2012, Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2013, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 06/4/2016, Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 và Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các Quyết định nêu trên trái với nội dung của Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


16/08/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công ty Cổ phần An Phát L.A (đợt 4)Giao đất cho Công ty Cổ phần An Phát L.A (đợt 4)
Ngày 17/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7600/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Cổ phần An Phát L.A (đợt 4), với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Công ty Cổ phần An Phát L.A (địa chỉ: Lô A17-18 Khu dân cư Xuyên Á, đường 824, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 5.429 m2 (năm ngàn bốn trăm hai mươi chín mét vuông) tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa để đầu tư dự án Khu dân cư - tái định cư Xuyên Á (đợt 4), cụ thể như sau:

Hình thức giao đất: không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng hoàn thành theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân; Công ty Cổ phần An Phát L.A đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa xác nhận ngày 27/4/2020.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần các thửa đất số 193, 68, 14 (đất giao thông, cây xanh) thuộc tờ bản đồ số 8, 16, tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 03-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 02/6/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 06/6/2022 (vị trí đất đã bồi thường).

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Công ty Cổ phần An Phát L.A nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Hạnh Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần An Phát L.A theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

17/08/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và giao đất cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sảnThu hồi đất của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và giao đất cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản
Ngày 18/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7615/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và giao đất cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi toàn bộ diện tích đất 660 m² thuộc thửa đất số 3839, tờ bản đồ số 1-35a tại phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An (trong đó, diện tích lộ giới là 455,6 m²) của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 08/7/2015, được Sở Tài nguyên và Môi trường (thừa ủy quyền UBND tỉnh) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 202329 (vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CT 24031) ngày 20/7/2015).

Lý do thu hồi: hiện tại đã hợp nhất Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An theo Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh.

Giao toàn bộ diện tích 660 m² (trong đó, diện tích lộ giới là 455,6 m²), đất thu hồi tại khoản 1 Điều 1 Quyết định trên cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 3839, tờ bản đồ số 1-35a, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo trích lục bản đồ địa chính được Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 26/4/2022.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản nộp phí, lệ phí theo quy định; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 202329 (vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CT 24031) ngày 20/7/2015 đã cấp cho Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản; cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định; đảm bảo tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

18/08/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công an xã Bình TânGiao đất cho Công an xã Bình Tân
Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7548/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công an xã Bình Tân, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Công an xã Bình Tân (địa chỉ trụ sở chính: Xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) với diện tích 1.009 m2 (một ngàn, không trăm linh chín mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 55 m²), đất tọa lạc tại xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Công an xã Bình Tân.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 2638, tờ bản đồ số 3 xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2021 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã Kiến Tường duyệt ngày 03/02/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Công an xã Bình Tân nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an xã Bình Tân; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND thị xã Kiến Tường chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Tân xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công an xã Bình Tân theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

16/08/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Xúc tiến đầu tư tỉnh Long An - Investment promotion in Long An provinceXúc tiến đầu tư tỉnh Long An - Investment promotion in Long An province

* Thư mời Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An tại Nhật bản - Invitation letter for investment promotion conference of Long An province in Japan
nhatbanthư-mời.pdf

invitation-Japan.pdf

* Tài liệu xúc tiến đầu tư tỉnh Long An

catalogue long an 2022 tieng viet.pdf

danh muc dau tu tieng viet.pdf

kep file long an tieng viet.pdf

​*  Investment promotion documents in English version

catalogue long an 2022 English.pdf

danh muc dau tu tieng anh.pdf

kep file long an tieng anh.pdf

​*  Investment promotion documents in Japanese version

catalogue long an 2022 Japan.pdf

danh muc dau tu tieng nhat.pdf

kep file long an tieng nhat.pdf

​*  Investment promotion documents in Korean version

catalogue long an 2022 Korea.pdf

danh muc dau tu tieng han.pdf

kep file long an tieng han.pdf
22/08/2022 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2022-08/22-8-2022-dautu.jpgApproved
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Long An năm 2022Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Long An năm 2022
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Long An năm 2022, như sau:
22/08/2022 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2022-08/22-8-2022-dautu.jpgApproved
Quyết định 2536 của UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KCN Thuận Thành Phát Land – Long An là giả mạoQuyết định 2536 của UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KCN Thuận Thành Phát Land – Long An là giả mạo
Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh Long An có văn bản số 7442/UBND-KTTC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thông tin về trường hợp giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trên lĩnh vực đầu tư.

