Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

 
Dự án - Hạng mục đầu tư
 
Ngày 23/3/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tịnh xá Ngọc Minh tại xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cụ thể như sau:  
 
Ngày 23/3/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường tiểu học Hướng Thọ Phú tại xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, cụ thể như sau:  
 
Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 1030/QĐ-UBND về việc cho Công ty Xăng dầu Long An thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 2.250 m2 để sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu. 
 
Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 1029/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa - Long An chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 3.340 m2 (trong đó diện tích lộ giới 203 m2) được UBND tỉnh Long An cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 4517/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 và Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 để sử dụng vào mục đích xây dựng chợ cầu Tràm. 
 
Ngày 17/3/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 946/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Chi cục Thống kê huyện Thạnh Hóa với nội dung như sau: 
 
Ngày 16/03/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 925/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, cụ thể như sau:  
 
Ngày 16/03/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 923/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích nộp tiền sử dụng đất của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hoàng Hoa tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 447302 (số vào sổ cấp giấy CT28058) do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh) cấp ngày 18/05/2016, thửa đất số 100, tờ bản đồ số 6 tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc theo Quyết đinh số 635/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND huyện cần Giuộc với tổng diện tích đất: 13.921 m2, bao gồm: 
 
Ngày 16/03/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 924/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của UBND xã Tân Hòa tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, cụ thể như sau:  
 
Ngày 15/03/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 899/QĐ-UBND về việc giao đất cho Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành 2.477,2 m2 đất tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc. 
 
Ngày 15/03/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 898/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường THCS Thạnh Hưng 11.830 m2 đất tại xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học. 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Cho Công ty Cổ phần Long Hậu thuê đất (giai đoạn 1) – đợt 7Cho Công ty Cổ phần Long Hậu thuê đất (giai đoạn 1) – đợt 7
Ngày 12/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9457/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Long Hậu thuê đất (giai đoạn 1) – đợt 7, với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty Cổ phần Long Hậu (MSDN: 1100727545, địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 57.502 m2 (năm mươi bảy ngàn, năm trăm linh hai mét vuông) đất tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1) – đợt 7, cụ thể:

Diện tích 52.829 m² (năm mươi hai ngàn, tám trăm hai mươi chín mét vuông) đất khu công nghiệp cho thuê đất có thu tiền thuê đất để đầu tư nhà máy, kho tàng thuộc khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1);

Diện tích 4.673 m² (bốn ngàn, sáu trăm bảy mươi ba mét vuông) đất giao thông, cây xanh mặt nước cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Về nguồn gốc đất: Diện tích 37.406 m2 đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và diện tích 20.096 m² là đất thủy lợi (các đoạn rạch xen kẽ trong dự án) do UBND xã Long Hậu quản lý; các thửa đất công không đủ điều kiện tách thành dự án độc lập theo quy định tại Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 21/6/2066 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư tại Công văn số 1064/TTg-KTN ngày 21/6/2016).  

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo các Mảnh trích đo địa chính số 11-2022, 12-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập, đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 30/5/2022, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtĐịa chỉ thửa đấtHình thức thuê
1104104685,0467,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
218,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
2104114163,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
3104164

 

117,0

 

DGT, DKV Miễn tiền thuê đất
4104124731,0728,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
3,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
51041344.014,03.967,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
47,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
6104144

 

1.980,0

 

SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
71041542.226,01.459,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
767,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
81041743.239,02.545,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
694,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
910419412.882,012.368,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
514,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
101042041.877,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
11104214590,0355,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
235,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
12104224346,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
131042348.620,08278,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
177,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
165,0
1410424419.635,018.132,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
82,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
83,0
1.338,0
15104254299,0164,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
135,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
1610418498,0DGT, DKVXã Long HậuMiễn tiền thuê đất
Tổng57.502,052.829,0SKKXã Long HậuThuê đất trả tiền một lần
4.673,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Long Hậu sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Long Hậu nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Long Hậu sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hậu xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Long Hậu theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty Cổ phần Long Hậu có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


12/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016, Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016, Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh
Ngày 17/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9655/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016, Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016, Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An thuê đất đầu tư xây dựng dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

 Điều chỉnh nội dung Điều 1 của Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An đầu tư xây dựng khu dân cư (đợt 1) trong dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Từ: "Hình thức giao đất:

Diện tích 76.138 m2 (bảy mươi sáu ngàn, một trăm ba mươi tám mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 64.458 m2 (sáu mươi bốn ngàn, bốn trăm năm mươi tám mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: đất mặt nước, đất giao thông, đất cây xanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: diện tích 126.491 m2 thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần đất sông 14.105 m2 do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ trong dự án không ảnh hưởng tiêu thoát nước của dự án và khu vực lân cận).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 639 (được hợp nhất từ các thửa đất số 738, 639, 745), tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo 02 mảnh trích đo địa chính số 88-2016, số 89-2016 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 05/8/2016 (vị trí đất đã bồi thường, đất công).

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm tính từ ngày ký quyết định".

Thành: "Hình thức giao đất:

Diện tích 76.255,73 m2 (bảy mươi sáu ngàn, hai trăm năm mươi lăm phẩy bảy mươi ba mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 64.340,27 m2 (sáu mươi bốn ngàn, ba trăm bốn mươi phẩy hai mươi bảy mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng (bao gồm đất giao thông, cây xanh và đất mặt nước chuyên dùng) không nhằm mục đích kinh doanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Về nguồn gốc đất: đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ trong dự án không ảnh hưởng tiêu thoát nước của dự án và khu vực lân cận).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 639, tờ bản đồ số 4, diện tích 76.255,73 m² đất ở tại nông thôn và phần diện tích 64.340,27 m² bao gồm: 2.173m2 đất mặt nước và 62.167,27 m2 đất giao thông, đất cây xanh, tờ bản đồ số 4, tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/8/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 19/12/2066".

