Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

 
Dự án - Hạng mục đầu tư
 
Ngày 16/11/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11441/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Trung học cơ sở Tân Tập , với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 04/11/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10921/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Đặng Phú Lộc (địa chỉ: Số 295 ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác với diện tích 85.024 m2 (tám mươi lăm nghìn, không trăm hai mươi bốn mét vuông) để thực hiện dự án Khai thác mỏ vật liệu đất san lấp và gạch ngói đi kèm, cụ thể như sau: 
 
Ngày 04/11/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10928/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (địa chỉ: Số 789 ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác với diện tích 1.237,4 m2 (một nghìn, hai trăm ba mươi bảy phẩy bốn mét vuông) để thực hiện dự án Mở rộng Khu dân cư Tây Sài Gòn, cụ thể như sau: 
 
Ngày 29/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10671/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh An gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 27/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10586/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần, với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 25/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10492/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Trường Mẫu giáo Bình Minh và giao đất cho Trường Mẫu giáo Sơn Ca, với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 13/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10007/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Hồng Thoan Long An chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau: 
 
Ngày 08/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9856/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công an huyện Đức Hòa (địa chỉ: Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 799 m2 đất tọa lạc tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, cụ thể như sau: 
 
Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9750/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 28/12/2010, Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 12/12/2011, Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 21/12/2011, Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 09/8/2013, Quyết định số 4355/QĐ-UBND ngày 11/12/2013, Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất để thực hiện dự án Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn, tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc (đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6), cụ thể như sau: 
 
Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9749/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 04/7/2012, Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2012, Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 04/7/2012, Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 05/10/2012, Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 09/8/2013, Quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 và Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn, tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:, với nội dung cụ thể như sau: 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Giao đất cho Trường Trung học cơ sở Tân TậpNewGiao đất cho Trường Trung học cơ sở Tân Tập
Ngày 16/11/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11441/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Trung học cơ sở Tân Tập , với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Trung học cơ sở Tân Tập (địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) với diện tích 9.516 m2 (chín ngàn, năm trăm mười sáu mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 148 m²) đất tọa lạc tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng mở rộng Trường Trung học cơ sở Tân Tập.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 9573 (được hợp nhất từ các thửa đất số 7168, 1145, 1147), tờ bản đồ số 04 xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 107-2021 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc ký duyệt ngày 12/10/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Về nguồn gốc đất: Thu hồi của hộ gia đình, cá nhân. UBND huyện Cần Giuộc đã hoàn thành công tác thu hồi đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Trường Trung học cơ sở Tân Tập nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Trung học cơ sở Tân Tập; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Tập xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Trung học cơ sở Tân Tập theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Trường Trung học cơ sở Tân Tập có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


16/11/2021 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác NewCho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác
Ngày 04/11/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10928/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (địa chỉ: Số 789 ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác với diện tích 1.237,4 m2 (một nghìn, hai trăm ba mươi bảy phẩy bốn mét vuông) để thực hiện dự án Mở rộng Khu dân cư Tây Sài Gòn, cụ thể như sau:

Vị trí theo tờ bản đồ địa chính: Thửa đất số 206 tờ bản đồ số 36 thuộc ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


04/11/2021 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH MTV Đặng Phú Lộc chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khácNewCho phép Công ty TNHH MTV Đặng Phú Lộc chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác
Ngày 04/11/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10921/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Đặng Phú Lộc (địa chỉ: Số 295 ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác với diện tích 85.024 m2 (tám mươi lăm nghìn, không trăm hai mươi bốn mét vuông) để thực hiện dự án Khai thác mỏ vật liệu đất san lấp và gạch ngói đi kèm, cụ thể như sau:

Vị trí theo tờ bản đồ địa chính: Thửa đất số 3020, 3022, 3023, 3024 tờ bản đồ số 8 thuộc ấp 5, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Công ty TNHH MTV Đặng Phú Lộc có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


04/11/2021 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Quyết định của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn, tại xã Long Thượng, huyện Cần GiuộcĐiều chỉnh Quyết định của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn, tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc
Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9749/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 04/7/2012, Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2012, Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 04/7/2012, Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 05/10/2012, Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 09/8/2013, Quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 và Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn, tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4026/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn (đợt 1), thành nội dung như sau:

"Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 193.212,5 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 1), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 172.500,5 m2 đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 1) gồm:

Diện tích 98.026,9 m2 (chín mươi tám ngàn, không trăm hai mươi sáu phẩy chín mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 74.473,6 m2 (bảy mươi bốn ngàn, bốn trăm bảy mươi ba phẩy sáu mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 95, tờ bản đồ số 2  xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 20.712 m2 đất để đầu tư đất văn hóa, đất thương mại dịch vụ, đất thể dục thể thao, đất giáo dục, đất y tế trong Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 1).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 95, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, gồm: Đất văn hóa với diện tích 1.555 m2, đất thương mại dịch vụ với diện tích 469 m2, đất thể dục thể thao với diện tích 6.497 m2, đất giáo dục với diện tích 9.008 m2, đất y tế với diện tích 3.183 m2 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Giảm diện tích 8.303,5m2 (trong đó đất ở tại nông thôn 2.632m2, đất giao thông, cây xanh 5.671,5m2) đất đã giao cho Công ty TNHH Hải Sơn để thu hồi đất xây dựng đường cao tốc theo Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh và do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với quyết định giao đất đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 04/7/2012.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 2), thành nội dung như sau:

"Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 22.788 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 2), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 20.669 m2 đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 2), gồm:

Diện tích 6.747 m2 (sáu ngàn, bảy trăm bốn mươi bảy mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 13.922 m2 (mười ba ngàn, chín trăm hai mươi hai mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 185, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 2.119 m2 đất để đầu tư đất giáo dục, đất thể dục thể thao, đất y tế trong Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 2).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 185, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm: Đất giáo dục với diện tích 1.370 m2, đất thể dục thể thao với diện tích 103m2, đất y tế với diện tích 646 m2 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh giảm diện tích 2.411 m2 (trong đó đất ở tại nông thôn 896m2; đất giao thông, cây xanh 1.515 m2 ) đất đã giao cho Công ty TNHH Hải Sơn để thu hồi đất xây dựng đường cao tốc theo Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh và do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với quyết định giao đất đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2012.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 3), thành nội dung như sau:

"Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 9.330 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 3), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 7.124 m2 đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 3), gồm:

 Diện tích 1.481 m2 (một ngàn, bốn trăm tám mươi mốt mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 5.643 m2 (năm ngàn, sáu trăm bốn mươi ba mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: Đất giao thông, cây xanh với diện tích 5.173 m2, đất thủy lợi (trạm cấp nước) với diện tích 470 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 186, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 2.206 m2 đất để đầu tư đất thể dục thể thao, đất y tế trong Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 3).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 186, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm: Đất thể dục thể thao với diện tích 1.692 m2; đất y tế với diện tích 514 m2 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh giảm diện tích 2.364 m2 (trong đó đất ở tại nông thôn 998m2; đất giao thông, cây xanh 1.366 m2) đất đã giao cho Công ty TNHH Hải Sơn để thu hồi đất xây dựng đường cao tốc theo Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 09/12/2013, Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh và do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với quyết định giao đất đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 04/7/2012.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 4), thành nội dung như sau:

"Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 11.390 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 4), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 10.628 m2 đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 3), gồm:

Diện tích 4.546 m2 (bốn ngàn, năm trăm bốn mươi sáu mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 6.082 m2 (sáu ngàn, không trăm tám mươi hai mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 189, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 762 m2 đất để đầu tư đất giáo dục trong Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 4).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 189, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh giảm diện tích 1.011 m2 (trong đó đất ở tại nông thôn 713m2; đất giao thông, cây xanh 298 m2) đất đã giao cho Công ty TNHH Hải Sơn để thu hồi đất xây dựng đường cao tốc theo Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh và do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với quyết định giao đất đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 05/10/2012.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 5), thành nội dung như sau:

"Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 966 m2 đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 5), gồm:

Diện tích 486 m2 (bốn trăm tám mươi sáu mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 480 m2 (bốn trăm tám mươi mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 578, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Do UBND huyện Cần Giuộc điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với quyết định giao đất của UBND tỉnh tại Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 09/8/2013.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 6), thành nội dung như sau:

"Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 1.026 m2 đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 6), gồm:

Diện tích 757 m2 (bảy trăm năm mươi bảy mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 269 m2 (hai trăm sáu mươi chín mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 195, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Do UBND huyện Cần Giuộc điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với quyết định giao đất của UBND tỉnh tại Quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 11/12/2013.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 7), thành nội dung như sau:

"Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 43.896,5 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 4), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 38.987,5 m2 đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 7), gồm:

Diện tích 16.189 m2 (mười sáu ngàn, một trăm tám mươi chín mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 22.798,5 m2 (hai mươi hai ngàn, bảy trăm chín mươi tám phẩy năm mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: Đất giao thông, cây xanh với diện tích 21.882,5 m2, đất thủy lợi (trạm cấp nước) với diện tích 916 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 188, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 4.909 m2 đất để đầu tư đất giáo dục, đất thể dục thể thao, đất văn hóa trong Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 7).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 188, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm: Đất giáo dục với diện tích 3.259 m2, đất thể dục thể thao với diện tích 1.408 m2, đất văn hóa với diện tích 242 m2 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Do UBND huyện Cần Giuộc điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với quyết định giao đất của UBND tỉnh tại Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 29/7/2016.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Hải Sơn sau khi có đơn giá thuê đất (đối với phần đất giáo dục, đất thể dục thể thao, đất y tế, đất thương mại dịch vụ, đất văn hóa thể dục thể thao); thông báo cho Công ty TNHH Hải Sơn nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý biến động trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Hải Sơn sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi Công ty TNHH Hải Sơn hoàn thành nghĩa vụ tài chính; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 04/7/2012, Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2012, Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 04/7/2012; Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 05/10/2012; Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 09/8/2013; Quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 11/12/2013; Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các quyết định nêu trên trái với nội dung của quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


06/10/2021 9:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Quyết định của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty  TNHH Hải Sơn thuê đất để thực hiện dự án Khu dân cư - tái định cư  Hải Sơn, tại xã Long Thượng, huyện Cần GiuộcĐiều chỉnh Quyết định của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty  TNHH Hải Sơn thuê đất để thực hiện dự án Khu dân cư - tái định cư  Hải Sơn, tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc
Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9750/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 28/12/2010, Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 12/12/2011, Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 21/12/2011, Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 09/8/2013, Quyết định số 4355/QĐ-UBND ngày 11/12/2013, Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất để thực hiện dự án Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn, tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc (đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6), cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn (đợt 1), thành nội dung như sau:

"Điều 1. Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 59.723,2 m2 (năm mươi chín ngàn, bảy trăm hai mươi ba phẩy hai mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 1), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 58.810,2 m2 (năm mươi tám ngàn, tám trăm mười phẩy hai mét vuông) đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 1) gồm:

Diện tích 29.666,5 m2 (hai mươi chín ngàn, sáu trăm sáu mươi sáu phẩy năm mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 29.143,7 m2 (hai mươi chín ngàn, một trăm bốn mươi ba phẩy bảy mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 14, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 913 m2 (chín trăm mười ba mét vuông) đất để đầu tư đất giáo dục, đất quản lý hành chính thuộc dự án Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 1).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 14, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm: Đất giáo dục với diện tích 670 m2, đất quản lý hành chính với diện tích 243 m2 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Giảm diện tích 6.723 m2 (trong đó diện tích đất ở tại nông thôn 4.020,8 m2; diện tích đất giao thông, cây xanh 2.702,2 m2) đất đã giao cho Công ty TNHH Hải Sơn; do bị thu hồi làm đường cao tốc tại Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh và do điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với Quyết định giao đất số 3968/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn (đợt 2), thành nội dung như sau:

"Điều 1. Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 10.149 m2 (mười ngàn, một trăm bốn mươi chín mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 2), trong đó:

