Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ máy hành chính

Website

Thông tin du học

Manage PermissionsManage Permissions
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An

​Các thành viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021

​* Quy chế làm việc của UBND tỉnh: 17-2017-QD-UBND_30032017_1.PDF

1. Chủ tịch: Ông Trần Văn Cần - Phó Bí thư Tỉnh ủy​​. 

Ngày, tháng, năm sinh: 1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 20/02/1985
Trình độ:
+ Học vấn: Đại học
+ Chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
+ Chính trị: Cao cấp​
​​​​​
​​

2. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Út - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy​.

Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1969
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 05/4/1997 
​Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Kinh tế
​+ Chính trị: Cao cấp

​​​

3​​. Phó Chủ tịch: Ông Phạm Văn Cảnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ngày, tháng, năm sinh: 1/1/1963
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Ấp 4, xã An Nhựt Tân, huyện Tân trụ, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 21/7/2006
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học
+ Chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
​+ Chính trị: Cao cấp


​​

4. Phó Chủ tịch: Ông Phạm Tấn​ Hòa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ngày, tháng, năm sinh: 02/1/1973
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quánXã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang​
Ngày vào Đảng: 7/8/1999​
​Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Kinh tế học   
+ Chính trị: Cao cấp​5. Ủy viên: Ông Nguyễn Văn Bon - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh​ - Giám đốc Sở Nội vụ.

Ngày, tháng, năm sinh: 1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 30/3/1989 
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học
+ Chuyên môn: Cử nhân Luật
​+ Chính trị: Cử nhân​


6. Ủy viên: Ông Phạm Văn Đô - Giám đốc Sở Tài chính.

Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1966
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 01/02/1986 
Trình độ:
+ Học vấn: Cử nhân
+ Chuyên môn: Kinh tế
+ Chính trị: Cao cấp
7. Ủy viên: Ông Huỳnh Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh​ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1974
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Ngày vào Đảng: 01/7/2005 
Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Quản lý công
+ Chính trị: Cao cấp​8. Ủy viên: Ông Võ Minh Thành - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày, tháng, năm sinh: 13/8/1978
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An​​
Ngày vào Đảng: 25/4/2006
​Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Luật học
​+ Chính trị: Cao cấp​​​9. Ủy viên: Ông Nguyễn Thanh Truyền ​- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Ngày, tháng, năm sinh: 15/3/1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 10/11/1992
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học​
+ Chuyên môn: Hành chính
​+ Chính trị: Cao cấp​
    
​​

10. Ủy viên: Ông Lê Minh Đức ​- Giám đốc Sở Công Thương.

Ngày, tháng, năm sinh: 11/8/1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 25/2/1989
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học​
+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Cử nhân Xây dựng Đảng và QLNN
​+ Chính trị: Cao cấp​

11. Ủy viên: Ông Nguyễn Văn Học -  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnhGiám đốc Sở Giao thông vận tải​.

Ngày, tháng, năm sinh: 10/2/1961
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 08/4/1986
​Trình độ:
+ Học vấn: Cử nhân
+ Chuyên môn: Kinh tế
​+ Chính trị: Cao cấp12. Ủy viên: Ông Nguyễn Thanh Tiệp - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh​ - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.

Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1966
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 29/8/1991
​Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Giáo dục
​+ Chính trị: Cao cấp13. Ủy viên: Bà Nguyễn Hồng Mai - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh​ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngày, tháng, năm sinh: 23/8/1969
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Ngày vào Đảng: 10/6/1993
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học
+ Chuyên môn: sư phạm Ngữ Văn
​+ Chính trị: Cao cấp
14. Ủy viên: Ông Lê Quốc Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngày, tháng, năm sinh: 06/6/1970
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 13/9/2002
​Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Kỹ sư hóa, cử nhân hành chính, Ths khoa học chính trị
​+ Chính trị: Cao cấp


15. Ủy viên: Ông Huỳnh Minh Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh ​- Giám đốc Sở Y tế.

Ngày, tháng, năm sinh: 10/2/1965
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 05/8/1996​
​Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II quản lý Y tế
​+ Chính trị: Cao cấp16. Ủy viên: Ông Nguyễn Bá Luân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnhGiám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngày, tháng, năm sinh: 22/6/1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 02/7/1993
​Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: chính trị học
​+ Chính trị: Cao cấp


17. Ủy viên: Ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1963
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Tân Kim, huyện cần Giuộc, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 12/9/1994
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học
+ Chuyên môn: Kinh tế Nông nghiệp, Hành chính
​+ Chính trị: Cao cấp18. Ủy viên: Ông Đỗ Thành Sơn - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ngày, tháng, năm sinh: 18/10/1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Ngày vào Đảng: 25/02/1989
​Trình độ:
+ Học vấn: Cử nhân
+ Chuyên môn: Luật
​+ Chính trị: Cao cấp

19​​. Ủy viên: Ông Trần Văn Trai​ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Ngày, tháng, năm sinh: 12/3/1967
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 29/7/1988 
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học
+ Chuyên môn: Cử nhân Quân sự
​+ Chính trị: Cao cấpAttachments
Created at 09/08/2014 9:52 SA by QuantriSite
Last modified at 15/07/2020 11:14 SA by quantriwebla

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​