Điều chỉnh nội dung Điều 1 của Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An đầu tư xây dựng khu tái định cư (đợt 1) trong dự án Khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Từ: "Giao cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An (địa chỉ trụ sở chính: ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) diện tích 107.146 m2 đất (một trăm lẻ bảy ngàn, một trăm bốn mươi sáu mét vuông đất, trong đó có 11.959 m2 đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) để đầu tư khu tái định cư (đợt 1) trong dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Hình thức giao đất:

Diện tích 49.626 m2 (bốn mươi chín ngàn, sáu trăm hai mươi sáu mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 57.520 m2 (năm mươi bảy ngàn, năm trăm hai mươi mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: trạm cấp nước, trạm xử lý nước thải, đất tôn giáo, bãi trung chuyển rác, mặt nước, đất giao thông, đất cây xanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: diện tích 95.187 m2 thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần đất sông 11.959 m2 do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ trong dự án không ảnh hưởng tiêu thoát nước của dự án và khu vực lân cận).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 543 (được hợp nhất từ các thửa đất số 747, 543, 636, 637, 842, 741), tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo 02 mảnh trích đo địa chính số 88-2016, số 89-2016 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 05/8/2016 (vị trí đất đã bồi thường, đất công).

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm tính từ ngày ký quyết định".

Thành: "Giao đất và cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An (địa chỉ trụ sở chính: ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất diện tích 107.146m2 (một trăm lẻ bảy ngàn, một trăm bốn mươi sáu mét vuông đất, trong đó có 11.959 m2 đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) để đầu tư khu tái định cư (đợt 1) trong dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Giao cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An với diện tích 104.965,28m2 đất (một trăm lẻ bốn ngàn, chín trăm sáu mươi lăm phẩy hai mươi tám mét vuông đất) để đầu tư khu tái định cư (đợt 1) trong dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Diện tích 49.626 m2 (bốn mươi chín ngàn, sáu trăm hai mươi sáu mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 55.339,28 m2 (năm mươi lăm ngàn, ba trăm ba mươi chín phẩy hai mươi tám mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất giao thông, cây xanh, đất mặt nước chuyên dùng, đất trung chuyển rác và đất cơ sở tôn giáo), được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Về nguồn gốc đất: đất thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ trong dự án không ảnh hưởng tiêu thoát nước của dự án và khu vực lân cận).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 543, tờ bản đồ số 4, diện tích 49.626 m² đất ở tại nông thôn (khu tái định cư) và phần diện tích 55.339,28 m² bao gồm: 775 m2 đất mặt nước; 53.964,63 m2 đất giao thông, đất cây xanh; 119,91 m2 đất cơ sở tôn giáo; 479,74 m² đất bãi thải, xử lý rác thải, tờ bản đồ số 4, tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/8/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 19/12/2066".

Cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An thuê với diện tích 2.180,72m2 (hai ngàn, một trăm tám mươi phẩy bảy mươi hai mét vuông) tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc để đầu tư trạm xử lý nước thải thuộc dự án khu dân cư, tái định cư (đợt 1) tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Về nguồn gốc đất: đất thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ trong dự án không ảnh hưởng tiêu thoát nước của dự án và khu vực lân cận).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 543, tờ bản đồ số 4, diện tích 2.180,72 m² đất trạm cấp nước và trạm xử lý nước thải, tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/8/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 19/12/2066".

Điều chỉnh nội dung khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An đầu tư xây dựng khu dân cư (đợt 4) trong dự án Khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Từ: "1. Giao cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An với diện tích 6.688,11m2 (sáu ngàn, sáu trăm tám mươi tám phẩy mười một mét vuông) đất tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (trong đó diện tích đất lộ giới 247m2; diện tích 5.171m2 đất sông, cây xanh do UBND xã Long Hậu quản lý, xen kẽ bên trong dự án) để đầu tư khu dân cư, tái định cư (đợt 4), cụ thể:

Hình thức giao đất:

Diện tích 1.374 m2 (một ngàn, ba trăm bảy mươi bốn mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 5.314,11 m2 (năm ngàn, ba trăm mười bốn phẩy mười một mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh, mặt nước, đất làm bãi trung chuyển rác) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: diện tích 1.517,11 m2 đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; công ty đã bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân theo bảng xác nhận do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc lập ngày 20/3/2019 và diện tích 5.171 m2 đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ bên trong dự án). Phần diện tích còn lại Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sẽ xin giao đất đợt tiếp theo (sau khi đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 446 (được hợp nhất từ các thửa đất số 446, 2957), đất ở tái định cư theo quy hoạch chi tiết với diện tích 708 m2, đất giao thông, cây xanh theo quy hoạch với diện tích 1.482 m2 (trong đó diện tích lộ giới 247 m2); đất làm bãi trung chuyển rác theo quy hoạch chi tiết: Thửa đất số 1330, diện tích 288 m2; thửa đất số 852 (được hợp nhất từ thửa đất số 852, 3245, 3843), đất ở khu dân cư theo quy hoạch chi tiết với diện tích 666 m2, đất giao thông, cây xanh, mặt nước theo quy hoạch chi tiết với diện tích 3.544,11 m2, tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo 02 Mảnh trích đo địa chính số 56-2019, 57-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 24/5/2019 (vị trí đất đã bồi thường và đất công).

