Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

 
Dự án - Hạng mục đầu tư - Chính sách ưu đãi đầu tư
 
Thuế TNDN kể từ ngày 01/01/2016 áp dụng là 20%. Thuế TNDN ưu đãi 17% áp dụng trong thời hạn 10 năm đối với các dự án thực hiện tại các địa bàn kinh tế khó khăn của tỉnh Long An, bao gồm Thị xã Kiến Tường; các huyện Tân Thạnh, Đức Hòa, Thạnh Hóa. 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Thu hồi đất của Trường Tiểu học Mỹ Hạnh Bắc  và giao UBND huyện Đức Hòa quản lýThu hồi đất của Trường Tiểu học Mỹ Hạnh Bắc  và giao UBND huyện Đức Hòa quản lý
Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3038/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trường Tiểu học Mỹ Hạnh Bắc và giao UBND huyện Đức Hòa quản lý, cụ thể như sau:

Thu hồi đất của Trường Tiểu học Mỹ Hạnh Bắc (nay là trường Tiểu học Nguyễn Văn Quá), cụ thể như sau:

Diện tích 283 m2 (hai trăm tám mươi ba mét vuông) đất tại điểm Tràm Lạc thuộc thửa đất số 328, tờ bản đồ số 27 xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa,  đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q 206467 (số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ số 41QSDĐ/0715-LA, ngày 14/02/2000;

Diện tích 770m2 (bảy trăm bảy mươi mét vuông) đất tại điểm Giồng Ông Hòa thuộc thửa đất số 195, tờ bản đồ số 7 xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q 206464, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ số 42QSDĐ/0715-LA ngày 14/02/2000.

Lý do thu hồi: Trường Tiểu học Mỹ Hạnh Bắc (nay là trường Tiểu học Nguyễn Văn Quá) không còn nhu cầu sử dụng đất tại 02 điểm trường này và có văn bản trả lại đất cho nhà nước quản lý ngày 10/7/2020.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Đức Hòa quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Trường Tiểu học Mỹ Hạnh Bắc, cụ thể tji giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q 206467 (số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ số 41 QSDĐ/0715-LA cấp ngày 14/02/2000) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q 206464 (số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ số 42 QSDĐ/0715-LA cấp ngày 14/02/2000); cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


28/08/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Công nhận quyền sử dụng đất choUBND Phường 4, thành phố Tân AnCông nhận quyền sử dụng đất choUBND Phường 4, thành phố Tân An
Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3034/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho UBND Phường 4 (địa chỉ: Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An), với nội dung cụ thể như sau:

Diện tích đất: 2.665,7 m2 (hai ngàn, sáu trăm sáu mươi lăm phẩy bảy mét vuông; trong đó diện tích lộ giới: 478,4m²).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 2-21a, đất tọa lạc tại Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo bản đồ địa chính số 2160-2018 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thành phố Tân An lập ngày 03/7/2018.

Nguồn gốc đất: Đất công do UBND Phường 4 quản lý, sử dụng ổn định liên tục từ năm 1979 cho đến nay.

Mục đích sử dụng đất: Xây dựng trụ sở làm việc.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.   

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho UBND Phường 4 nộp phí, lệ phí theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho UBND Phường 4; chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


28/08/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH IHOA ECOFARM chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH IHOA ECOFARM chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 26/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2998/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH IHOA ECOFARM chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH IHOA ECOFARM (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 1, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 29.732 m2 (hai mươi chín ngàn, bảy trăm ba mươi hai mét vuông; trong đó có diện tích lộ giới là 380 m2) đất tại xã Bình Thành, huyện Đức Huệ từ đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp khác để đầu tư xưởng đóng gói, nhà kho chứa nông sản, nhà điều hành kết hợp khu vực nghiên cứu, cổng - nhà bảo vệ, trạm điện, hồ nước PCCC, hồ xử lý nước thải, nhà xe, đất giao thông, thủy lợi, hồ chứa nước dành cho tưới tiêu thuộc dự án nông nghiệp cây trồng ứng dụng công nghệ cao.

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH IHOA ECOFARM nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 29/11/2068 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4433/QĐ-UBND ngày 29/11/2018).

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo bản vẽ mặt tổng thể đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Công văn số 1414/SXD-QLXD ngày 20/4/2020, tại thửa đất số 53 (được hợp nhất từ thửa đất số: 765, 53, 661) đất tại xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020, 02-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 20/7/2020 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 27/7/2020.

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH IHOA ECOFARM sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH IHOA ECOFARM nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH IHOA ECOFARM sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Thành xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH IHOA ECOFARM theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH IHOA ECOFARM có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


26/08/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Đại Đồng  và giao UBND xã Lương Bình, huyện Bến Lức quản lýThu hồi đất của Công ty Cổ phần Đại Đồng  và giao UBND xã Lương Bình, huyện Bến Lức quản lý
Ngày 26/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2995/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Đại Đồng và giao UBND xã Lương Bình, huyện Bến Lức quản lý, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 6,65 ha (sáu phẩy sáu mươi lăm hécta) đất thuộc các thửa đất số: 494, 545, 849, 1001, 1000, 570, 590, tờ bản đồ số 4 xã Lương Bình, huyện Bến Lức của Công ty Cổ phần Đại Đồng đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác đất tại Quyết định số 2198/QĐ-UB ngày 07/9/2006 và Quyết định số 1033/QĐ-UB ngày 22/4/2008.

