Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

 
Dự án - Hạng mục đầu tư - Chính sách ưu đãi đầu tư
 
Thuế TNDN kể từ ngày 01/01/2016 áp dụng là 20%. Thuế TNDN ưu đãi 17% áp dụng trong thời hạn 10 năm đối với các dự án thực hiện tại các địa bàn kinh tế khó khăn của tỉnh Long An, bao gồm Thị xã Kiến Tường; các huyện Tân Thạnh, Đức Hòa, Thạnh Hóa. 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 356, diện tích 3.000 m2)Cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 356, diện tích 3.000 m2)
Ngày 13/4/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH Ngọc Phong; địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần.

Theo đó quyết định cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 3.000m2 (ba ngàn mét vuông) thuộc một phần diện tích đất đã được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 để sử dụng vào mục đích xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Xuyên Á giai đoạn 2.

Vị trí ranh giới khu đất: Thửa đất mới số 356 (tách từ một phần thửa đất số 7), tờ bản đồ số 28 xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 37-2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 26/3/2020.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 29/5/2056.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Ngọc Phong sau khi có đơn giá thuê đất đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần; ký điều chỉnh hợp đồng thuê đất đã ký với Công ty Cổ phần Ngọc Phong đối với diện tích đất thuê trả tiền hàng năm còn lại; thông báo cho Công ty Cổ phần Ngọc Phong nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 068978 (vào số cấp giấy chứng nhận số T 00826) ngày 25/7/2006 đã cấp cho Công ty Cổ phần Ngọc Phong sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

            N.K


13/04/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hòa Thuận Phát - LA chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)Cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hòa Thuận Phát - LA chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 1207/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hòa Thuận Phát - LA (địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 66, tờ bản đồ số 21, ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hòa Thuận Phát - LA được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 20.857,6 m2 (hai mươi ngàn, tám trăm năm mươi bảy phẩy sáu mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 344 m2) đất tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa từ đất trồng lúa sang đất thương mại, dịch vụ để đầu tư nhà kho chứa hàng nông sản (đợt 1).

Nguồn gốc đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất, diện tích: Tại thửa đất số 33 (được hợp nhất từ các thửa đất số: 380, 319, 81, 66, 82, 67, 33, 320, 56, 58, 318 và một phần thửa đất số 540), tờ bản đồ số 21 xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 05/3/2020 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 12/3/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 08/01/2069 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 08/01/2019).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hòa Thuận Phát - LA sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hòa Thuận Phát - LA nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hòa Thuận Phát - LA sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hòa Thuận Phát - LA theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hòa Thuận Phát - LA có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


13/04/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần khuôn chính xác Minh Đạt chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất (đợt 2)Cho phép Công ty Cổ phần khuôn chính xác Minh Đạt chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất (đợt 2)
Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần khuôn chính xác Minh Đạt (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất (đợt 2).

Theo đó quyết định thu hồi diện tích 85,8 m2 (tám mươi lăm phẩy tám mét vuông) đất giao thông do UBND xã Mỹ Yên quản lý và cho Công ty Cổ phần khuôn chính xác Minh Đạt (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi để sử dụng vào mục đích mở rộng Nhà kho và các công trình phụ trợ (đợt 2).

Đồng thời cho phép Công ty Cổ phần khuôn chính xác Minh Đạt được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 7.915,2 m2 (bảy ngàn, chín trăm mười lăm phẩy hai mét vuông) từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức để đầu tư mở rộng Nhà kho và các công trình phụ trợ (đợt 2).

Nguồn gốc đất: Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính phát sinh do giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định đối với diện tích 7.915,2 m2; và diện tích 85,8 m2 đất công (đất giao thông nằm liền ranh dự án không thể tách thành một dự án độc lập và người dân không còn sử dụng phần đất này) do UBND xã Mỹ Yên quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 63 (hợp từ thửa đất số 63 và đất giao thông do UBND xã Mỹ Yên quản lý) tờ bản đồ số 16, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 25/02/2020 và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 20/3/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 10/11/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4588/QĐ-UBND ngày 10/11/2018).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần khuôn chính xác Minh Đạt sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần khuôn chính xác Minh Đạt nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần khuôn chính xác Minh Đạt sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Yên xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hòa Thuận Phát - LA theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần khuôn chính xác Minh Đạt có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


13/04/2020 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công ty TNHH Hải SơnGiao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn
Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 1205/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định giao cho Công ty TNHH Hải Sơn đất với diện tích 1.250 m2 (một ngàn, hai trăm năm mươi mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 330 m2) đất tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng khu tái định cư, trong đó:

- Diện tích 1.139,5 m2 (một ngàn, một trăm ba mươi chín phẩy năm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 219,5 m2) giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 110,5 m2 (một trăm mười phẩy năm mét vuông đất) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân; UBND huyện Bến Lức đã thực hiện xong công tác thu hồi đất và bồi thường theo đúng quy định pháp luật.