Thời hạn giao đất: tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 19/12/2066 (cùng thời hạn với các đợt giao đất trước đây).

Cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An thuê đất với diện tích 117,89m2 (bốn trăm lẻ năm phẩy tám mươi chín mét vuông) tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc để đầu tư đất làm bãi trung chuyển rác, đất cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc dự án khu dân cư, tái định cư (đợt 4).

Nguồn gốc đất: diện tích 117,89 m2 đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; công ty đã bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân theo bảng xác nhận do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc lập ngày 20/3/2019. Phần diện tích còn lại Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sẽ xin thuê đất đợt tiếp theo (sau khi đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

Vị trí, ranh giới khu đất: đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, thuộc thửa đất số 936, diện tích 117,89 m2, tờ bản đồ số 4 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc được xác định theo 02 Mảnh trích đo địa chính số 56-2019, 57-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 24/5/2019 (vị trí đất đã bồi thường).

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 19/12/2066 (cùng thời hạn với các đợt thuê đất trước đây).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần".

Thành: "1. Giao cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An với diện tích 6.688,11m2 (sáu ngàn, sáu trăm tám mươi tám phẩy mười một mét vuông) đất tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (trong đó diện tích đất lộ giới 247m2; diện tích 5.171m2 đất sông, cây xanh do UBND xã Long Hậu quản lý, xen kẽ bên trong dự án) để đầu tư khu dân cư, tái định cư (đợt 4), cụ thể:

Hình thức giao đất:

Diện tích 1.515,5 m2 (một ngàn, năm trăm mười lăm phẩy năm mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 5.172,61 m2 (năm ngàn, một trăm bảy mươi hai phẩy sáu mươi mốt mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh, đất mặt nước, đất bãi trung chuyển rác) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; công ty đã bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân theo bảng xác nhận do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc lập ngày 20/3/2019 và đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ bên trong dự án). Phần diện tích còn lại Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sẽ xin giao đất đợt tiếp theo (sau khi đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 446, đất ở tái định cư với diện tích 708 m2, đất giao thông, cây xanh theo quy hoạch với diện tích 2.885,61 m2 (trong đó diện tích lộ giới 247 m2); thửa đất số 1330, đất làm bãi trung chuyển rác với diện tích 288 m2; thửa đất số 852, đất ở khu dân cư với diện tích 807,5m2, đất mặt nước với diện tích 1.999 m2, tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/8/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 19/12/2066".

Cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An thuê đất với diện tích 117,89m2 (một trăm mười bảy phẩy chín mươi tám mét vuông) tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc để đầu tư đất cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc dự án khu dân cư, tái định cư (đợt 4).

Nguồn gốc đất: đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; công ty đã bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân. Phần diện tích còn lại Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sẽ xin thuê đất đợt tiếp theo (sau khi đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 936, tờ bản đồ số 4 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/8/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 19/12/2066.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần".

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư Thái Sơn đã được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt tại Quyết định số 15146/QĐ-UBND ngày 12/12/2017.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do nội dung điều chỉnh tại Điều 1 của Quyết định trên (nếu có) để Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; ký Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời của các Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016, Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các quyết định nêu trên trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


17/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho Công ty Cổ phầnTập đoàn Hóa Chất Nhựa thuê đất (đợt 2)Cho Công ty Cổ phầnTập đoàn Hóa Chất Nhựa thuê đất (đợt 2)
Ngày 13/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9491/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phầnTập đoàn Hóa Chất Nhựa thuê đất (đợt 2), với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Nhựa (MSDN: 0100942205; địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội) thuê đất (đợt 2) với diện tích 23.138 m2 (hai mươi ba ngàn, một trăm ba mươi tám mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 505 m²) đất tọa lạc tại xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tú Phương, cụ thể như sau:

Diện tích khu đất: 23.138 m2 (hai mươi ba ngàn, một trăm ba mươi tám mét vuông), trong đó:

Diện tích 18.743,2 m² (mười tám ngàn, bảy trăm bốn mươi ba phẩy hai mét vuông) đất cụm công nghiệp cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

Diện tích 4.394,8 m² (bốn ngàn, ba trăm chín mươi bốn phẩy tám mét vuông) đất giao thông, cây xanh cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Cụm công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 05-2021, 06-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 27/12/2021, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtĐịa chỉ thửa đấtHình thức thuê
11318510.328,98.419,9SKNXã Lợi Bình NhơnThuê đất trả tiền một lần
1.909,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
213195155,019,0SKNXã Lợi Bình NhơnThuê đất trả tiền một lần
136,0DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
3132059.022,86.673,0SKNXã Lợi Bình NhơnThuê đất trả tiền một lần
2.349,8DGT, DKVMiễn tiền thuê đất
413215821,9SKNXã Lợi Bình NhơnThuê đất trả tiền một lần
5132252.809,4SKNXã Lợi Bình NhơnThuê đất trả tiền một lần
Tổng23.138,018.743,2SKNXã Lợi Bình NhơnThuê đất trả tiền một lần
4.394,8DGT, DKVMiễn tiền thuê đất

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 04/9/2065 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 04/9/2015).

Nguồn gốc đất: Diện tích 21.972 m² đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và diện tích 1.166 m² là đất công (đất thủy lợi) do UBND xã Lợi Bình Nhơn quản lý không đủ điều kiện tách thành dự án độc lập theo quy định tại Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Nhựa sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Nhựa nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;  cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Nhựa sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND thành phố Tân An chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Lợi Bình Nhơn xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Nhựa theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Nhựa có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


13/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Kim Ngọc Tài chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Một thành viên Kim Ngọc Tài chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 13/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9492/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Kim Ngọc Tài chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Kim Ngọc Tài (địa chỉ: 109D/40D1 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 10.481,9 m2 (mười ngàn, bốn trăm tám mươi mốt phẩy chín mét vuông) đất tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An từ đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Nhà kho chứa sản phẩm nhựa, cửa hàng mua bán nón bảo hiểm.

Nguồn gốc đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 421 (hợp nhất từ thửa đất số 109, 110), diện tích 2.140,7 m2; thửa đất số 422 (hợp nhất từ thửa đất số 420 (1785 cũ), 248 (3892 cũ), 251 (3894 cũ), 253 (3890 cũ), 55 (1784 cũ), diện tích 8.341,2 m2; tờ bản đồ số 19 (tờ bản đồ cũ số 3), tọa lạc tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 56-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 23/11/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 16/7/2071 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 16/7/2021).

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Một thành viên Kim Ngọc Tài sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Kim Ngọc Tài nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Một thành viên Kim Ngọc Tài sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thanh Phú xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Một thành viên Kim Ngọc Tài theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Một thành viên Kim Ngọc Tài có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


13/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dương Minh Thành chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dương Minh Thành chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 13/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9497/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dương Minh Thành chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dương Minh Thành (địa chỉ trụ sở chính: 18A, Lô 1, ấp 7B, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 94,6 m2 (chín mươi bốn phẩy sáu mét vuông) đất tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện đầu tư dự án Mở rộng nhà xưởng gia công hàng may mặc thành phẩm.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dương Minh Thành nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí ranh giới khu đất: Thửa đất số 939, tờ bản đồ số 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức được xác định theo trích lục bản đồ địa chính được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 13/5/2021.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 19/5/2054 (cùng thời gian hoạt động dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản gắn liền với đất số CK 135852 ngày 31/8/2017 cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dương Minh Thành).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dương Minh Thành sau khi có đơn giá thuê đất theo quy định; thông báo cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dương Minh Thành nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dương Minh Thành sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Yên xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dương Minh Thành theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dương Minh Thành có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


13/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mẫu giáo Đức Lập HạGiao đất cho Trường Mẫu giáo Đức Lập Hạ
Ngày 04/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9205/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mẫu giáo Đức Lập Hạ, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Mẫu giáo Đức Lập Hạ (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 2.500 m2 (hai ngàn năm trăm mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mẫu giáo Đức Lập Hạ.

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân. Hiện trạng sử dụng đất hiện nay, Trường Mẫu giáo Đức Lập Hạ đang sử dụng đất ổn định liên tục từ năm 2017 cho đến nay, đúng mục đích, không có tranh chấp.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 1246 (hợp từ thửa đất số 106 và một phần thửa đất số 119), tờ bản đồ số 17 xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa theo Mảnh trích đo địa chính số 284-2022 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa lập và kiểm duyệt ngày 09/6/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Mẫu giáo Đức Lập Hạ nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mẫu giáo Đức Lập Hạ; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Lập Hạ xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mẫu giáo Đức Lập Hạ theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Trường Mẫu giáo Đức Lập Hạ có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

04/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất để thực hiện dự án Trạm 110kV Hựu Thạnh và đường dây đấu nối (Trạm biến áp 110kV Tân Đô) trên địa bàn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức HòaThu hồi đất để thực hiện dự án Trạm 110kV Hựu Thạnh và đường dây đấu nối (Trạm biến áp 110kV Tân Đô) trên địa bàn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa
Ngày 7/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9334/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trạm 110kV Hựu Thạnh và đường dây đấu nối (Trạm biến áp 110kV Tân Đô) trên địa bàn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi 3.757,8 m2 đất của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Đô, thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số 25, loại đất khu công nghiệp (SKK) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa theo Mảnh trích đo địa chính số 02­2016 do Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ đo đạc bản đồ Tấn Phát lập ngày 30/6/2016 được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 04/7/2016.

Lý do thu hồi đất: Để xây dựng Trạm 110kV Hựu Thạnh và đường dây đấu nối.

Theo Quyết định trên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Đô có trách nhiệm liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thủ tục chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

UBND huyện Đức Hòa tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định trên lên trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


07/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công an thị trấn Đức HòaGiao đất cho Công an thị trấn Đức Hòa
Ngày 18/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9694/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công an thị trấn Đức Hòa, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Công an thị trấn Đức Hòa (địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 957m2 (chín trăm năm mươi bảy mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Công an thị trấn Đức Hòa.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 204, tờ bản đồ số 12-1 thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 130-2022 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa lập ngày 22/7/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Công an thị trấn Đức Hòa nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an thị trấn Đức Hòa; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Đức Hòa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công an thị trấn Đức Hòa theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

18/10/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnhĐiều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh
Ngày 19/9/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8686/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:.

Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Quan Âm tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, cụ thể như sau:

Từ: "Công nhận quyền sử dụng đất diện tích 1.656 m2 (một ngàn, sáu trăm năm mươi sáu mét vuông) cho Chùa Quan Âm để xây dựng cơ sở tôn giáo".

Thành: "Công nhận quyền sử dụng đất diện tích 1.761,9 m2 (một ngàn, bảy trăm sáu mươi mốt phẩy chín mét vuông) cho Chùa Quan Âm để xây dựng cơ sở tôn giáo".