Lý do thu hồi: Công ty Cổ phần Đại Đồng chấm dứt việc sử dụng đất do đã khai thác xong và đã đóng cửa mỏ khoáng sản khu khai thác đất san lấp tại Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh. Công ty đã bàn giao hiện trạng hầm đất cho UBND xã Lương Bình, huyện Bến Lức quản lý tại Biên bản lập ngày 17/01/2018 và ngày 24/4/2020.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND xã Lương Bình, huyện Bến Lức quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành. UBND xã Lương Bình tổ chức quản lý, có kế hoạch triển khai xây dựng hàng rào, biển báo, trồng cây xung quanh hầm đất theo quy định.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Bến Lức lập thủ tục thu hồi, hủy bỏ các giấy chứng nhận quyền sử dụng có liên quan đến các thửa đất nêu trên theo đúng quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


26/08/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong  chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lầnCho phép Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong  chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2967/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong(nhận sápnhập từ Công ty CP Thương mại và sản xuất thép Minh Thảo) chuyểntừ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần, cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong (nhận sáp nhập từ Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất thép Minh Thảo; địa chỉ trụ sở chính: Lô CN4, KCN Trần Quốc Toản, Phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam) chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần đối với diện tích 6.215 mđã được UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất thép Minh Thảo thuê đất tại Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 06/11/2009, Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 và Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 25/02/2015.

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 3, tờ bản đồ số 4, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 21/7/2020.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần được tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 06/11/2059.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền  sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất số CE 184068 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 30126) ngày 16/9/2016 đã cấp cho Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 06/11/2009, Quyết định số số 4104/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 và Quyết định số số 619/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 06/11/2009, Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 và Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


24/08/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Công nhận quyền sử dụng đất cho Huyện ủy Bến Lức, đất tọa lạc tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến LứcCông nhận quyền sử dụng đất cho Huyện ủy Bến Lức, đất tọa lạc tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức
Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2942/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Huyện ủy Bến Lức (địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), với nội dung cụ thể như sau:

Diện tích đất: 6.984m2 (sáu ngàn, chín trăm tám mươi bốn mét vuông).

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 40, tờ bản đồ số 72, diện tích 1.831m², đất tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 17-2019 do Trung tâm dịch vụ Tài nguyên và Môi trường (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường) lập được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 12/11/2019. Thửa đất số 46, tờ bản đồ số 72, diện tích 5.153m², thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 18-2019 do Trung tâm dịch vụ Tài nguyên và Môi trường (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường) lập được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 12/11/2019. 

Nguồn gốc đất: Huyện ủy Bến Lức tiếp quản sau ngày 30/4/1975 và sử dụng ổn định liên tục cho đến nay.

Mục đích sử dụng đất: Xây dựng văn phòng làm việc của Huyện ủy Bến Lức và khối Đảng của huyện Bến Lức.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.   

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Huyện ủy Bến Lức nộp phí, lệ phí theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Huyện ủy Bến Lức; chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


21/08/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh diện tích đất thuê tại Quyết định số 164/QĐ-UB  ngày 18/01/2000 và Quyết định số 992/QĐ-UB ngày 14/3/2003 của  UBND tỉnh và cho phép Công ty TNHH Kim Uy Long chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lầnĐiều chỉnh diện tích đất thuê tại Quyết định số 164/QĐ-UB  ngày 18/01/2000 và Quyết định số 992/QĐ-UB ngày 14/3/2003 của  UBND tỉnh và cho phép Công ty TNHH Kim Uy Long chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2934/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất thuê và cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần đối với Công ty TNHH Kim Uy Long (địa chỉ trụ sở chính: Tỉnh lộ 10, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), cụ thể như sau:

Điều chỉnh diện tích đất đã cho Công ty TNHH Kim Uy Long thuê tại Quyết định số 164/QĐ-UB ngày 18/01/2000 và Quyết định số 992/QĐ-UB ngày 14/3/2003 của UBND tỉnh, cụ thể: Từ diện tích 6.739,8 m2 (sáu ngàn, bảy trăm ba mươi chín phẩy tám mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 1.315,8m2) thành diện tích 6.479,9 m2 (sáu ngàn, bốn trăm bảy mươi chín phẩy chín mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 187,9m2). 

Lý do: Diện tích đất giảm 259,9 m2 do mở rộng Đường tỉnh 825.

Cho phép Công ty TNHH Kim Uy Long được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 6.479,9 m2 (sáu ngàn, bốn trăm bảy mươi chín phẩy chín mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 187,9m2) nêu trên để xây dựng cơ sở sản xuất, gia công chế biến thực phẩm.

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 15, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2020 do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Nhà đất Khánh Hưng lập và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 28/7/2020.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần được tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 18/01/2030.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Kim Uy Long sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Kim Uy Long nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 536041 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T 00048 QSDĐ/0718-LA) ngày 14/3/2003 đã cấp cho Công ty TNHH Kim Uy Long sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 164/QĐ-UB ngày 18/01/2000, Quyết định số 992/QĐ-UB ngày 14/3/2003 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 164/QĐ-UB ngày 18/01/2000, số 992/QĐ-UB ngày 14/3/2003 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


21/08/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Thánh thất cao đài Ban chỉnh Long Hựu ĐôngGiao đất cho Thánh thất cao đài Ban chỉnh Long Hựu Đông
Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2897/QĐ-UBND về việc giao đất cho Thánh thất cao đài Ban chỉnh Long Hựu Đông, cụ thể như sau:

Giao cho Thánh thất cao đài Ban chỉnh Long Hựu Đông (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Ông Rèn, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) với diện tích 340 m2 (ba trăm bốn mươi mét vuông) đất tọa lạc tại xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở thờ tự.

Về nguồn gốc đất là đất của bà Phạm Thị Tuyết Huỳnh hiến cho Thánh thất cao đài Ban chỉnh Long Hựu Đông; UBND huyện Cần Đước đã thực hiện thủ tục thu hồi đất tại Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 09/3/2017. Thánh thất cao đài Ban chỉnh Long Hựu Đông đã quản lý và sử dụng ổn định từ năm 2017 cho đến nay.

Thời hạn sử dụng lâu dài.

Vị trí, ranh giới khu đất thuộc thửa đất số 3496, tờ bản đồ số 5, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước (được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 03/7/2017).

