Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 2, Ngày 25/07/2022, 13:00
Bổ sung nội dung Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
25/07/2022
Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6751/QĐ-UBND về việc bổ sung nội dung Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Bổ sung nội dung Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi 01 cơ sở nhà, đất tại địa chỉ số 25, Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An và tạm giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An quản lý, sử dụng, cụ thể như sau:

Bổ sung nội dung vào Điều 1, như sau:

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 256, tờ bản đồ số 4, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Bổ sung nội dung vào Điều 2, như sau: Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định trên:

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An; chấm dứt hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố Tân An chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tân An, UBND phường 2 xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Bổ sung nội dung vào Điều 3, như sau:

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định trên lên trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Lý do bổ sung:  nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 65 và Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 để có cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Lượt người xem:   18
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​