Lý do điều chỉnh: diện tích đất tăng 105,9 m2 do quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo trích lục bản đồ địa chính không đo đạc thực tế, ranh giới sử dụng ổn định không tranh chấp với các chủ sử dụng đất liền kề và không thay đổi so với thời điểm cấp giấy chứng nhận theo xác nhận của UBND xã Mỹ Hạnh Bắc ngày 29/7/2022.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất mới số 1162 (thửa đất cũ số 195), tờ bản đồ mới số 45 (tờ bản đồ cũ số 33), xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 26-2022 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 19/7/2022.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 465054 (số vào sổ cấp GCN: CT18521) do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 03/4/2014 cho Chùa Quan Âm; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Chùa Quan Âm thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh trái với Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

19/09/2022 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn ChínhGiao đất cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính
Ngày 15/9/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8589/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) với diện tích 3.828,2 m2 (ba ngàn, tám trăm hai mươi tám phẩy hai mét vuông; trong đó diện tích nằm trong chỉ giới đường đỏ là 444 m²) đất tọa lạc tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 1572, tờ bản đồ số 18 xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 84-2022 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc lập và ký duyệt ngày 09/3/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phước Lý xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Chính theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

15/09/2022 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện dự án Tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư Đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị tại xã Thanh Phú, huyện Bến LứcBổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện dự án Tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư Đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức
Ngày 14/9/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8508/QĐ-UBND về việc bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường và các chính sách hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư Đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, với nội dung cụ thể như sau:

Bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường và các chính sách hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư Đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, với nội dung như sau:

"* Riêng các trường hợp thu hồi đất thực hiện Dự án Tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư Đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức nhưng thuộc hành lang an toàn công trình Đường dây 500kV Ô Môn - Phú Lâm thì chỉ được bồi thường giá trị còn lại (do trước đây đã được hỗ trợ một phần giá trị diện tích đất ảnh hưởng bởi hành lang an toàn tại Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh) cụ thể:

- Mức bồi thường về đất ở: bằng 40% đơn giá đất bồi thường đất ở theo từng vị trí.

- Mức bồi thường về đất nông nghiệp: bằng 50% đơn giá đất bồi thường đất nông nghiệp theo từng vị trí."

Lý do bổ sung: các hộ dân có đất thu hồi thuộc hành lang an toàn công trình Đường dây 500kV Ô Môn - Phú Lâm trước đây đã được hỗ trợ một phần giá trị diện tích đất ảnh hưởng bởi hành lang an toàn tại Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh. Những nội dung khác của Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan thi hành Quyết định trên.

BB

14/09/2022 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát Thành gia hạn thời hạn sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát Thành gia hạn thời hạn sử dụng đất
Ngày 14/9/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8495/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát Thành gia hạn thời hạn sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát Thành (địa chỉ trụ sở chính: 15 Trịnh Đình Trọng, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) được gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với diện tích 11.633 m² đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì các loại từ hạt nhựa nguyên sinh.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 27/12/2064 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 5866680437 ngày 23/6/2022).

Nguồn gốc sử dụng đất: Công ty TNHH Thương mại Hưng Thành Phát mua tài sản trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì từ hạt nhựa nguyên sinh trên địa bàn xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; ngày 08/3/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai đã xác nhận nội dung chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 376226, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 21412 do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp ngày 26/12/2014, thời hạn sử dụng đất: đến ngày 27/12/2024.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 795, tờ bản đồ số 6 xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 04/7/2022.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát Thành sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát Thành nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BX 376226, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 21412 do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp ngày 26/12/2014 đứng tên Công ty TNHH Thương mại Hưng Phát Thành; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

14/09/2022 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật HoàngThu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng
Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8145/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng, cụ thể như sau:

Thu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng (địa chỉ trụ sở chính: số 878 ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 536 m2 (năm trăm ba mươi sáu mét vuông) đất thủy lợi do Nhà nước quản lý tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Giao đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng với diện tích 88.830 m2 (tám mươi tám ngàn, tám trăm ba mươi mét vuông. Trong đó, có 536 m2 đất thủy lợi do Nhà nước quản lý (thu hồi tại khoản 1 Điều 1 Quyết định trên) giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) đất tọa lạc tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa để đầu tư dự án Nghĩa trang Bồng Lai Tiên Cảnh, cụ thể như sau:

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 698 (hợp nhất từ 11 thửa đất), tờ bản đồ mới 7 (tờ bản đồ cũ số 6); thửa đất số 300 (hợp nhất từ 25 thửa đất), tờ bản đồ mới số 12 (tờ bản đồ cũ số 6, 11) tọa lạc tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 30-2021 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Nhà đất Khánh Hưng lập ngày 18/10/2021 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 22/10/2021.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 27/9/2066 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 27/9/2016).

Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và đất thủy lợi do Nhà nước quản lý.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước;  thông báo cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hòa Khánh Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nhật Hoàng có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

31/08/2022 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt gia hạn tiến độ sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt gia hạn tiến độ sử dụng đất
Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8152/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt gia hạn tiến độ sử dụng đất, cụ thể như sau:

Cho Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt được gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh, với diện tích 6.462 m² (trong đó diện tích lộ giới là 363,4 m²) thuộc thửa đất số 79, tờ bản đồ số 2, đất tại xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án từ năm 2018 nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng. Nguyên nhân: do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên Công ty chưa xây dựng xong các công trình để đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ.

