Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 2, Ngày 02/10/2023, 20:00
Thu hồi đất do UBND xã Lương Hòa, huyện Bến Lức quản lý để giao đất và cho Công ty Cổ phần Tandoland thuê đất (đợt 1)
02/10/2023
Ngày 02/10/2023, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 9020/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND xã Lương Hòa, huyện Bến Lức quản lý để giao đất và cho Công ty Cổ phần Tandoland thuê đất (đợt 1).

Theo đó quyết định thu hồi đất do UBND xã Lương Hòa, huyện Bến Lức quản lý để giao đất và cho Công ty Cổ phần Tandoland (địa chỉ trụ sở chính: lô A1, đường số 1, Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất (đợt 1) để đầu tư dự án Khu dân cư Mai Bá Hương tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, cụ thể như sau: Thu hồi 65.040,5 m2 (sáu mươi lăm ngàn, không trăm bốn mươi phẩy năm mét vuông) đất giao thông và đất thủy lợi do UBND xã Lương Hòa quản lý, xen kẽ bên trong dự án và cho thuê phần đất trên không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Lý do: Phần diện tích đất này không thuộc trường hợp quy định phải tách thành dự án độc lập theo Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

 Cho Công ty Cổ phần Tandoland với diện tích 884.010,2 m² (tám trăm tám mươi bốn ngàn, không trăm mười phẩy hai mét vuông) đất tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức để đầu tư dự án Khu dân cư Mai Bá Hương (đợt 1), cụ thể: Hình thức giao đất: Diện tích 398.835,3 m² (ba trăm chín mươi tám ngàn, tám trăm ba mươi lăm phẩy ba mét vuông) đất ở tại nông thôn: giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 485.174,9 m² (bốn trăm tám mươi lăm ngàn, một trăm bảy mươi bốn phẩy chín mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất mặt nước, đất giao thông, cây xanh): giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt. Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 56-2023, 57-2023, 61-2023, 62-2023, 63-2023, 64-2023, 65-2023 (kèm theo danh sách) do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 27/7/2023 (đối với phần diện tích đã được bồi thường). Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 28/8/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 28/8/2018).  Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và đất do UBND xã Lương Hòa quản lý, Công ty Cổ phần Tandoland đã thực hiện xong việc bồi thường theo bảng xác nhận hộ dân đã nhận tiền bồi thường do Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Bến Lức xác nhận ngày 15/3/2023.

Đồng thời cho Công ty Cổ phần Tandoland thuê với diện tích 98.728,8 m² (chín mươi tám ngàn, bảy trăm hai mươi tám phẩy tám mét vuông) đất tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; đất thương mại, dịch vụ; đất xây dựng cơ sở y tế; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao; đất công trình năng lượng; đất thủy lợi thuộc dự án Khu dân cư Mai Bá Hương (đợt 1).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 56-2023, 57-2023, 61-2023, 62-2023, 63-2023, 64-2023, 65-2023 (kèm theo danh sách) do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 27/7/2023 (đối với phần diện tích đã được bồi thường). Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 28/8/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 28/8/2018). Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và đất do UBND xã Lương Hòa quản lý, Công ty Cổ phần Tandoland đã thực hiện xong việc bồi thường theo bảng xác nhận hộ dân đã nhận tiền bồi thường do Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Bến Lức xác nhận ngày 15/3/2023.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả và không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty Cổ phần Tandoland nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ràng buộc trách nhiệm của Công ty Cổ phần Tandoland nếu trường hợp qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính có phát sinh thì doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Tandoland sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Tandoland sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Lương Hòa xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Tandoland theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty Cổ phần Tandoland có trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bổ sung do xác định lại mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai; có trách nhiệm khi qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính có phát sinh thì doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ban hành.

         N.K

Lượt người xem:   142
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Võ Thành Trí

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​