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Thánh thất cao đài Ban chỉnh Long Hựu Đông nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Thánh thất cao đài Ban chỉnh Long Hựu Đông; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hựu Đông xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Thánh thất cao đài Ban chỉnh Long Hựu Đông theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Thánh thất cao đài Ban chỉnh Long Hựu Đông có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


20/08/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất của Chi cục Thuế huyện Đức Hòa và giao cho UBND huyện Đức Hòa quản lýThu hồi đất của Chi cục Thuế huyện Đức Hòa và giao cho UBND huyện Đức Hòa quản lý
Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Chi cục Thuế huyện Đức Hòa và giao cho UBND huyện Đức Hòa quản lý, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 991 m2 đất, thuộc thửa đất số 175, tờ bản đồ số 12-4-2 thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa đã được UBND tỉnh giao đất cho Chi cục Thuế huyện Đức Hòa và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 065147 ngày 22/12/2005.

Lý do: Chi cục Thuế huyện Đức Hòa không còn nhu cầu sử dụng phần đất nêu trên và có văn bản tự nguyện trả lại đất ngày 03/8/2020.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND huyện Đức Hòa quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 065147 ngày 22/12/2005 đã cấp cho Chi cục Thuế huyện Đức Hòa. Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


20/08/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất để cho Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Vina Benny thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)Thu hồi đất để cho Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Vina Benny thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 03/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để cho Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương (địa chỉ trụ sở chính: 99 Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần Vina Benny (địa chỉ trụ sở chính: Đường tỉnh 19, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1).

Theo đó quyết định thu hồi Thu hồi diện tích 2.081,9 m2 đất sông nằm xen kẽ bên trong dự án do UBND xã Tân Tập quản lý, đất tọa lạc tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc.

Và cho Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Vina Benny thuê đất với diện tích 2.081,9 m2 (hai ngàn, không trăm tám mươi mốt phẩy chín mét vuông) không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Vina Benny được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 4.245 m2 (bốn ngàn, hai trăm bốn mươi lăm mét vuông) đất tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc từ đất chuyên trồng lúa, đất trồng cây lâu năm sang đất giao thông để đầu tư dự án cảng dầu khí Quốc tế Pacific Petro (đợt 1).

Nguồn gốc đất: Diện tích 4.245 m2 Công ty Cổ phần kho cảng Vina Benny nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và diện tích 2.081,9 m2 đất sông do nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất và diện tích: Tại thửa đất số 1009 (được hợp nhất từ các thửa đất số: 1087, 1009, 1089), diện tích 6.326,9 m2 (sáu ngàn, ba trăm hai mươi sáu phẩy chín mét vuông; trong đó diện tích chỉ giới đường sông là 1.000 m2), tờ bản đồ số 3 xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 25-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 31/7/2020 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 03/8/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 25/01/2069 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được Ban Quản lý khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 6176535338 ngày 25/01/2019).

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Vina Benny sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Vina Benny nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Vina Benny sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Tập xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Vina Benny theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định này và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Vina Benny có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


03/09/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều I Quyết định số 158/QĐ.UB ngày 14/01/2004 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Điều I Quyết định số 158/QĐ.UB ngày 14/01/2004 của UBND tỉnh
Ngày 03/9/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3132/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều I Quyết định số 158/QĐ.UB ngày 14/01/2004 của UBND tỉnh.

Theo đó điều chỉnh điều chỉnh Điều I Quyết định số 158/QĐ.UB ngày 14/01/2004 của UBND tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chùa Hội Chơn, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, cụ thể:

- Điều chỉnh từ diện tích 555 m2 (năm trăm năm mươi lăm mét vuông) thành diện tích 390,1 m2 (ba trăm chín mươi phẩy một mét vuông).

Lý do điều chỉnh: Do có sai sót trong quá trình đo đạc thửa đất (diện tích đất giảm 164,9 m2).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 386 (thửa đất cũ số 1515), tờ bản đồ mới số 13 (tờ bản đồ cũ số 1), xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 16/7/2020.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 241626, vào sổ cấp giấy chứng nhận số T 00017 ngày 14/01/2004 đã cấp cho chùa Hội Chơn; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 158/QĐ.UB ngày 14/01/2004 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 158/QĐ.UB ngày 14/01/2004 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý thi hành

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


03/09/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện Thủ ThừaCông nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa
Ngày 03/9/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3131/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Bình Thạnh (địa chỉ: Ấp Lương Bình 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Theo đó quyết định Công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Bình Thạnh, với nội dung cụ thể như sau:

- Diện tích: 1.751 m2 (một nghìn, bảy trăm năm mươi mốt mét vuông).

- Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 7 xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo bản đồ địa chính số 05-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 02/7/2020.

- Nguồn gốc đất: Đất công do nhà nước quản lý. Trường Tiểu học Bình Thạnh đã sử dụng đất ổn định liên tục từ sau ngày 30/4/1975 cho đến nay.

- Mục đích sử dụng đất: Xây dựng trường học.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Tiểu học Bình Thạnh nộp phí, lệ phí theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắcn liền với đất cho Trường Tiểu học Bình Thạnh; chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


03/09/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3050/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 525.318,37 m2 từ đất rừng sản xuất (gồm diện tích 474.315,6 m2 đất rừng sản xuất, diện tích 51.002.77 m2 đất giao thông, thủy lợi) sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Park 01 tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ.

Nguồn gốc đất: Thuộc quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An (trước đây là Công ty TNHH MTV Hoàn Cầu Long An) đã được UBND tỉnh Long An cho thuê đất tại Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 26/4/2018, Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 471090 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1076 QSDĐ/97) ngày 19/11/1997, được Văn phòng Đăng ký đất đai đăng ký biến động đất đai ngày 21/8/2018.

Vị trí, ranh giới khu đất, diện tích đất: Tại thửa đất mới số 3 (được hợp nhất từ một phần thửa đất số: 3, 33 và phần đất giao thông thủy lợi, tờ bản đồ số 15 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 14, 15)) đất tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 19/3/2020 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 20/3/2020.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 11/01/2069 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 11/01/2019).

