image banner
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam

Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Long An đã xảy ra các loại hình thiên tai như: mưa lớn, dông lốc, sét đánh, sạt lở, nắng nóng kỷ lục, hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài,… trên diện rộng đã gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo nhận định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thiên tai sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, bất thường, những tháng cuối năm có thể xảy ra bão, lũ dồn dập do tác động của hiện tượng La Nina (đã diễn ra năm 2020). 

Để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó với các tình huống thiên tai, thảm họa có thể xảy ra trong những tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh Long An, với mục tiêu là phải chủ động phòng ngừa, thực hiện tốt phương châm “04 tại chỗ”, tránh tư tưởng chủ quan, lấy sự an toàn của người dân là điều kiện tiên quyết trong các hoạt động của phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định an ninh chính trị của tỉnh. Ngày 27/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út đã ký ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Anh-tin-bai
 

Chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó với các tình huống thiên tai, thảm họa có thể xảy ra

Sở Nông nghiệp và PTNT (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh)

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật và các văn bản chỉ đạo có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Quyết định, Kế hoạch của Tỉnh đã được ban hành, cụ thể như: Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 22/5/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 3959/QĐ-UBND ngày 05/05/2022 của UBND tỉnh; Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh; Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan.

Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn để công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, cứu hộ cứu nạn được kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.

Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định của Luật phòng thủ dân sự, Luật phòng, chống thiên tai và các quy định pháp luật khác có liên quan để hoạt động từ ngày 01/7/2024.

Tổ chức rà soát phương án phòng, chống ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai sát với tình hình thực tế; Tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trước mùa mưa lũ và trước khi xảy ra bão, lũ, kịp thời nắm bắt thông tin, công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để giải quyết hiệu quả; Xác định các điểm xung yếu, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, giảm thiểu nguy cơ rủi ro trước mùa mưa lũ; Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa và kiểm soát rủi ro thiên tai với phương châm “phòng là chính”.

Triển khai xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024; Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp, khắc phục sự cố công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai do ngành quản lý, đảm bảo an toàn trong mùa mưa, bão, lũ; Thường xuyên tổ chức, kiểm tra và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và của cả cộng đồng; đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể của địa phương; Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng trực tiếp tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, nhất là lực lượng tại các vùng thường xuyên ảnh hưởng thiên tai.

Tổ chức kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm kịp thời, hiệu quả, xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Tham mưu hiệu quả công tác quản lý, hoạt động và sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh. Bố trí nguồn lực cho các hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó chú trọng đầu tư phòng ngừa rủi ro thiên tai.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Trường hợp có sự cố thiên tai xảy ra thì đề nghị các huyện, thị xã, thành phố cử lãnh đạo đến trực tiếp địa bàn chủ động xử lý, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) để tham mưu chỉ đạo, ứng phó đạt hiệu quả.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và cơ quan tham mưu, hỗ trợ theo quy định của Luật Phòng thủ dân sự, Luật Phòng, chống thiên tai và các quy định pháp luật khác có liên quan để hoạt động từ ngày 01/7/2024. Trong đó, lưu ý phải đảm bảo nguyên tắc tổ chức mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kịp thời hơn, tránh chồng chéo, lúng túng trong thực hiện, kế thừa, phát huy những điểm mạnh của tổ chức hiện có, không để gián đoạn trong tham mưu chỉ đạo, điều hành ứng phó sự cố, thiên tai, dịch bệnh, nhất là những tháng tới là thời kỳ cao điểm về bão, mưa lũ. 

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra; Tổ chức phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, đơn vị, địa phương, liên tỉnh, liên quốc gia để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn; Tổ chức huấn luyện, đào tạo, diễn tập nâng cao năng lực, kỹ năng ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng tham gia; Đầu tư phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai các cấp vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện bảo vệ an ninh, an toàn vùng biên giới nhất là trong trường hợp có thiên tai xảy ra. Phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức huấn luyện, đào tạo, diễn tập nâng cao năng lực, kỹ năng ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng tham gia.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi xảy ra thiên tai. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để phối hợp sơ tán dân và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Chủ động tổ chức kiểm tra và triển khai thực hiện tốt phương án phòng cháy, chữa cháy hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Sở Giao thông vận tải

Xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn giao thông thông suốt khi xảy ra thiên tai. Rà soát các công trình giao thông ảnh hưởng đến thoát lũ để có biện pháp xử lý. Kịp thời khắc phục, sửa chữa giao thông đường bộ khi có sự cố; Tổ chức kiểm đếm chuẩn bị các phương tiện vận tải thủy, bộ, hỗ trợ sơ tán, cứu hộ khi cần thiết.

