Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 6, Ngày 25/02/2022, 10:00
Giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh thuê đất (đợt 1)
25/02/2022
Ngày 25/2/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh thuê đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh (địa chỉ trụ sở chính: P22/08 ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 55.543,7m2 (năm mươi lăm ngàn, năm trăm bốn mươi ba phẩy bảy mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 1.418m2) tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Phú Sinh (đợt 1), cụ thể như sau:

Giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh với diện tích 51.790,7 m2 (năm mươi mốt ngàn, bảy trăm chín mươi phẩy bảy mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 1.418m2) đất tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, cụ thể:

Hình thức giao đất:

Diện tích 24.334,36 m2 (hai mươi bốn ngàn, ba trăm ba mươi bốn phẩy ba mươi sáu mét vuông) đất ở tại nông thôn (bao gồm đất tái định cư), giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 27.456,34 m2 (hai mươi bảy ngàn, bốn trăm năm mươi sáu phẩy ba mươi bốn mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 1.418m2) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh; đất trạm xử lý nước thải), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2022, 02-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 17/01/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 24/01/2022, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
158317174,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
25841741,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
358517787,79Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
458617367,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5587171.240,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
658817616,50Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
758917672,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8590171.509,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
959117100,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
105921712,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
11593171.532,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1259417333,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
13595171.376,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1459617796,20Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
15597171.075,81

Đất ở tại nông thôn

(tái định cư)

Giao đất có thu tiền sử dụng đất
16598171.209,60

Đất ở tại nông thôn

(tái định cư)

Giao đất có thu tiền sử dụng đất
17599171.858,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
18600171.481,23Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1960117930,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
20602171.216,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
21603171.212,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2260417179,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2360717592,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2460817759,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2560917104,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2661017337,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2761117541,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2861217884,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2961517328,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
30616173,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3161717168,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3261817188,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3361917663,40

Đất ở tại nông thôn

(tái định cư)

Giao đất có thu tiền sử dụng đất
34620171.048,83

Đất ở tại nông thôn

(tái định cư)

Giao đất có thu tiền sử dụng đất
356141714,00Đất thủy lợi

Giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh

 

36  27.442,34Đất cây xanh, đất giao thông

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 10/6/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 10/6/2019).  

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh đã hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo xác nhận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc ngày 17/01/2022.

Cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh thuê đất với diện tích 3.753 m2 (ba ngàn, bảy trăm năm mươi ba mét vuông) tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất giáo dục, đất y tế thuộc dự án Khu dân cư An Phú Sinh, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 613, diện tích 1.357 m² đất xây dựng cơ sở y tế; thửa đất số 605, diện tích 762 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; thửa đất số 606, diện tích 1.634 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, thuộc tờ bản đồ số 17 xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2022; 02-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 17/01/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 24/01/2022.

- Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 10/6/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 10/6/2019).  

- Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh đã hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo xác nhận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc ngày 17/01/2022.  

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phước Lý xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Lượt người xem:   26
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Website

Liên kết

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​