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hòa Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


28/08/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Đầu tư cơ khí Dịch vụ Thương mại Việt Tiến Thành chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Đầu tư cơ khí Dịch vụ Thương mại Việt Tiến Thành chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3049/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư cơ khí Dịch vụ Thương mại Việt Tiến Thành (địa chỉ trụ sở chính: 17 đường Liên khu 5,6 Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) được chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó quyết định cho phép Công ty TNHH Đầu tư cơ khí Dịch vụ Thương mại Việt Tiến Thành được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 1.483 m2 (một ngàn, bốn trăm tám mươi ba mét vuông; trong đó diện tích nằm trong lộ giới là 160m2) đất tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất thương mại dịch vụ để đầu tư dự án "Nhà trưng bày các sản phẩm từ Inox".

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Đầu tư cơ khí Dịch vụ Thương mại Việt Tiến Thành nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 988 (được hợp nhất từ một phần thửa đất số 338 và một phần thửa đất số 339), thửa đất cũ số 3303, tờ bản đồ số 21 (tờ bản đồ cũ số 5), diện tích 160 m2 (một trăm sáu mưới mét vuông; trong đó diện tích lộ giới là 160 m2); và thửa đất số 990 (một phần thửa đất số 405, thửa đất cũ số 3259); tờ bản đồ số 21 (tờ bản đồ cũ số 5), diện tích 1.323 m2 (một ngàn, ba trăm hai mươi ba mét vuông), đất tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2019 do Trung tâm Dịch vụ tài nguyên  và môi trường (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường) lập ngày 25/3/2019 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 26/3/2019.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 22/11/2068 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4303/QĐ-UBND ngày 22/11/2018).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Đầu tư cơ khí Dịch vụ Thương mại Việt Tiến Thành sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư cơ khí Dịch vụ Thương mại Việt Tiến Thành nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Đầu tư cơ khí Dịch vụ Thương mại Việt Tiến Thành sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Bửu xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Đầu tư cơ khí Dịch vụ Thương mại Việt Tiến Thành theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Đầu tư cơ khí Dịch vụ Thương mại Việt Tiến Thành có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

N.K


28/08/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất của Trường Tiểu học Bình Thạnh ‘A’ và giao đất cho Trường Tiểu học Bình ThạnhThu hồi đất của Trường Tiểu học Bình Thạnh ‘A’ và giao đất cho Trường Tiểu học Bình Thạnh
Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2941/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trường Tiểu học Bình Thạnh ‘A’ và giao đất cho Trường Tiểu học Bình Thạnh.

Theo đó quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất 5.691,56 m², thuộc thửa đất số 1609, tờ bản đồ số 01 xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa đã được UBND tỉnh giao cho Trường Tiểu học Bình Thạnh 'A' tại Quyết định số 808/QĐ-UB ngày 27/3/2001 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 434663 (vào sổ cấp GCN số 32 QSDĐ/0302-LA) ngày 27/3/2001.

Lý do thu hồi: Do sáp nhập Trường Tiểu học Bình Thạnh A và Trường Tiểu học Bình Thạnh B thành Trường Tiểu học Bình Thạnh theo Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 05/10/2005 của UBND huyện Thủ Thừa.

Và giao diện tích 5.055,3 m2 (trong đó diện tích lộ giới là 81 m²) đất thu hồi nêu trên cho Trường Tiểu học Bình Thạnh sử dụng vào mục đích xây dựng trường học (giảm diện tích 636,26 m² đất do có sai sót khi đo đạc ban đầu).

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 723 (thửa đất cũ số 1609), tờ bản đồ mới số 8 (tờ bản đồ cũ số 1), xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 07-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 03/7/2020.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Tiểu học Bình Thạnh nộp phí, lệ phí theo quy định; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 434663 (vào sổ cấp GCN QSDĐ số 32 QSDĐ/0302-LA) ngày 27/3/2001 đã cấp cho Trường Tiểu học Bình Thạnh 'A'; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Bình Thạnh; chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


21/08/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Tháp Mười chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lầnCho phép Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Tháp Mười chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2917/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Tháp Mười [đổi tên từ Công ty Dịch vụ Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Đồng Tháp Mười (Gedoseco)] (địa chỉ trụ sở chính: 54 Bis Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần.

Theo đó quyết định cho phép Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Tháp Mười được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần đối với diện tích 5.893,3 m2 (năm ngàn, tám trăm chín mươi ba phẩy ba mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 544 m2) đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1316/QĐ-UB ngày 27/4/2000 và Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 24/4/2009.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 1793, tờ bản đồ số 3, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An được xác định theo trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 28/7/2020.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 27/4/2030.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Tháp Mười sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Tháp Mười nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 184068 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số Q 206565) ngày 27/4/2000 đã cấp cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Tháp Mười sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1316/QĐ-UB ngày 27/4/2000 và Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1316/QĐ-UB ngày 27/4/2000 và Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

            N.K


21/08/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất của Trường Tiểu học Hòa Khánh Đông và giao UBND huyện Đức Hòa quản lýThu hồi đất của Trường Tiểu học Hòa Khánh Đông và giao UBND huyện Đức Hòa quản lý
Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trường Tiểu học Hòa Khánh Đông và giao UBND huyện Đức Hòa quản lý.

Theo đó quyết định thu hồi đất của Trường Tiểu học Hòa Khánh Đông với diện tích 1.743 m2 (một ngàn, bảy trăm bốn mươi ba mét vuông; trong đó, diện tích lộ giới là 982 m2) đất thuộc thửa đất số 128, tờ bản đồ số 4 xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Hòa Khánh Đông (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 515117, số vào sổ cấp giấy CT 20402 cấp ngày 08/8/2014).

Lý do thu hồi: Trường Tiểu học Hòa Khánh Đông đã chuyển về trụ sở mới (do trụ sở cũ không đủ để đạt chuẩn) nên không còn nhu cầu sử dụng đất và có Tờ trình số 07/TTr-THHKĐ tự nguyện trả lại đất cho nhà nước ngày 08/6/2020.