Rà soát chấn chỉnh công tác đăng ký, đăng kiểm, quản lý hoạt động của phương tiện vận tải thủy nhất là các phương tiện vận chuyển hành khách qua sông trong mùa mưa, bão.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu UBND tỉnh kịp thời bố trí thời gian nghỉ, thời gian học cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình diễn biến của thiên tai bão, lũ và dịch bệnh.

Xây dựng kế hoạch lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống thiên tai vào chương trình đào tạo, giảng dạy trong nhà trường; Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về phòng, chống thiên tai; Tổ chức các buổi học ngoại khóa hướng dẫn cho học sinh, sinh viên về các kỹ năng cơ bản cần thiết để tự bảo vệ bản thân và gia đình khi thiên tai xảy ra.

Sở Xây dựng

Rà soát, thống kê, hướng dẫn và đánh giá mức độ an toàn chịu lực đối với các công trình đã cũ, xuống cấp, có dấu hiệu mất an toàn để có biện pháp xử lý kịp thời. Tổ chức kiểm tra các công trình thi công xây dựng đúng tiêu chuẩn thiết kế, thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn công trình. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng mô hình nhà ở an toàn phòng tránh thiên tai và phương án khắc phục tình trạng ngập úng tại đô thị khi xảy ra mưa lớn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra các pa nô, bảng hiệu, áp phích bị hư hỏng, đề nghị tháo dỡ và triển khai phương án đảm bảo an toàn các khu di tích lịch sử, văn hóa phi vật thể hiện có trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế và cơ số thuốc để đáp ứng nhu cầu cứu thương, chăm sóc sức khỏe cho người dân, phòng ngừa dịch bệnh và khắc phục môi trường sau thiên tai để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang làm tốt công tác kết hợp quân - dân y trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng tại chỗ làm công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Sở Công Thương

Chỉ đạo về việc cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai khi có yêu cầu. Phối hợp với các địa phương vận động, tuyên truyền trong dân dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết khi có tình huống thiên tai xảy ra; Có kế hoạch dự trữ và cung ứng mặt hàng thiết yếu tại chỗ cho vùng bị thiên tai và đảm bảo bình ổn giá khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và chính sách đảm bảo quyền lợi của người tham gia công tác phòng, chống thiên tai. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, thực hiện cứu trợ theo chế độ quy định đối với các hộ dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Đảm bảo mạng lưới thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho cộng đồng.

Kiên cố hóa hệ thống thông tin liên lạc tại các khu vực trọng điểm thường xuyên xảy ra thiên tai, ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc tại các vùng sâu, biên giới, đồng thời đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và thông tin tuyên truyền nhanh chóng hiệu quả. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Cân đối bố trí nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, ngân sách dự phòng hàng năm, Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh cho đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ cấp bách khác nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất khi có thiên tai.

Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh

Tăng cường phát sóng truyền tin, dự báo, cảnh báo về diễn biến thời tiết, thiên tai một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác trước trong và sau thiên tai; Thực hiện các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng, biện pháp phòng ngừa, ứng phó trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra để người dân biết và chủ động phòng, tránh bảo vệ tính mạng và tài sản.

Điện lực Long An

Xây dựng phương án xử lý, sửa chữa ngay các sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, thay thế các trụ điện hư hỏng, bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn; Có kế hoạch dự phòng cung cấp điện phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng, chống thiên tai đối với các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn và áp dụng các hình thức xử lý theo quy định đối với các trường hợp tự ý câu nối, kéo đường dây điện để sử dụng cho mục đích cá nhân, nhất là các đường điện cắt ngang sông, rạch,… không an toàn.