Diện tích 5.699 m2 (năm ngàn, sáu trăm chín mươi chín mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 4.450 m2 (bốn ngàn, bốn trăm năm mươi mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 119, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Giảm diện tích 2.509 m2 (trong đó diện tích đất ở tại nông thôn 850,6 m2; diện tích đất giao thông, cây xanh 1.658,4 m2) đất đã giao cho Công ty TNHH Hải Sơn; do bị thu hồi làm đường cao tốc tại Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh và do điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với Quyết định giao đất số 4035/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn (đợt 3), thành nội dung như sau:

"Điều 1. Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 13.994 m2 (mười ba ngàn, chín trăm chín mươi bốn mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 3), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 13.149 m2 (mười ba ngàn một trăm bốn mươi chín mét vuông) đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 3) gồm:

Diện tích 5.649 m2 (năm ngàn sáu trăm bốn mươi chín mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 7.500 m2 (bảy ngàn năm trăm mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 1, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 845 m2 (tám trăm bốn mươi lăm mét vuông) đất để đầu tư đất giáo dục thuộc dự án Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 3).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 1, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Giảm diện tích 2.302 m2 đất giao thông, cây xanh do điều chỉnh ranh khu đất theo Công văn số 2106/UBND-KT ngày 21/6/2012 của UBND tỉnh và do điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt đã làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với Quyết định giao đất số 4200/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn (đợt 4), thành nội dung như sau:

"Điều 1. Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 5.097 m2 (năm ngàn, không trăm chín mươi bảy mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 4), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 4.778 m2 (bốn ngàn bảy trăm bảy mươi tám mét vuông) đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 4) gồm:

Diện tích 1.891 m2 (một ngàn, tám trăm chín mươi mốt mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 2.887 m2 (hai ngàn tám trăm tám mươi bảy mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 13, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 319 m2 (ba trăm mười chín mét vuông) đất để đầu tư đất giáo dục thuộc dự án Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 4).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 13, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Giảm diện tích 16 m2 đất giao thông, cây xanh đã giao cho Công ty TNHH Hải Sơn do thu hồi làm đường cao tốc tại Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh và do điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt đã làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với Quyết định giao đất số 2784/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4355/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn (đợt 5), thành nội dung như sau:

"Điều 1. Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính:Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 1.524 m2 (một ngàn năm trăm hai mươi bốn mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 5), trong đó:

Diện tích 556 m2 (năm trăm năm mươi sáu mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 968 m2 (chín trăm sáu mươi tám mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 5, tờ bản đồ số 2, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với Quyết định giao đất số 4355/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn (đợt 6), thành nội dung như sau:

"Điều 1. Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 18.845 m2 (mười tám ngàn, tám trăm bốn mươi lăm mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 6), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 18.497 m2 (mười tám ngàn bốn trăm chín mươi bảy mét vuông) đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 6), gồm:

Diện tích 10.175 m2 (mười ngàn, một trăm bảy mươi lăm mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 8.322 m2 (tám ngàn, ba trăm hai mươi hai mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 348 m2 (ba trăm bốn mươi tám mét vuông) đất để đầu tư đất giáo dục thuộc dự án Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 6).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Do điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với Quyết định giao đất số 3076/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Hải Sơn sau khi có đơn giá thuê đất (đối với phần đất giáo dục, đất quản lý hành chính); thông báo cho Công ty TNHH Hải Sơn nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý biến động trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Hải Sơn sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi Công ty TNHH Hải Sơn hoàn thành nghĩa vụ tài chính; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 28/12/2010, Quyết định số 3669/QĐ-UBND ngày 16/11/2011, Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 12/12/2011, Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 21/12/2011, Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 09/8/2013, Quyết định số 4355/QĐ-UBND ngày 11/12/2013, Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các quyết định nêu trên trái với nội dung của quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


06/10/2021 9:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lầnCho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
Ngày 27/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10586/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 1.493.000m² (một triệu, bốn trăm chín mươi ba ngàn mét vuông; trong đó diện tích đất giao thông, thủy lợi 37.538 m²) đất trồng rừng sản xuất được UBND tỉnh Long An cho thuê đất tại Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 và Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 để chuyển quyền sử dụng đất cho các Công ty thành viên đã được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư dưới hình thức nhận chuyển nhượng hoặc góp vốn quyền sử dụng đất kết hợp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công trình năng lượng hoặc Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công trình năng lượng rồi chuyển nhượng hoặc góp vốn vào các Công ty thành viên để thực hiện dự án đầu tư.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 206 (diện tích 495.000 m2 ); thửa đất số 207 (diện tích 495.000 m2); thửa đất số 224 (diện tích 503.000 m2), tờ bản đồ số 14 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2021, 03-2021, 01-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên, môi trường lập và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 17/9/2021.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 16/02/2025 (theo Quyết định số 819/QĐ.UB ngày 16/02/1995 của UBND tỉnh).

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số L 471090, số vào số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1076 QSDĐ/97 ngày 19/11/1997 đã cấp cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 819/QĐ.UB ngày 16/02/1995, Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 và Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 819/QĐ.UB ngày 16/02/1995, Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 và Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/10/2021 9:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Hồng Thoan Long An chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Hồng Thoan Long An chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 13/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10007/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Hồng Thoan Long An chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Hồng Thoan Long An (địa chỉ trụ sở chính: Số 322/8, ấp 8, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 5.087,1 m2 (năm ngàn, không trăm tám mươi bảy phẩy một mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 460 m2đất tọa lạc tại xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành từ đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại dịch vụ để thực hiện dự án đầu tư Cơ sở mua bán bao bì giấy cac-ton và hàng nông sản.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Hồng Thoan Long An nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 23/5/2039 (cùng thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất được Văn phòng công chứng Phạm Thị Hiên công chứng số 1511, Quyển số 02TP/CC-SCC/HĐGD ngày 19/02/2021).

Vị trí ranh giới khu đất: Thửa đất số 513 (hợp nhất từ thửa đất số 239, 314, 343), tờ bản đồ số 4 xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 31/8/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 17/9/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Hồng Thoan Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Hồng Thoan Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Hồng Thoan Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Châu Thành chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hiệp Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Hồng Thoan Long An theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


13/10/2021 9:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh An gia hạn tiến độ sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh An gia hạn tiến độ sử dụng đất
Ngày 29/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10671/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh An gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh An được gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án "Sản xuất bún gạo" với tổng diện tích 20.615 m2 thuộc các thửa đất số 836, 837, tờ bản đồ số 6 xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh An vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh An được UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án đầu tư từ năm 2016 mà không đưa đất vào sử dụng, đã vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai. Hiện nay, Công ty có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng thể hiện tại văn bản số 06/CV-VA ngày 13/10/2021.

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh An phải nộp cho nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh An và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND huyện Thạnh Hóa kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh An; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Một thành viên lương thực Vĩnh An liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư dự án và nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho nhà nước trong thời gian gia hạn theo thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


29/10/2021 9:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất Trường Mẫu giáo Bình Minh và giao đất cho Trường Mẫu giáo Sơn CaThu hồi đất Trường Mẫu giáo Bình Minh và giao đất cho Trường Mẫu giáo Sơn Ca
Ngày 25/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 10492/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Trường Mẫu giáo Bình Minh và giao đất cho Trường Mẫu giáo Sơn Ca, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi toàn bộ diện tích đất 803,7 m², thuộc thửa đất số 288, tờ bản đồ số 10 thành phố Tân An đã giao cho Trường Mẫu giáo Bình Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 543593, vào sổ cấp GCN số 00166.QSDĐ ngày 27/3/1998.

Lý do thu hồi: Do sáp nhập Trường Mẫu giáo Bình Minh vào Trường Mẫu giáo Sơn Ca theo Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố Tân An.

Giao toàn bộ diện tích 803,7 m2 đất thu hồi trên cho Trường Mẫu giáo Sơn Ca để sử dụng vào mục đích xây dựng trường.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 288, tờ bản đồ số 10, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 05/10/2021.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Mẫu giáo Sơn Ca nộp phí, lệ phí theo quy định; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 543593, vào sổ cấp GCN số 00166.QSDĐ đã cấp cho Trường Mẫu giáo Bình Minh ngày 27/3/1998; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Trường Mẫu giáo Sơn Ca; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


25/10/2021 9:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất Công an huyện Đức Hòa và giao cho UBND huyện Đức Hòa quản lýThu hồi đất Công an huyện Đức Hòa và giao cho UBND huyện Đức Hòa quản lý
Ngày 08/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9856/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công an huyện Đức Hòa (địa chỉ: Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 799 m2 đất tọa lạc tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, cụ thể như sau:

Vị trí khu đất: Thửa đất số 126 (một phần thửa), tờ bản đồ số 16-1 thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (được xác định theo Mảnh trích đo bản đồ địa chính số 03-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ, tài nguyên môi trường lập ngày 15/4/2020).

Nguồn gốc đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Lý do thu hồi đất: Để giao cho UBND huyện Đức Hòa thực hiện đầu tư công trình mở rộng tuyến đường Nguyễn Trọng Thế (đoạn từ đường Trương Thị Giao đến đường tỉnh 823) và đã được Công an tỉnh Long An thống nhất chủ trương tại văn bản số 1816/BC-CAT-PH10 ngày 19/10/2020.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Đức Hòa quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB065381 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận T0002) do UBND tỉnh Long An đã cấp cho Công an huyện Đức Hòa ngày 28/4/2005. Cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


08/10/2021 9:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Steelfab VN chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Steelfab VN chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9225/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Steelfab VN (địa chỉ: Tỉnh lộ 826, ấp Rạch Đào, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH Steelfab VN được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 3.849,3 m2 (ba ngàn, tám trăm bốn mươi chín phẩy ba mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 78 m2) đất tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư Xưởng gia công cơ khí (không có công đoạn xi, mạ), kho chứa hàng hóa, vật tư, phụ tùng.

- Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Steelfab VN nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 8139 (hợp nhất từ một phần thửa đất số 1945, thửa đất số 1949) và thửa đất số 8140 (hợp nhất từ thửa đất số 1955, 1960), tờ bản đồ số 3 xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 31/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 04/6/2021.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 31/12/2070 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5176/QĐ-UBND ngày 31/12/2020).

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Steelfab VN sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Steelfab VN nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Steelfab VN sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Lệ xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Steelfab VN theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


20/09/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước HậuGiao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hậu
Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 9058/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hậu (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Long Giêng, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định giao cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hậu với diện tích 4.911 m2 (bốn ngàn, chín trăm mười một mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 85m2) đất tọa lạc tại xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường học.

- Về nguồn gốc đất: Đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 7278 (được hợp nhất từ một phần các thửa đất số 979, 3284 và 3285), tờ bản đồ số 3 xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2017 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc lập ngày 28/3/2017 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 30/3/2017.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hậu nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hậu; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phước Hậu xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hậu theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Hậu có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


14/09/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnhChấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh
Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9056/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh.

Theo đó chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Thọ thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Lý do: Thực hiện theo Quyết định số 8089/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 4297/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Thọ chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


14/09/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khácCho phép Công ty Cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác
Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9012/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương An (địa chỉ: Số 90 đường số 10, ấp 4, khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác.

Theo đó quyết định cho phép Công ty Cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác với diện tích 1.849 m2 (một nghìn, tám trăm bốn mươi chín mét vuông) để thực hiện dự án Xây dựng đường dây điện 110KV đấu nối Nhà máy điện mặt trời BCG Băng Dương vào trạm 110KV Thạnh Hóa, cụ thể như sau:

- Vị trí theo tờ bản đồ địa chính:

+ Xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa gồm: Trụ 7 thuộc thửa 379, trụ 8 thuộc thửa số 386, trụ 9 thuộc thửa 394, trụ 10 thuộc thửa 402, trụ 11 thuộc thửa 409, trụ 12 thuộc thửa 417, trụ 13 thuộc thửa 437, trụ 14-15-16-17 thuộc thửa 494, tờ bản đồ số 11; trụ 23 thuộc thửa 94, tờ bản đồ số 9; trụ 25 thuộc thửa 3, tờ bản đồ số 3;

+ Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa gồm: Trụ 27 thuộc thửa 155, trụ 30 thuộc thửa 194, tờ bản đồ số 4;

+ Xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa gồm: Trụ 37 thuộc thửa 341, tờ bản đồ số 14.

- Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Công ty Cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


13/09/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khácCho phép Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác
Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9011/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương An (địa chỉ: Số 90 đường số 10, ấp 4, khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác.

Theo đó quyết định cho phép Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác với diện tích 808,30 m2 (tám trăm linh tám phẩy ba mét vuông) để thực hiện dự án Xây dựng đường dây điện 110KV đấu nối Nhà máy ĐMT GAIA vào trạm 220KV Long An 2, cụ thể như sau:

- Vị trí theo tờ bản đồ địa chính:

+ Xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa gồm: Trụ 1 thuộc thửa số 79, tờ bản đồ số 11;

+ Xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa gồm: Trụ 14 thuộc thửa 130, trụ 16 thuộc thửa 224, trụ 19 thuộc thửa 396, tờ bản đồ số 8;

+ Xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa gồm: Trụ 38 thuộc thửa 379, trụ 46 thuộc thửa 303, trụ 46A thuộc thửa 303, tờ bản đồ số 12;

+ Xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa gồm: Trụ 50 thuộc thửa 147, tờ bản đồ số 1.

- Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


13/09/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khácCho phép Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác
Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9010/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh An (địa chỉ: Ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác.

Theo đó quyết định cho phép Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác với diện tích 8.019 m2 (tám nghìn, không trăm mười chín mét vuông) để thực hiện dự án Khu dân cư Đức Hạnh, cụ thể như sau:

- Vị trí theo tờ bản đồ địa chính: Thửa đất số 411, tờ bản đồ số 28, ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa.

- Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


13/09/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khácCho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác
Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8995/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An An (địa chỉ: Ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác với diện tích 509 m2 (năm trăm linh chín mét vuông) để thực hiện dự án Xây dựng trụ điện tuyến đường dây 110KV đấu nối trạm nâng áp 22/110KV Solar Park 01 vào trạm 110KV An Thạnh (04 trụ điện), cụ thể như sau:

- Vị trí theo tờ bản đồ địa chính: Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 15, ấp 3 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


13/09/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh
Ngày 06/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8839/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh.

Theo đó điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương thuê đất tại xã Mỹ An, xã Mỹ Phú và xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, cụ thể như sau:

Từ:

"Cho Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương (địa chỉ trụ sở chính: 90 đường 10, ấp 4, Khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 6.965,1 m2 (sáu ngàn, chín trăm sáu mươi lăm phẩy một mét vuông) đất tọa lạc tại các xã: Mỹ An, Mỹ Thạnh, Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa để đầu tư dự án Đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện mặt trời GAIA vào Trạm biến áp 220kV Long An 2.

- Nguồn gốc đất: Thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo 59 Mảnh trích đo địa chính của 72 trụ điện (trong đó: Xã Mỹ An 38 trụ, xã Mỹ Phú 22 trụ, xã Bình Thạnh 12 trụ) do Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Miền Bắc lập ngày 08/5/2019, 28/9/2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 15/5/2019, 12/10/2020; tổng diện tích đất 6.965,1 m2 tại 03 xã: Mỹ An, Mỹ Thạnh, Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (đính kèm 59 mảnh trích đo địa chính và bảng tổng hợp thống kê diện tích 72 trụ điện".

Thành:

" Cho Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương (địa chỉ trụ sở chính: 90 đường 10, ấp 4, Khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 6.965,1 m2 (sáu ngàn, chín trăm sáu mươi lăm phẩy một mét vuông) đất tọa lạc tại các xã: Mỹ An, Mỹ Phú, Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa để đầu tư dự án Đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện mặt trời GAIA vào Trạm biến áp 220kV Long An 2.

- Nguồn gốc đất: Thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo 59 Mảnh trích đo địa chính của 72 thửa đất (trong đó: Xã Mỹ An 38 thửa đất, xã Mỹ Phú 22 thửa đất, xã Bình Thạnh 12 thửa đất) do Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Miền Bắc lập ngày 08/5/2019, 28/9/2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 15/5/2019, 12/10/2020; tổng diện tích đất 6.965,1 m2 tại 03 xã: Mỹ An, Mỹ Phú, Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (đính kèm 59 mảnh trích đo địa chính và bảng tổng hợp thống kê diện tích 72 thửa đất".

Lý do điều chỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường sai sót trong việc tham mưu, đề xuất văn bản trình UBND tỉnh

Quyết định này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định này thì thực hiện theo quyết định này.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

          N.K


06/09/2021 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh
Ngày 26/8/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8515/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh, thành nội dung như sau:

Cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 1.863.344,9 m2 (một triệu, tám trăm sáu mươi ba ngàn, ba trăm bốn mươi bốn phẩy chín mét vuông; trong đó có diện tích 12.357 m2 đất sông, đất giao thông do UBND xã Đức Hòa Đông quản lý xen kẽ bên trong dự án) đất tọa lạc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để thực hiện dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp (đợt 1), cụ thể:

Diện tích 1.531.910,0 m2 (một triệu, năm trăm ba mươi mốt ngàn, chín trăm mười mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất (giảm diện tích đất nhà máy, kho tàng; đất công trình hành chính, dịch vụ; đất các khu kỹ thuật 8.709,9 m2).

Diện tích 331.434,9 m2 (ba trăm ba mươi mốt ngàn, bốn trăm ba mươi bốn phẩy chín mét vuông, trong đó: Đất giao thông 212.293,3 m2; đất cây xanh 119.141,6 m2) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Cụm công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (tăng diện tích đất cây xanh 8.709,9 m2).

Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 và theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Hải Sơn lập ngày 11/6/2021.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 18 (được hợp nhất từ 1.234 thửa đất, một phần của 55 thửa đất và đất sông, đất giao thông do UBND xã Đức Hòa Đông quản lý xen kẽ bên trong dự án), tờ bản đồ số 18 (được hợp nhất từ các tờ bản đồ số 13,14, 18, 19, 23, 24) đất tọa lạc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số: 98-2018, 99-2018, 100-2018, 101-2018, 102-2018, 103-2018, 104-2018 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 21/12/2018 (vị trí đã bồi thường và đất công); Mảnh trích đo địa chính số 34-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 02/4/2019, được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 05/4/2019 (vị trí đã có quyết định cho thuê đất); Mảnh trích đo địa chính số 59-2021 và số 60-2021 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập, được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 04/6/2021".

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Công ty TNHH Hải Sơn nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHH Hải Sơn; ký phụ lục Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Hải Sơn sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 17/4/2019, Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 17/4/2019, Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


26/08/2021 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh diện tích đất thuê tại Điều 1 Quyết định  số 513/QĐ-UBND ngày 09/02/2006 của UBND tỉnh và cho phép  Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu, gas Ngọc Trần Nhân  chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm  sang thuê đất trả tiền một lầnĐiều chỉnh diện tích đất thuê tại Điều 1 Quyết định  số 513/QĐ-UBND ngày 09/02/2006 của UBND tỉnh và cho phép  Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu, gas Ngọc Trần Nhân  chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm  sang thuê đất trả tiền một lần
Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8217/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất thuê tại Điều 1 Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 09/02/2006 của UBND tỉnh và cho phép Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu, gas Ngọc Trần Nhân chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần, cụ thể như sau:

Điều chỉnh diện tích đất thuê tại Điều 1 Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 09/02/2006 của UBND tỉnh từ diện tích 3.082 m² (trong đó diện tích lộ giới 2.038 m²) thành diện tích 2.326,5 m² (trong đó diện tích lộ giới 1.274 m²).

Lý do: Diện tích đất giảm 286 m2 do bị thu hồi theo Quyết định số 14226/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND huyện Cần Giuộc.Diện tích đất giảm 469,5 m² do mở rộng ĐT 830.

Cho phép Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu, gas Ngọc Trần Nhân (địa chỉ trụ sở chính: 119-Tổ 20 ấp Tân Chánh, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 2.326,5 m² (trong đó diện tích lộ giới 1.274 m²) đã được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 09/02/2006 để sử dụng vào mục đích xây dựng trạm xăng dầu.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 788, tờ bản đồ số 4 xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 26-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập, đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 21/7/2021.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 09/02/2056.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu, gas Ngọc Trần Nhân sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu, gas Ngọc Trần Nhân nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 068825, vào sổ cấp giấy chứng nhận số T00511 ngày 14/3/2006 đã cấp cho Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu, gas Ngọc Trần Nhân sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 09/02/2006 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 09/02/2006 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


16/08/2021 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mẫu giáo Thanh PhúGiao đất cho Trường Mẫu giáo Thanh Phú
Ngày 04/8/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7789/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mẫu giáo Thanh Phú, cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Mẫu giáo Thanh Phú (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) với diện tích 2.706 m2 (hai ngàn, bảy trăm lẻ sáu mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 161m2đất tọa lạc tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mẫu giáo Thanh Phú.

Về nguồn gốc đất: Đất công do nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 153 (được hợp nhất từ thửa đất cũ số 1761 và một phần thửa đất cũ số 1762), tờ bản đồ số 15 (tờ bản đồ cũ số 2), ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 05-2017 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 28/9/2017 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 28/9/2017).

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Mẫu giáo Thanh Phú nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mẫu giáo Thanh Phú; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thanh Phú xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mẫu giáo Thanh Phú theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Trường Mẫu giáo Thanh Phú có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


04/08/2021 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 05/4/2019, Quyết định số 5076/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnhChấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 05/4/2019, Quyết định số 5076/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh
Ngày 26/8/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8505/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 05/4/2019, Quyết định số 5076/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Chấm dứt hiệu lực thi hành các quyết định sau:

Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An thuê và giao cho UBND huyện Đức Huệ quản lý;

Quyết định số 5076/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Solar Energy LA thuê đất;

Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Solar Energy LA thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ.

Lý do: Để hướng dẫn Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An, Công ty Cổ phần Solar Energy LA thực hiện điều chỉnh lại thủ tục đầu tư và thủ tục đất đai để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời trên địa bàn xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ một cách đồng bộ, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; hướng dẫn Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An, Công ty Cổ phần Solar Energy LA thực hiện thủ tục đất đai để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời trên địa bàn xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


26/08/2021 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 17/4/2019, Quyết định số 5075/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnhChấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 17/4/2019, Quyết định số 5075/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh
Ngày 26/8/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8512/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 17/4/2019, Quyết định số 5075/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Chấm dứt hiệu lực thi hành các quyết định sau:

Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An thuê và giao cho UBND huyện Đức Huệ quản lý;

Quyết định số 5075/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần VietNamSolar thuê đất;

Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần VietNamSolar thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ .

Lý do: Để hướng dẫn Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An, Công ty Cổ phần VietnamSolar thực hiện điều chỉnh lại thủ tục đầu tư và thủ tục đất đai để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời trên địa bàn xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ một cách đồng bộ, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; hướng dẫn Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An, Công ty Cổ phần VietnamSolar thực hiện thủ tục đất đai để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời trên địa bàn xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


26/08/2021 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất để xây dựng Khu căn cứ Hậu Cần – Kỹ thuật (giai đoạn 2) trên địa bàn xã Thạnh An, huyện Thạnh HóaThu hồi đất để xây dựng Khu căn cứ Hậu Cần – Kỹ thuật (giai đoạn 2) trên địa bàn xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa
Ngày 04/8/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7739/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng Khu căn cứ Hậu Cần – Kỹ thuật(giai đoạn 2) trên địa bàn xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, cụ thể như sau:

Thu hồi 2.244.881,6 m² đất của Công ty TNHH MTV Nông lâm sản Long An, thuộc thửa đất số 35, 61, tờ bản đồ số 17; thuộc một phần thửa đất số 102, tờ bản đồ số 12 và một phần thửa đất số 62, tờ bản đồ số 17; loại đất: Đất rừng sản xuất; đất tọa lạc xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020 do Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Trắc địa bản đồ - Xí nghiệp dịch vụ trắc địa bản đồ lập và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 24/11/2020.

Lý do thu hồi đất: Xây dựng Khu căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật (giai đoạn 2). 