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại thửa đất số 343 (một phần thửa đất số 90) với diện tích 1.139,5 m2 đất ở và đất giao thông không nhằm mục đích kinh doanh với diện tích 110,5 m2, thuộc tờ bản đồ số 21 xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo 02 Mảnh trích đo địa chính số 29, 30-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/10/2019.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 15/6/2066 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 15/6/2016).

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty TNHH Hải Sơn nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Hải Sơn sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phước Lợi xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Hải Sơn theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K


13/04/2020 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH MTV Bảo Khanh Đức Hòa chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH MTV Bảo Khanh Đức Hòa chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Bảo Khanh Đức Hòa (địa chỉ trụ sở chính: Số 499, ấp Chánh, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH MTV Bảo Khanh Đức Hòa được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 56.209,9 m2 (năm mươi sáu ngàn, hai trăm lẻ chín phẩy chín mét vuông) tại xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ từ đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm để đầu tư dự án Khai thác mỏ vật liệu đất san lấp và sét gạch ngói.

Nguồn gốc đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 879 (được hợp nhất từ các thửa đất số: 879, 880, 902, 1557 và một phần thửa đất số 857) diện tích 56.209,9 m2, tờ bản đồ số 7 xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập ngày 03/02/2020 và Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 12/02/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 29/11/2029 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản tại Giấy phép số 147/GP-UBND ngày 29/11/2019).

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Bảo Khanh Đức Hòa sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH MTV Bảo Khanh Đức Hòa nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Bảo Khanh Đức Hòa sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Thạnh Bắc xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH MTV Bảo Khanh Đức Hòa theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


13/04/2020 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 355, diện tích 1.500 m2)Cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 355, diện tích 1.500 m2)
Ngày 13/4/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH Ngọc Phong; địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần.

Theo đó quyết định cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 1.500m2 (một ngàn năm trăm mét vuông) thuộc một phần diện tích đất đã được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 để sử dụng vào mục đích xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Xuyên Á giai đoạn 2.

Vị trí ranh giới khu đất: Thửa đất mới số 355 (tách từ một phần thửa đất số 7), tờ bản đồ số 28 xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 36-2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 06/3/2020.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 29/5/2056.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Ngọc Phong sau khi có đơn giá thuê đất đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần; ký điều chỉnh hợp đồng thuê đất đã ký với Công ty Cổ phần Ngọc Phong đối với diện tích đất thuê trả tiền hàng năm còn lại; thông báo cho Công ty Cổ phần Ngọc Phong nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 068978 (vào số cấp giấy chứng nhận số T 00826) ngày 25/7/2006 đã cấp cho Công ty Cổ phần Ngọc Phong sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

            N.K


13/04/2020 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Trung học cơ sở Long HòaGiao đất cho Trường Trung học cơ sở Long Hòa
Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 1171/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Trung học cơ sở Long Hòa (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định giao cho Trường Trung học cơ sở Long Hòa đất với diện tích 7.500 m2 (bảy ngàn năm trăm mét vuông) đất tại xã Long Hòa, huyện Cần Đước để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng mở rộng Trường học.

Nguồn gốc đất: Đất công do nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 1350 (được hợp nhất từ một phần các thửa đất số 507, 593), tờ bản đồ số 9 xã Long Hòa, huyện Cần Đước được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2019 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Cần Đước lập ngày 20/11/2019.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Trung học cơ sở Long Hòa nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Trung học cơ sở Long Hòa; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hòa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Trung học cơ sở Long Hòa theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K


10/04/2020 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh  (đợt 1)Giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh  (đợt 1)
Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định giao cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh đất với diện tích 14.504 m2 (mười bốn ngàn, năm trăm lẻ bốn mét vuông) tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa để đầu tư dự án công viên nghĩa trang Tiên Cảnh (đợt 1).

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân (Công ty đã thực hiện xong việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên, Môi trường lập ngày 03/02/2020 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 05/02/2020, cụ thể:

- Tại thửa đất số 251 được hợp nhất từ thửa đất số 252 (thửa đất số 570 cũ), 251 (thửa đất số 571 cũ) và một phần thửa đất số (244 (thửa đất số 518 cũ), 245 (thửa đất số 519 cũ)), tờ bản đồ số 10 (tờ bản đồ số 8 cũ), diện tích 1.551m2.

- Tại thửa đất số 565 được hợp nhất từ thửa đất cũ số (7 và một phần thửa đất số (584, 6, 14, 26, 35)), tờ bản đồ số 10 (tờ bản đồ cũ số 16), diện tích 12.953m2.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 29/12/2065 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 5139/QĐ-UBND ngày 29/12/2015).

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Hạnh Bắc xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Long An Tiên Cảnh có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K


10/04/2020 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Tiểu học Tân PhúGiao đất cho Trường Tiểu học Tân Phú
Ngày 09/4/2020, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Tân Phú (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Chánh, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định giao cho Trường Tiểu học Tân Phú đất với diện tích 3.369 m2 (ba ngàn, ba trăm sáu mươi chín mét vuông) đất tọa lạc tại xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Tiểu học Tân Phú.

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân năm 2018.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 127 (được hợp từ thửa đất số 127 và một phần các thửa đất số: 130, 132, 138, 139, 140), tờ bản đồ số 18 xã Tân Phú, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 121-2020 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa lập ngày 27/3/2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 31/3/2020.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Tiểu học Tân Phú nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Tân Phú; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Phú xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Tiểu học Tân Phú theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Trường Tiểu học Tân Phú có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K


09/04/2020 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mẫu giáo Long KhêGiao đất cho Trường Mẫu giáo Long Khê
Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mẫu giáo Long Khê (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 2, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định giao cho Trường Mẫu giáo Long Khê đất với diện tích 500 m2 (năm trăm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 189 m2) đất tại xã Long Khê, huyện Cần Đước để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Long Khê.

Nguồn gốc đất: Đất công do nhà nước quản lý; Trường Mẫu giáo Long Khê sử dụng đất ổn định liên tục từ năm 2009 cho đến nay.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thuộc thửa đất mới số 1235 (một phần thửa đất số 126), tờ bản đồ 3 xã Long Khê, huyện Cần Đước thể hiện theo Mảnh trích đo địa chính số 31-2019 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Đước duyệt ngày 30/9/2019.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Mẫu giáo Long Khê nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mẫu giáo Long Khê; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Khê xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mẫu giáo Long Khê theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K


08/04/2020 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Long An - Thanh Hải chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lầnCho phép Công ty TNHH Long An - Thanh Hải chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
Ngày 26/3/2019, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 956/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Long An - Thanh Hải (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH Long An - Thanh Hải được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 3.172,5m² (ba ngàn, một trăm bảy mươi hai phẩy năm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 638 m2) đã được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1805/QĐ-UB ngày 20/6/2000 và Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 22/04/2008 để sử dụng vào mục đích mở rộng mặt bằng sản xuất quạt máy và đồ điện gia dụng.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 26 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 27/02/2020.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 08 tháng 12 năm 2049.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Long An - Thanh Hải sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Long An - Thanh Hải nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 257628 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số 83 QSDĐ/0717-LA) ngày 20/6/2000 đã cấp cho Công ty TNHH Long An - Thanh Hải sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1805/QĐ-UB ngày 20/6/2000 và Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1805/QĐ-UB ngày 20/6/2000 và Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

            N.K


26/03/2020 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Hòa LậpGiao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Hòa Lập
Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Hòa Lập (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Nguyễn Tán, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định giao cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Hòa Lập đất với diện tích 2.334 m2 (hai ngàn, ba trăm ba mươi bốn mét vuông) đất tọa lạc tại xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Hòa Lập.