Và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Đức Hòa quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 515117 (số vào sổ cấp giấy CT 20402) ngày 08/8/2014 đã cấp cho Trường Tiểu học Hòa Khánh Đông; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

 

                                                                                                              N.K


20/08/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt 10)Cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An thuê đất (đợt 10)
Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2884/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất.

Theo đó quyết định cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An  thuê đất với diện tích 29.916  m2 (hai mươi chín ngàn, chín trăm mười sáu mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 170 m2) đất tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An (đợt 10), cụ thể:

- Diện tích 22.191 m2 (hai mươi hai ngàn, một trăm chín mươi mốt mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất để đầu tư nhà máy, kho tàng thuộc dự án đầu tư xây dựng, điều hành và khai thác Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An.

- Diện tích 7.725 m2 (bảy ngàn, bảy trăm hai mươi lăm mét vuông) đất giao thông thuộc dự án đầu tư xây dựng, điều hành và khai thác khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo Khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và Điểm k Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân; UBND huyện Cần Giuộc đã hoàn thành công tác thu hồi và bồi thường.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 501 (được hợp nhất từ các thửa đất số: 501, 571, 573, 577, 583, 650, 651, 652, 653, 654, 1744, 3462), tờ bản đồ số 3, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 13-2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 22/4/2020 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 22/5/2020 (vị trí đã bồi thường).

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 09/3/2066 (phù hợp với thời hạn thuê đất đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 09/3/2016).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;  cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Và giao UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Tập xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Mẫu giáo Long Thuận theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

                                                                                                              N.K


19/08/2020 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Xử lý vi phạm nếu không thực hiện báo cáo tiến độ triển khai dự án, không công khai thông tin dự ánXử lý vi phạm nếu không thực hiện báo cáo tiến độ triển khai dự án, không công khai thông tin dự án
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An có văn bản gửi các nhà đầu tư có đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh đề nghị thực hiện báo cáo tiến độ triển khai dự án, công bố công khai thông tin dự án.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương để thực hiện các hoạt động đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh, thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện báo cáo định kỳ về tiến độ triển khai dự án

1.1. Thời gian báo cáo

Căn cứ Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014, Điều 53 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư, kể từ ngày dự án được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư (Công ty) phải thực hiện chế độ báo cáo tiến độ triển khai dự án định kỳ hàng tháng, quý, năm như sau: 

(1) Báo cáo tháng trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo;

(2) Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo;

(3) Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo. 

1.2. Nội dung báo cáo tiến độ triển khai dự án gồm tiến độ đã thực hiện, kế hoạch thực hiện đối với các thủ tục sau:

1. Thủ tục đo đạc;

2. Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất lúa, nếu có (chủ trương của HĐND tỉnh hoặc Thủ tướng Chính phủ);

3. Thủ tục kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất;

4. Thủ tục xây dựng, phê duyệt đơn giá bồi thường;

5. Thủ tục xây dựng, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

6. Việc chuyển ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

7. Tiến độ chi trả bồi thường (hoặc tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất đối với trường hợp tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất – dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai năm 2013);

8. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất;

9. Thủ tục quy hoạch xây dựng (nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch, thiết kế cơ sở, cấp phép thi công hạ tầng; cấp giấy phép xây dựng);

10. Thủ tục môi trường (kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường);

11. Thủ tục đấu nối giao thông (với huyện lộ, tỉnh lộ hoặc quốc lộ);

12. Tiến độ san lấp mặt bằng;

13. Tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật: đường, vỉa hè, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh; công viên, trường học, bệnh viện và các công trình hạ tầng xã hội khác trong dự án.

14. Tổng vốn đầu tư đã thực hiện so với tổng vốn đầu tư đã đăng ký tại Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

15. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

16. Đề xuất các biện pháp giải quyết, khắc phục.

17. Kế hoạch triển khai thời gian tới (có ghi mốc thời gian cụ thể đến ngày/tháng/năm) đối với các thủ tục từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 13.

1.3. Mẫu thực hiện báo cáo bằng văn bản

- Mẫu văn bản báo cáo thực hiện theo Mẫu số I.8 ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

- Tuy nhiên, Mẫu số I.8 không đầy đủ các nội dung nêu tại Mục 1.2 trên, do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty chủ động bổ sung vào Mẫu I.8 các nội dung cho đầy đủ như hướng dẫn tại Mục 1.2 trên.

1.4. Hình thức thực hiện báo cáo trực tuyến

Nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai đến nhà đầu tư tại Thông báo số 363/TB-SKHĐT ngày 06/4/2020 (đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An: skhdt.longan.gov.vn).

- Nhà đầu tư thực hiện báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tuyến trên Hệ thống quản lý dự án đầu tư tại địa chỉ trang Web: www.qldadt.ictlongan.vn 

Trên hệ thống đã cập nhật sơ bộ thông tin của 1.034 dự án trên địa bàn tỉnh Long An (đính kèm danh sách). Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư triển khai sử dụng Hệ thống quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An, tiến hành cập nhật lại đầy đủ chính xác thông tin dự án và báo cáo định kỳ tiến độ triển khai dự án đầu tư của các nhà đầu tư.

Danh sách dự án trên có thể cập nhật chưa đầy đủ tất cả các dự án, do đó trường hợp nhà đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhưng chưa đưa vào danh sách trên và chưa được cấp tài khoản báo cáo thì đề nghị nhà đầu tư có văn bản thông báo Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp tài khoản báo cáo theo quy định (văn bản thông báo phải nêu rõ các thông tin về dự án và nhà đầu tư; cung cấp các tài liệu liên quan như quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khác).

- Riêng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tuyến tại địa chỉ www.qldadt.ictlongan.vn cũng phải thực hiện báo cáo trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ trang Web: www.fdi.gov.vn.

2. Công khai thông tin dự án tại vị trí dự án

Căn cứ văn bản số 3835/UBND-KTTC ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về công khai thông tin các dự án đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư thực hiện công khai các thông tin dự án tại vị trí dự án, cụ thể:

2.1. Dự án phải công khai thông tin

- Tất cả các dự án đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Dự án đầu tư trực tiếp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp không phải công khai thông tin dự án tại vị trí dự án.

2.2. Thời điểm công khai thông tin

- Thời điểm lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Đối với các dự án thuộc đối tượng công khai thông tin nhưng chưa lắp đặt bảng thông tin tại vị trí dự án thì trong thời gian chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này phải lắp đặt xong.

- Các bảng thông tin dự án phải có chỗ để cập nhật thông tin tiến độ thực hiện dự án, ghi rõ các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, khách quan nếu dự án thực hiện không đúng tiến độ (cập nhật thông tin ít nhất 3 tháng/lần; nếu dự án thực hiện đúng tiến độ thì không phải cập nhật).

2.3. Nội dung thông tin dự án phải bảo đảm các nội dung sau:

- Tên dự án (có ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

- Chủ đầu tư: tên đơn vị chủ đầu tư; họ và tên, chức vụ, địa chỉ liên hệ, số điện thoại người đại diện để liên hệ;

- Qui mô dự án (có trích lục bản đồ ranh đất);

- Tổng vốn đầu tư;

- Tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Xử lý vi phạm nếu không thực hiện báo cáo tiến độ triển khai dự án, không công khai thông tin dự án

- Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Ngừng hoạt động dự án theo quy định tại Điều 47; chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại Điều 48 của Luật Đầu tư năm 2014.

Nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư được biết, khẩn trương thực hiện; định kỳ có báo cáo tiến độ triển khai dự án, báo cáo kết quả lắp đặt bảng thông tin dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trường hợp các nhà đầu tư không thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra xử lý theo Mục 3 thông báo này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, nhà đầu tư liên hệ Phòng Kinh tế Đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, số điện thoại 0272.3826199 để được hướng dẫn./.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An


08/09/2020 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Công bố danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa năm 2018 đối với Trường mầm non Nhân Lễ và Trường liên cấp Nhân VănCông bố danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa năm 2018 đối với Trường mầm non Nhân Lễ và Trường liên cấp Nhân Văn
Công bố danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa năm 2018 đối với Trường mầm non Nhân Lễ và Trường liên cấp Nhân Văn, như sau:


STT  Tên công trình  Địa điểm  Nhu cầu sử dụng đất (m2)  Kinh phí đầu tư dự kiến (tỷ đồng)  Hạng mục công trình kêu gọi xã hội hóa  Sự cần thiết 
Tổng mức đầu tưTổng kinh phí BT, GPMBKinh phí BT, GPMB do ngân sách hỗ trợKinh phí BT, GPMB của nhà đầu tưVốn kêu gọi đầu tư giá trị xây lắp và chi phí khác
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
1Trường mầm non Nhân Lễxã Long Hậu, huyện Cần Giuộc4.11615___1516 phòng học, 06 phòng chức năngKhu dân cư, tái định cư Long Hậu đã hoàn thiện hạ tầng và bàn giao cho người dân. Tuy nhiên, các công trình an sinh xã hội trong khu vực nhất là trường mầm non tiểu học chưa được xây dựng
2Trường liên cấp Nhân Vănxã Long Hậu, huyện Cần Giuộc18.915104___10480 phòng học, các phòng học chức năngKhu dân cư, tái định cư Long Hậu đã hoàn thiện hạ tầng và bàn giao cho người dân. Tuy nhiên, các công trình an sinh xã hội trong khu vực nhất là trường mầm non tiểu học chưa được xây dựng


Mọi thông tin xin liên hệ:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An (Phòng Thẩm định và Đầu tư công) – 61 Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Điện Thoại: 0272.3822043 hoặc 0903.141.200./.

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An


14/06/2019 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông báo xã hội hóa Rạp chiếu phim Long AnThông báo xã hội hóa Rạp chiếu phim Long An
Thực hiện Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Long An, nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An thông báo kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm đến tìm hiểu thông tin về Đề án.

Địa điểm thực hiện Đề án: số 20, đường Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An (Rạp hát Long An).

Liên hệ: Phòng Hành chính, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 31/8/2019. Điện thoại: 0272.3823705 (trong giờ hành chính).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An

01/08/2019 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông báo về việc kêu gọi xã hội hóa Trường Trung cấp Y tế Long AnThông báo về việc kêu gọi xã hội hóa Trường Trung cấp Y tế Long An
Sở Y tế Long An thông báo kêu gọi nhà đầu tư tham gia xã hội hóa Trường Trung cấp Y tế Long An như sau:


Tên đơn vịĐịa điểmHình thức xã hội hóaThời gian  thuêGhi chú
Trường Trung cấp Y tế Long AnSố 93, Quốc lộ 62, P6, Tp Tân An, tỉnh Long AnCho thuê tài sản50 năm 

 - Mục tiêu xã hội hóa:

+ Đảm bảo hoạt động đào tạo của Trường về số lượng, chất lượng.

+ Có định hướng và giải pháp hỗ trợ việc làm cho học sinh khi ra trường.

+ Nâng cấp Trường Y tế Long An lên bậc Cao đẳng.

+ Xây dựng cơ sở thực hành của Trường.

+ Hỗ trợ nhân lực cho y tế địa phương.

+ Nâng cao khả năng hợp tác, liên kết trong đào tạo.

+ Khai thác, vận hành công trình theo đúng mục đích, công năng; sử dụng chi phí khấu hao để thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng công trình theo đúng quy định.

+ Nâng cao khả năng thực hiện dự án và huy động nguồn tài chính đầu tư, đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Sở Y tế tỉnh Long An kính mời các nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham gia dự án trên theo thông tin như sau:

Mọi thông tin liên hệ: Sở Y tế tỉnh Long An (Phòng Kế hoạch Tài chính).

Thời gian đăng ký: Từ ngày 19/02/2020 đến trước 17 giờ 00 ngày 19/3/2020.

Địa chỉ: Số 70 Nguyễn Đình Chiểu, P1, Tp Tân An, Long An.

  • Điện thoại:   02723.829050
  • 506.PDF

  • Sở Y tế Long An


14/02/2020 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thông báo kêu gọi xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuậtThông báo kêu gọi xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật
Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An thông báo kêu gọi nhà đầu tư tham gia xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật như sau:

12-5-2020-table.jpg

Mục tiêu  hội hóa:

- Phát triển giáo dục nghề nghiệp ngoài công lậ, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chất lượng năng lực và quy mô đào tạo của trường, trên cơ sở xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật.

- Huy động các nguồn lực của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hiệp hội tham gia phát triển giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo chất lượng và quy mô phát triển giáo dục hợp lý đáp ứng nhu cầu nhân lực nghề nghiệp phục vụ cho phát triển KT - XH của địa phương và tạo cơ hội cho mọi người được học nghề tham gia thị trường lao động.

- Đảm bảo hoạt động đào tạo của Trường về số lượng, chất lượng, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sử dụng nhân lực của tỉnh Long An, các vùng lân cận và cung ứng nguồn nhân lực cho xuất khẩu lao động; đảm bảo chức năng giáo dục nghề nghiệp.

- Hỗ trợ việc làm cho sinh viên, học sinh khi ra trường, từ đó khẳng định chất lượng đào tạo và xây dựng thương hiệu, uy tín cho Trường.

- Nâng cao khả năng hợp tác, thực hiện dự án và huy động nguồn tài chính đầu tư, đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước trên cơ sở vật chất được giao trong thời gian vận hành Trường.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An kính mời các nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham dự xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật theo thông tin như sau:

- Mọi thông tin liên hệ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An (Văn phòng Sở).

- Địa chỉ: 76, Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 02723.500967

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 19/5/2020 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 19/6/2020.

637248636599585085_1345_TB-SLĐTBXH_THONG BAO KÊ GỌI XÃ HỘI HOA.signed.pdf

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


12/05/2020 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Thu Ngân chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khácCho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Thu Ngân chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2582/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Thu Ngân (địa chỉ trụ sở: Khóm 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 43.809 m2 (bốn mươi ba ngàn, tám trăm lẻ chín mét vuông) để thực hiện dự án Trang trại công nghệ cao, cụ thể như sau:

Vị trí khu đất: Tại các thửa đất số 209, 211, 380; tờ bản đồ số 8 thuộc xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Công ty TNHH MTV Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Thu Ngân có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Lý Sơn – Lý Hải chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khácCho phép Công ty TNHH Lý Sơn – Lý Hải chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Lý Sơn – Lý Hải (địa chỉ trụ sở: ấp 2, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 27.690,4 m2 (hai mươi bảy ngàn, sáu trăm chín mươi phẩy bốn mét vuông) để thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Lý Sơn – Lý Hải, cụ thể như sau:

Vị trí khu đất: Tại các thửa đất số 119, 135, 138, 145, 148; tờ bản đồ số 3 thuộc ấp 2, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Công ty TNHH Lý Sơn – Lý Hải có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khácCho phép Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc cho phép Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ (địa chỉ trụ sở: Khu phố 2, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 4.122 m2 (bốn ngàn, một trăm hai mươi hai mét vuông) để thực hiện dự án Xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường tỉnh 838C (ĐT838C), cụ thể như sau:

Vị trí khu đất:

Các thửa đất số: 1095, 1118, 981 (tờ bản đồ số 11); 1559, 1857, 2601, 2528, 1807, 2127, 2126, 2126-1, 1425, 1425-1, 823, 732 (tờ bản đồ số 6) thuộc xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Các thửa đất số: 253 (tờ bản đồ số 6); 1487, 2200, 1571 (tờ bản đồ số 3) thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

 Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Khang Quân Vina chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khácCho phép Công ty Cổ phần Khang Quân Vina chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2588/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Khang Quân Vina (địa chỉ trụ sở: Ấp 4, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 5.074 m2 (năm ngàn, không trăm bảy mươi bốn mét vuông) để thực hiện dự án nhà máy chế biến lương thực, cụ thể như sau:

Vị trí khu đất: Thửa đất số 608, tờ bản đồ số 05 thuộc ấp Nước Trong, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Loại rừng: Rừng trồng là rừng sản xuất.

Công ty Cổ phần Khang Quân Vina có nghĩa vụ thực hiện trồng mới rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế nếu không có đất trồng mới rừng thay thế và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Quyết định số 541/QĐ-UB ngày 02/02/2000 của UBND tỉnhĐiều chỉnh Quyết định số 541/QĐ-UB ngày 02/02/2000 của UBND tỉnh
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2589/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 541/QĐ-UB ngày 02/02/2000 của UBND tỉnh về việc cho Trạm xăng dầu Vĩnh Phúc thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cụ thể như sau:
Điều chỉnh khoản 1 Điều I, với nội dung như sau:

Từ: "Thu hồi khu đất với tổng diện tích 4.493m2 (Trong đó diện tích lộ giới 1.070 m2) đất của 02 hộ: Phạm Thị Tiếp và Đỗ Văn Mão xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An."

Thành: "Thu hồi toàn bộ diện tích 4.539,7m2 đất của ông Nguyễn Minh Giang tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q283727 (số vào sổ 1823QSDĐ/0214-LA) do UBND huyện Bến Lức cấp ngày 21/10/1999".

Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với thực tế; bà Phạm Thị Tiếp, ông Đỗ Văn Mão đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Minh Giang (chủ Trạm xăng dầu Vĩnh Phúc) và do quá trình đo đạc hiện trạng đất có sai sót.

Điều chỉnh tên đối tượng thuê đất: Từ "Trạm xăng dầu Vĩnh Phúc" thành "Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Phúc".