Đài Khí tượng Thủy văn Long An

Nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn, thiên tai, đặc biệt là dự báo sớm các hình thái thời tiết và các tình huống phức tạp của thời tiết, thiên tai. Cung cấp thông tin số liệu, tài liệu kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành trong công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai cho hội viên, đoàn viên và trong cộng đồng. Khuyến cáo quan tâm chăm sóc người già, phụ nữ, trẻ em trong mùa bão, lũ, hướng dẫn các hộ gia đình về kỹ năng phòng tránh thiên tai.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ trì, kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan tham mưu, hỗ trợ ra quyết định cho Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự theo quy định của Luật Phòng thủ dân sự, Luật Phòng, chống thiên tai và các quy định pháp luật khác có liên quan để hoạt động từ ngày 01/7/2024.

Chủ động nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tránh tình trạng chủ quan, lơ là trong chỉ đạo điều hành; Xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2024 và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng tránh, ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn.

Rà soát, xác định những khu vực nguy hiểm, xung yếu có khả năng ảnh hưởng thiệt hại khi xảy ra thiên tai, chủ động di dời, sơ tán các hộ dân sống quanh khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn;.

Các huyện vùng Đồng Tháp Mười: Tăng cường kiểm tra và chủ động gia cố hệ thống ô bao, bờ bao lửng để bảo vệ an toàn diện tích sản xuất, đề phòng lũ lớn có thể xảy ra đột biến. Tùy điều kiện thời tiết, thiên tai thực tế để đưa ra các khuyến cáo phù hợp giúp người dân bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Các huyện vùng hạ: Rà soát, gia cố các tuyến đê bao bảo vệ dân sinh và sản xuất đề phòng triều cường cao gây ngập úng cục bộ từ tháng 10 dương lịch đến cuối năm; Phối hợp với các sở, ngành và cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ số lượng tàu, thuyền và người dân địa phương có hoạt động đánh bắt thủy hải sản xa bờ. Tổ chức kiểm tra công tác đăng ký, đăng kiểm của tàu cá, tàu vận tải, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị cứu sinh, thông tin liên lạc trước khi ra khơi.

Rà soát quản lý các công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, đê điều các hệ thống tiêu thoát nước khu dân cư, đô thị, công trình đầu mối,... để phát hiện xử lý kịp thời những khu vực bị hư hỏng, xuống cấp hạn chế tác động do thiên tai.

Dự phòng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng để chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra trong mùa mưa, bão, lũ.

Dự phòng lương thực, chất đốt, nước sạch, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác,… đảm bảo công tác cứu trợ trước, trong và sau thiên tai xảy ra; Tổ chức rà soát chặt, tỉa, dọn dẹp vệ sinh cây xanh ven đường và tại các công viên thuộc địa bàn quản lý; tháo dỡ các tấm panô, áp phích, biển quảng cáo không đảm bảo an toàn.

Thực hiện tốt công tác trực ban nghiêm túc, đúng quy định, chỉ đạo thực hiện thống kê, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại do thiên tai; Tổ chức ứng cứu, đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, đúng chính sách, chế độ.

Đẩy mạnh triển khai thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai theo đúng quy định.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai để thông tin kịp thời đến các ngành, các cấp chủ động ứng phó; tham mưu giúp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và các văn bản của cấp trên; tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai xảy ra (nếu có), báo cáo, đề xuất các giải pháp ứng phó để thực hiện hiệu quả./.

T.H.

image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 28/06/2024
Ngày kết thúc: 30/07/2024
Lượt xem:82
2
Ngày bắt đầu: 20/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:157
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:131
2
Ngày bắt đầu: 08/06/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Lượt xem:101
3
Ngày bắt đầu: 21/06/2024
Ngày kết thúc: 06/07/2024
Lượt xem:81
4
Ngày bắt đầu: 31/05/2024
Ngày kết thúc: 01/07/2024
Lượt xem:120
5
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:163
6
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:171
7
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:182
8
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:100
9
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:162
10
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 11/06/2024
Lượt xem:107
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner