Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính quyền

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiện nay, các địa phương tập trung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. ​Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiều nơi, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được triển khai bằng nhiều hình thức; tỷ lệ đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập đạt trên 98%, quần chúng trên 95%. Thông qua quán triệt, học tập và tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, người dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
 

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 0723. 830 833 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.