Nay, Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt có nhu cầu gia hạn tiến độ sử dụng đất là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND huyện Đức Huệ kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Xử lý môi trường Thuần Việt nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh và liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

31/08/2022 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Bảy Mét)Giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Bảy Mét)
Ngày 23/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7752/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Bảy Mét), cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) với diện tích 1.807,9 m2 (một ngàn, tám trăm lẻ bảy phẩy chín mét vuông) đất tọa lạc tại xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Bảy Mét).

Về nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý. Hiện trạng sử dụng đất hiện nay, Trường Mầm non Kiến Bình đang sử dụng đất ổn định liên tục từ năm 2015 cho đến nay, đúng mục đích, không có tranh chấp.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 1136 (hợp từ các thửa đất số 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149), tờ bản đồ số 9 xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh theo Mảnh trích đo địa chính số 131-2020 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Tân Thạnh lập và kiểm duyệt ngày 02/12/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Mầm non Kiến Bình nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Kiến Bình; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Tân Thạnh chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Kiến Bình xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mầm non Kiến Bình theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

23/08/2022 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Đá Biên)Giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Đá Biên)
Ngày 23/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7751/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Đá Biên), cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Mầm non Kiến Bình (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) với diện tích 992 m2 (chín trăm chín mươi hai mét vuông) đất tọa lạc tại xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Kiến Bình (điểm Đá Biên).

Về nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý. Hiện trạng sử dụng đất hiện nay, Trường Mầm non Kiến Bình đang sử dụng đất ổn định liên tục từ năm 2015 cho đến nay, đúng mục đích, không có tranh chấp.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 27 (tách từ thửa đất số 1), tờ bản đồ số 14 xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh theo Mảnh trích đo địa chính số 133-2020 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Tân Thạnh lập và kiểm duyệt ngày 04/12/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Trường Mầm non Kiến Bình nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Kiến Bình; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Tân Thạnh chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Kiến Bình xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mầm non Kiến Bình theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

23/08/2022 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Tòa án nhân dân huyện Thạnh HóaGiao đất cho Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa
Ngày 23/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7753/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, cụ thể như sau:

Giao đất cho Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa (địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) với diện tích 3.759 m2 (ba ngàn, bảy trăm năm mươi chín mét vuông) đất tọa lạc tại thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa.

Về nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 29, tờ bản đồ số 2-7 thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 58-2020 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Thạnh Hóa lập và kiểm duyệt ngày 05/6/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Thạnh Hóa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Thạnh Hóa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

23/08/2022 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Mời doanh nghiệp tham gia “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An tại Nhật Bản”Mời doanh nghiệp tham gia “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An tại Nhật Bản”
Thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022, UBND tỉnh Long An sẽ tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An tại Nhật Bản”.

Mục tiêu hội nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động kết nối doanh nghiệp gặp gỡ giao lưu, trao đổi về những cơ hội hợp tác đầu tư – thương mại hai chiều trong các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, bất động sản, dệt may, đào tạo lao động và các hoạt động hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp tỉnh Long An với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh Long An đến các doanh nghiệp Nhật Bản và chia sẽ của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại tỉnh Long An. Đồng thời, chương trình sẽ có ký kết hợp tác, ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Long An và các đối tác Nhật Bản.

Thời gian dự kiến hội nghị sẽ diễn ra từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 08/9/2022 tại TKP Otemachi Conference Center (địa chỉ: KDDI Ooteachi building 16F,22F – 1 – 8 – 1, Oote-machi, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản).

Chương trình hội nghị: 9-2022-nhatban-thư-mời.pdf.

Để công tác chuẩn bị tiếp đón được chu đáo, quý cơ quan, doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 25/8/2022 bằng tiếng Anh. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chuyên viên Trường Giang (điện thoại: 0944750709, email: truonggiang@longan.gov.vn)./.

Thư mời doanh nghiệp quan tâm, tham dự: ロンアン省08092022TOKYO-MTG.docx9-2022-nhatban-thư-mời.pdf

 catalogue long an 2022 Japan.pdf

TH


19/08/2022 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2022-08/22-8-2022-dautu.jpgApproved
Điều chỉnh Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 16/8/2012, Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2013, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 và Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Điều chỉnh Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 16/8/2012, Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2013, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 và Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh
Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7556/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 16/8/2012, Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2013, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 và Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Tài; Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Tài và giao cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 các Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 16/8/2012, Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2013, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 và Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Tài; Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Tài và giao cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa, dự án nhà ở thương mại cho người thu nhập thấp tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An; thành nội dung như sau:

"Điều 1. Giao đất và cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa (địa chỉ trụ sở chính: 789 ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 13.406,66 m2 (trong đó, diện tích lộ giới 60,5 m2; diện tích chỉ giới đường sông 101,3 m2) đất tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An để thực hiện dự án Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên (mục tiêu đầu tư: kinh doanh nhà ở thương mại), trong đó:

Giao cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa diện tích 13.166,46 m2 (trong đó, diện tích lộ giới 60,5 m2; diện tích chỉ giới đường sông 101,3 m2) đất tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An để thực hiện dự án Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên (mục tiêu đầu tư: kinh doanh nhà ở thương mại), cụ thể:

Hình thức giao đất:

Diện tích 7.529,1 m2 (bảy ngàn, năm trăm hai mươi chín phẩy một mét vuông) đất ở tại nông thôn: giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 5.637,36 m2 (năm ngàn, sáu trăm ba mươi bảy phẩy ba mươi sáu mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất giao thông, đất công viên, đất cây xanh với diện tích 5.448,19 m2 (có trạm xử lý nước thải ngầm 60 m2); đất hạ tầng kỹ thuật (đài nước) với diện tích 189,17 m2) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: đất thủy lợi do Nhà nước quản lý; đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân và đã hoàn thành công tác bồi thường.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 10 và đất giao thông, đất công viên, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật (đài nước), tờ bản đồ số 1 xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2022, 02-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/02/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 14/02/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14/11/2061 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 3274117357, chứng nhận lần đầu ngày 14/11/2011, thay đổi lần thứ 04 ngày 24/6/2020).

Cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa thuê đất với diện tích 240,2 m2 (hai trăm bốn mươi phẩy hai mét vuông) để đầu tư đất thương mại dịch vụ thuộc Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Nguồn gốc đất: đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân và đã hoàn thành công tác bồi thường.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 10, tờ bản đồ số 1 xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính 01-2022, 02-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/02/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 14/02/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 14/11/2061 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 3274117357, chứng nhận lần đầu ngày 14/11/2011, thay đổi lần thứ 04 ngày 24/6/2020).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần".

Lý do điều chỉnh: Thay đổi nhà đầu tư theo Quyết định số 4890/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án sang Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa.

Điều chỉnh tên dự án thành Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên; điều chỉnh mục tiêu đầu tư thành kinh doanh nhà ở thương mại theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh.

Diện tích giảm 213,34 m2 do khu đất phía Đông dự án có một phần đất tiếp giáp rạch công cộng, Công ty đã chủ động xây dựng tường rào cố định lùi vào bên trong khu đất của dự án để tránh sạc lở, do đó điều chỉnh diện tích theo số liệu đo đạc thực tế.

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 5003/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND thành phố Tân An về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ven sông Thiên Phú (nay là dự án Khu dân cư ven sông Cát Tường Phú Viên), xã Bình Tâm, thành phố Tân An.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh nội dung trên (nếu có) để Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa sau khi có đơn giá thuê đất đối với phần đất thương mại, dịch vụ; thông báo cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty Cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, tài chính,… theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 16/8/2012, Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31/01/2013, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 06/4/2016, Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 và Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các Quyết định nêu trên trái với nội dung của Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


16/08/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công ty Cổ phần An Phát L.A (đợt 4)Giao đất cho Công ty Cổ phần An Phát L.A (đợt 4)
Ngày 17/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7600/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Cổ phần An Phát L.A (đợt 4), với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Công ty Cổ phần An Phát L.A (địa chỉ: Lô A17-18 Khu dân cư Xuyên Á, đường 824, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 5.429 m2 (năm ngàn bốn trăm hai mươi chín mét vuông) tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa để đầu tư dự án Khu dân cư - tái định cư Xuyên Á (đợt 4), cụ thể như sau:

Hình thức giao đất: không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng hoàn thành theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân; Công ty Cổ phần An Phát L.A đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa xác nhận ngày 27/4/2020.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần các thửa đất số 193, 68, 14 (đất giao thông, cây xanh) thuộc tờ bản đồ số 8, 16, tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 03-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 02/6/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 06/6/2022 (vị trí đất đã bồi thường).

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Công ty Cổ phần An Phát L.A nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Hạnh Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần An Phát L.A theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

17/08/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và giao đất cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sảnThu hồi đất của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và giao đất cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản
Ngày 18/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7615/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và giao đất cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi toàn bộ diện tích đất 660 m² thuộc thửa đất số 3839, tờ bản đồ số 1-35a tại phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An (trong đó, diện tích lộ giới là 455,6 m²) của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 08/7/2015, được Sở Tài nguyên và Môi trường (thừa ủy quyền UBND tỉnh) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 202329 (vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CT 24031) ngày 20/7/2015).

Lý do thu hồi: hiện tại đã hợp nhất Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An theo Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh.

Giao toàn bộ diện tích 660 m² (trong đó, diện tích lộ giới là 455,6 m²), đất thu hồi tại khoản 1 Điều 1 Quyết định trên cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 3839, tờ bản đồ số 1-35a, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo trích lục bản đồ địa chính được Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 26/4/2022.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản nộp phí, lệ phí theo quy định; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 202329 (vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CT 24031) ngày 20/7/2015 đã cấp cho Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản; cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định; đảm bảo tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

18/08/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công an xã Bình TânGiao đất cho Công an xã Bình Tân
Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7548/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công an xã Bình Tân, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Công an xã Bình Tân (địa chỉ trụ sở chính: Xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) với diện tích 1.009 m2 (một ngàn, không trăm linh chín mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 55 m²), đất tọa lạc tại xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Công an xã Bình Tân.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 2638, tờ bản đồ số 3 xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2021 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã Kiến Tường duyệt ngày 03/02/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Công an xã Bình Tân nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an xã Bình Tân; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND thị xã Kiến Tường chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Tân xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công an xã Bình Tân theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

16/08/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Xúc tiến đầu tư tỉnh Long An - Investment promotion in Long An provinceXúc tiến đầu tư tỉnh Long An - Investment promotion in Long An province

* Thư mời Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An tại Nhật bản - Invitation letter for investment promotion conference of Long An province in Japan
nhatbanthư-mời.pdf

invitation-Japan.pdf

* Tài liệu xúc tiến đầu tư tỉnh Long An

catalogue long an 2022 tieng viet.pdf

danh muc dau tu tieng viet.pdf

kep file long an tieng viet.pdf

​*  Investment promotion documents in English version

catalogue long an 2022 English.pdf

danh muc dau tu tieng anh.pdf

kep file long an tieng anh.pdf

​*  Investment promotion documents in Japanese version

catalogue long an 2022 Japan.pdf

danh muc dau tu tieng nhat.pdf

kep file long an tieng nhat.pdf

​*  Investment promotion documents in Korean version

catalogue long an 2022 Korea.pdf

danh muc dau tu tieng han.pdf

kep file long an tieng han.pdf
22/08/2022 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2022-08/22-8-2022-dautu.jpgApproved
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Long An năm 2022Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Long An năm 2022
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Long An năm 2022, như sau:
22/08/2022 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2022-08/22-8-2022-dautu.jpgApproved
Quyết định 2536 của UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KCN Thuận Thành Phát Land – Long An là giả mạoQuyết định 2536 của UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KCN Thuận Thành Phát Land – Long An là giả mạo
Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh Long An có văn bản số 7442/UBND-KTTC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thông tin về trường hợp giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trên lĩnh vực đầu tư.

