Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 5, Ngày 26/08/2021, 17:00
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh
26/08/2021
Ngày 26/8/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 8515/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh, thành nội dung như sau:

Cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 1.863.344,9 m2 (một triệu, tám trăm sáu mươi ba ngàn, ba trăm bốn mươi bốn phẩy chín mét vuông; trong đó có diện tích 12.357 m2 đất sông, đất giao thông do UBND xã Đức Hòa Đông quản lý xen kẽ bên trong dự án) đất tọa lạc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để thực hiện dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp (đợt 1), cụ thể:

Diện tích 1.531.910,0 m2 (một triệu, năm trăm ba mươi mốt ngàn, chín trăm mười mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất (giảm diện tích đất nhà máy, kho tàng; đất công trình hành chính, dịch vụ; đất các khu kỹ thuật 8.709,9 m2).

Diện tích 331.434,9 m2 (ba trăm ba mươi mốt ngàn, bốn trăm ba mươi bốn phẩy chín mét vuông, trong đó: Đất giao thông 212.293,3 m2; đất cây xanh 119.141,6 m2) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Cụm công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (tăng diện tích đất cây xanh 8.709,9 m2).

Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 và theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Hải Sơn lập ngày 11/6/2021.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 18 (được hợp nhất từ 1.234 thửa đất, một phần của 55 thửa đất và đất sông, đất giao thông do UBND xã Đức Hòa Đông quản lý xen kẽ bên trong dự án), tờ bản đồ số 18 (được hợp nhất từ các tờ bản đồ số 13,14, 18, 19, 23, 24) đất tọa lạc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số: 98-2018, 99-2018, 100-2018, 101-2018, 102-2018, 103-2018, 104-2018 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 21/12/2018 (vị trí đã bồi thường và đất công); Mảnh trích đo địa chính số 34-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập ngày 02/4/2019, được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 05/4/2019 (vị trí đã có quyết định cho thuê đất); Mảnh trích đo địa chính số 59-2021 và số 60-2021 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập, được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 04/6/2021".

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: thông báo cho Công ty TNHH Hải Sơn nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHH Hải Sơn; ký phụ lục Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Hải Sơn sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 17/4/2019, Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 17/4/2019, Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


Lượt người xem:   163
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Website

Liên kết

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​