Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ máy hành chính

Manage PermissionsManage Permissions
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An

​Các thành viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Chủ tịch: Ông Trần Văn Cần - Phó Bí thư Tỉnh ủy​​. 

Ngày, tháng, năm sinh: 1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 20/02/1985
Trình độ:
+ Học vấn: Đại học
+ Chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
+ Chính trị: Cao cấp​
​​

2​​​. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày sinh: 03/4/1968
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 19/5/2000
Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sĩ
+ Chuyên môn: Thạc sĩ địa chất học
+ Chính trị: Cao cấp​


3. Phó Chủ tịch: Ông Phạm Văn Cảnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ngày, tháng, năm sinh: 1/1/1963
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Ấp 4, xã An Nhựt Tân, huyện Tân trụ, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 21/7/2006
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học
+ Chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
​+ Chính trị: Cao cấp

4. Ủy viên: Ông Mai Văn Nhiều - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Chánh Văn phòng ​UBND tỉnh.

Ngày, tháng, năm sinh: 1966
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An​​
Ngày vào Đảng: 26/3/1994
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học
+ Chuyên môn: Nghiên cứu sinh, Kinh tế  
+ Chính trị: Cao cấp​
* Nhiệm vụ được phân công.


5. Ủy viên: Ông Nguyễn Văn Bon - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh​ - Giám đốc Sở Nội vụ.

Ngày, tháng, năm sinh: 1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 30/3/1989 
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học
+ Chuyên môn: Cử nhân Luật
​+ Chính trị: Cử nhân​
* Nhiệm vụ được phân công.

6. Ủy viên: Ông Nguyễn Văn Tiều - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh​ - Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư.

Ngày, tháng, năm sinh: 30/9/1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An​​
Ngày vào Đảng: 28/7/1986
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học​
+ Chuyên môn: Kinh tế
​+ Chính trị: Cao cấp​​


7. Ủy viên: Ông Phan Nhân Duy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh​ - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1975
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 13/7/2004
​Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sỹ
+ Chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai, Thạc sỹ môi trường​
​+ Chính trị: Cao cấp
* Nhiệm vụ được phân công.


8. Ủy viên: Ông Lê Văn Hoàng ​- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Ngày, tháng, năm sinh: 25/2/1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 10/7/1981
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học​
+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Kỹ sư xây dựng
​+ Chính trị: Cao cấp​
​​

9. Ủy viên: Ông Lê Minh Đức ​- Giám đốc Sở Công Thương.

Ngày, tháng, năm sinh: 11/8/1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 25/2/1989
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học​
+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Cử nhân Xây dựng Đảng và QLNN
​+ Chính trị: Cao cấp​
    * Nhiệm vụ ​được phân công.​

10. Ủy viên: Ông Phạm Văn Bốn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh​ - Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc​.

Ngày, tháng, năm sinh: 27/3/1977
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 25/10/2000
​Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sỹ
+ Chuyên môn: Chính trị học
​+ Chính trị: Cao cấp
* Nhiệm vụ đượ​c phân​ công.​


11. Ủy viên: Ông Trần Minh Mẫn ​- Giám đốc Sở Tư pháp

Ngày, tháng, năm sinh: 23/7/1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 8/5/1986
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học​
+ Chuyên môn: Kinh tế học
​+ Chính trị: Cao cấp

12. Ủy viên: Ông Nguyễn Văn Học - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giao thông vận tải​.

Ngày, tháng, năm sinh: 10/2/1961
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 08/4/1986
​Trình độ:
+ Học vấn: Cử nhân
+ Chuyên môn: Kinh tế
​+ Chính trị: Cao cấp
* Nhiệm vụ được phân​ công.​


13. Ủy viên: Ông Nguyễn Thanh Tiệp - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.

Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1966
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 29/8/1991
​Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sỹ
+ Chuyên môn: Giáo dục
​+ Chính trị: Cao cấp
* Nhiệm vụ được phân​ công.​


14. Ủy viên: Ông Lê Quốc Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngày, tháng, năm sinh: 06/6/1970
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 13/9/2002
​Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sỹ
+ Chuyên môn: Kỹ sư hóa, cử nhân hành chính, Ths khoa học chính trị
​+ Chính trị: Cao cấp
* Nhiệm vụ được phân​ công.​


15. Ủy viên: Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Sở xây dựng.

Ngày, tháng, năm sinh: 09/1/1974
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: phường 1, tp Tân An, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 22/12/2004
​Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sỹ
+ Chuyên môn: xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
​+ Chính trị: Cao cấp
* Nhiệm vụ được phân​ công.​


16. Ủy viên: Ông Nguyễn Bá Luân - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngày, tháng, năm sinh: 22/6/1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 02/7/1993
​Trình độ:
+ Học vấn: Thạc sỹ
+ Chuyên môn: chính trị học
​+ Chính trị: Cao cấp
* Nhiệm vụ được phân​ công.​

17. Ủy viên: Ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1963
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Tân Kim, huyện cần Giuộc, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 12/9/1994
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học
+ Chuyên môn: Kinh tế Nông nghiệp, Hành chính
​+ Chính trị: Cao cấp
* Nhiệm vụ được phân​ công.​

18. Ủy viên: Ông Đỗ Thành Sơn - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ngày, tháng, năm sinh: 18/10/1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Ngày vào Đảng: 25/02/1989
​Trình độ:
+ Học vấn: Cử nhân
+ Chuyên môn: Luật
​+ Chính trị: Cao cấp
* Nhiệm vụ được phân​ công.​19. Ủy viên: Ông Phan Hữu Hạnh ​- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh​ - Chánh Thanh tra tỉnh​.

Ngày, tháng, năm sinh: 16/12/1958
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An​
Ngày vào Đảng: 3/2/1980​
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học​
+ Chuyên môn: Luật​
​+ Chính trị: Cao cấp
* Nhiệm vụ được phân​ công.

20. Ủy viên: Ông Trần Văn Trai​ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Ngày, tháng, năm sinh: 12/3/1967
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: không
Quê quán: Xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
Ngày vào Đảng: 29/7/1988
​Trình độ:
+ Học vấn: Đại học
+ Chuyên môn: Cử nhân Quân sự
​+ Chính trị: Cao cấp
​​​​​​* Nhiệm vụ được phân​ công.

Attachments
Created at 09/08/2014 9:52 SA by QuantriSite
Last modified at 13/11/2018 2:48 CH by quantriwebla

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 830 833 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.