image banner
Cùng hành động, chung tay bảo vệ môi trường
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam
Những việc làm, mô hình hay, thiết thực được các cấp, các ngành thực hiện, tạo hiệu ứng tích cực, truyền tải các thông điệp, lan tỏa sâu, rộng. Qua đó, góp phần thay đổi hành vi, nhận thức trong cộng đồng để cùng hành động, chung tay bảo vệ môi trường (BVMT).

Hành động cụ thể

Thời gian qua, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Long An được các cấp lãnh đạo, địa phương cũng như người dân quan tâm, chú trọng trong thực hiện. Công tác này được thực hiện, duy trì thường xuyên, liên tục, nhất là trong Tháng hành động Vì môi trường. Những cách làm hay, mô hình thiết thực, hiệu quả,... xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần lan tỏa, kêu gọi cộng đồng hành động cụ thể vì môi trường.

Huyện Tân Trụ luôn chú trọng xây dựng cảnh quan, BVMT. Địa phương không chỉ tập trung công tác quản lý mà còn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động cụ thể, nhất là trong Tháng hành động Vì môi trường. Huyện tổ chức nhiều việc làm thiết thực được người dân hưởng ứng, tham gia.

Qua đó, hành động vì môi trường không dừng lại ở hưởng ứng mà trở thành một thói quen, được duy trì thường xuyên, liên tục, góp phần lan tỏa thông điệp, kêu gọi cộng đồng chung tay BVMT.

Bà NguyễnThị Hồng (xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ) hưởng ứng Tháng hành động Vì môi trường bằng việc trồng cây xanh, ra quân vệ sinh môi trường

Theo bà Nguyễn Thị Hồng (xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ), hưởng ứng Tháng hành động Vì môi trường năm nay, bà tham gia trồng, chăm sóc cây xanh; thu gom rác thải;... Bà hy vọng những việc làm nhỏ của mình góp phần cùng cộng đồng thực hiện lối sống lành mạnh, xanh, để tạo cảnh quan môi trường trong lành, sạch, đẹp.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Ngô Tấn Tài, huyện hướng đến là một trong những nơi đáng sống, không khí trong lành, môi trường sạch, đẹp, thân thiện bằng các việc làm thiết thực, phù hợp thực tế của địa phương trong công tác BVMT. Nhờ đó, những năm gần đây, cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện thay đổi, khởi sắc.

Riêng Tháng hành động Vì môi trường, huyện tổ chức míttinh phát động hưởng ứng; ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải; phát động chiến dịch chung tay bảo vệ tài nguyên, BVMT,... để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động Vì môi trường năm 2024.

“Những việc làm trong Tháng hành động Vì môi trường đem lại hiệu quả nhất định. Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về BVMT, quản lý chất lượng môi trường đất, bảo tồn, nâng cao trữ lượng carbon và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên kịp thời đến với người dân, nâng cao nhận thức của cộng đồng để hướng tới thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu, BVMT, bảo vệ đa dạng sinh học.

Phong trào BVMT, cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm môi trường thông qua các chính sách, sáng kiến được thực hiện tốt hơn. Huyện hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn, tăng cường tái chế, tái sử dụng, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững,...” - ông Ngô Tấn Tài nhấn mạnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều (giữa) cùng lãnh đạo huyện Cần Đước trồng cây xanh, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động Vì môi trường

Huyện Cần Đước thường xuyên tuyên truyền, vận động, kêu gọi người dân, doanh nghiệp chung tay BVMT. Địa phương thường xuyên ra quân, tổ chức các hoạt động, mô hình cụ thể như trồng cây xanh, hoa trên các tuyến đường, xây dựng hố thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức các tổ tự quản BVMT,... Nhiều cá nhân, đơn vị được huyện khen thưởng vì có thành tích tốt trong vấn đề này.

Mặt khác, huyện tổ chức thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt đầy đủ, đúng nơi quy định, hạn chế bố trí các thùng rác trên các trục lộ chính và thông báo thời gian, lịch thu gom. Nhờ đó, môi trường trên địa bàn huyện được đánh giá thực hiện khá tốt. Riêng năm 2024, huyện được tỉnh chọn làm điểm để tổ chức phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động Vì môi trường.

Bà Nguyễn Thị Cẩm (thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước) chia sẻ, môi trường ở địa phương được thay đổi đáng kể trong vài năm trở lại đây. Hình ảnh nhếch nhác trước đây không còn, diện mạo tươi mới, sạch, đẹp hơn.