Về nguồn gốc đất: Đất công do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 2052 (một phần thửa đất số 1262), tờ bản đồ số 7, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 20-2018 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tân Thạnh lập ngày 03/8/2018 và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 13/8/2018.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Hòa Lập nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Hòa Lập; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Tân Thạnh chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Nhơn Hòa Lập xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Hòa Lập theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Hòa Lập có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


23/03/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mầm non Nhơn Hòa Lập (ấp Nguyễn Sơn)Giao đất cho Trường Mầm non Nhơn Hòa Lập (ấp Nguyễn Sơn)
Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 895/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mầm non Nhơn Hòa Lập (ấp Nguyễn Sơn) (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Nguyễn Tán, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định giao cho Trường Mầm non Nhơn Hòa Lập đất với diện tích 3.393 m2 (ba ngàn, ba trăm chín mươi ba mét vuông) đất tọa lạc tại xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Nhơn Hòa Lập (ấp Nguyễn Sơn).

Về nguồn gốc đất: Đất công do Nhà nước quản lý (theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Trường Tiểu học Nhơn Hòa Lập B – điểm mẫu giáo và bàn giao cho UBND huyện Tân Thạnh quản lý).

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 1691, tờ bản đồ số 3, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh (được xác định theo trích lục bản đồ địa chính số do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 07/5/2019).

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Mầm non Nhơn Hòa Lập (ấp Nguyễn Sơn) nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Nhơn Hòa lập (ấp Nguyễn Sơn); cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Tân Thạnh chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Nhơn Hòa Lập xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mầm non Nhơn Hòa Lập theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


23/03/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Đồng Phát chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Đồng Phát chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 894/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Đồng Phát (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 62, ấp Bến Kè, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH Đồng Phát được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 15.277,4 m2 (mười lăm ngàn, hai trăm bảy mươi bảy phẩy bốn mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 817 m2) đất tọa lạc tại xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa từ đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất bằng hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung.

Nguồn gốc đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất, diện tích: Tại thửa đất số 438 (được hợp nhất từ các thửa đất số: 443, 594, 438, 442, 441, 440, 439), diện tích 15.277,4m2, tờ bản đồ số 11 xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2020 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Thạnh Hóa lập ngày 18/02/2020 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 21/02/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 24/8/2068 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 24/8/2018).

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 18/4/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư số 1390/QĐ-UBND ngày 18/4/2019).

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Đồng Phát sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Đồng Phát nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Đồng Phát sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Thạnh Hóa chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thuận Nghĩa Hòa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Đồng Phát theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Đồng Phát có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


23/03/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất của Trường Tiểu học Thủy Tây và giao cho UBND huyện Thạnh Hóa quản lýThu hồi đất của Trường Tiểu học Thủy Tây và giao cho UBND huyện Thạnh Hóa quản lý
Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trường Tiểu học Thủy Tây (điểm ấp 4, điểm ấp 1 cũ) và giao cho UBND huyện Thạnh Hóa quản lý.

Theo đó quyết định thu hồi diện tích 2.864 m2 thuộc thửa đất số 18, 1104, tờ bản đồ số 1, 6, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa của Trường Tiểu học Thủy Tây (điểm ấp 4, điểm ấp 1 cũ) đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 157557, AH157555 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất T01436, T01433) ngày 13/02/2007.

Lý do thu hồi: Trường Tiểu học Thủy Tây có 2 điểm: Cụm dân cư ấp 1 và Điểm ấp 2, xã Thủy Tây đảm bảo số lượng phòng học, các phòng chức năng và không có nhu cầu sử dụng điểm Trường Tiểu học ấp 4, điểm ấp 1 cũ nằm trên thửa đất số 18, 1104, tờ bản đồ số 1, 6 và có đơn tự nguyện trả lại đất ngày 24/4/2019.

Và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND huyện Thạnh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 157557, AH157555 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất T01436, T01433) ngày 13/02/2007 đã cấp cho Trường Tiểu học Thủy Tây; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

            N.K


23/03/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Tân Phú, huyện Đức HòaCông nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Tân Phú, huyện Đức Hòa
Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Tân Phú (địa chỉ: Ấp Chánh, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định Công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Tân Phú với diện tích đất: 2.216 m2 (hai ngàn, hai trăm mười sáu mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 718.2 m²).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 898 (hợp từ một phần các thửa đất số 215, 216), tờ bản đồ số 21, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo bản đồ địa chính số 68-2020 do Chi  nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa lập ngày 02/03/2020.

Nguồn gốc đất: Đất Trường Tiểu học Tân Phú đã sử dụng ổn định liên tục từ năm 1975 đến nay.