Qua theo dõi thông tin trên mạng internet, UBND tỉnh Long An phát hiện có trường hợp đăng tải văn bản với nội dung và hình thức giả mạo quyết định do UBND tỉnh Long An ban hành, cụ thể là Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận Thành Phát Land thực hiện dự án Khu công nghiệp Thuận Thành Phát Land – Long An, diện tích khoảng 1.370ha tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

 298568244_726629851741755_403063991070743671_n.jpg

Đây là văn bản giả mạo

UBND tỉnh Long An khẳng định quyết định nêu trên không do UBND tỉnh ban hành, đây là quyết định giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước và cá nhân có thẩm quyền của các đối tượng nhằm thực hiện các hành vi phạm pháp luật và tác động xấu đến xã hội. Hiện UBND tỉnh Long An đang chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Long An thông tin đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông tin rộng rãi đến cơ quan, tổ chức và người dân được biết để không sử dụng, không chia sẻ quyết định nêu trên./.

TH


12/08/2022 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2022-08/298568244_726629851741755_403063991070743671_n.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Dương Vũ chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Dương Vũ chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7348/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Dương Vũ chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Dương Vũ (MSDN: 1100846292, địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 10.579,7 m² (mười ngàn, năm trăm bảy mươi chín phẩy bảy mét vuông) đất tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư Mở rộng nhà máy xay xát lúa gạo, nhà kho chứa hàng nông sản.

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Dương Vũ nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 777 (được hợp nhất từ các thửa đất số 304, 314, 315, 316, 583, 582), diện tích 10.579,7 m², tờ bản đồ số 16, đất tọa lạc tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2020 đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 14/10/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 09/8/2041 (cùng thời hạn với Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất được Văn phòng công chứng Phạm Thị Hiên công chứng số 9638, quyển số 10 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/11/2020 và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp tại dự án hiện hữu).

Hình thức thuê đất: thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Dương Vũ sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Dương Vũ nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Dương Vũ sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Dương Vũ theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Dương Vũ có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


10/08/2022 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Tỉnh đoàn Long AnĐiều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Tỉnh đoàn Long An
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6945/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Tỉnh đoàn Long An, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Tỉnh đoàn Long An, cụ thể như sau:

Từ: "Giao Sở Tài chính tổ chức thực hiện bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của Tỉnh đoàn Long An đúng theo quy định của pháp luật hiện hành."

Thành: "Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành."

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh, những nội dung khác (không điều chỉnh) trong Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Dương Vũ chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Dương Vũ chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 7348/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Dương Vũ chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Dương Vũ (MSDN: 1100846292, địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 10.579,7 m² (mười ngàn, năm trăm bảy mươi chín phẩy bảy mét vuông) đất tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư Mở rộng nhà máy xay xát lúa gạo, nhà kho chứa hàng nông sản.

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Dương Vũ nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 777 (được hợp nhất từ các thửa đất số 304, 314, 315, 316, 583, 582), diện tích 10.579,7 m², tờ bản đồ số 16, đất tọa lạc tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2020 đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 14/10/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 09/8/2041 (cùng thời hạn với Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất được Văn phòng công chứng Phạm Thị Hiên công chứng số 9638, quyển số 10 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/11/2020 và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp tại dự án hiện hữu).

Hình thức thuê đất: thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Dương Vũ sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Dương Vũ nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Dương Vũ sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Thạnh xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Dương Vũ theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Dương Vũ có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

10/08/2022 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh thời hạn cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnhĐiều chỉnh thời hạn cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6943/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thuê quyền sử dụng đất (đợt 1), cụ thể như sau:

Trước khi điều chỉnh: "Thời hạn thuê đất: 70 (bảy mươi) năm tính từ ngày ban hành Quyết định này".

Sau khi điều chỉnh: "Thời hạn thuê đất: 50 (năm mươi) năm tính từ ngày 13/9/2007 (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 501023000044 ngày 13/9/2007 do UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng)".

Lý do điều chỉnh: Đảm bảo thời hạn thuê đất phù hợp với thời gian hoạt động của dự án theo Kết luận thanh tra số 2406/KL-BKHĐT ngày 28/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên ; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh nội dung trên (nếu có) để Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; ký phụ lục Hợp đồng điều chỉnh thời hạn thuê đất với Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 218515, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 17140 ngày 22/10/2013 đã cấp cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng; cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh. Các nội dung khác của Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sảnĐiều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6942/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Từ: "Giao Sở Tư pháp tổ chức thực hiện bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyển sử dụng đất trụ sở làm việc của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản đúng theo quy định của pháp luật hiện hành."

Thành: "Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành."

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp. 

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh, những nội dung khác (không điều chỉnh) trong Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​