Lý do: Trạm xăng dầu Vĩnh Phúc đổi tên thành DNTN xăng dầu Vĩnh Phúc, sau đó DNTN xăng dầu Vĩnh Phúc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Phúc.

Điều chỉnh diện tích đất thuê: Từ diện tích 4.493 m2 (bốn ngàn, bốn trăm chín mươi ba mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 1.070 m2) thành diện tích 4.539,7 m2 (bốn ngàn, năm trăm ba mươi chín phẩy bảy mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 1.710 m2). 

Lý do: Do sai sót trong quá trình đo đạc hiện trạng đất (tăng 46,7m2).

Vị trí khu đất: Tại thửa đất số 1226 (thửa đất mới số 344), tờ bản đồ số 5 (tờ bản đồ mới số 13) theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên, môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 15/5/2020.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Phúc sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Phúc nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q283727 (số vào sổ 1823QSDĐ/0214-LA) do UBND huyện Bến Lức đã cấp cho ông Nguyễn Minh Giang ngày 21/10/1999; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q206471 (số vào sổ 12/QSDĐ/2014-LA) do UBND tỉnh đã cấp cho Trạm xăng dầu Vĩnh Phúc ngày 02/2/2000; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 541/QĐ-UB ngày 02/02/2000 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 541/QĐ-UB của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Thu hồi đất của Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện Tân Trụ và giao cho UBND huyện Tân Trụ quản lýThu hồi đất của Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện Tân Trụ và giao cho UBND huyện Tân Trụ quản lý
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2598/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện Tân Trụ và giao cho UBND huyện Tân Trụ quản lý, cụ thể như sau:

Thu hồi diện tích 766,8 m2 đất, thuộc thửa đất số 03, tờ bản đồ số 2K và thửa đất số 2893, tờ bản đồ số 01, đất tọa lạc tại thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Tân Trụ của Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện Tân Trụ (nay là Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Trụ) đã được UBND tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T1106005/32/GCN.UB và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T11060005/33/GCN.UB ngày 08/10/2003.

Lý do: Hiện nay, Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện Tân Trụ (nay là Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Trụ) đã chuyển nơi làm việc về trụ sở UBND huyện Tân Trụ nên không còn nhu cầu sử dụng diện tích đất nêu trên và có đơn tự nguyện trả lại đất ngày 01/7/2020.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Tân Trụ quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T1106005/32/GCN.UB và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T11060005/33/GCN.UB ngày 08/10/2003 đã cấp cho Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện Tân Trụ; cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho Công ty Cổ phần Long Hậu thuê đất (đợt 5-giai đoạn 1)Cho Công ty Cổ phần Long Hậu thuê đất (đợt 5-giai đoạn 1)
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2599/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Long Hậu (địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 47.728 m2 (bốn mươi bảy ngàn, bảy trăm hai mươi tám mét vuông) đất tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Long Hậu 3 (đợt 5 - giai đoạn 1), cụ thể:

Diện tích 32.247 m2 (ba mươi hai ngàn, hai trăm bốn mươi bảy mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất cho thuê để đầu tư nhà máy, kho tàng thuộc KCN Long Hậu 3.

Diện tích 15.481 m2 (mười lăm ngàn, bốn trăm tám mươi mốt mét vuông) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo Khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và Điểm k Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Về nguồn gốc đất: Diện tích 43.314 m2 đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và diện tích 4.414 m2 đất thủy lợi do UBND xã Long Hậu quản lý nằm xen kẽ trong vùng dự án.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 21/6/2066 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư tại Công văn số 1064/TTg-KTN ngày 21/6/2016).  

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 952 (được hợp nhất từ 24 thửa đất và một phần thửa đất số 2519; và đất thủy lợi do UBND xã Long Hậu quản lý), tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2020, 10-2020, 06-2020, 07-2020, 08-2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên, Môi trường lập ngày 27/3/2020 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 07/4/2020, ngày 08/4/2020 (vị trí đã bồi thường và đất công).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. 

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Long Hậu sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Long Hậu nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Long Hậu sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hậu xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Long Hậu theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại điều 1 của quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty Cổ phần Long Hậu có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/07/2020 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

Website

giặt nệm tại nhà Aplite - atvstp.org.vn - vé máy baydịch vụ chuyển nhà - két sắt việt tiệp - Blog SEO VietmozDịch vụ chuyển nhà - Chuyển nhà văn phòng trọn gói - https://kythuatdienviet.com/ - Cảm biến nhiệt độ - Ổ cắm công nghiệp - Cảm biến đo ẩm đất - Cảm biến đo ẩmIn tem bao hanh - kho sim số đẹp - kientrucnoithatamg.com/amg/thiet-ke-kien-truc/ - HAKAWAChuyển nhà trọn gói Blog thi bằng lái xe -  Đồng hồ đo áp suấtQuạt trần đènDịch vụ chuyển văn phòng trọn góiChuyển nhà trọn góiDịch vụ chuyển nhà trọn góiDịch vụ chuyển nhàISO 9001Ghe massagemassage toàn thâneat clean là gì - Quạt trầnLuật sư tư vấn ly hôn - New galaxyNovaworld hồ tràmCảm biến đo áp suấtđại lý vé máy bay -  đèn led philipspolyp cổ tử cung -  Đồ phượt giá rẻThiết kế nội thất Chứng chỉ năng lực xây dựngRobot hút bụiCăn Hộ The Aston Nha TrangĐăng ký thương hiệu - Biệt thự west lakes golf & villasHưng ThịnhVé máy bay -  Thành lập công tyThiết bị cảm biến -  Lắp internet FPT​  - Văn phò​ng phẩm​Chứng nhận ISO 13485​Chứng nhận ISO 14001Chứng nhận ISO 45001Chứng nhận ISO 22000Chứng nhận ISO 9001 - chungnhanquoctePhu tung o​ to​ISO 22000​​ ​- Học tiếng Anh tại Philippines​ - Chi phí học tiếng Anh tại Philippines​​ - Đấu thầu qua mạng​ 

Thông tin du học

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​