Mục đích sử dụng đất: Xây dựng trường học.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Tiểu học Tân Phú nộp phí, lệ phí theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Tân Phú; chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

            N.K


23/03/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh
Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 866/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điểm 6.3 Mục 6 Điều 1 Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Từ "...Biên độ dịch chuyển của từng vị trí qua mỗi bên là ±50m…" thành "…Biên độ dịch chuyển của từng vị trí qua mỗi bên là ±100m…".

Lý do: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc thỏa thuận thuê đất để xây dựng, lắp đặt bảng quảng cáo ngoài trời dọc theo Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (đoạn đi qua tỉnh Long An).

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh. Những nội dung khác của Quyết định số 2795/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên giá trị thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K


20/03/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnhĐiều chỉnh, bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh
Ngày 19/3/2020, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 862/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P (nay là Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C) thuê quyền sử dụng đất tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, cụ thể như sau:

Giao đất Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC với diện tích 215.450,7 m2 (hai trăm mười lăm ngàn, bốn trăm năm mươi phẩy bảy mét vuông) tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa; trong đó có diện tích 6.209,5 m2 đất giao thông, thủy lợi do UBND thị trấn Thủ Thừa quản lý, xen kẽ trong dự án để đầu tư khu dân cư nhà vườn Thủ Thừa (đợt 1), cụ thể như sau:

- Từ: "Cho Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P (địa chỉ trụ sở chính: Số 32 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) được thuê quyền sử dụng đất với diện tích 50.519,8 m2 (năm mươi ngàn năm trăm mười chín phẩy tám mét vuông) tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm dừng nghỉ tại Km28+200 thuộc Dự án đường cao tốc TP HCM  - Trung Lương.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 4399 và 4400, tờ bản đồ số 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2015 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An duyệt ngày 31/8/2015".

- Thành:

"1. Cho Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P (nay là Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C, địa chỉ trụ sở chính: Số 32 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) được thuê quyền sử dụng đất với diện tích 12.402,98 m2 đất giao thông (có mục đích kinh doanh) tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm dừng nghỉ tại Km28+200 thuộc Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (gồm hạng mục nhà hàng, ăn uống: 4.237,7 m2, cửa hàng tiện lợi, fast food, lưu niệm quầy ATM: 1.096 m2, khu vui chơi trẻ em có mái che: 221,14 m2, trạm cấp xăng dầu và văn phòng: 1.880,4 m2, khu bồn chứa xăng dầu: 232,32m2, kho: 128,8 m2, khu dịch vụ tổng hợp: 415 m2, khu café thư giãn: 2.067 m2, khu vệ sinh cây xăng: 548,62 m2, xưởng bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện: 788 m2, nhà nghỉ dịch vụ 02 tầng: 788 m2).

2. Giao đất cho Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P (nay là Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C, địa chỉ trụ sở chính: Số 32 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) với diện tích 38.116,82m2 đất giao thông (không có mục đích kinh doanh) tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm dừng nghỉ tại Km 28+200 thuộc Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (gồm hạng mục phòng nghỉ tạm thời cho tài xế: 360 m2; khu vệ sinh công cộng: 684 m2; nhà bảo vệ: 44,2 m2; quầy thông tin: 30 m2; nhà điều khiển ITS: 100 m2; không gian nghỉ ngơi có mái che: 240 m2; bể xử lý nước thải: 85 m2; khu xử lý rác thải: 80 m2; hồ chứa nước PCCC+trạm bơm+đài nước: 304 m2; không gian nghỉ ngơi trồng cây xanh có bố trí ghế ngồi, thảm cỏ: 5.503,79 m2; bãi đỗ xe, đường giao thông nội bộ: 30.685,83 m2).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 4399 và thửa đất số 4400, tờ bản đồ số 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2015 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An duyệt ngày 31/8/2015 và mặt bằng bố trí trạm dừng nghỉ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương do Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C lập và được UBND huyện Thủ Thừa thống nhất tại Công văn số 1578/UBND-KT ngày 12/3/2020".

Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C lập mặt bằng bố trí Trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải và được UBND huyện Thủ Thừa thống nhất tại Công văn số 1578/UBND-KT ngày 12/3/2020.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P (nay là Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C) và ký lại phụ lục Hợp đồng thuê đất theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

UBND tỉnh giao giao Sở Xây dựng, UBND huyện Thủ Thừa hướng dẫn Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C trong việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng để cấp phép xây dựng từng hạng mục của trạm dừng nghỉ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Và giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C trong việc lập hồ sơ cấp phép thi công đối với các công trình xây dựng trong phạm vi đất của đường bộ, đất hành lang an toàn đường bộ theo quy định; sau khi hoàn thành xây dựng Trạm dừng nghỉ phải lập thủ tục công bố đưa Trạm dừng nghỉ vào khai thác sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 và Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 và Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định này thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K


19/03/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Bổ sung thời hạn gia hạn sử dụng đất cho Công ty Hữu hạn xi măng Luks (Việt Nam) tại Điều 1 Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnhBổ sung thời hạn gia hạn sử dụng đất cho Công ty Hữu hạn xi măng Luks (Việt Nam) tại Điều 1 Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh
Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 829/QĐ-UBND về việc bổ sung thời hạn gia hạn sử dụng đất cho Công ty Hữu hạn xi măng Luks (Việt Nam) tại Điều 1 Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh, như sau:

Bổ sung thời hạn gia hạn sử dụng đất từ ngày 15/7/2019 đến ngày 14/12/2056 tại Điều 1 Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mục đích đầu tư dự án tại Điều 1 Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 12/11/2009, Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh và cho phép Công ty Hữu hạn xi măng Luks (Việt Nam) gia hạn sử dụng đất.

Lý do: Để xác định nghĩa vụ tài chính đối với thời hạn được gia hạn sử dụng đất theo Văn bản số LET2020-022 ngày 14/02/2020 của Công ty Hữu hạn xi măng Lusk (Việt Nam).

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định này thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K


16/03/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Chùa Hòa BìnhGiao đất cho Chùa Hòa Bình
Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 825/QĐ-UBND về việc giao đất cho Chùa Hòa Bình (địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định giao cho Chùa Hòa Bình đất với diện tích 657 m2 (sáu trăm năm mươi bảy mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 32 m2) đất tọa lạc tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng mở rộng cơ sở thờ tự của Chùa Hòa Bình.

Về nguồn gốc đất: Đất công do Nhà nước quản lý.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 33, tờ bản đồ số 19, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc được xác định theo Mảnh trích đo địa chính do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc lập ngày 23/10/2019.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Chùa Hòa Bình nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chùa Hòa Bình; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Cần Giuộc xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Chùa Hòa Bình theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K


16/03/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mẫu giáo Long Thuận (điểm ấp 2)Giao đất cho Trường Mẫu giáo Long Thuận (điểm ấp 2)
Ngày 08/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1147/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mẫu giáo Long Thuận (điểm ấp 2), cụ thể như sau:

​Giao cho Trường Mẫu giáo Long Thuận (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 2, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) với diện tích 2.036 m2 (hai ngàn, không trăm ba mươi sáu mét vuông) đất tọa lạc tại xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng mở rộng Trường Mẫu giáo Long Thuận (điểm ấp 2).

Về nguồn gốc đất là đất công do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 1749 (một phần thửa đất số 367), tờ bản đồ số 8 xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2018 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 23/4/2018 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 02/5/2018).

Thời hạn sử dụng lâu dài.

Hình thức giao đất Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Mẫu giáo Long Thuận nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mẫu giáo Long Thuận; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Thuận xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mẫu giáo Long Thuận theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

08/04/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mẫu giáo Bình Đức (điểm ấp 4)Giao đất cho Trường Mẫu giáo Bình Đức (điểm ấp 4)
Ngày 08/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1139/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mẫu giáo Bình Đức(điểm ấp 4), cụ thể như sau:

Giao cho Trường Mẫu giáo Bình Đức (địa chỉ trụ sở chính: Cụm dân cư vượt lũ ấp 4, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) với diện tích 2.507 m2 (hai ngàn năm trăm lẻ bảy mét vuông) đất tọa lạc tại xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mẫu giáo Bình Đức (điểm ấp 4).

Về nguồn gốc đất là đất công do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 108 (được hợp nhất từ thửa đất số 108, 109 và một phần đất giao thông do UBND xã quản lý), tờ bản đồ số 15, xã Bình Đức, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2019 do Trung tâm dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 02/4/2019 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 05/4/2019.

Thời hạn sử dụng lâu dài.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Mẫu giáo Bình Đức nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mẫu giáo Bình Đức; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Đức xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mẫu giáo Bình Đức theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

BB


08/04/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Thành Lắm Nhơn Hòa chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Một thành viên Thành Lắm Nhơn Hòa chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1138/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Thành Lắm Nhơn Hòa chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Thành Lắm Nhơn Hòa (địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 38, ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 63.537,8 m2 (sáu mươi ba ngàn, năm trăm ba mươi bảy phẩy tám mét vuông) tại xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh từ đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng sản xuất sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm để thực hiện dự án "Khai thác khoáng sản đất san lấp và khoáng sản đi kèm".