Qua theo dõi thông tin trên mạng internet, UBND tỉnh Long An phát hiện có trường hợp đăng tải văn bản với nội dung và hình thức giả mạo quyết định do UBND tỉnh Long An ban hành, cụ thể là Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận Thành Phát Land thực hiện dự án Khu công nghiệp Thuận Thành Phát Land – Long An, diện tích khoảng 1.370ha tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

 298568244_726629851741755_403063991070743671_n.jpg

Đây là văn bản giả mạo

UBND tỉnh Long An khẳng định quyết định nêu trên không do UBND tỉnh ban hành, đây là quyết định giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước và cá nhân có thẩm quyền của các đối tượng nhằm thực hiện các hành vi phạm pháp luật và tác động xấu đến xã hội. Hiện UBND tỉnh Long An đang chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Long An thông tin đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông tin rộng rãi đến cơ quan, tổ chức và người dân được biết để không sử dụng, không chia sẻ quyết định nêu trên./.

TH


12/08/2022 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2022-08/298568244_726629851741755_403063991070743671_n.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Dương Vũ chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Dương Vũ chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7348/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Dương Vũ chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Dương Vũ (MSDN: 1100846292, địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 10.579,7 m² (mười ngàn, năm trăm bảy mươi chín phẩy bảy mét vuông) đất tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư Mở rộng nhà máy xay xát lúa gạo, nhà kho chứa hàng nông sản.

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Dương Vũ nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 777 (được hợp nhất từ các thửa đất số 304, 314, 315, 316, 583, 582), diện tích 10.579,7 m², tờ bản đồ số 16, đất tọa lạc tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2020 đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 14/10/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 09/8/2041 (cùng thời hạn với Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất được Văn phòng công chứng Phạm Thị Hiên công chứng số 9638, quyển số 10 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/11/2020 và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp tại dự án hiện hữu).

Hình thức thuê đất: thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Dương Vũ sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Dương Vũ nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Dương Vũ sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Dương Vũ theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Dương Vũ có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


10/08/2022 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Tỉnh đoàn Long AnĐiều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Tỉnh đoàn Long An
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6945/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Tỉnh đoàn Long An, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Tỉnh đoàn Long An, cụ thể như sau:

Từ: "Giao Sở Tài chính tổ chức thực hiện bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của Tỉnh đoàn Long An đúng theo quy định của pháp luật hiện hành."

Thành: "Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành."

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh, những nội dung khác (không điều chỉnh) trong Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Dương Vũ chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Dương Vũ chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7348/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Dương Vũ chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Dương Vũ (MSDN: 1100846292, địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 10.579,7 m² (mười ngàn, năm trăm bảy mươi chín phẩy bảy mét vuông) đất tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư Mở rộng nhà máy xay xát lúa gạo, nhà kho chứa hàng nông sản.

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Dương Vũ nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 777 (được hợp nhất từ các thửa đất số 304, 314, 315, 316, 583, 582), diện tích 10.579,7 m², tờ bản đồ số 16, đất tọa lạc tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2020 đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 14/10/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 09/8/2041 (cùng thời hạn với Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất được Văn phòng công chứng Phạm Thị Hiên công chứng số 9638, quyển số 10 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/11/2020 và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp tại dự án hiện hữu).

Hình thức thuê đất: thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Dương Vũ sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Dương Vũ nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Dương Vũ sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Dương Vũ theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Dương Vũ có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

10/08/2022 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh thời hạn cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnhĐiều chỉnh thời hạn cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6943/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thuê quyền sử dụng đất (đợt 1), cụ thể như sau:

Trước khi điều chỉnh: "Thời hạn thuê đất: 70 (bảy mươi) năm tính từ ngày ban hành Quyết định này".

Sau khi điều chỉnh: "Thời hạn thuê đất: 50 (năm mươi) năm tính từ ngày 13/9/2007 (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 501023000044 ngày 13/9/2007 do UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng)".

Lý do điều chỉnh: Đảm bảo thời hạn thuê đất phù hợp với thời gian hoạt động của dự án theo Kết luận thanh tra số 2406/KL-BKHĐT ngày 28/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên ; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh nội dung trên (nếu có) để Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; ký phụ lục Hợp đồng điều chỉnh thời hạn thuê đất với Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 218515, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 17140 ngày 22/10/2013 đã cấp cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng; cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh. Các nội dung khác của Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sảnĐiều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6942/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Từ: "Giao Sở Tư pháp tổ chức thực hiện bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyển sử dụng đất trụ sở làm việc của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản đúng theo quy định của pháp luật hiện hành."

Thành: "Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành."

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp. 

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh, những nội dung khác (không điều chỉnh) trong Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Cựu chiến binh tỉnh Long AnĐiều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6941/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Từ: "Giao Sở Tài chính tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên đúng theo quy định của pháp luật hiện hành."

Thành: "Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành."

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp. 

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh, những nội dung khác (không điều chỉnh) trong Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Nông dân tỉnh Long AnĐiều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Nông dân tỉnh Long An
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6940/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Nông dân tỉnh Long An, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Nông dân tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Từ: "Giao Sở Tài chính tổ chức thực hiện bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Hội Nông dân tỉnh Long An đúng theo quy định của pháp luật hiện hành."

Thành: "Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành."

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp. 

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh, những nội dung khác (không điều chỉnh) trong Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Long AnĐiều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Long An
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6939/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Long An, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Từ: "Giao Sở Tài chính thực hiện bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc Phòng Công chứng số 1 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành."

Thành: "Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành."

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp. 

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh, những nội dung khác (không điều chỉnh) trong Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Kim Thủy LA gia hạn tiến độ sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Kim Thủy LA gia hạn tiến độ sử dụng đất
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6923/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Kim Thủy LA gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:
Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

Cho Công ty TNHH Kim Thủy LA được gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án xưởng sản xuất nước tinh khiết đóng chai và nước khoáng đóng chai, thuộc thửa đất số 212 và thửa đất số 2228, tờ bản đồ số 2, tổng diện tích 5.846 m2 trên địa bàn phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Kim Thủy LA vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH Kim Thủy LA được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 và Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 để thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước tinh khiết đóng chai và nước khoáng đóng chai nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng. Nguyên nhân: do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên Công ty chưa xây dựng công trình để đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ.

Nay Công ty TNHH Kim Thủy LA có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Kim Thủy LA phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Kim Thủy LA và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND thành phố Tân An kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Kim Thủy LA; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Kim Thủy LA liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án và nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức gia hạn tiến độ sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức gia hạn tiến độ sử dụng đất
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6921/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức được gia hạn tiến độ sử dụng đất để triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất cấu kiện đơn chiếc phục vụ xây dựng công trình giao thông, thuộc thửa đất số 16, thửa đất số 35 và thửa đất số 19, tờ bản đồ số 37, tổng diện tích 4.900 mtrên địa bàn xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức đã nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp từ năm 2019 để thực hiện dự án đầu tư nhưng do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nên đến nay chưa đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ.

Nay, Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức phải nộp cho nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND huyện Bến Lức kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO thuê đất (đợt 1)Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO thuê đất (đợt 1)
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6919/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO thuê đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO thuê đất (đợt 1), cụ thể như sau:

Từ: "Cho Tổng Công ty IDICO - CTCP (địa chỉ trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO (địa chỉ trụ sở chính: Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 4.396.991 m2 (bốn triệu, ba trăm chín mươi sáu ngàn, chín trăm chín mươi mốt mét vuông, trong đó có diện tích 371.182,4 m2 đất giao thông, thủy lợi do UBND xã Hựu Thạnh quản lý xen kẽ bên trong dự án) đất tọa lạc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hựu Thạnh (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 3.360.150 m2 (ba triệu, ba trăm sáu mươi ngàn, một trăm năm mươi mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 1.036.841 m2 (một triệu, không trăm ba mươi sáu ngàn, tám trăm bốn mươi mốt mét vuông) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 566 (được hợp nhất từ thửa đất số 566 và thửa đất số 541), tờ bản đồ số 7 xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2019 (2 mảnh), 02-2019 (2 mảnh), 03-2019 (2 mảnh), 04-2019 (2 mảnh), 05-2019 (2 mảnh), 06-2019 (2 mảnh), 07-2019 (2 mảnh), 08-2019 (2 mảnh), 10-2019 (2 mảnh), 11-2019 (2 mảnh), 12-2019 (2 mảnh) do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình Toàn Cầu lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 27/6/2019 (vị trí đã bồi thường và đất công)."

Thành: "Cho Tổng Công ty IDICO - CTCP (địa chỉ trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO (địa chỉ trụ sở chính: số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 4.396.991 m2 (bốn triệu, ba trăm chín mươi sáu ngàn, chín trăm chín mươi mốt mét vuông, trong đó có diện tích 371.182,4 m2 đất giao thông, thủy lợi do UBND xã Hựu Thạnh quản lý xen kẽ bên trong dự án) đất tọa lạc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hựu Thạnh (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 3.478.623,6 m2 (ba triệu, bốn trăm bảy mươi tám ngàn, sáu trăm hai mươi ba phẩy sáu mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 918.367,4 m2 (chín trăm mười tám ngàn, ba trăm sáu mươi bảy phẩy bốn mét vuông), đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 566 (được hợp nhất từ thửa đất số 566 và thửa đất số 541), tờ bản đồ số 7 xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2022, 15-2022 do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Toàn Cầu lập ngày 24/5/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/5/2022."

Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hựu Thạnh đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 và Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2021.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh Quyết định cho thuê đất (nếu có) để Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ của Chủ tịch UBND tỉnh) cấp cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO; ký Hợp đồng thuê đất với Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH Thanh Long Newtown (đợt 2)Giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH Thanh Long Newtown (đợt 2)
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6918/QĐ-UBND về việc giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH Thanh Long Newtown (đợt 2) , với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất và cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown thuê đất, với diện tích 13.524,10 m2 tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa để đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp, cụ thể như sau:

Giao cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown với diện tích 13.050,22 m2 (mười ba ngàn, không trăm năm mươi phẩy hai mươi hai mét vuông) đất tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa để đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp; cơ cấu sử dụng đất theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Đức Hoà phê duyệt tại Quyết định số 7084/QĐ-UBND ngày 28/9/2018, cụ thể như sau:

Hình thức giao đất: diện tích 6.617,13 m2 (sáu ngàn, sáu trăm mười bảy phẩy mười ba mét vuông) đất ở tại nông thôn: giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 6.433,09 m2 (sáu ngàn, bốn trăm ba mươi ba phẩy không chín mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh và thể dục thể thao): giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 09-2022, 10-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/6/2022.

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
177710432,27Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
27781021,72Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
37791098,75Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
478010363,12Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
578110262,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
6782102.061,89Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
77831020,98Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
878410389,70Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
978510220,87Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1078610541,35Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1178710251,68Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
12788101,73Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1378910436,20Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1479010874,71Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
157911011,98Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
167921022,75Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
177931078,21Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1879410251,33Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1979510121,48Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2079610154,41Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
21 106.433,09Đất cây xanh, đất giao thông, thể dục thể thaoGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh

 

Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; Công ty TNHH Thanh Long Newtown đã hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo xác nhận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa ngày 23/7/2020.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định trên đến ngày 01/12/2067 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 01/12/2017).

Cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown thuê đất với diện tích 473,88 m2 (bốn trăm bảy mươi ba phẩy tám mươi tám mét vuông) đất tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất cơ sở giáo dục và đào tạo; đất xây dựng cơ sở y tế thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp; cơ cấu sử dụng đất theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Đức Hoà phê duyệt tại Quyết định số 7084/QĐ-UBND ngày 28/9/2018.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 09-2022, 10-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/6/2022. 

STTSố thửa

Tờ

bản đồ

Diện tích (m²)Loại đất

Hình thức

thuê đất

179710345

Đất xây dựng

cơ sở giáo dục và đào tạo

Thuê đất

trả tiền một lần

279810128,88

Đất xây dựng

cơ sở y tế

Thuê đất

trả tiền một lần

 

Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; Công ty TNHH Thanh Long Newtown đã hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo xác nhận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa ngày 23/7/2020.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định trên đến ngày 01/12/2067 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 01/12/2017).  

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; Rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước;  Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thanh Long Newtown sau khi có đơn giá thuê đất; Thông báo cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; Cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Lập Thượng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Thanh Long Newtown có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Bổ sung nội dung Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnhBổ sung nội dung Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6751/QĐ-UBND về việc bổ sung nội dung Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Bổ sung nội dung Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi 01 cơ sở nhà, đất tại địa chỉ số 25, Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An và tạm giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An quản lý, sử dụng, cụ thể như sau:

Bổ sung nội dung vào Điều 1, như sau:

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 256, tờ bản đồ số 4, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Bổ sung nội dung vào Điều 2, như sau: Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định trên:

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An; chấm dứt hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố Tân An chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tân An, UBND phường 2 xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Bổ sung nội dung vào Điều 3, như sau:

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định trên lên trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Lý do bổ sung:  nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 65 và Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 để có cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

25/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

Website

Liên kết

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​