Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 5, Ngày 19/10/2023, 20:00
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1722/QĐ.UB ngày 30/7/1997, Điều 1 Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh và chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
19/10/2023
Ngày 19/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9741/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1722/QĐ.UB ngày 30/7/1997, Điều 1 Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh và chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1722/QĐ.UB ngày 30/7/1997 của UBND tỉnh và Điều 1 Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của  UBND tỉnh, cụ thể như sau: Thay đổi tên từ Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Long An thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Quốc lộ 1, khu phố Nhơn Phú, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An). Điều chỉnh diện tích thửa đất số 1, tờ bản đồ số 4-7a từ 2.837,87 m² thành 3427,2 m² trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ là 579 m² (tăng 589,33 m² so với Giấy chứng nhận đã cấp).  Lý do: Do quá trình đo đạc ban đầu có sai sót và trước đây không cấp phần diện tích chỉ giới đường đỏ, ranh giới sử dụng ổn định không tranh chấp theo bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất ngày 30/6/2023. Chấp thuận việc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; cụ thể: Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 4-7a, diện tích 3427,2 m2 trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ là 579 m² tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An để sử dụng làm mặt bằng Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. Thửa đất số 137, tờ bản đồ số 4-7a, diện tích 752 m2 tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An để mở rộng quy mô hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 1 và thửa đất số 137, tờ bản đồ số 4-7a, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 09-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 21/9/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 25/9/2023. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (năm mươi năm), tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Đất đai năm 2013. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới sau khi có đơn giá thuê đất; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trước khi chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất (nếu có) và sau khi chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất theo quy định; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành K 593436 (vào số cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 399 QSDĐ/97) do UBND tỉnh Long An đã cấp ngày 30/7/1997 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AH 000693 (số vào số cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất T 01969) do Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ.Chủ tịch UBND tỉnh Long An) đã cấp ngày 14/9/2007 sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1722/QĐ.UB ngày 30/7/1997 của UBND tỉnh và Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1722/QĐ.UB ngày 30/7/1997 của UBND tỉnh và Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành. Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Lượt người xem:   102
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Võ Thành Trí

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​