Nguồn gốc đất là Công ty TNHH Một thành viên Thành Lắm Nhơn Hòa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày ký quyết định đến ngày 23/8/2025 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản tại Giấy phép số 98/GP-UBND ngày 23/8/2019).

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 374 (hợp nhất từ các thửa đất số 374, 428, 415, 439, 440, 420 (thửa đất cũ số: 522, 523, 715, 442, 469, 479, một phần thửa 373, một phần thửa 551)), tờ bản đồ số 18 (tờ bản đồ cũ số 7), xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh được xác định theo Mảnh trích đo bản đồ địa chính số 02-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 08/7/2019, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 11/7/2019.

Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Một thành viên Thành Lắm Nhơn Hòa sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Thành Lắm Nhơn Hòa nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thành Lắm Nhơn Hòa sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Tân Thạnh chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Nhơn Hòa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Một thành viên Thành Lắm Nhơn Hòa theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Một thành viên Thành Lắm Nhơn Hòa có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành./.

BB


08/04/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mẫu giáo Bình Đức (điểm ấp 2)Giao đất cho Trường Mẫu giáo Bình Đức (điểm ấp 2)
Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1137/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mẫu giáo Bình Đức (điểm ấp 2), cụ thể như sau:

Giao cho Trường Mẫu giáo Bình Đức (địa chỉ trụ sở chính: Cụm DCVL ấp 2, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) với diện tích 1.385 m2 (một ngàn, ba trăm tám mươi lăm mét vuông) đất tọa lạc tại xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mẫu giáo Bình Đức (điểm ấp 2).

Về nguồn gốc đất là đất công do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 88, tờ bản đồ số 26, xã Bình Đức, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2019 do Trung tâm dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 29/8/2019 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 03/9/2019.

Thời hạn sử dụng lâu dài.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:  thông báo cho Trường Mẫu giáo Bình Đức nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mẫu giáo Bình Đức; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Đức xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mẫu giáo Bình Đức theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành./.

BB


08/04/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trạm y tế xã Phước Vĩnh ĐôngGiao đất cho Trạm y tế xã Phước Vĩnh Đông
Ngày 08/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trạm y tế xã Phước Vĩnh Đông, cụ thể như sau:

Giao cho Trạm y tế xã Phước Vĩnh Đông (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) với diện tích 1.259 m2 (một ngàn, hai trăm năm mươi chín mét vuông) đất tọa lạc tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm y tế xã Phước Vĩnh Đông.

Về nguồn gốc đất là đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân năm 2012. Năm 2013, Trạm y tế xã Phước Vĩnh Đông sử dụng đất ổn định liên tục cho đến nay.

Thời hạn sử dụng lâu dài.

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 2176 (được tách từ thửa đất số 1368), tờ bản đồ số 04, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 54-2020 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc lập và phê duyệt ngày 19/3/2020.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trạm y tế xã Phước Vĩnh Đông nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế xã Phước Vĩnh Đông; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phước Vĩnh Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trạm y tế xã Phước Vĩnh Đông theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Trạm y tế xã Phước Vĩnh Đông có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


08/04/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 344, diện tích 2.500 m2)Cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 344, diện tích 2.500 m2)
Ngày 06/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1108/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần(thửa đất số 344, diện tích 2.500 m2), cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần Ngọc Phong (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH Ngọc Phong; địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 2.500m2 (hai ngàn năm trăm mét vuông) thuộc một phần diện tích đã được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 để sử dụng vào mục đích xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Xuyên Á giai đoạn 2.

Vị trí ranh giới khu đất tại thửa đất mới số 344 (tách từ một phần thửa đất số 7), tờ bản đồ số 28 xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 20/01/2020.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần được tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 29/5/2056.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Ngọc Phong sau khi có đơn giá thuê đất đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần; Ký điều chỉnh hợp đồng thuê đất đã ký với Công ty Cổ phần Ngọc Phong đối với diện tích đất thuê trả tiền hàng năm còn lại; Thông báo cho Công ty Cổ phần Ngọc Phong nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 068978 (vào số cấp giấy chứng nhận số T 00826) ngày 25/7/2006 đã cấp cho Công ty Cổ phần Ngọc Phong sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; Chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 29/5/2006, Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


06/04/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh diện tích đất tại Quyết định số 2290/QĐ-UBND  ngày 28/6/2019 của UBND tỉnhĐiều chỉnh diện tích đất tại Quyết định số 2290/QĐ-UBND  ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh
Ngày 06/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1106/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất tại Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Long Hậu chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 8752), cụ thể như sau:

Từ: "Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Long Hậu (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 11.000 m2 (mười một ngàn mét vuông) thuộc một phần diện tích đất được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại các Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 22/12/2009, Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 29/4/2011, Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 và Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Long Hậu mở rộng

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 8752 (tách ra từ thửa đất số 995, diện tích 10.894 m2 và thửa đất số 2355, diện tích 106 m2), tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 53-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 07/5/2019".

Nay điều chỉnh lại: "Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Long Hậu (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 10.894 m2 (mười ngàn, tám trăm chín mươi bốn mét vuông) thuộc một phần diện tích đất đã được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 22/12/2009, Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 và Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Long Hậu mở rộng.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 8752 (tách ra từ thửa đất số 995), tờ bản đồ số 4 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 53-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 07/5/2019".

Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Long Hậu có văn bản số 011/2020/CV-LHC-KTDA ngày 09/01/2020 đề nghị điều chỉnh diện tích đất tại Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh (điều chỉnh giảm diện tích của thửa số 8752 từ diện tích 11.000 m2 thành 10.894 m2, do diện tích 106 m2 đã được UBND tỉnh cho thuê đất trả tiền một lần).

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 2290/QĐ-UBND của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


06/04/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh diện tích đất tại Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnhĐiều chỉnh diện tích đất tại Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh
Ngày 06/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1105/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất tại Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Long Hậu chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 8752), cụ thể như sau:

Từ: "Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Long Hậu (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 15.477 m2 thuộc một phần diện tích đất được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại các Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 22/12/2009, Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 29/4/2011, Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 15/11/2011, Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 và Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Long Hậu mở rộng.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 8753 (tách ra từ thửa đất số 995, diện tích 14.041 m2 và thửa đất số 2355, diện tích 1.436 m2), tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 54-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 07/5/2019".

Nay điều chỉnh lại: "Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Long Hậu (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 14.041 m2 thuộc một phần diện tích đất được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 22/12/2009, Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 29/4/2011, Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 và Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Long Hậu mở rộng.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 8753 (tách ra từ thửa đất số 995), tờ bản đồ số 4 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 54-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 07/5/2019".

Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Long Hậu có văn bản số 011/2020/CV-LHC-KTDA ngày 09/01/2020 đề nghị điều chỉnh diện tích đất tại Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh (điều chỉnh giảm diện tích của thửa số 8753 từ diện tích 15.477 m2 thành 14.041 m2 do diện tích 1.436 m2 đã được UBND tỉnh cho thuê đất trả tiền một lần).

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 2289/QĐ-UBND của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


06/04/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa - Long An chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa - Long An chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 06/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa - Long An chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa - Long An (địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1 Lô số 1 QL50 Khu tái định cư ấp 5, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 944,5 m2 (chín trăm, bốn mươi bốn phẩy năm mét vuông) đất tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để đầu tư Điểm Trường Mầm non IQ-Long Trạch và Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ.

Nguồn gốc đất là do Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa - Long An nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 28/02/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 28/02/2018).

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 403, diện tích 944,5 m2 (chín trăm bốn mươi bốn phẩy năm mét vuông), thuộc tờ bản đồ số 13 xã Long Trạch, huyện Cần Đước (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 07-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 25/11/2019 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 25/11/2019).

Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa - Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa - Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa - Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Trạch xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa - Long An theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

06/04/2020 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây (phân hiệu ấp 5)Giao đất cho Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây (phân hiệu ấp 5)
Ngày 06/03/2020, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây (phân hiệu ấp 5) (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định giao cho Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây đất với diện tích 4.860 m2 (bốn ngàn tám trăm sáu mươi mét vuông) đất tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng trường học.

Nguồn gốc đất: Đất công do Nhà nước quản lý.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 3480 (một phần thửa đất số 1056), tờ bản đồ số 10 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 792-2017 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Huệ lập ngày 20/11/2017.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Quý Tây xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          ​N.K

06/03/2020 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​