“Đây là cả quá trình của chính quyền và người dân xây dựng. Chúng tôi ý thức được trách nhiệm, tự giác, tự nguyện tham gia với chính quyền để làm. Trong đó, BVMT sống bằng cách trồng cây xanh, thu gom rác thải đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng nhựa một lần,...

Năm 2024, địa phương được chọn làm điểm để tổ chức các hoạt động liên quan môi trường. Người dân phấn khởi và tham gia tích cực để cùng xây dựng quê hương Cần Đước ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại” - bà Cẩm nói.

Lan tỏa sâu, rộng

Theo đại diện Ban Quản lý Khu công nghiệp Thuận Đạo và Thuận Đạo mở rộng (huyện Bến Lức và huyện Cần Đước) - Dương Văn Nam, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về BVMT.

Trong quá trình hoạt động, khu đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, lắp đặt trạm quan trắc tự động theo quy định, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về môi trường; tham gia hưởng ứng các chương trình vì môi trường do địa phương phát động;...

Các hoạt động trong Tháng hành động Vì môi trường được khu công nghiệp truyền tải đầy đủ đến các nhà đầu tư thứ cấp, công nhân, lao động để nắm bắt, thực hiện.

Doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường bằng việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (Trong ảnh: Khu công nghiệp Thuận Đạo, Thuận Đạo mở rộng đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn,bảo đảm xử lý toàn bộ nước thải của doanh nghiệp thứ cấp)

Theo Quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Đào Hữu Tấn, để công tác BVMT trên địa bàn huyện phát triển theo hướng bền vững, thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BVMT bằng các hình thức đa dạng, phong phú. Đối với quá trình sản xuất, thực hiện sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, không khí.

Huyện kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ hoạt động xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, đẩy mạnh việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, các mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững nhằm hạn chế tối đa quá trình sa mạc hóa, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường triển khai, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc phục hồi đất, BVMT và kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên của đất, nước.

Ngoài ra, các địa bàn dân cư tăng cường tuyên truyền người dân tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường, BVMT, bỏ rác đúng nơi quy định, tham gia giám sát chất thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, năng lượng, xây dựng và các nguồn phát sinh chất thải khác,...

Doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực để thực hiện công tác bảo vệ môi trường

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Tân Thuấn, công tác BVMT của tỉnh những năm gần đây được cải thiện, chất lượng môi trường nâng lên.

Hệ thống các chính sách, pháp luật về BVMT liên tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp tình hình thực tế, tạo lập hành lang pháp lý cần thiết cho công tác quản lý nhà nước về BVMT.

Hàng năm, UBND tỉnh đều tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động Vì môi trường trên địa bàn bằng những hành động, việc làm thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động Vì môi trường năm 2024, tỉnh tổ chức lễ phát động, míttinh hưởng ứng; ra quân trồng cây xanh, vệ sinh, thu gom rác thải trên các tuyến đường,... và các địa phương tổ chức hưởng ứng theo kế hoạch.

Qua đánh giá, Tháng hành động Vì môi trường đạt hiệu quả, tạo được hiệu ứng sâu, rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, truyền tải được các thông điệp về BVMT, tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng trong sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; đồng thời, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

“Sở kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh không chỉ dừng lại ở Tháng hành động Vì môi trường mà hãy tiếp tục mỗi ngày cùng chung tay, hành động để góp phần BVMT, hướng đến sử dụng các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu phát thải và tác động của con người đến hệ sinh thái” - ông Nguyễn Tân Thuấn cho biết./.

Theo Báo Long An Online

https://baolongan.vn/cung-hanh-dong-chung-tay-bao-ve-moi-truong-a178606.html

image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 28/06/2024
Ngày kết thúc: 30/07/2024
Lượt xem:82
2
Ngày bắt đầu: 20/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:157
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:131
2
Ngày bắt đầu: 08/06/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Lượt xem:100
3
Ngày bắt đầu: 21/06/2024
Ngày kết thúc: 06/07/2024
Lượt xem:81
4
Ngày bắt đầu: 31/05/2024
Ngày kết thúc: 01/07/2024
Lượt xem:120
5
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:162
6
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:171
7
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:182
8
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:100
9
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:162
10
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 11/06/2024
Lượt xem:107
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner