Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 4, Ngày 14/09/2022, 11:00
Bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện dự án Tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư Đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức
14/09/2022
Ngày 14/9/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8508/QĐ-UBND về việc bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường và các chính sách hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư Đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, với nội dung cụ thể như sau:

Bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường và các chính sách hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư Đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, với nội dung như sau:

"* Riêng các trường hợp thu hồi đất thực hiện Dự án Tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư Đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức nhưng thuộc hành lang an toàn công trình Đường dây 500kV Ô Môn - Phú Lâm thì chỉ được bồi thường giá trị còn lại (do trước đây đã được hỗ trợ một phần giá trị diện tích đất ảnh hưởng bởi hành lang an toàn tại Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh) cụ thể:

- Mức bồi thường về đất ở: bằng 40% đơn giá đất bồi thường đất ở theo từng vị trí.

- Mức bồi thường về đất nông nghiệp: bằng 50% đơn giá đất bồi thường đất nông nghiệp theo từng vị trí."

Lý do bổ sung: các hộ dân có đất thu hồi thuộc hành lang an toàn công trình Đường dây 500kV Ô Môn - Phú Lâm trước đây đã được hỗ trợ một phần giá trị diện tích đất ảnh hưởng bởi hành lang an toàn tại Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh. Những nội dung khác của Quyết định số 6857/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan thi hành Quyết định trên.

BB

Lượt người xem:   59
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​