Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 6, Ngày 29/07/2022, 13:00
Điều chỉnh thời hạn cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh
29/07/2022
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6943/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thuê quyền sử dụng đất (đợt 1), cụ thể như sau:

Trước khi điều chỉnh: "Thời hạn thuê đất: 70 (bảy mươi) năm tính từ ngày ban hành Quyết định này".

Sau khi điều chỉnh: "Thời hạn thuê đất: 50 (năm mươi) năm tính từ ngày 13/9/2007 (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 501023000044 ngày 13/9/2007 do UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng)".

Lý do điều chỉnh: Đảm bảo thời hạn thuê đất phù hợp với thời gian hoạt động của dự án theo Kết luận thanh tra số 2406/KL-BKHĐT ngày 28/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên ; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh nội dung trên (nếu có) để Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; ký phụ lục Hợp đồng điều chỉnh thời hạn thuê đất với Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 218515, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 17140 ngày 22/10/2013 đã cấp cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng; cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh. Các nội dung khác của Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Lượt người xem:   25
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​