Theo Quyết định trên, Công ty TNHH MTV Nông lâm sản Long An có trách nhiệm liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thủ tục chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. UBND huyện Thạnh Hóa tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đăng tải quyết định trên trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


04/08/2021 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 4297/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnhChấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 4297/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh
Ngày 12/8/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8089/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 4297/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 4297/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Thọ chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần.

Lý do: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Thọ không đủ khả năng về tài chính để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hình thức thuê đất trả tiền 01 lần vì số tiền thuê đất phải nộp quá lớn; hơn nữa, do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 kéo dài nên công ty có văn bản cam kết tiếp tục sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (đính kèm văn bản số 01/2021/PTH ngày 10/3/2021 của Công ty).

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 31/4/2021 về việc phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Thọ thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


12/08/2021 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông tin kêu gọi đầu tư dự án Trung tâm logistics tại xã Lương Hòa, huyện Bến LứcThông tin kêu gọi đầu tư dự án Trung tâm logistics tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức
Để phục vụ phát triển công nghiệp các huyện vùng kinh tế trọng điểm, trong đó có huyện Bến Lức và huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hiện đang kêu gọi đầu tư dự án Trung tâm logistics, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Trung tâm logistics.

2. Diện tích dự án: khoảng 50 ha.

Về thủ tục đất đai, nhà đầu tư sau khi được UBND tỉnh lựa chọn sẽ thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất trong khu vực dự án để thực hiện dự án. Nhà nước thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Địa điểm dự án: xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An theo trích lục bản đồ địa chính của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Lức ngày 30/7/2021.

4. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh Long An chấp thuận nhà đầu tư.

5. Các nội dung liên quan đến hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư:

- Thành phần hồ sơ: thực hiện theo Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ (trong đó có ít nhất 01 bộ bản chính).

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 30/8/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (địa chỉ: Tầng 2- Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Các nhà đầu tư lưu ý, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An ngưng tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm từ 00 giờ ngày 08/7/2021 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian ngưng tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp, Trung tâm vẫn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với đường dây nóng hỗ trợ là 0723. 869 869.

Trong quá trình thực hiện hồ sơ, nếu có khó khăn, vướng mắc thì nhà đầu tư có thể liên hệ Phòng Kinh tế đối ngoại thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư qua số điện thoại 0272. 3826 199 để được hướng dẫn thực hiện./.

luong hoa-07302021150712.pdf

Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An


03/08/2021 6:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Kho bạc Nhà nước Tân ThạnhGiao đất cho Kho bạc Nhà nước Tân Thạnh
Ngày 01/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 6211/QĐ-UBND về việc giao đất cho Kho bạc Nhà nước Tân Thạnh (địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định giao cho Kho bạc Nhà nước Tân Thạnh diện tích 2.162 m2 (hai ngàn một trăm sáu mươi hai mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để thực hiện xây dựng trụ sở làm việc.

- Về nguồn gốc đất: Đất công do Nhà nước quản lý.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Thuộc thửa đất số 67, tờ bản đồ số 10 thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 28-2021 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Tân Thạnh lập ngày 21/5/2021).

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Kho bạc Nhà nước Tân Thạnh nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Kho bạc Nhà nước Tân Thạnh; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Tân Thạnh chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Tân Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Kho bạc Nhà nước Tân Thạnh theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


01/07/2021 7:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Quốc Quang Long An chuyển đổi mục đích đầu tưĐiều chỉnh Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Quốc Quang Long An chuyển đổi mục đích đầu tư
Ngày 30/6/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6181/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Quốc Quang Long An chuyển đổi mục đích đầu tư.

Theo đó điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh đối với dự án Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, cụ thể như sau:

Từ: "Cho phép Công ty Cổ phần Quốc Quang Long An chuyển đổi mục đích đầu tư diện tích 192.496 m2 (trong đó diện tích lộ giới 336 m2) tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức từ xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu và nhà kho chứa hàng nông sản sang đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp để chuyển nhượng, cho thuê hoặc cho thuê lại, bao gồm:

- Thửa đất 191, tờ bản đồ số 6, diện tích 76.213 m2 (trong đó diện tích lộ giới 59 m2, trong đó có 30.753,03 m2 (Ba mươi ngàn bảy trăm năm mươi ba phẩy không ba mét vuông, gồm 11.783,60 m2 đất xây dựng đường giao thông và 18.969,43 m2 đất trồng cây xanh) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp không phải trả tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 90 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Thửa đất 221, 229, 269, tờ bản đồ số 6, diện tích 116.283 m2 (trong đó diện tích lộ giới 277 m2, trong đó có 22.396,96 m2 (Hai mươi hai ngàn ba trăm chín mươi sáu phẩy chín mươi sáu mét vuông, gồm 10.633,53 m2 đất xây dựng đường giao thông và 11.763,43 m2 đất trồng cây xanh) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp không phải trả tiền thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 90 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước."

Thành: "Cho phép Công ty Cổ phần Quốc Quang Long An (địa chỉ trụ sở chính: ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chuyển đổi mục đích đầu tư diện tích 192.496 m2 (trong đó diện tích lộ giới 1.015 m2, diện tích chỉ giới đường sông 980 m2) tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức từ xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu và nhà kho chứa hàng nông sản sang đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp để chuyển nhượng, cho thuê hoặc cho thuê lại, bao gồm:

- Thửa đất 191, tờ bản đồ số 6, diện tích 76.213 m2 (trong đó diện tích lộ giới 180 m2 và diện tích chỉ giới đường sông 980 m2; trong đó có 31.565,73 m2 {(Ba mươi mốt ngàn năm trăm sáu mươi lăm phẩy bảy mươi ba mét vuông) xây dựng đường giao thông và đất trồng cây xanh} đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp, giao đất không thu tiền sử dụng đất theo Khoản 2 Điều 54 Luật Đất đai năm 2013 (tăng diện tích đường giao thông và đất trồng cây xanh 812,7 m2);

- Thửa đất 221, 229, 269, tờ bản đồ số 6, diện tích 116.283 m2 (trong đó diện tích lộ giới 835 m2, trong đó có 24.991,19 m2 {(Hai mươi bốn ngàn chín trăm chín mươi mốt phẩy mười chín mét vuông), xây dựng đường giao thông và đất trồng cây xanh} đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo Khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và Điểm k Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (tăng diện tích đường giao thông và đất trồng cây xanh 2.594,23 m2).

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 10-2021, số 11-2021 và số 13-2021 được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Nhà đất Khánh Hưng lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 29/3/2021.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 8415/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND huyện Bến Lức.".

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty Cổ phần Quốc Quang Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 722516 (số vào sổ cấp GCN: CT09278) ngày 27/9/2011 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 157598 (số vào sổ cấp GCN: T01461) ngày 09/3/2007 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Quốc Quang Long An; ký phụ lục Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Quốc Quang Long An sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định

Quyết định này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định này thì thực hiện theo quyết định này và các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


30/06/2021 7:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 01/7/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6215/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Tỉnh lộ 830, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 24.525m2 (hai mươi bốn ngàn, năm trăm hai mươi lăm mét vuông) đất tọa lạc tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An từ đất giao thông, cây xanh sang đất khu công nghiệp để thực hiện đầu tư Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú An Thạnh.

- Về nguồn gốc đất: Phần diện tích đất 24.525 m2 đã được UBND tỉnh giao đất không thu tiền sử dụng đất (đất giao thông, cây xanh) cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 19/9/2057 (cùng thời hạn sử dụng đất đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 19/9/2007, Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 18/01/2008, Quyết định số 3278/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 và Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 16/01/2009).

- Vị trí ranh giới khu đất: Một phần các thửa đất số: 1, 1267, 1268, 1269, 1270, tờ bản đồ số 2, 3 xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 30/3/2021.

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã An Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


01/07/2021 7:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Sáng Việt chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Sáng Việt chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 01/7/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6208/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Sáng Việt (địa chỉ trụ sở chính: Số 359A, ấp Long Bình, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Sáng Việt được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 3.871m2 (ba ngàn, tám trăm bảy mươi mốt mét vuông), đất tọa lạc tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án đầu tư nhà kho Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Sáng Việt.

Về nguồn gốc đất: Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Sáng Việt nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định trên đến ngày 31/12/2070 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư số 5169/QĐ-UBND ngày 31/12/2020).

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 458 (được hợp nhất từ thửa đất số 1 và thửa đất số 3), tờ bản đồ số 9 (tờ bản đồ số 3 cũ), đất tọa lạc tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 11-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/4/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh duyệt ngày 19/4/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Sáng Việt sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Sáng Việt nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Sáng Việt sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hiệp xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Sáng Việt theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Sáng Việt có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


01/07/2021 7:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

Website

chống trộm xe máyNovaWorld Hồ Tràm - NovaWorld Phan Thiết - Aqua City - https://vnptgroup.vn/ 
https://vnpthcm.vn/ - định vị xe ô tô - thiết bị định vị xe máy
https://shopsviettel.com/dinh-vi-xe-may/
https://dinhvixeoto.vn/ - sim số đẹp sim giá gốcVinhomes Smart City - sim số đẹp - khosim.com - Định vị xe máy - chuyển nhà trọn gói - Chuyển nhà trọn gói kiến Vàng - sim số đẹp - https://namlongvietnam.com.vn/
NTVV - Giấy phép Xây Dựng - thu mua phế liệu thịnh phát - Ô dù quảng cáo
https://www.novalandagent.com.vn/ - đánh giá sàn swissmes - bất động sản vinhomes - lắp mạng fpt - Astral City Bình Dương - https://www.aquacity.tv/ - Novaworld hồ tràm - https://www.giaanproperty.vn/ - Aqua city Novaland - Tropical Village Sun Group - Dự án Phú Quốc - Aqua City - https://haigiangmerrylands.vn/ -  - Ankhanggroup.com
https://vinhomesdreamcitys.com/
Citimart căn hộ chung cư house viet - https://hacoled.com/danh-muc/man-hinh-led - https://veratea.vn/ - Masteri Smart City - Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư - https://swanlaketheonsen.com/ - ISO 9001 - Masteri Centre Point - dự án vinhomes grand park - https://swanparkonsen.com.vn/
https://imperium-town.net/ https://luatvanphuc.vn
https://timcanho.com.vn/ - tay vịn hành lang bệnh viện - cảm biến đo mức chất lỏng - đồng hồ đo lưu lượng nước thải - Vinhomes grand park 

Liên kết

https://junction.com.vn/ - Kangen.vn - Thùng rác nhựa - Legacy Central - Bất động sản Reviewland - Chuyển nhà trọn gói kiến vàng - giải mã gen cho trẻ - Xét nghiệm gen DNA Medical biệt thự angsana Hồ Tràm - biệt thự biển Hyatt Hồ Tràm - Rượu vang - dụng cụ thể thao ngoài trời tiến bảo - cầu trượt cho bé - Dịch vụ seo tổng thể - nhà đất bảo lộc - Đồng hồ đo lưu lượng nước - Nam Việt Luật - sữa tăng cân cho bé - cảm biến áp suất - https://inoxtrihieu.com/ - west lakes golf & villas - Trung tâm đào tạo SEO vietmoz - Luật sư tư vấn ly hôn - Xem Lịch Âm - centralreal.vn - Lắp internet FPT - vinhomes - batdongsanexpress.vnhttps://novaworldvietnam.com.vn/ - chuyển văn phòng trọn gói - dịch vụ chuyển nhà - phutungotochinhhang.vn
nệm dunlopillo - atvstp.org.vn - vé máy baydịch vụ chuyển nhà trọn gói - Blog SEO VietmozDịch vụ chuyển nhà - Đồng hồ đo áp suấtDịch vụ chuyển nhà trọn gói - Quạt trần - Cảm biến đo áp suất -  Đồ phượt giá rẻ - Chứng chỉ năng lực xây dựng - Biệt thự west lakes golf & villas - Thiết bị cảm biếnVăn phò​ng phẩm​ - Chứng Nhận ISO 22000​​ ​- Đấu thầu qua mạng​ - Chi phí học tiếng Anh tại Philippines - Học tiếng Anh tại Philippines

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​